OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, August 27, 1920, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1920-08-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

1
romniB ctmiMt (ailpk
Friday, august 27, 1920
tl
HA"'
jf:
Philadelphia Wins
From Cincinnati
Tliid nn tH Wi "I i' n-rli-,
May ifci-t. Krffi or i!. tta
! MM left Inumii ini u ve
hn tt toM iin n. tht flrvt n uln .
WUl JJHilf W fcn utrt, to niTMlti
ttfla mfMbfc I'll . '.-!(. n hi' hv .1
tatlNl 11) in . in-lifh nml for. wl
to ftlr- Hrot-a
it. M. a
Wdli Ib juj n.i 1 mi ; ;
1'im i'iMrtt iki.i uii. 1 nor (1 4 11
Blt-(ri. tul,l.l unit WtlblnW
till i- H tilt niul W HiRn
COPPU CHnlSTI WILL
K NOW POPULATION NOW
Fort Worth Wins
FfbmSJjreveport
n Thi'AlMil'(l fiHi !
KHI'.T WnltTII Tph. Au ;!
.-.liro.p" ! Iri n l 1'ntr wild;
tnt: m Uim hi .1 it, lunula won. 1
l ft. KMITi" i
fclirifWfifirt
KltM. if
Mwolilt iw
timnth i
MM. In
qHtaum"). -r
Doric
Vnim.
Morfla
lliilliclllif.
Exporters Win
From Pirates
Vt n it im a k
0 (I 0 9 i
( I
it 1
0
a
i
n
i
1 o
l
0
0
0
" 0
II II
9f Tlm Aa Intiu r
nUAt'MONT. Tr
mnu Dblrt till- I
l hll ..ad Ih
" llnlTtsiftn -
rri'.v. '
(Vttrtifn. r
Cnlhffcaii If
BUTHERHQMEfERl Tobacco Is King
0i Western End
i o: Cn6fl Libre
Irt. Ill
id
. 1..
1
I .'(! I tr llnivi
I m i ..nil
V. 1 1 1 ' !' i - I '
1. .... m hi iiniHHint'fll i.miMi'
I" 1" i ir n I' Hi l Vi'i In--
M li
I
I , I 'i ' A K
ii n : H
. .In.un'
Ki.ifl II.
Uofli 'il
tiuU) .1
v, ..(-..
i'
e 0
i
I
i
I
I ii
iflfKlfr.'p
'iiiirtmnnn. x
Tii'.ula .
n. Hnftfrt fur i
lii'.i urilolil
HhiIM. hi
MiinfDi. ?i
ItreaiiT. If
rr ..
HT(MriSI. Jl ....
I I IT 11 0
Tuts In
f-nT l InnliiK
i .x:i' OOn MO Oflrt 0
' -i nrlh 110 010
iiinmir . Hnt-iiru-c hit, I'ntv. tol-
' i. "iVnrk out. I'nlc 4. Ilumi C.
i.ifl mi I'iIIk Ih ? Hmxi I: loiiMf
!.!, Si to Huffiniin In Kj-nft.
Sf. Louis fFins
From Bosfon
i Th. lull i i ji
ri-' l V. Am; SS M I.' It!' i li
I 'In .'m liv ilif'-nllfK I lulu' !..
I i. Vt HllWli wiih ill' ll !.! , 'i- .
ii i'k T'ltitii', hiiK k. , ill. I'M .mill i hi-
I w.ili whfn :)i:i' hIiikIi s iiltiil lh
l. rlth m. mt. Inn (In i.. xl ls
'. tliri i (mill ..I '( Ihi" I. ill .iii'
ill. Il-l!" 1.1
II. II. K
I.'.iiIm (Hill 041 MO Ii; (I
II -ii. ono OOll 00(1 II s i
i iii Wllmiii ni"il Kisi"iil
ili.M. lo'i nnl H' liunir
VANHLLLER is a I'tuvtving ou V ' ht bstior xlian t'i Hcst Vanlllu. It
Jiic it.' ' i rli :ous Ha.. .t In -ilipR . i Va .illn cxiracm lo, A tarcu
.c I... i ". Ou:iri't"".. In pi . . i . ! i Oi .ii will rh. mil'
fi-'nr I ,ui ri". . . Al""r,. VanhelUr l.mon. Orangt, Maplj, Strawhotry
Ratt'irriy, Chrry, Pinrappte, Pencil, ifonuriu, Coffte, I'tttachta, Almntul
Mini ji.J Aow. I" 'iiv. hn nnd Colors .'oiul invil. at all Gnoctm.
14 adc nv 13. HELLUfO C CO., CHICAGO
Ask (or VnnhelSar Ice Cream and Vaiihciler Ico Cream Soda at your (jvoiIIq reu.italn
Announcement
Of ihe New 1921 Model
Buick
Will bo in Sundays Caller.
Reed Automobile Co.
Buick and Cadillac
Automobiles
Phone 888. Corpus Christ!
It's a Pleasure to Dine
In our larjre cool dining room, where tho
napaj'y is white and noat, the waiters eourter
ous and competent, the cuisine excellent and
whore you know your piilronnuc is appre
ciatacl by the management.
Dine where it is congenial and pleasant;.
Our charges are exceedingly moderate.
Nueces Hotel
JOHN F. SAUNDERS, Mgr
... i i) i o o riZ.a if1 .i
s n o a a l l.7
s i t 4 u av 45 iftrr-ir.
h o d , J ? r 1
S " n ii ;i J i i
1 li 0 n (i o ,2 j .. p
?i '! An-r-Z.', I'M
AH 17 I "1 I A V fj -in
'Ai'J I. 1 i r . C 'Xir.
.i3'$-.'l i " "tnj . .1 711
V .Jr I-
.2001 n n i , j
5i , , i, ?0 II KH-
. -I 9 27 P i If 1 1 "
ngo nqo iioc ii n f p i' iC 26
oio iiiio nin i n i 7? t 1
PSl'ltH '"lil
N. iV. Harrison
Diesin Handley
M. . iiil in CIh. I'.illnr.
I "OUT WoltTII. Tojiiis. Mir
1 - , iM.ih.rii N.illiniilal Iliiriiwi.i. J, ill"l
Siil:ii '.i Tlili (nller. : It.'i'h ihiB in..iiil(Uf tit Hn- l.i.tnc . ;,
WA. IllNMTO.S. Am. :'T. "7iiir, "Mi. J 1 IhirUoii. in lluudlc
!i urn hi. 1)1 , ,,..1, ,.nj . 1 rrmii ujiiitiiilli lll. Ill Illn. -to. imli ni'
,..... ed unij Hum nun m:iiiihii,i
ll. ii ril Hi
'nun .lint!
, nf n n.'flii
! fin My lill
M"I III CHf
'I'lnnf (.
ii.rfN iif-
mi 'Hi
gll.M. 11.
u llll I" ..i".
hi ll;i A
. it!u"itK"-i lot'
lllll tltVlllT.
nvuliii i ,,
"nn" rin."
i.i at" ii.-
iM.-'Ci ..l
Ihiiilitfh iii
Ht, l.l
11. HI ..!,.'
II V I ' I
inn V'tfic i li5' tiH'.MiJUi ie,','4l' f,.","
H'htllll
Ty Jtn WurI liil Mi l.co llhoil X.
lhfH.ii . jinn, ami I V Inn. minx li' III
niul MitiH it Poll oili Hild I'ritiili
lii iiimuiii mid mi' l'i"i- Mi"
n.r SiivM-r .' i' i rla
111 ! I I I
Thomason Would
Hoi Assist Neff
'sftjw iWrni vii
Iff lu' m tta
1. 1" liM.I li
III! prior li millis
ii xiiliuii.i iinu I'urlK.
i"rl
lir Hi .fat.
"(tl'H Urn
int. n-iriii ,i .ini.fjrtiHil tMittin. itiulmllni: Hlil
in t"niiwu ii,. u rti. t VK'hobtitK wlion U'
V. KW I U. (Ml
ii siiicmt
Kxir ! Hir;nl !n The OillAr.
UAIJ.AH, Tl-xa, AUft
J. UfillOV
I ' IUIt
hitri" Imil
hvkKL fn Itkil Alitimin .mil I'urlK. Il! l.iWllu :,lui"AM frnlil Ht 111 HO " IIOII.
nrf viUiiri"! nt til PUII War. Inn - 11. M IiikIIM laauiki tlm .fullowlllK
liill 'WrVtHl thi' rrifiKl(ii'iti ii h k uii'iii 1 Hiiiti'inunt nhtfli vn cil'tirttiili M 'Thu
TIlUlll
nowapupi-iit Imvii JUnt rnuutviul tlm im-
iKiim rruin
i ti.-r gT thi" tlih.l hiitilnliiiiii nifiiiiirv ' miiii.iiiPiit ibttt It. 13.
i una ii psri.ir.iiu.icii in ncVHftii 01 urn
liuytnnl
Timitnliuii
I .n.TlfY i...ka mj no. tl imi fat Mnfr ii mi-
Iflie. llo woll lit Hlillllff liItiiHi'lf to
flneiit
uhil..
Bill , i'lllil lll.
Willi IUm II Ml.
'I.I K (Ml! ll
I lilllllf . It i,il
.ii. 9iK ..nil, i
niii'inl.i".'. ;;, r
! .v,i- c r , ,
IV In tv.
(111 I .1 . HI
l'i" i: .
ItlVlVll
llin 1. 1.. . I
IWI" li lllll
11.-.
Tin' tuxly "iiK writ. l(nl
mil for Ni-rf niul ho known it.
j llo ninili- mo Mi rr MiM!lfm mill will
in I'm In. ' 1 1 (it niHKv nil).'
T.. ,.lin, Hi. I, ....... I twill Li. ilil "f. II. MlKltlHHIl, lllllliri lh 1IKI
",yp " a . '"-" ....t. .i 11.1 Tii... .....I
H. .Ml. IinrrlWIII I KUIMHII II),ihij. j. rmmni, v.. iv. iuiiuj uii.i
i; I. iwrrm-
M HilirA. Mi. llnrYtritni I milil !
i..i i!:il.tlli" I XlrH Ih .itl I'lluU or
Totii In
Kcore by lnnliin.
Cnlvniiton
lien ii M6t) t
SaimtMry: Two bam. hit v. Mtim 2.
!tnSr, tirw. Intw hit. iron-
; rcw; Mrrtfku. Moil roi'. llrHOUX .
nifk mit, Prwtmirt 1. Cf-rMfih 1;
, Imhw on ImIIp, ComlRlla. 3. VteHfimt. 1 .
. ilmible pteyw, .Mimtrut and KinH
' HcoMlnn. 3IoiHHt "I id King, nonn. i
! .mil felnn, NrmiU'iriit. WrmtKln mill
l'Kln: UmliT nn.l Atoxnndfi': nft.l .
i"nm. . . nrii'i:.
St Louis Nationals
Defeat New York
l Thl AftHortiiti.l 11
ST I.i l IS, Ai ir I
hniii. inn in liv rmii
ilrnvi In Hlin'k wh" ft
ri r,niii -i i i.'i'iry
t.uliiv :ui.l in .'Vigi 1
iriitm" . ri. -. 'HnA
tlirri" hlln oir thi pltWi'T." '!
IJ ! I
' . Jl 11 11
wn tripTtfi o
m) Mil i '
Xrw Voil.
HI I lllllH
lltiltKllii' Vi. i. rV" tn W iiii' i
mil Sncli'i lioah nnil ('! im.ii
Pittsburgh Wins
From Boston Team
Chicago Wins
From New York X-1
rim
. I s
II. "I I
.11 I"
'. "I ll
1I"I I "t. .1 l"l".-,
hi:k. uf si; i'IiIimk
i i in I . ' i ii. 1 1- (.".i.i ii
Sl W III U. Tin. V miinr
ii-i ink., tiii.'hfri ff -
i.. i. i, .i i. ttKLAtWiZL Aa WITH THE RFAI TASTfr.-.
mESmS01 '.Aur iu io J
I'j ml" WW I Whole i'' U. ti.'iulurH
'.!',', 1 .
I if ..l T3M
U"i .it
in ll" --
tlwit tlii'i ..r ? . - t "
HIM ll..l.ll! "
mi- i
I
ll.'lUuut In 1. 1,1
I'llm.l' mil..
frK i.'f "i til
miit . i . i k
rhO' "lill . (ill "Cil Ti inn
f' ri .li'. i. nti I khik U' ,
tiro fi't m . i't.. .1. .
, "i"tl" ll'ii 1-
i "In ki. ivvli.i;
K .u in mill 1 1
(ir l nlitf UtH il
I in filrti .
riPtti wh. '.
lltUJ'tl Hlfll' .
(rti i. l.ii . i (I
In 1.-. IikI i
tinth till Hi
fl.iv.u It
i mill- h ..f ,
nf ii-ii tly ii
ih" K'l'iii'.
niul in lii-..
llin i foti'l
"In rurli ; tl.o I.-1 , . s
Oil IMlll H llli I. Ill III
I i)j IN Sim I. t I In . i
lllll IIH. Ill ll,i llllll-l
, m-vifnl V" li (Ih ii- . i. i
f'-'lltl till" I I .-. II .if III.- U'l ..."
Hip lirnM n nf lli. rin I: h. I
I 'Win-), ililn ifnati- ..i
' III IMVflM I " ""111 'llctfll til"
I put lulu limtiiH tm f. ft
I ilnyn. Tjatrr
' !'. "Bl,."III
... . .... lu.. .
i i. i' ai.'i iiiiiriioii iniiw . ', a.m v
lions Tlln (Iii""'f.inii.i'i rfliil
cIimi-i. -i nr'ni i-urtrtgR Th. . i.
ifu
I'
i -rii.. rui .iiti Pi-.
i-iTTrim roii a
IiiiihIi .lil nil. il I n-tTi innuv I' .'. ll
Ihi Hn tlisi hij'i .ii"lnii i... ., ii.im..;
"im ..ml Hip jrt il-i tlMl Hi.' ,.. in I
II mil' nil -H.;Ii''m rrll llli' I .!' .
. , .ii 1 1. a. ....
T 1 ! i 1 '
r . . imi ono mm i
.mi ..... ii iiiio to . ills " , I
1 . 1 ' . M '.mi. !i. n .mil I ..'i .l
' . Hi mil'. Ailntir .n't '.-liliiitll
Brooklyn Wins
From Chicago
ll Tin' -su.-utf..i I'ri.MM.
i 'll n ' ;i i tic .'i. lli.ii.l l ii li".
I'.ni'.l i 'im'.'i.. in thi rimt iriitii'- i.r
Ii. I., i it ' :i...i ( '., ii i, i' niik Ht..uil In
ill Imi Hit rilili InnliiK S. nr. :
l 1 1 I-!
iiinnklt'i '".I inn nil r, I'J (l
i hn ik" nun ii;i.i nun- : 1 i
Hull. 1 1. ,i i .i.i mi.) .Mllli'l .
VmiKlin. Hull' imi '!". i ri'll.
i i.i HI. Km h iiiml"
!i I i.i ' lllll i I M". In "1 " " I '
f
.I-.. Inn loo I Ml--l'i
, ', .. k am "on uoo- i
I i I. i i. Kill' mill Sihiill: ;
v t'nllinr., JM.-ilinw .mil
1 it it -(jf .. imnrjDW.I -l-MIH. 'f -.
i.i. ii ii- . ih.' .i5tf ii.. i,i'.
i 1 if i ni .'.)'41ri- it .nrrWl fu '. Iw
. lllll, .1 I . 1 I If .' .
l r tl, mi, , ,, :;, , i,,
til' I H ' f II 1 ,1 . Ill, ll I. ,1
hi
ll I' I III ' "Hi" I" I "II. ". I H I i' "I, , I.
IJ ' Mil" I III. I .1' i.v. .It,, 'I ,-, m, , , ,, I,
J I i .if Imi..- i i ,..h .i .,M,. f. ,
M. Ih.a ill, luiv... iftii nawl l.ll fill." -llin
' ri. m , i t, iM.in.hi.qjii. f,- mnh ,
"''''"ll Illllrh ". llll i"M fri i in two In
-i mti "I, , iiiif on tin- iriurtf. ,r
111- If, hill no.
"Tli. winiipiM i.;iveH m-i wli-cloil
Willi inwit ni.' T'h." . lii'i.-c cl.iii.
Will Announce
21 Buick Sunday v:';r,r;;;,r,
fnifii hf-n '."In. Am I. if Hi,! I,,-
Cleveland Losep
to PhHadMhial
I Mil-. DtOIJ4MA. AnVja
tifltii i 1. 1. in )n t liiln nrf , I
da .mit t .Kiinli'Mni'M I
hit, id. l i im Ii m( i U h Ujn
III rtvlillim ft uhi Semi'
I'hll.uli-tiihi I h ikiii " 7
RtlU-ru t, i . lilu- ii ;mi.1 ' . ii
K'( atiil iViiw.iH
Washington Splits
With Detroit
T.i thi i iii' III'- Iiil Itni. I i vii i
Iv iliii'i-ri iit frmii lli " llri tiuhIi I
lull fiimi ,i ii'i"lfliitioii M'M"iinl 'I'
111:: I - .11. ti In '..It'll tl.:ll Willi llli' I"1''
ii. lii'SVIu Hi.iil. ttlwniiKi i" '! Tli'
ll. -il i. imnhlli" i-jimp: '. Tli,
ii.-.mt-iilil.. .itt. fi viii i- li' l li.. n. v i in-'
Ih th- long, mnviii'ni. ihM
I.. .-ii in. hi ifii-ii inrwiffii mi- .'iii.uii,. i i'i ,
of Id." I'OWl llni' lil.h lllli. Mdlii!'il I 1 ,
III.- li.nK ' In tlw tr'tlt.t ."llin l mi",0f'"
mm In v'.ii" Tli" rin . Iiiiini ill . li i ni." m
III. II,, I mi irlHllK, li' IIM M lllll I 'IMlll j
Iv ih i .-I liii-im i,( .-.ml ki iii-r.illi '
i ii" ii'Wi a rll'liiL'' Ii ih In-, n lilllilr II
iui' li,ii null l'i. tlmuirhi towi.i.l I,
Ifn il, ai-i. wllIHi t inn if th'- N-.
H.-i i.--i ih in.w i'ii i mill' uii'l will i.i 'i
.liMpl",. m mil- an Ipm roonii mirai" llin
ilm iiiK Ihi- rmnlnir wock."
-I h'.l- tliiiiiiKh li tv , . i'i.iI I., ti, .
' h.irhlili r rm.k of fli-i niatt'il.il
I "After thf . iKiir.s .in. fliiliilm.l ihi
1 tiro ulii, , it In uhi kiimnii ..I c.iliu' iirn.
, wbi-rr thi'y itfl n lllll, imi. li of II,.
i iiitor m-omn whlli' m-v -tiri,ln- nidi-'
Inn- in thi-iri .iioi- t . U hfii n-nl.
f"r n::iil(.i ihi". iir "inori.(l -i"ini tln.y
-limiii.illiiii 1 !" I'V." "' ,h" w ' "'I"1 ' IWM-.I
iioi"n wr f"i in mo ciu it-
DOCUMENTS FILGD
Tin- I'olinwiiiK niHiriiininiH w.-ri I l-t
i-iii.i ,. .1, ,"iinv i.i Hn nfli. i" nf
UKrt'tiim j
Bar"" '"
lUHtfltM "'it :
(farWii wim
l; II l'i
8T jORNTti "CPESATB :
FINEST COTTON MILL
Th. unco .nil. i. mill in llin wh I.I
Ik I., iiiml in spin i nl. ,n i, H.miiIi l.'ai,,
Una, .I'.oi.lim: I,. -Mi (' II 1ohI '
ill., I . tl v, who Ktriki' l.il.no tils dl'lo
KUl.'i- .il tli-.' 1 u l A liitlu. i.1
Coiili i rii, . . ii-. i'I'I'i n. til at ltlii.'
Itlllk ., iltll I ti'ilt.l. Mi im.' I
iiiili i ,ui, in ii, ii ill', .. ,th it'
'lll ., lllll. lull I.I lllll.ll III II
w.i i i iii'.h.-.i nii" Vi i nun mi ill.-
I,',W i.'1'llll "I on. Iilillili.tl llni
iui" . rli. i , i, nil) ,'i mi 'Ih' tiltnol
h.i in. .imi iiiii il Hi' l'i. i nl cm oil
itiimiI r uml'.iH t.'.ii hi i.ili ntii I rum 4k'V'-ii
l hi I'.imil i l.'i k
Hi'li'.'iH? , j v mlnr'a T.lfii A M an, I
t rim l I ii.nrh in Knnl. Hi li utt .u
llllOW. lllljCI,,l' l.'i 1 in. HI i, ,.,, . , i,
Bn nyi' ui.i i" i . .i i mt
L'lj-J s uli-ii of Inn, I. m ' iui ,n il.
iil
I .m. si" ii-il Urn. I '.ml nut M. C. lli-r.
i v iiihii i.tf.-nl inr . lit It. W II'...'
I. .-ni'- ll, i. o VI. la iiiiinx la I Win
I Hi VOIIJI, 'I i
!;., iu"ii of l'Mwi-r tit A(tiri,.,v
I lull ii-vr.! nt jRifti i of uitorn' 5 i." i-,
viKiiwh 1,1. 1'n 4, A. liiiiiKHi Ut A i :mt
i.is an. in m tn
Whii.iiiii Ikuil-Jl
I W'lttl.. wMR
li-ill ..f
- Warfh -1
Willi IH'-
WA."H1IN'CtXtN. Auk
illltltiii Hplit (UlUoullWll
Hull I ndii n- ajBurtM
l'IUHT llAMf;
. Jl. II R
iii'i'm! auu out) 000 60o o : ; :
M nj.li duo ono ujo vo i ait n
UAli. ii. Huj iiii4 utniWRi". Mlnm.
IHiikaoii .mi) t!hiirrlij
ftRTliM) (I AMR'
H ll i:
lmtrot uoi mi nun i. ii i
VVnullliiKl.in (Hill OOO 004 4 I ?
llnltfiliK 'milium. Kliiiiki" aiul N..
ilMllh. Z.nli..i. ll.'IIIIIIIU ainl llli, i
If v
AM6RICAN AS800IATION
. m k iiiniik i'ii i.iiuImxiiii' a
. Minniiip .llB 10: Toloilo o
l M. Paul ll S. i 'oliillttniH '1-4
' Ullw.iokis , linlluirii"liH n
WESTERN LEAGUE
V 1 I V. Miin.i Tiilii I.
t tuiiiili i lii. w ii-lnl i :i
i Hi .Ihm'pIi " ii'i'.'n r.
-1 .'I-,,,, in iii i i ,
Hutllhiiii riUilim
'J'O not mil) Hull i, ,U, li.ilu hut ttJim
pinin Ifudi'm in Smilli. r inVlmi ttyll
vllliiKi'H f tin pmpMsi in the M'lttfpl.
Tin- Willi, wi.i li i.. il'l) ll VlMl ot.l,
lHllVldu. till- IM.UI. . I II llli HlUllt'l.!"
In thu luatlluti- .' "tn " tin u
Itiri'iltTn Hflionl tliiib "iUiiii an
UiK'.t
twtTt
mUBllM.
iioitiqiiDrajt
-tfT "KH II UlriT
i uo mum ni
iiu in anil
"nit. auntii
-3. U
all
"S
ii.o'hiii.il
c "ii-. it. I'unl
Ui iHC-m. i malt
IU'icum
w i.tx to Via. t
imvitunl oi
i "IihihIiik
I 111 ui II U'l
I-" inn. Hi-la.
Wurrwnty J)innl.
I'airi" lu ( uini CrBhll N, ninn.il ll.ini
ui'Ht Iui 1 1 of tin wint hall nf ll.irlliin i' I
wv.. ., Ul, j'.,ui diHitVlalMt. Drlatnli;
l"i l ranch. (
ii ,i it 'li"
,ii,ii nf ' i'i i
on 'VI.
I.I. n- r.
ikiivw4flwli
ianvr-H nn.l
f i Ih w fii '
ll ll' J, I M ll Kill -
an.' .1. i ii.
ration niul iua.il,l ii.iliuiiu at thi' . U'nri-Biilv DCmI A K 1'
anmr time Tin- iH).l.-iii limly Ih (li ('laitilc Kdn. tilt u, llan.'infl
Vldwl tnlo two ai'illoiia, Unit' of wlUrh. mi ,n hn. imutuininic 10 mi'
ll.ii-H in . hnnl, wluli tin- nihi l' bnu i ruiiii'i nviilio
Hi.ikii. Thin win. lull Ih ,i, ii m .-. l.h W'ui-I .ml ll.i.l
UlNlK, Hl III It lll'llll.'l ill. --. Im.. I Hill
thi llllll I'l.l ln.it l'aui.nt nf 'I1'
HtUtlCtlU. I- In 1 - .1.111 nl l'i'.-' W "I I
nnd aM'h Hi..' .-I i" ... ..
Inlllullvi n uiut ii isk iwtiiit) im n.
thirl) dollars n wnk No MluJtliin
ai nri i ptrit umhr IH" ii vwiin ..l
-. tr i
1 loUH I
tnllii,'
I 1 1 ll V 'I
Im. t.t .ii tl I I. K
m ii.iiiH'uwit: I'm
.1 f IV , I ." Ill -.1
.1
I
Th.- mill Ui litni"
It" S 1 1 U iMlKlll. ' I IH Vltl,
lill. M . . . I I I I . ,
tli.' Iilamil , i 1 1 ' "I il" 'Hi.. .
cluiriictiT rloih wlurh h it ri n tin
OI.M. lllll 'I pill 1 1 li Hi .1 ' VH III lllll-..
"I V. , 1 st il ll II I, i, -I. I. In ill W , 11 11 i
.'III '
INDIflESTION
Vuu inn I hu. li.'iik'. ! ,mi
II II II il pin
I.' nl llClh i ' Inw
.1,1 Inn JlW
Wall, ml) IVi 'l 11 M ami I'. ".'
Iloiwr to H H Hk,. lta lu 11 ami
I" hlork 1. Wu-Han & M)H. r aiWI-J
Hon H.ilistiwn. i-oiiiiili-rii I Ion Ijn I
U iin.ii.u li. , .t uii I mi. I. .i i i i ,
11 il Vpiilno,. . l.il in II M I...I "I i
'.Is in I I ill. I I ' I. iii. ' I I l II .
1 111" I I hit,, ,n U IttftllMltm II. I'lltlHllI i
' I I ,'Jil -itlll.
tl
SOUTHHftN A ir0C I ATION
l I in . I'o. i. 1 . Ni-. iHlfsiiiH
; M" i, plils ' M 'Mi, I
1 I n ."IllKll nil I V." -ll I'll I
I I'll, ' 'llli 1.1 'I " I II
III. I
'I.I
ill. .1 A.I. I . .
I .
To Tenant Farmers
of the Corpus
TH it a
vnrisii Lrouniru:
Wouldn't you like to own your
own farmtj?
Mtuiyf yu making1 net
).'ofitR this year vxxSfirv -nt t pr.y
for a gttod-si'.ed piece of land.
You jnay do one of -two i';in.
Vo:i may buy improved l:::.d. ;uv-
injar from -lUOO to $150
Or you may buy new k.r:
it in cultivation.
If you want to b(v,
ownoi- anil a home n
o J'a renter and driftci
you.
.(.M'O.
i put
.v a land
r insteatl
i can help
Remember thi: Values in the
black land belt of the Corpus
Qhrisfci country arc rapidly in
creasing', present values will
surely double within the next five
yoars.
If you are wise, ou will act
now. Values will be higher when
the cotton season U over.
I can ke yoitsui ovceedingly
4VlU'aj2tiiyjj.propoaicion, if you want
to become a land owner.
80Y Wlim, Sailer BSdg.
Second Floor.
flSHBttKBtfljfiBBVHlHBHBlBBHtt
' yiraltor"iiiiii-riii ni''tfif mi'iiiifliA'aMfil
iwlWWKaPllWPKPPPW
i iMmimitiii
rt'
I
1
jwim.-i4Ww -i
mf ttkmt , i .ii mi KwKf.jjf.

xml | txt