OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, November 16, 1918, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-11-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

' Ut
CORPUS CHRIS
a
V xtL JLj JLi
CALLER
CLASSIFIED ADA
BRING
RESULTS
0AI.LI1
CLAM I FIX D ADA
BRIN3
RMULTf
VOLUME 20
CORPUS CHRISTI. TRXAS. SAT I WtW 'A FA1HER In. .18.
NUMBER 202
jj
CONDITION
ERMANY BAD
Appeal Is Issued From Berlin Urging Allied Nations to Send Food Into Germany to Avert Famine That Threatens Nation
If
ER
IN
oflM mm id
MANY AMERICAN SOLDIER!
OVERSEAS TO RETURN
HOME IMMEDIATELY
Chairman Hurley of the Shipping
Board Goes to Europe to Expedite
Movement of the Fighters
Returning From France j
ISADORA DUNCAN'S HOME NEAR PARIS NOW A HOSPITAL
I
' i , n- r i r r n'
- i-i'.l K" ri"ii- :H-i-.i.'l'injt
.'ttim"i it
WASfllNi .'i v m !. 'tiui'ii.ii In?" U B.m
I' I H ()- f tl"- I S. ritsipplnr in.
ltfj;,rl uimoun"! ti.nit'l.f mi iti st- vit It ' 'a tt
of til l-ir' irn' 'r' i.'irof thm tiv. drrjttumlinif urn intw mitum il w rn
Jovrnfii nf in'.'mlf '.i return to lh mwl to i!i-rniiU , , -, . j.
i-tinnf t untn.',llttt.'t a ttw i-nt i
tbf AmvrHMfi KxiM'4t' i rs it ' -
Till' titirlMiw.. 'tf lltl' . 'Mil 1" l.ui l-''t
ttr.i ' - " ri .irtfc, . ' , - , '
f tit' !''!!. I'lc.rj
i-r 't (--' ' ofif.-t i ii
1 I t.-r-n-. ' Jn
t, t',' S-,tii,',; t ; I a l'
V. T i I ll'i 1 i I" , f t , -1 - t
If. II ' w Ml ,.j t f k.
Iil-fl' . tl t.V ' .,ti
! tt i it t tf rii ..' .i .
) f Mm s'liil it : 1
Ati"ri in "l:is iir'l i.
ihtv toriltr vith t 'if '
Vuxtrlwi nit whlih lt-
I.M
t rt. ,
' tsr-i t ttrt j" M .tl
... i,l i., ..
! r i , ... ;
PR
SENGE IN HOLLAND OF
.HOHENZOLLERN CAUSES
EASINESS AMONG DUTCH
t
i .
t '
M irw "r .
it,. '. ftHn
H Mlt
.!i."
lj fn uplr
' ' ll
if. 1
'.v..!, ,- ,- ,f
al - i .
all t' c.
tt tit- i. ita
h..rt , '
L'i '' I - K I tO
a r "rail
of !-. '-.r.jrn.
' i I'MHi,!.'. , 1,.
, i.rn r : !.J'n t
i,i. n r Js. if r 1 1 ti.n.
tr'i t - . wn
-H t
ttt.'fi. I-, tft .
foil, i . ,,n ,,.
Il.llwlt .ltfM
r',S)'!
Iti.'l 1
I ,! ..hI-it'-il
ii'lor t'
1 1
rt' .11.
'h Ins tf
iiuMf '.hat
"mnn tttjil
.iritit iptini , n.
i . M
1 ' - ! I
i ,
Th..
't'-i, Oti'tf'irt'l
tiTI1" ' Ul. .M J-l'n 'H
(h .iltifr horn an nHy tta lh ixkhM-m nnK o' nun tto tit vr.-
INTEREST COUPONS ON
LIBERTY BONDS SHOULD
BE INVESTED UN V S S
MILITARY TRAINING AT
,tn0 authorltlm lirili'c.
(tt Inf jc' -,'.ts rlt .
I c
BELIEF IS GROWING THAT
PRESIDENT WILL ATTEND ;
TO CONTINUE AS USUAL GREAT PEACE CONFERENCE
UNIVERSITY OF TEXAS
i ,,, i.
,11 US
"11 It
tti
ni,;iit,s, i ,
.mn'Miiii,.! i.t.iy li.m luta) (H i n
.tt-n'-t I .t ruin.) tn
t
I H ,' irt I 11 '
t ) W . i . .
K.r.i;
n.ra on h.
'. v mN'-TOV 1-.. 'i'f."al
. '"' , im r'S'iv-l irr ii in '-tea
'', : sIltiAtuni in ll'illitnd l . tt-..!-,(
if iirhpni.ri owtntf t tn
t f -rt, .- k.-.;- - 'it
ti...i .j mpv !:-il r. jr
H,,t -nr., - tii- .i .J1
n " . i ' u(,i , , .
t. i ii,.. ,, .... .1 i .
')!.,', .ff" Ian,- -.or tl
n. .-i.t'r' ' ,', -t ni .1 di 14
. r, 'i, . Tt '.".il' n f-il
ti-ti'l. .-tllll", I'!. rfn (I
!t.M,i!'k ft .l-UMrMftii Ii.ih aR-
r,,.i' H i ',n. .nil ! i- (etr il
', n rulr j prec i-
k again! tie d Ut
'i' ''
rfi y 1 lt;i' ,ir
i STIM. T
OA tJw 1
POHTRAH flAMC TOH A V f UA PrTQ EJI EH AflAIMQT
t4)t('fK1 iiUfW !' th
I.KKIVI A N A K ft! V THX I'MM ft.tl mm. v.
uuiwurm mini i uiiiuuitu;
I ui ,lh' id!.
petition Park. th. Oam, St.rt.nfl j Ail" ,if moM l,..,, , M11, u,e
af O U BUCK. t t
PAItl. N'f !' Ac a r..Miil! ftf a In-
Tk. ,. . 1 . 1 , . . a mu . . i ,1.., n .i . . I . - K , itwt..n . , f
I tlll .HIll.ll ffnitrtJ l.'IW.TII Ill' IVI',"II l..- I n . - Ti.jVTr-,,- ...
ti-rf ir..n 'if ttif K.iuith t'MA At- lnUtry in r.'.ririont Kintim ir-n- ' J ,
nffif. UU.tU 1 i.lt ,...ltil "( ,
F.ii-.: th-rii".'M . ".tti't-,',
.. mil ft" .' i
t ' .. i . , n, f, ' fx i :ti
HOLLAS Tn Nov ' - rrt
dw oo Kr. '.SSfttv iMitik- uuiM"S
Wit,! r.tsi hu'i- :-'! r.'ul ..tv -ttihs ,i.n.i .i 'tt, .( .
i .iM"iri v ,tn !' nnis "- t'. i.'i i
-: iij WKriWpfc iu A T - '. - .t,,
'ii' th IM .iifr.'v !i(c u m(. 1 t., t Ann 1 1
ijiii itttifav .ttl t siiAm,
't t.l.i in.t'tnt.. will n -ine-i ,nt
'ofTt'te slut rntili, I., ti T'
!tnr 1 K-.umnwJit 1,'i.iitiiK ;.-ki mil. ft!
n'lliU.' t '.i-nil 9iim r,.,.
V 5(Wl.l I't-it !(.!''! fl fit ii
I l. : ' - - ii r 1 1
, Wft!.'i ll ,' ! i" ilv'V Ul t 1 1
U '.il" I 'it (1 lit lf !. I
in .-iuttitrt itiVfij' t)'i.t'ii ju'liii' ' .1 J t( .r.rtif i t
, ii I !A JlSf. '-' I .
tt pft,uw n i t '.i
. . ..J to n V .
. : tt. a. i. '
pt. k . . ..'in til ;w lUrjtj'tt
nsifrn nncro run oimnnnT
miu unuLo full, ourruiu
UNITED WAR FUND CAMPAIGN
...Jl't- '
I , I"
l" I I I fill
' . I ..ft,
lit
flit 1 ,
Iti.
t 1 1
1 1
' I Mil'
f "ni itnttt't i ' 1 1 I
ill "tai t in i.mi' t :i'
"'ti f 'i -I hJIT" ' ' ,
I 'II V lli 'III! I ! , I
I ' t...i Utitteil- '
r ml -;.im. n ut,- t: ,
! Mttt.rti"' .-, 1 ,'
I a.i namnl el-. .
. is 1 hl -i.fn
V 1 1 yinentfi' t .it . '
Ji(.intrv . i'tn i I... i-l.i n '
tv mi il.i
Tfif lorut JJiitlt. - -i ' t't-v.-it
Ksi.i. Hilton lurk N" . ti- . 1
.iuiK'i. .'iti'i 'iwutii, i tui i.tiii't. ..t
111 (t.' t l iltt!Ml
I' t.
I I
.(.'
I
Scratar' of War Points Out the Splendid Work of the WeU
fare Aancio TTiRt Tlii Week Are Combining Their
Efforts to Raisa $170,500,000
t; ! CM
I w t ' ,
i . . T! . t
. I , v i . i f t
i t I " !. -t
.' I I. I C
tt:i ii ti,
;tt Dl'
t'ti n
jii.s. -i t,,,!..
andtU Dtroy 7 rum
I rl.iSi.i ' VtKXU'l ! iftJP.
1 ,u , . t ut... ii I . ' t t -
' .,)'- .i. ti..ir 1 .t- ,'ii-
nii.it . i .i4iimt. tr.tt'i i ,i.itiiiiK
(tjitt t'v In Atn-n. i.R.i i. !
.' ii' f .ti -'trr
WOMEN ARE ADftllTTED
TO RAILWAY SERVICE
Tf.f wi noli i in '!.m.! futilitil i.t.r
' . ,.u ta.l httinil mir hii tj ,iniir
lurid (met f tim with ,m nHn 'tiiA5wy
nlt t'Ui '! '5 cult" hi .tni1"tn (
,ff, linn ' JMUIU ' nut tl Jt
(In.- ! tl I sutt.t r wwk
To the People of Corpus Christi:
W.ir tW( CuiiiLtn .-tml
ten wi :n-r It
. 1 i,. I i ..1. ,! !!!
'irT.f ' ti-' iiti-wiiH 1... "Tiiiin ut ft
.,i . 11- . f iia!i.tti-t. ,i
I , I i! t -
tii.. . IS
.; ItJ. h
.It
I
ii(
I,.
"Ul
i tit t
I,.:. It.-'
i.l ,k tl ii n
H.-Im
'1.
MofxlMV In tli lit.: tltn "S tlto I nnl
; U .lt- i.i! t ' ! t t""f I'M.
Thi wh.-tK w. t.ttui
Tin- oitciliftl 'inutw li.c VllH-ftt I'uiinti
rtu-wuxl. Ihtw i. .illli'.i tl'. milt tl.f :ijii!in
H.tr; l ' " .ii'tt-l "i iv..r..'.ii r.'.iHM" "
i mi to fufti'" ' irt i. tiirllMM willi"tmi"ii '! fu't-
.iK.'l' U- i uttt , ' '1
.a Jui... - 'Ui,
. nt,itid " .
T'tm KM i i
.i.., (u,;.ui
Mini allOi'l
t ti Ht. ! ! i'J
ni jrr.i'itaU"
till .!. till) ' I ' I'-' ' ' - l .' ' "' I'"
t,f .fti.tn sit i i' 'ii r.tn.i.i. . -.1' '
V M t A ili Ki.nht ' 1 u' tini."i
yut'ittlirin, I !)' Mi' . Vl." i
,tn,l Mu- Ai'' .-.ii .ii. I.'i.ii Vj- . it ...ti '
tte illi- j(tvir(C "'.1 I'lulKn ' v '
tltt-it iUjt .1 'n.'itil 'nut r'l M'i '
itrnt vujti Vf not "" ""' M ''
tiling tti. "iiituit. ft" .r. I'm I
. an rnl:oinitt.. "
SvuU (iiau .u i.
Ultl IWHiP llll.'.'l'll l.l.. '" ' '' '
i nutiurU.). th Si i
unit l 45 '."Jy.'H." . i vl
.tr In tVipnf t"lu,tl '
S.t.r. Ttt- fvrpuK fbr -'
1h! tr'nil t fir, vi-1 .., -tx-nt
in tliii itt
IS oTHKIl W'HU'H. .
KHAiXI THIS w I Mi AN Mil.
SKK1 TU uNTIUiil IK !-U
Should ,i'-' '' '
r nhjuU r -''' :v
Thi" . " ' '
miiit h
ircnel olwl v ', i I 1 1 1 ' I 1
KixKi clrobiniiu ' 1
nit-iin. It w. nr- - ...
mitl that : f't ur titixriw i"-.i'' i '
nr-om hjt .'ili.'id'. (or.'rlt.tilwl MUr..ll to !.!! il H;iim
Nun, o: i iliiii.itii.t.M 1 ti .1 l Jin. in ' irt '. mrgri ,iiiio..ntH
ii I .Ui t: u.ii. 'tu iLrt,! Mi,,' t.irif' r -t.inti wiuit-i '.".
ii.-i, , nt- i '
I ,t i.t St t(i . i iv it
t ,1 i.i , ti,in in 1 1
. lu, l.t.kJl k 1
'ii. .., i Bhi '.
m.'n ctKl ,. .itwn
i-,tJ. ... ,t... .
lrl-. '.(l. t.' ' In
!'lllj thrtl.
1 Wltl f , out . -t ,
1 jumt .iffitt,..
t .i 'in '
ti lit. ul f .. . -'
' "Uflll'l I- ' i
. . .1 I . ' V
, . ' I- ' )
I'
ll tl
Tj.. I.
,u. .
.-ad
1. 1.
a i tv.- ,
( (in
, tiii .
i i
t .', i'u U
- ,'ix that I
it . out .
' i -...!,, t
ittmi'iiti'K. .
f it,!- I
, ' l i Hflti'
r ,.,?l,t.fHf.l I
' Ji Ai . i
HI,. i l AHI.I ). i
l. , V. i.
- , t I
,-l -.) ,.
." i 1 ' ll- "I
,. I". It I
' r ii l .'
i l
ft . t vi ' i
ill. If I ul :
1 .1" s-. tl.
' 111 ! -it, .1
ih .i
i .-t .
lj IF -i
ai . n
'I .ltd ' '
i SV IW li'
" ' I ?
!un: c:
, It'
A
is, "I,
t ; i
. ' -'l'JI(H '. .
I , y '-. ', . i, I,. I f . ! , . , , .
.ti! r .it., r tor ihi ;niiIi tf i. .'i-ufa.
;iif. trr ' "
,ti " . tt ittrf'r. it i. it
I ' itittf.n !.' tsniii t(
t ft in. . hji-t 'it th. .
I 1 '',M I .
A I pi I
m .,f. .'.. ;t i .,
tt. (.-Ill'.l I- t.
.' 't,f, ..
. I..' I ',
' 1 'll-ll I, t ..
,ll"! iiH... Ut. i,
a 14&1 ,,(! j
v.nrtlki. Atli rn ..tut
"muoitufn, f i...! ?'
!- - mi..' i tit- sr
i . , t ' 4'.. '
' i '! ft.i ti'.i tt I ' '
' ktn4'in . t ' 'mrM ' ..
tHRlWPlt " 111 T'.
1 . . lit I I ,, t t -i , ,
t I! ,1 ki ' , 'i ,ttx
I f i- I K4. lli t 11. TO, Ml I
-i i ' i 'I I'.jru U. i ,i' ,h. 'i i , I
if i , . tin- h Kim-i whi"h : i .
' ;-.titi. tti.t i,. t, -non
' Well. 1 i.' jt ), . ,y
s. irn .-lit Mtvnli lft,
i hm ttinw vi(r In V ."e.
.it.! ' it,. tul ht v-fs'iiitA i., ai.i
t' I, ffrr'tilintJI (1 ir.v&irMiMihl. ti-it ,4n
-i M.J4I . , . . , " , , . . "
" 1 W. " I B " , I ' I Ml. IX ' . ttl ,
.(tl t'tt w iirTfiji,dmt tl.'m tt.th
t ' t..ni' id wlt.il),v , .
vfll ii
!Hr ti.
PICTURE SHOWS AND SODA
FOUNTAINS OPEN TODAY
. - 1.
PROPHECY OF FRENCH AT
ALBERT NOW FULFILLED
.1 I ' . rtittltMnrfriUVr W
nmt . t , r,.,, r
l t I . Wll' ' t
- 1 't- ' tits' .
, . . ..... f .gi'll
- .f ' " a.- v
,t . t'.' I ,s . . -
. i 1 1 tji i irr.' ,i , 'v
' ! i i ' in ut t- ' .
t r ..i,..i.i i .i t.
. Jt. ! . i; Alii, t it
I . , ' ).! i
I ' ' ' I,.--, i.I ' i t
' - ' . ' ,IO II ,. 1
. ., tut , ij. m ,i ;, .
' ', l.l t,. I . t4t ti , , ,
.iii'-' i(.),. ' r
' 1 " i.
1 . .. it t , . i ,i ...
' ' . ). i i 1 1 . ,rv.
Late Telegraph
IItl,,tt
I I
'f '
lip
-, r, 'i i . j
1
t mim
,. nut I'
1"
. t. rtl
, ,jU.U li th, ,r,nm'.
.mil t f l'i .in !
I't i.i.U- . ' . -.it .1
,t M .. i" . : - l . ' .'.'.
1.1 It rrn it
I , ft-!-..,.. r .
Ill
iv l
i.t I, .-II.
.n
ttMm .M " i' ' ' ' '
find In lhlr chcKn ; tvr lum aij-iinwnn ..,.....i ,i..
Kfpi' 1 1 'l ! t . l.l.l.ill t-,1
K't MU.I.'..:
rliairtuiut I'mti-l Wat Wi. ,u.Mgn.
''W "'-
11 1-
' ait
l 'una
A tt J
, i. 1
r. ti
Me.
i i n ' in
.ti i '
P SwflrUH
'. I.U (i
. !Ki . pimt-..
' , 1
l "1? A. 11 -I i', IF
1 I "III Itt'l '
I'll It. if.
. S. ' . I '-ii '
.;it ; 'Mtilt.ii
i 'I'll. i tf.B ;
'.II' It S Hi.
, ' , i,wv. I t. , -
. t I- , II , I.'
.1.1
Ml'.t.j
t It , "i, li'
. t l" It.i ft
IV .- f i njf HinlniUB tran
,i t itdv If -tii tt t lif.l t .ish
i ' tft. , ' . -ini at
. ' ,li i. 1 1 .'ill.,' rt ni .Ul,
w, ,.!,,-. tl,,t rt-li, v l IH..
" ti ti- n-.. ii il. if i i.l
.it - - .' : i i -i i w ti
'ill I! ' ,l,il" Tfl . if I-,' 'lip
id i' .iKiiiftit i HiUil in. jt:
ts. llf.r ii..,- initiu'iluwJ tto
hjll filtlv-n. ill
;,-n la -
t. I I
If. 1. 1 1 Ijf, .
J JP-iltl t ' UO no
'.fin ii si,.- Hrklrti lln tlr.tn f
i,, M,-'tit l.mi the Hutu im ;
mi':,.) M.-it jin.l wfin lUf i .tii:i..
.'. ' U-i-'. .nnliitt v I'.r
i,v. - w .Mi l' it .. ' i '
" b i.
,1.. i ,. -fu..n i
in. i -y ott th tf'iu l"it'J,
t -I lwck. Th- !-. til'
'. i H . that lh HicX ". fif
I. ' it.l tboill Utln ttlK il -
tin vt AiiHjn VM fill.
V.
if-..ir roi.utt uilt In . k.
..I
. 'I.i uiIm-i
I I- i. '
,1,.' I f't,
I.,- i i-1.
I.. .i- N v.. - T'i' :rmnn.
. n .. r K 'in.ii-.in with if.- Uotutan
f,.i . v,i." i.h,, h.. iu. lvrn, nf
.i.i -i t ut be mrt t J-rtJih
' i i .. n a inl to t, -
i-it.iif !kr. the ' xniVtn.t
a .hti i. in : . a i . - i i,ira. lMit ho,,
. iu , , ,i , rlul ki.tnil ..ent,
-l t-U t i '
'!. t.i'i' i - ."hu naval t'"nj(ft
. ,i. , i. ., ' . af 'it -
t, 't.ii a - .i"' (.'it r I- .' Allfllftjkl
iv i ...ttpt. ul j fi 'i.i.it i..)iti.iti iUt tM-, c ;in t-y
in t. . i -.ih-iiti ii-uii i.nit' .' -1.0 mtitlirii.' wltts I ho
(f it oUnu , tit-tii, .n. i.n.ii. u. . eatt at a JJrit
Ml
i an 1 wltoii lie littd k'out u 4tt.in M;.ttt
I I

xml | txt