OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, August 13, 1918, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-08-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

KW" .' If
f AGE TWO
CORPUS CHRIST. CALLER
TUESDAY, AUGUST 13, 1918
,4'.
CORPUS CHRI&II CAIiEX ,
- Ky Tb
caux.m r'utLiii'(o company
i i.. r..i
' !. Tt '.
(lit Hi i I
', malt.
till III i ,
i 1
li'I'K
III", '"I
I III
.1 II
. Il
if
Member AwiocinSed Press
TIlO AMW"ttt tt l"r.. t I r).lfl?f l
mtHSwt to u uk fut rrvDt'ii. .iiion ol m
Ml) Mtr prwltu-d ti 11 ti iwi tllnM
sttiltuu tn Utto rl" t unit nle Uw toeoJ
fcsrtwtptin Male
T ttfk. jft full' i i ?o wr
Il tft wmH y IT hi . inlet
8tbM.rtn vi ,it, i m i 'la-aa
HMM onl 1 (fii loth th nld M4
TtftW mM !.., I'mit, t Inr Tin P.illrr
tWT WKh fil 1 1 . . p,l mid fcr 11 B
hfepw to vxt ii.i i .ii- tii-m ,t ,.t'
emUt Im autwi Utim T!i-lr inntirtti (
PTOfn it man ,.. -, i. !,.!. m ., i t.
Wnlr M !" I" ',ii'.nn tire .I n thi
airrtfm, in. i i iii hi. i i'tii.iiiiiid
COMttttii i' n ii I i.i" .i Miiln, in
MM to at it in tk. , t anur dvllvtr' of
tpvr. m.l '. '. ! H.lrtrrMk 5oaW
di!iH'. .1 (i-li iihuiml tv
(MOCULATION 0TMBtNT
PHONE
i
All r r Amrrfcn
I 'i if 11 - u ti .1
1 i i Hi Hi- ill-
II I'.fl ' 'I lll'tl
I I I'll'- I I. -Ill' ' l ..l.-w .l(
-.v I., i i. it., in i.iiM'i ! . i tin- ",' i
m . i . . i!-, Ii . i. .,i m.ni
' 1 nt t nil H ll . ill II I II tUt UH
i 1 ' ' ! ih i-.ili. v. tnltl'
1.1 ml i:nm tin l nil (Hh'ol
'I'll . Hi; . llln- h.i'iii of lh"
ii.iii i ., ! 'i rliiM. ml tin- If
. , n iimi iimv i i.m li .iff. .il,-
m 'tti 1 1 I Iii iilini i.iwv mi'ilirt, 1 ycrs
i urn Ii il .i i -i 1
r. . ,iii ..i ,t i , . , ,,. i i .
r.i, ' tiv I I nil.', !i.i,tis l . ,,i
i l' t in Hi- . I'ininu j.i iiitui li'i
' .i ' ' T'l ,( 1- 111 il 'in , null
1 i ,'1 , i 1 ' ii i r.,i Hi.-
in " . I. -i. U ... . ii . in, Anii . ,.n
i li
'ii n vi ii'ii.ni5 fi-i nuhllr i.rflrv
k.--i ..i.' ' ,1 ,v .i'iiv it.. Um'
' ' i ' ' , '' i i ii. ..tii-
'il i,,i III. i "u jii'i Ki 1, flti" il...j
' ' ' ' I '" ml ntl lll'im u I. i
" ' Il H Ill 11 ill ! ll-ll I1I41 I I,
Ml "I IL t 111- Mill I. If, ' ll.-l ..nil' ,1 'Il
' Hi I.. III! 111 -.1 ill rtn wi-ll I..
mm ii i II iii iiln wliU I ' i. ItriiucM
In fuii- ihi i iuh1i il. in, i nn fin
'liU III. liiKli .mil lun
Tin ni i ill Hnlill- .f i. iii will
-.I villi iii. .ii. limit nun kIi tit ,.fiii.
W'l. llll 'I, i l'l fllllllfh III Inn,,
IUIH511II 1', 11 111.. tit I II Inn lilvtlli. II.
i n-iliK- (In Ml,, I.. .. ' unii Tin new
l.iw Ir Mi.,, i li. mill n i luiltulitv
ilirti iImii inn 1. 1 t In bui. I
tmH'lt In .u--i vi.in.ili.Mi I
I llni lint lull 'i ii i -i ill)
.11 (hi
Hi. . -hni-o
! -ii 'i- nf t lit
Regiment of Negroes In France
Has Its Baptism of Fire
WITH Till
l I HAWK,
f lhi Amii. .
tin ni iif njiiii.
i inimlifi iivli I
f,iiium iff fl"
f VIIV, mi
Unit th liriH ii
Ml.lilt-AN
Auu. ! ii 'inn
. I I'm - i
hi Hi
Mn i
MiMIKH,
Imtlilrlli
. I 'n. I M
111" I'' HI u I III I ,
.- I II i . Il .l II '
I'f I'
a .i1
ill. ii I. II a.l Hi l'i-nitl1!i I
Nil ntiiimv ihi-iv r-iii'ii,l
i Hill . iiitui,, ! I im
I III
Ii ,i.
.. I..
IMlllM.lv I
ll'tH Hll!l('i .'III WMlli
A4dt lis till I' ii i-otiilittltttcMUncii.
Ml mul.. mil i'i luii.h iliiift.. nun u
f NKTK itil i 1 'Uli r S The Crtlli r '
uhttntilns Ti iti .- . All Sti-rnn. nillrl n
fUtd oommuni. i'lonn slivulil l ad
trusted -.. tUii'.i :. Co:p.js Cl.rtatl Cult
i
i In.
'I 111
1 i't'i -- t . i , - i i i :. i in i ti
i t . ii , , i . , i..n i mi inn
.'"ill, . t f tin-i-.i.
il .-it ,-i
i "i i'.- i .u Hlvrnii i nii,. .nim tin-
lfcit. n,l
llH- pi I'll f
-n ll.uti. ,i
"Ii- '-'1 I . -
CIHCl'LATION BOOKS OPtN
to ADvERTiaens
rvirsdax . Vi.ui.--i M !''IH
81HVBR NOTICE
. n ii i -n.
it
Mllll f.llrtl- i-irl-ll H.
i , -.., l.ur-ttt tl
v ii. ! : 'i. 1 i.i wit, .
. , -i , ' - 1 1 , il. mm.
i" in ' I. I'lil.l'i-li
i
,1 Hi-
I
Tlu- ,
-!.llllt-iu-'l
hu.-hr.,s. '!"
, 1 I l I ! II l I
ll-.l.i. 1- ll
- -,. .1 I
i. i . r ,ii ,i , r
vr . ',- I f, .. il,, (! i
I " , l i.i ...1,11V
I. " " ,.f II. V. II 111
, '. 'I.. , I' . 1 llltlll
' - ' 1 ' I 'i 1 1 ii Mini fnlll
' ,1 'Ml h III .Ii . St itt
' i ii . i . i inn- 117 in- iMimi ni
In li . fi. i - f. 1 1 in 1 f.i
1 w ' 1 :. in. hi ,,t,
1 ; In ' 1 .-. ih ii i-'i ii .meti
-1 ' ni" ,1 11 vnl Ii 1 1 urn von
I . tin !i- I 1 nm-ll .1 v j ,i in
I . nh-litvh ni- off I, l.ilr- Thv
VMi miiki..i i.. infliii ii.' nffii-lilx
i-! ilnu l ihrvitp In ilv'.-.i.
'.iv 1 i - f "In- t uili ni 1 In in .in
!' iv llitlf! In ltllllHltl.1 In till llvlll.
t - i. Mil i-, Ifi ,n, -i.- -n fh, li.,ni
I ' 1 1 (K'lllll l,.V-
i Tl . - in . 1 ' , 1I1. 11! it, f . ,1 ill Amn
' '. ' ' . I '',1 II. I1 1 , Il ,l
II . ' . 'fi ' 1 !i - : u . mum
" - , 1. vi I III !,. ll IN ,fv,
. in. 1 ., 1 1 1 1 I. 11 1 ii 1 . 1 ' 1
,.' 1 1 1-- 1 .1. In ., ... il I .
. ' - -I ' I , IV Il-- llli '. rll
I .Jill .'. I I 1 i,l " 1 nil (I
' ' ' tu. 1. ., 1 1 1 .1, 111 ' lilni
V ..! I'll- -Ii ll.l In ill' III, II In Iii
'II' 1 ( A III. I 1 II. nlili, .. 1 .,-rtn 111
' ni Tin I .'III. I I . I. UK. , .11,
-n .i.i, 'i,.,i , , . I I I1.1t 1 .,n ,1,-t,-!-1
' II" 111. II t. . V. 1 II ,1 111 IK. II Is
ii. if 11' if 1- ii.", 1 ' ..1 .mi Am -i I
1 II, "'I1IXI II
."I.I!'- intlltl- 111, 17 V II 1M .1 ll,l ip
rotHKIII, fit !, 1llllts 0'fiilm .II1""''" '" 1 '" mt" ll,ilil stlimil itr.s
nil .irfK' .iv 1 u in.-, fi jinlii 1- inn- uf
i-m-ii fin iiiv, m hum' IT-lMIillvi" ill 1
pfrKl.- Ii;ih tllki ', .i('ji u liivl " 1
II lulil.' n 1ni,ltil l"t ,,l.l 1
nij lliv n i. , ' la, '.i'
ht"IUtN. Willi, ii. l)i;iu;- ii V.
kit's aiiothu . Ki-'nin-: tl',.' n
a rM" ni (,i hftui, I,. ,i-n r
villi fi-ut jimI irvmiijii,-' Tu-,
Is 11 illi'lVrvlH-i 1, Ttii or, , J,, ,, ,,(
!1Vilt-V, III)1 P,. ,, t"t.-t ,i'',v
!!'' t ' . i ' 1 1 1 1. Is I! ' 1 , il'iil
'I It . ' '(.I,.- I I '.!".
tun. '1 li." I! i" - i- I, . .i
v. v! '..i , , ;
Jl 'f.Mn'i
v BIG BUSINESS ABROAD
' ln it.it t . 1 . 1 'iv 1 im .
tPIIII-4 M( (IV IT ill I'm !li ! .1"
llM M ill' .1 1 ll.l. Ii.it III I , I 1'"
Allic- sraiu ;n-,H,i- nii'm vh , t
Hdvimiaj!!-, fiii"i( tu s"i tin-in ill
lark nt lsMiifvnus point -i in iuivk
KttHii !:- uvr nir vin-l I In- n I.
1 ii ,. , .1 ....i .i.,...i....i.i..
i 1 1 1 . 1 . - Hi it .,lfli.-l. 11,. Iiumnti
luttriiii- ilt univiiuilly i-rumMi in 1 1. m.t ,n,i i,. .nt
JlMilli li" ni" svJittnr iii iilH'iisi' 'I'1"' ' inii-i I- i fiKil, ami Ihi
Jt is tnwsiliUi, cmmi iirokalili'. tliiii wh" """!" n f" ifWi wi
-1. , ,, , . , i ' l.llMil I'ltillll -HiitlKtAh t'CXll,
Iho (Htn!ian wil! Im- llt t tfiim ! ,
dt!dlifkiML HUvvtiNHML titii u Hitol- Qrve' Tastotost Chill Tonlo
Iiftiit oliswrvri will (t v;i.-t itit,. ,r-v,l, ' m.il.ulnl irvim-. wlil.li hi
1h" iltjiilK. Tin Jni ii I'. - v.iiii. ,
Jill. I 'ill ' ill In I'M I I J ,liu
&",, , f .: li i- ii .. ii t'v"-.
ALL ALIKE.
Inwi
iii :.i. ii.i i
l'.n ! V I,
III It
K'.tlm iv i iil.iinl'i I In (.nKt'vun
fl.v. tin- viivti limit h nt lln i-vitlltiQ
ii ii a .iliviil i If nil-' in" I, nun li ,n )
ilni iivi-v-v ii l fi.n., inn, ,i, , tti.it
tltr .i.lii, 1 1 i i., inllnn im.i Hi.ili
flRtnv Tin ImiiM- nimmllln n n
I VI ni I . t - ,, , n iltlilin t,.,t ,
I iiim nun linn uili nuffjt'i' Aiiniitii.K tu
It I IK ' l' l"l ll I Hi- Xl'i 11(111111 t-v
III", lln iiii,i , i. is ill ii. . I t".".'!i3.-
! j"h r.innti imiin ir i, it.. ii ii.nni i
ttutt! Im ,iutli.'i lfit .it f if. iit it. nun mill
wlil.ti Iviiim f nnii.il in nun in In. i i ui - 1
j.. tlll.tlluli i-nill, -III 1 tin 'In- It I-
mill lln ...1, Inn nl till- f i hilli.iMlli Ilnu I
,1 i',' nu t ii ni v. ill In- ,.,,11 J
' t I" ,1 '''I I" I ,. In . . fi , it-it. I.iim I
1" t' l. I . II , , , ' I. ii .. '. I ' ,
'in.' i'" n ll. i , ,t, t . . ,,
ti" I I,, ' In
.in. .i, ' ,.'.,!, In, , ' I,. . i.i ', , s. , -.
'I nt I ' " ' ii ' nil tin -nil' I I V , I ml
mint In mini, i -in- tlttntl n 'I' ni.i
"t'.r IS'- V i,i in , . il ;ltii, ,,,,
i ' ' i i- iliiMv.l in Ihii -vi.i, , (ivl i
Will I fill' II M.1H ll. Ill M', llvil III i
i ' . I , I ii. i ,1, m I i wnnlrl
fin , i-l $; nnv li,,. "iii. nl Uif .till Mint '
ii.i.I .1 i hi- ,,, ., m ,.tv:il) ,( !
lit mill. "I III i it i ii i -if il-i t I'm-ilnv, ,
.I I. infill. Inninlil .limit tlnmiili ''ii i
lln l l-.itti it ,.',! nf iiiii 'in. I ni'iM ' I
mil lilmi li k'ni i i nnv "il ti i finn !
It will !v IniiHiti iliiv tn i lln, m 'ii- Hi. in I
I Milt, mill tln inlKll tblM mvillls
Hi tiitfil flrii ilnu iiTilatin- f Icutv- I
Minii- fn .i.tfVi-I. tlllMl III 1 itilMlnj
ll, nnvstini, ., I.. Imw tin- ntlnt t I
Vi.i iluti Uiv, j, n, i, nl ' , ,..
Him ,1 if III. '. 1111! f. t !. iv l tl 111 I
' im iii i ti. ti . . 1. t.ii i-i 1 . v, 'In
I -li ,1, ll 1 I I., ,,,,1,. ,1 Inn I ,.. ,.
I ' t 111 ' I ""I In Din nl!.. ' 1 1 1 I i -In , I 1 I
l'i. (ii .it. - ..I i s. mm ..ii il,. i . . 1 1 I
i Infill- I n ni .n t i 1 1 1 1 1 1 ml lln-'
"tl n'll nl 111. vi Iv. Inn- lllll. Iv
li t. tl l .III. , l. ,l, I , IV. I , ., .1 III. ,
" , IV, I ,, ! I.. Il- ,.i , . 11 1 " I il-i, ,
'" - ', I. I Iii 1 i . In in - nl I ,,- in,; i
1. 1. Iili. nil. 1 1 ii. , , , i I. I ,i '
inn 1 1n t ik , , m, i . 1 1 1 1 'I i ' v -
"V.l In .- ll I . n l lint, .! Iiiil
tl - ll'.'ll- I'UMIIVi... ..lt.lll 11. ! 1. !- "it
! ' " I ' ' I ll II Nil N t VI I 1,1111 I'i I tin I
J i nt Anitl'lvi will tint Iii i. -tn
Mll'lllll 111 Iltlll tlic hv.ivv hnnl, V )
Itnxiitinn Hint huh bwii l.iiiwfl ilium t'i. '
I KllRltHll. I
in lln. rifthlinu f i. Iilw ,
- .Ultlnl II "i If ' Willi
illltll llnlin nf lln" mvi I
t..i hud citeit lliv ttltnl. ivitliiniii -i
nmilti- nf i-t . -iinic II... nr rii..- Tin-1
rKltnvill'H ni ii-v nf mi I'li.-m .illiivK)
nil tliv mni nln, nf linn 1 ' i iin-.-nl'ii .il
llill.jiiu Wtin.i "i luniii i h. ,i mi
llitt-fly mtfii. I !. HI tin nfflilnl mm
iiiuntiliiv,
A Intw ttti.t ffl. Inl ipiiorl nf tin- en '
H iHvmcWt titinn't vnl Int. rvitllim iti
i nl.. iimt i. ii.-illt In I lie ..ffliviii
.iii-l tni'ii fin Cn fltrliiiiu: ii'illlli-;
ltH"l.l)'Hl In Uf ll lllltl.ll I H I ll in c '
limit r nheft Ml' 1 tiiivlilin Klin fln Tlv ;
t'li-m-h OflMBBJ if'tvi nf tlvit t.ir I'tij
wlv1l ltl MmlitK tit lln- tilKliv-t no"" il.ii
, ,iiiiiiiiiittUtMi r... ii. i.i-uit.. .1 , . in ,
l.li-h.nt unit ttv f.lvn.1lit flKhllnn ninilj
kImiWIi liy the iiiviti nti ni"Kini"
Kin" m-vi'llil ,'nn nti viHtiK lliv til i
nl, limn. i-ii'iir,.i' lliil lltvj
in-tin whm n .ttniK ( Mti!,.- it lil.iw.l
TtMi itti bif. i. miv of tin- in. in
nt ..r in. iii,
.in. I Iii I. lln i
I Im, I, mill .Ii Iv.
tn.illlli.il nf Un
it
. nff
liimiii
111. I It 1 1 I'llVHH nf 111. .-VltliM
I ill till Hllffl'tllt I nil!.!. I ilil
il it lllll"
, 'lUll'US
Tin dlivll
.1 t, lln .if
Ilni tin-.
I'llMII
Hill. t I.i mil limit. it-it .i- -,,-ini, nl tin it
Kinlll'f- liUllhlit vli..,, In I In III. . llltlll
vim fit.- Iiut urn tlivn nu n fvll Ihi y
-! , i Inff. Tin- v.mi iltit-'i i tl ntir
-, ' .innll mill nnnv nf Itivnt
1 1' tin
Tl- i-I'lif Imi'nit iiivv nf Uir m-tlnti
i" in lirinxliiR lln,. Vitivi ii'.in mill im
lliv lit it lltlli umlil liv , mil il. mm,
III Itllllt tl" Ml 1,IV. tl'l fl V'tH'i
,i in 1 1 1 1 r t Iii im n :
VACO LEADS TEXAS
LEAGUE IN BATTING
FOR 1918 SEASON
n.ilntH held Iv
Mittti'tt4. t
n. Ill, IfWl Mil
i . ,.. in ho li
, .!. I.' vuitIiiv
1 lit mil uili ,
tin nt". ri ivi r i i1
' I nl, ll-.ltflH I.
ii inv linen, i
' ii i rarty fni
Hvvi-y tirci'ii
' "i iiii'i-tlnR tl
-'iti-. iix mm,,!
nt im pnlntji i, I
. in". un ari't"
, l,ii-i ii XMttl""
i iti- i Kint.-nt h nl In i ti
1 1 mm ImniU n .m. -,t ,f
11-. kus nt, I kI I iftl- I
1-11- nu -illll, i tin
mi lit. mm iiiiih nf 1 1"
i. t. mi miiy In in! itiiivi'
," 1 nf inn '-iili. k'tl n't-
tin- 1 Iif K nf lliv
-tn tltlllK ll"' l tl' It" pi't
ui iitti.-k
I itlnll li.nl .i nu ni t.lv
inniv If It ami' It,
vnttilia! KtniiH it tl.i-
tin- llnv ll Bl I l.il in I
"II nvt-tiili il .i ti t-iiiltv
nil 11 HIIHlll HMill'lll ll ,'-
I" HlIK WvtT.I tin- l"lv1l lllll" II W IK
' ri.miinnhjfl In i vvmlmt Knniit ) tail
i.i fintn ronfiiv vnmpntiy. itrtl rai"i-
nu- t Iflei ttml luiiift m vn.-ntvi.
II w 2: IS
I -'Hi thiit tho
viM-n. iimi nil
m i Innv Bun
inv i 'nf I Hon-
m iih npil i
mir til i
ii. n in, iln Kt" 1
Inn. I.M1II in
t".u l-;ifo l' ,
t - iv tl HhitlA 1 1 t;
t i .'nilllVI'ltbli i
in-nil- Thf -I'vIIk WI'IV mtiMllv
ittii Hnmi t.' i -,. u i, i.liiiinnvl
mi tint mnrnliiB nf tin-
' iii i Iii "t-t nut In' wns I
'llilm! mvuiH iimi tin-
t ton tin.ll tin ll- fi'llt ,
Tlll oin-mv ilrlllli , I
Inlvn! Imnit.tii ilni' nl.
Iin lull I fill ' f IV" nf
'" mil lliv ,.l-l'i tl 111 i
ilnn The llln -. ..f IliN
' wi II ill fill' 'I mi I lu
ll- nlllvl i It i nll w llh
I'tvrlim nf Im- mi ilit i
77'.
mitt '
I rV VOHK. Mm H! Tlmfn-t
. 1 1 . ..ffl. Inl iS I. , . ill in j
I i "iiii'ltiti.tl Kvn-iin llln it . i in n'l I;
.if 't tw m iili HttSi" unii-ii im nit.
! - I . i kii.iiii i- nf tin Tt im, I., iili, ,
, i 1. 1 . Tin- W.ivn Iv im li.nl m i, mi'
'ittinH, ttilli n ,n.ititi' i.f ,:t. nu
I Itl.lMlt l.vtlvt" tllllll tin- l.'uil Will If '
. Sill Alll'lllln vlllllB. w Ii I.-ll iili Ili.l
I wi'iiiul il:ii"v. with .2 ! It-ilhn hi.'.i
fttl luil.-v In tvjim flvlillnif wnli .'M.T
wiuiv i nrt Wm lit In m.fiinrt with 'n.!
N.'k.'K. nf li.illnti. in thi limilliiK lulu
i.r tliv li'iiuiiv, iniiitn; .n viimiii ni" I i.
Int.- in lifij flvv Kiimvii fm an ,tvi i t
nf nit. Tlllln. nf Hiirwi ,ini I . urn.'
if t Willi 112.1, Mini H,ivlttn nf Kin An
Iniilii, Ii nctutilly thdit with .It)". ,
1 1 Iff t ttilnl mini mi tin lint, iwrlf.
(ittvil In bm Mlxiiin irnmv-i. In Imti
vnlii.il fn-litliiK rfvhlli l.nvi . nf i,'ilt,i. !
Liberty Theatre Today
Hf 'itiniiit iln (irc.tti r Jvri.il
IB
For Millions"
-With Willi. nit Diiiu.in. Epieodt- No. I. " 11 tr Snarr--Also
C littrmim,: KM MY WEIiL.AN in
"Be House of Gold"
Dirfctrd by Edwin Carewei;
- "plrmlid prcc;rrtm on today better titan hmmI
SF.K IT BY ALL MEANS.
COMING WEDNESDAY-
The Last Raid of Zeppelin L 21
pirturr im'Tr brt-n -bown bfforr in C .nfm i
It is an 0H11i.il Hntislt W tr I'irturr
llfW
i' fti.
im
1 ' WILJpiH
tliv Ii .ilinu fn -i Iuihi m ni with i n
I ' lln" nf .'IS I I ' lllll. ! , I
llll' fl Villi. 1 ll 1-. UK
I ! U
i II U It ll
tl V
'I
METAL PRODUCERS OF
WESTERN STATES IN
ANNUAL CONFERENCE
' h vxiitaqlvc- t'i)" nf imr iinlflfi it ,
M'l IWrMi ul.il .itt' iilinn. innli.ilih
n minviiweift'i the nrntfin nf wlilvli I
mm- two i irrtii In iletli nml flvv,
- 'Ml- In illBin tii" Th sitlllvi) linm-j
liii-lmcnt wn Mtt-ninly inlifit tu ihvj
vh i una tit-rvii nff jjfrndtMtly until It
ti'l'l-.-il nllci .Im ly WtnMMM.
Mf.intltlie. iniilvi- rntm of thv uitil
li 1 1 lliv oomiiv infnntry heumi Hk nf-
h.
i niiitii , i.r v liimi ii in, i
t' ..If v.- v. ,ili -. :" -,. i
l nlli hi. nli llii -In i ( -it. , i , iivh '.I,
I.i 11 nl I i H m Hi ii.i 1 1,, t i
It. I.I I lift .tliiii il il li mi ii,i t . i
m'I innnv I 'it J.,1 -i. i . ,t VH it
1 .' I'I tl i 't i I i 1 1 1 t mil I in i
Ii i inc .!. .n' mi' i , lliii m- i ,i
t i'lt.1.- in I iv. nil m v ... inn , iiv ,.,,t
liil.tv I'lli In i liii- nf Sin Anlin
. Inv,,.! I .in I ;.t v im, i i im ,, vm
i.i miit't-. llnv. iiintnu- tlin , ;i'
thi' ! ,li'--ll.li .itmni;; Hit lin,ii' II
I
With th iliml puni'im. t.f n mi,,- in 1
I'l-vnl in lmll Inn Inllivnli i : thm, ii.:i:
Mil vonll ilmlllllf in Ihv Amt l lv.lii Ifvrt
J IYikiii fuinl, u wnrid'H vlnHnnimi .Inn
I'tlirinim, lit i inifilivtl lln- li t, .linn ,i't '
i Hms.minlii nt thin tylv nf i' iv will I.. !
irln nt tin- lln.-tnii fnv rim.. i;.,h.,m
ll-l'ri-i'l'T'i
TIRESandTUBES
5.000 MILK GUARANTIiE BASIS
KoL'onw Tubes are Hairiest ant! West
MOTORISTS will opprecintp
unusual service thnt is In
built
into KOKOMO All-white Tiros.
Hfiwwn cah lay or o Sn Itluru! Cnjiutt
fat nr (with itn oril-H(cn wmv i-s "Wc-tu-n
i t(sh.Mn' h provrr-ii ui-nn &mry
Hi'1 inf Httd wcuf t.f faint- nyvTti, thtil ro
l iriinj; lLo life of iho tin
I by !tn.
wtil bi intiil'
, (f1'tu-lrr'M
nu the bwt '
3,000 Miles
tirm-hlllv ord i ronj.tlv KOKOMO Tlrvi
r.i1 il) Mumltitil aitn unii iilytLe unit mutlt.
wall Snlil line I-.
NUECES AUTO SUPPLY CO.
30Q iAwreoce Phone 865
lilt,,.. .. ..!... Ihi, Infill...,
" "-r"" "w in..-..v ftl.'iHH, "VliWIlllivi I Tin vvfir! III.
lis wljtih ilvl.ifhwt urouiis wi-ii" ,,. vxpi.-tnl u, t.,ii ,, Wnn
tl insi fnrttWfil at 11 number nf potnti i H,mlM, .,,1P.. !i,. m, r., w.
liVmivnivn, Oi.i Mitrlnimtiii", Hun i
' Hit
t - II .
ni JAPAN WILL SEND
n KLYGR8 TO ITALY
mill.. I in llm in. mil hs ;hv Miil.irl.il
Mif.Ultn I'iiv i ni'.- .li '
I ! , -M "
1
mm, i i i :
In' I l.'i I ,,ll . !
1 I. ,. I
I' I ' I I . j.
Jill '.1'. .. ni !'
' ' j. .1 .
1 ,! . I' , i cil
v If I ,ii'i-(l ;
r," : h-i i
1, i r i. i i dt i!
'I'i' i. i.i. nr.. i
i ' 1 1 1 1.
ii
,)tiitl!i 1.
,.' .
ili'l'
.till
ROTTEN ROADS.
H i:
tt i .. .
i"u,i' r,
ti. ii i".
,s,l'-l. -! .1(1.
, 1 , '
.. .iVj.
i! i'i,.
. I ,,
"I In !
' It.i'.'i'
ml
I . t
' i
, ,., -it
PLANS OF FINANCING
: WAR ARE OUTLINED
I BY THE GOVERNMENT
- ' 1 1 ni-ii i nm I'-n. 'nil
i. i,, , , i t 1 1 i - ,n,
, .'!., , ' i 1 1 , I , r n , ,.
I n '!., .1 li.li.ili l,. I , . i
I ' l' '. .1 'I I'll! tl" I.I 1 ' ,
' ', I I i , ll- I, IV lln .', ,t ll I'
'M'l ' ' I Ill, 1 I ll llll ? . I i .
s -l,v- III'.!, i i.ui li i- -,ut n,,; it
, ! . ' VI 1 ' ' i ,.,.. l, ,,.l 1, ,
-tin I . ..in l ' n ll nf II., I Itn v .
i i Iv i thi. .,, , , 1 1 1 1 ,i l
, , , . .1
It , " - I'.ll In Ihi I , . Ir-,. .1 111 ll .
"" ' it" I " It 1 1 1 Iii , t Ill'l I lit-i ' .,11- 1.
Ll nut I .i U flutltt Whuff" blllnj
n illv ui. rnutli". Hviv h Jnmi coiii-
tivni. i, -l i.m ..,tiii Hi-nllv .mil II. nin,,
ii .1!.. . mr .miflltlniK ni,i iiu
.',-. . .inn--mni is fm in, nl i in li
lull lit .mi llll. 111., nliill. Iti . t i I,
. : -.1. ii ii i Mill- :. n. I , I.i.
"i" nl I Ilfcll , r - ,i viiniiili I- tl I
i ' ' nn '.in !, niM ut tlu uLlv
, ' 11. ,' l' I J. ,i -;i . 1 1 fll'.l- tn '
',!'', .f , I.M1111 I'I tin I .llll I'l'ft!?- Ult.l
li ' ' I.. i .1.1. , I It'll I, "t
I ' l.n.L I Ll 1 1.'
i'i. . .tut - mil
. v. i, In l ,, . .1 i
Hi' I ', t ,., llln
1 I .1 -II I- I
, ... I.I Hllllll ll.l
.' s . ' i. ii i ii i , ,, ii , Am, 1 1 ,, i
ll ,, ll .1 - I . , . H .
'1 '"' v I' vim ' I
1 1. I , it in' ! It.. 1 M
' . , Tl.i I . .
(f 'mil Iniiptt frnin I'.ihf. iliiv) i
In i.illlt-t I 1 1 ' 1 1 j 1 1 , Mntll, mt nil nK .'
I, if." .in llll'lillli ,l. .-,! Inn ,n-hll,..
i ' It i I ill,. I I i llll t, I Ml llll I, I in I II. I j
:' .if ' IiIiik I: Iii Im -. i .mii.li i, il i Iii '
lili il ii! I in I inn vl in tin - I . ii I
nm-1 , f . i i. .1 i I, .Hi. .1 i.,, ii, j
,,,! 'I'i 11, In.il. ..I , . , ,t , , '
. I t 11
l ,11,
I"
I"
ll. , V I..I .1,
III 1,11,, t,
III, ,
liiMti'iiil iif innvlnu Iii itMWti fnnmifmn,
"in. riiiiii r-iiiio iiii with two liitht
iiijivhiiu- Btllw. flrttiB n rulbvr InU'iiw
lliv Inln mm nf nur piiHltlntlH. Alintllvr
iniilii win 1 1 1 ni.i I ii I In bn iihtiut in
li" At ii imi In - piilnt nn tint ftnnl i
'llnlivll 1 llVlliy f.itM.I tftill. I 1 1 1 ! 1 1 1
I ' nn. null two -in, ill 'ii.nliini in,
v.n .mil tlivn mni: vninlil ,,ii im
i '-' lM.ni in. H iin .ii-tumts. Cik'lit
l 1' i m. in . nt lli In lln u in- in ftnnl ..I
"i. nt nm Ji'iKltimi i I'mii nlli. i
i I'I i. ti. .1 .l ti imt In i
' In i" - nil it 1 1. ii . tt I
. lint. Uili- ll ii . Ii 1 1 1
f'lillvi fl.it.iili.il A.J fn M.tii'.lP
H ,1
! It t An
' ll.l mnilt
in limit.
I.i:
l 11 IH-
III I - fit
IVMI"!
ll
,i nn itt! i ,t
i t ii - ....in
. i i, ni, it I ,.i .
i I , i
iii
i;.ti. . i il, i.
,,l,,: ii ;., , . i,
i it.' n l.nl.l tl.iln
. .1 . 1 1. , 1,' I 1 1 1
.1
I"
ll It I,
Tli,
I"
f
II" I ..I'I I'l
' - .1 . nl,l 'in! III.
' I ' ' ' I . I ' ll , 1 1 1 . .
' ' n. I .., 1. I I , .l .. .1 I ,,,
. 1' ,1 ' ' , I ,1 .. I It. l, , , , , ,
nn ' - Inn .Im, i lt. I III II,.
mi, i. il, i i. iltitl ni ih, iikinu nl
tl, ,i. iiniu t l: llv ii ii i til Milt I.
,i In
'iimi:
nt.-i Ih.
il in ii
' i i mnin mil nf I ,
i, - in inn n lln
f Oi fi MliiK In
. . i..i i Inv nml Hi.
Ill I' Iiim l-iiiim. I.i. i.
Hi. I tin i i-l y flu 1 1
.,' In Mill Til i
Villi!
n li 1 1 ,'
i. ilh -i
iillinv
Ih--.nin.',
Iv .1 nn,
I. lit lllll ll
i nMitni-
w
19 we
WAR SAVtKGS STAMTS
jsjijcu or tub
VNJTUD STATES
COVEWHAEJiT
Iii r j i
n Im ll Win
I
Im
nn
' tr li ii Kiniii nn
t. ii nil I. T Sh.iw
I ' Jh 1 .-. .1 vvlltt'l K
ii ini-l. i I. , i Iftv
I -i-v nf tin ni-inv
t ii, ml Sh ui him .
nil (mult nm viilh
it nil li.i 1 1 .an ti ,..
trango Death Between Shell
llm Wml. i Mint:,., M f ,
-. I . n, i i .,ii. ii ,i I til, , I . it'tt
' lint' i '. lln. I ... Ill 1 1 111 ,i ivi nit. II
t 1 1 i v. i it ' n I ii n -li. II
, ' i ' ' l I . nn ll i n. nn 1 1 itn
imnii -imi i iili il Inn illliniiKh not .1
i. tt ' it t i .vn nn hi-- Innll Hi hull
' ' i, -. 1 1 tin- V mvi innll nlilii t 1 1 1, m it
ivl' it t i Itn i, mil lint tn in It.
it i.i ii 1 . 'ml I i til, Ml Mm i , t
i. .
tin
I ..
itn
i n
TEXAS PRESS
ayygc , i '
II- .
t, .1 ' I
i
. I 1 1... lln r I
. It I, ,t ll I I
n tt, i - , I,. i:
t" , . ni. i.
: II ,
nl mulling' .1
t t in.it. u i
.-i n.t It t In
. t iinmiii'
ii-
i.i'
'ii.i, .
i'i. n
-'Sell-ans
bso.utly Removes
indigestion. Drurroiala
refund money if it fails. 25c
1 1 im
I ill, I IlKMll, A lilt tit 1 I Itlllll.-.
; TEflRiBLY SWOLLEN
Suffering Described At Tortur
Relieved by Black-Draught.
RustvtUe, Ga. Mrs. Kate Let Able, ot
Jus place, vriteti "My 1iiiUhJ it an
t ttiKineer, and once while lilting, Im In
t tired hlmscll with a piece of heavy ma.
ihiuery, a-ruis the abdomen lie wai
to tore lie could not bear to preu on
timsclf at all, on chest or abdomen. He
tvelgbsd I to lbs., and tell olf until he
weighed 1 10 lbs., in two weeks.
H became constipated anil It looked
ike he would die. We bad three different
doctors, )d uah alt their medicine, his
bowel failed to act. lie would turnup
t ten-cent botlle of castor oil, nnd drink
it two or three days tn succession, ile
did this yet without result. We became
, desperate, he suliered so. Hcwasswol
lon tembl; . He told inc his sullcrinp,
eoufcl only be descubed as torture.
I sent and bought Thedford's Black
Dtaugbt. I made htm take a big n-$c,
tnd when it bcn to act lie latnleu, he
was in such nusei) , but he (jot relief and
began lo mend at once. He Rot well,
ind wc both led he owes his lite to
Thedford's Blaek-Dwught."
' Thedford's mach-Uraught will help you
j o keep fit, ready lor the day's work.
I Try iti HC-Ui
.. Iiim. lint Ii wild ImrtfW.Uil'" tn
. "nl nn .mil Llvlllvivinl Mh iii nm
li iilltil hi HIMlK by n.lliiiv, finin nn, in
iln- iitinir. Mia two gum hul iiv
iln niK.iiift ininnlH.
t'nih-i thti vlnhiii iimb.iuIi. Ih.. tmn
"luvK Iii ihiilr iMihiK. v.iii'itHl nm ,i'vrv
"tih i' wii:,niit In it in, .11, ,ifi, ii unili'r
K-ilhii.; fm nn,l -.imii., i ii until , p
t -1, ni ii nh tin ii it . if nm n,,.
in .,.. .in,l i t'UlilKi Ivi.-ll 111 ii I. .ii
llllllllttl tll.'IW Hill. ", IV, IK M ',
i-n-niflv.i nml i Iiim, ,1 nnili-r fn.
Iiiitiiin; in iivtinii tin mntli.iiit lln
r-im nn nl
iliiv it .nn ffrail imii Ittii vlfn, ivlivn
mn lllinmv.l it'l in I I f V i'it- Inl
,t Khiiw iltt-i tt i 1 1 ..r,l. i,-,l ihi
Hi. i-ilil. Wi il n .1 i ml. n .-!
1 1 ' lllt-ry nml ii. ii tin . nut ' 'tt I
i .Ii, iinilliil. .1 1 1, i nn Mit nin'.. I
I lllUI'll till
nl
.1
I In fli
It .in tltlUl.l
v. niii
i iivt iif in.
in ii urn, ut ,i i
u nf llm . . n
, 11- lln i.invt
. .Ill!"lf! till ,1
I I 1 llltlll il tl It I'
t t ,l ilh im inli t
"...I tilt' i I..
, IK 11,1 II ll ,
. i . nllli n
. until
In - ill.
it linhi
.1, ,
.1
l.n
ti I
il - I
l.n ,
I'l
tllllll tlltt t
!', ,t ,i
il ,i
I
' ' 'In nut in,
tl -i , ti,. 1 fi
,f. l.,u fit, , ,iiiii Hi Inn fir I
. i'i mii ami lln ti .tl .'iiiiiiii- i I'm
li.
Mtuinfiiiit
V ' , f U it
It'tlt ,- "It I
1 lit llll III I'
l-SM III th
1
nl
11 I
inli!
I fn
ill ,)
'I 'I,
i. It. n tl . i
il it i 1 nil..'
inli! I II i I , , III .1 ' I
,n iv v l ,. ii". , i ' , i;
v ill l iiiiiiii ' it. I nf I III I" "Vif
, tvt'tt tin I 11111 i I III nviin
'i. IiokIiIii. Hie I ..'ii', nn .ililt .t
ur) of i.iii rut i iv ii . i ft i-
ili t'llln tiini- lln in, nm ,il
i ,1 mull i f , i i, , t i i.i it ,, i
l , mill, it ... t . in ., i ,
i nn nt, . i i . ni , , . 1 n,
'i-iin ni .ii- hIiui .i i nm.
.IUI.IKV Iti Hit" fllfv nt f,i.
. nl Ki'imi, lliinlvn. I'i .l td
'., n, Cm i ., i.il I li 'in, i .v, tit
imi mni I'i iv., I, S mm t
1 1
v.
Vlnli'il ll,
:,il- Itf lln
.i-i flmii -'
itiil.i,,l I
, i,, Imi l' I.,
i I nil
,- I ,
I" f
imii i, I- may hun been tlm uhjL, t
w
r b Wi nja
WARSAVIHCSSTAAU'S
Iisued nv Tllll
UNITED STATES
COVEflNMEtlT
ersnmg s
Our Own Vow Spcitks lo you l ram
Uia Bat lit lii'ltl of France
Uir most remarkiblf pbonoyr.iph ret otd
Fcrnliing'H 'nHj'irnlM.n.il tiieiHyt. .,n ,n. MirJt ;
arJcJrfljsa. "Lxjj'ijitv" on tin- iln-r.
' ve m irJc. General
AmbaasucJor Gerard':.
At the height of .i great off, nsiv ; Pic.trtlv while two million Ger
mans surged toward Ami. ns and the Allies fought deaperutely to Ild
the lines Gen. Pershing sent In, own voice at roh., the wUei to Anterka
At the American l ieadquai ict in France, tins grim, iron-gray man
spoke with crisp, soldietly lm-vity. into the horn of a recording instru
ment, .1 message to mother. lathers, wive. children of the men who
are fighting with him on the shell torn fields of Trance.
A fat simile ,,1 (.'., a I Yi Jun'., Lamm- -. nature appeal k on each
record. Gerard the man the K.usei, l.nnselt, could not bjufi-r talks
four minutes and his words .ire hituuy.
The Nation h
Columbia.
'or um if t
li,-ti
tun hi,'
the records they are made by
Our List of recortlr. in stock i,i practically c oiupletc
yon who love the quaint, weird, Hawaiian music will be
delighlod by our new records played by real Hawaiians.
Ph-.cc Your ORDER AT ONCE For PERSHING'S
MI-SSAGE-Wc 1 lave a Very l ew in Stuck.
I
't.W&

xml | txt