OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, October 30, 1918, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-10-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

f
CORPUS CHRISTI CALLER
CALLER
CLASSIFIED AD8
URINO
RJWULTS
CAf.LRM
DLAMIFIKD ADA
IRIKO
RESULTS
VOLUME 20
NUMBER !8o.
CORPLSf f 1MSI J.TEX S.UEfALSDVr Of 10BER i0 rl.
AUSTRIANS HARD PRESSED BY ALLIES
In the IialUmJej War the Allies WjUiin Past Few Bays Capture 15,000 Prisoners and Make Big Gains of Terrain
AUSTRO -HUNGARY REQUEST ? ..m- - AMFRIP.ANS .MIN ITALIAN
II I I M RBI W 1 I B sav W a -
AND BRITISH FORCES
Between St, Quentin and Rethel the
Germans Are Offering Stub
born Resistance
FOR AN ARM1ST
SUBMITTED TO TH
REQUEST
TO
ALLIES
President Wilson Meets With His
Cabinet Tuesday But No Statement
As To The Attitude Towards
DualMonarchy Is Made Public
VM(,!i:i I'HI-.SN HI M iHM
VIFW -., BML. ,-f .at ! .ifiinii.ir'
Fir ifpi Mniishr Lntm'
Lunaing it (Ufs!im t
WHaon lr ,iu ariiiis!ii -,
liH'lit of prim- iK'grtti.iho.'.s
I'll n'!iil'
..I ' i
-Id!,"- ,1,(1
tlotl 1 St I'M '.!
i'im lU Pr si. :il
!r Mi- .tiijjn' n-.
i
LON DON, o, t
mine lli i 'mi I 1 '
main kuiiK ) a i
len ill now I "
Illiilldt rs.
It I s s;tiil III, it I ill. 1 " in ! l 'i
many tiniultnnt tuU iih .inmt'
,i. .1 p.
i in i
. i I ! .
-llhllllt'' 'I
II' iic.
.Illli i I
!.i,iyi.t
illli !;H
I 'III-
e: fir
A 1 m::L-s t
fey13 .tcr SfXT J' "-ZLT! B V I .
Bjj t
1 -Ill'liHtli l In ( .i ! -Ull
I' ,v
' ! Htlsl tt'S Ills, till
lll - '. l!l S!ls,ist UpOII
1 - H
MM 11 AT
.'h
LONDON. ol : As p ut ..t tl"
Kvt'nint; N't w hut MiT. Ihfil n ii ;n ns tin
lln jurnod-r of '.ill IfHilitd luwtis .') !l l"!ii'
WASHIMiTON. (Kt. 29 In .ihs.no ut ulfuid itifor
iinilion there was ; wjdi !n :ifl imp smou In r ffiinalit Hut
Aulriit'i nuu-wifi ;iip al fi;r .-is ii!(M iliii! .trnmtK'i auti
MNnrrmN of municipal HAS RESIDED IN TEXAS i
,L BOND MARKET TO REMAIN FOR PAST EIGHTY YEARS
FOR GREAT RECONSTRUCTION M .N says parrisi
WAR iBySTRO BOARD PREPAR1
wmil.1 hv tttfwiHittt d to tli- Hi. tl (...vrmmvMts h, (rc ul,k-h Fmro 0f Govarnment' Plan Far Easing lhctWS
jUuUrjm-!fc!)aui . 4. - - . Bttsmois From War PHoh to PurauU
i, . , . , , .. . . .. ,. .. ... II,, s:... i
ItW IMI1C1RI U'XI Ol MM' .tJM5. Ill ll ii.m.a. i n -ji
Dr-ftrtiii nt toduy ly tht- N'Htt1i mih r .mtt v , irtj:llv thf!
hhiik' ;! thf unwttiii.il I' xt. In Mini' tiuTt'is In. v. (ii. i!:
oitliiwni u.is i sit s i fi.it 'h!l P t.t tf .it.)!- ii ill l ...on).
k A'.-.i(J .is Hi . :lil '-v vf ,'!' H ' 1 ' 'i s'i"-
Killitt! huh H ll'i. i:t stl'i h,..t I.' i H .I.I'M ( d.l 'Ii'! Hun-
fijil-j- hud mtmnuti! tin Mii t ml. n. . f n..M. iks
,nt(i ll Iuh" '1'"'' I'"-" ,ru ' "
If Ihi ruinwr is tru.. i! must i, iv s-.m- !.. i.. k " mi Ih.
tmitnn (it U ...'"ltl"' usu. t'r. t W tls'tn .mi i.is
cahiiK't met la', this .! t ni hut i.'-M.iutf '. n
i n cut I'oiu-i miiifi . in-" 'h;iM si ,,v
Eriftiyss Close Attontioti
'i k l er
t. A ll?
, I r '
(By Tin- .WociMh tl Pr-ss.)
In Ii 'h.in tl. ;,rf ovrr a front of forty miles from thd
limit i lii r to tl c mtckih- n aches o the Pjvc Hivcr the Brit
ish, hr.nt h .tin! Itiilhin armies are hvt-loping successfully mi
'f-fiii .i imst thf Ausi-Hunyerians and nre lrivlog Utrm
Muni inniint.tin p;nw toward tht Austrian frontier and
i nisi t i- '.tins ftisl e'. thf Piavf.
An. rn .in n s-rvos ;n h. hind th- Hiica prcjinrfd lo rendctf
).i v,h.n tin iif)Kiriiin iiwm nt iirriN1.
on .11 mh. r fronts th. llies coiilutui.1 lo progress sue-
..ssfulh. &
In Iv liiinm th n- h.is ticn only ;irttlkr" duels while in the
I-m i. ii i-s y, ii(in tiu- lintmh-fiermaii ngogomants hnc
n .r. tf- i itiir.- fii outpost rncounlfn.
! u ll 'i- s'liith the I n iieli .nntinut utcessfully leveling
. - ii- hi t. itti . u St. Out ntin and Hftht l nl ore storing
,.) . iiucs !iiiiv.itiistniitiiiig tin- tlrsjiernto (iennun resistance.
, m -..r n- Hie r ..w
! Iv rv.r-f-mx tt'.nt- itif Alll An-ln
DALLAS NEWSPAPER MAN:;- -tlTZn
t n t!- ,Vrfwrl-n froi.i 'ram III" -
, l.ar t-tn IwortHtrdlnic tlw Afflern
, front with riMKi at mil oallbrm. ilw
Vtnort- rfni uniw.f hue tkot lor hol.
The nr Anwilatn runs nre bra('r
helUac U Txn plUBnn. from tar
' ' ' -' - I tiaMwi Wimw. arf re thiwrlnR
"..rl- I. Wr.. I '. il.'rtllt.j tmmA nmbcMlM on fr-
T.x. "- am amsinntetHiii Utir and iro.jp
: . i . il ui Tutu UMtar utr fliIXrwrti
la&H MH ! r' MM r-iimiffi Kntcutnwrt. DiiBur nnrt .
-riltirjj- imcl .lllT'i , 1 nil IciuxKUai ntUMar lunc- JSP-fr
) ,t. . 1 T- i"J i' In
M f VI um- , ...
,ukM U-- vuvtn IM tto n .inn
flnnw'. ni IM AOwo ar n-- n-tl
u .n T ' WrMnri in"Pwil if 1 ''p
MjtiU'.-i"i Trw a.i4 S.ai.i i .
r yl It Of; -
, ; . il.kt.f.lV
: . , . I.-Jiv
m.i
tHt
, hi.
J- .-.. I.
1 .-.f,f(ti
"i I'
- r.-v. vi IT -
1 V.iidt tvlfjU i'r- '
Krl.tl Illtl'-IMtSHlflit l'-f" '
dt'tll.ll'lll'' " 's ' '
' u i. -vs Aiiiri.n.
!l,li I- 'till Willlfl ii '
1 t;..ii iv I . ' - ' '
Hl 1 .1 1. ! '
.Ml Ho. UltM l'arti 'f "tt'
M-KIJA1 Wi ll.uli.
ll. eari Tht r. ..-! in "t
jp.imli. i' ' ' ' ' , '
'.iiat' 1
IIIWlIN If IIW"''" '"
itiilfi ,n th.- T""
M.u- " 1 sjj.nt 1 i 1
iio . '
I'AKlf ' .s " ' v
:;i,.iv.r"5 f i
t'ii. .j ' iw- i-rre-
tv' Sk.'i -!-
vi oi.I'l i..H'
. , r 'v-
rt . .i.-. , ., . .
IS J- ..'
Mllun W.!.lll
Mui..'. '- '.r-'
nt Hi. .Iv .
(! tl- v r. 1 . t
Uiuc I'lmjiaj h-'
m"- i' .
ATMKSS
.rKe- - .') .""
Mm 1 . 11
l. ..! l:mA -'
tf -t,i i - . i e i . .
,IJJ. l !.t r
I'AUl l
l '.KilW , " '
tlt" " 'M'lfi-' 1
. 111,.. ' .u- 1 11
REGULATIONS REGARDING '
ADMISSION TO TRAINING
CAMPS FULLY OUTLINED
u ttn jrlir -
"""HI "TI- t l
.1 Hi tt l
' . '
I
M ' , l- .-! j l -
i i rtf i'iic 1.
11 (.!-
- . . ! .
. . - , , u
r' "'' '
' 'J. ' 1 . K ... I 4 1
1 1 V ai.l - , t
, .i
j volutKm
.,! - -.f flJtli
( . .m.i.. m-iu i
CONTEST FOR SENATOR
j OCCUPYING ATTENTION
. OF WISCONSIN YOTERS
. 1 net ."
r r. Mi M tin M m in-1
.tl.4w.i" rr. B fatit
' -1 -IV., p I
t Mtt o'
-ffMta.nW l" kt f l 1, .'t r. Ts .friicut
tr' Itr I mtwl tAtM Srawtttr Hi whrn
HMMU. Knul JKtrtoon rubiirnn. .
vVmwh4 l.v WtiM O l'ini'.t Sa
turns! I'artjf noWBln. u4 ibr f teht
it
. a.
f 'wl T I
iinn.n( ril
j. (f. r.f Tix '
REAL DEMOCRATIZATION
OF BRITISH ARJIY SINCE .
BEGINNING OF THE WAR
; S.M war r.-,i.' I . ,1..
r v. ' n-uafr ;i. tiou r .'!
i-lt u ' " t ami iwfwtul
'I.' .i4 on 4 - li y '
tinon.'.utrti'
nr j! t - OMM latt. iMC 'IW'
"HE WHO DOES NOT WORK . rruSf ' ,m
lJX. ilidllt i-
IM :o tdti )-(()( bjwiimi.
Ri:i uim mvntu; n'r Tim"
n.-n-i kit. !ats vttieM W rti-n
DOES NOT EAT" IS MOTTO ;
OF THE SOVIET REPUBLIC ;;;
It
mnt
'lit'-.
'
THIRTY-TWO HUN PLANES
BROUGHT TO GROUND BY
BRITISH DURING MONDAY
IK I.KTiV
I,OMiN - " v"
luiiiiii-H.stm itni 1
tie toiusilM t""
ton rtv-
I - :.H.' -. .
M.I
-h:
i.-i
rn-- c 8u Ci0
. . . " .Pifltil 5tW'.I T
" ns 'i 11 - .
n .ft.- , . , -
LISBON l-.ONDBs
'.IS
I .
M - -WIJ1I
-u4ru(MU 't IrUt.
f r '' r..!rrjil
im iMti and atuunwy prtifi .
ii -.ml Ilfcrt tuM nui'twta
.'. orfyta T4iw ttw- 1
mil Oftl Ifi witter M " -
' ftintn iutr.l owm' ''-
n. i'.f. v trt r.l'Kr
- ts riitf ii sinutwr N-
4.-I.I Oariyl If r 4n.
. i. . !wr 1 -Hili.ii-T
i.crti trt oM "'- p t
. - . - in the IV-W asataat mh-
r n n wr, ..mt .i
n -inMKl O1.1 Mta 'i Mm-
-'- 1 i 4 b rk bM finl- !iua
at'
T n: oTt Ur ib not' n.i' -
- '. ' WllHl kJVU'.l".! ' .
ii, fr Inn &!,-.!
i-u: ist.d uttara; j i -.
t be Ht M spovtl.
1 'ony ttanni wimu 'no
jll 'HnllJ. 41 trltlft'
'.Ii l int ';'! t. h -ai.Un
I- KU. -I. - .jii ' Ii ru' ltt
iiril sv ..1 M.i!!'r ouiifi, VSatT
H -- 11 ,-n llirtxd Krii'Jotl
v . i i istaa. p-ntli.
,-U. . 1. v. 1-1 eJsttHi. HaMir
-.-1. ..!. i-4 Thomas D.
i.il(t lor connrtjM
. u.ntr-i "i im Simon ausrond Jjitclct,
t r 1. .ti 1 ImlKli tr.inl. i'til l" H
' ' f I.jbrtcn fifth,
, ,UBi t svii n'xth tul Hmry A
3. jl 111, ,3 U I O U'C i. t.a,..
-so
Two.)

xml | txt