OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, December 04, 1918, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-12-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

tAGE 51X
CORPUS CHR&TI CALLER
tfOLL bmiONOR UNWED WAR
FUND CAMPAIGN
i
HMXt '
a
41
J. r
w.
ttu I
Jk-I
J I
III
U
Hi
( f
n
Ml
,3hi
U
M-
All -
Ma '
I '
I'M 1
t
v mi
1 !'
'Ml
. '0
IHI
1 M
i on
I oil
l IM
! 0.00 ,
i
'M (
tt nf
15.10
Jl n'l
I
! l.'l
r."i
-. iw
' -u
I ' 1 ' I
J.'.H.'H
I'U IM
i 1
Jul
J '
3S
A
W
I .1
t i
".I .( .
J'J.'O
is on
r. on
&.IV.I
i.UH
PAinVIEW
IWrii:
$ K0O
Cleaning and Pressing;
Alterations nnd Repair
ing. All work satisfac
torily done. Depend
able, courteous service.
Royal
Phone .7.79
We Call and Deliver
Give Us a Trial.
nil' lllui'i. Simlli
n' I'uMoill'f
r
If
BE
I Mil. Iii,iI,iiii.iii IIMHiiiltWM iWln1li .
I, 1.1
t.ihn lnon . ..
B . r Kfaytnr .
)ri Jn Vdmlro
1' M UtwiK'
I'diKi! Niutnr
I WtmieM
Vn MIHV
Tho W'b ih'ti
in mil
Nell,. Wti lr
Mi- TImh- ttifclen
Joe XV ha ten
s mi i
"1
100'
Oft
1 tlA
1 rti !
tUfll
Mil:
.1 '
I .ill'H
n ' I
W f,
! 'I l"it
V. '','.
' Mill 111
!: hl n
sis
Ti T.
in
Mm "
. ,.T
' Mr'
. ;
. i i.
,. u )
1 SO
ftlMI
m.iki
1 .
I
rt
Ml,
i: i.
i-
!:,..
Mr
Mi'..
Mr
Mi
i'ii
HllliT
rM"v
i i inner
Kil'k
tlt'i-ITin ICwIcr
I'ttnl Ruler
1.00
in.00
l.W
3 I
2.5,0 I
.5
ft.on
5.0(1
S.00
UtiM Loin roll rln
5 rt. Kah-r .
STOCKTON
Wi'llmi nnd 9lot.ktrri
I! .1 (SrifflHi
' I Hortip
. I Mmitli
BANQUETU
H-im(il I ikll-Ml
i. N Willi ...
XrU'ni 1iirikt!
I! A U'-nwil. Jr. -
Cifti iiiniii'tt
eo.oo
to.oo
IftJO
s.o
t x.oo
S.0A
e
t'.6
7.00
7.00 1
1 II (0 i
Mr, l:
M r. M i
ll'niiMI Sr
iv nnott
DLUNT2ER
'aZ'
O ihl
sum
10
'I V VI'
MiItiij Wt l :
Hi. !'r
ht Jr. .. .
S.'i'i
WBSTPOINT
(' Emint i
pnnT AflANSAS
immlttM
'. Vboii'i1"'r"
M iBnoflu I'l-iroletftM I'n
10 00
$ J3fi -'S
ROBSTOW.N
i imlttv .
roxn Cciipitny
AQUA DUUCE
Klt.
J. C. XWwWW) ....
j T. O. I ii roll
Vnltr '. 'I'lithor! .
fl:Ky '.Vvllatt'
1 l. Ale; .( Vri ..
, Al. M. ..i! )...
'1Ti I SviilHnx .. .
I !. J. Swllllrw
S.MW.
7 '
:o.oj ,
50 00
lOilU!
3'.0O
10"!
wio.i
6.00k
It. .1. Xtirm i ly
John THplin
J. f Altirwl.
Clui .. S.uImhIii
t-0
V.B0'
S.00 1
in.1,-0
J.IMI I
I' I I'.'ln.i r
M Hi ..i ret.
I Jl' i .1 ...iiiii-
V K V..ril
' . K Hwininn
K KlOB A f'n ... .
(' M. Crnfs
1.00
10.00 1
30.00 !
35 00 j
3 01)
a Government Request That Your
OPPIN
DONE EARLY
3 CI
O.i 0
1 n
4.V I
2.60?
r..oo'i
en
1 .1. T.
' V:
u
?!
xl. It
W. 4V "ItlUJIirc
SWte Wji6nr
liayiffiiwl Hjyritll
6.00 i
j
WOMAN'S FAITH HELf'S HUSBAND '
- l
"1 IriV ht1 hfiillli inv Wlfil
who tiMd fhillt hi u nirwii.r ml she j
mvr ijJ- Stnj'f'V Womlorful Hsmeily. I
wm ituvn An iwilly with Btomiu li nnd
llvw- trOUlilo iitK'l- It vnilr of mirror-'
$ritl"iitt trying evorj' known i-emerty
k.i l n.L i .....i.t.i mi..
tht, J Iiil no fMlli In nnythliiK. This
mCdlMnii hiih pflrtalnly bonn a Oml.M.Jiil-i
o
bwA.'L!1 "'I"1 u'J'." '''ff,0?.,,rSf"i
Htt
mm Ti.h i..i..LTi,.,.i I.U7.. !
til Uie fiitoHttnnl (wot nml n.
l.iyo
p InflKimiiutioii .wiiieii (hiioh
irjt1ly all Htolimeh. ltvor uuil intuii.
UlHil'flllinenu. ineuullut; n)iM'iii1lltlK.
Dflft ')lli!!i Will rnnvliii'u ir iniim-y' rt
'liTO' ,'or l,",t' 'IriiBKlHtH i-ver.v-
i wnurur uuv.
feasualty Lists. )
L S j
SECTION NUMBER ONE.
Wanlilnoton, D. C J)- 3 Tli
fill- ;
lowrrtu cUBiinltli'ii mic ri'iMU'tnl l
, 'iitrimmirtliiB (Icih'ih) of Ibr Air rloait
fc
I cwin.
f Mi lui idiri
JWLMUlillinUt .
ahtuniii ... .
!"7
ft
1.00
s "O , i:xinnlllliitimy I'Virrun; Klllnl m uu-,!
wojilnn. US; iitert (..f wound. tiO: aicd of i
liif.oltljWt (iml other cmiiMii, IS. illcd iI
,908.7r, itKiM, J89; wolmdMI novw.'ly. Ifi7;
.00 wtnfMl, ileKreo uniti)tnulni' ', lb'.l:
I wmindwl ltelltlj', 9; mltodns In notion.
-rtl jv .
TO lolloirtits Tc are liieliiilwt In
the tjntn
Killed In Action.
I'rlwUi- WtJHiuii A. Wobdt. Ulholl.
Died of Woufdy.
Corporal Jtufiu. S3
Wllmin, lUinUtou.
Piuvyvrits:
.tilllus II. Itrirtgew. Iluilderunn.
,Rihll ICnoJt I'lii ll. (limvllle.
TtiatnftH .1. 1 Unfit. I'iiiIb.
Dlcdiof Accident and Other Cniison.
Skr(!imi .Mrliin It. Woiiell. Wclmn
t'lirpuiul I'lill XV. I'm kliiMon. Amu
.illlo.
Died of Diseaio.
I'ltlVATKH
llnrtii r, t'urn"N. Iliownwimt
Jilnifi I'lcmlim niiiiRri'fm.i
Ilj i riH.
vWlERE HOHENZOLLERN MAY .RESIDE
too' j' ' JISjjtjtGjjjj
11 yjj
Tin' vllln hi' liHU'iim, u'liloh ( oil
will irtilmlilj- ln tin. j.i riimncilt hoiitu of (lie il0iosiil knlUT If the HPrMar'
lirnniK'tiioii(J, .tun ui.nle. The vllln ivnx nrqiilrvil li.v (he farmer (lermnii
. n.) n- In 1107 nfi. r Hi. 'lenth of EniMresn Dfxiibelli ot Austria, fur lioni
It wiih luilll In 1S!H).
POSTSCRIPTS
Aeronllnir to n Huxslnn Hclrnllst e.
cewlvf mlklnc Ik ii ilnnKermi Olgrnne.
All inillvliliml iviffi... ni.ri'nlnlnr dim
I"" " HiventW tu he clninpod on n cup.
l'mawd crips thnt 111 th,
. ' 1 i' "
""' '""" nv '"?' iHveiiteu ior mum-
nilK iii.vi!
An ii' lntlon iilmnl lias been e.itnh
lL"heil el I.lnln iindfr KUlmldy of the I
t'gruvliin vernincnt. 1
IjniirlPK .M, Alltli(in (looiui.
Wil l- I. AniiHiioiiK I rultiliile.
Ciiilii'tl Udrdwwll I'm I Win III.
, .'ill, it MoAtnoyor. Alton
Am ' l.oivu, .Slilbui Si'iuiUN.
I h i' V. itlrliny. Ilukl.nv.
Wout.iiad Severely.
'( ii:i'i utALSfi
l. '. Meolhro. I'ort Wm-tli.
In c U Cnloi-, t'nil'ln JIIIIn
l'.ii.'oiif B. ijonlo. Trlnlly.
tlP. ,TSl
n.nmtiH Mimbn. Iilinoia Itcml.
i hiiHIe MtJ1ii)U. I''lfi'.
Monbowi U.'plllihlnt. Ileiniihlll.
Wouniiod, Degree Undetermined.
'"I'liOlUl CliilrllH Cnrtir. Sr-.:l.
...
1 ",x rt! J'-4
.ldpii IlijYwlek, Hubllnie.
; iJifii lyuell, Alimny.
Walir Q, 'bown. .Mniilalha.
Ji," nurngVHllcy.
Tlmniiiu lnl(l JJwnrmnyk, Voildnwn.
I'li-il U KiBSiui-. U'illlnu,i'.
i Nrwburn igwln r.'rnliMin. Atlieim.
1 (Ule t'.-atfffliTix.
iiiKirjto WJlUulnnli. Oropohiml.
Alficil 1'nrRj.r. UuiupvIIIc.
I mi" N. li'inkln. I'eiornliitrif.
WouiHd Sllchtly
I'rivau l'ni?li'Cu4llin;i'. . l Weiilu.
Micifuu In Action,
(tortMiral Alujor Uoltr.clnw, IJ lln,
VlllVATHtf.
' Aubrry tl.iiliiiinnilM. .I.-icKhiiiivIII".
i I Vh ok W Wiillrr (Irmiibci'k
tlu Islnml (if rmfu. Ii I n i,nri,.,i
Illllliuil nnJ pool tnhlos nre. elcitned
liy jricniia of an electric hniRh.
I'art of the orgiinlrnUon of the
Chinese' court In the tiny of the .em
pire wns n stuff uf llve'iislrolo'sers.
Sir Charles Wyndlinin. the rniiious
KiigUsh actor, served iir n nurgeun In
the American Civil wnr.
The siiRiir ration In Zurich, Swltzer
hinil, for n recent month wiih 1.1
poniuls, and of hreiid it lirtlf-pouid t
day, :-!"
SECTION NUMBER TWO.
Wmhington, D. Cn Oim-. 3. -Tho,;ra. '
IowIiik rommltleH nri ii'iMirlcrt by Waj
l 'inmiHiniiim Uniterm or tin Aim'iiciili
3
lixncilltltmiiry Koicon- Klllni In
j tlnii, 12: illeil of nlnilHiie kc i'li-nt
I wounded sovetvly. wouwioi. do-
i preo tindiitermliii'd. 2H2. wminiliiil
BllKlltly. Ill; inlKHlnK in ii'10'ii 107.
Totiil. JfTi.
Tbe following TeKaim .ire Inrlnileit in
the llm:
Killed In Action,
corporal '.Mlefinot T. CurrtiBitr', ci.
viwlon.
I'ljJVAJfKS! '
.-iiiin II. l'4Uon(iruml(il)t
listoulxlno Xayitii, iAtt IjIorh.
'' . 'Wounded Sovoroly.
ii:rATi:s:
ICbcn I), llcitilnn, Uorvlonnn.
Cnlvtn .M. Dlultnon. Kurt Worth.
.oo Arnolilv hrouttolt.
.ItU'liiji U. Itruncr, frwt.
Nnrinan K Uendull. Ilruwimvilloi
.Minion Bverlmrt, Fort Worth.
Wilnon M. Tlmrttiin. I.tifkln.
'ilMinil. Tumoi'. Dlnimllt.
Wounded, Dogroe Undetermined,
idill'i !IAU.
Juili on J. It by. limine 1'ii ek
Ji'If A. Kuriiitr. llrovii!viIt().
MiiHtei j;n. Wit;. Tli'iriiwin. U.'ill.'u.
Wr: mer Tleftrfir ) Mrniloxii, Hi
I'llH.'
Therefore iTake your purse with
you to town today. .
Resolve to help all you can by
carrying your purchases, as often
as possible.
Buy useful, practical Christmas
Gifts.
Help the merchant to keep condi
tions normal by shoppiug eariy,
this doing away with extra help,
long hours for clerks and conges
tion of traffic and mails.
Do your "bit" now as earnestly as
you did your ubit" before the: war
ended
IBHIIBiiHHHHIIHHBi
WRIGLfYS
All Now
Pink Wrappers
To save tin foil for Uncle Sam;
WRksLEYlS is now all wrajpped
in pink paper and hermetically
sealed in Wax:
1. The tangey
flavor of mint
2. The luscious
different flavor
3. The soothing
! flavor of
peppermint
All in pink-end packages and
ail sealed air-tight. Be Sure
to get WRIGLEYS because
The Flavor
ATlfts
Dm ir leffei-jion Mull AlltOlllo
licit iv t Itisunr Him
Charlie Ij HuuniH. Il.it her.
Wilb.tin Wjntt White. Kort Wurlli.
Wllllnm f Kerch. Troy.
I'li.irlli' M. Mnmc. lileu.
Ilitito Sluenlit'l,, IicDIiarl.
Merton D. Kurnmiitt. Hlnl'ili.
AnileiBoii Tottim, -Twigiie.
Wounded Slightly.
K1V.1THK:
Koiirne M. Huton. Itler Wntnly.
Wtn. ! Kerllck. Hun Antonio.
I
in
. (
Lasts!
Mining In Action,
l-Jtiv vriw
AMli A Atkins. Ilnffulo.
Mem s M. ICailCM ItuMon
' Wdiler K Louder mill.. Ui Un
Umiil J. Itllilerbi.iiiil. Ilutullev.
MARINE CORPS CASUALTIES.
Died of Wounds.
Private .1.1.. ti-.lffin. rioyilaihi.
Mi$sinu In Action.
rKIVATKS:
Alifle I . Hrndford, Kmllliflelil.
Iliover N. Chntinnn. ltefueio.
Tl
I f
4
4
4
it
' in.
,5-

xml | txt