OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, August 14, 1918, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-08-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

f AGE TWO
CORPUS CHRIST. CALLER
WEDNESDAY, AUGUST , Wig
r
it.
CMPUS CHRIS1I CALLER
11 Ttir-
C A t 1 1 W. " f U B 1 1 R M 1 u Q COM P AN V
Member Awwrinled Press
s33ijLAMltru r.M l Wtiintvrly
i&iKMS to th u -. M-ri.i n ttoi of
U MfcV PHHtttted In H or not irttwnvl
rrplit S In IM Mprr M iW thf twml
f. w put HifrW iWcli'ht.
Tli prV. of Uw (S'i. i . IT.SO vrr
J Il HNtli C J -i . i if i lW.
Nulrrilr v '
r.f ndii.i-iw am ' i
Hr HtlilfeMA' -
n vide! Iiik rhtwAc
Ki- i-nth Ittt old WI
. T'.i I'alJir
i i m i iikd n n- ,
- Man.
Hi. ir m . n .
.! i ' liMt- w 'I
. ii'i'i nr it1 Mu
CllIlT I . . -I 11 'tt
.. .11 lit ITlll o
l v i-nh fm i ', n
M to xt- i-.l i
enxlH lo ul ' - '
profit t aRMi
i.tn ltn. mi
rwrrlwin fv,; . ,
Coniiiit ' '' , n t '.,
flex In Htm i h-wt-,
Kd . . :
t M.t.tl' IS- 1
CIRCULATION
'1' IH!f O lit . l i i-(
.-trtilw.-ui nhmttil
plmm-d lo
DEPARTMENT
HONE at
Alldrc m
Ami fruib
mslrl I" fiiwi
I'l l )toUiii
nil iwtiT
' NS VMtll
hit. &i tits. ri.o:..'
iWrt t. Tin '.illi r
A!: tt' v i".'i-' i
nlwi.l.l I . in!
ir.t . . in utr ill
;him t'hi t-.it T V!--
tlir fmW
CIRCl'LA.1 ICM BOOKS OPEN
1 O AOVER1ISC HS
SEEING IT AT LAST
''ll st'(
tIM!' "'
I.
. i t 1 1
T .
'V i I
il'.l! in li.,1.. ! in- iii
! . :m-J
i i:r .!
i. Win uu-, !
l.f!" -Inf.'nt i
I tuns if. i .n , .
1 nintRi- i : !
-in -i'i)
Siijsmi!
l!. Mr
t" 1he .ii . r.ml
IC.it
lias ((li.',' w ny )i
'if mtii V U I HTIIIH',
I
-vl'.IM. T i,
,, ' 1 II ,
I.IiIm-1'
i I, lll.-l
tvir
:n ! .1
'I t-, j,
I nfii -
HI i J. .-I
s.nil -
-lltjll-l-
.1 -Jll.-H 'It ii
- in. i
,n l..s i.
'.ii t
' i n
i
I...I I.
' i I .!
i". i :
-1 V
. i,-i ,
ti i
. if
.... ,
i 1 1 . i
-!.!
. :r
!!.,.
Ii - i
i., ' i
' i v
111. ' .
I'tillM '
'ftttllin
1
.1
it ti-
III. Ml
"ir'l
111- s)l-
Vflllllll nf
in sci-urr
Mill llllf
-.1 Ilut
Id
t' i;t'in-
lilt' lnii
tlii ilil1
i.nl-i -
' 1 1 1 1 1 M ll
lt'il'f' si-,
to ni'Hti
tin- tT'i! tn'ttnaii xwnfil in!iiv t
mi" ruo' tiit. ami tlmt is sty-nif.
Whptuntr Uu- (jonnatutj
T.iH.i' Unit rin' l atii'.it win. the '
V ill Ix'yii
i.nlu iis
1 1 ' ' S.-iv HI tin- I Ifihctl. j
j
j
I
1
AUTOSilATIO.
t'irnii Mnii li 1ms M.-iii-il ilia!
I
1hiTi
tmrt i
KunIiI
M'l U
V- H l'i- n. 1 ;i 1 1 c'lM ' Hiui.'! Uu'
i'1 ti. a; u - I.. Mi .iii- mi
. ' 1 ui.: Ktn . ss'iif iiim
( .
M
i.i' hti'ii
1 f 1 ti t
i.. Il'lls
. 'j.iiii-t 1
I
i ii.
1' IS,
in
iiM a
, 1
11! !..!'
i;rs.,.
.1 1-.
.I,-,,.
III
tiit'V is
A DRAWBACK
..r ,1
l;i 1 -
r'
. . mn.
1 it
I ll' ltl Is 1
- yn 111, .
!i '-ny iimi -li
1',..! v nl in,
ll !M'!;lllt ! 1 .
T!t. Ni-
I'll! i.llti 1i'
! tu lunh'l...
' ' -t ri U.S1.1 .
uu fi'rt i,.
1 Ji-M- 1
' 1' .Mm!' Ls I I '
i" i t 'i
li M tt .11 Ht!
;iP jit Kins.
Jt I 111M tf
lll. . I'inU
I HH illl
!
,1
!,.U.
.' -ill
a-.ts 1
ll,S
'lit I
I 'liMSI )
1 inn
I '! i' '
BEHIND TKF
TH
SOME LATE ONES
Po.
I H ln-l
. il .
1 v 110 OH
I ll'H
I.) 111.
iMi-k
I win
li
nt I Nil. t (, Ii
i..-h mi Mi (-mutt
l Jlilluli'l nf Ihi' I'M,!
iii.n flint 1 km
i -ww in ttttnp- tittr
mild.
Csnic.rnt,
. u (ntt.li. Itttli
nvaiilty tWHti
'i i until; In itfti-
1.. iii
1 1 I i '
11 ih
.mn W.iii.n
AMikUMt tWiUr.
v t-rtiitu, rhu iiOm mi u-
it tin iruStmtri.il iviBlltTf,
uu k.u. in tni: aR bin
Sh
I
uni" -.i mie nrtcrntMHi
llllCl 4ltllMll. UlM 1 tilt
iMiirt I . i iiitm
i.i 'i nn fimllv
i it'H i nl !
.t'imirv .' h nl, t
i-it turn in !nw i-iliimini
ifi who
.It' .nil i'i tun
I rin. Im-o 1 'In. m-
i ECHOES OF SCIENCE li
I,, !
. Ki
: uiiji
i I ir
I M.il.
it
tv i ii-1 h ami
i 1 t ii
uttii'i I- .
. pi i i
-UkJ) Hi f.nniu.l
iinl Ii iji nit tin
i.t if- i-untrnts
,
f.. Kiow nif i m il im on j
'.In'l ll nil
il'H-l '
f." I l,l .
' I . ,i '
t-i . IMt' I
-! tlllr
I . i 1 m I '
1 . III,. I
Mi I'
' lit;
it tan ! hnn j
linpiitinl thill !
ll f--llt.I.,
isli
111 tit.'
i n-.l-t- uri
in.i.i tni" ,
nii'ii-l thli
rn
ii -h.
mi t i
1" Mt
.I'lll
i.imivim In I
I. linn
i. i
ll IM lt.- l-)',.li i
!! Iil.-Url i.llltlnK
llm-
'Unii'umi ami li-
Hi' !' 1 to ,' "1(11 .i
t' limit Ihi M. .!!
"wiik u.iii 1'iiih
i !t-i li lnvtilr.!
( ! i r.ii i h
i-! .i lf.. I,,
hi-Uiilfi-n .-v.
Ii
ill!
t.i
ii--rui Uu- .ilnm of nmir.il
ii i honugr ipti .1 I'hiIkIhhi Iiik In
I ii InM' im-ni that Will la
ii" titrti niniiin irii-iHii.
A-
tu-tttHn In 1 nl. rm u Nt'W Vnrh
111 .M h..i tuvetili-l a .ivicii tn ring mi
lii-trl. Ih-1! wh.-ii a iKH-kft iii etiH-ri'ii
1 - .1-1 uu:iuthi'iiil luinil
H.v tho IW nf 11 ilrll.-nt.' ...UTitun
tin. I, In Invi-ntixt .1 ItUHMlat) Ki-lrtituil
', -. .l.-mmiHti-ii'i.,! thai llahl w.ivm --
1 1 1111 .is-vnilili mwh.inii il ii'i..,kuii-
wa
RED CROSS la A8KBO
TO TRAIN 10.000 NUrtSCS
j
Aim 111 an
Hinm-on ,
ST
,1 11
1.1 TI..
ii.l, ,1 I.
Ik-.
i-f 1 i I 1 Hi .1
' I 'i imn tt iln.,1
I!, I'll II l.llti) 1 1 .1 1'
im H f.n Mi, ii-
Sllltl'H
IIUI Nl's
.11 tin-
' 1
1
h 1 vi
Ki .itn
I 1 1 .nt-
i-.it
.11111.1
mil 11 in, tin
li-riulUntJ
nf 111!
T'l. 11. ! Ml .
town, w.-iiii
i-M.il.l Tin -
1 l..ij ilt:is i
.1.' .1 tminnti I.
.iVi. 1 - i-iti-iiit-i- .
fm It alntllK lit I ill IN.
tnun! ttutlK 11 will
' mtlvi . u-li im. 1 hi
tnllllari Hiirvlt'j,
WEATHER SUMMARY
OtPARTMttNT OP AOHICULT DUE
Wanthci
l-Ulil-l 11
Durban
!.n Mn- tmutt
t It in- 1 1'lian turn
.M...1 Mini !
111.1111 mum Hum
". , 1,
I.-
.... ,.1
Itt.
'Id
Ml
!U)
1. 1
1., 1 ll
I, IS
7
l.c
.ii
: t
"l .1
74
11
TlloliN
rfi:0BYS
BUSINESS COLLEGE
Clllttltl, ill. III. II Cllllil
Weo, finii
lis . , 1 ,1 (..llknii!
r Imi wl 1 .tint
' ' .'up unit
. . I ii ,if Ininntn
TIk lllitlifiriuli Krh.nil
lur lliiili (inult-hluilriiu
Ci. et-Emtr kij Tint
Wl Tf ACH BY MAIL
t"l'
Sliorl-
1 1 1 yins!
..I. ship, Km
nt-
liin-
FORYOU,
tlC.af 111!"
I .11-
Mill
LABOR LEADERS
OF U. S. BACKING
I)
(1 LI, llll II
rut. i
(It l tlitllK
mti .li n. i
' mi i ilit in i
III i lillV lilt I I i
1 i mi hum in
1rt'!in1h
. in- I
' li
till;
.In
' ii I h i
illlul I i
I illMl iV
-urn. h niiv
'li il Ann i
ll. l.f l, 1
i ii ihi . I.i
f Ik Nl mill
"BLIMP" IS NICKNAME
GIVEN TO DIRIGIBLES
v AMKi;u's r. ikii H i i:ni.;
IN KN(ll.M. Auk i ' n ... i. fmitt
OJln f till A;.-li I ih l I'' . Tin
M'lmiw" In i hi uu dim uu. wlm li Oil'
Amiin-nn iih i lirt. ui,.. i.. th,
llttli ilirlvilili ii'i-ln(. uhlfii .in i,.ih.
'i' ti-i in I f S .i Mil m.ii Ini-
i-i null
Tlir tii I n: m !. Il1lm)-i' i ilmnl
11" I'. i'i loiif mil ,lii t.. ii- id mi li t
Ti"
t, hi 1 1
"ui in.
Int Mi.
1 1 ii,
v i' in illv mu
III! 'Iltllll
I"
ri .
nf it
,.i
S-HiM
I'll.
, I.-., i
111-11 i
in I '
It, it
mi
'In i.i nl I
liiimli- whirli
im Ii i !i.ins'.
-i .ii ,i .li-itli
llmllt n mil
Th- . t ..
w-.nli v.. I.
. M.!..,li. .
.1 .-I
it. i
1 1 I 'I'Si.
i i.i.i mis j
i if
lll'l 1 .11
H'.n win-li hi. jiii it .it uu, i-.im
''I I I ii I uli-.
II imtM-iN
i v. tn. -ii Ittitnjmi nt
if Hilllli- lire "MNlatll l
H .lllt .llf'Hll 'hi , tit1H itl ' Hill'
mill nl.-
srrvi-i-M ar- Iimi li. itlnnlnii In t.iKi. uu
ihn, murk, H I thi uri-nt.fl t'-lwitf
.l.-tti nvci In -l!loi)'., tf Ihi- nwn who
i wiii-U Ihi- HllinnM mi- Ii. In- hi IIi-m iI
i tn iTithiirlii'iin- Amt-i'lciin
1II. whi.J
il lii-t'ii it. in i.ln, tinttil. ti-
mil ilnwn .
"lih. Ii'kIi 4i'ii fin ,i nimiMi -
in tii'.l t'
1.1- ! !
Ml. -sm , i tcil I'll m i . i
Tin mill,, I ,..t , , I , ,
"I .ll-'.l i mi ll., it il ,
Tin iii-i .nt.iiri Mu, i tin
"V 1 I ll. lilt i.lll. I I ll.i i 1 1
'!,' w i '
II Iinl- h i '
11 -f Inl
I'll in 111, nli ! , I I i,.i
.Im
lint 1
I il.-i
1 (
Mi.
n. I ll.-- mil nf vii-hi ui Mi
III
1 HMni. -its nvi 1 'i mu il
mm 1 1 1 i.ini- ti Mn hiii f - . If He
-ttitini.it Im it...- mn ni.. 1 Mti' lilitni
in J-IHt 111 Wi ll l 'lltl'ttt. fill 111 Mil
im-ilillnii tin- nli.ln hit- In-ill ill!
iwili, ami lta-li-i ni-. s 1. mini: iii 111 1
Ihi- i-iiUTH nl uu limit in ni. with Ihi t
iii.i'huit'v .'Mtinmi ni ti. nniiiki- ii.J
Mulmiiii (nt mil i.i III huh-.
If tin- Militnni tin 1 Inch twiori nnvr-1'
tuli arHvi-n. fh' Hltmii lui-klif. it mIoim '
with binh tf Uu- -iihmm-lni- trim 1..1
IllnVI- IIW.l.l .iIiiiik tin- hotinm of 1 1n 1
(WW the lllinin fflllllWK tin hIiji.Iiiw llillli,
11 town . wKini'f ni liiti-l. ti 11 1i..llmv '
hiwh wlicri- ll i an l tiffvrttviih . t . -. " J
Willi. j
Htihh'ti in tlw ttltmp'M fuel in.; ' 1
ami Iti- "ilui'Hlinn of iwii" tu Mi-
MHmt im III Iii' nlutm-i- nf iminf- 1..1 .1 I
' -"""l iu-i II tutu l.n i.ii,.,i I.-
I ,f t Icm- h.inil.t IHtti- dlrlKll l, I ' '
""lill": ' mmliitm f Mil- I I" 1
j tin- m , .i 1 illffh'ullv . fin Mu-w . ,',.1111.11
1 Knuhiii.l .111 1. 11 K iiii-ih 1,111! 1 1
.f Mi ,, nlivi.iu.il Ullmi. hiuii,i
Hill. til
, 1,1.,, (v,,, ,,( in,,,,,, ih in .. 1. ,u
u , ,1 i ,,,, i,.(.m.,,v 11
j CimM I ' 1 1 1 ill It i.iii-l, n .1-4, . ,
! anil j.i, Hi 1 tni-1 nuiiI tnnl , u .1
I--1 .1'
ailim 1
intk mini- full)
OMAND80N OP OAHIHALDI
PIOHTINO IN MtSXICO
Ml I
St 1 T.'xu.s. .u.. Ill ti. - 1 .
. I'i-..n 1 (iiirtli .I-I. i.imi'i
I .. 1I..1I.I1 w Im in I Inl, 1 ,
II lit 111 ,l!nttH 111 Illl' Mlltlll 1 1 '
w'i'M kniiwn lit KI INtwi '
li'.ini Whi n r'-ini l.it-i 1
1 ii-Ki'-t IMMi- .itrnt atiiMMi .'il
' lit I'litii-
t Mn 1;
Mil Mn
fttml l-i
In I., il.
Mini, 'ii'
tt instil
In 1. m 1 !M ! 1 Ihi IIiuIiIIh. 11
i hliinil Imv w l-a i iiim lux Iii-kI lilUMlni-li. .
1 inn l'i tin t ! 1 mil j ntnil Mi.t.-n.
j tie fmintit lin-uli' Mi. Mi-mi-.ki It uli-t al
! Cjib.ik tt. imli -. m, 1 i,i.. pi ,an-'ii-il in lr
I 1 .uiiinpi nfii-i n,t i,.itn. 1 tut maile 11
il.iiuaitni iiihi,i ,; it', 1 Mn I.,, til. m
jJuaiii. when In I ) ,m 111,-11, . . ,,ul
It 11 1:1 ll' llllMt tin lint! 1 111
REPUULXANS Of TEXAS
NOMINATE WACO MAN TO
HEAD STATE TICKET I
.
1 1 1 1 1 I 1 t 1 ,
13
Tin
t.i I
In
I - lil. 1 1. i
I l.. tltotl I.I ill
fl K.Kit IIOl
t 111 till I I I J ll
' i 1 mitt 1 )U'. .1 mi t ii
.1 h: 1 i
Dtt ttl I S W .1 f 1
' l.llt tU'l I'V .1 1 ,
1
It 1 1
illir
EXODUS OF RUSSIANS
INTO JAPAN GROWING
1 .,
atili
1 im
il.,'. 1
In
t 11, ,
mui 1
. imi .
. '.lit!
hot' i
Illl sl.l
It.'. .1
1 l
tt ll ll 1:
fl.lll
tlotu.
11 tali
J.ipiti Builds Wiiihtp-i
,,. 1
.In,
1 1
Shim..
In mi I
1 ii nt. 1
Mil M
I
I'klll
0 ' 1 maii
I I.i I 1 M
Seek Marktti
'..1 1.1 Tn
' ...i 111. Illl lull . .
ll tin itf" Kill"
It.lM lull.
THE Pie DEW
City News : : :
: : : : in Brief
The United Glairs Civil Scrvieo Cotn
niiliin nniliMiiK ' ih futliiH Ini; i x.i ii
in in, ,m. eflui" 1 "-i i'"iiiiiiinit.
.'i'O tu XdlJOj fnilr in riMliotr. .liinl.H
hi AwiiifiUiiii i .sun t ti.m nmir
i (iimiK; CMoiK nutiMfloil In mri'iint
titf!. It. (hif) In i vim. mli i, fi nmlti;
i!fwu). ciorh. i !,.' imh' fnnuiks
toi rfiitr in ift!. tTiir of atiitfr,
WawhiiiRtgm li. r . I'terh-lJiuMmniiii,
m i'r in N'Mmlr, t ? fin .inn in Kit
' ' luml i(ci hi .iviiiimtnit, lam
liiii tin, ItMlr. Jl.r.nn ,. J1,fjii fi
Inly III tlir lttHiin iffl r tit U an v
i Kin. SaTauttrfi ai.I. umli m female.
J!."MM. rur ftOty hi ihi- NiiHnn.il Mu
.. urn. W'MMniili ii. Ai liultuilut tn
CMi llnUm Willi, lti.il. . U.IMIO tn S..'ilHI.
im ilut) lit til i I'.miiinit of Ami I' ll)
Him nt UNhlm . . n. Ti k'Kruph iin.i.i
tor. iimk- witt (viniiUi. llnMi tu ,uit. Im
.lu In lli fitui imiiit oX Aki Ii "Hun .
W.itunirum. liilninirttloli lit itkmiiI tn
itnyic xiimi&th"ii i mi be si i nn.) r. "iii
tt V KntU. nt iln i-M.if f h ,i c,
turn iH'Mtlt.
M rt VV. C. 3tw,irl niniaiiiioM the
nt.in'tiiKf nt hn t iitrr. Mlw Mm- .turn
- i l."tHiiinn, t.i -i.'iKi'Hiit Wlllhmi Ai
tt. r nf !' iinyU"initi nf thr t'lflli Kv
lnliimrK. who Wn- f.Mmrrly nIhiIiuiimI t
I " mi Si'iiri-. Si rm-iinl Anini w.n. .il
Mi- h.in liim)ll; ,i tin- linn' Hit Knt: I
iii-iin loft fi.r r ui,,.. Inn (ijiii.i-i i,
i..i., thi-m mh'MKv vtin Aiiifi ni
ii i vi- fru I .utilii I i itrM Si!ni:i m,
i m tin inn-1 It i Iminr with In i
-i ui Mm. Htiv, it fin- On- ,unt f,iut
''ii. niirl hiui nii.li' ninny Tt li-riiN ht'ii-.
will' Wlnh hjl?r imirll lllllilli'HH MlH
.mr Im- tmi t-i -iniliu-nt In Ihr- Mi ih
...lint i liuri-h, hi ti R .i momlii-i nf Mm.
KiiiKrv suiiiln)' P.-lniiil clami, iiini .ill
, i:i ' i tn ner hei N-.i vt
if.
Th alctln of a Jury to try tlii
-line or Knee i '. unity rt nl, v. inii"
II. 1 l'. CHnpti. ( nl, hits ln-rn o, .
Ii-Ni'l iirrftt win morning, tin- court
Tiiitay twturtnK iirwumeHtK h tn law
litnniH Involved In Ihi' csme. It In
iwM lrrt thitt thr liny wlH In. m l. ."tint
in- riuiriiinir iit"i in inirntiti. linn nr
i.-Miniim Html..' In ihln rum 'u
County anii Mn lli.l.nli.wn IVnln
i"i l'lIHi'l m . . klnu In l-i-i-m i-i nl
li-in-.l i-lmitHfli finm hmidxtm-n cf
,"tiii: ' oiinty ii' isiin-i II. ). c iju-
The (ourtoontli annual totion of tho
Mnith Ti-xh Huiintn-i Nnrmnl fli.-n lum
turn lit WIRKlon tinu ftll till' (MIKl lip
iw . In rlu-dni. il to clow Kihlnt,
wiih i-xHintnatton ouHnx mitt iru.
Nut Oouiity eetteii formers who
in 1,. nl of cnitnu ph-ki-m an- iinJc-
. .iiiniunfnul.' wllh J. H. Clwinli.
' litis ill). ..t-ifi t tU it'iiueM of
n. 1 1..1 Cniii -i CAftftttU rt tt'fi-niK'
. I i UK In ! i i. into tht
.in Th.-ii i- in. 1 I large fm thr
Nat Drnton, cli.m tiuin ol tho EJxaii
ii i iiiiiiiitii ..I iin- NuiMi,, ('mint)
1 i.i Ml" IL it Cln.sn 1 .1KH-t(l
'nl iv thiil ! . im 1 Hi.1i anil C'lorV-
I han 1111, 11I mill ti in. it. it th
iH .miliar ii.noimiiI tu 1 1 1, in,, nnm-
imill. . f.n Mi. -.iliiint nt 11,, N.
1 1 1, mill I ,.iit, 1 .--11111l.il uinrtR
' Hi ! If I s. tun. I ill- lift.. ..I thr
' I' ' .'I- M'i i Ii il ihn III,; t I.. i, i-n.
While rctuininu
homo
Mn
lost
nlglit
I Cl.iHf,
ul. N11I
IIO tililc
it Mir
-in-'
Cilward H Alio has btoll advitCd
1 ' ' i in : . . , . ,1,1 Ktlwanl li,
i" "I I il , I. ml 1 in' 1 iin. 1, hits In in
I - 'i 1 !' 11 1 ii . . 1 1 tiumt ins iiiihh.
Report of Red QrM
I.- im. 1.1 ."ittuilli-v HI unit
:'i 1
' 11 1 1 .1 iniliLiij wlipf fin- ihi
ft.i'iUiwiH't 11 Otvlatmi of Mm Aimil
nn Hl CriiUM, In n n-Mii-t jum mail.
I.iiiitii' ii-itfM ttwt In nix mi.nihi' tlin
ihr Ainrrtniii fietl UIiimh tins i'.vnnili-i1
l!,:MH Q fur fM f In ihn mllttiit
i.itnii- and n.uli-iii in Mntnuii, Kin
his. Ai kaiis.i. . Okliilii'iii.. ami T. v. 11
Tlii' li..ilt Mil.. win tli.'ll nWI-ali'lH. '.111.
units f mn-kH ami J I X 1 1 1.1 nil..
n.ii 11-1 1 il.nl.-.l in Mir -iililn, t . In, ,,
' ' 'i.!'31 ailnli wi t. itmti unit. I Tin-
ttmamitir n tlw- mminN mn i'M mh-d
-tiii .iiiltwrn-in mn i-Ii.i.-hhk f
I.111.I ami xUi.iiw .ml im Uu- i-n . thin
i inn lilttlilliljlrt. in. In. lint,- 1 nut ah m
I t-I'l ll'lll'll -
IKINGSVILLE NEWS BUDGET
hIM.KVll
t Kuiiti 1-
I I , .1 Mn i-i
1 iin, 1 ti '
i tlii 1 1' I 1
III, .' I 1 .
i.i: Tciuh Auk 1.1
ii n ,11m lam ill. .11
UU- of him, ttlU-
M ly
HH, IK
to .iff, ,
r I'm
i.-ry f.
I... k
a- l.o.ts 111 th,.
I'll III- - loll
tilU ttlli (11 ,(
I Mi- 1 lot In.
ml I-
1 it Ir,
tt Im 1,
j , 1 In Mt;n.. I im .-Mi, ,,,
'ill', to stiii n hati t . 1 1
' ni. I Ift 1 a -lim-l uu.M 1
1 tu K.
.1- nii
k I N I 1 1 i
1 1 Mil '1 1. ki
In ,-st. .111,
1 11 1 '
,1 s 1,11
s- Ion , 1 1 ,-
I-I, T-x.is uk w
l'i tipi ml. 1 of llu- KittttH-
: llillll V
'.k III
I'lllll M
Anlmni
s im
lal.i
Ih.
1 ill)
tv,
1 i-t
urn;
MiIM li.t,K, Ti a.
. unit . (. . lluirlHU. Ml
'1 ... ivt d 1. 1 h 1 1
.. "ii r 1 in nmli. .1 1 1 1
Au. i
I K N'otth-
lll --.oi 1 il
lllllt.K -1 It ml
I I
1 I. ill t. I'm
.lllllliNllli.il.
In m Mu i
1 0 ml
I.i 1 .1
1 1I0U1 Illl
IvfXVJSV IJ.l.li, 'i'lA.u.. A ik ..I Cot
lun I. til-mi, iillinrlt .11 a ItM'it ill). Tin
I' .iNvlih sin han ilium ,1 :i.'i. links lu
l..tr .i ml i'.,lnii Ih o nine u-tv fail
Ti. 1 "I I.. 1 .1 -.i w H ! . .1 -In 1 ! it,
' ,. muni! "MltlU In Mn "III I 'Illl . I .III
!M Illl. I
Fmt Worth Market
I-UIIT WnltTll. Auk. 13. ItniiH lit
ii'iutH l.ttini Murkit rn ik 1.1 Hi luvtti
1 11 lit .""i tc.i 4i:';ii'. Imtk fl..tin
i !'
C .tl li l!i 1 elitn ' . 1 in 'mi' -, ni
-.it,- ' 1 1 k I n . . .1 .
on. 1 , .in 1 4 r,.i . . . 1 . . 1 1 , 1
I'll. I,. Ill I . . '
1 hulli, 1I1011B. H.-'iH, .Hit.. ;.in
iikIu-i to ,1; -v U.75.
.'hill. l!il--lltM lain lli.tl 1.. , li , y
STEAMBOATS OF MARK i
TWAIN'S DAY BEING
USED IN WAR WORK
MT 1,1111.-1. I l SI. i n
Mm! ilmlnn It-i iImi .it M.ii
mill flllCfr hiiM 1 1 , I Mu Ml
n i im mlnR fwn t hi ii im x ,tiiiiiu ii
,1.1 i Hiinii'iiMiirul.- nit ihr iii i
llillll ll H, .lit" til Ll' ., M,,
ln win ihi' w.ii mill ulll .
Hum -nl ti luml.. ,.i in, Mi,,,, i,
i i
mu
I,.
brtl-fc. h mii1 tu imnln now
ni,
I. ,1 I
fM'llnl unit m i uli ' n 1 i-iiiiii. it
IM '.MHHl I I'll. -I luff Mil' lll,i, ,1,11,-.
I-I I I llillll lilllitl H.-f nl Uu i ,l , , , I I
A ill i t III ll I IrIiI mi i , in, l. ,1
minium li-lw..n N, w illinium :,ii m
lnil unit on up tin ihi-i .ih i ,
tl iti iiuiihHi, han In-ill ileti(ti.il i,
Mn- iiilii.il iriiMiinii.nl h.m t
(In- i.ini. i l wllll nnllliii ni .Ii.iimi ,
Tlw Mii sIh .in iillny Wmiiwiw
XvHi.i'l.llInn, I i'li M! iiMik' M, 1 1 1 1 , i
IKtx Ihl'lllKlluUt till l.llll-. I Mi
1 idlllK I'lllVllll MlltHTMnlOII .' 111. i",
jilt
lli'i Ii il nf i Im i- li .1 ui- , i , ,.,
M-ii uiik miintwti'it fnonthn .ikii "Ini
im'IiIU i iiinn-Miinn itn ilu i:nii,,iii i
rl tlll llillli- lliwliinfri nu n l'i ',ii ti
v ml. i l;i Mi, I. imiit i vti.ti .r m.,
1 .MlHHltll 11. III. Hill 1 j04, , I,. I , ,
l'"i' tin ti l.ilifhi i KjM.it it iimi-' i mil:
Mn ill.. i Im.k liiiin III nil ..f !, l ii i
i " i in- fix im nnu nl i.i i in . ti. i 1 1
I-I..I-. ! I inlil iinl ,u ii. tin, , , h
ll.-i-i Tlu- i'iiM-1 nnii-iit min iii. i
f nnu inn I,, i, , xj.,, , !,,.
I. mil- mil iw Mi hiiiii in,i t.ii-in mn,
tu Ih' UKt-ii tl- l,i'i Mi . k.j,,
bt-liv.i-n ti I. ,.mIs mi. I Miii, ,i
Tlitw -iniintnia. li .. , ,,n i
nfinUli'ipil uu til. tn i-s-iui ,,
will iimi II Ihi- i'iii-i-i i ui i ,ii
f 1 1 tiifr ini-i'tiHi ill ,11 mn ti . m "I,,.,
im Itiny Im nii-ititl will l i in.'i. . ,M
Inn
Aim- thr
Wotimil nut
in wntotiH
Itl'tli I .ll ! Ill" Ii I' 1, 1
I.t 1h lal ilm -. , mt
ilvi-r iitl.-H. 1,.
iiu
Willi
ltl'-M
Hovri nim nt nlfh-liiH. l .1 s- m
lit Nl-W f i-h ,'nts, nun 1 11111111I1 il
fi-ih nil 1 11 :i mi K i' t- l-'.ii- m.ii- i- han'
Im-i-ii hlcntlHi-tl wlih unit ; mnrrtn-j-.
WinHllK with him nt-t- A W M-u I n 1
lUKliililil iii. in 11,. 1 .ml Tin nam linn,
whn till mi" 1 tin i-.iiM,- iliinii '
Mt Sanili-ii .ih'.iiini.i hi- .lull,
'.iii in Ml, .' 11. 1 in tn. ,i ,t, ' 1 1 ,
Mil- il a si'.in I, fm ,i ,1,1, , , ,,1 w t ,
Willi h til lllflll l.. III.., . ,1,.
ll'llltl tll'l-lls VV,,,. 1,,., mis-.titf. fi
ittmt i iitih! 1 iii t inn m ,,,1 I,,,. ,,
M1 r -i int 1 1 , ... ih, ,i.,i , ,, 1 ) ,,
nmim 1 il Hint iml Ktu.i' ,,ti, i . n 1
'iilvlmiMH hnil 1,1 1 11 mu nl iimi Mint l
Mi'tiliinlii't' I Mu- Ikiir. I in l-.tiM. 1
St l.i.lllti ami N, ,v in), am im.hI,. i
ill nprrntinu tin 11 win kit 1.. Iit diili-
Mi-Jiiiw I1II1 null in tin n.liln imi il ,
InirtrnM mill IiiwIkiiiIn wt-i. til.tml mil
1 nmitiiii-u.in nl (InrkM Ix-irtiii. Tin l:tt
tr, Hki- flip IwiiKiii, ntv fiw tin- uit
imrt tititivmnry ttmKi-tiliii t. in i
lamia, for Imtinni-n. 11 ,m iltuiil.tt llml
ttir prPOIrt mmilclUllly-lWH,l1 (tnw-it
OsHrtttiK H),oMI wmilil lnmiirr loo tnuis
to lililM. Aiiurfltuiih. n smntl limil
in wnn i-i-rrdnt nl 11 run if JlS.iiOn
to min't pri-Mont tin d.
ArtiK fTiim othtr rtver oltlr-H In.
ilrU' Hltnlhii acttvlt. Ni-w Orleuim ;
t mnkintf tn-Rii-nilnita pn immtkum j
for Itnirrnwii InmliMifiii nml ii.-.-m-illim j
to ftfrnivH pi-i-Hi nli-il h.t Ha 1 Ii.iiiiiii'i
nf i-mnmi-tvi-, wilt ttrnlmliK t'lin ml
rJM.Wto.o0il within Hi,. m-Kl war Im-(Iim-I.m
11111I nihi l- It tnilnii! 1 1. ihlii
't1i nthl hnK .. tiiniiiiiri il that .Miii,iinti
ivill I.i- r in in!, ii uu ,1m v, ana t , , , , ,
iii'iil fm lianitlin-.' in 1 Mil. Cilm, 111.
ttlil iiiiiil iliiii im. 1;, 1 mm, MN.-. '
Jlii'i'ioh mnl imi ill tun ns in i-kai--.n
will . vtii'iul at li-ai.t I ' 1 Htm tn ihn I
I hi-si- an uu . t i-st . ii, 1
I'ttaliti- slim ,i,i ,,i i.-n-r,..,
11. I Iml will 1 1, rn. I,, 1 )..
1 'It iIki 11 ha 1 I.11 11 mn. I.
nl' 1 mt
I I. mi
ll. u If:
f lltt.!
inon. v im niii-sriit 111-111.11111..
Tin- M1.-HH1 1 1 1 1 Vnlli', V. Mi 1 ii.i'-
si., 1.1 1 1..11. ttliii-h In 1111 i.n h 1 i.ts 1 Ii ,1
tin liaitii- ii-viinl unit i-nii-ni In.
1 ullliilli il .1 Im niiilal.li iilt.tt nl mi
It-Ill - .
Ol- I, mill Inn l.'tlKi, a mk'IiiIIiih nl
In..;, ttii.i. 1 hi i'.'iim mn. It ii.ijhi
i-t Hftt hum -ml 11 , i.-h lmAlniri mm
to Ihii'i- Im ,,i-. Mi' l'lci-l 11, t 11 mi.
tilt. Vi'tt mil .ma i txmniUinl In
I. at 1 n il n In, li un ii. i,li ii-h-ntflii
im tiiln 1 ..i ,i.', 11 s. vim liiwli.Mii,
1 .111I1 is i, lima Hint' Iuii h-, ,i-( tdiii-
.1 111 .mm. ,H. .ti ,,1, ( ,. 1
' ' 11 ll -i I 11 ul I., m . 11 Hint
Mi, It ill ,..H it, 1, 11 I,, W1 I,.,,,
nl, .1-., I I n .n , ,1,, mt ntln'1 ilutiih.
HhliMiH havr nJniHii tt illinism - s
lo i iiiip.-ntli- lliiit'tui- Sand
uuil.'ft I hut .,(11111,111111 iii . a '
1 1
. til '
ft I
It mil 1 11 I. ill Id mnl ' Mn Ini"
lltiln ml hiii-i 1 in.
II Is I111111. 1 fin II11 1 Mi,-1 i ti
lid ttali , 1 it ti- 1 . 1 (, ,j
'. hh I: M.ii".'t' th t , ,.
11 1" . 1 ..tt-i' '.iii 1..11 - i ,,,
..'.!. I .ni 1 . . .. s - ill. ; ,,i 1
1 1 il-n 1 -1 1, tn. im,
'Wli'i I M I M . 1 ml. I ,,m si
n i-lm Smnii 1 "1- ihn! I 'm
union 1 ,il.i to un , 1 1 , . 1 1 1 , 1 1 .
Ti.
I 1 11
ii-t it -mi It ,il 1
. I,
doll.
I I 1
mi, .
111.I' 1
In it III I
11 tl
I.
li.
I.I
111. it '
U'l II. tl'
tall. Tin 1 1
1 1111. t , 1 1 1 1 1 1 ,
iiltkt i j 1 ir t '
-a i' 1 at'i I.
1
II.
l maul it 1 1 u-i
d In di In. 1 l.
ill. n.loiisl i h s.
I hi in. 1 l tr !
'Kill
Mint
1 tin
. !i .1
1 1 - Ill H ll ll -
. il.- Hid . -. , I.
on! 1 i. . 11
il I. II .1.
1
lotltnl nl llnflli- mi tin Mtn--l-slli
In mil! ..iit ..t th. tidi I.. I , Iii m,
lo t.llllii it- ttalittt i!- 1 1.1 .. .
Illl! lo III. Ik. .1 li 1 lln I ,i,. . . 1
1 lo 1 I Im : i - m.n in 01 iii.,
-li'll I li 1 1 ' ti. ! ... , . ii .1 .
'11 . 1. I' nln, ...Mil.!' I j
Ml. I I., , I 1 1 1 1. r- ,.l ... I , , ',
1 . II ls,il . i I.I,.'
SPECIALIZED CLERKS ARE ,
VERY URGENTLY NEEDED
V ASIII.NtiTiiN. II C 1l. 1-. 1: !
!",' ll.lll.ll !!! his ,1,, , ,,,, , 1
'nl 1 ,1 1, 1 1 1, tin 1 11 11 1 ' ,1.1.' iv , 1
1 t 1 .. t ...11 I tin it iin ..-l 1 1 .1,,
VV . ill I, '!"!! Ill .1 III, U II ,.,ll"t ll, j
Holt III tilt- ll'Ollrllt f ilo:n-. t ll.i I uu vi-,
ii'tiin- i'sl.tlillnnui. nl ut holm Is titnt
tu th. Mil, I'lM of till' IllKi'.Ht ,nh 1 v. . ;
titiili 1 tnki n h) tin.! mil um, M.r m
.Still lO t Ilil ll 111, SM I l.lli. ' I . . '
. . I. d 1- pel Ii ii's pi . . m t n, un 1. -
" .1 II 1 III' ' I 1 . IM
. i, I , I n 1 1 Iii,, , I .. 1 1 . , 1 11
to hi of 1 l-lll M'I 1 11 l' to lilt- K"i 1 ..11.. ...
at ilii- Hum.
Ill Hit lultutial uitpUal nl ; tin
1 1W1UMIIJI WM'
Liberty Theatre Today
"The Last Raid of
Zeppelin 121"
SEE THIS PICTURE
c.n
1 ,
IS.
,i'l
-
.
,11
li-n
1 h,
v,l 1
'.Vli.1-
"IviUntt , 1 1- Ii.
ninrt.t s. ""n -.tit
mil- ti t; 'i, t- i'.'-h
ii-iilli ..I Mi- -.-
"I mn .ftil nt . ,..
lull. Ills .1 M,. 11,
I 1 IHI k, . . ,, .
tni-!'
It t.i-llll
.1 il. . .
I 1 I
, a . .11. I
nt. ...i,lt
I i tn t .1
ml
' lull '.H
t n '1 "i t ,. .
.Ill lilt' 'illl'
1 1 11
1 ,,.
Mi- I mud
1111-.' i-.ii.
hitii
1 mil" th
u.i, 1 , . .1
..111 llttlnt; .
' i-tv ll I ll . I.. Ill 1 li
is 1 ' 1 Ii tti 'ti -Int.- it,' 11
u'r,- 1. nt 11 I'nl 1 m
I'lmal llillli Im in
ll'l 1' 1 - inn- ' I'm
Willi li ntiii.- jut 1 . t !,amliu( .111,1 . ,
I'l-i i' ii't 'Ih. 11 1 -n luKi'in .11 .-n
aill.-.illls In; Ha uu Minim i. .a(t,..
niih. r It urnin - i..,Kk, i-n.,,- . '
WUli'i-, i-lfi li l.i.,.,,ki-t-u. 1. nvi ,, '
i-iuiltl ml, -:i-i- nun t a.- ami satl-iual
1 Ink. i.-:b't!i : 1 ' ii 1, on inn 1 in
mn,.. until.,. 1 I. 1 k ,t',liti. ,1 in uiian. J
1. linn. I .It itin.i, m. 1 s .,. 1 1 I 1 '
I' , Ii, n. 'n dull- 11, I., mi, t i' , ,,ii j
l.il. hliir .. im f.i, 1 it rl, ,i,,i ,.it,
ml I" lill-.' in ,1 ... Mi ,1 1 , , ,
i""t'i'-t- it to hi. in ,i,i
v. mm r I ' 1 ' 1 i tm, it n 1 1 1 1 1 . ,
-..noii .11, ., 1 1 .- 1 , , , ,,m 1 1 '
, n .1 - 1 1 1 ,nl ol 1 '1 ., , , .
1 '.Minimi is 1 , ,. ri,i,,ti i
Thu ati,.iu Wmlitand ihc- Hi.it t
I Sumii-t.- B. ttsr Than tl,t W-.1
''!' 1 . "I. 1
I a .. ... ,1' I
t ;ii- - v 1 .--
- I'M
Tl 1
I ,
URGES WAR ON TURKEY
Dcfen,..- 5t.,.i'.( H I Pol. Inn 1,
" '' ' V.' A ,,,, Fm D. .
I ' , . ,1. ,
I - ... '1 t 1
x ' V . . K
1 1
1 1
mi.
1
.. o Wl 11 ,
I t- Hindi il ti
it i- 1, m,'i
f .i.t ' , '
r 11,.'. i."."m
'tf. I .lid .ln-i
In , 11 , 1 , , ! , , 1
. t
ha
I ' 1,
1 . 1..
,1. 1
ii'i. 1 1.
1 1
. JMW'I
j! An official wnr picture of the British
Government showing tho dostrur
lion of one of the yrenteft of Zep
pelins. This picttire ib sm aclunl por
trayal of the methods used by thr
Brilith Government to combtit lh
Hun "Baby-Killers." You'll shoul
vritit joy when you sec the hujje
Ztipclm fall to earth.
TODAY
-Cut
It m CI , ' '1'
,. lilt 1 V , , 11,
i-i, t-tt lte tm ,!n
with y.
,-. 10
vvh
fou .1 . ' " 1 '.' l'1-r I Ii--
iv- -.-I a1 i . - '. li u v ' ' on
l.'y ..-
Ide Hi sw.ck, vv ,-r 11 i i'It
it M mos o' tla r-iom-v It 1.
..!. ly The B' r-vn.t- Bait. Col
hr Cunn..ny. I'MHii. ' t t i-
cnt it. ait- -t outlet tmity
i1..'!!! qtlKl 16 "t-'lk till-
.... , ,IU A l...U r ..,.1
MMHHH MH MMBMk, jSHMIBt JSB&KBk ft
D'tvi mi n .npt.t t he:. tm," limn
t,i :uarn tnoir inrrna.
JOE MIREUR
103 ME6QUITE STREET
it 1 nil ,ni,i!lil-y iiiiiiii tl. In I
. ... 1 ,'illlt .! ,. i, 1 I '. .
' , .il ! Hit -. . 11, it ,' 1 . il
, . ,i I ',1 ml li ' . ' I '
1 H , l r 1 1 1 1 1 1 t 1 ' - 1
I 1 - i. 1 tr , H. ,.- int ii' i
t. I Ml Tin I ,11 . "
"I III. tn. I I '
1 ' 1 1 , ' I ' III 'I- , ,
,1 ' I , ' I 1 I'll, 1. 1
, - , , . . I I I .
. I .1., 1 1 III I. 1. ''I
I. . .11 ' ill I 1 I
I I I I I 1 ' I I I 1 1 1 . 1 I 1
Minn Lit..'it Fernnnrlef
'Soprano)
THURSDAY NIGHT
At the
High School Auditorium
9:00 p. m.
ll - '. m. h Cortctt Riit,tlf, n
vet mi'. ,n,iK , ontcit.-nnnKint
--Srrnt'c, M.- , Lucia Ketnin.li'
-R niton.-, Adoipho Mat 111.
- Ti-net, I.i,,' Jo u , ,
- 1'lv- m-ibi . - lu !.', ,1, ,. 11 m I '
he l.ntst "il .'ini,! , ,ail n , j ,
Span . Al (, tin. SilAttt fi um I
incl I 1 P. h,ni
Thursday Night
ADMISSION 25 Cent.
man who s-.nd
he would r ,1 I Ii ( 1
sleep than -ut w.i
one of thr few win
Inive not ycl c ,ti.
At
THE
berty Ca
P S. Ve don't l;niw
wli.ii our prices will he in
1925 hut rialit TlllW
y re very reasin.'i'i
i
i

xml | txt