OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, September 03, 1918, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-09-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

CORPUS CHRISTI CALLER
CALLER
CLASSIFIED ADS
BRING
RESULTS
CALLER
OLASSIPIED ADS
BRING
RESULTS
fcA-
CORPUS CHRISTI, TEXAS, rUESljAY, SEPTEMBER 3. I 'MM
NUMBER 139
VOLUME 20
FAMOUS HUN
ERALDED
LINE
I.
ft
it
.4
A C TMPPF
Ad IFIa KJli
GNABLE
MILD
REPORTS LENINE
'S DEATH CONFLICT o
Two Dispatches Received Monday at CROWDER CALLS 7025 ,
London Say That Russian Premier REGISTRANTS TO ARMY
Met His Death at Hands of Assassin 300 ARE FROM TEXAS
!L W0RO3 IN
ICAHRELDS
MEX
igliliflj
ARE THREAT
Along Thirty Mile Fron
tinuo Advance Tak
les
any Towns
LONDON. Hpt Report. ewirein i
ng tlM rajiiirtart denlh of Nicola I lam- '
Inn premier Of Hip Huaaiiin Hnlahevikl j
my nnf lifting.
A CupwnlMtgtm ttlapiitch ..u:..l Sim
dm siiya thai I.Milll din!.
Two mora duinntehea received hcri
toilnv nay that lnm v.-n-i -dint i
rl -Htli luat Friday, tho usaiiKKhi l Intc k '
woman.
(.ondoti, Bpt. I. NlenMI Lenine tin
HnlvliKVlkl reitilr, Will' H.m lnI
twice v an aaaaaain bint l-'rldnv mati
nt vlnienw, ha db d of hic wnondH tie
iiilktiK lo a l.-lr.gi urn ft "m 1
" elvcii hi ' he
mimny by iv 1,1
Kxi Imiuw
of ( ( llll
T"feI 1 1 ill
r-tl.
VMMTKIiUA.M Hi I Tin- v.. mil
11 if Xlknlm l.rnlm !!' Km:.'
1 ilii-vtkl inmpr .ik nil-1 '.vini-f life;
itl mi1 ! mini' I rl.t.iv nlKhl. i.i
... 1 led bv I lip lliin' H.win 1 ;
1 ,1,1 til lt HI'l inUM ml llll III lilt 'llll'
mrooii hngi . vcordltiit to :i teh'ki'iim I
m Mnwnw The 1'i.ivd 1 mivk the I
n.iPr wr.s -hot i.y a M-onK gin '-1" ATTITHHP ftJ7 ERfiKiril
fll HlUill VI I ili-lMUll
I'l OVOKt
Bllirl
unn
VVASH1:T"N Hppi
M11 li 1 1 ( !' 1 1 it !r toil. iv
1 ul fin mtlti tlim into tie
if 7". villi' i ( ,,plr.iiitK for ipi,in!
; ri 1 1 M . 1 r ;i"c nlm will cittriim on
Scott: ml i- I
'"It 1 I mi. p.. I 1. 1 t'11 ttumbei lii'c
. II 11 lli I I I ! 1 I I 1 1 1 t ! T Mi I 111
vet nil
lilt
because nvE Americans haveJ.
BEEN MURDER E D"WI T H I N THE X
PAST SIX WEEKS, MEN EM .:.
PLOYED AT TAMfflCO. DEMAND ...
PROTECTION FROM, B R I T 1 3 H ...
AND U. 9 GOVERNMENTS ...
Hlli
nuii'ii l llm let' lleetu.i
1' I cSfPl
''in- utiui'K mi I., iiim wio in. nil'
I'li'tll I'V'lllllB ilH l -I llnitl'.K nf I
.MM '(. .It thl Mil I)'- 1 II U liH Uii'
( ' I I -.III'
ll
CIVILIANS TOWARDS
SAMMIES FRIENDLY
House Committee Approves',
xse Revenue Bill
Hugi
t'Vl.'l.- '-nl --1 1 'ni 1 1 m.mi.lcn, 1 n' 'I'
!u- A f"i : ' it l'i 1 iit 1- Tin- 1ii1H1.l1 i.r in'H' 'i
ll" liipil' uuli'll lUnll lint 1.1I tin 'I A '
Ami", .ii.n I ' 1 1 1 I 11 ll. l,".ln1 ill i-""
11 1 . l'i. ml l T..i 1 1 1 I ni 1 1 111,11
?'!' ' li .f 1 I 11 il -null IMI'I 1.1 -.-1 I'
lullll 1 inl li 1 I' ll 1 UK m 1 1 1 1 ri leas il
ii'ttiMji. "I'l up i'ii ii llu' Vmt'i li'.ini,
'Thin i tin- lrii-f iii Hie muni nf Hir
I . Mil l 11 1. Ti JfnM.
1 hi v in. 1 j. ,ni impl
m ii .in ml riMnpon.1'3
' Jill lu lilc "f M!CttflPH"
I ill I ! 1! hii l
1 1 1I11 i-t Imif- IwM
'if min i .inplovn
1". t! i.ilir to
, ' i, n is -if 11. 1 ld th
.. , . 11 . '.nn- 1 intn t
i"i 1 11 null here
Ml... l. (Ii fl
" 1 i Me; oy,
'i 1 1111 t ihr ttn
ml 1 iHfitl'C1
iiiiUt tint
pi jnittaH'
ii iii to V
tin' ml
r.niiiHi 11 uhen
1 .im i.i 1 hi mtirriel
1 1 1 1 i nxjr'
i.f
thf f Jt. iint imi'
, sitimii'U 11 tcrtttl
Th rlKf in tlu -oiit of IiiIuh in1 lir (Ml coiniMy.
I'Vani'n h.m tnwii 4 per rem hi tint! ' A. 1HIM Ok
mnv i( thi' IntfHnr nnrt S5 mr wut In I 'oowr, I'oltlniKl,
WASH1NOTON. H'il. 8 Tin t w of future hlmwiuK lli.it If ..vi...l .1
ii-v'iun' mil, inn hit iiiiH i .i.r i.ia 1 - uniiiiH in hiu- i i",i. n n"iiin in.-t . .... . .. . 1.... I....... iil.ffcb.
that will affect nvwy iimivlrtuwl n.l ! $M ni l- fumlly TI,- am.ni.it .,f inmicv I u' f.""? "Br " "f Uvl.n ..,n ""
onrvrti In th countiy, vhm Ir-lav ' In nr-ulatioii Auu.rt 1. Itpls ntnnnii ,,.''"" " " ' "Hii.uu v
iiiiiinliiiouitly apprnvwl by Iho Hou--1 nuiiulutlon of in.tlt2,.(rt) v.iu 3.44 T . '
wain and tnoan I 'liinnlllf e. ; tt ruplUk
T11 foltert wllhln B f'W montlm j Tho IQUll Vh wf nil nrum inn Amn
noiMMHi Ik the tttak ronfrnnllinf tlv :u- li'an ftrmitin IDIu Iho Umt tmuw mmi
mail of
iimnunl
f. 1 t. ,. ..1 H ..H.I It 1.. jtl I um. -,ll.. lr V u 1 AtllLttluk Aalllt In
n. nil HitrMiiu. fha fiBKMUMrttv of Ihla U vr. CtiMmfan.. Ih tmapavoia. u..--1 mn "" pinparttoj. j Jid Flon of
hum, nu yl $tralHM.u w irt t)Mji)ag4,Ap 01 1
uni-Klvih of thi anneal 1imibm intnr lli. f cmim. u
I 'nltpil niniii. ioiiitn.li...u,, nJ.,.tnl tMiaHMA, ti.v.tfft-riaiKiWfSOt
hi- v.iiuc if f rm .in'ni.ili
' Tin' t'l.x iiiiiiiU iti. in in 11 in-. ill. . 1
ll. nil i.l lhi' tut.'ii vilm "I '11 llmnilt;n
iiniil inii'lui'i 1 1 tiinii'ii in lli- i':i
n iiuiviiii in I'm j Il i T'ii-
I lill il'llllHl hi I i lltli' ll" l- I'l 11
in ins wm TOnironnoif in1' nu- irn rwanvro ii inu tun kwiihh" mjhi. . . '. , 1 ..,. .,.. . i
tntrnal Hevanm-. Thl 1- ih-:.. 6.W.M.tt.. The m.al n.,IUp f K ftm "; B,',nlf, -" "'0 'n .?Z
th new rvenB hill now liin(i all live uWck on furw Jmmuiy 1. iHl., siminr " j ' " ' . , 2L
. ,.1 1. .i.M i mi 1 ii..k. i. it..M i a.iiL(mUUiui in In i.'uitviMnvn Ih wlUTtf tlrtf Amur I ttin imploi of fh
if thin joiw wir, C
i 1111..D of the war. Wow .! tills
iltlti ih lnjllijf arrli out Is a m.ilU'i
of preMttit day hfslrn'y.
In mili'i- lo lirlnn In tip unmix nf tin'
A'.ii'in 111 pfnili' 11 i-miii 1 1'hi' n'ion 'I
ill- 11m tiny will I'" rallcil ni' hi 1I11
M.n to rontrlhiilr bv dm it l".iiliin
I" (In- Hllpplil I I'f till' W , 1 1 111- IIIIM'.lll
'f Ini1111.il ItcventP' bu ii iiuc'l 11 h' I
armfiMfi t
ti. M.
ItlBatd
Mtttlvl-
v
THllUb
Kieut numl.iin the liirrpnwil prlri't) The filth murdi-r, waa nommlMt'd nil
wm Iii il a point whirh tin .nitboi-1 Ti'H'it-. ,luv 31, wltloh plarv In smith!
rl'n Ivrm n iiixikmIiIiik i'"l wlin Ii '' T.mipii imil 1 laltui d Ihn IK, .( I
t trtpuntUon iho lnii-pii in wm. ! the mm hnnOie
-m mmn to aipruy penrct, bow f
.nr.
jus.
altfiWHKRiiGwfci?
a iltrPiTi
TMRUlfJItSHI.
:. Hi'iMi" " '
Bi i! i-h and ';'
In III.' gulf y
1'f'Pii mitr- I "j"
whllo two
wounded '
1 1 ill prin- 1
pl'Otl" -
hU infoi in
who ll.lM'
T.HllliKl.
thi- nun ib'i'K
Oil l'llplOM'
;niilii'"l 1'i-lrl
id fin ii of
I'lflVlll-
1h' oil Intfi -1
on Lot 1 li 1
n iiniuiowi: '
vHIi-im li-fl
CAPT AHfH'E KOd-gVELE :
is invai locu "OME :
1 I I 1 1 T. filept. ,
i . .1 ni. .owrvrlt.
...n nt 1 i- ii- 1 1 Roimp- ;
von. I.. ami in ,
Ki.nifi' f'.i'iii..' m olMr
ithtii' iii "i.!i' ' ' iny tt- ! 1
fn 1 n u - n i iv train 1
K! :i 1 .
Tho w. r- .1 'lOIIlt.
V
: : : : : : : : : : : ;
SUMMARY OF WAR
Th.'
Pre)
io front 411
prii'd to. nr. '
raporlt! thnt
cnmorltl rd
1 Im U
whitf) In
MHlCU
1 By th Asor it"
Fighting over u H
the rgion lr.rt'n lr m Arra to
Porrno, Haig'n fo'rns hnvn now
cmaihtd the German dortt on ths
Mlltharn portion at Hi famous
Drouourt lino, huraiiird t Impreg.
noblo, and th bnlwti-. of tho Crr
man (MUnn in th n 'th lai uivon
wny iindar violent onlualit for a
distant of ten i-nlan. f(pm tin
SaM te tho Quaant
IftWUinnda of pntoncrt tinvo
UBan'f'aHen t" fiht and tlio big
Vltor,y 'ii that th mtocosof tho
KlntraifiW line U tht otitli which
ths BHtipli ar now approaching,
It tMtpd.
II ia bjbaved k - t jt mllitnry
nty will roouiro u. Ourmnim
i rcmao ina titnuonotirn toniii-
-,ll: 1 . - .Ir t .
ifiiOOJIW '? rwinn..uiciiiuni.i
r?om1 KT5leratiT II rhTiJifllnTft rtloT
to nvirt diaaatar 1 th hands of
tha awiftly moving A'lwd force.
FERGUSON COMMITTEE
HOLDS LAST MEETING
iri''
I ''1
I h'
I..
11 Mil:
Ul M'lit. wllUh mniHiih Ihi
i'i"'li. . "I b niainil 11 1 ii-imi;
" ' ; i'.t.h'i v :i IC.ii'iu "i Lin t 1
1 1 .i 1 1 1 hi- i"-"! 1 i ' 1.
. 1 1 i;l'i" .11 I'l 1 ' 1 ' 1 !
II it III' II,
ll' f l"'l
.1. I'll tll-.l I . II .
. ii'.m. i iii. -in
iit'Nibiiliti'S In in u 1
I ' '. ',1' III, H 1 in 1 w
in ni: -I ',1 -I ni in!,. 1 1 ' '
fJcmociat of Toxas in Saasion At ,, ,., t r I : 1 ni- 10I1 I ..
W.1C0 Today WJH Noininalo Hobby w n 1,. in(lw, ,1 h.Iih,, h. In
and Adopt Plntfofm ,.,. 1, will h.- 1 ,i.d uimti I" !
mIi.iii
'I
fn 1
illll
A Mi'-t 1 .
. 11
, I"..
It . 1 s
1 in Mil
piovoki inn. -UK ill- imiii - I'tiinn-ri'ii I
,111111 'Ul ("It I llll I' lltM. Iillll-lll
'I'ln- Atii'i.i'ti I'onitntUoi- n Pnliilr
li.ri.nu.il 1 vhMi .fatri,-. K tii
1 iti'ti in rt.tiiti. ii'ii nni'l .ni ti
v. .'I iit.it Ion "t l'i. it nmti. 1 .11.1 . hi.
1 .till' t"i I III "I" llp-lll'i t '1 . 1 1 1" I i'l
il' ' t y 1 1 1 I'l I hi I I hi ,ti tin .il
I'lli-- 1.' lliiti il '
III 1 1 I 1 ' . 1 , , I S 1 ,t -.11 i.. i. ,1 t.'l
WACO. TnsttH, 4t. a.- Tin- Slnti
Di tiiii-iHtHf pxmiWv riniiiinlli , up
I oititcij :it the il at foiH-r'iitlnn two
MMHI MHO, M,lMn thai COI1VI lltlOll -All"
1 niiinoifiid ohlrlly of iitili-nl aiiiioii
i-i ol Ibn lUt'p tf-'Vvruo. J.i'.in 1 V.
I'Vi'Kiiaon ia holding Ha lio-i oiflrl.,1
iin-i 1 1 1 1 K lod.i. Tl' t-nmniil ti ,' mill'. i-i
nii'MdlitS to law, tho da, liHoii' Hn ,
ronv"ntlon to iniixna th,' M'tnun '
1 In' lul mid Aiiiitmt prtiuml .. "t ,
pirnni tQ noon ni' Ih" ot t" i" ,.
1 mi v ni inn on Tw mlny.
Thr nlcctian of a n"w e''iiiin' ,
1 ('iiimlttixi will Im 0U19 of (hv vlui i do- ',,
tn.i nf On convention, mid po'HU I hi -
,'lix njfli'ril tll.lt It Will In i. Vnluli.m
ni, Tin' Aouvnilun, 111 in!iu-i i
lilt' VXllWlltiVv C'OllllllllttOi, V'.ll If lulu ,
Innti'il t dl,'Plil . who an in, mo. 11,
d Hiippoi trrn ot (.ovrrnoi Hwl.l . i.ii ,
MIHII, HI ItU'lll llll HI'I 1m In thi vs '
foi i-.t.Hi wide prohibition. Tln-io will -
1 ni,iio!ilinal"l l.nCO dftotHU". n.,1 ,
r. was -itlm;itpd that four-fifth- ..
tin ia w.iild 1 rutlve rii ;iml uliiin-'
1 H0I1I Bdfiporf in
The w I'hairtiiiiii ol thi ii,
rutiv rommlttri' In .ill pi ol. l,m
will In- M. Ii. Wolff ..t Dull ih ,1 ...
nian ot thi- tUatrvi id' l'mhiliitint
corniiilttci'. who h.ii I. 11; i ndoisn-il 1 - 1.
about lo count 1 ri'tnii.i1 1. k inon "
mint to nam? vViii ' Honf '
tonru'i fjovi-tror t.in. Hn.' '. ''
ibalrtniin, l lfl!i led Ii ' 'A im'
of T)pi. The ( luilininn 1.1 il" i it.
eomniltte In plof iPit b thi 1 ,.m ,i'oi. ,
at larg.. Th 1 mPinrxfi-a 1 1 i . -i
mlttii' nil. rhonpn h) Ilia !. uu.i'
I rum In. 21 MtuitoiUtl 'dbttlkU.
Tin .ituU w id". . ommlttei' will 11111,1 ,
iltl Pilot I tO Pllllil ill 111 till p.lUlOUll
II pio ul- calling I', i'k itbtui' on ot
illicit! nt lonu I . :) ndii rnt i i
tiolutc ptohlt'itlnn r.-iim I1.. .1 u
r.orltj of wtt drii-r--! i n,td 'ikii 'i
the plank to a di chi rut 1011 t.,i piobim !
Hon. thnt would i : iiabt mo
tind Inner. eauiHHi rlunntui . i
.pimI n loiter to ll div dtl -iii' -i l.it.i
wtii iirfjlnc tbvm to lie mc to at
tttnd tht. t on,'iiiloii. ' '
T!r pttMoiP ol uoiivn it'll win
tor tlp Hrst tlmi- will bv i,n lnli i-i
tit fi.itme of tliv ,'Onvuntlon. Mis- '
Mlnnir I'lalur Ci.ntiiiixham of ".th
ton will Ih the tcmponuy 'haiim.ui
. nil mn.e tht it. , 'ton Hpeei h. Mi .
lVil.h S. (Siven 01 IallnH ban l.tili
'l Illllllll'l '1 l .INKiHtHtlt MtlPtllH
Mis. Annie Webb llbintnn tln unl,
x'.iii.iti on the m. ite tnltct i'.l whn
t thp JnU jii 1m.11 i tin 15 1 one vi.tt
,'lnrud of W. f Do'icht rr huj,.
undent of litdul' lnut ri-.rtlop. in .1"
i mi'lit of f . I i i ' i" v
M ...nt-- ilntti'i. il'.'
- . t i;' i.urtti linn 1 , ,11 ,
111, in 1 rtli-x' tb:il AUIi lin , m
i-.ij "f Internal Ib-v.-mir 1
it.- t.'i unutuui nil In uH iei, 1
1 , 1 , to limn! fn i"' '. 1-.1
I 1 .t. i.r fn- 1 1 ' 1
' t , t, ln'i - .m, .1 1 ..ni , ... ,
, . 1, 1 ;i miii -ii,. iv,, , tiiji ,
it . Illiu tllliei ,11' 1 - t - t
, 1 i-l-
I:
II,
,11'. II
,1 I
tl1
I ll II u
tl Vil.i 1
1 1 1 If
' III 'I'll
It (, -II .
.., ..fit. f.,i min
I In- pi , 1
'II. ! ,11 Ii
' ,1 l !K' I'.ll
e. tin Ii (11 nil -
'lit lltl , I
'I II. Il.tl
I I'l ,1 .11 '.
' it 1 tm
I I Mil I.
I II II. Illll.l'
VV. SI 1 ti n ton
1 ill I .inp.in
e l wilt it 1
"".
'lit' I'lll'i
1 -nlle 1 In
I II i.ii.1.1
.. 1 I i
i.-'i"n 'I '
1 ' 1 '.. ' , 'ti
inn! 1 "I Hie Tex, 11
il'Vl II.OIl W-ltr- "511. I t 1
ittM-,.1 I" tn. n o, - 1 In
1 . I.. 1 1 1 1 ni. tit..
i 1 s -'nil 1. 1,1.. ' III. It
I I f I I ' I V. Nl'l.,, ,
11,1 t II il' I I I'll III'
111 I ' I' I I till' "' I''
. tn. 1. 1 :.i . ..iik. - ,
Late Telegraph
Front From Flanders
To Rheims To Avert
Disaster to Troops.
WITH iilh I.UITIMI AHMV IN 'NIK FIBLD. Hpptewibor 2
Ami i-;iliHtiH hfninsr em .sml Hi- niiiinc, tapltiiiiiK iVmino, aro
iiin!iiiiL' .11 iln tiatiiei'ielil i' 'ii Uieii- firn-i atroct fiKlitinp;.
TllllftV lIll'V enjll 111 111 tltilllV tllWMs , liil-. uelullljin li.nni Ml it tlicy UI'O
IKIU IIS) I tile tltl' I .ttiitl lllliulii
Ttmiulii ii' ni 1 1 ! .1', I ' ii,,..! M1r t. siibiNlnna ni litwunrb
Mviti-h ni liu liii'ii' 1 1 1 . 1 1 u "ii '.' ' .1 '. ' t-itii - ''.tiituii"l Letrons
lov, HiMltlii :it ii 1 ' . i ! i . 1 1 . 1 1 1 - iiikI linv I,,' i t n kcll tilt' vv IidIp of ilia
v.isl M I'li i i. I
Tilt' illh (Hu e "1 H.i L ' ' i nil" '
lll'l VV Ol' I' i . S, ,, . .i ,' il V, , ,. I , ,
The hi mutely lui'lii ii'il sxsIimu ni tin
DlMMMIII! I 'llll'. Mi, lilt ll. llll . .1' n tut .
drnliii'ti I". i, 'imi n us mili.Mh l imi. i mi h wide front by llritinli
and f 'iiiKiilian i ntij-i. i- ,i litirlily iinpurtHiil khu.
Thf wore iniiii'i-iHlly nlfd iiy tin- liinkj.
RiUHirts liitp tnnniiit ,ny Midi (Ik CiiiuhHimih Imve alun Inkfti
ntiiy ilHi-rti-lt's-CpBiib iiiift aiitl ( .ikhh'ouiI, ntMl lliat Uiey iiavn
jiinjf ! ;i''il fur bi'Diii hfsp tlucfi.
i l'AHIs, SvtOHilir 'Z. - l'rcmi4i lnipn i iirttiiiiin U ndvniico citst
1 purl imn'l tnniirltl by flip l'Yrnrh vtr of !.
j Nuiiii rniis Aiislru lliinuiumnH wmp iiifiuiliil fttHiilijr tllO lumilni
I nt' pi isiinet -. nl, en iluiiitt; (lip ilny
.M.iiioiii - .t iny i-. now ppproiK-lniiu mn'.v, nortii of SoiiWnilil,
1 Tlip .ii ii. t' in i u'hmI
i on ii tlilfly inilp front
lii inmn ili-fenao known n.j
. nl thi- hvv it'll to ilin Hin-
' lllf VI.
'111. I 'I-
1 1,1 I
I I "III
I ' ' '
I ,
1,1, .I'll
,1,
I
I
I
I
II .
I'll'
tl' u 'III
.1 It. Ill,
I 'tl A in l tftl.lt
il'to .le. li( . " i I
,t i'ln .ii. .it ..t in. in.
I. nut lilili nl Ini iitt til'i
I tr
. Hi
tl .
llililt". 1'
I,
H,
,ln it. !
.In... ,
imi inn ' Urn 1
'.U.'iii.i! " 'I
. i.ixpnyi : ' i, .1 t
. .1 11. nil,- I I ii)
-.1! ,K ,1' '
(-'III , t I'll- I' .
. .t tnett i lv
I - I ' i ' w .
ll il. p' -, ' "
' H' 1
i inn t ' f 'It'
'he 111 ' "I
!h. k;.,! .'
f- .1.
nlle
. !
i.i. I 'It
.1 t" i "ily ti. I !" tl!li i
In, Ii .n.1 ' "
llll Ibfi "lift It ,n.l 'I'l Vim tt
'"ntflll'lee ntl I'llblp Int.. I 111 I ii. .,
ll;'i't!M I Hie trlielt ,tl'
'i.m Hie . . "ix i ni hi tin , i .
' ' .- plnu i'-A ti lite ,.-1 ul li:t,i.
lit h , , jt""it.l.
I l.i.l' ,i . It I It .' Ann .
' !. t t'ii , I !. I
, , a, i . 'n. i tin I'
vtn '
ft "III
I ' 111 '1 1
1 1 1
I
1 111 I
Itll't. .1
till.' 1 II 'I
"I. I"!
11.11 l III '
" I 'I 'It
Inlt- Alt!t
I I '.. .
Hi ih i
III I
n 'in It i . ..:t '.
mint .., ' nt .
I pi I ... itt
Ttuiipi. . in . 'i I
; an im pio ill' i
I I Kill!! ' I III I ! I
i,S J 1 1 I I ,1 lltl, 1 11
'l lll. ,11, . , ,1
(ii , I I t I.i I . ,( , '
ttJtllHlll'l .Ml" .'
, 'I It' VI " 11' II 1
i I . m.t
i I-,, i i it'-i
miii I I 'i le.
I t oi ii n , ii.i'd .
1 1 1 1 Lit. n
. i.
. ll. I, I -.1 Ih ,!1K p
,11 III It. Ul
1 1 Ml I I' I I ll
,' i V ii i li it, f' 1
1. I .iin-ll I. i .
I ,
i I (tei '
I. nr i'.l'
l tnfl l, III "'I,
i a: iiinimpolui I j
1 1 in etOiem'
'.. tl. It i .. ',
, t it ml ,;t"i!
Ii,
nl t I ni
PRESTON PEAK IS IN
A STATE OF ERUPTION."
it .,i
,n,i.
. n'
let I 'IjI.i
i, 11 .
Ii . ,
i ..op
t itnii III 1 1 ntf it
I., ofllf Utl .1 it
.- 'l-i tn riitliitnl.tflt
t tie) lead, i 1 1
I l,tt lllftt I'll (f I llA
'.I w ntinnt in i.n
ipat,!' ti oi.' I. "'
iaiu n. '," ' t
might ti'1 "tpl "
' Il'iu i,. I '
V, 1 1 1 "... "I i .
, . .t. it" -
.,.,(,. t , . . t ,
i . .1 1 1. nt ,
., t i. '
'ill' .lilp.HKU
W VMII v I i'l . i
1 ' i 1,51. i,l H '"
III 11,' I 1'. t .'. '
' It I'll 1
I II I lllllltltl, pit.
v I'-IUTIMI
' , 1 1 I '., ,!' !. . I .
. I I , i,l I , Ml I,
In et , -It' .1 I
!'.i;i;u
Ill III A i 111
I I l.l.p-1 ll I '
."'' I' '11
Tv. , ' ii
Unlet In, lipet .i 1 1' -liw.
' lH Kill
' " (hHHeH lo
-Id hpt tt
.. cativ.iH i"
rival h'jin
lay uii in.
-' - I'lilllM I'l
Ii Uftl till'
1 "Ing i'ipni
that In. i it
t In UOIlgl t,sj.
ThUi jn at' ,,
IH mftllll'll 'I
idant Wilw.t,
f an il
iiiarftela.
'pt f The
vv.ia fiirpi.l.i
i.hImh h.. ,
1 1 nmioilti'
I Hid AMI
' Hid, repl
iliMI whoiii i
imH bitl'h
vb i ei.n. 1 -,
ken Kin,
niiylii ,'il't
1 I l'i SI II It. I
1 1 1 1
i nl"
I nut
tun il
il
.I,,
ll,.
I ni
. .l,.l,
.1 1 ..in
i. 'Uii
niii.i.il i.ii'iniii' i.iti'inpnl i'tsui'il
urn I In ,i -.i nl Ai r. it- imil nurlli of
titciiniiii.il. Imi s.tv. tluit "enemy
WORKERS OF Y. M. C. A.
IN MOROCCA HONORED
.' i c Iii i ii i i'iiIk'I
V ''I'l I
lll'l I'.l I I II
1. 1
I In
i HI', AMI.I.M N l-nitf l-M
i s re. s. pi . iitvipni. i iiii
, I.i. it" i, ., Ill of Molitiontl
i ..inn f"tii;ht ao dttirppr
. i, i- 't'.v. well within
i ni'i'i M .-ia Juki n 1 i 'ii
i "' tmiil itnw hila lh poli-il-
t, ills i-i v, ujnille U en
I
"I
i:i. i. v ' r
' ,!,! '
! ; . I-.
' - it. ., i
ml, i. Th nit
" V V
Hcpt
RAILftOAD CAM INtPKOTOR
die as ntaui-T op accioenv i
I' II f' PI 1. ,'ll
t
III
lin ,'I.Jei '..
I lit etll" ' I
, tl
i,.. ' "f A'.t I
1 onftliM-.ntll nt'
-'i;a n
in..'
tt . -I
i.
l nn 1 ,i rat.
t . fit I 1. 1 , .
V1W
FRANCE PROTECTS U. S.
SOLDIERS IN PURCHASE
OF SUPPLIES OF FOOD
AMERICANS IN MEXICO
.BUY WAR SAVINGS STAMPS
Ii Vi.l. VK
' "t, nutng i
ni iga uiun
.n-eat9d Ni
T pi
1 t i. Wot -,
t". ..
K. intn
tl,
lll'l .-'I'l l' 'I'. i.. M'-pl -' ) lilt
in. i -li- ,e..t ,f . . in ,it! i tin ..
t 1 ! tm . .-d i ,in i t ,
t , I ,, lit n ,, ,, ni.-
..' : in ' I" i If' t of i nvntir -I i,
( t.i. I , 1 I it1 .. nl t; '! -lt p"
'l,, , ft "11! I i V "'.It I Hlllt
n It .in ' . : n(t f j t u i II
i . ' i , ... .rtV Hi i i. K .in '
. i.. . n .i - nil ,1 Mi '
t-n ,i i I . ) W , n ,iy. no. t ml i
it"'n ic I f li'iiini"ii unn ) M 1 -I
th- i.-i . iv v ntjlioii. .i .r
, i .if fit It. ' i rtimaittei. ' '
i Hi., .' I en it i,4 fni ,.!'
i:, r lb. it i To, letd it- in in,
,i. i i.. VV i t' ' p-m I inlei i,,nili'.
' I ' ' 1 1 ' ' 'no ,' 1 IV ul -if l'i
JAP ARMY OFFICER IS
VICTOR OVEH SEAMAN
IN WINNINf- POSITION
i, i i .
Im: t ii-
tttt'l'
tine i'
1 , ,,. . i illr.pi..
tt . 1 , ,. i -1 1 ' , I I ' l, "l..iH( lit,
I VV V . 1 1 v (it.
I , . il ,. , ,t i , ,,t. ' 1 1 ILlMl.
i i i. t v i M (i ' i 'i '
" i ..f I t '
t OVA' IV I. ISSUt IN
'jNGfttSSIONAL P10HTS
IN WISCONSIN TODAY
I ' !' I
-.iK I
.1 I '
)'.. II.
.ll I'.l ,
.1 , I
I " 'It' II 'I.
'I'l'
111! 1'oilAolitlnli U tllltll'
,".!' t 'in i tm -it .luvignv I ,f
.1.1 ,."-l i nikifll alter IIUIHIIIX lilt
'liei n I iiliii'i tile tlay, IhPi eon-
lioi tit ,.i. i i.n.wt' inbly In udwnin
in lb, t iiInK The Ann itcatt ai!ill' i
domin.ilee the iniinlry I Or tiuiiy nitleti
tl, the '! llltit Hie t4rt)Hl "PP'T-
inilv luii Men li"!! wittl litlKhl elnint..
i.f ti.t 'in ii ,Mi,iti;i until tNty rr.ieii
tn, I'.nti. is u.i.iiii .ti0uul Nmntli"
Tin i i union ni th? Unr lliiiniKb
iuiiMi-.i '-. .i i. . in. i tit (Ml illt Imi In
tin ..hi. nl In ilil.il I 'i UldH Of tin- .ti
Hull. II 1P..I n nlllj Ittli.-H ll. Till' H I
limn ,."kii. usi.-e itni itvAneuv ftnwl mul
Una. in ti H i.ttio'ilflrt. T1 enemy
nut. Jiin. kiiiii ptoM.il .i Urrlbln twii'ier
i.l-.i in "i.i' - ' il. AmartctHw i.m
v". ' - th i i n" .Rh nd wlitn all w
a .t ii-- i n't iinin- nnwttttaely ailiiml
i inn' in it n .! 1-inedy Wbvn lb, y
iM..i.i , i.i.'i, . xpiiM,iv nltoll Inn
t-T pitKHMira that lint
.1 i. . ed to the K-.T .
wem ktlli d .net
u uunitad
. "t lwntal I'ei -n
i.i tit !M Hied I 'n
" ll Hull C.lllUlt!
. ii uti bj'l inn ii
I,, In In tboai. i P i -I,
i trwtah moiiuiM
H .i wmi mid tt i
.. i illanta atipe.u -1
1 i .it atbout their
'In
1 I til It!
Ul.'ll I
Witt
:... -
. ti t i .
I "PP H
'.,1 ii . "I
ill, Hi ',
II u - ,
t Hi
II. i
1 P.
I
. i, n
I !
H .
ri' i.
i.l pun
i"t I...
I. v
ft ttt.n
I LotUi
'ltiinti-. I'
Vmeeionnn in Mrxli". I' I'lnoup
'I li4g b Iniln l.. :'. Si.i'i Pi
I VI. IS. .'
t. lii t ting '. I'- I bp I
m vi in i i-nta . i ii ti t hi'i
f''l.Mll "11 plll-'ll'lxl ll I. U !'
i 1 ' I- ' I Inline ol i.l. i ' 'inn 't !
i Iii i,' Khnnt I 'iif.t' The fit" I
nt I--1 in p'o'e Aim i li'iin
' '1 t i nt ki-t I . oili I . liltf ' "
l. 'ii.iiltltN. VI tin kittle l'i
l, ii .1
ol loot
i pl:i'iih
i
i.
i, till Of I'll 'nl!ltlll! "V'l I'
i I nil li'tllX lll I'l'li "f lit
I BhoVl I l( tit.' K it! !
-i Binirtp M.ld ifi Mex 'i i .
! Ann,: K jit It.itii." i" .1 .
L .Ifllpil O
-ii tna"
.mm'.'
1 .inbvr
I. etht
' it. 1
-lltlt.lllt'
1 in e -F-'.l.
lll'l -
1 1.'
t- r it)'.
if Komi :m
' .' nH o 1 In Mjniati
! i. nil I Ol of I et.ill pi 1. n
I'lm (n,rancli(ei.nt tdln 11 stm 1 nt .m
Vim High nfflier b, iiik ih.iiK'ii (f!iiit
"i . llet "i Pi lott In .1 1 1 it. i'i 1 .in'
llM'h did it-'t milk .n "t t in- in
111. n : The )np 1 pent, nt.' liil 111.
nrliin WOlllll i "t IS On .ml nl.l k .
nthor woman cxiitvtcd lt attcud the ten euros, bp that ihi 11 aiamnnt tnade
tonvcntlon. Wt piollL oi -ISO iKt cent.
Nw Buildtngt At A. & M.
.ii sTis. Tmi,, Hep. : I'lun.-
I.ie pi .11 Mi ,1 1!' born 1 nl'tf leti il 'nt
ilii 1 , nati n.'tiop of two new building
.11 tin A pi 11 11M11..1I ,iti, 1 , 1 ttutiit 1 1
1 iMIi-kc, in'.iillng i'i 1 up' i.'i.ifnn o
fUSOno. fine of tbi'ki mil 1 unowt.
.1- the phi hi bin litin .in. I the nthi-i
i tin- me, li.inli nl i i.tf.litiir Th -ip
pmpi ,,it..t .ii.n- 'in tii ."in .in.i K75.-
nt . 1 n p 1 1 1 , t .
Hon lltlit' '.' appi-oi,.! .. ,l,r 1 "I
Ktii.ii 'on "ti -it p iv building'! ha'
iilteuilj been revxivcil.
"Orytit" RafimtKit w Army
1 a vi i ki:,vi..vi 1 Mnn I !) 1. r.iitf
hept .' Tin 1 Mi' lnf.11 fry, tttrmtri
tin. l- 1 1 At imi 11. ltfMiit., lay in iri
m in- 1 ikIii ! . ill iiwlf th "dryt'sf
k'iir.if ! ', .1 m, Tht nivr twin
It- i.m ..1. ''! fnt toil ll,- v-i'tti
. i.iiimirii,iiel pei nnnd of ilia ragl
1111 n ' ' 1 ..fi-, "' ui imiKtpied into
f. .1. aeivn toua 4g()! ' drtiii,
, I... t i .-. i 1 jii' ih prragnt wii 1.-
ei ! I.
(il'AOALA.lA
A 1 ft . -iel , ,
l.i "I.i.-! I ..l.ntll
! . t,'l .1 '- .
Itl.'t' 1 I ' ' 'It
Mciiean Rbcl Active
- , t 1 . . 1 , - ell , 1
11 iiii i. 1 iltg-r it. ii- ' K" ' 'i'
I ' e ( . 1 I ' 'if - lite, l ' 1 ' . ' t .1 .'ii 1 1 1 ' '
,,,,,, , ,. , ' n-l of a ' im 'HI ten "l"' 1 ' ' ' ' ' ''
n in , , hh .1 , ,il wmi 1 h' 1 . p"l in 1 ' -' '
Ihenlt.i li Hlll' t (J.ll l 1 "",
fjti. 1 1 , , .,v . .Iitfli In lb,,' Mob at C tiil. Ala, TjU C.i,
niiniii-t ..I it ili'lJ f uiini; f ' om o T. aro B
fn. m 1' 1. ckata of .1 I"
tary i.iun.i onlPld"l tb.t' 1 . ' ' ' -
the i.-i.mrn ..r' was mniui i".-i 1 '".ii : p.oitf
.Hill e.-Uel not I b HbMtll ! ' "' 1"' ''"li.mhlll I
leiu of .Hit . Appai until , ' mi-i-u " .li' I 't 1
the If ' 'hfcl rttgftl piltlt I' ."HI ll- I. nl. 1 I. 'I v t
ll, H 1 , it, , .Mid P. n in .1 n
Met ico, rVppl '
.... "' l.ietlili
III' tll.'oroU 1111
1, nil bv an. ; :.
- 1 i'l 1 in M 1, tm
tie, tbll't in ul 11
0(1 Pc.i
TAIImKI I"
tt ! N'lfl- It v 1"
wo In in
Ii,iii nil
1'i'I IIHI -
ir-'ldt
. nil
t& , , f I." SXV. l. A,i5 Vj-Al-ft, lHlliH'Sl.,.!l. '' , .' . A, tiT.fii-l. ..t. -. l.flAl ,'..,. ' . M. . ' L . "lR.4v Wri 'A ,' lASilkMuL-j&.
" .1. I".' I..-. ' '.lie. I l.Ui in a" "11 jtr.iph , !
1- ittiii.inir i- t 1 : m nc mii-iil lo.vna'Tlte hp.
und riuictici in (be adiuinuib' aiata. (ills!itly .n-a t.
. Livi
Sold, i - Kiri.i
' 'I and ..limit
"' h tpbiiti tiiui
' ipaiiotte iMliiml of
ni flentioycd tele
t'ominunn .11. "ii
a Vtcre only vu:,
'I'm 'l.ni, H " " -tt.
e.l Hi ! o.itllU
iciim o,il it: tl ni ' .1
ttt ll Ihi it . nlitijt 111 11
.m eitlpl ) i.ntl.e I .il 1" . n
In 11 S' 1, . ' t . ii 'l.'
pl 1 "I ' ' '
' . . I, , 1
,1 mil in- n 1 I l'i. .
, iv ui luboi 1 u.t ul.
mi 'eel
bud,'
Mllll, - lin
.1 ii..i..n
' 'lj !..--
1.. II. 'He.'
IPiowti in.
P. 1 n 1 tn
1.', I - tin
1 1 :pi. .11 nl the town nd
ti. ' .imi.i 4't'ni.iit le r.
1 'I..-! i'i- A iitiiriinii 125 ptlfMueta.
' ' tV i'f't tH'smuMt d' .t'l have not bn iouii'..
. . t 1 .f;ilel is Pltf.
:.u'" SEAMEN EAOtUY AWAIT
' ARBIVAU OP "MOVIES'"
1 .'Mm',, tiepl .'--Thi" arrival of
1 tt.e ii,tnd Klinjt on I'ii.
- . ntlly Itnpoitunt (or In ml
- i nr i.hujI in .11 1 bag. i - '1
1 ' Intra the m.niai; pnim"
t, lie next werk.
"t illiua tlii wvck fitioral.'' in -i
ni' . the oflf', tn .lie vtgUb a, '
IMMtmun 1 po, 1 1.
', li' y . K'lMrtlll In bl OfU'e
m,.ii tin mil! 11,, t lUPttgna aro .iik.
id him .t i' 'in iiiiimn of tbe films.
Tht 1. inn. I i'lei ' inovtwr" are enn
, .lm.li it I' eintiuttei. erf offlooia imi
phi p.i.tli: ' ni whip In tho I'lcot
i.t.m.rlln 1, in puroluute fllma.
Sugar Tops Utilized
"Sl
Hi iNiiLI'l.t' r!,-pl .' -i:x,njrta Itcrm
1 1 pe.fiiii.i ,x piTR-ia of nmkUiK
- t. nm nig .r . in" iopm 5i,000 toil
i ni 1 "; t vvlin li 010 av.nlublo Ul llHwatt netli
. mi.e t'"- Tito cujjiti-(r.iuv luy la t.ild to bo
, im u joiI vus timothy, ,
I.j. 1
,va-a.' - iViL , -jui-(Kdtwtf. -iA 'ii-"!

xml | txt