OCR Interpretation


The Breckenridge news. (Cloverport, Ky.) 1876-1955, December 11, 1878, Image 2

Image and text provided by University of Kentucky, Lexington, KY

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86069309/1878-12-11/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

f f
5pSofccefJ3
cS
llfall tf
A
iAf 4P
IfVftrtl HV IiMCT OMIUTitfl ttM1t1 MlVAV
- aunsop
Jjj pus fMjif o atiSjirop njtntto put ao jwoiunJutiQ ttoiioujajiw puu ijAi
juniuiOAi Huuioqi ii ICpdmojil pojnojvo jjjojh llJWK J iioildnawp AMA5I Jfir
DJH SHN01SHN0J LNtIWHNOW
jo wJ3Jijiijnuii pity
RV1VI 1SV buomiiiioim
03 V SHNAVII AY f
8JINAYH X II SHNAVII AV T
pStfr
uwrj v
JodiOAOio siftniiHaHSMa V A 9IS J0il
-X jiaap
Xi tnu JO1Jojj IUDVK V II jfliUi3 tpnj oqi puu
XI fnoi -do y immiiMj pJnjjy l JPIV II T 0 V notii0t H oo y JOoa
jnujiy l aeloq J oti3pont pun iH3iup Ji H Xq og JI 1 ljil
Nvauor H3
Xm afl Xinjlaaqa pao X5nM j pun joojjo pipuipli n
qan pnq qojqM ou0poia pom oiojoq jatou j pain nuunb oq qiiiaini ot tu t pnaq
Xm uj 8tiitnq jo oijnn Xut ainuo Ou pp j jnijjsiIJ jnjiaMod puu oao pipuapli v pun
jota otipipim dqnn iout oq pjuSoj imo omni ti 8uUUM3J nupipam eq n inoi
Jtiqtn aiuu 3iup omul m qiM jpi uomsiI qiinoj oqi pun amoq jnvyg oqi rooij lamp
ii j ti Xq porno tvu Cupof u j3uouni inn Joq mhv nq mojj iotop oj n qiM pamo
isinl inn pitH jmii oiiici oqi qn uitn pJUMMlJw tlool iim Xiuvj Xtil Jf Jjquioul y
niinati oi poioiMi Xiiiiclain ou rnn r imo uoxnjn o oicoiip mil uiop moj pom pvn t omn
ei i piiu liiioq e pojiuxMiI I popiuuiutoiaj tuu jniitily pun 0unx 01111 i3 i
j lyoiuq 2u Ji o jo nm ojin i Iiaitj Vl upXqt im Aq icp s3i U pOfJoiuil itu
uanf Jim puu pJ nty put iii ju 9v 3J99i Xjajt v pin I mis utJ
88i si isnanv
sanora anio Aasoor aniAsinoi
a itJo JtJ0A K HOVItt
Koxvnn P8 wuaYoiur noaKiiKWK nxivi5dvavxsppv pom j
ltiil XiiHot pioimtjunf pooa jo XjiAap ant n aojiil qiu Jou jo aIuiii noon
pinjni -ay uv fOUtii jqavx utmtJfiaia pajajtfo iuamaatipii UJXJ auijp
jaiappun njopjo oou o Aitno tpji uj pajutun ijaoSyr any joif uii two
u tn hi in iiiuiii uj jmjyi7i wy y moil jo aSavi opj ti joj
Aiptnloj liuiS puu aajvnbpaivap Xubiu if HuA3 uuu jo Ulpi 1ojS mm ouiqmiv Suojjg
iuul y pnaiqi Jo tpjCpajpuniouijSupioq jo opiiIa ilqqoil oSiCT xoiBjaj OIlVKOliy
X IUM DJniS papiiiJi ffva o3jj Suo wjxa opaI Suong pun jqSjtiJig lioiig
sun Joqiu n ojjquma mojj iipooa oi jo iapi qioq uo lii qolS I00 PJMX 0PlnoI 8M
TK u lxiJUfHn mv luiiumu o tit hpou wiwA jofiu joy u ayiim Iio
juiji wnj jo tj ntjitn oy itoiinitrg hi ujiijjf uii jioj JopJo jo no aaau 3iarM1
unv KfnHiq otn uJ piiqa 0KIlnVBta OKT liiiilT oill oq oqnop jo oioqj UBqj
ilniili poo8 ojooi tut 4iiiqi pjiipnnig oqx oajjJ Xun u ouqanjt iat0 Xus ii uA3 i
unqj oifjoijj tijjxa Auu jo oaij ijjoav jo npun pi joj siuomipmiH njain puu snojouuui jo vl0
pm ojinu v i paunluiuaaH f ouqoni qa ioj Auil oj liuja oi BJSIliOV uitli
Tiv aiouij x0invj siiuj si cifOKiait Ooiavtvg CpajJoJ iou j aauo ju papunjai Xouop
ajoqo jo aaij Jpi u vlan pun ina y Joj paUUJiVAk Xiojauj 4no fjni il Biina
np qaua juip nomtun jo spuvtnoqx U tJtaA jnj oin U oUlM pafa Aq2noJotj o pu apsiu
Ijn puv uojj ot UHao puu onua mn Siimos Xaunj pun uitpl jo nopliosap Xjoao tanp
Jiuh qinuul tuu qi Vinii oqi jo oiuat Oia uj ouipnp Suitaj Xnmuj njqiinj y
itvinioj os si auvaKVJ s
o
oqj ipiqu JJ ailulj pom iu puu ppi aqj i11m njtionia oid jj
tug oit nqi u iiuuqtiioa puu joqio auu uui tuauiilnba u opdinno gl
oiom auiipuiv iJ3ri I00 Pa IX aPlnoI HlnIS IO Jl IIHIS V S3
iviwciixxHoanxxv iioxixsanxnaauvAWKaiKaHti xsuhoih anx
i i on S3Da3nMONov
aUVQNVIS alBDa puc 8jJ0ABj pio am
fxiiu vk oxiMaassvLi xauM taji o m oxyrj a iikvj a ujaj
poq JOAa no uupouui Cuu uuqj u Uliu V J auo ilooiil uoju3qo ou puy
joj And noA ojojoa uojeuiiubx3
joj no o liios puu pajuvjinu Ciqilnojoqx
SttVTTOlI
AiltSMi
i niona35t aupiwic va nsiu j ix
I ssooons oin spoooons Dujujom
puciuDQ pjdcy 9ij XtWns o Xcaon sqi u pajucA luafly V S3
rao sz Jd
tyih anma
filinjpodsoii
dpviioqvd oyf JolpiviistfvuoqH i onwoou of diiffwmu
poo pun sooijdmoj mpiop uwj nq odoii j
o papua B dnioid spni3iiiB jo
0Niad3afPUB 9Nia3iin9 snijoou
aaviii HOUMaaHs loot saoo nii
013 3HVM M0110H 8131
831Va9 89NI1SV0 S3A0IS
xi uaavaa
o jossaoong
-0 osspucjj ucs puc JSj oijcomo sjg uotjpnuj ojbjs J0q
iCT suco40 MOfjijJOA won ArMpcojg 639 S8
i13H30MlSN0lMIS
Q3JNVM
S1N30V
ouiODUi modo mm 32HJ uoajS ONlHOiVd JnOHJLIM
3ujDd0JiOQpupH HB3uiopjojjLpj3WHOVLJLV ONIQN3UU
WOSTIA oqj sjoqo oi G jo soUG poujqujoo oip
UBiu soC4S Pn M Pios 63WJH0VIJ NOS1IM
ojoiu oji3 ojoijjl 4poiuun aj Aoodco 8 soumoctu
joiiao uut M3JISVJ SM33 il uo8
ICJUUOJUOQ pun CUUO Ol D SpJCAAC -CO IjSjlJ Oil
poAjoooj oucjtj cscpj u so poqsii AjuuSoo sc
puu tojcv joouicuoii3b c o cnbo sj djqsuBUJJOM u
Shzznftwm mm
smmvwv ismim
B fln zi w rM as 5 n H sA
id ei Gim
C3MMCM3i3 OlMOiW 3HJ r9OTHSWl
li t in Miwi HMiiiMiiiMiiiMMwwiiiJnwwiwinjMi WW W k Wl r4 fj fgjj i BVj
sooDYffox s aKV savoio io sanvHsc isaa
jo uaoj op ui S5iniViIOLT05TkTMOO J
io KatikI IiIV sLjrvi jto c rMii rnnv
uopaoilojd oiubs uj SCI009 J0IMO miou3 jo1 j 6ud sjuoC oojtp
Ximion hm ui opmu AGNVHU GIrIrd V 0pj3 tod gjg sid aiuot
0AW AJISIIIAlIISVK UnOS AXOnXMHX MoiiAvoBia lnnoq oq
hud uum fouoiu sS5Irr 40J l1u i00 0U sJI au jo acikvhh
auois onia arie vnan aio hill
i sav ajj xvh ava
tS
Cm MJutlmSg
ltl r mmmm1 w
X 0U8 10j tlt3 OQ 9D1JI
SfiijjiiUnu qonni puu XauomOAttg tiojjo ni
oiujj ii tiosinx MOpMO JOAj oiquo3a
jo ouiujot JOII puouiuiooai pjnoAH
0A SJOpUOJ JtlO 0 pllli OAHOO J3AI ouj dosj
eoutji pi l ownoo jo pinotpi aqj sin
mo puu nauuioig pDwiuosjp may Susuu
MHtwp u puu uopsaXiptii Biii pplio
uiOJj Aionus AioiS iuuqMquj Jj3il woiutu
H3 lJ14l9P Pu UMA J9H au0
pajiun
9BS
ujaqjnos puu vopsuiv
a
LL
qjnos
jiium nof
ooq u jo pui Xun noA isi uua oJfBiwj
V
CO
n
3333MS
Supvt ianii jo BKoumTjg hhtaita J
wqy pHllI -a 1
K Au uinogam xt sisaruo jo nouvauidq
tint
pun a1h iJoqg nojouinij pYHnirtf og
U0iituui03 nu3opiuoU g Jqo A
1H A 0 I AUJK0OO f JtlaiKHIJVMTUX
am sitxstaxi xviit KKXVAg jbiooi aux
Ai3og iiniiWiioi XOiiua uap
Jiaid Apouaj g ivtuoqx tfl WJlX 1T1J
0t 8uijJ
aXoiMVii uo3ajni aspjng f H
id inojoinnn svJNdNiH Aa
iipituqinil 8Ug jo 4oq
nn ujnqoo j Xjj ju ill Iran ix
ooh oun i
Afi nojoran uotiTT ibisoh DKlsnanjJO
XHonjnajiXppuvoit Jii8iosuiatI
jtinino qaiiai pun oplily UJ9iinog
jo joqiny USjj jo mj tamf
Xq kUMTitano JO iKanaoTKrp our dsUKtt
HpUT jo U09
uqof j ti Xfl asoiiDuuy nanKniif ax
joit jaSuviQ
y iitra axoiusr Qio Ny
uoIIM II S JoJiI a 081 i smnti1 anx
ifupiaiau 3umooj oqi 1001000 Jj
seiv
jsauiuapM
MitioAYj aiir auTaNVX aio am
eeT mm ion ezet
tIArOTA CtMOOMS XlflillT
JIZJou
Bsaippu Cuu o 93JJ luoa oq
HJM SBtiti S3UJ ait jo iCdoo iiauipads v
ssaua aauj xioaxaa aiix
mouh n tn i lacluil nqx
onia nvo Aaiix aajva xsaa
oq oJin tnaqi l xei
jadnd
loo ioq ig iuojnd pinoqi tuonad y
1 0i3ai joasu
KnoX jaqjaSn tjoq OJjn 0 aitap noX jt
aaij o3oiod noX paiinuiaq lu qoq puniousd
pp jo joqiuqnd oq o juuoinn tqi puog
JvaX
Jad OfZt aiv iaqp8o ou oq 10J iujij oqx
wjivj biiix iixiav xi amo u
uuSiqDji
10HOI OQ BB3UJ 331IkI SIIJ Ojpubg
jnai n nn0i omx
ojo uopdiiatqm jo tauj oqx
ssaai aauj xiouxaa anx
jo titniod n cy
juauiXofua ounao3 qonui in piojjn Jo
Xmnj oqi O Jlo puaumoa os u 3uiioi
AJdvn aivon aavK
joaC u joj BSauj aauj aiix
3MVS NAVO MIIOA 110J
tjaoiuoo ti
aiioavinqa 0do Xunm uodn uoianitu pun
uovtumju eoApn pooS XqiudraXt XpuX
joj uuiaua uapvoi iOiq suoia
uoioq ttajdxo oao pun uojitupnpn HHpioo
II anil 3uqiou t eiaqx
DDM XlBAO BB3UJ 33UJ 3 1IJ
soiuudmoDDu ipiqw iuaui3ddns u hi j
aaoiiasnoit anx
o onqjjUoa puu
oqi u uouiOAl iaq oq aioui Xuntu Xoj uj
isaiava aKVsnoiixv
pouoiaidoj Xnj c qnog
oq pun tapji qioq mojj XjoiI 0 luonq
jUoa pan sJOtiM pooa Xq oqooni juai i
Xnunoa oqj jo
tid i mojj aaaopuodiojJoo u soxvdjni j
CI o o3biI aq oq ujojj toHjda I
0A
pun 3uiuiviOUXdlo3 Xu t j
pnai pun
piploa Xivsiiun oju toqooi pun Btnood ij
jaan
Jiiqa toq3q oq jo l pjnpun Xjuio 9t
pJ0M
oq U jnuinof 3upjjuiaua Jioui oq S j
JO AI03 XaKI03IS V
DfMtUKVtMm hw J8ti WMWI
iijWW
vfW
iTttiauaX Map Xr tff J0
siNao nax aoina
0
IHlUUKi1K03 ietioasiMV I nouitM pui
HOHDir II u Jo iqJjSJtJ uiim ptuaiujaiul
ir
aaTiiK i t
iuaaiapJni npauj jo
PU1 II ll I V w i U u uonanjipni
aHutmnK i inotu pot pun foIiii oty
Itadnoqa pun aq oqi paiununu Xnj tptoj
Xiunoojjsqnpnpunaqninp pun nuuviqni
IXiunoD opjujivi uomjoj fpiaatta opnjf
SN09VM 9NIUdS
SI1II 13BIU otll pailuqml HjdmlM3u
aqj JO 8U0 JO 0U1UU 8q SI qOJUQ dfl
IJBq OOOOOOCS JlH dootis u paq inf
8ut uBjqoj uj oouod oi jo oopsuf y
jotunq poo3 uj utpj o3 josinii fluiStiwq
jnq 3uiiou jmi pui 09 tnjq opoiu ippjAv
U3iu39iuip iqaqs u 03 puu ooq3s o o3
oipasnjoj oia Aoq v jo puaj snf tuuq a
gaiujg pajjufl oq jo siwd Auum B3J8 u u
SutCp jo Xum 8quuojquj ot oq 0 3uid3
ti 3vj ui loppjna iniituoa 0 Au3 Aoq
tunaJO Jo uj ojquuoiqBnj oijiib bj i
JB9A ouo JOOQ SA0V1 SA300D
PB 8M3N m P08 M ofll
1
jajsupj jsoj uouuoopf jt JJ5
puujs pjo sajiuBq ju psuodo jsnf ooy
jo sod mou u jo ouiuii aq bj 0ua5jooji
Xjo3 jo 181 oujqi ipjqj
laiaqdi iuJta suoAnoq u Xnp mojj paaij
o3ni tnoio3 poo auAp u3jo jo jnoi nqx
ijjo Janoq oq Uq I jou loop oji j aX ajn
Xui ejcdi nm pop q Xmd j qSnoq pun
1 op o nviju oa ran j paJOMiun XOAiq oqi
tiq jouo ou uainun 0 patnaas qnap jo
0 uaiodi uaqv Snnquiaj noqM oanj oq
u qnap 5oo 0 pomnua mil oqi mqx aj
TV jaAajoj oq pun icdp o luouiiuni oq aatu
0 pou8i3J km oqg uopa jo tpag uaaiS
oq ti 3uiqdDM pun 3uB opi Jaq0 oq uo
i pnqa inopoid JtioX pioM Xinan tq jo imo
pnqi oq u Xiinjmnora nv noX 0qu nq
jaqniauiaj nq aiop 8uqavojddn iBjjj jo q3
uip oq uo ou 1001 iXm pjnon am iuojnd
uaj3iiijai3 jaq ox uoAntq u Jaqnj jaq jo
ouojq oq ipunoum uq jpiqa oo3u oq uaui
0 paindap inq oqi aauaqu oioj jo ppqeinoq
oq uodn iiai Mopnqi n pun iinaq jno in
jajjQ uaAVoq o panqxa j in in uiojj ouo3 i
oqg Maq uodn poApxtop nj sapnp oq uopnjpli
uj Xq pauina pnq oqg oiojoq ooao op o punoj
ipunq 0 joq q jpj Sujop a3un ppqamoq
oq onj uj f nil oqg jn tng jaq 0 loiqnoi jaq
XJJa 0 paujca Xiva pun jaXujd uj qj ia
naj3 oq pnq oqi pooqpqa Jaq mojj q p0
tnn j tni nq una on pjnuJoj 500I 0J4 t0
I Xmd nq una ou onq nl au V Ja3noii
pun JauiJD tainoaoq qnj Joq oj Xq 0
- pun ijnoa SunoX Ijaqu3 uajo J0Ang oqx
jaq qii piou oq oU q3nojq oqi tq aavjS
3uXjinf oqtoJOAau pnq aqi om 0 sraooa i
joj aSuoqa oqdooJad ou sva ojoqj nopuaAUoa
iq uj inn aqi ooqoi n uoqV
iuojiaj niaoi jaq v ou pajaiua pun Xjimjoj
gun i Xq pauunqa jomnq poo3 3unjun J3
jnaq unmnq oq jo iqdap oq UOJJ 3upoaa
iiU3tnU3i njoqu oioq Xq ipuajj painasi
puu Xinopiaf jo Xauo pagop q uoiodip u
tianod o pauiooi oqg uaqaca jaq jo oauopy
noa ajua oq puu lupjuudiuoa jaq jo ipjnSai
toptin pq pauina aqi oisqw J oauapg jo
dnd u oSu f jnaX Aiaj n ran i3 Xoao sjqx
VZ P8 jCh aiHAiinoi jo Xiauuoj uimj
nil5I nun uqof jo JaiqSnnn tapp amy 8i8l
li luag Xnpjjj Xji Xnnoa o3pjuiaaii
usuaiud jaq joaouapjiaj oq y SHUnO
J0ip03 I1UI
8ijq3 u jo amsoduioa oq v qiM jaisuoui
iuij3 Oi 3ui33tu qBap UBBjjq3 Aldvq v
paip oqg jaq aiouj av i fq pajjuipu
puu paAOjaq fiisjoAjun gum puu paAoiu
aq qaiqAi u XjiumuniOD jo 3uuoqu3
Cuu uj uoouju jo joiuoa oq Cpnj 3tmoC
paijKjjduioaau Aq3iq Cjsa v uvia oqg uoiBi
npa Jaq pajjaaaj Bqjnq bsij pooqas osoijm
ut Cmapusy jjiji oauaiag jo siaoj sjjj Cq
saUiJM smrifi oiuiy tsjp jo Cimijiqo aq
juuJDOf jajjnoa oq uiojj qsijqndaj 0
Sjne ajuiv ssH J Jouiauj gqj o 9jnqJi
I wi IH
mo 108 oaou oniinj ol uuo u tSaiq iojojd oqi ai 0
sxuvaiixaaA9 nno oaum
sttNvasnii anoA oxiaa
Nauaama anoA oNiaii
S3AIAV unoA DNiaa
Xia out ui imo 11
j puu pxij u8aiot lajpuuo Xouoj jo uomioi8a iioaju oqi
istctcoct isrxrxocx
iSAOX iSAOX iSAOJL
oxa sasvA S3xoa muoav
sHsaa oNixniAV swnaav
B3KVUJ OIXOK ONV S30XX0K
sawvuj aanxoid saanxou
smooh aox sNaaaiino
SMooa snoaNViaaosiK
10 lnomuos
9v 9Sibi u jo ssisnoo 3oog sih
imn
nm
saovaava a T
iv aaaoa aa kvo xaoauaAojio ni aaNaao aaAa
SlN3S3yd SVWJLSIUH3
isjuvano aNV
JO JIOOIB
LB3N0SaNVH
isaoavi aiu
fxjsasaad
iYODPIOH
CXJSETT
ixmi
1
iiiwirtwiitiir
t
4T5h
TSf
CljUBSIIj jo
Bpunoa3oi uo potIDU uaaq tuq jjapinui
ojjm oSuajqo jnjq oqi j33uj3A pjABfl
annua oqi
buai ojqnoJ Uuoui B3JQ ouiqdjoui 3uj
U Aq 8ii qij oq uo j ft pooMpuofl
b opiojiiB potijuiuioa ooupr ujj kjjj
isuj 81 uo qojiv
MBtij3uugtB3 uj ojjj OOOOV Pl
1UB18U qig aq uo iiot ao uj psjjjuui
0J3M ouo Xinuju pa3 jamu qiaquz
st1 puu Xiaujit jo jopipsq u iiunqoiui
pJUAp djqsjjnoa bjuoA ajjoj jsyy
juuouib isqi joj 83un Jap tq jo ouo
qijM vd oj paanpuj oq pjnoa
a0oj Jood Auj opunuu jo qiusp
qi Aq 000009lt 0 Jjaq uoij euq oiqo
Xaipini jo J3Joquj Jood u pJOjMBJQ uqof
tauo Xpwu oqipunoju swan
Bjq AiOJqi JjjjBqa jo 63uu Oq Xb bjuba
jBJOASi joj isnj poq uaaq tuq oqg 3018
OlJUb 8j 10JJB lift pilB 88ad3 puu jjajs
Bijnb c 03Bd 8jq jo uoqJ3qi3A bjj
q3iu in jodJaA0Q b puu Cup oqi
uj pjg Xjuuuup ajnqstijpjBjj ju jjuads jjjm
JOUJOAOQ JOJ 0Bpjpll3 saUOf J J OQ
pipuJloJd oq AjuqBqojd jju uj ja pnu
iIH oqj XupjniBg uo qsjntjs isipoqiaj
oqi iu oououimoa jjjAv Sujioam Xjjaijun
pailjjauaq Aiuaj3 oq jjjm odoq oav
puu oaunpuanu u bCbaiu ojsm J33BJuq3
jo B1JBJ1 ojqou Jjaqi jo jaqio Xuuui auoms
Xus 01 puj3 oju 8M ajdoad SunoX jno
sjjuuis puu siuius 0 juisyauaq Xjiuaj3
88m puu ajquXofus Cum Xjoao uj ouo bba
OJnqo UBjJaiXqsBJ oqi IB 3ujiaui oqx
loqs
isoq oqi 3ii0q Xq jiuj 0g svBtiujfjy oq
1 3op OOIS v UOil ouiqup Xjjbjj iuqi ajpz
uo aijj33v BBBuujijy aqi uiojj oos aj
U010aiip XJ3A3 ui
UAlOp UOJOJq 8J3M B3Uj qdj8a3X M0U8
uj padojSAua svm X113 Bnsuujj iuqi ou8
5 JoqtuaoaQ biucj ig uiojj ButujSajax
pjo SJB3C xi I Suioq ibu qig oqi
uo psip ossjsubjji UBg jo ojjqAV Q H
j00 o qsiA oqu jju jo tioipods
u oqi joj spoo3 Mau 3uijoudiin won oj
Aaqx 8011 JzjnS d wssaj in punoj
oq uua Biuasajd suioisijq joj ojquijn
spooS uuSajo puu oaiu jo oujj jjnj
sqooo AvanoH
Bpoo3 ojqujnp puu poo3 joj
sooud mo 3uq8ijquB3 joj oifj Jazjng j
Sissaj isujbSu punoj nq uua uatupipiii
ou OJojoisqi puu aauajjo uuad u pajspia
iou bj 1803 juau aioj UAop Cuav 3tij
j3g ABp qiuqqug oqi uo spooS 3ujj33 joj
siuuqojotu oqi 8Uju3u siuompipu Suipuij
si 3JtiqsuipjBj iu Suiiija Aioti Onp puuji
oqi iuqi Jouipj p3Ujn3JiaAV u si j
Ajnf PUBJQ am
0Z8I u uosouun jo suuipuj aqi
Suotun uojinqiJisjp joj ti3tuuj3A03 oqi Xq
puuq sq uj jiaaujd OOOSIS i0J uosoqajy
03Q iuu3b iu3uiuj3ao3 aqi joj luouiSpnt
j3J3pu3J snq linoQ 3iug paijuf aqx
spBM oq qSnojqj
i3uaid puu xou Xupaanx ojaq oq i
oioqsuouQ jo 0H3g 0 u wajj Xupuug
pun Jupjniug qsuajd jjjm a l 3IV 0 S
A3j aojao ix iu Xspjning uo ui3oq jjih
Sujiaaui Xj3jun Bq3ju Xupjjjx puu Xup
Ejnqx qamqa isipoqiajf aqi u sasiAJdg
0Q0S25 Suijzzsqma joj
pai83JJO BUM J JO BSUOf a pjauq jo
UOMOjq oqi ui jjjaja oqass a BSjJBqg
xg osuis uiojj jjuaq uaaq 1011 ouq
puu Xjiunoa oqiq XjionbXaqi aniJivu
oq 01 p3SB33 oouujvaqjoj ouiji sqi inoqu jo
uaqAV 33m BD Cup ouo ospuu uajpjiqa puu
ajjM juap Biq psAOj oq iiuq JOaq oiqdog
p3oj J0qg Jjij puu jaqioui puu jaqiuj
jaq p3A0 oqs uuqi J0Jl3q uoqg Jj paAOj
oiqdog ea osja XpoqXun poAOj Xaqi uuqi
JOoq Jii0 qsua paAoj oiqo puomqaiji
M9J jo ssojq Ojqdog puu J0qg X UlJOf
jnos oqi
jo auioq aqi uoiOA0p jo omoq oqi Bcoioqx
snoipojara 03 asiBid jo siusqiuu aqi aiaqV
aujjp bSiij
jaaj puu p3pu aju Biq3noqj q3q OJaq
0UJJU8 Xjoq BlOQ
IB bi omoq axjj osbjci ouo b ajaqi ea
jjooja OMi iu Xupsjnqx uo paijnq sjaojo
auo in Xnpsanx uo paicj 8ISI H19Z A0K
paip 8481 PJEZ I0JK JOa suoiuuiig
XgJUJ pUB UjlJBJf JO UOB SUOtUUljg UAJV
8isi imz A0N 3T 5a
833UJ moi0i u buo3u 9uudg puu
83i83nj ojjuui 01 Xpuaj bj oji Xjoi
ouj iu uiaqi jpa jm puv XiunoD oqi u
doqa Xuu jo aMOjd jo iuouijOBsy isag aqi
sdaajj oji puvuiap Xuw opuii Bjq oajjoj
IJOqg uo SniqiXutt op 01 BJ0JUO uo3u
puu Bqiiui8jpm jo Jaqiunu luoiatjjnB v
8uq oji XpaqXni Xq pjosjopun oq iou jjim
pun suo3u jo Bpujjj j pnoq uo dssij jjjm
an aaI BH 3uqiXuB op 01 Xpusj aiou
a puu doqe Bjq lnq3J ssq oji Suj
qUuiBjpBju JisqiOABq puu JIHTOK 1 T
puoiij pjo jpqi 01 Jpuq o3 01 aounip u daujj
SU5HUVJ 3HJ 1H1S
09Z JOJ
jboa ouo SS3Ud 33UJ 1I0U1
3QPUBSM3H QMrPQ8 lllAV om
nauo 33b jo bjbX
69 inoqu sbav puu Xiunoo Ojqo uj ujoq
sum oji Xiunos oiqo qoinqa iumsuojj
Hinoj iJijm bum diqsioqiuow 8q qiusp
Bjq jo ouiji oqi iy fq3Jnqa oqi jo Jaquiam
3ujpu3 U SU lJUd SAJ3B UU J001 SAEMJU
aq qojqu uj pai3BJ0Jd XBj33d83 s3q
133U1 plIDHU 0 pOAO pUB UBjIBjjqQ pS010p
u sum on piiXABifl jadooQ oqi uj pjuj
0J3M flUJBUiai aqi S3JAJ38 J31JV djjjiqd J
sajJuqQ uoji oqi Xq psqauajd bum uonuaa
jujounj oq ojaqM Xiunoa oSpjiuojjoajg
uj jadooo qdaeof jjj ejq
o uoUi 0J3M Bujuuiai iiji Xiunoa Ojqo
JO 03U3J 01J1 JO OSjlBUf qqoQ -A
Xq ppq bum laanbuj uu ipo oqi jo Sujujoiu
oqi UQ qiV3p 01 uijq paqsnJS puu jjuj
o poddoqa sum j ibiji uiojj Xum luajajjjp
U 03J oqi M3q pilJM eqt UOIJM XoMU Uiaqi
Oijjp 01 jjooiiaputi oq puu JUOIl BUM
oob Bjq jo auioa inqi paaoddns sum 1J puu
jjuj o Xp3J Xjjuou 031 v paddoip put ajj
8i8l W flU333i 8ujujoui Xopaaupa
ijaoja c inoqu oaii u jopun pvap punoj sum
Xiuuoaojqo ojjjAgpjo joieuaipinu sajjui
OMi inoqu Uuja jnjuuQaj pjJquQ JK
oaJi b Xq paiUM
1 -
UMpJOp JJAO p3VU RUI WJIIOIJ UtllMitllOJ
OOOl I M OOOI p3jjuvoqAV uum iiij
l 00JJ Ao3K ni hjJjujj 1JatlU
1UIUJM0H XjBfl
33J3IJ pjj uuuirauH flCJUH iuV
AV our l II sauiof JOpuan oiM
pj3ijj31iug a ojzzii 33J8i ojt aijv
JUAJAOJ Riq oq 111 tpJiiqD tiUjja
XquaJj oqi psujof ttiOMOit 3uAtopj oqx
op 013 slnj
33UJJI ssqsjuv Uu0 wPul J 1i0IB
oiliuj BXuud K VI J puu ttj pJfC
oqi Xupuoj uo BJopsjJ pltwH lujjuo
it J c l K
r j uiojj Xep uqi uo OJaqi oq ujm Cnjifl
H A 33BapBi33dgojuAVJ3MSgumD
suoj pjoq bSuiji uj BiijuSJuq ojnoos oj
3JnqBiipjjj u ojojb 9JpoJ PJU3J iu
JU3 01 Xup oqj bj isuj pjgj oqi XwptJOJf
qiuop 01 t3tunq
0J3At Xaqi itii uoio3 oq pjnoa uaui oq
oiojaq puu oju jjooi jbj oq bjiioj lg uj
Xjauijaj Ju3n8 BJ3q3ai Uj jbi jvos qlAv
B3JUU1 03JB XJ3 0M1J0 0p8U 011 3UJJB3WB
013M UOUI 0A1 0JIA1 pjg OIJ UQ
aijqudaji ijoj W
jaAtj quopiivuaqg aqi 3itjB80J3 0jiav 1tfu
pjg Oqi 110 pOUMOip BUAV BJMBJ JOBUS
Baiig pojjtifl 01 Jaqiojq BjAiyj uibjJJAV
S33IJd 0IABJI10J Uuqi BS3J iu flOp
pJuI iu ouimnxa puu hi n
dju J3Ajjg bujbiio XjjaMOf saqsjJAV
jo aoig qsjlCig puu o3jbJ u iiipttjnc
Xup ouo ijuj pjgs oqi uo rjnq8UtpJii tij
oq jjjm XnnO N VI n Pjoj iusq
uioq punoj 39
0 pnui oqi qSnojqi opitAi U3Jpuq3 0438
puu noipuj oqj oijbui 110X 83uj8B0J3y q
ub BU1V31 jnoX doB iiop ssvOd pnw jo
JJUJ OJB B33J9 JnO pUB Ut IDS SUIJ U08W8
jajujAv oqi bu mou Hpuoijj juap spustJj
03U0 inq inioX
oq J3A3U JIM no pjo si oq uaqM pusdu
Xbui SnnoC bj oq uaqtt ssavm iuqi tf
pios Im
psiuujJBAv 3utqCjojj Xj iJodJBAOj ui
OJOig XjjOMOf lXnxii y iu punoj oq
u3 iJ0dJaA03 01 iqSnojq J33 33 suaj
ppO saPlUAV 8uni suuuqg Bi333BJi
sujuio Buonjj JBoo spnig suoi
inq oa3g Cijajiaf jo joois ifjitnq oqx
Xtf -0111103 Oq3llJB3 OJU
U3iii Bsautsnq puu stiazjija Boq aqi jo Xuujv
EtBA3Jd Xqajsuu puu poyop et muj jjajo
jiy JOji qiJO oqi uo psdiuusio si ustn
OMJ XlUOMl qIM UBUHljy lltJOf pUU U3U1 Xi
U0M1 J3A0 qtuJ0AIJXpniu3 JO TJJO Ojp
PK otO uo paduiuaus s ifuojg jj idu
uaui pauuu 3y Cjxis ijijai jjbsj b4X3j3ji
uo psdUB3U3 6j SuoJlg po o3pnp Bon
uU03 i8 Xiunoa iiqiu3J 11 1 jbm oqx
SJOUtI OMOJ
1B puu ajABnoi jo opis sjqi oia tStllJ
uijjduu sJoisBS ajiaj V osu siioodg
bjjjoj saAjujj soqsip jojitijj bjoisb
SB qans ajUMjatjig jo itiottijossu
puu isj3jbi oq 3Auq jjjm XnuQ - VI
yaj puu OOOUJO
jaXojduit sjq jioqqoj Xijo Xosiap uj 3UJAIJ
iiaspuju jo qinoX u uBjaqY f IJaqoy
japun puu 9i o3u qij otp sum
japjoq pun susd pjo3 paiujqajaa
rtnHI J ouo 0A1033I 01 usraiaadB isoq
aqi Xiunoa o3puuajpoij 01 uado jjoif
J3AOo ni ajoig Ajpwaf sXpijd d
djqsiiutuuaj jo Biiamioada ui pu3 01 ouiji
aqi sj mou vql sXoqpuu tjj3 i3a033
osnoq oq uj qinap 01
poujuq sum Xjiuiuj oqi uj 3uj sba oqu
jji3 uuipuj uy isu pjg oqi 110 ojij Xq
poCoJisap suAv juo Xiunoa uuojg uj uoxjj
JB3U uosjnBqjsjj jo osnoq oqx
Bjajsoa 7 PJ1jan B 1301K
1uu83p puu 83jbj u ijijw jmej aqi Xupuojj
uo ajnqsuipjuji uj oq jju Xnjid VI
831UU1UJ 8J JO OAIJ pUU ISUJ qjo
aqi JO JJujuJOui oqi un poujnq bum umoi
Xiunoa uoi3uiij9bay jo osnoquood oqx
JBjjop ouo
jo mns jjuuiB aqi joj poujquioa jjouad
puu japjoq paiBd J3Aj8 qijw uax pjoQ
vnj hi03 Afiia Bi sjoj a
Xidmojd i 0An3 op
uunj oqi inq oanjo jsod Jjsqi jo ouiuu aqi
oa3 pjnoD ranjXcu op 01 Xjunoo uosuip
uiojj oijuunj u iq3nojq oijm Bpjun8 Oqi
jo jsqijau iuqi sfus jiaiAaji puujijBy aqx
fr
bIIjasjuoi oijatuo 3DllnA IAux i u
iiodsuqox qijuig y i Xjj ajjjAiio
JPBJV X3B1 ABU -X uQJ3pU3IJ j3j
IK f V ABa JoqsuoMO ijbjoXuji
Of XJI UOBJ3pU3I JMUOdg liajIJI BSJJf
Xiunoa HiqSujlljqW suq lliqSujiijqAv o
a JJ0 11 nD 0 II ipaiBtuiv uqof
90H jJedJOACio oqj iv
puuqsnq J3q 0 ono Ojqujud
ojjj ub puu Xijunuiuioo puu qsjnqs aqi
01 BBOJ V BJ JlB3p J3JJ Ijllds 1B333M8 DUU
13Jnd oqi jo puu j3iUAjijnaXjq8jq psjjoin
jouodns Xj3 jo Xpuj w bum ijoujuq bjk
otnjijn qioc 3l uo Xj ajpuj uj osuap
J83J8jqlUpjiplJ3UJU0 B 83WUP uoit aqi
JO 0JJM 113UJBQ 113M3II VJUjJJjJA SJJtf
J3ij M3ujj oqM jjn Xq psAOjoq puu Xpuj
lIBjlBjjqg ajquiujivo UU SUM oqg JOqiuav
N 180l JO 119 8V no fjl oijjABpjnqqon
uj jsabj pjoqdXi jo pajp pojiqSn iu
JO jo aaiqanup ioojiq8ji uuuy eaj
qivop 01 paqsnia sum puu ujuj aqi jap
un jjaj uojijpuoo p3j3jxolij uu uj bum aq
H4 uJimD 1 uiwi 1HaJJ it pjuoq 01 pj
iduwiju qig oqiuo pjojpay Xjuajj
1U3ul3AUaJ0q iujM
jjaqi uj XqindrnXs lasdaap jno aAuq 8uoj
urt Bjq puu Xoq ojnjj jnjjsaqa iq3jjq u bum
on Sujujow Xupuojj isuj XjunppniXui
pajpJXno uos ojujj Bnauuon jnSpji jpj
HI uMopouMuqg tij
B3AJ1BJ3J 3UJ1JBJA8J JaiJU qiK WN
jaXMUg ii bju jaiBja jaqflujuajA kj
ok Bjno ig jo 3ujua4v V Xjujt
umoi
Uj 3AJ1B3J 01 IjSJA V XlljXod OJU Xjj jjod
ajMaq jo ajM puu vpuvi y y
UloiinbsjpuiomojijQiijBji dao
lVNOSUHd
SiSI II
jjC
jK
kl rmriTVBiotMa
8AV3 aoaDiKaioaua
t
f
A-
I
S
sip
JflinSf
mm
Hrar
EBut
jt8
j a
MB
1 Bag
a BEffic
Pf4
V
iliBKi
i
i
Ml

xml | txt