OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 02, 1920, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1920-04-02/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

. .'l HIJWH MMty,
I'RIDAY, APRIL ?, 102J
PAGE SIX
CORPUS CHRIST. CALLER
i
CORPUS CHRIST! CALLER
AMERICA SOBERING UP
- Bv
tut CAiutn PuoLiSHiNO co. irniirjTOf " :
l"ns tnt ill 11 ihiv ilii t.-ih r
I i ei4nt
Joh " Ki Vj- l'reldml
llu l,,ir. awretarv-T
1miV 'ha Auif n" 's jvtst
t i i ' ' itw.'l ' awl n 'k
r..."n"rV.JZT!mI. 1'." i'-a tniiiiv .i "inn n nd lor
fiCMBEf) ASSOCIATED ..... i i , ,ui ..,..- I,,
".ill- '.I I.. th, Ur f-.i Iuhliriilli nf ill'l'p ill II Klltdl'lff I It" I 'fllllll Mini
i 'iirh Miur it psn' wr .t;i
wt.
- 4n. d ' it - twit
it it .ft .i un-l
'-i4 hiirii'
M t)l'
'UOC1THrl RATtR
t . , .-r Can tar
t .1. th.
0 M 'l
l" n ' f ar i n id
or . u . nuv At i f " , '
f - i44"rc . I
dt. . , .,r M-Iph ' 1 I
CIRCULATION OEPARTMtNT
k oork of ii ' f
i .iittiv mm. in u i t..
fftrtd aurvh hii Wem a
IN TRAINING.
COUNTY TO ASK
BIDS ON ROADS;
BUYS MACHINES
How About YourCatat'rh?
Do You Want Real Roliof ?
Then Throw Away Yo'ir Spray
nml Other Mskeaklft Treatment.
I
i .
-
' e n .! i.jlrr Ri it
(Hl h. Imped lo il..
nrf'nB .nil of fal
llil' h. hTl I i .1 u
An.) . IrliS .1 I.. M IH.' '
Th i vWtrt ioim.l "f in .im
I la.) ..ft. ! il linn n.l v
lj .'til !! ..II.' 1 ' '111
Lift lulu iii 1."
rii.-u.
II . ,
l
J !
l r-
PHONSS.
VI-
, tnrr.
I ll !'..'
I ' l"l11
I'll
Mr U
S'-mi. 1U1
i ', l I H i. null 1 HON tt'.y of Should f v hu ftuul nrt fltlJ II Hup.
piTior in tnnng drink or frnin um rut unhimi
.!..; vHuaHj Htu-tivt intoxicant., A.! a" """-uv m iti -hinpft
nptrity Atutrira hu Iwii Ht for Kinr v. h f.n..i
ll Hi' k on POOU ttWOT, iSUSCfi oil To train hi. .ulrii (..i th n
,) Miiiwy cud iwire U. li J," "" "'" """
' .r').r it ill th vl"l. ll Ujtrd Hl..nf nnih -iih,,i,i
, .lt ii,T ,ftr mole' Keltic 'iioh evrn nn
. i l . , Thmkmr ohi-r. It-.rti i-I1W hln u'
. . ..i 'hr i.ii.Miiiii uf fuur anil
- :i .1 cxpt.-siiv. Mi.a Ooprrlffht ins br BJrar A. auf.t.
' ! iiac bf-:. i.'i.i,thuiit of v " gi5Es. . -r--
option. !ii' papJit ik; "ithi.mt thv n.r pniluibl., hotrir, ibal tin- t,it.'
i orru v . !i-ri iuO!a ' 'it ; mil' rn-u-l uinl ni luu i !
ii. iii.
v . I . '
I Ill
I
V
i ' r '
ri.u.. A'i.i .;-"
VR0FES80R MENOER
llllll't- llllrll
. ..a -ic raw v U BOf, mi morv surtraui- tll lnli ii( !.- fnr
u ntrfl U n.Hki I ni'1 cITfx t , t.- i.. Mn V.it nml -(lions i
. n M-n htfli iii. rosnwj jro'n i!,ji,r.
-ttl A intraettt rrditU lo 1 -
fiiiikut Wilton MM-rtt tiionths Aftu -milititf ntumt
mo ii wmi i iiiii' ii m -. iri li.iti .1 i- ki".
i ni'
il- "MM .Ml' ' i
..r .iii.iiii.'-uii
llll ITi rii'l nur ' HI
1 Mk , "t: n. '
T ,'lll-.,l'lll"ll l"l '
I'tiluiiih' .1
Lit.- .. !l ininp .. t ""h ' ' "
Wlui ..u'rt Ii. .i....- .u 'mi. ..r ii'i.ii .." ml
m-i.t "' "' l!" I '
Mum !.... !! ti.n ' Li .in-- I " " 1
ni'ill 1 v "" '
Ami not in ..... K.. Mniu .1.. il 1 '-"' ""
BpV mi'i, T.- In i 'I'.fi .In i" In ii"'l'l "' "'
Trui- nun in iii.tliimt .in- 'in. ' '"' ,
Wn .ml.l h..- . in ih f "i ilf fi .1 i""'"'1 '
Mum hr rout iffcdiK 'iii,.iiIi hi I ' "" 1,1 " '
ih,..uh ,"'
I f.'lTltlfl I
111" l.llT' -
im k I'liiiiiii 1 .11.
n 'p' i ni I i"i' ! ' '
r. .'!. iiik tin '
n.- i.f... . II" i . in
..I imir Ap. II
WTn ? Simpl l.i-i-nui. 'U live
tvrrlimki 'i Ihc cnu ' trrli.
nnl h II ni v nut Iri'utmoi.i 1 lifi-n
mmlirortni. K. muM thi- tuiu if
tbr i-lug-Kiil-up .ii-.umulii'. n tnut
rki'ki- 'ip .MMir iilr paMii'i.'!
Ihov nil until' r' v ih.nr 'ar foi
pornril tltmr thorn a way. !i.y
will promptlv r .i)fear ulitff
CttllPr l irlllllVi I.
S. 8. S. i an nut iltc 9 Ihp ml!
lini's i.f tm ':i!iiii!i iffrtmi vv lh
wliirh ymir hlnnil 1 . infitt'd. A
thiiri'iijrh inuifo nf thH rmoiW
will cl-ntur unit pufKy your 1 1"'.
rl itmmi t'u iMioa-o r rmi
whi.-h 1 nu i' 1 'I'tn'-il-
Knr frM m.ili.-al I'l.-ici wr'l.- tn
gtiiKi il'.t 1.' m. 'iter 1 1. nipnv . i nn'i sumw nn.ii 1. 1 n I'mn
local applies in. iiu uu us,- -ai Um-1 LuluraUiry, AUtiii', I..U,
n i 11.11
I !! mm-.m- , - i
III- 1
r 1
i.ii
1 1
1 .11 1
1 " it1
- 1.!
TABLET? Mi
CITY DRl.'G STORK INC.
m
37th Infantry Band
1 r i.f
I mi 11
" Has Enjoyable Stay Another Big Truck
As Kenedy s Guest Furnished Bv State
i;:$L'Z l' " ' hta-v J 1'. 7" r. V" ' 1 rv . . , , . i For RoadWork Here
I r . 1
ikr. iivitiK
. ?i . 1, ..'i m )inv;( Aiiorioan inatiiaaix.fi'
ui 1' ' itj ou! mnlady v hovt all trpnl t
1 1 .!! .oi' vf iu un liijrh Brwi hl to jay
I M,r ' - 1 'ul 1'. in tin jjrp t, and t i- lit pa in .!,.
M - I -1 1 !l'5. , j, ;j U'. in M-IWl' 'I '.' tin
, ,i 1 1 1 ... ; -1 liOii jh !h:ii
or j haMt ni pri'i il . .'. ki:iiv
, 1 i;.,. i.i l r?h '" '"0 hil ti. icfrau fr"'u tho ur:
. 1.
m in r ii' p. b ' nity iipfiimf uji to
! ' 'i 1 t'' ''' u,lfl 11 half ' ! , . . .
1 !"i' 1 rli"i,v 1 in f r .iinl mi iii v s
; n h' . iv, 'ui' c fi,-,i.- ti.".iki, - ,. .. ., i
-'.v,1 'ii'tni or siij ! ,,, ft, . , '
'. ! iird in the final. .- .' Ml''' ("ar.- w .1 . m..,-
.. , s,mu mil, ! j i.. " v '
.1 I 1 . 1 . 1 Jn Mi N "
. r ..!! ..!'..'. .in! ,, ,h. ,
' :. inno A- : 1 .;n.y -'i- M. V tt
..1, .,nt in hf- In i.htr tn'" ' J ,w v"u'1 '''I""
11'
hKVKPV T 1- .i 1' : Thr .. ,.
I'lr f i. il-. .'ii'.ii-l tin "ieri .ui
.11 kiwi, l tlii- Trill I K vnt(.
Truck Ih-iiii!
JJ 1 1 Irf 11 1 i'iiI ln.-'i innv l".ii- l"mtln ih.i.ih Imll.n'.w i i. I " i.l
JT S . j ' "' " " "in '"' thf II !. V Sii... . .mn'i in ... 1 Ii 4d 1. .
S S jf&Tl '" l'" HMkw.ilit .nilt inf.-. in t- ..- il
S VJTt---- C ..,.,,,. ,,, ,..i i .1,, ,. .s '..ni 11. - 1. i'U-1 11 1 .1
. 0-1 yy l ,. 1 fr 1 ' f Hun 1 'i l'l. "t II" ' ' . 'I r- -1 1 i 1 '. k ! I
w ,. 1 fr 11 s ii.tMn I'l'H.i. "t
( ( I II SHlfll ..l-t.H "f Hl lll-'tllll Hl '
K Ii 1' nim"!"! ' wl It'lM'-i it.i'11 it- iii in
llur" nut J'iin S.i Tin v y ,
1 ik"ii :n iti.- KTied Hul Mlm-ii.i inn...", .1
Will 'n.i.l f.r 1iPi' if 'i mlii'li !l",(! 1. 1 1,. ,
tv Wlll f .l.f'l i.l'l." 'IV-A'
rntlrr pnrtv 1
I'll I
'l.i 1
l.d
tli. i .ii I
11
. ti-r
! i. . r ,, -piikl "f
' i -i ttir.
' . I - -It
- ' l . ;.i. i i,-i,t
i V- ;r . -ft!o-
1 v i f s
f''iir., r p ' ia
hi - ! ' ''.m
. . ,'fi t
fi, , :r.
. ill. .1 r . '"' 'i
1 1 ii 1 ii aim snir'. inr iinrr Ull .),,. ,
. and mti"nt nurwlvin w itu
n
ivl't .1
i.. a-
. crrl
'I:'v3h
I."
.- 'Blf
I', ti. :
'fil
. 1
-I .
-1
' i .
Tti,.l .. i . lo VKIrnt'
i . " -niton. eic 'ac f'p rtilu'i'l j'., M. v,,;, ' ' i
1 f.r npun. ' ' "
a nmit v in 'luc itnij1 T' ti '.ii.'. !th iim ..f i.f..rm
' ; .-op h;u, the mad. rei-k.;;:
v ; ! Wf have lon oit.ir ami w v . n irni i. mi i.i..
'tr Kpndhitts and our liva' ni fwiit i' of tan- tin
r. m-r rnotf hcalfhful, mor 2'i;'.rsr..l,1 .TlLr VZ. "7'
, . , w i wiirti vi-int qiii 'hi r ir ' r- i"-
rl 'i' plar Bv oomu this, ur m
- -:i In .firpi''. for there'll In-' kit in if im- mini .ti-i .1 ih
"i '.-. ii a ai- with the . 1 ,pll,t'" i-wutur h.. trim i. h.
on 'i'.M'iii dirk l-ron ta-itc, ; m-i.. um,!,,,,, tint rg..i .t H..n:
iiiirili, Wi'iKin rievennd fran-1 rigl.t vr 'i-i he-id
,v f. ,be od id i.-!,u:!;r1;T;rrM
or '.(uit'ii fiuiDXi)) aenae
yiMHSSIPPI AND 8UFFRA0B
1
tlttll' lie lf"ll fl
tllll
Mali I iv IKhl nil"' Tlliil.K
Alnt aei time nhi" . .!' d
"Mhiri KI"' ll.t TliKKK
Aftrr tli" ilii"! ilt'tni' "" i 'i'.
! man n 'u-ir r '" II- '
s ver rir''ihle 'hit friend I 'ftat unti ti.. .fii'iihin." k.ii "t un'i
. ' :ii : . . .1 ... lu .''... ni.t'H 1 ' ii I"
- rirB- ni iiun iurp ,,,,,,, , ... ,,
.ii or'im'i I'l.inlafior iri the thi'- .ii-i i',u. '.. r,.,. ti,. i
!.!' U-'m) ..'.rl'tinrn ulia- mn "! " ' i' ".' -:- "
:n .f if. i4 nii'l lliMii,i.i.' ri- ' vvs .. '"i.( ... i
. . rrmiiiii. fi..in tliv i'. rani" I ' "'
Tlnv i-.n(-i w.m Kivi'n .it 'I .. . k
K - . T - I...I11 I il milM! Ml- -i
i.- , - iff iimi'i" . f - I '
Ti. I.. i .'ii .1 - .I i I
I 1 . r inn ' . . "I '' "i-
'- . .). i i r rn- i..r n i i -
l ' ,.i i , r. .1 i hi ' nli
l. , ' H.. K' ' I - f ' i'i '
' . , . . t ry I ' ic'
l I I. f I, . ' .- '
mil" ( i l ' i. il 1 - '
Ii. ii - ' in- I 'h '
. ' (' n. Ill" , . ' '' i' . .
nlm.
Iu lit I ,f. ' I 4 "
"Will ...' . t ... 1 ' ' 'ii - .
M . '!. i. ,i'.l II M 41 ul '
.Him iri -1 1- " li l.i ' ' ' .
.ii.' a r ui'i , i i-i- -I" -
Ui. k.-.- n ,l k i.f - . I . l
.4: 'k lh, . i .... n i
f i1' i -i ri" t l - i
I ..- . n
.ii- . 'i mil-- i . .
- I,. - i . r. t. . .i-,i
II '1 I'l' I '. II ' Kll I
H'1 "i I- - up.
' I. ' M.I I - . I ' - , ' ,
l. i, A i i 1.. in it. ' "iji.'
T-t c "
' ni'-' I - I r ' 'I- ' 'Ii i
Il I
.. if i
ii'l
,l'...
"fin. .it i
111 4 v K
il
ill-
r jil
rill
" -II
er. '
!
- i.i
.
.... rn- .-' ji.m '. !m th
....ii- !.i'. ii.,f :.i raiif;. fin
;.'. iu,.i-!.d'. "i' .i 'h' "I ti
1 LfraUli.lM ' II .8, xUfTn'Ke ! Vt .. v '.-' iMi.-mn f' r -i lm I Hit'
i i. With , i.i-r.1 lr.M.,. ..r f"i i"ni p:ln Mm' v.m-h--;
' ' pMp ilption : hpi i" .i . mi;- j.;. .
. j that II . s I !k .tuti-'
.. 1 -en .lliii..t I. Mir., r tlw '' ' ,r', ""' '
IIHWII M - .1 I I" " Vlllr" '" ' 1 '
',1.1
JilMllO
fl
'SI
Mr
il
I'H't n pMll'l' - ' '! ' fiifci-l! . '
j !.. .r-i .Imi era 'h h
,.iiiii r 'evion tf-M" I'l'li it 4iill
!. !oiv ci r.ci Jl iiiiiMppi
f'4tii' '! ''ie nwii'liuent i Mil
u e ,'ner' l.iwf.--, lnln equal!
;si(n I Vinrl nni prei Piling
fo-ir iirin
': Bee Keepers of Two
Counties Organize
i 1
r.
ii 'i MijfTejje m '
m f fa'ilt i"
' (t. i' T.'iii.i-ri' j ip
v i' riiak-i no! '" i'"'1 "
11 H
M '( llHI'
k'M'. . .
lilt.' - Ii'
1' Hlk 1.1
. i iltnn
,. ill-, tul
' I- .T -
I ,i --pi.
AT THI AMU8U
Mbtri. I H
' ' ! 111...' ' 'l' 'III .VP ... '
, mi w hr.. m tiifeir ttKli w'-' .
I ikii Hid h
,i. ttffi p.. iti- ier al- ,.,,,. t ,
'H iMilitii", inui thr '
i.ii'
'. a
.M
...I.. .! 1..I.H
1 1 1
III' 1 1 ill ....
If .. I
Ml' I-
ni"-r'
r(l.'
ii
5 i ' (li. I
nainti
1 'if
f .. . in .
Hj: .i. iul
i j. i,,i 'g,,r pinn. i. i r
iirliritf i.n1- si i-ill ni." ! pi.mi. .i.
I ,1V IM " !" ' V -
p , f j,iwl fp m On ( ,
ni. d - stum" fn' ii ' lu' f i
- '..III. I 'III ', ' lllptl'll
rurlim ( '. hi'
t- i d tii.for.i '( nifii'i SI'i'K 1
fit' '" ' win, ,i . ' rt h" r-ii. i"l 'Hul it.ii 1 1 i.u .
, '(.; N'.in.- ' -i'-t '.lie "'ii'-'
i . , illliit. ' .r Tunilnif uln-
' i . I i I - . ! g.j lira- .t y'..i Ii I."
' i ' ' . .um. ,wri1 hr. womH, ' p ih"
in.- .'Iirjur HI mini ..n. lit t- "rn Thi 4.- i.-
. ..mi , I . . i 'n. ii i .il.ir . i-
l. 111! let ' '-ik '' il III- v...r.l 'i'
i I., if i d .,n. i. i' .i i i' w"u I i''ii".
Tri. i.ii; Iih in .1 vn- ml' 'in'.'infr potn'r ' 44 i.i
i , ti . in 1 1' 'I " .( h 'IK .11' 'J . k
.' it. ..nix
,1., W.'l
if- .. to TI.. ( ui!. i
I II HI- K KI 4 l-'K- M
rpi "ii! in i Iiiik f (,. I,. .
I..1 . ' ., .nil l. iii .
Mi.lt -1 , s . 4! , i Xl-.l I h I
Mi'Muil ii I'outi'li k' II. .
Till' fullo'Vinic offli'f-i- ii
7T-li!i"iil y fli-..-it
Jim I. ih . "ii'l
iiM.i K It 'itt'i.. a. - i I. Lnn
H'-lfir
TPi t-i irn i - - i'U H" - ",. .
,i'l... I- I.. ilii. . tin I .' , i II
tin m. t . . i "lit in H nil i ' ' '. i. - .
and 'ii . u-"iii ik ,i ml ... I '!, . i
ii'm- vriin' t(. . t-i ' iiliii.'- 'I'l.
rt.,i ! ."II 't,. 'i I i l,i 1 1 , .' - I
l.r". i 1 - - .i i-.. M.t"ti,. ii- ' '
' 'iiiklrm .. ' l ii'innii- .if I.-.
ir i. ! , , ,t ,VI. ,t,lh ,
ktrMulli'l I" - " l.li-nll. id
t(J K. III. I . . ...h! 'i .id 1-Itl.lnn.' -I
i-rill'in "f 1 1 i .... - I hi- hum . r ' .
1(11' I,. v ' CM 11. .III. ul" ,
ii. .n 1. .iii..., :,.i. 1 'jfid! the i'. ii
ic II .-I ii -'. ' tn.'nt "f II,'
... .,11' ...i I t . I- Ill i' fi. l".
. xi.. led inii It ill ii,,, vi i
I J.'- .1 h 'I.f il.K Hi' I'tOH. h!
' li' cVfl
... I.."
t rneel
. 'I'll .
Ma i
In
I fi Ii -., '..
..ff i I .iln."i
mid ih. i;n .i.iiin t-i kh. . ..inpiuii ." .
II1W l.llipifd II lllHfl Per' 11 . o "Hid In-
t.i w.ilt ,ii. In'iii '"i p' i mi - - mil I--
'If hi- Itlllt llliil'lv Win Ii W 'lIH
It'll I cf. it'c Id. iTiirilni IP l n
'-ii ' ' . . . ..ini: . ' - 1 1 c
' lipid
i ".iCl.,.
1 1 , 'ii, tli 'ill'
i. ." ., i - .i.iri
. ,(.. i . . n ' i' ' 'it
' i ' 1 ir 1
., ..!i 141 "h " Mtl-
l.i -I'tiKk mr'-'l)
r nl it will If-
'I, DM- '.tat CM M'
i nu 4 i 1 1 an I lion'
I 'IOI
i -, i, , ' i ' inn nf -um,,.
. -ii ..ii .viiirti l 'he n
ii in imr ,it ih" AMIiKd T'if i'r -,
I
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Tctfla How Tn Open Closgdl No
trill und linil Huad-CulUi.
NOTICE OF OIRaOLUTlON.
I in
t.
p i '
i i
in
i - I
-i in.
. -i .
. lei In .
f i IiiikI
( l',if."l i
i( il!
h-
,,! w '.
l.iy. .1.1 1 f . I
. 'i'l it dur I ! '
Mr I, ..I'll.' f All
r. il, ' I 'HID ' '
. .',1 I , , I .
,. l!lti..t All III
i i in I... pn d i
I flr-c llitl p(t4
i' .Midi '' I'.lll
II, i
44 ni M i
h m
,'l
Im.i
' hillk j, ..i . '
lidlnl, tun ,nllli"Ull lln '
il. I .ll ' i llii l.lll'illi ii
. t ill lit "iii.l .' II Ul' lUUj
- I I", .I'll. III
, i "t( . 4 " . i.i ami
ii. d aiat-r, '-aiiii'.t
; - IW 1'ieittinnril aiiM'e 44ouin'
"v -in'' irn4el li'i iiiriitnl .'I
n .1 i ,1)1 l i' 1 1' 'Hi . 1 ' rt
i -., ' '.I .' 1 1 ' f i .1 - i '
I . i ' i -.1 .,l,.l, I M ..I I ' - i i t
i.'44V Uli AiliMVlilJtira Int4t JUat 11, 1 i nl,.,p. in Old l'inil ill 1111'
. .... w.. It j. rfr.... (.f iiiiclfvltu. Mit ' I"l '
ri'-- "" .- j ,a,
, ,1 Hlnl In-Ill ril.i l I. Iis III. I JuU r,Lt ,,jur ..l.iidr.n
I' .ilji-b, t'TuJJn to In- -.I'll, Jl in . at Povr Mll nry. j
NOTICF
' .Ul. J I'M',.-
i ' 'iipir Htun
K 4 MI'K
fill Mi
ll 11 f In l
I," !' i.
T l'
I .i I, .
' ' I. ,
Ml ,'
tun I' "iffi
-I il I
,f .in- I in
i.l ( . . ni. - i
1 ,
n nil I I'll IV i-i,. I
(1 'I ' I l"l, I
i '111 , "I ,
i , f
I ' 'HI
ill i -. . ti 1 1 1 1 ' i '
I'.lll '!''". ' ' I '
k il S li Alll"lil'i
I'i . - . .
, i ' ( i, , i "
.1 .1. ". yiv I'l'tiy
. i; st c
v
,1. ,. I .
NOTIt r
1 LXAS
h fari ( IV" S '
r,l fit
c r 1 n
. i ly
. i .1'
ger
Vecf Way
Amhroiia
tf.'Vfj
Ttd'tt Woi'H
mtu
.UIK Mil IS
ei'un. Tan
a
l n !! i
I rood 1
.conomica
Now Smith Syrup is i-conomical !)oc.iiist it custs about om -third
as much as butter, about one-half as mut h as beef. New
South Syrup is just pure suirar cine jiiice built d to the right
syrup consistency -nothinj athU l, nothing taken away. It
has the exquisite cane juice flavor tastes just as if you had
squeezed the juice out of the cane yourself. Put New South
S nip on your table and ou 4i!l have a healthy, economical
food lor the whole faniil.
Ask Yo ur (iivii rr
New Orleans Coffee Co.; Ltd.
New Orlcani, La.
l Add
j GROCtPARRSH"c0.j Distributors
GROCE-PAR
I
t'
31

xml | txt