OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, December 26, 1918, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1918-12-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ifrt in
0llr OlMflitlMl AdR
rtrti revenue proddo
crv A trial w'jil
jmioihw. vnoot?
of tlifclr vhIiic.
" Tho Full XkiAr
Wire Srvk U
Ik ciirrkd h
CALLltR
KSSE
Up Cor tti jUprtr wOer
VOLUME 20
OVERSEAS
CORPUSCHRlSTj, Tggg.
(m M ft
1 1 IURSDAY. DECEMBER 26,
DROPS
ANCHOR
Of
SANDY
HOOK
TEN (JREAT HATTLESMIPfl ARE
READY TO ENTER HARBOR IN
TRIUMPHAL PROCESSION TO BE
REVIEWED CY SECRETARY
DANIELS
DESTROYERS BEATEN
IN RACE BY BIG SHIPS
FLEE! WHO SHALL SIT
, AT CONFERENCE
' FIRST QUESTION
- NTOOTIATIONS TO SETTLE OUE3
! TION IF OT ALREADY UCQUN
WILL BE FIRST UNDERTAKEN
WHEN DELEGATES ASSEMBLE
IN THREE WEEKS
s
JJ7 Til A06c!iU1 Vtttu,
Parlt, n JS- Motx h tbr
wmkn protothly will atapa l-nl ore- tfcw j
KHMs! neas 'mfr. ni nW!mhl-!
ft I unttfcfttr that ny off (mI trlt
iiti'fi! will I ItMW.rt tn tin' mnantlma
i on r.:)t ih- i,'iNilr of er.riimirt-' '
!r r.'pTwantit or in im t'i h j
l iU t.riilijf tlm tlhi of tp-
-. tu (ri titfitu I
i-il jrnr!i uttm-tn-il "i Mm.
ili-l' f t.rin' ffl ..ii til
t 1 ,t.l . tt I i.i,tt
! WILSON ENJOYS
EVERY FEATURE
WHAT
THE HUNS DID
" str.
TO
CHRISTMAS
AY
. AFTER FOUR
IN DRIZZLING HAIN AMtlllGAB,
EXECUTIVE MlttOEB NO PART
OF PROGRAM AS PLANNED
r.iuuMONT nPcoiTATro ran
THE OCCASION '
HUNDRED ANlf SECOND
INFANTRY IS GUARD; J
Monurnsnlt of Amarir.Va Pari, iir,, don
i in th War Ofwled The Pifd.Uert
On Evr Hand and at Cloe of Oay
I Party Lull Fr En'linj
NUMBER 235.
BELGIUM
Hqjrible Devastation Is Pictured By Herbert C. Hoover
SUPPLIES NEEDED A MONTH
TAKES BIG SHIP TONNAGE
YEARS IN THE GRIP OF GERMANY
Hutlisn
H&nna Final Aneharetl in
Waiting For Caramnitttia in lluir , 5f n ,
Of Homo-ComintjVlinlloo ami J ntj' i ' . .-..( . t . .
fHIU in Nw York Rriy .to Mtil'0 1 i i '.
Ciy Notee un "
- Will I ifl.lli'
By Tin Ajiottattl Pre m Wilson r-( itr
Nov York, !)" Tn crt be I NolthitirHl)iii
UmIiuk, jU vsriieuurt f Att"t It-a'H , thx Hrlilufi ntfi.crnit. i
t' tui iiIiik v rfim :irrn(i, -li 'Hjiw ri'-iui intn Mr W!lw'
rii lii Oils fl ii.i.i.n l( HiWi llouh I m(II- that In ! "ii;
n -w wilt inti tht harlxfr lomoin.w mier MW'I ',',ik- .
In ti itntili.il prH milriii. ami un'Jr th' tlif Hmmii:'i'i "'
,r . if, i -4''li iri
l! f. tif.l I ft
4 I . 1 1 tl I f l-
i l'rilliit
f'ijMl
inrtlwiwnltlon
it t ' , i.f i liii
.' ii ' m
' I It l h f 'r
II I ' I Uilfi.'if-
! i.l'l i'-l H,.
Churrint. I
''nil-, fMII i i
aii .. I : i i i i in ti ' ii
) I 'tf 1 H'
... .(..-I
I -II 1 ' W t I, ,f 'I
r ' i.if,.,,i .
n .i i
Ml1 X
nr tlt- l."-l'4 ii f f tit
ftianrtiT ik -' liM f II b .t iU ii. ll
Artsi I' ' rtM fit'ivhlOK ii. i
to t". .if '!
Tlf prwit! I l 'i.
I", i ' I Bll'li Ii't( )! ! 'i.i'i
ilu.ilnw nt i.UnilyV Htutuf !;.-! in f ; i'tlio'ii' of iti- i niiiii nr i ri" miii' Hfafit-fi n . ii orl !. rri-..
vkiw bcfuii' Hr.rtr lMnlil j fl'Hi Will' h Mr VVilwm (.'- I hnx ii.' ;iti -iihiif rj..l W.'
Tli. Tll.inn u( ttttt wi, lo'!tti ocormj iKw-nHM-l svlth l'rfmir ' nnnrftn) jin-il ih i t, i.fru i . iwnm'imJ.'is:
i.l Hflnaib'i i raft In th m' for th( iai!ltlnM iKich jfi 'OfifV tli'-jthj, K-m M f.nwton i,rW- i Hi
!.om-lMl, wfrn Uuant by lh' MUpW' i vw i-raffr-nw wfws I! of wttl '. intriwi'. tit ht VFm'm- uMIM l y
'i.i1iutuM I'vnnnylvanla. which, wM imH i.o ijnlll"- lino mnrktntc ihf oin- Aiihn i .! f i-!"uiswns, tv-r
A'li'iiral Mi-'i .Sil i-nvoy-t l'r- ln if f" xifilfr'm In I!.. t.ti'' i"1 ' oh m. nlArfin m tu i ' r , ,. (n (M-j'i-;T t
nmiiimlii4mi mmmi awiiiii "".--ja - r-tnx -. in: . ZP'f,
WHAT HOOVER FOUND IN BELGIUM
Out of fifty Btccl furnaces the Huns destroyed thirty-five
or forty in hope of ruining the industry.
Textile mills were put out of commission by de
struction or removal of machinery.
Storn promixc of rotribution by President Wilson
saved all but few of mines though explosive were plac
ed for destruction
In four years Germans stole: practically half of
Belgium's cattle and hogs and nearly all of her horses.
trr
It. fticr wi
rttufr
i 1,-I Id "Ik ''".-i(i .'n ' ' f"'ir i ing j!r
,f ..i ;if rtim hr'.'fh mi"! IN ;.l fftt(Mnjraih
.-(,-! i, vifrm l fli'- S.rituii 'riM.jxfc
nr.. I Mi
hi1
s flrM
1 , toda;,
I, v.,
. II..H ..f
' l t ll
'or? ftfm 'hi- t ! frf-l
vi"i fw(ivl h-r wtrf-ti thf;
,l fliilli l!iUfe' illasl fli
Allrtlllilt W 'ildll. ,
I A J'!-18 mrl.4,ltff iifrivi! '
i. A'ltaJmi lii'i ihf tuniiiMii'lw -in-
' i T n in Hnin k in lb off ( ris ml'
mi-n 'if 'It fit iii- Clirtftrniix itr''i
!, of thoiiH.inil tt iwiHorn ttturnlni;'
f 'tin r Oiiiv. ;
A fi-w rnlnuto 1W tlvr ritirt mj.
, ni on itif iiiiKii!h crifMwi out
" i- rnc Thr omttKiri(lr 'f
i- iittl loi'. i.urnliw ltd ao'l lh
ofri-pr ;m in' i of tho btittta fore
i itniHT up irifi rein mrf "laf im.
i oti ii rwtiriK fiom ''innrrUfr-
i niff. In '-turn h lnttki fn
i 'irrilit-i in
.'ii,n v.-l,; ifi,' r ,
i-.rr,ti! ii-i 'i tv(
t." t.il'iw vv.'O rt
"o uk . '.iii e t, -r I
-I
I
I ' Ii
r I
l.l
fi-nl WlUori hlnu to tlm imxt of Htt". 01 .1 na'Crnnl cvntl-i
th flr f.lfi' - 'lu noun ''iri wu-t- inm ., 1,
min'-i lh" t-MMv mml.rh-) khiI ,firinrh
In 'r- n-woinj h '-'iflMflit'''' "r""- , 1 I
Ii ill 1 1 In tin m 1 iliii!-.i- 1u' of ,, 1.
lU-itivu i" . A' -ti" If.!" ot.'-r ' fi .1 -i
11m. -i'pful-'' inut ! if'"rm'"l "1 I"- ', lMr. 1- ' - (.
'r,t irtili'loj.fil 1 1 tMlwtif ii M T'-m iIk-i' ' hfi"
!r4i4t' . Mnif I-r-!-!!' or otlii-r , ti !, of r.i.,n
li'ltllrtntlM' aiithorlt U, , ..(,,,1 , ,j, ,.-, il f ! 1'..
It ! tmMrtM ,mmh ttm' mvrtn) ' lxylff) h) m,., MiM.r wii If.
irthar ewmtrtf in t.tntatlv- llt v.HtKr(Wh ,, Am,,-,n "iUnv AUr
Vr ctOMdy r-rltl whw iiMi- (MumSng thu mj?'l rrf htnr In ,v. -
tten of Ows policy )u j;h. r)nf-tefi ! !- !--
-uidlticD to ttv' Hut of deJtt i iwilor car wn-1 .rj'iv (-m.i-1 -f
nnito bttr w txmtmrvn pt iim. ,-jty tM. Imw . ',miu mi-
aowti to 4ettt0ita mtmM vrhtKiiamAt, tM ,,f Kaart) in ?n- rw
mm bw clwrn ? 4n tefriw ,( w-r. t.ntitar.Hv ii-rw
lay thn fi-iitionB. for Uw format ;As tfM, f4w -Hl thron-rt th.
mntm vi te '! trtJc, tlmo 0t fb-,m'mi i.Ml.l tn 1. U.V--IM
,1,, office mi mimii''L ?"'-
for- Watto(j WMk ttvft nuti. 114 roui hti fHwfn
. .... I... F r r-w www wjf fw w-r- - IWISW JTjfSn Tfttm, I fM or- i
""- wHirfa saws line -nwiifrr wnn t-i' - i
RAIN WRECKED FREE SPEECH
WHILE FLAGMAN
HUNTS A STOVE.
REFUSED I)
EORI
IN BR
RINKS :
SRIOT
OOKLYN
nyTfc AntMrlat-H Vtttt
VWigtn, !i
if- V.TWfc)t !ll )' .
nwii rwlwi In 1
' 3ii- '.-offl lf--ht
Hi rfn-n -
FREE
IN
PRESS
GERMAN
BY Tfe Pttll,
n ywii. ;
. !...( 1.... ' i
ii -. " i1 ntl
j . !). o.t i- iw-! ;
A t-M rt fk-l '
.rt ijt" 1- 1
1 -J I W19Iw rgf f
t!,'.-f
ff" )!,'r,i;-f n ''uts Two)
NTING PRESS
MONEY IN HANDS
OF BOLSHEVIK
w-iMUn-nfttttt - ,w..t Uu,t wnntku-r tnu . w - '-K'HW .trf ffil 1
roscldftMnt, pmlwbty will rh WUMukily cnpur4 wHh th':io w '
un4rtnIHwt t si.. ijjmI trnit of ,th-rl -nJ ovryu hMuhij-, ,nm
Tw- ncif:lritt ior innouMy will lm !hai-( iJfirt -fii- l-iiirnf ul-- fi '-! Into -(iMi-wwl
to pkrWipat wwiin !t l l. j m.l -!.'--.- n,j-i iittfrm I"ir.i1 f.
.loiilloti of I hi- lihin jtri'l'in!! t 'n rvtiw Vh'r .h- t.r-til-n iw-1 MKthw"t f
.r liiniu.iry wnniimii for Ui- i.rutjn-nt tJ r -Ur.,)(, ,f ., ... n ( !. , frorhiKiif
fimr )vr-oi he 'ncn ,,-fti',ir rhw ! kit
Af!i--ri-,irt if'.(.hlof on topI, viIi-j "'i4iitM f 1
Tr . '! -'t r. 1 ' . trie i't
uA sttlir .. t. r;,,i i ilriv;n to " ;! ' ' ' ' ' ' " .r.'l
nl n fi !' ), .mori-Ml. iriorrt tloii '"' " flnnti f-m -4 r ,tm
a nit 1,1 iv rr, ,Kttr nwwlli 1 I?-'." !! (Inurtiiiiin' ' 1
S , wni, tti- lUv.ut Txwlr ar. . '"' ' "( 'ri''t" l'nf
v'r- m-wUn tfi vriiil ir r ' nwr"I oj
- : isiiyi. fnn, t.r)ant iismmd oil & ' ' '01 ' '- o u.t
FIVE PEH80H KILLED AHO . LIBERTY PARTIS MSBT IN OO- hl wf.ij , mim te,nK mm tt. --" i:. o lltttitm i..r.nK th r-
JOHEO IN WBCK III OKLA-, OPPOStMO REACTIOifAfHIBS All3' ixjWMwr irfwv tMMit m. ! U-.- wt 111, Toginhup
HOMA ON FRIdCO WHEII SOCIALIST III COM f NO StSC- S t.r'.thHf tt :h hrmWi ym mm rtn '' y ''"
K :r:flr: Jlr-tir
PBSMW-T TSLf COPES THfteBj: TSOir I tmf tmt ntm rmM tin V .. i.'! tn vm,
p8eeMo2f tArt . ;- aiwtmiiwwMr im t ' 1 'wti,''
tU -KlVe 9r fur ls iJiitnr xtm, Mrtikh
'i'rir-? r iS-j L,4Wr;
rf l.ii.-r
nT Kiiwi- tl;xn HlWIIIllll JMril n "i-Ml 1. ' - ttvMtt-n I
iiiirrr tli ii-ufMl (MfciSC wm of tft " tiiwt. un M i.ff! i it
ttlnwnt
, iirniti '- of
Mifr' ill
of war twfn- ami ih -
r rnAin-nt
!hiiri are irili'it.'m 'hat
l- ipiJaten for ii.iin-
i.r!r intfi, i 11 iuttri! Itswujay f thw ;i-tfr. !
.(I 1 IV 0 hnii I'l'V l llm' r.ll- tiMtf, Mt-feh KM)
-Ifllill ,ii'l J . IJU'JP olitr.ix .,"o- Jk ,i-4tfo-m. '
, ",,. . (.ii -. 'f ft" 1 mI, - f- 1 u Utkttttd ;fsian t
iv iotiM- (; im' Ai-ir, '.,itttf y- I
ifiii i-4 r- n ' .1 for" h 01 "f .i .isi'l
i,'. I.ii.f .-j-t 1 j fmn f'tl'tot of fi osistfiii ii,!.'! r Jim
"t1v all in- liiar
WMWllllitW Tip.,1
Ht aoiVMi ta. T
i-ru khuH otatfM. kouk- ol ihfii -x-iitlrtK
lfor (ha .ir nl "ih- -3 r---
illitit- from tt fifl-tt 1 -
.irnl llviiii-n of Aujii.i .i-l Tur
in ihla iiory or th Zi'n,-!-i of
!",!- Itfl'- Aui. AimeUHma. 't"ii-
lft.ni- anil atn..ll isnrnmrt tn Mfirn-
H-nniln wl icn th ItrHlmh mt Ywwh I
yo-.frnr,.'nt alriiily have i.romtn'"!
ivt ok in turn "f iiruiwi ton.
Tim fiMxho-XkivaK put,! if alri-'uly
By TSe Af aoelated !'. oa lin rctimila.l hy mum t,t im
Wfli.aw, MoiVtay. 3- fh "U" " f ,V.V
f.oihi o, r. Iwl HU-..1.... i,..w.i.. i 1 nl,w fltat"! t'rlw
ih,lr w. i.otn waul ihtHih "'mt-ot oth-r fr.rinmt-i cf .
.Uti-I. a pp. -if o Ik- -h wtth JUla-w ur.j iw; WKUffRkw.
n.-v utm HiKi ,ir rviitB--i :m a ili-j IU
SPENDING MILLIONS IN POLAND
IN SPREADING DOCTRINES OF
TROTSKY AND LENINE AND
CAUSING MENACE TO THE
GOVERNMENT
fforttl"iM 'vn ! Two)
DR. WILBUR CHAPMAN
FUNERAL SERVICES
HELD IN NEW YORK
of ii.- -: Tt
01 to I'm t-A(
i.mU Vtf
-I o . - 1
i v. tt-m
NOTED PRESBYTERIAN F.VAMO0'
LT HAD VELL MATUHfD
PLAN8 IN NHV ERA MOVf -rjein-
OF Hfl CHUftCH
Br Sin Ai-3Uttti rt.ri-i.
Iltw Vaiffi, iMr- JS. Jrral arv- uni4crlltil.
ROTUNDA OF CAPITAL,
" mm init-m 1 n mrrn TIT
.io,ma. Tfcw ,.rc in fact. l-y tilKlOlfllAO 1 KIlL III
lumiiK tr tiiW iiy inair lawienan-oM in
ilii-ir utmn-h f-r fol.
Tin- Unun-rviki i.ri. lahintr a-jmiK-(.--.
of Hi-iM" 10111)11 io(t of riil
rtMiinira wi.o. tuwl iitimbr t tl
matl at -'.iniO.HWh ! ieieiJ iii.-v
ml thouai.l of ihtu iiimy ty Off rt -
, k iti, 11 -n Miih fofxi dad iwtavy.
I th luat -if vrtiU ii iht rn l irfanty
in th Buluhovikt (nit ttw tml
iirsnw f'ir ttv- jnmH-tHi of tu-
1 h
1 inn
firt.1
ma'
l' 111
of .4
all!
iiil-t.i i..i.t .rreSB 1
.f HotatM'Vkk' in-i-ri-
ittllK ftl'IH JtHWI-- Al'h .'':')
tor thv nun f -fi-
rv .pviwllinr 4"..i. tnou
hN fur iti lt. In-. Wmmr fh-.t-m-tn
nntMt a ttt q vntttgviMt, vlao 'tfcwl -r
today. rill tan iixmv at itw l"tnh
i".-mtiyfmrlH fnatrch lww, wliw I
I'lufiitUtn itiM.t sh tmifit! frn i
tit I Mia. Th hmlg, vnit Uiml .
. , lr. I 'iiitman n ml. "!
SECRETARY BAKER 0I6TRIBUTE . ' '"- Wwtf Ui,
OIFTS TO VASH)NOTON CHiL- K" m'viw f tb l .
DREN VHOSE FATHER tartan 'liunt, -4 Unli h - w
ARE IN FRANCE . i. I xtiv ut 1 .
" t:tmtitv ol tlwi tff
By Tha AtKxtiatvtt itii. ' H tilfttil ! .t Mftt
Waxfeinetfin, ttct.. ii ChWslr-n 'f ;.:.'!: mtn,'n 1'. nroy of i
WjahTfUftuh. wt(f." f-ihir r- r- rf liw-o of h .iwn'r m i'h
,ntr "hi- iiKtkm'a ftefttHw fw mi- -- ! ii im 1 nn
fr'.n i.iJH'tt. v I. ) t
ir''t it tlt-l" i' fh;
f" r i At rAJn
i?f us- fwrMt.f '''
rMi--i- frrit-'lr 1 -
1 nt io 1 ft
!." f
Tli- 'l fo r f
' iMtmi ur'!!i' '
" l'4h-Mt
.VAJ.Tfilt I ' RTf.it Hi, 4 i
I'.OIfKirT t. ;. T "iiv-
MI4
! . KtrjBrnr;r IMAM.
! "K. Kf. tt.
TV ftftl) r'.. - -r
auh t)r Into .'
tKlttifleoitow a
ThoctD tajiiu'i.
th.
l.
; I f. 1 i .1 ' ! fri 1 1 i!
.itilri.v i.w k On tlf ' ieh 1
ittwil' mi ."i' will irijii 1 'ai
, a t ,1, ..,)..) ,1 ttj hi- ;. in 1
for tt artt hmuSm. Ttta
it) ir.r "f ltW tiiw . ;
t-)..air . hit r-TK7jtw caiMli prtW-
" ami Mi. lr .. ( hil diffteHttr
i , laiiurowir '. -.jii in r.rol
aKat.ii ., .ii 11 . .1 irta nA mmm
. if--, t r.. ,-. ih sr
i-t, ,.1,,., '1 1, i.,l n'.MXntfx t. i to
t f iio. .1 !,.; u. 1 t m
r 1
i v..
t.Ai'I'.C.'i
i )(..
1 fi'Hn
lui.'
." Oi'
t H ' I
,iit"t.-r.;
tv
I S'ltl
II
- 1.
IM
-ltl '
t, .1,
f' . Ih. f"
fu.t ".
f ! wwr '
l' it- irnill '
. tllAllf .
f ' "'
iitli'M, ht
, !t.W I - i tt t iMJIll' Of f
.JI REUGIOUS FREEDOM
s)ir4 i' ITI
;r Ift t.
"FIFTY-FIFTY" PLAN
IS PUT UP TO FARMS
IN PLANTING COTTON
30VKHKMCNT WAMTS NtTNVC
v-oiR c0rTuaa im i'Bacc
TO SUILV Cf0MU
AFrEiiWAfr uaaM
in a.'ii u si tn Uat two imimrcn
t'.V-n'lPI im l'o rivo (
I0UL0 PROTECT
C FROM
LD BRICKS
eeweY ro ruppresbion of
UMKMTiAL SECURITY IS
SUM QUITS UStNES DECEW
Si SKT VtLL CONTINUE
OFFIfi IN VA8HIHCTON FOR
A TIME
PUBL
GO
. Tai. jaw. ti -Wtai
fCun'ifni
ALLOWED IN MEXICO
r4v t-v"
.iiIb of lUi'lei- ilally. Kuu'
''! into iiifly on
-m . , ii!i- 'I tty fml tin
i m! thin moiiiy aa fr.ii
lUhl
w 1 1 j;ui
munity h .
tu ,.iv. i .
'I!."'t f '!
l-.ttU!,.)! .". "1
A jft '
1 ; uj '
'.f lAttl '-Kt 1
f thr M'.' 1'itnp ' 'itd to (has
i1a- at whaJ. aald r-tunii''
. frt hf Mttna vw- , k
Hud ivu !t-hl in th
- apitil.
.'..lit M.,:;til
'jla.'ni.t -tl;4
5tilrliij!.-tl i' .
k it'.ii ! ,it l wiif"l i'1!
',), hr Hif ttn K'tki-'
. j "I 'He r ,
1 Hon 5".' 4 1
; rlwt 1
tf' -nil
(Canttii nn Pane Two
THE WEATHER.
I'tirim I'h'Uti 3-nr ' ' '"!
i.O Wit T T.
lay M4 I tmLo. fair JtJ A.niun.
iii.iih
.ri in lh ir Kit
M
'i
AK'i Hlo-fl
W,u, -1
Hid. )l-i Ml
Jlfll Ii
That !..
1 1 .t u at 1 1
lri
ti ib aftai tf
... . :lki im 'i j
to- wiwni ' -
. .1 Mil- 1-lM IUt f
iwaj toxat-rt liN
t 1 i.l
1 im
- w'l.t
'fcckltd Hmi
iliiry lugin .1 n1 hnt down Ww
Mao-. hl-il of (loda rm'-
iSf puihl lJt li'tle pink to up
And Srle'l " far
Then ii-a .itr huir right atardlty
In that jlm nui piac.
Ay. Jcu wun fi bubr, Mh
An- iluekil Ills mafer' hair
Hhe lovl Ilra taut rnwe tftu. I
Wtfltt
Than tu Kins rywhfe-
- John JteClur.
Duy War Gavins Stamo!
CAMP SHERIDAN WINS.
Cy The AUMliul Trtaa.
Montganwiry. Ala, lax. :i I'mi
shvriiUi - fo.itt. ill ftsynn hnijht
tfcawr -js.or. fi . l- ttitie .ifiritO".n
fi-ft i.--.- 'rt- a:in.l ,-.'i ' -. -r ,
1 nmti 1 ' i,.ii(.-i t o ti.
II. Sa -'I' 1. 'h"Ml. TI ti .'
' ;.'l7lit of
"! - i-'alj"-rl'iir
., 1 !.-,,. of i.:'.
1 1 1 ' t If (i 1
1 ! .- .f !! If54'
i. (ii,; o'it trf ii
' ' ! tW 'I' w-
'!..' W ItOltl f4
i" 1 .' . . i. r.f. N 0
CROP PROSPECTS BEST KNOWN
ay Tb AtKlua J'ri.
Di. Ta. Iw. -U -:' ..'ttty hi
i'iii,)i, - it-t.' 1 ' '-in ' tirxwia pii
of Taa ,.. . ui"-i -''
M..11 M-- ,ii.pMt ti. TMiat m 11 a
th l-t bv kiiiii is th
I, .in. iv -.f :h tt. b.ui' of th
thoiouKh a.jiiuMiR l th rwU(ML
mi-r.t
Tfti rto ii 1'
.l ! rtv mt
r is'. 1. , !" f 1,
ttf f-i 1 f
'ir i t.it.l : - 1 -.,
11 11 ih 1 r,i 1 rn
wm I" i't '
lrifa 11 ' I i.f .
j: th ' ' ')"
!..- ,il; i a..'.'.J 1 .' ' f'"fll Mn "I
r It i.rn. t. 1, ! i.4if !. M '
tiffliltfC i of i '
un !,rcr4i!rfi. wtni
MEXICAN PRESIDENT !
GIVEN NEW POWERS IN
FINANCIAL MATTERS,
TERPRETATION
ONLY REMAINS
FOR DISCUSSION
V BlM8-'--nf THINKS CV
ERVSODV 1 ASKS. CO TO AC
CKPTfCt ' F PACSIOENT WIL
SOW' '5 fO TKKM POIMTS
ma ivy thouom with tm
MCA ft SAST
PBOPO960 TO RE.'OVB PROVIS
ION LIMITINO HUVMR OF
CLCftVMftll AMD GIVE
FXSSOOM OT PROPSSTV
Maui Ctty, la i '. '
. , ..n-il1iol l 'Ml'St'lB
f'til' Io.
. ... 1.,
... - i, . li
lwa ' 'MBjjDMim, cf th 1
tt 1 '.' 'h ' JUirtiw!
.n-aiwii trttf rstit 'if Tibmi 1rm- fr n i wr - f u
ttaat yr van kpiaitaat4 m OA d - l.. ai-uni.i '
! m-r we c. M Attorn at Wttrttfaw i ! -i.rw n u,n.w
j, 11 t-i.tl f.ztmav.-r. Sa - ij j imii tn)-. -juUm
a f ti- ' JMt4 iha iMtatrtfacnl vuivw; vio -.. i-tw fcc ii t
f Amji- v'l'w -. to daitlW a 'id aeMMy fcy iv. i-.ifita
mji i . . .rf., , . n
Attii.t jpk.i i& 44 thwr bant .-i .- . - u
-. S ('tf"--ii fa.-WH-yii tM ). , ' v
'h o o Vr ah i,iMi,asi ;.. mn ! ... r
, : . : rr. . i.t .s , . .
( ij.',', l "M itKlMM ..
" 1 '. . j j . . 1
1 urn'at
iiri lm-
r ' y
n(l-a "
' ateti ' it
o f M" -r(i .
. Itli ii 1
r '
v-.t 1 AH
' 'tf.
ti, 1
. rM w
it K-.r'h-.
a ; I f-t i-l v.
15 Ji ,JC .
. It v.
' r
K'm
ih f.
'!
I
pr-
ay t a t is u rim.
Ir. iMir ' .t ,1 "
"l 1 . pt - -
- ,i ,nla, ! 'f! 11
laaMI '! t
I ... M3 t-k ... f
, n. 'f "0t 'h '
i( . . -.a 1 i '
I ' . , . M
W "K o t-,
.1,1 . 1
r -t (. '. '
. t.,iMi,n ,.
Mat' ' it.'
ti St . -it
1 w nrf '
RED CROSS MEMBERSHIP
IS SLOWLY CLIMBING UP
OCCUPATION TROOPS
ENJOY GOOD HEALTH
OLV fjK.P WS HALF THOU
SAND N -OSITALS AND
MOr OF THIM TitOM
INFLUCMZA
'if- '
I I
I itf ! I .
- to,'"
,,.'.i"rfc.
h-lta l' '
f . tfc-Ml -
i' :'ii.
f W A-t,
Vpt,',,. I
C I
IMPORTATION OF FOOD STUFFS
EXPECTED TO HE EXTENDED
UNTIL JUNE 19
ALL CLEAJ1 FOR PEACE.
Uy Tha Adat4 Pi.i.
ChawmonL Ik- ti---l ha ail4rx
t th Amertraa smMiara 'oHay. J rti
rfMii Wtiaan aatd that ha did wl fnut
,i t i..,l r.f lit. uri.lt I !Mdm 1 II h " ' ' "
' . ,tmM tAnu.t.,, Ml f4fA tt hi t U
u.iu, im wu ot.aBAraiiBK. anv iri- '
..rbvlial or at f-HMtkownLal mttt.' t.kd for hf she Mini-
purpottt.
S7 Tb Auoclat.4
Maaa CHy. fat, ti Tb fhamswi
1 l ut, 'Mim .1u1.11. a to -
aii m fin
)'iii It n U'iiliwl that uarfar th
iiw .othoiilr h jit If lRt wiil an.'
u-u.- n' i!r i-' a (K-rmUtMiK un'ii Jii
ui i i)j imiirt nion of foiil Hull
.u.l .ii.'ii-a of prim riftly w ml- 1
d -vi,ll ti ,' u'luiii jinpl'-rii' 1.1 1 t
lrritou ma' hlm-ry. It ! 'kpn-tit
1 I
.! '
tiari.
A ,
'h
- J
1M.)
'I I
'- t
'o ' .
. ! ,IMt -'.t.l"
ti
..'.- danii
i ''.'a
,i" ruin1
... , thkr
.tl.rliltlri
li!f '
i til'i; ip '. '
.'f ill,. I
,ittL. in, .(
.it t u iittilrf
.1,1 -O tfv
I ,
Ny Tk Aiaa fuz-
Wah.ttt Oat. 18. Aa a4i-o,t-
ti niy If J9CKIX06 waa vn
, 'iK,rta i".m in Ami4Ml HtS
',, C"i Man Ha'l C'l. raiv
ij tt- o-t ai Ma,R4l haadti.arc
hara,
y d.v.aan rart at i4 tfcaw
far tHay u tan at ta M niy
tarina natwriaa .
tan, an H 4 offit-ala t tw -.,t
that IH ,llan,. toini will
!
.yf t w,-v
lit 1 rl K
Tr ' ' -t
nil" '
Ma-
lttu,'I I
t1 It'
M, 4t I 'f
m ai 'i4
W.aa i aadEali-
iaA HW.-I f
ml t a!P
i
tl i -.lulwr of '- itn' ,
fa,eii iito a., i, M-M aoaau
'. ff iir. -7-ttii'. t ,-ri.i
," . Mr !- ,H-im ifi i. r.
fi.f o),lit, rtv-i ,tfi f . rut iw.,
'II.-.. tr i Th 1 Mi tl
fV'- .-
t
-it.
AGED TVIN IS DEAD.
St The AitcdaUd Pra.
8pokane, Woalu OtK, W. - WltK iJn
likin, mU to iav mi irf Mm
I.It lit. Int.- liflna IH Itw I'nitifd Htata
.1,1 i.t . 1-.. n.,. n nt n- ih .i .ltn. , tuuti.,Mu. i. . i ! Tna i.. .1 i.ol ratiiti Bibla ftr the t.ulK erf ifta
Ul' II IIVIV IPfltflUt! .V t v. -' - " " " ' ..... - -
1 I
i 1. j' th Wbii inm lii'
:.ita '. (t t f- prapanns ,
kun ".tj-.nt'rf'ff aakl '4
on't i'i nk .t UI r'.-i th In -$
. il r-t.tsa!hih'l 'if ttw iraift
. ;il i .,rir, o In ; 1 1. it nl -5-I.O.
nilrC'U'i' "I'l.M ?f Ml i
i. I '. 1 ... f,vr '. linn -.Mr ?'
t.u1 . u.. ..:tkw. A airaixa !
: ; : v -.- -: : v - -: ,
ABOLISH ALL TITLES.
AMOoiatsd Frit.
Munich. Iw t'i ria ',t.w
Vit-rtwWl o(it"jii -Ik
1 H(uttiirt4j ilmp.ii. .. :m-.
t'i h..ll4d ,ioh 1 1 . 1 0. 1
powara.
-t.
1 " n -t r,, if ta1 11
,tt'.' .-t" ih.- Isoi'1-
1,' t it- t. t , iftt.4 o'.
it'xt.i- -hjh tal
j. it ! 1 -foliti 1 V
n 1- i' of jnrtmMl-if
vtMKi u f'-t Mi nsBr '
a run' tta. Ttai
1 1 anvcit 'i i--!. '.it n
41 1 lt -r!'l'ltd Htt
tisti .' m 1 , -trtut
Mi r 'j .iji'int or wrihii
PALESTINE FOB THE JEWS.
I r T AMwotaud Pii.
1 Nw YP. !- n Tb Ihltiiah w
t inrii ulan to -taii?i a JewM
1 , 10-iUitil 1 I'l.ttio aaa 1 aitoriwctt hy
1. 1.-. ;, Mtii.v .' Na-u-t'Ukttwn '
. mf utti H-Viti-ratw wf 44rtkaaa
j ',.iy(ifaniioitit almti on a, (Wftvuai
It ' O I. ' " .'!,-. .
tlfc -a .0 . 1 . -li-.
'.i'.n ri "f 1 r
e (tr in" 01 ' ,1 ' ' lr
m-a Ii ui'p 'nvii.tiv
4fw r 't-itix.iiifvt.f,jf
irn ri.a nif
' -m ia th a
.rotrttttn. it
'ICtWll IV to
r. lanrt t coa-
p prwvtnt
1
th- "titiiv i!u ,- at) ah irnpemj-
1.11 1 i.uattMr pWWtf.'
Tb iMimu.ittro rSI maintain ot-
.5. -;. .
5- "t'jn biz tola.
year.

xml | txt