OCR Interpretation


The Tulsa star. [volume] (Tulsa, Okla.) 1913-1921, October 04, 1913, Image 8

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86064118/1913-10-04/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

T U L a a. U K h A., ST A It -
rz : r-rr - - - . v T"OE$5fc&
.i M . ,i n I) It i't,.t i. ' y " p ;-iv
.. , ' 1 lie iiall Kno... U,XL'J "" '" '1$V3
' ' ill .iim! I. mi s.i ii'j.'.! , ' , ,5
iimi uin J i.iijmi. rVll ' ''"' ' toy"!'"""1 "' ''' ; rfaiijaifc '-'
. v.....iuK miiN! Till... u.un ' I ' ' ' '" ? "" " " '' L,". it, 7 fc, j'B$P7j8t
, iiis.iiimi.il' ti,.. ,uir. .i...iii , , ,, mm tmizmto. K
i .1. .r ili imlii iiihI .U'nfi.t ,nrl. Him I.'iwl. dllri.iis, i,mi v.mi' i.ktuM , W ' ' r-J fl,ff
m hii nn liifiHliliiK .Mini li'Nl .,, IiijhI mnl wniiii'ii in "" "'lil'-M I m .H - "I 7 f tCXJES Wt
"Hi, iln.lli, linn mnl ili-siiiiuiinii. !" "I Hub Imi.-. -l " (frfl HWACJ 'W ".,. ,tlWUM & 't&u
. m.ii'w ,hvr. luni.l ft out ,,,t I. .ii' Minus nl "uill mi lit.- mum . f-KA - ,, mHsH'tllU UW ?-, W SSX
. tiiltlltiMMl il.nl Hi.- H.inilty Mli wmiiK In-ill i. '... . 4 5 ; fcOH'll'V ' ., ST LoUI5, M5.'.', jg &V.
"I mii h- ili-nlli (, hmilnl i.ilt i.r -.niniw ! fl Si s, fliin. i...t.t V...-. S "jjCR t'irX STH--i 4-,
i isii I In I. ih i .minis mnl Initios, p.iin- iik wlnn I i !l Whin- II .nc. .u'li'i'.t. ! - 4 v, Ct '&"" M.- fft?; yA
I Hi Hi- titf'iln.ilN pillll. i, ,,,,,,! ,mi., in ii Lull mi. III. 1..jio0"ltli"'t,"'s"V JfiMtk". f0R 53F M
tin '!.. U ImMi Lnl ircls .nii;r. ,m, ., Mlll Unit's iii... In Sir Tlii Is In ! lll. Im.iI .. i A l.M?u! ". '" "vuill M '", 6( tl, fuichwtr. &.3& j
.nui. iiii.in wlrUil s.miIh 1(,. , ,i,ihi4....1. :!. , l 'UMY?,',J",ii,'r"ilV ",,1'B lh !t'uKns .Muf"1'"' pRg V
!- wt-stli. WllH ,v :,i, ( ilmnt-.'l mill iiulimimil lli.i I. I - il,Ul''1,,, ' '.'' e''"'' ,,.. '. ? ilf '
. mi Hi., imili or UI iIi.n liniiiil ii uiiMilm,.' iiln.iiiiMi.iti i. s!,n -i I i I Vl 1iJ",1,';:,U"","'w I J$P ('
v i. ..mi Ih,' Lull i-n.iin nIiiv. U'lini ih.. m'i..iIh of tin- m-VmI.i uii lillii iiiiiik' L l mini ' VI' '" '"" ' - r . &
' ' ' Hi li.iii-liiiii.'B ill iniillii-i . ,.. Imm-iI, tniu-..il.iiii'i m m....',:ii.' .i.i,.l... ! ' j&r T-:
1. 'I r l.i wnrk limn ilil. fY.i.l.' tM'N" IrliihYil nnil -IHIi i. I ',., nt tin- iu.li..n.ll p" .'iiii.i Hi I. 1 g.MF "M" W '(K.
I i i .. i(,. In.-'. K. tin- Mii'iK- ,, li ih .if il.'iilh! .MiinIii ... ,.,,. , ,,. , ,..(, mi ..,...! I ' fiV --...- W
- r iiiiiiil,.:- i.il I H.iiiK ,., ,,.siini. limn .nl IHH..IN .i ..Ihiii nt'.ili, ,....!.. .1. 3 ,Vrf& JSS n
''I nil iurr.', i..nlil mii.-i Lib , ,,,., n, an.l ...s-ni' - tt,. S ?$& JbE5- ' L J
-.I...-I .l..l..is., I,... ii in I. .uv. hi,, villi a wiiihi.li , I..I..I.-.1 MI.I-H..-..1. ih. i t.. I B W (li 'P"F H
i ,l.,i k'm. wnnl.l I., ,v,. li- h.I HH.I ii I,,),,,,,.,! ... : .1.... , --8 Sl 'CS?T .yJJS
I,,"M,".,m ' ",,M '; H...!.. I.mI...., ,,., ,,.. -.i I...1.I.I :, . V- W ,V
I i Hi -unMil Imvi' Li'i'ii III n,, i. ,., I,,. ..I vnliii' mill .. i. , . . . x -! - y v;
.. ,(11 .,:,... ... ........ I....I '"""l M .ll.Hilllii lill.l..-,. nvil lllllN(.mill ,v ,, ,,. .gA 7V - " i.-J -FC4Y.
't Mil1 I I'M ill1 in itn I lii't '. t niii whim in li'iit i . tii I KHai 7 v, j - -' AVrfTp.'' n.
. ,. (.ri;iK. ,,;!,.i;;n,t..i hih,., ,,, .ir,'';;,;;;:;;:,.,,,.. , ... ji'!-;-. ';;;:: ,;"1,,;,II:;,':; ;::", '.:: I . m - m- t
. i.i,-t.'h ll.lll l.iu'.l Ii'immI.'"""'1 '"' '"'", "' J,J'J, - " - I 1
.' I slnvi'd nwn fii.ni Mini n hi.hi' Y.ui .li.-iviii I. nt.'' )'Mi '" " vJ " ?
T.tr) lAinf lo .
mi.,' , n Ann1 l!.'.u lin.l l..i leilln,
i ul In. li.iv.-ln In SaIIz. i Imii.I
'(.. pinll. i.hitl lici vlill l,
I -,!.,' 'Wl Kilt Hlli.,1 .1 Hit
i i m' t limit lluil ..iiIIh nl
mli ll.iM.V." Hill. K'limtl.dl
I ' 1. "Kt.lK'.l III llll.l Hl.lt. 'III. 'Ill li
A urnii1!, 'nit nmilii no rum
i iior li.' ld In lih nifif liir
ln .i knn Lupto no
li. I'li.rr Iidh'h mi l.nlin
' Ir .'I It nwlul iiiocr?"
-. iiic, Itcilitiy l'i nplu ronldii'i
.' i;.i. r I i.bm Wli' m lli you
i- i.'Si nn .tbriit.l notliiii""
Ami! l"H' Inlil mc Unit Hhn anrt
.-' tltll rnt iil"inr.1 n till tn ,mio:
i ii'rt ifJlUu nil nvcr l.nke
ii- ' lriltt.l I'nlil.y Thini Hot
- " a, t'M'Ifilin'il
II .Mill' lllnM'IIH'lll will L.'
oii ..'i'iii:nli'il mintli.'i' Minimi m
nun. I. 'i' .Mini nu n . ili.
I'h. 'ic uiis iii'MT n t'liiii.' :n .iiii
in lli Iiihtnr.i. nl' lliis Hl.ili
; ill. -1 ii.it rni.iinil.il nn. W .1
iii'i In ni);lil llii' .l:i.'i
mih "Dli'illl l.nl.r."
I) I'.llll. II llt'l' nl tin1 Mlllll! I'llll'l
mhi m . Mull L'i is. I iiiImIiiI .
I li ' .'!.. hi. ' i'H liil-i' t"i' Hill' '
. , illt.l .lciiniii. lu'll . u
llli''l ill Mill.!'.
II i " . I.k.'v list t c I In l'i.; i. l(o i'k
N.IIIIL'
Mi-s. .I.iI.ii II Wiiiici, 'irjiiL.- i f
till' I. II.-. Chili f lliH ilV, twis ;.
ciill.ir at ilu St i ..fiiu! ilit mil.
Tim iii'M imvtiim of liif N.. i. ..
ill Nl'ltl IllLlilli fn Il'll':i I .,
.vill ii.ti I i.i .'i i.;.'i,nI, i'H I. ... .'.i .
I i. 'jic. mid iii.liiii'i llii..: ini
.l,'ii-.ili's nl llu- L.lll !... li. ,,.. v,,,,,,,, tinii'i thtii Ul. l .'
H""!. ti.u.i bfiint I nlivu'lv iit ,i :
lliu nV imis.i niiiii .i hciiit toju,,,,,, .mil ,(. c.lnM.I !... i.. .
"'"" ' ''" ' " "'" " llll.-.l. ilsMl.tt-1 IH 111' C..I....1. .Ml.wllUlll'K Ill'V
"" M . , ,1'lnli nl tluii uu. will l.'uv. in ii
ll IS Mill till' llilllll III ll.llll'IIIK thili. , . r ... I . .
...,i ., .1, i .ii. ... T.i '"'J! mnl..ni' i fi t tinj.lv I'lili'.-t .ii
...ini.il. I mi: el iii.'-i'. m.'ii ."Hi
ulnn l lio iruiiit l.i.l. f in 0 fej
TiiLi ji.'M .m-.ii id. u n.l.l :H SE
lii.uvnn thiii!!1 f lhi -.i...' "i i
ili-i-
y
C
m
ill" A 'I'. 11 i-m Miil
ih a isilnr in tin' . i, llii- ' !
Am linn mil. uniug on ill 1 1
Mill! V Him i il X. illlill.
Hs..'il jfttvIiT ..I I. iiit'"
Stilt.', ! N ii III Main hII'ihM. r.i'iii'
in mnl M'c Ii i in. lie iiiitLi'' .!(!
mm$
I m w c. ii'iii..iii. Mrs".
li 'I Unit. .ii .inn . I N.ill I
nl H.i..il. 'ii.iml I'm! . I
Ul.illil ' i'H liil ll.'ii' ill. I nl
ilnwini'iil ii.nl -i.ilr nimii.i'i'
si. .'liv.'h nl tin l iill'l I. nl ii
wrin i " i 1 1 i in till" i il I.i I v..
i ' mnnli' In ..n i.ni" iln. ." in i'
"III It M'lllll'! Up Ill'V, Ulll'il's I.i
llii iiiilri 'in. I (living ni'W life in
nl. I .nil's. Tin 'ic can lie nn "il. I I
iiimL.'S III.. Lull l.intii L nl
Kill llu Inu il.iui. In nit's Hint ', Ml'-' Irayiiu wlnn it v.iiium, t.i Olfl.i . A (. U Smuj. , fniniPi' we iltl.v ,.. w i-i iImm- "kiiiylils" i
I r.il Hit' Hll'insi' nl ilinllS It lilt IlillN Will llliv.' .Mill Imlllil. J.l.utli.. Musi...".' 1-1 lit I In U J. illlll I III 11'.' is lililli! ll.
iiiliift, : nl ;. Hintf lt'l. ills nl .illinwt niiitl. -- -.- i.isiu.' m iiiiinlicr-., .llii. In t'.t:
. - r
Sr?
m
R
A
t)
N
L.
0
i
ia ,i
n
Iff 3
SV
ON ALL GOODS OF VALUE
$2.o,oo Worth Unredeemed Goods for Sale
ipjilii
fS:J;
I
ii
Bid SAVING IN DIAMONDS
'100 l I 'ii, W.illhnm r.n.l Hamilton Watches, sevfn to ?l iVwH.. piircs rang., $2 T.i to 'sia.50.
lwc i ix.ul.''l So'M Cold UtliM' and r,n-,t' Ri,,.s fma $1 00 to $.().
rJ c select r.lol( o' Hr.icolets, I.urltetn and Clmins.
J .rflx fltorlt of iinivdt'firifd GUNS IN OHi.hoinit.
I.r.'re.t .torl otMi.;Si-jrndo fihor TRUNKS hi Vit-n 1'ric-., very lnv.
500 liiR!i-(rnd.-: OVERvOATS frr.... f-l.? to $9 90. '
700 Dress Co.it-. from $l.('.l to 3.75.
200 fine Dress Suits fiom f.i 00 to $10.00.
. am?
KllU.'iH
'?ia.H&.TH
j 1..,
saa
Our volume of Pledge Business enable us io give each and every purchaser u
Good Bargain
i
8
Dick Bardon Loan Office
OKLAHOMA'S LARGEST PAWN l'.ROKIlR" v -!
Main Near First St. - - Tulsa, Oklahoma
4
iK4iArriiStJi WKttlBXtrw YmJZMmm I
ittmmmmmmm
n
&
9

xml | txt