OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 18, 1920, Image 14

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1920-04-18/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FOURTEEN

Ft
FOURTEEN
SUNDAY, APRIL 18, 1920
CORPUS CHRISTI CALLER
10 Per Cent Of f on Your Cleaning and
Pressing Bll
Just Hip the coupon, bring it 'o
os and we will do the reft.
Thl Coupon is Good for 20 Per Cnt in Trade
Name . . .
Addre . .
Exclusive resident agent for the Haml -Dandy
Line of Men's I lothing.
EPWORTH CLEANING & PRESSING CO.
317 Chparral Street. Phono 622
All .rk called for and delivered Just phone.
BOARD REDUCES Eyod 9""
trom Middle West
COST OF SCHOOL
to Be Exploited
't-
First State Bank
OF CORPUS CHRISTI, TEXAS
Guaranty Fund Rank
Capital stock 5 100M8M
Surplus and profits 110,419.90
Deposits 2,391 J53M
I H lf ll.S.K. K April 17 r
viiion o Ktart mmmerr fnm th
.Vi.kJI Wt t khMti tn lr rwm
, iif tf tri-Hl Iwiwllt loj
' ' r ntrtKn . 1
t d i in thlt r)lr-l.in Inn
it-inm b. t- b4 J-:.jt- ,.,, ring f ,tn luil.n llv ,iuii-
t fro ;5 . r 1 - 1-1 th n'-i rtB ln pp.,ui-vi it,- In-
-V i-tt ;-wrti t .inti! V ittju i trti tt n f.-t,mnthMi f fuMit
fc -t ' ' : - tm t.f ,rt. -4 w oft . -h-ti-,
! Th. . , ' t jr w Oh"- um!. n. !.'
, . , .prrKii. if .' "oi.tMlt-ni . Kr i -mi (i t i.tiHl' hiitr
n!.'u't i u, '' i If ;,-mrn! m u e .-ntu AnnVu'
.ftf. ni-- tt t.i i-nn' ! js. j 't-,;tr, I'l-miis-iti-inti
luring- J.ir.uaM Jinil tahnd 10 lu Th i... twin p il.Hhtrl undrr
I i'ium tt i..itii, n.,.. M(u ... ,r 4, ,. .h pitri4j.ic.rUi wort
r liite li "Uir:t. ,r tt li I'.ttt-i - . , a .,,,,, ,)tf. ,t tl iitw
- .;.. n 'trr if ,i..'li,i'Ul ' ji,.,lf,. f Hr..u.ti- !! t. I Irtl '
i rm't:"i,! ... u ! !) r, .,iin r
! '! . c.ii . . i . ' .- fcj . , . .
i . ' ' 'I i t. itt ' . v.
' (uftfovT rnl miuhffrtal' o (h u- t-r .f ttitut ' i" ' tJi' in
. nr m (I ',-T tht . : - i- -t ,t itri.i.t .iu,. n'.itit
t f- II .fr..' thi 'ht i t
- -r r.r-t. th ,. . iu- i f'r-n i- . th.
Sf.nl f twsiro! m,;m.rnf i- (r. ,! .i.v,s.ltl uh -mim..
."""II tbtr r-itit -ri rtmb-l wtrntn w S- tt'it ril r.U!-. H -
" it "f "'' . (( Ud l n- wWr it so an.'
AT THB AMUSU
3UNOA.Y AND MONDAY
Hlftm RrC.lll tfd toe "Fl"
Awl Wrm'.''
hnr' in t "Bil M
(Irtf r.c. I th .-.lf o' tr M. tt-
I''
r t. iiit a
. .f tr
B ' ' !!'
in i t
-It 1 t'-
... jit. ,,mnri wiiin ili tuutii.t Rt .ni'n.
. i -ft' ,r MlMitflrv mi'.' . t" n t ntd l'jiiw i
n'r of . -. . it. - . i
j . -tit .1 ri'.-' . .((l.r . "
-f
1
t. tt . ,!
. I 1 1
lu-" I tV 2
t .r. v .J ,
. t i .'. ,
:t : . it t rstf . i
"n ' iiuc 'rnr h .
1 i i. (timI . tt . - f . it w
.7 Ifnt TV .af- v. t
tfttr . .t . tt.'i 't
u-.." i .. 'ti.;fi if
Jon.. .r HAt l tl.-
to 1.. n
'lii
H. ll-Vf .sl Wl imii n ii
IKrt-i'J Hftin Otto (but WW
iwn nttrwtKtt thr vuMttn iht
frf M.x MSwr.n h- in liw
, i i-. tr jnit W itit ' tftf
H fw ' ln fhnr
!, r- ii i iiMtx Irw ttiMlrir th tr-
nal iip -ihk n o( U.tavitfl! Karitrt
.Isrt-Oin nral
Th Hrm t$vlrtt HHl wi'- (
' Jitl-Ti HnMfll P ctl !.! flint! -1. i
. t- lif thr nrliPtinn hrwtihM th
i' . I ft. of K'tMimlr TuritVt nd m ,
.t. S-v 1 fir-ttf ' rB t i ll
, , tit.t. :t.lutl HrM- '!'
i f Ti . ), tiii'. rmi" h' limiu tt
'tnt-rri'-tl "pf r tm' Ilumht- J
a. in f Iivi. wat H
.!)!"- ri forth tht' lvm f ,
t ,.nir 0-ntl rrwwn' nii .1- r
mi' nrnnJ nt'-ncUMl f mamm.rth
ij. !oH Isatr iwarf" ft '
ot r I hi i rHit miwlt
Ihd v trl 'h' th f.i" "'
uirr f.tt IXk l fc. h-tlrn1 r. -1 .!v(-'I j
i .mi thai - nt'd f i-n
iitrw. fri-im tiv .(rt r wn ..f thi'
w iril ' i fir 'itUfttini! Htth ctfiH'-Pi
f i-Tiirr)Utl vlfcrvin U '
tt-,. ft.j'ii-.iArit
It . ,i " T'Irll wwrifii 'hi
"' . l.'i l.; i f i..liliij ,
-f.i t ti. t - t . ttiitr tlji t-- v"i'
' p. v t f "iint' hii'i
. t, ii, wits I tntt t il'it.
. . i- 1 i ijryil. :l-i "tl f tir
i f !t"t iv i '.i i"'t r ' ri '. (h ii.
1 viftt- In tin rtfti u .tiil n fittin
iUit ii iHi '.it! f ' tir
I... t,a ftoftlt with lb ttnlBtt of
iir ovr to h . "h .
ni.rtjitMi IBrii ash f h "
II lft.it t nunc mi t tn .tii.t'i. -
st Mt t tr ' s"' "hr
1UH 1 K trtltft ll.r MU.ll Ml- Vtt
Im Wlkt iKtO. h tl h' fltWrtl ,
I., rifhi .ihl th i. ih
IKtlTt !on allt ( ir ' '
llkfll Jt WBltl IK'" k
h .it MtlKfiitttt triw " '
COLUMBIA RECORDS
Ten Stai. U Bhi "
AM Dn Ttt
Crl Orctt
I'tM'i HmriKin -it- "
! otimitt ! ''i . i'' " '
moMh. -Jvjrt '"4
l"ii Tt-.- i i M- k '
ttt th- -i.il lv K '
Hi fl(ttra i mjMt !' tv.
iltiwiul 'I'm Ti Sin ' k
Ut lrt.!.o..t,.'- ii-r.i Hmiit
l-l.i. in l 'h t .i ii ' "
inttn trm l.i Hthiti il ii'
. 'immik
I fii
riin
hir n
tt tun-.
'I I..
I..
i Hi
t- i- -
ii Tit "
I it I ,l)i
'1
.(inl.ii mi mli AfirhatUiiiu
Mohinnmir j.- Hi(iulit-1 In tti.n
, tin I ill -i l" lii'll'-i ' f'i t . i
Iniii! Ihi turn
Treat Soldiers
For Tuberculosis
Br Th Abb"
KI, ClBf. Tf. Awl n rM'f i
t.MMj WMn i n nW In i ni iiu
lotrruhMHi h l--n lmii.iu ! .1 ,.
ta K! I'aitt- nitnll u liiBt Mil
hcwlw1 'iifiin i nlitl .in Mil-
'IMli
T1 t- pto l i 'I'allni't Inflot .11-. ri
i.r.tiiv 'h ifli H Hfwk i.
i -nit i.-r fwr l r-i J f
. .-r , irnlflln hi-r I'miranB w-l"
r- ' a rwluit- tttiilinit ttki ti.
... I :hi i.ilun ul.'i t'lilmi I'i '
t, ,'flt h -tl n1 In-UNlr tni
l Miff iii4lianiiiil ii-iir)iii
i.i nmi i liiii-nli t tiil.ltw:- Tt
, . .. - ii. l 61 ii. nn ' - in
i.. . ii,i.,i.l iiniiin iIi-nIjuhI t"
f. i .. i , outiUr tm tin!! in i
, -i nil r- t , m. ii a i .
ml
tfi iii.
H. Itiw n mh hi i it 'i "i 'li.
It hn'ti f-ti- Irart'lwi' m
tfh nun dai litittt Tt
tht-v .ivM swt" rt"ii to ti
litz t ' . r i "!n- t-v
nwtiin f .vt 1 "ii .iit.t
nm HtJ.
I ' iri -irtiu i i'i
tkt ' " :
1
M HIHIII
I .-lUt
i "it
- I- m
THI6 TO KlWt "OUK
ME TMOU6HT QCWMAN1
-i vi IttMr.Vfi' liihll IV 'i -.
1.4111' .il-wr! !mn ttrliril hi ft in i
lnHr nn .-liffl war ' nut in
I. K Li I'll.
. . 1 . f 1. 1- r i'i '
1 1 i it . . .1 - - i . - .i 'lit rt
Wn Misty tioiafy Hopninqs j
Thf kiddit-? should have
!" . '-. -i.v- ii?i -.h'-ir isttie
" ' th' ir fi.-t w',1.
' !rrrr. m;ny days.
'. .u auay the Chii-
- . -a hen they war
- tn . ,-i,le. but tirinjL'
Gurante Siioe Repairing
Tr W. Uhfn Prr.p.
Tr. . ibee? heeL fur romfort.
I' ;r on while vou wait.
r- " Hi H - Across from Aoiusm Tbeate
. ' - at a Art
Phone 443.
Thirteen Fires in
One Week in State
n-!tl PrB
K fTl T(- -t-i IT - Tilfi.ft
' i- mitil j-!-. . fit ,t . t, h iNf4t
' t1 . 1 4 il 1 141 i ' ir ' ' ' f IK1 I mni
' lullitr- ' ' l-r I- 't Fi-tii n in .
it ! 'til ' t, . . W r
- . Kt it:! -i. ti't
" s !hf. iii r.tnn itit,i ,ru:
(1h th. .iMlril llt'i-nCut. hi criniR!
IKK tmrtgn trad c wtn-m l'li mi .!!!
t rlllppM-. th n )l i.
l"'ir-1 owMH'lBlttm tl, ,. -,, , .r ,ss
n-fl hit (rrnrtj 'n iititrst-
uil tr.n. rrttmt . tlf - ..! - ' -..
i'i llltiii (tut- It. r. n !
' '.-it il,l l- M, . ,r,. ,, n ..
.l .n. l.. !-t. Bt. ' l'(.--.i.rt T,
.-ii. IV-'i i I Kit tilMn t irnl 'I..
Him S' I..1.I K.ii. -i- I . .,
1 1- l f.ii.mii.V i i-. t f .. . ....
-IN WALKRO MARY" FROM WXIS.
COM PI If ATI NO A nOMA.C.
Th I.iir't Th-ir irMnrer--
'f ii 1. prnt ii.n PmjBTlrM- ir
.1 . in I., r '!'' urt r. '1 i .
li, !ut 44 i .,t.ii in t.r -.ft-- -l'
In M.ir , t. tllll- f Ihl
i! A"i..itT" .niint' ! li' i i-
; rt '. r . f t'iH im..
' . . 'i - - - ' ii v, ,i nmi'M- .
t t(. ' ' ' f - ut tit Jsttl-trt ir.-l
it ,i
,- . . . . n. , .h. . .
- i - i i . ut . - i
I -1' JV
orncE oicles as
JONES GT3 SOAKD
tp. , rv it . i .
. fit ft rfl I
p,A n! WilK M,4t ' '
it j lid " 'tt 'm ti. a
.- r. -! ar in . tv.
n .. nm, -r,,.,, j ,i,.
,,'f 1., , '"' " "h a rii4ltin ., t..
,. ' V. ':. ' "' HN-r m..nir.r wit .n- ,
V,4h K. it, , M ((, , ,
lri r , mfi : tC' i 1 . . .
t ' i:u ulalnl K, ,,. , i.
fin - r irur h
'ri if i r Hi
V -a Vn'k
ll'ii ii
irtil i
i iriii.i'il
StnioiMt of tb Ooaditioa of The
Corpus Christi National Bank
OP CORPUS CHRISTI. TEXAS
Mud t n t'Mftiinnilltf itf il ( iirrtniy at the tlmr f
Stimw Ftltniiiry '2,
RKHorwm
I. US I H
I' N Honds aiwl ttiir tivni!i.t ni unit it
on ir llomK, iHij rV arram, i
Haii' ii. t Hti'if ai 1 Krai K-i:..tr
Stmk in Fn!f! !lter K.nm
CmA and Kv-bwijf?
T(TAI.
UA1 .1.
l api al tifk
K'nplttn mid ' til.n!'il 1'rofilt
I !ii uitn i
Hi. It 1'aynWi'
lhl'itilK
1TAI.
"II.-
lt.rrMMNI
. 745,190.11
t 572 SI
tliKpHl
17:j,:r74.15
Iimi.UOOJK)
'',7i,.r)lH :W
a..r-ij'M
illSKftKKXKHlillESHHHgEfH
.iiu'
f 5,tr- iff" , Vi 1
, !vi
'Miff ft .
Dallas Poti Clerk
Exhibits Wisdom
T
Prov
O ifti
ed Hudson
Si Cr fC
2jftS!r IBbbIb
r G-E ELECTRIC FANS
D. & Electric Co.
PHf'NF.46 SI 6 CHAPARRAL ST.
ANNOL NX INC A NEW BRAfCM OF THE
AUTO PARTS COMPANY
t'.'.KK- oi , Md,o,i Part
jH Chaparral Street
' ' vr- " i'i 'r 1 1 )
; in-! f r
. fkit v ,.,.-) . . 1
j.- furt w rh "vi t f ,
T . i? 'itsui ol in tb
7oc Performance Records
Thai Have Never Been Equalled
t
J SWISH JA1R
0PPO4CS HAHOiWC
.Heft 'iljff " tn ' r,H ! MH '
Hf-Mf- 'H a'i . (rif til if t I
PORT ARANSAS
- - 1
T - t'h -.t:uiuv nlfht j.lficl
. It I 1 ,.
r.
1. . . M-.11
" ' t ill! th- !
' i" ' h , . 1 :J irtf iiniii
t. . .-tk-i-nil tuith 'ritfi'1 hri
, h.rt'it Mi. itf J
j Jif 1 .Mr I-. I ti f- 1 er-fi n'v
rflH- ABRtt' VMflUTO w Mf I
.fill ,.ll-l M w l-.il Ifl Ali-ii il
t-i. ii4 - t r r. '1 M-'nttM t Iii I.
.1 !
1 n k an'!
. . .-it '
in Av
--r-
1 ft v l 1 r '
Oiiicr E) Mul
Houston
Beaumont
San Antonio
I 1 - - 1. 1 1 rtulTifi frwn
-r h- lil BfMnt ,
' 9lii :i;ili l nrluft
. iri- t .mil t' - ,1 1
j I K ''wtj
1 .Mair inil Mi I, iifun ' 1 -h' 1 j
( ' M t 1. tt 1 1 ,,. 'l j
' 1 'I, i- 1 ! i,.t T . . ' re
In all Hudson'- mmint: . ed record." thif
inijKirtant fact i.-- clear: No ability is acri
ficd in one direction to gain suremacj in
another.
Hudson is the fleetest. It -tock car .-ied
record,- hav never Wen equalled. On the
let?dway its racing care won more jints
than any other team ever gained.
But it? ."peed mean? no forfeit of other
qualities. For in official tepts, the Super-Six
ha? also out-performed all other type, in
endurance, hiil-elimbinjr and aceelralion. In
even motor performance it han eiAbiihed
ic ad'rship by unanswerable proofs,
Hudson Rcaords Prove
Its All-Round Mastery
Only a rapreme advantage that others ran
not use, could account for nuch all-round
dominance. Hudson has it in the Super-Six
motor. It minimizes vibration to within 1 0
per cent of vanishing nearer the ideal than
any tpye we know.
In the same siae motor the exclusive Super
Six principle added 72 per cent to power
and 80 per cent to efficiency. ICmUinmco is
practically doubled.
How those qunliUes are valued by motor
rt is reflected in Hudson's five yenn of
leadership of fine car sole.. Today the de
mand in larger than ever.
Built by the ..'tme maki ?v. Hud -on V u"
vniH'd records alo speak for E.-. . They
foietoid pertormance nver '.t'cU'(l ol a
Hirht car.
And Essex Holds the World's
50-Hour Endurance Record
An IStsex stock chassis set the world's 50
hour endurance record of 8.087 miles. That
i officially certified the American Auto
mobile Association. And Itatex hold the
world's mark of 1,061 road miles in 24 hours.
A stock touring car did that.
Local road, speedway and hiH-climbhi:
records in every section of the country are
held by Essex. Score? of abusive tests'have
oroved the endurance that 30.000 owners
find in the daily wrviee of their Esex cars.
But it is not only in performance that Es
sex shows the same stamp (if quality as Hud
son. It beauty of line, its luxury of appoint
ment are the work of years' of leadership in
couch design.
See the care and completune, even In t-
smallest details, it ridinir comfort, its
smooth, quiet miming ease, with the sug.
Kcstion of well contained reserve power, aiv
qnaliti'v comparable to the finest of hie-h-prictd
cars.
I IV
it
I l
.-ii., ., HwidrlH
' 1 Ii n
t' 1 'i -til'.tm n
'1 . r Mrt
1 MrlB ha jtiir
if Inpn! ,!i . .of KriM't r'f-i'i
' ititlia. tin Wi.it inn utrM-t
Tin ijiuiii t, ituf-Mii nn -I - ' ,-ur.f 1
-it 4i'-l Hi- Piirfiiin lit 1 ' .ii ' in-! il 1 I
s.,t . In -.itt 1,1 'I
' -, tl. K l I - - . ',1
I M . 1 ' 1 I. ". 1
ft i . lillr. In A. t -'Uv
C. CHADDICK
Distributors Hudson and Essex
For Service and Complete Stock Parts
Read Caller Classified Advertisements
I-liifi. :V Arrcjw Auti
Doni miiw n Itn'in of 7-tin CulUr.
I'wt ''. .- f 'iaiMifie.-l A'i
Si
if.'
SVr.

xml | txt