OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, August 23, 1918, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-08-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

I)
B'5
8
f AG TWO
GOtPUS Clib.i i "lit?"
OALtJttt Pin- ' i"pasi
T... i. i - h.hhiItJ ' '
m- jmiWk ftUon . s i
' ''' ' r nt uthftwix i,
in i t4Ku i
, ,-- - - -.
Ttm Jfe ' i .
t i i t?.
- i 0 vfwr
.i i-liangp
. ' .il.l am!
i -r I'm t'ailisr
' .'in? hiv tin
i 1 1 -!.',
l ,Wim I
rf. i.tttll
-.' f.
i-di: t
w -i
omlf 141
llt,-1 If
W111.
- I til pi,'
. - . ,
i 1 ' . . !!
.) i '. n i.
- -i. i , t
of
'Unit
i.M
Mill'
,lmni-i i
JMCUIAI ON 1)1 141 , V t VI
I'l'OM
1Wt,1
i .!. ! t . r il'. i
Alllt 'm. a. II, I.
Hlll .1 I Hit
Vrjm . '' i .MS I'ntl
I. l.
.ill
CICl i A I iC'N BOOKS OPEN
'. 'vrwi i lis
I HE FARMrr. TH: l'TCKfiR,
ANE 'i Mi, l'')JM.' Nll'V
- i'i
I I Ml
-.1 ; i
' p
i A
.lit
' I T'f
' I!
'I
!
,1 1
1 1 irtst i I Ii ,
. Ill
s 1 , s
t h idl i ' i .' i ni,
'inii'al - .'ii i hi" nl :
! .-l-i. tli.i' Nuc
' ;, t In- J'. i ii -' rut-
li i , I
.!s, li, !.ll l"vs I
in kinif P." ninsi
in thf Ml,.,.- ""(
I U'llHlVl!'. in thf,,.
.','1' .
, ' . I t H
J U, ..ll.- ....... I.. ..1 11. .
t.-.ii-i ni.ui., hi Tin-
' ,1
li')!!--
,". . I -I
. ;. I.
i I'
.ii ;m
.' f.
! t.
T I
' ,1 I
i: ml
-i
t ii,
I I
i
. . , . , . , I,
I II ll t 1 1 - I !!' Ill I (S, . s I I ll IS
-!'.' 1 V r i , ! HUMS i
l ' I ! '.I it 1 t lli , ;il i' '
' '' ' ''" '"'
, . . , ,t!il i , i .mM .iiI
.i,,,,i. ,,. i,.,,.s ..( ....
. i c uii in uiiin tur tin- utniui
, I . I 1
i'-. i . . i HMii ni n mni
' "'' "" 1 "t1 "' "hit I
'' ' ""I 1'lir i is tin!.
,",., il,, .,;tMttl.- ii-mln1 is Will,
i i 1 ' t. .
"" '!',,'"' ''' ' -fust i'l
m;, inn ln'tilj tu- iHmtolnl In
' n , nl I i iitlsitlt-i tilili
. .in l.i Ha .'-, ! hi ,.i
. i, ; mi tu inlati- a mli j
'.' i ''V tin- 'iitli-U III Hi I
.-, ut,-i.i ,ni!lnHt ) no u rn'ttt !
' , i ili' wMcd In it f1minj,i
'!'. 1. 1 n .if tin' iniiuuiilt 1
' v -ulii i .i i i uiiiin
'.i ,iiln.li it in
ii.,.. il
I i . i t. t iv i "ills a
1 . I'.iiil ic!.iri iiij
in ii i hi !Mi ulii lit
i- . i,l anU uiti liw
'I'i ' .... t'M oil IM ihi' .1)1 i
.-..Ill till"-, I- II ..-HI. I.I
-i ui. iii In- ,li,u-;-ij:i
'' i.l'llll i . ' I I , i .,l
I ' 1 I'i ll' . , 'i ii-ii ,. i
I '!, ' I '. fll' t
'. .ii. Iii, I . niin.i-t ,tli.
I' ' . 1 1 .'. st "ii i M!', il
I i. ' . . ' i' !, i . , i ,! i,,, j,. ,
' - ' -' ' . "' 1 . .il t 'ml tin
' 'i ! 1 ' i.'ii i;i' i : up tim i'i '
' '" "i'l. i Hi I i-t ! hi' (It'Dliilli I
. - ' Mai i i" inn trrotxU''
'v . ii. tin- I, - i dl (In. 1'iy
II ' '' ' I U ' 1 1' s "Hi iIhMiu- utnl
' ' ' ' i ! il r "I'Uts ' llillllll'cll is ri il
' i i -I . i. it ii slime (.pticiii! ji H
i " -m i Mint Hum fur fiirii.
lis in. Ii.tvt- 11 s.MiIlt yii'lil It
i - 'H Imu'Iio hi lui'iil Mm! Mm-
'"'Ml ilir i'i" I, '.ii ml
'' ll" fi lllll'l I III' .irtis.lll Mini
'." .1. J!i .1 I. int'i I, .is Imri'i
-I tit- li'inlcii. inn! tin
' .i 1 1 Issi-lii In i ' 1. 1; ii! cut ' . i i
i . iiif wi tiling in t'tii'if-
. i ' Ml,.! Wil i ill i 1 lie rnllil .
" i' i"il i isl - I'i . lltf ll Tc II -
i 1 1 Ii.ms h(. in, i.iittu. to sell
I',!-, llccll ' .1 -ill lull In pii ,
i..ic ti iri, ii (I ii hiiiikI,,
sji I'li.N t i n ;i jtumi w.mc
I I'.. .1 III.- ll.':, ,l- KIIIS til.
1 i I Miat Mil- ijirniiir fnhi
i til' .iltjill tlilfll 1. i ii-i's. ami ivcr
, . , . . '
tll.lt the ..-,.T (-IH-11S ifl.c's
. , i,. .,,i, : ' i- . i .in
iii" . 1 1 1 1 in t-i i lit i iji t .-in mum. I
, stcilluvlli'.N .'Ulii HIIHJHHH'. T.-vus .1(11 Mu l ,i,, 1 '11 7. j ,t , I u j
j, s )lU. loln ,,.,, (( j;,,, ..I .i..!,.Aiiniit. h :I'.mmio.oii i.:iii. .- ,i ,
ll;.i C ).f,1S( should i,t OIK-.""" v""': 1'Pii.xlniai. '. . .. j
......i.i , ; .1 .:,. .1 '"" - i" Hi., nil Wp i, '.(
" "!'"" "'"ii ,
llll I'l UI..T .!' lrtt,t ,tV!,l,r .,;u.tl..
!"!' - ' "! ' -ll . !!, UtM'
ii... y,, ,, 1 1,- l.a.
' -..I iiu- iiT-m , ,
s'tirif, Imt u hii'li iicai-.s iluwii upon '
I sf i. ill ,;1). , h'' liti'l'i-lmnt ,
I' 'I 'ii- !tili(,i-cr n, an iiiinlcridili' i.
h .i I.m- iii-i is iri.si'i'ilii.(
'"i't'lii, ii, nit t ,. I'm- i )i
'ii . iiijii
:nt i .- i , ' 1 1
mil fll-
'f'' i'V .' "Us, il n,,,l',-l I,-, III, II
il' ,' .' in ,, 1 1., ii ii uli'al I.ii tu
'..I '"I U 11 (.- in l ti' l ifijit
' 'ill " .- I 1 "I t il l ll 1 1"! 1 It loll!
1 ''i n '. i n ' I li in f.ritli' in- U'liotv
! ' r urn fil. ilit ti n,.iii liv jiu
" ,i ',1' Mill U illlSI sll( lllt'lllS. It
tu I' ' ml'- tin- vi lint- ' Mil-
".(Hi i Tii!-(. t."li ;l ullt-r
'" il,.' : iii i.iiii, lijii ii. H ii I 'mi
ess , t.iiiiihln'ii ji t(ii i -!.- fur
1 Ii i "it. ll nllj.;lit tf lif mi'iI
ii 'li-l . iiii,ici ii i 1'tilnlll ikiis, m
I lii i' ' lnil(l lint lit t ll'' ill;
( i-' it- ,,iis . (Hllll In i(i i
Minitr - ii spect to l;iiini' uliifli it
' '-'l"l "' 'llU'c till i'l ITsjll-rt o
I.. i ,i, .1 unlit i itsl'l ' , v (Ml v i'l:
.' i i ii ...I,, i, ,il ii.i t im i.,..i c ,i. 1,; i
i 'i 11 i"i. i Tn ,- nil j I i, ill hi
, ' 'i ' ' '" I i-!l(it'tiiiilsl i lis i !
' i'i ' u .1. tiii'i Mm ' , ipt-tl
I'd. 1 ,i tin- mult ',i ilt1,
i.i it .i.i, - in I, sii"T:i i '.,.!, .
ii.- ii " 1 ( iliii' m it Ii i In i ii
' i'i : ,. t nut i il i , , , 1 , ,
" l ' a -i si lulls :i-i in.-, i
' ,111 'I'll 111' ill I llll' "III 1 1 ,
ii- U I llll . In, I', . i
i ' - i ',,. I i , , ,
' i. .t.ltl lili lit ,1 i , ,
I1'! l ' .It I- ,-. 1 I III I I i I , ,
"' I'l' (lllli:.iili 111 I I I
i.H i ii i- -!... iii. I i, ,,
' . -.1.1 1' ill I III I III ' I I, " .1,
p ,. ll'l I l-l '.il, !, I ' , st I i
- I..IL' III ! ' I'M ! Ii , I I'
ii ! I.l i "I . I ,'ii, It , hi !
' I ' l''l ' I ' ,' 1 ,' ., U'i . . , Is
' U li.. ..111 ll Is in I.. I J
I 'I "li ' 'in III t" l lit l-l- ' I
1 ' i. i In 'In I Hllll' I'll i'llinr .
i . I. . in piii, im Inliur- .i iili-l
i . - it im ipU' i.i in i-i
.i I'd- i' most t li iii-js,
in.i. ii .in j
TEXAS PRESS
n-, - lial
ni Situation.
i ,' it .., l.lt ui-,
t,
it 'MM Kl'lll.llli .'
.1. K. '
1(11)1.111 It'll, (.
' llilllll I- M I I
- til '.li! ll HI' !
J
, V
Tin's' Niccc County
Hoys Nnve Mntlc Tlc
S it p r c m e Sncriffot'
si- v m v ; i.m .fit ;i mm
I'm (in i in hi i
i '''ft m r tmiTOa.
"fWlllH i ft i ll
I I In! M (IN
l'uiill I'tillull.
f '' M,'T'I I- ll; N I
I'lMtm- Iil-lotl
V.'minderi m jetton
l v i i . li i
( ! I -ll
I I It M vt;1
I III lllt'l
Maiitq In iA
M i i
MISWII M
intAi i in 'I
!
''
"-s I
,. ,,,
i.i,,.. , .
i ii. i. i
.1 n inn in i.l.
.1,1.1. I, ,,ll
tin '
hi,, i,
u
i .(i,
V 1
1,1 K- I " I t I . . I
hi I'i .''lm: 'in .mi
' ,
i i - iii
,u lit1!. ,',.
' in. I . v i . I i- ,
1(11 I' U-I'll 1
'" i . .- .-l. . i I .in u ill
' . . i i I i In'-"- !l i tmim 'i
in '-tiu.l 111-111. Hit., T.llulil no
1 t ' i . i ..I i.H -it ,
n 1 I. U i I i I I. 1 1 '
I' '"'I II i I In '
Vntl iii, i i ll , u,i ii,,
I- r- mi- - , i -. i , . i,. i
Hill). 1 lie il . ' i l.Mi li It I i t ,
.... It-'V
Ti. I., i!i.u- , , ,, , i , , i , t,
i. tli. i-i "it -1 , ii, , i .. i
i. it .-'it " n n
in . i it.
.! 'I ; ,i tiri,
1 Mil. I ll'i-
lt ii t
Pelrcli-imi untl Caslor 1
I', II .1 nils .,-,,' ,
' ' ,1 .11 T. - ' l, ,1 , , 1
. . I Ml. II V ' hi, t, f, I, i i ,
r- ', r ,1 mM i - iii.ii i j i I
I'K'll L'lU l , I
I . Ill .ill- ll, ., 11,1 I,. , , , I I
I ' !'"' Mill I I - ' I til tl'T II . ,1 j
,.! I,,,!.,,.,! I ,,,, , ,,!.
..i-.u;. i.. n. i,. .,n. tiicc. n,, ;
iin - ni v In tin i ,iu-, i in ,M, i i ,i
' 'II. ..TI ltd I I 1,1 ,;i, ,k.,l ' i '
I"'!"'" ll I- Willi I'i tu- K . ,
in ii- Insult, I, in tli.-ii. uii' ilium c.
llllU'Kntl Hllll I Willi... tl
............ ... t. ..
. t( III r.,l,I,t .
. Aiji ..i .liii"
Ik,. (HI VV...I. .
of Of I.i
- - -. -
i , . fiiK't'ii-K iii tin-win-Ill if! im -ii, I.
ll' To, is nil i.iiifl. ii'-l) -ii"i
' i. ' , Intnl.,- I iitn 4.". iMiu Ii
I i 'l' I ',. i 1 l 1 1 . j; i . 1 1 'i ( i i , ,
'' ' '"' ''
1,1 1 ' s 1
i Ill III' I ,, ,,, ,
I- i U i.i I Ii l;, , ,,( i
f Dews, NoUiino Mi-ro
1
-Films Developed by ex
pert photographer.
All work lt-ft before
7:30 p. m. will be finish"
od by 5:30 p. m. the fol
lowing day. All woik
is gimv&ntced absolutely
satisfactory.
I
I III . 'I,, il i . ! , t, in,
.I'i" , Ml II
I ' I I 1 .. I l , If ill" .' . It,
" ' li ' I tn III- - Hi., ii hi
"i 'In -'MM im i ' - ' l h i i
I 'III "I. !. . Im III I i j
.1 III l"ll ,1 l,i III ill' I
' , I" .1 I ' I , mi I
, , III I .'. Illl'l. Ill , I
'. "I 111. llll . Ill I 1 1 1
I ll. 'I. lilt I llll I I II I
I Ill' Ill ,
I ii ' i .( ,i ItV hi Mm,,, ,
I '. ' 'I H",M I,.. I ' i,, I I,,
tl. , 1,1 ' "li st. ii, -.11 - , t ,, I hi
I ,, I , , 1 1 l It. , i,i, l, ,l ,,, ii i
i ' I. .i'l- I 'In In, Ui-
i ' "I" iii 1 i , il i-'ti.ti
,.s,
1 Rnni ol Our Pi-i'-iifti-ntu
u " i i ii. ' ii' i , , . t,i ( ;, i in in"
i Hi,, i
il wanna '
KWSJtkS I
PHARMACY
COFtPUS CHRIST! CALLER
X: ,
t ll l )
i-i . nt n
a 'ii in il
"ll lit l-JU'w i
ll" II XL I '
"III I I.' , I, III 1.1
H I'm mil. i, i
' ' i0H(tluit I ' i
n'-'l'' tlTlNll i I, M i'l i 1. .1
"""''"kJffi, ' li'.iili C ''I
tlfi. imPflmg !-' ii imM-,1 .ii i mill
Bi.'iniil. .itJaft -i-.iim m tilinii' ii ii.
u. ii hk inn ' .-vn win!- mo Mm ,
in'-.-, ffOH t iitn'i rtn'ii, iinivi
N,M 3L
irnMrrnrn ati'c rn iinm
lUuiuxunnniLO iunui.u
t.-?mi i
ANNUAL REUNION SEPT.
24 TO 27 IN OKLAHOMA
I 'ft I.AJ
,i.
I it'luasii.
in ili t;
If t!i(
tb.l '.I-ild H If I M'.nl,!. -
;..iiit . i in
it .' .iiliiri'i, tu ii i. 1 1
ii i. Ha
mi .' tu -ii, v.iu u i . .
i . ir
1,11, 1. II 1,111 -l I. II
, . inn.
r, hi u.i! . .iiiimliii.i-
i.
:. " '"ii ii'"
I iii. :tl1fl"Tftl
i rt. 1. 1 . , I., ii,, i ,iui
I Vlll if till- mtJ.ltll.-i I
)h i i. Hl
-i.m
11 I l. (llll IT I.
ti-,
I ' " "I ttfAl' """ "' '
ii. .1 hftt- .-I-1- ' ..mi. i
i HTiwr(it.'i. i.i hi i
I ii.l i nil,) fat '( .,,i,i -It'iu il im I
I. I H
'I'l I'l'l 1
j i. I' i. Hi. VUm ti.
1,1 Ml, I -1 I
Mill!- ..f l,
- I. t ;lf! ti.. 1 i.- I ,,,i,
1 ' 'n'l ' Mii 1 .i i -. i .ii ti
I i. ' 'ti r , i il. .i.
-l.i ;lf!
i'h'i i Mwrit
i. 'h r."
.. ,l!....n.:..
t ! hi-. . 1 1. 1
I .i 1, .T,iiiTa ' tm ,., i , , i ,,,
. i i-i,- :it ttkr ..tin. ..I ml,- mil . 'i.
. ' i '.fii 'ittrsl l.i' li.ni In. it x I-.
ii Hi- i'lknn' ii- i-r.iiiiii.,
GINNING nULE-i ARE
ISSUED BY WEINEni
N I stTIV, T, ..i i. A tl '.'.' I- l l
v .'icii, pflfMiK -inni'i- ill ciiii-1., I -t-.i
ii'nifw. Jlrtt'iim"nt of Timn. li..
H"l lMt i i. ll mtlil lie l.tll.,,,, I
' KiiNin apiiH " foi IIiIm k,',i,s.ii.
I ll. Ml, 1$V I'II.mK fTl Hl',1 1
iiinci , i pi In i;iki. . ... I
'i tht
I olti"
nut n'
mm I
- ivi-.
.iiiitiihi -
,-oti
i , . I, i i
ii cm
i, , i i
i
I T 1 I 1 I I ' ' ' l
I'. II ,' ,
' I I t lit
i-i i-i i it iri.
'i Hnt (HI
"I.
-lll.il I. ill
1 ,1 till 1 1 ,1 , II
' ,'.11 tl. ll 1 1 .
inn i , , -"I
. 1 1 tit i I I
"I I in i.ii, .
tll.'l X lit' '111 I
, i .i :i."in I,, t"
t ll 1 1 A.I
' i mt!
.. I', i !,
i. i i wUli
-. i nia.,
- ni, tjJSi i .
ii. . I'Htftt itg, i , ,
i- per in ,'
i i .. in.t hf c ,m
t. ii. hi i
.mil yi,l I.- ki in , '. .,
i.i .-'iiiti'm .I,,, ni, I nut f. m i, i
I ,'"i mil- mi. 1 1 iii ti I tiii'i iniMii't
' 'I ' "tti'll 111 ' K Ii l.nli .
MAIL ORDER HOUSca MAY
ONLY
NLY 3Ht 8U0AR TO TEXAS
AtJCOlftFlNO TO CERTIFfCAl
CERTIFfCATf
.1.- ii'.i, . ,
,ii in - i i
., , itii.,.
.- ll, , . 1,1
, . I, I, I I "I
I I I
,11 ll I .
Ill ll
I ' ,1 -I. I I
, ll'l
I i
I I 1 1
I'l, III I,
r , ,
I ,,, I
1 III ll
i.ti.ii . ,
i
' 1 I' . ' I I' ' 'tl'l ..lllil I I I , li.ivc
" i' ' it Mi i n in.iil in ,1, i
, " - - .' ytfiqt of xiiK'll H'Klll.ili. us
9 ttti lr, alttlili.'nraa in.' hi.ni.-, ,1!
-,mf..iin I., thwm In nil ,,r'li i,i (,,
'li"l,. niili-,s AH I'i'Kiit ii- i' I I"
H'it. tf .'.lu-itty t w.iil ""I- "'
.ml (i'l tit, i 1 in in '! . t ,- i. , i'
. i . if.lH .im-pt in il tl. i ,t I , ,i
Vilminiiiti ,inrn win, I' ' ii, i t , , i ,
-ii in i-i iuai I". i.i m t iiu iii.i, t,
.nine Hit iicilt fi.tM lii.-i-,- i., . I,, i
u ii mi.' ttetr ' .ui- ." ii. ,
1 , i-i lift, nit i.
At.ai "iil'i haunt-,. .,i.i ,,,.,i.,j ,i
) I" I '!,!, I lit t.l III, ...I. I Kill III. I, II,
i ' Ui !.', . ,,i " , , , ,i ,,,l
i 'it-.! ' on,- iln- r , . l. i
t.-'i ..,,'l,l .,- o Hfl'l , ,1 If-1 I , I ,
' Mi I III ills! , ' -.11, I ,n
' ' im. .-lien I". ,l ,, im, ii- -t r ,i
i , i,i i 'im IIU.KI i i...inl 1. 1 '
1 .
at Ll N t V E BSJT V DEPARTMK'Nl S
WiLl US IN OPEHATION
v. -; 1 ' 'IVsn-. ,1
I.I IMHI " . t fi 1 IK
' ZZ.ur .:,r:r;. ,
1. 1 ,ii 1. 1 11 in. ui ,1,1 i ,., 1
i.ii 1.1. .,in ,1,(1(1 1 ,1 1 ii.ii- ,
M" , I 1 '.i- ex 1 mi 1 1 It 1 1 tin , 1 1 1 1
11 1 ", I 1, lull,, 11,1111
11 v n 1 lie mi.i iii it iii. .tin.
ic . '1 bii-li H11 t 111 , ( t -it , ,
-1 , "I III,, 1,,- , I II,, III l I ill
'.it ;s , si iii-n vMt'.i iln 10,'ilm mk ,
tl It-, tl nuiLiMtl. 1
I l.y Mi Vm- , III-,!, .i , .
, -1 1 1 ' , - .-ir iif t Ii t ' . ii 1 1 tl
:::,'::XuZ ,;:
r:Sj::,:,r' 11
-I"
t .,. .j,t4.. .:..
.- BURGLARS STEAL 60
BURGLARS STEAL 60
QUARTS OF LIQUOR
11 M
I.i, ll
ll'l..
.Il-lll. M
.-i, All . J I'll Iii 111,
I ill ,11' I I, I I ,
t IK-I I' - 'i
' it ll'l H n I ,
umna
WIT.
MlUi
mm
m
mm
w.'iil "I ilto - ' 1' in i
l.ltl l(t) til UII It I- Ml UitIK
I, , ,1 nl ulmui tiiim Tin
l i . liutll l.i I .i Iln I,,
1 il mOUI. '1 lltl,,: . ,,l , ,is'
Tile .'is'' u - t,,i r, ,1
;lfi' HI. n III I I it
' ' i it.
City News : : :
: : : : hi Brivf
1 ..r Un(t.( UUU. ( 1 1 1 1 ft, . . ( r.
J', i ' 1 ' i.ff .U'i'I " i Ml
l "im i ,hlnjtti, ( ct fit I,!
tli.j I i lit i fr.m i i ii .. i..
,i, ,.,
,,
" - -
,,
. , ..
- n - in " in' ciuif t'.iiiiiu. i . ',m
T...M". V'
Vi'li ill.
I'll'
i'c'su;
r
Gnuch H. Jur.ktori of H i cily. vvl.o
Jill" '-'I 111, U.i , , ,. M , , I - ,,,
I -I'l... , - . 11. . . I. . . 1
.. . ,,,, . ,, , .
. , , , i . .. . ,.
,a TT' ,
I i ll, i .null I,
I 1 1 1
I.- ii, . i .1 ir.,
II I I ,
Ilk In. K lii.m.' I. ...
Annnuiu.i.n.1.1 u... Tl. I...
., ' " "
111 It Ml If ' I.H.iM It. In,. i ,.l I', .(fi
"I'l I'll. ( (HI l 'if l'.lll(. I 'I -
.1,1111 ,
- I ,, I . Il '
,i i
Mi
!' 1 Ill
PERSONAL MENTION
,.,,,. .ii.
.ItkIl, i
iwwirf?wiCJCTI
THE WAR TIME "SIX
$1550 Delivered
l i.i1
li'i i ' i. . ,
., ' "III ,1, ., , ' , ,', 1 ,, " - '
V , , i , 1 1 ii , i i . . l . . ' 1 1 i '
' ui Hi. N I . . . - , ' ; , '
.. ', i,, ' ' ' M-'i' Ml. ii
I.' I" 'I'i '. " I 7- in Ant. .lif n I ', i V " ., . ' " " ' "
- -.. m it.'i 'i. i i . , , " '"
i u.i I-." ! .f HmtitMi) I?. tu-wmuk m- .1.. ,-, i i i'i ' i
I I.II' 'I .-I I'l '.,-.- I'M.' . . -. 'ii 3 f,
'..Ml. 1 ' ' ' '
ll '''. 1 I , I I 11 t I, 1 , , , , .1, ' , l . ' ' 1
I I mi,,. i, v" I, " ' ' ' Hlil.sT! vti .
I' )i , , v , f1V' A " ' " l.'tl-y Cr J ' ' .'I
ii ,,i , i ' 1 : i
' i ' ' .'H ' r
tl , . jvt; -,ri tifih
,T, A v , i , , ' it
M i i, 1-1 i , i f ' , , , : i '" t; ,ti
. i , ,. I - ,'v. , , ' '' . !
i , ,' , i i . ,i 7j
I i -I '"'' ,-f !--.it vv h il , , im, i , , '' '
ii, ,. ... r ..,,.,
I." ' Ml' ') ' , ' ' I.l ,,,, , " 1 -.'
I'. -,il-..,n .,(, .t 'i . "' '
t" " ' il.ni.- T ,l,. , tii.l .-i.i . .; ' I'i
i''l,l', 1. i t i i ' ' I
.,'"'
u", .' ' .'i.,'mM7"h;;i',',C W, .H.-rTaoLLETlN ; f " ' -.
v'-i'- -i ,i in. . mil .i.tii ,vi , ' '" ... ' '! ' ,4
'I - I , , MlM-t. .Ml- r s ' ' ' i. -. ' i. .. i . I- ' ' '
, ii . . , . , , ' ! ; i
. ... . 'rf.. , ,' . i
Mi , uiK' -H'l muj !,!" h t. ;' ' '"I ' " ''i',!.r ' '
'it. i, ' ' '"-'('K M 11' ll
CHARLES,
Ropresentinjf the Dietribuiors:
s f I I ' I
STAACJKE BIIOS,, &m Antonio
Wm Exhibit th Six m4 light CyUndmr Cars at
Wtasonm TempSe with Texas lllotor Sales
Company Ci:.rag This Week
We Ask you U) cumpui j the Oidsuir btit. with even, c;u
m Us pticeclass, for ii isb cinj,inson that alues arc jtuljed.
Ihc Oldsmobik in its J Ur c.h of manuf.urure and
eaih suLVcedmp ntode! has bur emnhav.t d imu.HK hi. I,
iL'ni i hit inn
1
I he Oljsnt' ihik.'
operate ccotiomiral
"Production o
per ceotears will
higher and hthci - -
limitxcei t3uj.nber of
Uftli rtxir 4-1 A
ywu gi ctct Lias uppua tuiiiLy
t Mr. L. P. CURRY, representing the Si u u h Skuv k v L)l
; ni(IMI,M, will bee n.s: aii.m a ( ddsmobilcs in use
in and around Corpus ChriNti during thi., week ...td make all
.: adjustments which may be necessary.
. , .
. f -
TODAY-
It
f
Gan oral Film-Carp. Prosonto - -
"The GM Ik - - -tfu-
'l:l'fcra..,sr's,
fhiii in iutt a Itltlr different sort of a film Uory
th'r's tuiftrifte in il for you too. ,Sf.e it-f,
;
t
s""t-
it
todny. Also a "Judge Brown" Ccrnidjq
friMiMr eiTMrAV Jkhxr inwn A V
n
"C
' For the Frerdom
War Spectacle.
C THE i IBERTY IS
.1.
V
Jt
' .rrnii
w army
Hun at ,
ti
i m .
I IV I ' i' t tl
T "
is cioiiohjKmI to
01 fuel -economical ontiresanJ i tn.K
e War Ti ITS
pas.sc!)tv. r car- has been curtaifeil ovm
become n atcei and sender prices will
- ou hiNC the minortunifv nf -r.
the uieaiest ulues
1 A
FRIDAY, AUGUST23, 1918
nnnranmnnm
1
ii
u
n
XX
i
h
n
of Ike World" the Groal
ALWAYS COOL.
f
1
V.
VEATI1JIR SUMMARY
Of PARTHENT OF ACHICULTURf
Wthir Bii.Daii
' . ii . .) f. , i - "i
in iC.lll 1(1 ll'H I,
THE LOYALTY EIGHT'
$18G5 Delivered
'-' J'lSTIIU"! 111511
own- ccononiii-d tfj
V
m motordom will
I in i
- ' In,,'. ,
I ' ui i t ' .i
. 'i ui t , 1 i. H ,
i im .
jtl lltlllllt
.ll,,l I
.1 !,
, I, , I,
l. I I 11.
i ,i in. mi ml. I
n- I. .tint .11 I., il.
i hull I, 'Mi,
in i,,. i i '1 UK, tin t
. .l , t ulii i-w -
PHONE 7G5
'I
t?Mwiaiiiiiui'iijJ!
n .i.r,i ( m u ii
.9
lrt-MV.1

xml | txt