OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 18, 1920, Image 15

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1920-04-18/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIFTEEN

4
SUNDAY, APRIL 18, 1920
CORPUS CHRISTI CALLER
FIFTEEN
FARMER-BIKER: Checkers While
MEETING TO BE
APRIL 20 TO 21
. III!1 -I
frvy a U" T 1? . I i mi iotnl ' i-)l mii i'-' 'rillriK lu
Waiting Under NooseZ"z: ZCZTir
atuditd Thn Killad Again. 1 1.0 . l i.n. , ii fii t .-, . ii"iti. pi M'.il.m Music' with Mr u
'tiniiil u.'ii i imfi ii'd tn I'tirl ' 1 '" I "."l" i .Ih'mi iii r r rn I i; I it.ii ir 1. i i r, w.m ti(moimi fl Tl m ii" '
i . hi ' ll in IVi'J. ut1l fttt 'Iih N li ' it' U isljini.tt.ii .mil kinii1 lit ..in n1 tit. in hi ol iii ,m-i. U v.m I I. -
I" l .m l ntiH''iii Hi It. '' .il'mi' Kit' instil ttn.J l ii r v. I u. t lni!.iw. r Ihi I 'ii
mil iK'i nllriK lu Xti-uuit h hHl(-nl-l r, Vlii Omnil Hiih.n iiml I 'i unr, rim of '. i t f, (
Modern Muni. Mm I.. K. Mtrh. iitiritiiMf with tl"
'Nr Had CHmve." -. i,. t ., . i i 1. 1 -
i blue mi mi
- Iw.i. ,
V I
1,1 , I
I : 1 1
ii '
.IH.I I. Hi!
I i ik . I mn
I Tin n n tt.. inn ..t tl, ihi'i 1 II, 'ti In ti ?i ' i ,, uMi Merlin
J t til' I 1 1 i , i ,' , ii 'inn,! 'i i., , ti hi, ili-i . ii li -iv .v, t.i. ,i inn ,ii,i i '. 1 1 ' 1 1
"""""" ! "I 1 I . I 1 , III, to I ' I . I Hi I, II . I,. ',;.. I III ,, . :i f I ' .llltll' 'llii I ' I IA II
I Hl thtti nums in.m, llio f(mt con N ! 'hi l Ii Ind 'ii.' i, ' 'I" ' . I i.- ' i Him H.tii" l'...nii in
i'linili i (1 Icii.'il lilitii'lnK Hi i, s,,,, . hi M,,s num. t' llNll llllll Ii '! I'll Vnlilil I , I, ,1111! 'Hllll'i! 'i' Clltt "..I . 1. 1, I Mil. I . Ml... I'lil,
,. . . ' ....y i, ...i,, .,,,, , -Hi jKl.H!.j lit' I l"H III. Iti-ll.ll I'll.'" "(.' '"l- I I" III.1HI -lll 'Mill !.",'III .l'H ,. f,.. If Unit It
i. iti' huh of HiK .ifii.itin.irn i.ii, i.inn it.nkci, n't iitit hi' lit i .itinii 'nil. '..rl.l.l ii ln iiu.fi im.l Mir, ii. ,111 tut tin. .1 uu .ir .mil lilin .Mm fftirl..nil iJIitii
' I ll,-
DY RU08 CIMONTON,
N. E. A, Staff Corr.onnilnl
KIIT I.KWICN VUHTII kn. An
it I ,
MK11I
ft t , 1J1 1
I '
ml ., .
rr.- Tl I i I 0..-t: lJ"V." ""' Hh""- ll"-N llllm If 111.' I l-ll! I.. lf 11(1'
nine Uevoloa lo i radical! kmI)o nn frm W,,h Kttl,
mnuuu .1 iit"ii.
il in ii.itii. , Hi" liiithci' iti ti.lil tit nunc mi M'Hi "' I"" Inev wilt b I mf "
ntxitti Itlnv.
, Mtti.ll.l Sll "liti.tltn, 1.111 , fi, . . , , . .. 1
ttfi.ji.-w a. 1 1 1 1.1 1 .. ....,,,. .
WIlIIClO I IJHMS VICI1UH1K I , "in ivm'li.i llvlll'lHl,il .i.. ,.,ii in.,,,- in ., ,,. ,, ,, I 1,11,1. ,,'
1,11, .. l,iltt. u.. . ..
iivt initii I'liiiunt l.i,ii... fi'1",,"""":,1 P,nH 'I-I il.
,,,, , ti. uni ,,il...".i! n Y. k i , . '. """"" '" Hi"" w, . it), iM-nrll, - ii l.i 1
, , ,,, j. , ... ,. -i..i. " " ' ni III FMHttlf-, rV.il wilt iiii,.s I-,,,,,
,, , , . u , ii i, I,, , ii, " ,"" "" ".'"'"inu.'.ii. I i' 'in t, I i i , , t , iv ii it
, ' . ii,.- .'. V, i ' '' Ilf ! tll.ll, l.i ,, ,i ,i,., ; , ,,,, , ,, , , . ,,
' ,.f,,. . i"t "i ' .i. ' '"" '"'""I'l I" t'" .it! mi' , . . I v. ... i ., M-,!i. I. .. .
, ,,, v ,,! . in Mint.- i '"' li"-' vtl' ri- Ii.. t-.ll- t . .. ... i I , ,- ,, ,, , ,,
I l.'i.Ti.'. 111.'. "P l" ' '"I'l it, '"' "" """ " l!"l'-tl 'I'utlHt ,ii. I !'. I, i, ,, l , ,, , , ,
,i,.f M .-.ill. Kf "' I 'I ' '! "" !"' '""'' ""I'""" I'M -.i.' HI '.V I..,, i. ,. .. .1,1, , ,,,
il jn ami i. th. .1 't In- ill..! fi.-rn . ir m, ,-, s i , , ,,, , r,,,,,, , , .,
... . ., , ,, , Xl"'i tl'" Ulli.tl lull- HI .,- ,,.
III... i. .11 ' K.I..I,. Sll.lllll
' I' " ' ' ' ' , M ,1
i ,t iiiirtt' 'itwtwi" 1 it 1
,. . .',..! Mi . :- a 1 ' i
...i,t,r i. fr- i-i i". ' "'."" "'" ! v , ' i.n
t ... r .Ti ...it iinii-'i i " "' .!".'. .r 1,1 "" "' "' "
" " i i u k i r i iiiiit.il ii. nit. ii t : 1 1
II .1",. 1 .Ml I .1
.". 111",! I , , , ,, .. . , ,, . , ,
"i i mil tit In i . ... i. .i
i i niit.-n- f. i t'.,i.i , , ,,, I..,,,, v ,
'I HUM ,l nlrlil 1. 1 , ,,, ,,,... I
t,..i iHhi .h
.in,. t..i tht. iil.um In !'' '"' ' v
',,, i, T'n t-i 1 it" il" 'ilil i.' i" t' I"
1 ilfl'l.l .ltftt"tt " f' ' 'I" '''"I
. , ,n. fnmfr to I"- li"Ji-i,. hi." l
,it if tN-l.lll"tli-lll' -"'I' "'I
, . . nut kw.wp i" 'I '4 1 ' 1
, IV.. til . '' Hi
,,, i ,i,ih...i .a..ni. .. 'i' . 'i
, ,, ,.il iltim I
I,. 't.ltftt-i if h ii. . r i
, ,t, f Ti x.i H '" I ' '
, Ull "li Mlttl IIV ' " ' ' I 'I' '
,,, i tm It fl'l"-. If till ' I ... t, ' I
. I 'IIH'!! Hhl. ' V I'l' . t l ' I '
. :. imift't "t "' " ' '
I 1 . ,1 I. 1 1 ' " f 1 'II' 'f " I
.. I' .. ' ttlttl ' 'I ' ' "'
, , ,' .ft . ' ' .'I'll I
.iv It. til I ' ' 1 ' I'M ' 1
niil- thill l . "k " I ' ' '
I , -I IV" W 'I" ' ' ,tl' 1 ' '
T. . '
It ..mr 'urn It 'i 1 f'r ' '
, , ,. tht !i'i. w i.i.ni; 1 ' '' "' I
. i.. I it4i ! t 'I' ' ' v
Hll.it 111 v ,,t 1. ' t.l. -I" II" 1
1 .,11. A O !' " ' (t '
I ,1 III til. .1' " ')"' " "' "" I
i, Ml. -I 'I' f I
-. , l. I. , l. . I t. Hi- I""t!
I
' 111 11 l.i i.t.lll 1. 1, i Ti,
1 '-11. Ill i H 1 1 tl Si, hi,, I
1 1 f llllll" .li 1 . 1
' .1. tl" I, I '
, th- f ,n..-i
1 . 'lit
; . ,ni.' i
tl, .1 tn '
1
I
f 1 1 tl" I '". Ki ' ' ' I" "
' I V It -"! I" ' tn I I' I
.... lt. 1 . . .. V ..tl '
. -It
"'I
I I
.. n In tii-.i iii-htv in 'i I tn "
i,..i -it il Hi 1 il ill'i.-i t I. '
.i. .ilii..nir if hi '". f niii' i tx'it.
. i . . i.i,r.-tft!'
i ., f. i ti. . t.. -lit .m it .
Aw, 1. m' .ti n I '.nil ,M,-l..'iu-iil Miliffi"
ili'.- .vtrv fm'.iU I- ff'nlt f".
il .!. Hi ili-muMf, '.' f '
i... i in h -m .Miil I' t' '
ill . II. r i.l tWill.lliM -ttt . x'-'tilt i
i . ..f wh.it .1 H t'.l ilur iiW i-.ktl
1. .'.wlai-tni: i. .'fiMr- uml w.iv
. I . i !mh in iht-i" llt tSr
, ttuif If not Tit--. th the f"'l
ii nm ,nl whit i f-"i'l i
' i .inlt u' t'n- t.i" f" tiM . .itiii
t.. , I ni.ii 1- ..inni'"l tli.t' T.ir nil
.".Ii.. 'lit'.! t!t lli.''ilii' it''l "!
. I ! .."'"Mil '' - tl..1.. I t " 1'J' 'I
'(. . , , .... v l I . I . . '11
,11. 1 ', Ilt(,-! ," .' '. ti'l f "til I
, . I I ' tl . lit '
M ' I . i I,' i
t... . . ! . '. I f ! M I II , lt, t III "f I 1
. , ' ,. '.. . ! i"! '
I . . . II .ft. i ,!,.! II', - u lit' Hi, I
Ill I
t ..I , II
I til
It,
'lilt
'.I
'I I ' I III.
LI ml
SUBSTITUTEFOR
SASOLENE FOUND
IN II ALCOHOL
! ' . -r... I., I .1 I I -
. 'I l.li-IH .Mi l I'l ' t -l! n'V
. i ... .)!,, Il.it. It.tiUf tliilll ...,.ii
, i ,-ul ,., I f, 'III 'Il ..ll..i Hilt II.
,,,!.! ; i ,, .1 . . I'" nil-It 'till.' W I"
., , , . '.ill . . I 'I,,. . , v I I ll-ll t'f
, I,. Am. . .. ill I., lu.. i .' IV s'
. m ti .
I ii Mil'' t.r
ll.Hll m.l.i'-l.l . . I't'tl i-Milii'l
i.,' 'i ii, '. , iif ill. I x .--! Il"
, ,i ....itlil i. "I tl" "t "!
"I llnw I'tl'iltllll'll. t.
'til. !!lMl)ill. I" l lt.lllll ll iH lllll.llltl'l'
' t .lit Ml.' '!.! '1 11. M.i' fl'"ll! til
!ll inifllftllll' ill l"ll 'Ml'1 'I1IM"I Will
U ' 'IW1 III ,'lltl illll, 111 tll HI t .1 .tlllKtl
ii ' fur k:ui.'. in.
H mlviii"", I. mi .illi I. )
'..i f.i'm i-hiIiiii In ih. iiiiit' i" mi"
t'.t.i.l tnt'.p mllt.iKi in K.illtiii thiii'
.-in. o i'liiti'Htii M. K""' ''il It
! ' l.tltl tl"' 1 MllPI'Mff I'll. I'' Nil. W.IV
, il Nwivltti ami linn I"' Iwlicvf- it
. . .' hi imifin tui-i ii n r.it i-i.iiiitt'
I in.' tlnri Kiimilliir.
i.i.i, ' tl It IH.IiliHI I'" II. Iti - 'f t'l't'
i i. i . ii mi.. i ri . il . i'l "f-
I. . iKMffli ll lll'l .'..H.I I 1
.ill- il.llllh "f III!' I tl" '!" I"""
A " Ii III" ill .ilnil . '" .1"! 'I
, ..till..! Ill i V .lit I'tllll.
i ' "li'ii, h" x.iltl
ii i'Ii, .1 Ii- A ll"fi " ' '
i". t.i .if ,i .-Ii. mil-til ih' 1 '"
. ! . ! in .i.-kt .1 hf tl " 1 1' 1 '
I I 111 I" fKtiil'll.ill I
I . ni'tli tn ' Wi 't I'm. ' I 1
, in! In- 1 1 i'l" il f"' 1 1 '' "- I'ff""
111 I1R lll lllt. I t .1 I ''!' " 'M' I'l "' '
i'i.iiHih- tn th" Hii.nkii mill ul" wmti'l
In. ii.iiiifriri .1 I" tl. i I "HI"
fi'tt In' III. ill. " .n.i I. i" I "I ""''
tr ft ! ni"'i I't ' '" " ' " i ' '"" '"'''
lint wniil'I ! '"' t' 'i ''" 1 "'"
imvi't iiiiiftii "I" '".;. ' ' ''
NOW THE vbc nonoiN''- ,
TM6 STOCKINC. BANK
i in', M I .nun !li. ' Ii' "'
fii in. Ii, i li i" I" I'l. I'W i
, ! i . i j ,1 i. i ,i. .l tt.'l
i 1 1 i.i In if V i"
I o Cjer I'll MillflO.l
. "" ' i in will ' " ,1
I" " t M . " , tr j, ,' i i , , j rin i i.i
- 1 1 ' ' ii, ' -.111. ,i. . . . .
KINGSVILLC ITEMS
1 ' i i.i
, ii '..,.,, ,i . , , . . ,, .,,,, ,
' ' ..nil- 1' ii..' hi. i . ', ' ' i 'i' 'i hi i V , . ' tt ' '
I I "" ' . ' ' ' ' " I tl , , " I I K V , , .....
SI ,.,.i.. , ... ,',, ,. , ,, ' "' """ "," " " , ' ' " 1 .. . 'I " '1 '. . I i Ult , ,,
! ' "I '' I'll .1 I ll" H-. ' III I. .., . , '!! , '., ' . . ' " ' ' ' " " , ' 1 1 ! . if II i j I t ' I V. Ill
"Didn't M -n to K.ll ' "" , . , u ' " ' ir .. , in,. 1 I.
'. ' ' ' it ' t, t ' 't liir .'-, , i ' 1 if li 'i i I -i it . i' ,
, , . , n i.. " ;" ' 11 ' " "' i i. .! .
t i,. ni. i.'"1 I I I'.-' I i in i. ii'i . " '' ' "' !' ' " "" ' ' ' i ; '
"I. kllll.- II s- ll .!. f.it-i ', i ( ' 1 ; i , i . ii" I . ' . i i ni,
' I" I ' '" . I '" , I..I.' I . ' ' " ' ' " ... 1 1 1 1 . .
l"t. 1 "I I.i i. ii ' '.I , . 1 ' '. i I !' 'I t ' I. i . .
I' " ll' 1. " '" Ml ' ll ' . . ' .l I ' i I. HI I, si . . 1 ., . ', , i ' , ', ' ' ( ' , ' I ' ' 1 ' III I I t iii
I 1. 1 . I " I "., I '"'"',"' ' . " ' ' " "-" m
.,, ', t ,, ,,,, , , ' ' i .). '. !
I I'l ,. 'I . 1 1 ' I -' ' ''" I ' I '.. 1 ll
ll ill l I 'I,. I I 1 I I I llllll t ' II fl. 1 . . ... I... II 1 ,ll-. . . , , . , I I ill I'll.
1 I' '" I'" "! ' ' I. ' . 1 ii t .... it.,' :, 1. 1, "II ii s , i , , , i i.t. I . .Ml tl I li 1 1 i ill '''' ' ' ' '' il.-'il' ' I. . . Hi" .1 , ,, , , ,,, l.i . i I, ,,. , . .till'"', i.i I
''..' ni'! 'I i" t.lx " -iiniii h ... i.. .i i I..!..! I. i (t,,i u 1II1..11U . im i Tl.. 111-1.1.-11111 1.11 'Tli' mii I,... . ut..n v.. ., 11 mil. . : it'' int. .it t.. Ii .. -i
" - ..' 1 . 1 1 1 1 .11 .1 '"'.. i.i . 1 1 1 1 1 1. .i ..- -.
ill"!! !K
U hii"' .,i!i h'Ii Mill 1
lltllllllllll l.'IlfBHIl II Illll II Illll II
' p JKik,
i nun mr w u i ; w
'llliiiiii.'
'W
it
1VTATURE the preat masternainter is never so busv
y as in Springtime. She skillfully paints upon a dull
drab universe harmonious colorines.
Can you behold the glory of her transformation all about you and
ignore the facing beauty of your home?
Follow nature's example and start the spring season by giving your home
new beauty and charm.
Pee Gee Paints wil! transform every worn surface and make it bright and
cheerful, besides piobngmg the life of your property and adding to its value. ,
VARNISHES STAINS ENAMEL?
have proven their worth during more than fifty years no better paints and finishc rnr he
produced at any price.
For Walls and Ceilings, Woodwork and Floon, there is a Pee Gee Paint, Varnish or Knamel
that vill give you lasting salisiaction at lowest cost.
Pnrti? IA?t of Pec Gee Products:
For House Estorlors: Pec G?e Ivmstic ?aint contains
high percentage of ZINC.
For Roofr. Pee Ctc Crcustnin, a lasting Wood Preser
vative for Shinftlj- nnd NVeatherbourding. Pec Gee
Roof Paint, for Mt-t t' urfaces.
For Woodwork: iVc . ec Varnishes, Pee Gee China
Enamel White, Pee Gee Dystuin, a penetrating stain.
For Hoiisaholii Usesi Per Gee Rc-Nu-Luc, foi rciintbhin,
furniture, Floors, find Woodwork. Pet (Jeo Family
Paint, for Small burl me;. "V. Geo Screen Enamel,
for Scrccn-Whe f;nd FrameL-.
For Walls and Celling : Pee Gee Flatkontt. The modern
durable sanitary Flat Oil Finish.
For Floors I Pee Gee Floor Varnish. Pec Gee Floor Wax,
Pee Gee Linoleum Varnish, Pee Gee Floor Paint dries
over ni&ht.
For Outside: Pee Gue Porch Paint, Pec Gee Outdoor
Furniture P.ttut.
Foi Barns: Pe.Geu Brilliant Rd Burn Paint.
bur A.Ubaiotiiles: Pea Gee Auto Pulnt, Black and Colors.
PeasleeGaiher Company, 'incorporated, Louisville, Ky,
bA K.i lor tree Paint Uuoks, Color touts ami i inhhea Wood Panels
Kkh CiliU-i" CliiHiiiflctl Attn,
Ik
mw If k
I !T f I f I .. D. GARRISON LUMBER COMPANY
111 IP !' i l1' i1''1!' ! In I "Ihe B'8 Ynrd 0ne BI()dt La,t of the StRndPii,e" P1,onc 14
Blll'fe
I mm $ item MNmmd jw.fi'
I

xml | txt