OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, July 01, 1918, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-07-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

Kt
FACE TO
MOND?AY, JULY 1, 18?
CORPUS CHRISTI CALLER
f
IT-
I
(
MHS CttNtTf CAUEK
. ... w -
CALLER KJBUlKINa COMPANV
JfHO, ,W, TAYTOM, WRMBlnn KUIlor
Member AkcA1wI Press
TW A&m!M PcHts la totclualrtly
HJ t Uh two or republication of
hK mwh emitted to It or nut nlhrrwlae
p4N ii h tlda papc-r nnd also thu local
tsviis pUttfitKri therein.
Sufctcrlptlon Rnte
TH ptleti ot iht Caller I S7.J0 year
ly by mU or f7.no by cai 1 lor.
HiitipillKiti wlieit or-Vrliic a clihnRn
mWit'jw uliould Klvn t.ol li H10 olil nntl
tut' M.lKMkiA Ciuilurn tut Tlio OtlW
-liy uih for llirlr rmiK'rn nml nro m-
nl1k to cXtpinl moro thnti n wi'k'i
ctmIII to miliwriiirrs. Tiiolr tnari;ln of
. ..11 im .,.. 1 1 .i ta tj ... 1 ........ ...in 1
I'Iumi in "' in nun . . HnHT-e. ..... . v
Kcfnly ftlt. KtibHt'ilntlaiw tiro lui tlir
Wirrlons una not Tlw Callnr I'uljllsliInK Ultrfnnn waixm.
CcniMn. t'ltiniilnfnm of iiorvlco. or- . Id i.ffwi th fJerninu 1ro110ml.1t
tlmti to Ktmt or illnonilniif rlfltvory of Uiinn to lin.o HdopHHl ror hi own Hip
tnpfr, nmt liiinB- or mldri-im, uliouM JaiKiimmt enilHwlli'l in tlie ioUitonii
So nil)nl or loli'tiluniiit to 1 itv. ntl nUnntCHt, throiinh n nfvrn-
CtnCUl,ATION DEPARTMENT I dmn . tlio Ctannbrr of l'oiiiiniMC
PriONC t8 ,ox th. UnMeil Stntss. TI10M' rtwiolu-
itona hsvo twn r-tntilwuttwl nml
Atldrt-ssnll ImikHikimi roiiimunlcatlonn tn nirim .khI b rBB"lntlm und bo
ntid niAko out ll rliccKn. ilmfln. money ,.-i..ti. h.... ami ih n-r it... i'nii.1
eidrrH nml ojiirtwi ortlrm to Tlio Qallor
I'titiUahrriK ComnaTiy. AH Itcrnn. artlolwi
and coDinmnlmtlonii slioiilil bo nd
tlrosatd to lMitor. Corpus Clirtstl Cftll
r,
Entcroil ns neccms-.-liuw matter at , ipti ttr.inti.,m iiMbIhk tliem'
tho loiofflpo tn tvrpuit ChrlKti. ToxriB. K,,ivo ,i,ln m.riod of fifty jonrn.
CIHCULATION BOOKS OPEN
TO ADVERTISERS
Monday, July 1,1918.
-TEXAS PRESS
In Old Mlsit!ppl.
nimoUMtltllK tin- IHMliWipVd Mlf'r.iff"
iimondmont t hr I'ml-ml Cooitlltulion
SoiihIiw W Ullami ut JIIwtii"lM, f'M
bin nliu-o in the SKonnii, ind Ms to
UIV.
In ti. . HO'-tinn of '." ooiititry v
t ..Hi nl in .! wtt ihli M-wtliiil ii.
.v ....... l.;
I'Onod l' uliltiit
i.momltnoi - u. i in-
l"Mlrr il CnllMtlUtl"!!
Tho two ijii.poHltloiv p
KllllUll lit
If MllMOppi if- I" 'I. !..ii
ill'.
I M'iv
.1 ml . .1
wjrhusil!'. ii li- t!
iHOti fii nb.'tilil n.'f nii'l.'i
Mini- ii tiUNOtts piopw I' 111
hoi .m t'i tlio line ot ii. I..ll"t
.MlfulMiippI Olltu .1 "I , II II II
pudlutloit the ton, In;. .1 .. 1 r. . .
Iivl oho dm nml tmi.i iitu ttioae
1.HP.l.ln! .ho noM do'.
COiumstnnci h mum t m.. I- to fit
the prinoii-ul not tho piiiuipi - ii - ib-
oumkanco-i; nny mho) . ouim in lntt
Iho Utmoat confuaiorw- Win . T.moK
3ferM.
In hi peeeb at PitttiXlla. tflw-tiRalns
l-erouton settlement uy.
In jtiKKllaK of inibllo itioiujjk. l'eiiiu
non wtnii "All the law ntntutren W that
ofticer houIq Trtifen the day of settle
inoni eotnoa," nntl he Claimed to ht
tlono that.
The law rentilros ich settlnmentx
fmin men who tin liKiilly nnd pfiijierly
1 uvriicilai.it of puolle inmieyB
.ri..r
bad been htltui.-.l Twn venro' In-
tert on r.r.u' at ti im r cent would '
lmvi. lawn tr.: i .nut I '.'i inimin turn not
jiald Hi. I vet
jiui i-erKUKoii whm noi mo iujtiii Hum- ih vi iiiiniuii nuu n nun r renuii i tA.".v " V" iiolntlte. 1'flni'iJ Max or Mouse hail
Indian of any of the money which h-1 civilians. own nolf -delitwloo a tth lonn myth J .V," , iVi i rlV1 nf lor It l-i Oon 1 1 1 lit tl. .
nlappllod. diverted. Illiwnlly dopoltedl "'After many protestation I Kot m,t whlPli we ?l,ave ctillo, The Molt in; ' r! , (,t.l(1lprj 191 ,. T,R. , ,.,nc
.r wrnnnfnllv uk1 odd wmtmed the blanket tnnml mo: I I ot. II ,. benullftll HiltlB. We .. ',.'. ,J . 'i.,ii '"
...- A'rrxain)Crt'ftwhil Indlirnt tlon with mv tnlkwl nl.oul it, Wo wrote about It. ""?, . i a ! nn,u i A,.. , f
,no "V,,l0V,,'i ,11' W, ""--","' oV'ThVutbtPuk rnu,inm . '
''.' ' So wo dropped them In ttio tats ! While ho wna belnn nuraed by the.
-iiio mot tuat no was Rovoruor KUVt, . -""i ,"' 'u.,,' ..;..: ,,:; aloiiK with thn atoek that makes itood , monka hlit ninrailoH wen. driven from
liui n.,t one Mil. mor. rlnllt to phv V Jt" f y 'vo very1 el , "o " hill and the ltrlth.1, occupied It.
si iirnato debt with .itue iiinoj than ' J W ' " i 'Mn'ri.h" ' "- They aio ahowliiK their breed 1 The prlnco died and wan bitrlod In it
UrlJ1lt S 3. . "I W,ic if ,r one or two l"en e i ' noes to w-tir. und the ! o.taln ph.pe. the location nf -vhlol,
1 1. lino of tb.it K.U0 inhMipiinen iub- ' ' V "f ",r "PJ; "r "Vi ' I ' mtH nlbbie at his heelH. Thertifore. we wna not (Unclosed to the world.
1" UMW.WM"......W?J" rnthSW n..i.., C rlZ, l,,f n.n.'. ! ha vo one c, to to t.dopl toi tt d Tim neuium emperor wroto n lotlor
j'.r vu Yuuin, anil no ri luriiui ifc oiii. v.v - -J; ---. -- - - i
ll.u IWOfaUi. .tlttelil I ...... 1. 1. l.u ..ll.l 111111X11 UTIJ1I31M1 III.' 'UK
Of couise. be did not contract to pay ft" : tW iwcutiar tmn 01 iiuon piuiiH
for It. foi tn look the tuuriuy tain lt Heir, with tapoa round Hie nn
traty to tin (ntutcH. but m holloSt , klta. , v
it!ttlinwit v.ul.l hove teluriiutl to th.- l Jav .there nil ovenlim iull and
Mate two ymm.' itituivat. I undlfiturbl'd except for one luolilont:
Thtire are ihniinnmlri of fannura In ' Tlio niiiSi(H hail n habit of thiowlnif
Texas who wniul t bo lud to pay the hunilfiil of cltrnietles Into tho air for
Xlalo t. per ctn. tntoruat on l&ouo In '
stii lionoM trmikai-tinii, and anraly Fer-
t'.usou ouht to h.ivo offiirext to reilelr
Xully tho wroni; h did the siuto in u
iilshonuibt ironauuiiHi
Thy.only r(son that .1 nay of arltlo.
mnnt oil inp fqr 1'eriittn'n la Hint lie
vlolnlvd ihtj law am.' hoi una the t'U
t. .illait of funds ajuV roiit(H which Un
law required to be dtpos.ti.l tn the
tiojuury. l'urt of the.e f.iiulK and
M-dlt were deposited in a liank lit
wtiioh he was a atoubhni.i i .m,i from
Hun hulitt ui wim a br.i ii....' i.h in
xoo "f ilt eapltnl and u 1 1
" lllrh
wab i vii la l lun of law
on ' Biin whj. Jairn
. . i,:uon ,
.''i,'".'
. ...
t:
if Hum in, upeeehofi hi 'lV.i
Hint 'ti' T' fipie hiitiU. n uh
Juter.
1 v. i m u at 1 1
. - liiob pL. I
: .. (j.,i.i. In ;..
' . i . . pjiolllt
'I'. mi to bank . .
.! ..nd Ml. I'. i .
i. iinO' r tbi'
inn., i ho ..... i
ii ui loll
undui
MSlOi .
of S'. i
if 'I
.''inn ,
ti n . i
k -
"ipi'i
if inn
iui.i
i '.n.il
..hi. i .1,. M.,te T .
t..i ) i ii... ivuui'l i . i,
ll 'o ll ' ItllllK ""I
Ferojfti.n . .,ut of on ..
I -..it . ! r..i Iik own in
iiittiiyi to toiulif nntl o .i t
JoiiHO't i" the publjo
'tlt tin. .f Hiittlemi't ' t .
tauk 1 1 - , i .v iiivm'ijjrf'.l
yvtpio i , tn i bcctitit'o '
iiiiiiii.,in.f arriili i
( he jfiji. Im biitli oi M.
.toillKllljii iii.. tln-n lo , .
hi dl-1 "i i'0't m the hi .
llull.K 1 I llllu'ii R.iVI h.
Am tut .. i . u,ix (..
latldf Pi'i'. tiolion nun
l-.lai'lU: falsi I i,df) can
h
I
, , i
i. i li-
'"i I'm
i , ..I
I., f...
HUM
Il 'Mil
In an
.il l.i.l. I
..In n hif
au.l ll!
Iho aituu-
TlOfl II. IUIM
What tu. '-'t undi i vatl- i,. Cue U.
ea.n'l of tiJal- n.iiir.iilmini ' in nut li
difui I of villi his stump t'xiiava
f.atlPea iitiw
Bo whet) ho tall shout "Kettle
ntcjita" when tile day -of aetiiwneni
cfltnoii in norunWiio, The driy nf mttle
lltllt tWtlte for FcmUMun imly whMI
JIB WA8 CUqilT WITH Till'.
UOOOft HouatonToit
OTHER VIEWS
Warnlau.
itJiJHlia!;4')oaUwnr irivi' profit'
('ii WylvMnK imrii rttlpl inort' nr sloni
h.sludV by itiuiligcot uonnnro .s tl:
i'r s-"' ". Tlrti4Yet'm to lt losipi
Ci ilattli fa tV iirroK'r Piomlri'i of one ot
j W)m ,Kt)vw;iaiCHt ilsiccs onu dm'
K- t:o, that ts twtcs well (ih pcaw
',iur)n would lie darted bv Ittuliri
'Ulartinwnlitailiw ofV ncnuan Wnttl
M;riialVC lifter iho war jvna llctotco
fJu Ot(t rttlcliKtac not tonif ago. win
m thtv 4(ijteiJ aatt I'MifosMur vor
(fijlttilj-oyorttHi!, duitcrlbed us ft
.JJfmft, KY'ilotrtlAt, wW uu;a a
''fctt'titiaimtnt of the Oirmnn sysdem
01 Rm'nnimetvt to make U easier foi
, Hie Urtfttan tt-ndi and for the (lor-
,nnn M ',3rl '"to the world."
! f"- ""V Enrd us adjust iho re-
out tiny breach ot n Kirr.inl stipulation
i-epnrdlna filial rlehtn, .... Notlilnfc
haw so estrsnfcod tin wntld from us ns
0111 nMom of Hovernntcnf. hitherto."
Tin' imlillnlx-41 extracts fiom his
poct-h rp,o no vri clriif lino upon tho
heir prof imii ' Idcaa about govern
incut "rea.ljnttiient." Hut his remarks
mukr II tolfmlily eUnr Hint foni- or
ah wotiomu- ycott liav fonml lei
UKUlt ill Oorutan inlnilm Ah tlio liro
Imh waruixl itiu I'l'lnlmliii;, tlio nu
turn of U'rmin wm-eu can x ormtn
Iri'd on ft vast xwlc vrUlinul violation
at fiiumil (iasiH ntlimlntiotin. Kmi
thniipli utiiw (."ovornmrius ifiMl nf-U-r
tlir. wnr to tnkr iifficlnl imnminw
nifnliihl (leiinni) (Mimiui'ins tIMr
' initv. .-..iii.i n.iniiHit' unit vuiiiiihjiy ill
illi own ruulru tiy fcftifilnir to btu
tlm ooulil HtrnnKlc tlmt commorri- In
jKuten. Aho mnnbors nr DlcdRlnir
tiiMiuwi not t tiv tinmmn comia.
nml in noiiir innioncCTi not to lmvi' nnj
ImihIim-ii drallnft with linniuiiin. Only
tc-t wrpk. fm snmrile. tlir mrmbnrn
! if 11... l...u I4lnl.. llAt.lnl UwldK.
not to ow "nnv mtii itnli., equipment
.11 riMM.iiy. iihw in ; ""''I'""' "
. .is-...., ii . , .i.i.i id.fii.K im. i iiii-a ui i
1 ... ..... ....... . . .. in. ... .i.i .
.JTo tCnn, ! n'rraiim
ton ot tho 1 romf ndotiii maKnituilo of
hot- offriim niriilnAl tho clvlllkatl'in of
thin ngB."
Ttio numbor nt t.iHf plotlnos tnVim
by ldtvtilimlH na well tin orjrnnlzn
ttomi i KTOiTtnt; Ktcnijily tlio fountry
nvw. ProfMtooi SoliuUo-nnovornlta Ih
frankly roortul of the policy tvltlah
thoy ipriuii, if w mfly jtulRo n
lit rmnnrlts In tlio rolcliHtnf;. Thou
nnildK of other normstm ioultlo.H vai
It m ho doo. For tt preontti tlio kind
rfwraont vhloh even tho pocullar
tsomutn tnlml eon cninp nml npprocl
tc.f?ew Orloam Tlmosi-ISetiyuno.
Tfnln lirtl.1. U'Kll !. I hn 4 1. .!..
v.v .. l..i..l:" ..r.
i.i'iiiiik i osi. I" ii muiiiini wily
in whf.'i tho )oimnn trontod thnlr
prlmmorw In 1614:
IS'it tin orownine oynmplo of tui
mnno trontmont arrordlnit to I'runalnn
loioipii'tnticn of the phmso lis con-inlni-cl
In tho -itory told by IJoiiloiuint
Donnyn of tho Komorot lilght jnfnii-
ti- riMt i-oolilnB tho rout of his enn
" ........j, .... ..... ... -
't . nf i r linlnu badly wmmlod. fJuu-
, '"'r"i " """
nnlly be rmohwl the rollrfKid Hlatlon at
' w'w followed:
the ambulance drew up fit tho on-
1 trjinco and a norman hospital mirw.
" wobo hnBllsh. came to the door
; nuked mo If I eoohl wttlk. I anlil
'i iiiowain i i-onni 11 11 wnu 11m mi. umimi-ti. . ommron to wnor tiitoiiKH tuojuhoie tho fnrnoiiH TrnpplHt mnnnslory
1 'yju on a Htrotehot under n blanket,
nim . imu m oi mm m. 11
with uothlnir on lint a u.Hr of Hocks 1
run! n TiH of nl line which noteil an a,i
lltur for my ni'in. I
However, tlm laok of rlotiioa did 1
not xeem td'worry tho nurse, who 10-
penteil with crotit vluor Hint 1 must'
ot up nml walk to Hie biiffnl. n din. 1
Innee of sn to ion ynrda, throuali 11
' W honljl oi.oheil tho boflot r fniinil It
"'H ni tiitpniin Wdiindoil I.. ii-r on rnunli
wooden UPIh: 1 wim Uikeii tn one of
Hhirie, iiithentid with n nhlrt an' a pair)
whoeviV bod Ihey should land on.
1'hU. u far na I could nop. was Hid
only wrfy n( itlntrlliutiuf; anythlnir, as
tlnj licilsiWMV no cliiKely finuKt-.t ; thoio
wna no and conaeiiucntly no way
of tnamilmt. the ones In the ennter. Ily
oii!ini;i onir.ot tneso oiunreites tuiiiii:
on my bed; y idokcd II up, put II tn m
mouth, ami tn a moment of iiihIi cnit
tilde anld lAhko' to my nelKhbor, wli
chnnco oniT.of these olunretles himleil
my
rati-
who
wan SlyhtliiK jIn. and whose muich I
wna hopitiK to Vkluiio.
"The next Hitnu I knew was that my
ft vi. r..l II. ..'nm Vrm... ..ml . . ...'. I ... I ..
Hiwtiieil , jju,t ,,t ,,,, i.'our
niimoji ami Ihren urdorliiH iiasomt
, ,hp ftl(), mjAy,,! n, hOils tl
pw''11 "" "" WhlolYoemwl chleflj
1 unalal of 'ISiiaiatiiliV Mchweln' i
tiitrsea and HirenVurdorlliiH iiBHomblril
linltMMl m
chiefly to
it ml
Kntfliimlor kntitit.' llXwi or. Inter on
I iaiik hII.11 , n nip dAoiilloo i lliioilt
, an .oCiiJ iu-compiiiilhtiii.
"In the evotiltii,' I opilti lull
mlo ii motor timhuhiiieo, mtn time lie
; Ilia ('an led llieie on a Htrefihcr I wna
! pinci ii on the plntfoim 011 Kti. ti'li
. ! for n ralntiti or twa wli Hie or
' ivr
WlllV
U...IIA I
. lie-Is wni (rultiiifr omfll)ody,lo help
I M't mf In. wlion nn lmlRltlutte; with a
'l.hiek Im nnlytrrlvod. who, titt' iMlt'nltiK
i that I wim. Jin KiiKiiindoi, w.xtV ln. il
with a wild d(.l. to uplt in ttiyXV.uc
ho bKmmI over .inp and c.immonaiV t.i
prepare In n tnoat iiniilt-iiNiint v1,m
but Ihojlllv for mo, )ipiiis-l . i.'iCtif.. '
d he niuat l about iTtadt. thefftnl
Innee (Irirr Interxamftd and pnr.l
him ittviiy. This ujmtifteui tinned mil
lo bo utllte n HOOd fellow, mi when on-
'U- way : tno ioapttnl all. i li. hud
hia win. and had m-nl .in ..iili rlr tn
unit it. hi cam i' au.l anxi me i-luni
cites, and aUiPt,fl nn umk nlili con
vt raiUhiii. vyhtaJi did not gjit vr fur.
Trm, he toWWAlt the clltaiottoii, In-
1-11111 1 PC im na I vs Niimkint;. uu'ii)
upubi when the OnWl i iimc ln k but
i Biipimao ho had lo du tti.it."
SOME LATE ONES
When the I'opmnp larormed her
lliat the prlc-i- oi eL'Ks was six shlllini;R
a dozen, 'alio exclalttiptl: "Mix still
llnjwi Wh). tbut .Hlxpcnco for each
wgff " "Yn, iiitini." said, thu man. "but
von lnot remwiihor that one.f'KK Is a
vrholo dnVu uotli 'for u, hep;" Tit
Hits . (Th
"You hariyi't in,nie n speecli In some
time" "Why milk tl speech?" anld
Hcnmor Hoiifl nn "Willi nil this war
news lbc wouldiit' prlntllt, ami If
Hiej did print t. nobody1 waulil tend
it."- wtisiiiiieton t; onim; Htar.
li rit-d but clll'if. -
hUlll rHli; PMI11J
rniiiMy rt'inutiBU-at
-Oiuiii.e Mil
iMicil her by ahuHint; her In n tlnrk
closet.
"Whenever you will itll mother you
nrt sorry you itiai romo out." fetid the
doting parent n she fhut tint door
"Ato ou sorry nowf
No nmwer. Several minute passed,
durlmr which tho mother repented tin'
question, tearing thn child had faint
cd 'from friKiit. im fmnlionly oi.iu-il
tlio door, to f lilt Knillii- scaled upon
lint box. tin? cmboil imont of i-.ik'.
'Aren't you notry now, ilnrllni??" tlio
rrtotlior linfiJoml.
Will. A..IH l.t..l.. ...lit. ..FW.ll.
, KmiUlt1 slioutitl: "No' Ami l'v
Un your lionn-iinil m.lt on your
lrcB nntl l'v.iit on )OUi liobnl'l,
nml I'm Juki wnltiiiK foi morn nplt to
riim" 1 1 rpor'ij,.
"It ilormi"!; Sirrm rlttlit." wild tlio mtiu
Willi wtitnoiit xliiM's. 'What itoein't
(ttin nfelit?" "Tlmt 11 tnotn itowoau
nffonl to wenf all Hint It-nther."
WroililnKton r!tnr.
Slioplitipr 1 to tiHVflhiK tili'iniiii)
"Cun't ulvo voli on unli'v; iiii". ovi-r-stooliud."
Sfflli-nman "l.vt tno u ljtt
hIiow you my mimplos." ShuliliKcprr
"fpar youtnolf tli troublo. 1 onn't
looli nl tliotn." Snlnnmnii "Tbiui, will
m iillnw mo to look nl tlirm myrcUV
Its' tlirrij vvft-kn ltico 1 vi- noin tlifm."
Vlllimovnn.
ECHOES OF SCIENCE ")
Absolutely clour loo rnn be mnili
wit bout tlio uto of dlMlllod wntor tvlth
n iiunm tlmt 1ms boon luvonti-0 tint
j e,,g uir- watm In motion wltliuJit
BfratinK It tvtille It In bclnij frowi).
i i i" pvor n,vnfbo &t iS:!"" 1ivUI1 with nininimition
iiMiri that will prtHluoo 097.QW1 homo
pmvor Ovr montliH la tho yenr nml 1.
lH.flUO horaupowcr tho othor ovtui
montliH.
A iiijw iwolvor for wlrloMi mwi
anco whloli will bnflr stnUons tew
fnlhw awny It but llttlo larjjor Hmn
n fnmitlilii pon nml triimoulls koiiihIh
wlion nno ond In lasnrtoit Into n par
uon'H anr.
'rli Aiiul...!!.... 1... ....
"V. . l".'" ' .v
JiuHtry fw tl". I nit iiitiotr r hoV.". irtr-
resonreii tn ronnoetion with or for tin-
nromollon of Imluitrlea of Hie pom-
inmtweTtiui.
A ontcnt which rwonti i.eenm. the
m:rvor.i..ir,m,,o,,n.r
aro Intoiulod to ..owni ,1m in' 11I1
hodo anil lino boeomhiK I .nelcd when
iliwl uml'i wiitoi.
,
I'ootn mml. 111 lhiiruiml ilotormlno
thn 11111.1 Miiititl.lo n.impoitltlon for fire-
,,., r.,,,.., ..iiiinmiiKin ... in.--
pimif w rli.im pnpoi dovololio.! tho fpol
" '"" " "'"''' ioir-i
nl Im pawn tin roHlatniir .if tiHhoiitoH ;
to ftn. I
j -
! llon.mo ln'PU iMillnct nt the upper 1
! oml . ,.en it" i 1111 mvontor him
i brouir'.' .t -. .:. tw. nooUonH. per- !
1 ui. h-i uii wunuiii niMiiiuiiii,' 111
iwih lo r houisv
D'JN"T PET A RAT.
Oty Henry Own of the VlKllnntea).
ok n wnr v tshow u what n
itir v how u wlml a
nne 101 of rnta
tf"a2L. ,; , ,"..K!thoi..onat.tery wiuithe only llvltiKper-l
' ,ln' oountry
St kVii. Sin i.if f
theiti:
DON'T PUT A HAT: TUAI' IT.
The rnls me of vntlous types. I.-t
lis label Ihoin:
Tho pro-Herman Hat: The tine from
Unnimny ttxclf. He Ih the iiiohI nli
vlous of all. Usualv he Is bin. fat, Ki-uy
follow. Most Ainei leans of (lortnan
anteccilonlH tno miod AmerlcaiiH. The
rut U sllll ti Herman, lli foro the wur
lie marched boldly tiiouml the couulry.
siillflui: ut our national liiHtlliillotis.
ftiiecrliiK contilstciilly, ami preaclilliK
the siiiiorloilly of Clermaii efficiency
lie in sllll with tin, but since we en
titled the war hit has, helm; a rat, run
for cover, lie ttpiH to .alien hlimtclr
with the loynl Ainerictins of Herman
descent. Hut ho Is Htlll a rat. ntlll a
Pio-Coiinan. In Hie event of n Her
man victory hr would he out In drotos,
joprliiu our defeat. He liuyti Liberty
bonds, hut Hie only roiison he duos It
Is to make ns think he la not u rut.
It Ih the pnrtiiular duty nmt prlvllc),'(
of all loyal Aiuericiit'.H nf Herman
lircodhiK In help pul him mil or l.iial-
llOH.
The I. W. W. Hal: lVitker nml
thinner Hum Ids pro-ficrmuu brother,
hid of the Riiine species. Mote active,
I In lint; heun allowed to run wild hu
Iihh oMipcprntcd lilcns of lilja own iiti
poit.'llicii 1 1 Im lilon or l.lbetly Ih JJ
oeone He s'iulrius pltcotutv when
(rnpifil, und ho Is holiiK trniied In
coiisliKyalilo numhors,
Tlu I'oi.'lBii Aiillntor Rut: A foamy
unit of rat. TrOtxk) Ih lit' n'liil;
Anioilcan lihals his favorite I itip't. Ho
comcN to America ouh lo Hiiocr ami to
In lo wterU. HJa HtroiiaeHt chnrao
ti'iiHlic ih a contempt fm the true
Ainorlcnii For Hie pitmcnl hit. houp
bnx I In sloram until after the war.
Tlio Intellectual Hat: In thlx species
i hr Hexes tire about cuuutly divided,
or many imtlmtulllit'H, Romelliui)s
ion Aineiicnti. At colloKe they learn-
o'd ho miieh that they've never been
vnod for utiythlnir since. They smile
ViNltiKly when nnyonn dlsiilnvn an
eJotinii ho cnminon ns i!iti Intlmii.
ian. iimcii or liiternatlonallsm. ami
ate Wtiil. datu;ermis because clever
eiioilRlrCii foo a lot of people.
The ljlflslt Hal: A raru scpoh.
Wllliuk ti lake evirythlnfir and Klvo
nothlnir. product of cottKonltiil nnd
rnclal cauiicMi Must be watched close
ly when ItSfwmf. to talk lHnce. At
Hie bottom1 of the IIh liocniiflo he Is
the moat pltla'hU-: but not to be potted,
ntn iniite thiii tjie others.
Thoio am oilier nils than these,
but (or an example this will Niifflcc.
We iiHmr Ktop rTeUini; them. We must
remetpboi our iioVs in l-'raiice tiieln
oat to Hum wiir-ttlme trcitiment.
DON'T I'CT A jHAT: THAI' IT!
WOMEN KEEf BUSINESS
SECRETfo ACCORDINO TO
PACKERS OF ENGLAND
I.ONTM s Jtikio ao. - War oxpcrl
once in tin umAliiynietil of women us
batik .. iH hi'M convinced (Irlllsh
buns. , Hint wftincn fire able to Itpep
bo-ino-H pru'lf uullc as well as men.
Whm woiurnJIvere flrnl admitted to
r .pi .vtiionl hatilis the Hrltlsh dl
"(tins iin(bJfiiiinn;o;'ji feareil (hat sopie
f hfl WHlomirs mlijht wltlidrn'w
'bur I Jwiohk bollevlni; thpr flnan
l m,mni nilnht berotno 'hp subject
H r'LJMi'. "It Is Kiatlfyltik' to think"
ta.H llanli.'rs Mni.-azlno, "tlmt nf
yon In exnorlence ol the new
s, no ifioiind whnlover lata
nd for Untsti foiiis."
Italians Make Sudden Turn From
u Defensive
(Coiitintlod
i lltnt of lliiTc luiilKca thrown tici'us!! tlic l'lavt, tlu iiiiihtiikinI nnfoi'
1 mini fly fcollnii.totl nntl (Iihi hotli or tin- oIIum-h wort- t'tiiilt'tl nvwi.v
with it. Tills fipiro iiu'liitliss the fnllon, tin- slllitly woiuulhl nml
those liroii1it lth ns incffR'tlvt'H.
A grrnt npronr ititrrniptM tlio )oniior nntl tlit'ro wcro fi'U'.s of
"They AVtiit) nil lluiiynnnns." Wlum tiiitt wis 10ft t trcd, I'roiiHei'
WoK'eflt! tymtiniit'tlt
'.M iiH'iitloli tht'ito riniTS lit ordor to jltwiu'lho tlio sitlintior. with
IH'rfcfit slnocrity. Also heentiSo Jltir oihiuUk will tttji Utlilly ,porl my
thi'st lossfs in nil I'SiimsoititMi riiBlilon nml pi-i'llf(it All'ii our puhltr
opinion.
"Thonfnro nlso viiliioivs t'iroiilntllit: tlmi on thifc 0n.loii nlRO iron
Riirinn troops, were cnllt'd upon in tsclvtly InrgV) nunilit'ra nntl
tlmt tlio losses full on tln-m only, 'l'lierpfoie, I i.tintt itny ihnl :t!i Hun
(inrinu nml 117 Anstrinit rnirlintilitR pnvtlclpntott In thu cm lit' offen
sive nml K'trent or '17 per cent JliniKOiifin nml Oil por eent Aim
trinn. . .
"In tliejntire.mlvnnpo and rolront, the Itnlinn loads' nmounted to
IfiO.dOO, far KtirpnsKini: our loes in dend, wounded nfiil niclt
A report also is heint; oirenlated that our Ioskob worti tlue to a
lnok of niiinmiiit ion "
. t. .
A tiepuiy Here snouteti : ijiiei
Tlio )niusioi replied' to iIijk hy
It is triio," the iiieniier milled,
aeross tint Tlnvo, the uppermost inifortniiritfily (ftijlnpsed nnd then
both of thii'otlicra were carried nwny with it. TIuih, niisuriiioiint
nlile titfrit!itie arose in lirinuiiiK up print .onn diirintf thu sensa
tional VOtre'nt. The oi;it-e re' rent wits carried out in aueh tin order
ly nntl unolwerved manner tlmt the Itnlinim unntiniiod thojr nttaehs
i ... ... ..
on our lunnei jmw- .. u...
iir .l..u,..tr. Ilic.i... rjinnnl t i.liln
n,vi.cii..i v. .......
"hole, it is not to he doubled that
.1... i.i:.,.. .,,i .i,i.i iii.
1,11 ""'i' " i'v"
t,f t,oir froojis to the weaturn front,
iiion .'ondiiet of the nv is iiiidoulitedl.v the ohieetive which it was
duty to attain. This aim, too,
.,
AIR FOPXES ACTIVE.
WITH TUB nUITIb'll AitMY IN
KH .INCH. June ao.Tlu ulr foieon "f
lotli Hlilon uto woikttii; ovortlmo Hipko
fine moonllnht nbrhtM nml thoio Ikih ,
fltl(. H (). ) n 1 1 K ' HIKIIIM Illlll IIIPIO IUIM
!. ),onvy homhllii: tt. ougliout the
WBI- gono. Tlioy luive imipii no iokb
0nVi- in flKbtliiK nnd loronnoltorliiir
throtm'hout tho dn nml ninny battles,
rnynl hnvo bhon foiiRht nlontr tho llnoti '
n N nn lntoiotliiK dovulopmont
connection with the liOKllle bIioIIIuk
r thl) tonllor around Mont Don l'nt.
N toenail. For woeku the lloiicattH
luive liecti bomb.irillni; thlHVcil'iiilnh
elevation heavily ami tho monies' home
him boon b.'iilly ilnmnKoil.
llooontly the Oprmntt etnporor wrote
n loiter to the Herman commander In
I Hi Ih ii i on tuiklnt; Hint Mont Dos CntK
, K.lr... i.pcuso tho uuod tutor of
icn wl1'1 Known where the emperors
loriuiii ion uh 10 lYiiore loo iiiuee ivim
Inn led, nml reiiuoHtod the return of
the laxly. The pontiff forwarded the
letter to the monastery und It woh then
that the empetor rccuitcd the fiiuioim
ipply that not until ho had ovneu
nleil Helttlum nitd made Just tostitn
t liui would he leatn the whereabout
of tho prlncos grave. I
i no em h i or no nppeai H in no
worried Hint his cans may kill the
only man nblo lo ;Tvi. him the dcalr!
liifoimatloii. but his r. 'at to spate
Iho place. If ho made such n rotiiuot.
seems to have mat with smalt M-
spnuso thus far. for I.Ik sliellH cou-
line lo bicak onJhejiioniiHl.'ry.
r9ri. i
' " Al"m'
1 VI Kin, .lllllO .111. Al lllll'l OCKIPlt
last nlaht an a la 1111 was sounded warn
Inn the pooplo that enemy t.lrpluiioH
had boon tcpoiiod lioadlm; towntd I'ai
lu. The "all clour" .iiBtial was nlvn
at 12.30 o'cloalt this tnoriilnif.
Several Towns nombod.
LONDON. June 30. llombhiK onldx
were made, on uwvoml ullioa and towns
west of iho Rhine on Kattirdiiy iilnhl.
nicniiiliiK to an air ministry topoii Im
Biioil today.
Reduce German Hntlonn.
AMSTHHDA.M. Junu .10- Official
anuouucoinoat was imtde in Uoiilii to
day thai a reduction of from nvim to
till 00 poiiiiiIh weekly would he imiiln
In the potalo rutloti. Four hundt'od
k't'umniPH of oat meal or other otirenl
food will he distributed hnitead. The
liotalt. rail. in at I'liiKdnm has hoe 11 re
duced to two pounds with hair 11 pound
ot uroats.
Drltlth Aerial Report.
LONDON'. July .10. --Nine Herman
airplanes wen. dr-airayod and elulit
others were disabled while flvo Hiitlsh
machines aro iiiIhsIih: uh u vmiiii of
aerial fhthtliut on Hatuiilny. nccoi-dlut:
to tho official stalomont 011 ueiial op
eriitioiiM iHiticd by (he war office lo
nlRht. LONDON, .llllie SO- (lei mini ittip
tiers nhowoil uioal activity this mortt
liiff anniiiKt tee now llritlslt piiHltluus
WihI of Nloppo forest on Iho FlundorB
ftont. the war officii r.nuouuced totlit
Dorlin Statement.
HIJIH.IN. Via LONDON. June .10 -The
official slstrmont from Mcnei il
heaibiuaiierc today snj's:
"Tho flKhtlni; In Iho eetors north of
Hie Lys Hiiutli of Hie AIhiio IncreiiHed:
nrtlllery activity ntntlnucsl throughout
tho tiny In th" ewiilnR tt revived or.
the remainder of Hie front Kiween
the Yspr ami the Mnrne
STREET RAILWAY MEN
AT COLUMBUS STRIKE
COLl'MHHS. Ohio. Juno 30 .Street
enr service In Columbus was nt a com
plete nliimlstlll today licpansc of a
strike of union catnieu who walked out
early In the day because of tho r.
fusal of Mm Columbus Hallway Pow
er and Lli;ht t'omtmny to leltislate
svci of the itn-ti who wcro illschaiKoil
hist l-'rttlay.
Callo." sporln ,iro IKHJItfJ Kilt. ST,
to Offensive
fniiu Pnirc OiuO
- ....
m loooi
(Tiu'Iarintr that "our arnly never wok
ns d..rln the n.iddlo of .Mine.'
"tlmt of tlireO hrides thrown
iiirillltu I 1I01111. iti.il 11 ii t iimil, fi. mi tli.
, . ....... ...... .......
wo inflicted important losses on
f..,.,.. . ,... .,:,!... .1.1.. ,i,.i
"""'"K i.n.iiwui ...- j.... .
which in the interest of the com-
ue attained."
a .,.-.-,-.,T.,-wJ-J-.J-orrT,n.-v --.j
-
! (Continued from Pace One.)
, oil out oiiti'.ii y to tho tornm of hH
nrool.-imiition of Anril S. mis. nnd 12)
in enforce tho iIi1hIo:i of thu nut loan I
1 war libm- l,.. :it...l .Inno l. mix
In thl letter to the Weatern Union
jintiiii
tliU J
rieMldoiit Wllnoti imkod offlclnlit of tl
I cnmiMiny to oooHiriite with him bv no
ceptluis the lahBr honril'M iIccIhIihi.
I M'IiIm tin. riinimiAv ili.i.iiii.il Ii ilil Klin -
in.... i..ii..h ...i.!........! ... .i, t.nu,..i
Teloartlpll Conumny lirotnjht forth no
expt'eHHion ot llielr wIIIIPKuohs to com -
i. n. ..-mi iiiu .UIIII.UI
'"1'hit Htrike ounbiut tho Western
t'lilnn ulr. in. la iii.iiiHinn iv luirfitiun itt
Unit i'iiiiiiuiiiv'u ileteriiiliiiitJini to iIoh-
troy iinr oiuanlziillnii. Aa Amerlpuna
WESTERN UNION
STRIKE BEGINS
MONDAY, JULY 8
wo have no dealre lo bo subject oflfutt.ro !h In tlio
tvriiiiiiv and thin Mtrlkn will bo leali-i .'UimlcljMillties at
fiiibto lo the Iiovm at iho r-.-ont becuusi'
of Its purpiiNO. It la the Inst rexort
to pniKcivn our oruaillxatlotl from an-
ii till In t ion.'
I'realdent Knnunknmp aalil llutt he
PXH'Otod iilMH) of the i'll.DUII commorolul
toli;iiiplH'ii to quit. II, ,1, Thotmis,
chub man or the railroad lolctiruphcr's
commit too Hiild that. ;l3.ii(H) of his men
would bo affectud. Tim Ittteriiatlounl
It'otherliood yf I'.li'Ctrlonl Workers,
l'icNidciil Kiinenkamii mild, had ploilf;
od IIh naaistaiiuo.
. ....... .i l. .i..i..
I " :!.r,? "J,? ?;
i ' lt "If,1. l. mnS",, lK ?!'
'"'V.., ""'1 ", 7,,,; " '
'y'V.1.4 "'. ,hu i,,,,mmVul J.0'"
........ .....I, v.. .. J ,T. ... Ill .... I..'
I",.,!!,
I '' V. b L u,h f 'nin v ni 4f.ii.V-
1 "Vu memho.
of that union, so I do not hoc how the
1 ati the afficts us"
(Continued front I'ntro one)
him ni'inv yeaiH 1 1; . .iio nne he loin
mill' did not lemni liocatihi of hw
Voolfiro'lH atvle of attack Upon polltl
oal foea.
Diit'lliK recent yeaiH Senator Till -mitn'H
liittoi cnirtiHt with former linv
utnor Itli'.iiH .1 ciiiilldato ngnlusl Mr.
Tllhmiti 111 the present Henntotitil pti
iriatie. Iiuh hold I1I111 In tho boot of po
lltleal fray.
A your iiko Penntm- TlllmiMi an
nounced ll Ik virtual iilliemont from
IKilltlei'. ti'tli Ihat ho v.olltt U'U bo .1
Piltiilldnte for reelect lun but ho lalei
decided to iik.iIii orror for offloo bo
cuimc ot Hie hi iviie be llllllllt do Ills
emmtrv am! tils t tie .j-n-'tit' the wn;
hy rctiHOii of bin mllmati l,uinvU'iU;.
.f naval .if fairs
E. n KULLENBERG DIES
AT ARMY HOSPITAL NO.
15 SUNDAY AFTERNOON
Fvcr IT. Kullpiiberc. 20. an cnllHtcd
man from South Heml. Imllami, ami
of the casual detachment, first trn'n
Iiir bliKnde nt Kelly Field No. 1, Sao
Antonio, died Kuielny ut IT. H. C.ov
oriruetit Hospital No. 10. lprlh Honch.
KullenhcriT was with tho Xlrst con
tliiiti'tit of convalescents to ho IhoiirIiI
to ln liospllnl nhoiit two months ago.
Ho died from Knltle.
His ilcuth. Hie flint to occur in local
army o mps, front, natural caiirxtH,
wHhlu Jim imsI iwo yen PH. Whru the
ToSns National (liiat'd was located
hetoin l!H;.19t7 an cnllstod man was
drowned Ii Corpus Clu Ull Hay. These
two don! I .h consllttitn the only, ones
slnco' the C'tiabllslunciit or "Camp
Howry nnd Octi "nl Utwfpilal No- JG-
Thn lKHly of KiillonlioiR toalKht will
no smppcii py aonii-.MPu tinueuni: 1
Im; Company to Houtn Hcnd, Indiaiin. J
SENATOR BEN
TILLMAN NEAR
DEATH'S DOOR
r-
DONERS
jf NDM "I
t oi i h i I
"W hilJ
ii.iuii '"v."'.. ..... . . ...
Itnor.o
fill tin
l lllllU l l , , I "
"l.'i .inuom-iiti- li.iil"! ii
I,, li. Ill' I mill
O luinil'
tnilo In1
V'll tddl
oji . toil,,
If , i ,r ull Monlr Oil I
. . H'lll I " I
by b.itBf
r , tiill illf.Ult'Vl
iili .r I'OUItiri I
ill ami vii'iwiMi
l-oKUIIfl
I 'III li.Yl.
111
.. to attaoit
i.t I I tl.
.niinat Hlxo
...... ..ut d.''U 1 "l' ,r
put d"W'u , v
artillnv flu 1 , ,, , i'lonl
K. im!iI 11 . thoio W" "'' v i ii nf,
iluols .if V..l,l' uit"i 'll I oioV
nitnniiii. nPfinn tt C
UUMIAW UiLllrtlXU U. ot
AS "TUEST FRIEND,"
ASSETS K0N0YAL0FF
ni:w V(J
IllltlV II Inft. I
.i,hm rfl '.ovnnilro
j tutor inlnlntor, 111
I. who OHCiipod front
KeiTiiHky'n i
tum oouuiiy viu
11... i'..n.i V1....U "nnr ifrMitont nntl
tn.o.t filomLlnil tlmt tho inoi-onijli.ii j
,V .. 1. , i i . !
'nniiuo in tho -'- I
Atlioilonn nri
lory of liiinii
V . ,. I
1 T.lr. Kntiiivi
Sct,i 1 u v -in m.d
t tlun
Hill til Mf.oi-i.tfBI hIIIHI"?, l'J f'olOlol
- h , , ,... .
..tod ..oh on
h tin iii-i ont Iton-
,lon ns to tho future
,vnt, 1.
IIN flltl.l'i 111. 1 1 1 It t II IT -
""'"'''i
f tho 'liomli of the
1
"iid tt" ititimrnt
IH ti. 1 ..1 Mini.' lo 1-
tiniiRfoi"'mriito
ulor 1 hi tii'bti'iitntr
(trip of ileum
In iippronohltn;
lomllUH inn llnisln.1 'I
.v ii o ut. il in irroo 1
or dlsmtoBitt!
illHlieitonod. lti
nt--ni.P'liit. il mil '
if lint ilium di.ite-
Iv Kivon propoi
help by tho nlli
turn to renrtli
oomllHonH onn
Iiv'b rot in to
tinmli nul nillitnr
.III rtuikoid.'ililt ii'
L-I....I. .II..I. . ... 1.1
itilT about the eoim-jil
.ilium, Htippoiloill
bs ttrnnnti li;?i
t.
" I bo iMiintn
Itnlxlipvlkl u in
cfdfihlhdipil by tho
ily woi-Ho than thoi
in r I Kin. Thoy hnve
leoont tvrnnti) ill
nnnlhllntoil all
"Tho HolshexlV'
i.i ..i..i.iu
il...... i'., ti. i
...... ............
tn. b oiiiipIiiiUk i
maltiHt the will nf
Injil the pxtireaaeu
, ...I II... .w. ........... i
" V J' " h tttio,
Ilea the llrent-r
...i.i-i.,
proptlcaly pervcil;
UosHlii into n fltir-
man colono.
, . .i
"Tho ilolho'l
I oil of Hie Itiii- e',,,w lr1y imvo deoliiKHi that tl.fy
, Inalal ii.it lecoi
I v . 4 . .
tin the iprnirnllmn
If "the nZ'tH. Tut
...
"f the Kovorntni'i
Iho .;nviot. Thj.
ovIi'tM Mi 9 cIiihhI
Kiiltlatlims. Kvoti
""' ,n"' m.
if ltui.iii al'i not
, 1 ''l" "'" Ul I
SM ll'ts I il,' ,Hl
i i)iiKiintr lis
''' "" ''
I oioIh
i MjnonymoiiH nnd
lnni.. 'i
I olHlir i Oil a(
opi in Hon will
i SiivIoIh wool
prolan'; Uii.J
I Si.'i I QlfOll., il I'll
thi . ..initri n,
HlvlilR irrrnind li
erni.ni propaca
i dti nnd (.cumin I
H'HIUI' ItllHMf
CNliil.llHlllll.nl J
ii-tU'dvos, oloi-
1 on the IiuhIh oi hi
inal f i r 1 1 :i vr til
, In the eatnMlKhi1
t of tl llattoi
ut iikhmuiic wrier
nl. the Htniet il
of i hli li hIioiiIiI ll
ictlnod by an d
1 Russian conatttttini itisunblv
Willi. w HnuO-i ...r tho allien 11
oriiIzo the llolnh. ill' rule; mitt.
ItUHNin nor the jilln? reeoKnlJio Iho
IlK'Hl -I.ltovHk tieip . Therefore, Hls
sin miiat Hill) bo i..ildored u nation
wiurini; iikhIiibI : ;, tfiany and help
muur ho Klv.ii tii-r iijmodialely an to
a toinpornrlly wind ij'd (illy.
"Russia needs inn eillnto (TPtveinl
and military help. 'I'joro Is no doubt
that art Ion on the pf of Iho allies
will lln wolnoineil l.v t'lo overwh 'ltn
IttK tnnjorlty of Himis'w pupuhi lion,
If IhO movo Ih pri-liji'd by a iiiint
allied declaration thn! "to alllo!. nrn
ready to do evervthltiijlo tholr p. 'tier.
In accordance with i-rtsident rl.ii'H
detilnrotloit, to fioi cjsaln from lc--r-
imini'V) yoke, to it it.., to itusi: b
lout turrltorloH nnd 4 preservo the
Russian ih nincrncy 1 IK' Iiik 1u" uio
liosslbillly for ftei
.inoiopniotin.
t liu cooutrv im
rlblo HtirfminuH, .
clothes and fuel, an
Inmenlal ran.ui ui
This onn Im- , liiniivi
tlnanciiil au.l i.ilm
invited b
lack of I f.. h,
I ItiiHHln bj lo r -illlon
"A piT.pi 1 ,ii-d 1;. 1
1 1 mill 1 -il; t t
urn nul-, 1 1 in . Mn 11
nial conditi.iii . '..ii
re . t:i4,li ',n' 1 t
Itijr e,nw ei a, ain.-t t,
f. ht-
TWO AVIATORBiOSE
LIVES IN ACCIDENT
FORTOIITH FIELD
FORT WORTH. T xj Juno 10.
Lieutenant William IV f Raienail, Jr.,
of WushltiKton, D. .' and ''nrpornl
R(ty L. Damiltiff or Hi oh.'". Iowa, tttn
Honed ul UIcKh avlntlou field, were
silled at 10 o'clock toiP hii Hie
nirplunc In which Hi. v wore flylnu
foil In flaiiios.
Llctitonnnt rtuvonnll t"'' Cnportl
Dantilm; wore flylnir St i ' "' ol'iln. e
11 few 111 lies north 01; tie' ' riphi
ImiiKSrN when tholr ttipcJ"e 'i - xooti
suddenly to burst into ,lnl"' ' "l
ctnHii to onrlh The hodl or ,. two
...i...,,-n i-ri- oiirtiy u
cnieivd from the win
of the accident is uti
Lieutenant llaiennll
pornl Dunning Instri
Hon.
nrntn oi 10 ro
Kliel' 111' illtlBC
lliel'l
v,eC'1" ' 'or
1 tills ir avia
D.mnliiff was (he
l'l' i.l
si
1 n
nt at
IJIcMs field lo bo Klviln nl1""'!'
n In
uyinii titnior a roconl 01
ilsl
tioninsr an (rround tnoi
CliriH Into m lllal flvln
or
(tMtlon
1. r,
llavenall'H home ail
l.e.l
w
101 1
IIIKKV titlTvt, WuthlUK
Daiinltuj HJ Hccond
CitvW'. Iowa
on
4.
it of
Kast
ai
any,
CIIICAflO, Juno Sl).
afturnoon rniised thn
-Idifi early litis
catiS'llatlon of
m k the eighth
Duilnnn! clay
t J.-tlcf. aflor
.'itU'i' T 'Iaycs
. uith of Chi-
tlio men's sintjle match
annual tiiamplonshin
iioiirt tcnnla lom'namei
Iho courlH had dried,
11 in. uiiipii 11. iiiii'iitet
"WW, won an exhlbitl.
'JcorRc K U'llnht nml .
or Dallas, Texas, P-3,
IU17 SOUthwestorn ae
n (natch from
. It. Adouo Jr.,
8-l A.loup Ih
Ho.inl sltiKlos
winner imu Wrbrht oiVe
llno 117
r!outhwctcrn douhlea Altu
CLEARING UP OP THE
UATIVE CALENDAR PRE-
rORY TO A RECESS uAMUY
iURT Is TO STAItT WITH
OY THIS WEEK.
W'ABltN'dTON, .lutio -CIIIIKIOIM,
tomo)Btv,lll Ik'bIii a tinul oiotninK
t
itlHl.itlna iiiunarntory to 11 rJ
"ij
woolt until iiiilv III AllKUHli
I
Iho IIouho Wnsa ami Monnfi
'mil
lloo Is oxpootetl mi huvii tlio
K'niiiio bill ioml for pioKontn
INounlo nntl lloiiup lire to miu't
(
Vn'imltn luiiielBly oiulv tmuoirow In 1111 olfoit
I to ifio.'io or nppi W'lnllon nii'UHiiiv tt
t, .1. woll 1 rnnilr; ramuy ncodoil Willi tho 1(0,
no. mil mi 1 1 Klnif'I of the now flHtiil venr. l.oinl-
n to ritiina imperative irjoiuiu
il 1 orpi! Jliixt WCitnomlny. hut it,
ilod uh more prnbnbln tlmt ron
III bo uiiiihlo to ;ot awn bofon?
i-liltiy or fttilutilnv.
time pi'olilhltKm. tho now bond
itlon bill ond Inipoitiitil Iok
1 mlilctl to the 13.u'!ti.niKl.fiui
W
tHl.t
III IP
X
ipiu-oprlntloa hill mo tho moat
muimi'I- romntniiiK noiorp oon-
ronlioxpray nvor tho Rcmito
mil
nii'iit in tho uai lonlt mill upplo
n bill 1 no roil !ni: tiu irovnrit
I'll
m
uunrontpwl wliMtt prloo to JXfil)
n t'ltliol wi( pomp up in tlio ronato
toWrow W'till IlllVOWlKW piQp-ll'oil to
01 0 vlipirouxly 11 rosolutlnn by AIBi
o honiliir Mtiitln to ItiHtrut ti""
not ponfoioofl lo ylold to tho hnmm
oimlomt nml onnmion mo pneo in-
or
tii'oniiKril.
dilbition ipi'imniion tn .iuouinr
nillor aKrPiiltut apiHopilium bill,
tl- (ll.ono.QOO umooBi'iloy 1001I prinlilC
llVllooiiHiii.-.
.,1. nH,..,. M.ii't.i.Htnlli.,. lm.nuilr'ri
to eoitfcrrinttu lomoriow nmj tlft
'roug loRhibtlvo rldorH mliiinl liy
onnte nrti ujOiootwl to nouoHslliitH
twr throo tl.'iy work by tint t'un
ompt pnnmiRp nv tno notinio or ttio.
l.lll .i.ithoiiJilnif lx,(ioooOO,OWi ml
mil bonds fur ilotuoMtlo iimoh nml
lO.ciuo.ouo inoi-o for loiinn 10 thn til-
Xpl I t' '1
(. YON SEYDLER IS 5 V
ASKED TO REMA'IN AS
PREMIER OF AUSTRIA
AMKTF.UDAM. Jom in - Kmporor
harloji of AiMtiiu l.im oiimtminilpil
oo rf...ii.'. in ' '
.overnment, but ho haw fulled to toll
him to do It. MeH.Ko rooelvoiMie,-,!
iiiricaiii inai ino liiemiri nun eiinrinon
nfflculllos ahead of htm ns the I'ulos
,'QmaiU tniumajit n inoir niuuiue in.
.' (iniiositlcm to Ids policy. In futit. tlio
l",t '"" "inmiuir oconomie run-
:''":"' which .t l luportoil IJf
(in ni'i iiii'i inii'ioii ii in iniiunie inoiii.
The premier now has appealed lo the
!'il"N "not to ohstiuot tho pinvltihiulil
hiuUtot too anvereiv."
Tb I'steohs ami Kotitli HIbvh are r.
aolveit to flBht anv Koveriintetit that
ii I.Ih to (icrmnn ileinuiiilHtniiil HiCV"
In In I v told l-'mpot'ot ChaiioH at tin (lll
dii ii.-c the other la that they would
nfiiHo in vnto for tno provisional bitiU
t 1. 1 tin- w.ii ctiilits if Hr. Meyillor
ri-m i im il in officii.
(in the .it her hand, tho Ukrainian
iivml.ii.s if the Aiittrian pni'llninont
suil.linli b.ivo come tn the ruKctlu of'
the c;.i m in iintloiiiil iiarlv in support
or Mm t uier to tno oiwteni ot ilcuiar
ln! ili.it thoy will votu for both thn
l.iidii. i i ml the war . rudtla '.tl onniU
liuii Hint the premier ramnlns in office.
Tlsev Lin limited as naylnK they will
nut tolormn hl;i (liiiniiaaal it tho liohont
of tin 1'oloa,
The liirlHtlaa HoiiiillntH doclnro limy '
will 01I1 Miami by I'lvmiei Von Kevdlor
If the old regime In 1)uhomia is con
llnlllil and thoy mo lielermiiied lo lu
kIni any further autl-alnto iiKltatlou.
Tin attitude of the llurman tun IiiIIhIh
ill tho Aimuian parll'Ouiiut sllll Ih nb
seure. They probably will await thu
course of events and. nccordlm; to re
ports, are to bo pessuadod to vote for
the hinted hilt will lo fin In from vol
iiiB In Otf war credit. Motnhers ot
'. U'l nul hnve imid a visit to Von
-Vyiiio- nd have nnsured hlili of thelf
lmo"' irloiulshlp nul good will.
. ..tie ,ood iliMlurhnnccH bav;
a Vlrtua but bfyiitiil tho baro
r.ir .. .f the stoppmu of atroet imrs.
Hn- iiiiMfrnliiB of facto) 1 wllldown .old
tin I aid Int.- of liro.nl e:iitn no further
letnltN ul 0 available here.
At HtiilapuKl tin. Htnko haa come to
an (inl after an apisal hy the uncial.
1st lends. on the Kiound that thr par
llnmentnrhins of all pnllllivil Hnn.yi
with n few oxpeptlotis have left thottt lit
tho lurch.
Newspaper which hue api.i.i.c.l in
ihc Iliiiioiirliiii ..'iipital itler liolnic sum
I.i nihd for foiti dava rsgurd the eo.
Inline of thu Ktrlko km a muloiiM not
bii. It for the Karoljl partv which has,,
iHpoitHod Hie (loimuiibi i' the Htrlkent. '
Tne otiillm; of tlio Htiike alno In eot.
aider, d to lmvi' sttciiRthaiied the hum!.)
nf Hie k'ovcrnment.
Premier Wckorle, roply'liiK in lhi
house of iii'ignulOH to 1 he ohme that
ho had nut acted with Hiifflcii'iit i!tiory
in uultlnjt down the alrlke. Nitlil:
"Annlnst the forelun oiiuiny I would
have adopted tho stionkeat measures
but here 1 wob confronted with my own
people and Hip utmost circumspection
and prudence were called for."
Tu explain the tuiiKled Austro H1111
uailnn IkhUo to riermnny'a allien and
prevent !ulsuiidcrHtaiiilltii.'H- m an of
ficial atinniiiunmont riina it political
inforniatlun bureau on AUHtn.-IIuu-Unilnn
affairs has been entnblislied Itt
ftetilii. It will lie rnn in th. interest
f cementing the dual iln.no- under
nio kailornhlp of Hiir Von ltoUin-nnu,
(ormviiy flornun mlnim-i to Serbia
and before ti 1 , il.!'.m.iui "cpioM'll
tatile in C'.i.a and Hr.ull
THIRTY-NINE BODIES
ARE RECOVERED FRQM
SIOUX CITY BUILDING
SIOl'X CITY. Iowa. Juno 3fl Thlr
O nlae bodies tonlsht had been i
covercil from the ruins of the Ruff
build Inn hero and firemen who con
tinued to search the debris estimated
piuKibly fifty pvrsons had been killed
when tho liulliliniT rollniwd ycslorday.
Thliiy-tltrce iiersona wore litjttied.
Th cnuso has not hctn dolirtnlned.
HlB IpnKtiu acore tn
every day In H week.
tho Caller
CALLER
ADS
BRING
RERUtTI
71
I
J
.'Mi, J1!
.AW-,- li
1

xml | txt