OCR Interpretation


Fort Worth daily gazette. (Fort Worth, Tex.) 1882-1891, November 29, 1883, Image 8

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86064205/1883-11-29/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

ERP
m
li
ready H
rated a
pint or
I Pij
load J
re iipim v
raj
attlt
Hi1
in f
of I I
ill
iioni
i
WAITS JAJLPJlEIilj k HILL
Albany S ackclford Co Texas
will don Kciicrnl
Real BilateandHwSlofkDroktragtBnlnr
Collections n HpceUlljV Corrc ponecnco
ollcllcd
Tort Mock ton
Hn
I iiicl
ami r I
il
iVcll 1 drug More near depot
niSG UP TELEPHONE
1 JACOUS
tiiiili mirvVr I County i If A
1ccos county Toxni
Boaz Battle k Wlarkle
Wo nn now nrcpiind to till nil ciders
promptly for tlio be t nimllt of
Ueil Ash Antliracilc Coal
lellverrdtiun pnrl ortlieclty in tmtitlUcs
lomltjiurcimspiK Aimlli ieklmiteil
CUIHKIIIAXI niiACKSMIIll COAIj
itiTNinini a n ltuni
Olllcellouilon South of Went nneenth fcts
AUCTION
OfTowii Lots In In IiecnlurTo < n Satiirdny
Deoomlici I Isll
At 12o < lock mi public Miunni In lleratiir
lux HerinlicrlMtherollouInslotkMill bo
Mit1 lit multon to Hie lilislii it lilldT Ifiiot
Mioner Hild lit pr Mito file a loli dfeet
Ironl 10 fiOt ili p mill lot HintiiliiHiiinf
ilwtltliK vUI three rooniilioiihCH nil piilnl
uliind rem ronllly for > s por inonllinliri
icnnt lntH with n front ir il f d by Il lpt
tie p Iho iriprtj nil Jolnn mid will bo wild
MPiinttily nrnltiwfllicr 1 tiii tut uisli
W I IIaiivm
iKuitur Ivx
CHOICE YINES
OKAIl VINI OinllMlSM ltOtlltNtlS
from tlio rckhrntid Yerbn llutnn
xliipynnl mid niir er Snnln Ilirn
ooiliil I iillliiriili ror uiblii urn u Inn
and liriiiii mnkliiu AildnMi r >
ilurni Proprietor box I1IW hnn lo e
Cnlirnnhi
4Kiill InstructionsKlxeu In uripu culturi
C 1 PITMAN CO
Contriiitori f ir Ior hind Vinont mid Con
crclo Wnlkintid Mbir Hotloni AIki Hie
old Wnneii IVII Iiicti mid Irnxel Hoof
micep rnll trhd or merlorty juirs Tin
ronli pilutil In any pirtnflliu city Ollko
No 211 U Main rti t wl II Morten A hnr
ton put i tnti > AisiiitH Inri Worth Tiixiih
All mirk uarrmitul
lrho ofWnlkH i pilar HottouiH mid Hoof
Inu
roitlniid Coincnt WnMtB pel Hfiuiiro foolH
rillur Ilolloiim p r IV
oiicrelefoniill Walks lie
Pill Kootliiciply
fi c
Icll ItnoiliiK Md Vie
ArouI for JJ SlIlUIIINtlKIl Iftleut
50000 ACRES
111 Archer county for lea ii tii rennonnblp
terms hobislrnus In NnrlhutM lexim
plu ity of sniM water and proteellon Apply
i > iimiInha 131stis
Henrietta Llu > counlx lein
HEMRY PEAK
Fifllici Houston St Ft Worth
Lime Untol Ilmo
Tlmuiil Hotik litmu Hml Cemou
Worlin lnimiifnctiiru u Hupurior iittHllty
of whllu llmv Kor iirlrui etc mlilrt <
Maiuin WMAii iroiire
llotliid Koeli TexitH
TjADiks snouiii iumumhik
ii liiMiitllnl cmiiilelm icsultH from
ihIii AeUcrh llluoil Klixjr Hold by
li IN ruiihvljifc Co ttt l
Tito sick rn iiittl vtlojittiil
hlimiM read llm nilvittlneiikiil of Coi
DHNa Iiijuu > JtHKK Tovit
TlioOonllict
IIiIh butter to lici pinvltlHcl with eluap
mul dimple leiiiiillts for Midi coiiitnoit
llsonkiMii ctiUKhti folds eto than to
tun tin rl k of Iontrncllnu a futil Hk
piiho throiiLtlt noKUft DH VM
HALrhJJiUXCMJAliSAM Is ii Miro
mid Biilu rtunidy fur nil dlMit es of tin
Unii nnd uhet Jf Inkii lu Kusim ll
U rertuIn tu cun > mid limy suvo you
fnuti tlmt tcrilhlo dKwisi eoiiHtinip
tlon It linn iiioii known nnd med for
ninny yttirH In AiihtIihi nnl It in no
exugKCTitloit to wiy thut It Is till best
riiiittly In tlio world for couIih ttc
AmU Tor Dr Win Hullu Jlalsimi for tliu
Jiiiirs mid tuUo no other
vhoii linnd n iomplite nbtrnct of the roc
iltu uri uHcount WilllhxpsliRiitc
irflaiHmMltlt Willrcntr landfor Wl
ill inti taxes llterion will ip Hi
ii
will r
dec la idsml I orlaxesmid ft
personal nt ei I on
rnmipt
nmi le e laud
tul
IieK nil land IjuslneM cntru
wII i to
lundii
bodies or khiIiik
lft liirio
in tliein
I mljilirinrf counties f r > o Cor
ivco
m correct
cVpondetiv Milcttd and Information
rect furnished
mm
to Itirnlli our l < tron
We nre now ready
W inld < Vlelrtefcolli u ii uintltydt
llxcredlnun pntiofthoclt Also
Good Fire Wood
ot
hythoenrdorlond Onrolllto Ih III leir
NO 3
LOCAL MARKETS
Staple Dry Ooods
PntST Dui kirk 4 < osTx H
Orkutiil
BATES GEORGE JACOBS < SSBe
tlxentil hlsh Com
fair Uie prime
oldKoxeriinunt Jiivn
THE GAZETTE FORT WORTH TKXA 8 THURSDAY NOVKMIKR20
Be 1 Marl
Iticliinonils Ote
rniiniy fie
General Lund Agents I Ji ii W orrinaou
nvK Hiioww DoVKSTKJKltlcn 4J4J cent
117
kwond Oerninnliifl rnlrliwu
Inn Urelinnl ii 7 > li > c ioiitn t
lliiiiws DoMrHTlCHAtlnnllA
llrAW
rltiFtl I 7 Knlerprlno fcllfl llcdmont
8 V VVKB5iS2iOBr Own5j cent
ecurlty Vi CotitCTl7 lr i erlt > J4
enntbrle
lloj 7 > 5i Un dfl
8 KIlKlit enlilbl
Ulicki IruttUII
ileu KIiik llee
IcdU fold Mednl 7
lo mix I 11 ccnti ltntonH
C Wo turnsurnox
l tozlt Siivnm lw > r
12 West lfilntSor 11 W < M lolntlUnH
fowiiiro Iluci1 Anrlior llSc Anchor
nilrfif Boston till M lliwton lUK
loslm o li Concord lOoi ID
1 TlCKiMi Ainoskene AtA Ij cenl Con
cMojin IIC li lorilli ACi lb Mcrlhuno
AA 13 Onten A 10 htnndird X 11
Thoriidlhn Iibjs lliurndlku A 8 hliind
nrdfc llnueurK
llicKimi Si iiiiK IechftnlcR7 cents ol
lunililn J Je7tttS Aintmkpnx 1
IBANH Aliboltnlordil cciUh CnwiiKlnn
ilk
li IOHB Inland 17 Llkton 21 Crosby
vlilc l i lIiiiniiolil M St Nicholas i
I1IANK THHH white 91111 lW 171 ll
1M to 10 pair 111 while siU IMI 111 to
4 liilr IJ4 while J KI3IW IX0fi l to BIO
pilr Economy colored 8Hi pair
do 81b 8U l pair ltoeky Mountiifn i > l
orid lib II1SI iloMbtl V Cauibrliluf
coloud lb 8iS5 do 8II > 3 U hrixon
Mile HlK r tiray rib ili j do 8 b loo
Hlar A Crifeent Hllxer ImySlli Si > do
Blb b t O do Wli 51 W Hcarlei SiCO 300
110 to UO lllue Will 4W tu < fil > pair
Ornierii
COITKK AND TKAforrKK l inn no
union ll c ordlniu 11
Itlo lto limey liUi
COJ c Arbuckks
Arlosa l ISUe
TKA liiipcrliltOa i gunpowder M5W
Mikiaii Iliio powdered bbls 104c do
half IiIiIh lOic rut loal 10c eriiiiulntpd
I ai0c Rliindnrd Aoatifc N O choice
whloMflaUc doclioyp b4G8Mc OK
prlini77i it JlnrletwtaU
Itrci lAiilKlann iljiajt
lisu Mackerel Kllb kiln No 18113 No
251Uihalf bbl No 1 J71X No 2 00
WliltP null No 1 lilr bblk n23 No i W23
Drkd IterrinRH per box lUc cod tlxli Jc
HtT Coarse In bauii fI1VJIli tlnu In
1hih lake lu tint hoop bbU 210
puukclt > ie
Cannkii loons IiIcon per doren llno
applKNlnudnrdSI7i 1enclHS standard
lb Slufi 3 lbs J22V52 W Pecondx 2 lls
II10 I iiih 211 Toiiiiitnii slnndard 2 lbs
Jlli Hppoiids2ItH llbi8ll lt Ureei
corn SIJOftfcllv > ireen pci tlVi loiwe
btrrleH Sl iiaiHI llispbcrrlen SIViMllii
it stem full wplgltt 1 lb UI152 lb SiH IlKht
welcht II im 2 lb JI2U aliiiou 1 lb
Ilitil70 lb S Mackerel 1 lb
SI IM Surdities Aiiicrlrnn JsIKi cne
Imported SI iM I tOciisu Straw In rrles2 lb
12 IJi HlaikberrkH tl2 > Ore en khus
S7 < iiKluCoudun < d milk SbCO crown
f0 2i SwIhBMOO
HUviirii rtuirch l < c Soap common
4Hc Ucrninn olive p Candlo full boxes
lri > 4CliHlPk H > c iumcM Klc InllRi8 ctb
llltuliiKIJialWJilni ii Colemmiii inuaunl
91V > > 6ildoicn MiiccAroul lniiortcd 13cb
Anurlcjin tlIKi box IIiickcIh two liiHipn
S2l < d07enwellbucketn 123 dozen lirooniH
SI7 J2idoxen
Meat mul lnril
Mkatm SiiRir ciireii liams lOJc 8 C C II
riacou IlUc S C bicoulli lAma clear ba
con bi K l dr Milt t
Iahii Honest ij it and Wtb canDp
OibciiiH c 101b tmsliiJc SlbcnnnU c
lb cutis UJc
llulldln Miilvrlnt
iujiiirt lloiuh liiiubor boxlncr 12 lucliot
and tinder llrslclass Sl srlpplui xl S l
boxliiKiiiid lloorlnt cleurs Si > thick elinm
IV util I i S > nimh lumber tetond cbus
SIK loint ttitil ciintllin culls Sib
HIIIMI Klrnl iniiiiiioii whitu pinef12 M
leionddo S 0 third doSii poplar S27 Vi tin
tlu plnu iitawii to do ji S2i nnllw
roi h 176
DiihHSi ii IiTMIikU Iloxlns 12 Indies nno
uiukr 8 > 0W2S HI do i xl TM uxX 01
seaiilllni Joist or any ioimnou lumber
SJI lX > Id boxliiK oxer 12 I lichen fcttUHHt
M Wl thick pilars li j toUjitud 28JI KJ2 5u
seiond class mi UindSlo nkCI SO
Diikssi oxNti Matchri > Mooiuno Kirn
clam SJS second elasK i2l
xViiit1ink IuitniniiiNo luMiirtt HJ IS
and 2 Inch > hllu pine fin 1 luck do SUi
CKiifsu llKAiiKn on Plain Klrnl com
lion while pine 3i 120 Jd do Jo id do S2i
ioplnr > tv ft tioplurlaJfK iiatlxoplne
S2Vidoij8ii
1oiiAi iuiitKi 1 i midU Inch SiA
dot lnch io
Hiiimiikh Wliltti lilno A Si do Blinded A
Vl ildooxtraNo I itVr ejjiress best au
brand to do No 2 SI 60 do NotSIJO uatlxi
kilned heart ilyi taps Jt ii
llCKhTH hlto plnu dressed mid headed
snuiireor tint SI ellow plnodo SI lntli81
iimk ctsiKrr ito Iltno Austin SJ 2
por bbl Ietneiit Loulsxllle or llosernle H1A0
per bbl Iortlnnd 150 per bid Plaster lnrl
Nuxv York or Mlchltnn Ai por bbl
llrendHtiiiri
KMHm HUuiKrdK Huynl laliul puo
tlblil sacks SlbiW HO yimiltw Corniuial
per bushel Mc Hominy mid trtts i btil
fiOI > Uatmcal V half lilil SI7i Iraeked
xrlicat1Ibic Crackerk X odn 7m7 c XX
fciidi it7 > c XXX uodii 7 0 creiini
soda lOuiuic X lemon creuns 90jp
X Hlnsti snaps0Ml < r XXUKOlOc BSMiruil
cakes and luiulilc ilifdjllp xVlientln Ihrhl
receipt tOcKSIns toijuallly nud coudlUoii
lroiute
1olntoes northern v barrel 210 Onion
northern bbl S2 7VJ1W SwiotpoUitoesvip
Hi per bushel Turnips Ofjitic i Int Iitaus
li l nud bbls 44c c largo limnCytlWc
email butter 4U4k llcklea medium JO Co
f10 V bbl
iinll bbl JXtfifii
UltfSlls cider Imlfbbl ijj00
1Ibh leel
Wool illlt llr
Wooi McilluinHccordluirloicriidenunllt
and condition 17 toOc Ineiipeordlui t >
Kruknuillly mul conlltlonIHlo 20 poarso
HCPonlliiK to Kltido iptulty and condition lfl
to tyc Mexican linnro7 u acpordluirlo Krado
qunlby mid condition 13 to is Mexican nc
pordlin to srnde rjuullty nud cotulltlon 12
to 11 hurry lets uccordlnc to ntuouut ol
burm
HlliKHNolthcnxy lllntdryfilb 12Kc No
lijiiyy Mini dryV lb to c Nol IIkIiI Hint
B DHciNo 2 limit lllut > lbic badi duo
IKITIUKH Nouiltial Mitson er Uiwi
skins 2lXtal uiklopo llnaT ft 11W1J
KOatsUlu eaoh UW2ft sheep pellsuccordlua
to amount of wool2t > cWiip hhenrllius o
cordliik to unonnt of xrool IOc0t5c Moxlcan
ihtep pelts v ft Ksjlle Muxlcau sheep pcltx
lmproxed 11012c Moxlcan cheep bherllnjs
be
Ilitntxritro
NailsrateITS Hwa0D centoft Axo
CtilllustlOU Simmons Jiom HnrkitisHck
J7 60 Amps Khoxols do SI200 Horxe
lioe p kes S3W liar Iron SIM Steel 7n
Shiel Iron No 27 II Bc Kenco xvlr
W6 4c Tin llate 815 W Trac
MAX JSLSLll
iT
ai
mid
iiaracter
finllr lBBKiut ttntter
rourTity Hen W M
Wr Mirfi > i iirrli tops 2SJ
Wl Iwif f2fto i 0
i rnllcs round rMMl <
ftJr if cadU m V imrfiitiM sjsnaaiw
xrnli Hands el JVSSOl > ed Rirlns 3 7j 7
1 CrockeryW 11 twin V < W110 V
need ft < Mini hides IM kss 1W salted
V ft 10e Ituen nailed lb V > 7c Bweo hutchi t
Ibbc
dorflii
P rainrKu > mili chrckcn > lrtil 23 Tilr
Ottse WIU03OO
ko MitxsSfi
fl MkSl It
Per dorm 2CC
riesh countiy uulier WaSllfi old butter IP
Ierd tun
Hay Now country looso Ironx xmcoti
tdttasfO per ton New corn4 cent
Ontscoutiiry t > f J7ic llron Mc per H i
lion 31 73 per HO IWrlty 30SP3S Cotton
seed I2J C
drain
Whent cliolco l3c 1 no medium HWt
Inrerlor iasoo Oalsisildc laile40ff
4c Com 44GOc lle7 JMic
MiipleDruKD
Hark Cinnamon per round 1 S c hark
Ieruxlau p rpound IVAW Horn per b
15CI3HI ciirboiintoorsoilnporlb 4JIJ V p
pirn perft 2v3lPisloroll per all togl W
clnclmtlibi per m HXfJ castllo son
niotllud por lb khv cream tiirtar l pel
pound per pound Susl
inlnliiel 1 A per pound 70iM piiloinel
ltiRllsh per pouud 1 IlKol 2i chloral h
drnle 1 7swl M cbloroforin > I W compos
lion powikr itKsillKlcxirspmdirs 1 2 d >
epsom salts per pound 3C 5 cum opium e
pound 2i uin camphor ivv tnorphliie
ptr oz ri U iiiaelunu oil olilin SIM
lUlnlue 1 A W pcroz 1 05 ijulnluo uer
inanpernr I S
amusements
fort worth opera house
maxaoii
NOVEMBER 29 AND 30
Well supported In his New Original nnd
IroTniiiine
Unparalleled of Original Character
Sketches
lljlitnlnR ChntiBtH nnd Wonderful Mctn
norphnsps Oxer txio hours of unalloyod
d speHla banishing laughter
iininil iidnilsslon redue 1 loTO penis Ue
erxedseniH71 iints Oallet 21 cts Chil
dren unit r 12cars 2cents
lteserxel splits ut Mux lasers
FORT WORTH OPERA HOUSE
SUNDAY DEC 2ND
JiKCTllti 15V
This DistiuGuishetl Gontloman will
Deliver an AcUlross Sunday
Dec 2nd at 730 p m
ixJivi353sxo3xr a7 i iiij
Iteseixcd l its 2a now on mo at Max
lIscr d
Boiilh fildo or Kijuare
Henrietta Texas
This hotel has been fiirnlshed recently xtIi j
now furniture and exorythlni arranitedlti
flretchiKs Ktyle No pains will bo spared to
make tnieU cotnlortnble Ijirio eamnle
room for commercial men Tnblo alwav
well nupplted
ACSWINUUltN Proprietor
S AND SUPPLIES
AT
E M WELLS DRUG STORE Cor FIFTEENTHand
1 Tlnxvare Ml emit oil
clialnn tOOViliii
= I Sine mills iS ccntoil Miiolilna bolls on
5 cent
I vcont oft O rrjn o bolt7r una
I Ammunition
1 ordorWnsllii V J 00 illllelf
If v W Hlllo M >
Hat Ulllo li I4 <
rmotutlous I i mint J iuKite llucl hot v 3o
Tho market xra toady Tho
wereoh follow i crockery Hirnllnrc mill < JIiss
OwhI iiiKlillltiK awnan riiriilturollendstend Imitation wnlout
Hlrlctmlddllnz
SW
HOUSTf
la S E R
Stai
Offers to tho tratlo tbo Finest and Cheapest Lino 0f
WALTER A HOF
Also lVliolrsnlo ami lttliill Denier hi
0fGoodi
General Agent Tor
WEBER IVERS POND AID HALE fli
Mason Hamlin and Esioy and Shoninqer
ons
AN
H BJcidti
Plain and Bathed ft
PORTABLE AND STATIONARY ENGINES COTTON GINS hkPR m
The Sealy Perpetual Hay Press Avery and Oliver Chilled Plows Jn
and Clipper Plows Moline Wagons Buggies and
Spring
Shafting Gas Pipe Brass Goods S
Pulleys Single Trees Harrow
rows etc etc
ItiOFJtibtilOKAL
M R SANGUINBT
fcichitect 1 Superintendent
COKMAlN AM WKAIIIWCFOKI
Fort Worth Tt >
At l > > Port
til
DH A J LAWHHNCE
DENTIST
Worth Toxns
In the weiton
KwfeJaMlai lliilldlni Over Win
j iirow u v Co H liropcry
Store
1 J KANK
Architect aud Superiutendont
aVFICP Oirr Au AnKonnt JVmA Kort
Worth Texas
ILBGKcV ItAKEK
Contractors and Builders
Will furnish estimated of cost on all kind
of hntldluitH siiotvlng tuuuicrselc
FORT WORTH TSXAt
CLARK SIV1ALLWQ0D
AttorneysatLaw and Rear
ESTATE AGENTS
COLOKAJJO CITY TEXAH
References KxOovJns Ulorter Nash
vllloTonu Hon J I C Attlus l rl
Tenn
Tho Great Popular Route of Texas
rnlpstine llockdnlH Hinud Ko
fleoKetown Austin Han Marcoa
r 1u7laHa Antonio nud Cnreio
AT i J 4 M 111 Missouri laelllo Uy
At McOIlKaoil with Toxns mul 81 Louli
Ky fory xcotorslcatinAtliens Monr
Ji ffi 1 Ollinnr and Texarknuo
At MOW AN with Tpxiib Central Ity fori
W iicp Kom lllco Iredell Cisco and all
Doliiuou that Hue
Al CLKIIUnNi Junction of Dallas Dlxlsian
Of U C A W K Ky
Atl Jl iV VF xrli1 Mo IncinonndTox
as lnclllc ix o for all points on thorn
linos for i fuso Banli KoHnn Krnn
Cisco ijihI tho 1nclrto Coaut nnd for Kan
taoCltyH Irfuls ChlpjiBo New Yorli
nf 1i ° n U 0u l ilnnd West
At UAI AH with 11 AT a KyT I If
anl nln Kxtonslon of Mo I Ky
u
SlS5S llWy onr c et rul ovfr s Hn
Kor all
InforniRlkm addrces
OHCAIl G MOKKA
Oeuornl Iasseuieor Aea
< lulvesionT
C BURCOHIfl
Silverware Hm
Jjl 5
C B DAGGETT JR
x 7 rl2L < a > l3js3aile Groc
ORDERS RESPECTFULLY SOLIOT
10 mul 108 Fioiil Slreel liwiiToxajPacllli
IVC FRY
xcluslvo Dealer In
BOOT AKJO H01
No a I Main Street 1ort Worth Texa
Wo reccvnUe the fnet that tlio belt coos nro nlwajs the cbess lltb
Woirulr1
nly llrstHjlitsH cihmIk which woKiiariiiUoloonrriistoruers
p freo of chirxe ako fnvtmi on bullous free of cUaree
H13
WholpKalo and ltetall Dealer In
DRUGS MEDICINES PAflffl
NO 10 HOUSTON STREET
Ucnornl LommiBMoo MereUanUIri
COTTON WOOL HIDES ETCJ
OIIICJ AND WAIUJlOCSKi
Houston and Main between 13ti and Uth Streets
WSI IlllOWN
CHAH CKOMEK
nrl
Denlora In nil kinds ot
SUlL COlOradO SafltaPG KF Staple and Fancy Gioceni
C0TO ctes PROBUCE PROVISIONS CIGARS1V
AtOAIAl TONxvlthMalioryllnoHleameii
lor key West nnd Now York Mor
tan Ilne for Nuxv Orkaiis Jndlnuoln
Corpus Chrlsll IJrownixlllo and en
AtAHCoijAwlthlftaN 11 IIforColuru
rw115 0 wu rasorla county
i i
Corner tloxiston and Firnt
SeJienber < Ho
ATO
WHOLESALB
UxnlduHiid WcHomTpxnsuud
Mexico
also for Houston nndblar ami Crcscoul
Itoiile IlenutiionlOrmiseIBko Chorio
nic Tjcho Country Noxv Orleans and
all polnlhln the Moulhenst North one
t i > tl XTlth Now York Texas mid Moxi
ciiullnllwuy lor Wharton Victoria nrd
1 u tliat ne
At BHKNI1AM with II v T 0 Kvforlfemd
stead IedbetterOlddliiEs Mcliiiomr
Ansiln
ATMIIANO with I A N Uy for Heno
Anl Aceut for Auhcnw r Aiilliony A Kit in r
also Anthony kuliti
For t yo
No OO Houston toifoot
403 oiTLS5toxx Str
MAUTtN
OAHKV
CI
MERCHANTS EXCHAM
ss Saloon sua Resiuirii
Latlies 1iivnio Oyster Ioom UpSJnW ftj
market a M
Tho Table will bo nupplled with tlio best the
FINEST WINES LIQUORS B
°
CASEY SWASEY
Importnrsi
tzszt
and Wholesale Dcalcri lo
Wo t Side Hou toa Street to n8rciW So ioaSlt
aWcst r x Street ioa
MURPHY cfc I > A 3VC I E A 3M 1ST
CIG
Sts rort rl
Cor TMrtl
AGENTS for ST LOUIS and MILWAUKEE
THIS BEST 001S JOB THE LEAST llQSEr AM Q IBISltEPTtESENTATIOW rMMXOX
CS3
41
a = > vi
f = CZ
a s
fJPavt
WW

xml | txt