OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, February 03, 1921, Image 7

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-02-03/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SEVEN

rAf.F, SEVEN
Cattle Dip
Carload Kiltik Just Received
OESEL-BbEHGHER CO.
SEED POTATOES
Maine Cobblers artti
Triumphs
Desel-Bocttchor C.
Cor 6hl CTirtifi, Taxa.
TORTUS CHMSTI CALLEH
Caller Classified and Market Page
;)
CLAStiriCO ApVCHTISIHO
J HiM-Hloti. it fM pt wont, Intel"
main chnrf. Ma'.
t laWrisanf inanrtinna, I aam ft-" word
LOCAL MBADEHB
ftttM 'rp. I- "otmt tin -tt
infvrtkxi.
lilnik fi typa, 2I a rmitit Una i''.i
inr rto.ti
LEOAL RATES
Ftimmiint on pi!li uiion.
DISPLAY RATE.
I iirfiifil nfl-nUn.
notice to AoVonTiacnc
Ran! your ai ih flrat Urn tiiv
iDpar. ax Th fillr will b ran
tula fur al)r oaa hv-nrrw-t ii.artKn
of any laaa1ttl il ,rtl.lny Tti
ilr will nil l ranonll.l fm any
in'o-ttt lnx"r!oti of any rl-lfll
iatvTMPini; .l'o-il In.
CLASSIFIED BUSINESS
IHreetary of" fYwUM Cltriitl
Aura Fana 11 Half rlr ny naan aim
aalaa at hat nnea
A WTO r-ARTtl CO. ,
Houia f Mllllan f-nrt
i.v t.i.,il 1.1 ,i..i-.1 nt
loit.n Him tiit.i... lint, nt.nl
Vl'tolla - forri'ia t'hritu
FULTON MHIN COMIANV
HtliX- IJwHaM! Vi.nnf-.it, iini of
TlfR FI'I.T'IN I--.TFNT tJ'K
: Tllll' M RKK.V
Trlphonf l-u' lor,, 41 Ula. Ii -II
rNDiNtt
I. .lr i.ttyiiuia ui.
llollrtK
eaua-un CMHitTi aoiLan
and ' MACMINI WOAKt
raoa A. m
itffi. ar t M,ot, . t.i Ijituna ami
(jftat atml si 1 1 I'lion IIM
ft MAMON
Arcltiitat an BioKar
rifflK HouMi t litw Whit l.lil
1 . it-. 117
I UMUEH
'.1- f. . y t , .mi.. .
' ' lt.lt !! ,..
IH;IH(i ,.l MURlt '
., 1 ... 1 Ii . a -1 .,1 .,
( 'htlf 1 1
GAA0Sa
,' ... f r.'.l iW,at
1 Ii
aii, m.iomm
'Via -I
I
,i,...' i:.H M.IIMl'l
TM flXAta MOTOt llll CO
TVFCWItlTtRt
W. -0HAl,r)',
lHfl' iJfi f Tltwi't", Oral".
m 'HI. Li. 10 . !
( '.IJtit,- a Olii " .'
1 a, :. 1 ii '
t tt ' .ft 1 Afc' t
; ITAIH STOItT
fit I II ' . '
TviBwii. tcrtf,
imiltoaitwl 1 PV"' 'ma
'I . i-t,i. l.'ni- "1. v 1
r. H ICIfNOtL D.lr.1 Stlxian
OLt OA' VM ' .
Lock aatf Orf m,'iti- ..a-.1 Oroa '
than. 0t Cnanat'ji V Mi,,n. v
Ti I" wt. ! 1 1:.. ' i. "
' 1 ,in u 1 - , i.' ,
WOOD. C00, rest
T W HANDALk CO.
fnM ti
r OUARAMTKC tHUI Rtf-iA I NINO
j COMFANV
- Aaraaa Frtai A muu Tnair
! TKO W. WAiUtNIC. -ioi
VWa fiuaranta that hn fu
f ! v -tt, rij.f.1
Lt u Ravalr Vaur tkoaa ky Man.
Professional Cards
- '
.. KlntM-tK Hoi. I W MtaytoM ,
Mill f, Mrtrlh Jolin X .Mi-Cambell !
Klcberp, Stayton & NortK
riHKT vTTK VNK Hi II.IHKU
THE slTAMMS"
Optomr.trtita rt4l OpUelana
irm afc. ..-. oikna jnu
117 Miquita rL Phofia Ztt
DR. IRVING M. D1ETZ,
CHinOPRACTOR
I
0MSt MUbllnhrd ChlroprtacUr m J
itrlM land Hcmf! Tasn I
union aim rmiMMivaaj TT ARIWMI fH.
Cfwn Mteka wanl of Pot Oltloc)
Ttn1thBe Mil
0. Palmar
am
3flS
Palmar
OHinopRACTons
A wjmn rirfrenftva-UiT for
CniMulUtlun bimI uramlaAllon frn
Offkso liwm S 1. m. to I 1. a
IK) Anlnkfa ti. PH-n. KI
Otl4 btetak Wtmt l raMftte)
un. n a. Mcculloch
OUNTIAT
Otfkw Fta l.t tfl kaiaarra' i
DB. JAS. A. WBBR, D. 0., Ph. 0,!
Cniranractar
l.iturn'uti. in iqu" at
t.- ,,.1. 1 Flo. r rn 1111
13 Mum ia F"
mm hotel
Inurao'i'ii ai'tl tinoun
San Antonio : Tcxai
Br. L. En pHer
Graduate Vtrllrfi
Bulkcrlanii Hklg PlWfW
Kat-oo I alt BiW-ni'
rii" n tHf.
NOTICE
Tbf- nuaril of Ti ut- of th I -on
itMl lt.dei" ntit IMol UlKrket ha- j
MUlifKl-Hl III" lima ft iivn.o ol
viiryfis. All lix HSt wW i4
iSt .fai Tr. . A WWie. UoHgf
i. t'orpua I'luiatl, Tax At-- e-wa
fyllwtor.
REAL ESTATE
CnR TI'.WjK Vtl front Sola.
i., , s rit I . - "Ml ir '" for lis. I
-tori-- iium i. our tin.
FARM FOR &ALC
I'D ar-r- N,i-ta G a boat rhraa HtHoa
Waal of fnfcVi". Wntarr nil Iha N
rrva ouaty rta alalia, abcui 1-3 itaar-a-d,
ulMter uHImlt. no tecumitntawa .
i-ri- m Mn, "- II, F. BnMi.
hit B011O1 CHMon m.. Cntoafn.
mil THAfyfC - im- flrat la total
aa i-t-ovr.t Hi f'ltrnu 'iiriaii m 'aii.
for ftto rtrtiul" V,il ifi' farm -
litlvar lalnl. l-him. J
A TUIIMAH AV. LOT SAROAIN
Modern rt.lflrn 11 s nnnwn av
j lotn latJrl Hi IT 'u
g k.m lat'lM on It.
. r xt II ')
NnrO. Iai i.t mi r. i"
4 , rrvwa
I i.ti.nni.ln
S.". Nt.rtt. ot Ml r
hirn.
ib fi Wiirwhutim- !' T" M- Inarti
.ii wal of '' r l'n'lar Wh ilcaala
A'! H:.ra!r
WARTi. 1 'it. I. IV,'"
vVtit'IHT
M.4iill Mt
-..,.. '
" TKAfJl. .
'ami lo Iran, tor
ilttnr mm
Ft ill MAI.K ' 1.. moili rr, '. t x.m l.oaae
n Hauth lit tiff I' it ).. (9. ' in
Fm Tn:
.iwt nalulb"".
- n-i't lnr I.
liiof,. . i.in,
irj.tr t..r
1 Int. I
Fftfl HALF. Hi.--, '.."m ii H II
ijrtft tinma 1 t.riat! 'i m Hot. j
lloa .
Knit Htl.l. t. .r..
, nir.l on -h'll c.uil, 1
I kinil i f .! I. i.ino.
I I1,..n. in iMnrtr ltirl
1 r v""K futrti 'i
I'a.li 1 ..m
r 1 )..r I. '. . t
' 1
"
FOR SALE
Mill ftl.K
II . M in
l"liiJ.. "I.
I't it iI.F
lli."k l:K a
A lion !' V
llarr-
' . t.r. I.
'I 1 1. tit 'ta
I
I 'lion t
FOR AlIC Kut.mint houa ova tatetrM
rrrtwry. on nailntait . Anpr at
stanlaa alraat lVn 1 in.
fort kali:
r .'Ml
W 1 . 0
l '
1.1 Ii no
FOR SALE Automobiles
III M-
. - A.I .
'I, .1 1. v
I
Ma nwr ua.. mri tto tu buy
Nrly aiw-" n t .rO on 1 .tvl - Hugh'
FTat. U-j. 1 Tarrna. Norton ala fv
I'ttlt n"ij-' 1 ..ol . n't .iari.'t
and III..' Kuril of . lr ooiMiM.rit
llaranin. Nnl Auto KuiaMf, in
IMMaJHll HI,
AUTOMOCILB OltCOWNT ttALCl
'ino.l l flit . t
II lu ll ft iiaawfivrt la I
,ilMI
Portl. I .! k
.l. ill
!',,' - ,,T.;
a r-a.'ii(--r Mi t. IZt-41
l-UBHMgrr imxi lo Uli
1 ranaaaiHUr I'., to t4e
iiBanr tiftit to .'
Hun k. lit"
I.aiatarr A rt,r..i.
Tia" r.Ti jf raal l.-inraina .. th nl
airi lbtai" tm.nltiK iui mrnu
lUiUl) Al 1ttOBti.ri ItlMltASt
A oooau -
, inw i ;iut ao Infant - - IM dajra uM
'tm.i auirl tna-k Utam ovr ta aft) tlirtn
'1, ail
Nt WIW M'TTI KXI'll AXiiK
W. ur ift iiaaupl utal i..a,'r-l tht
Inr.f. II. vitamin Ktnwt.
RAPiAlliS
'-" Zf?
'.. rjrti. T pmua.i- In:.
ti m.t. V Msritrr
Ji
1 111 fatal t , riB7tar waa
itwrkwwl itm-ita) "" 141)
KI MKM Al Ttt KXt-nANUB
1 W kNi lit iHtottlir arl.o
S 115 MawjtjH t
,a..r.") tn itk
-
LOST AND FOUND
i tjftT Ok Ihf-hi lfr Hkain MUta
, t.raav-td dkltfronrl nm Hkatakjnr. TOn nm-
tor trawnkr-l 'or !. R. O. nafav
1 lift MaTVt M.
1 -'
jFl'NU - 4 k uo r.ni- -- t'nU -'
j 1J1I ufflrr.
1 I HI II l"-o tji- ikii'i .ft. !,.l'
ime lonis. litai-.' apfii) at Ifcia ..fi.
Uo Wonder Jeff's
wttt,, vieu., ucuil
J CK ADVATC p
HMalA ICKCOLa IT (CI IMS
viht owLY YeTCfA'
THAT X. tCM IT AT k
GRMKJVTtWa UtWiin
AfJ &0T TMfc
Of Tlte CvfLM4W
WANTED
WantedWanted
Cean Cotton Rags
Bring them to this office.
,r'ttl,Sl',W,M
W kNtKO Sor.odhnfuf ' loth
in
,W4a)M I"1 uraniia Oimr.
vrtifarvunw wwpiisw
I t'v .bjhit mr' I fri- fi.t tin
. .. i HriAK lbm h-rr. J.
n Ht
Hvt. r M'' Markrt iiron
ff.tNTI'H TO
PUT
uti .n MAtith til J
',.,wl At I if ' xi
1 ..tin Man !i. Ta
LIVESTOCK
FOR TRAflla- Jual rrlvl , ar tr,S
l'r- Ik roi. rum u I it x.il v unt
i.,oi". ' ill Irmda iir lor moltpa or
J.-r. r 1 .am B II. Van Tluafctr or i
H Wnor!. til Maaq ilti- atrtot
FOR HAL.) rra rami . ami
ajad PHra an4 1 tMaarn ot tioraan. Ha
t liot H 1
FfR m.U9. I tnaxl mulx arltk hr-
SI Ti aatr h A. :. Ful. I
afJlh
Vkkt.
FOR t.R iu-m rr,Mii itrnx' luan
W tj4a r. ttltunt ant I no-xl a..w. Will
aan by hd of aaft al' Arr In f.rea abatM
ilvMi. r 1 1 ri r wrim wot ia orfma.
mil HM.i; ' TBI III f'.f "mtlta
1 mi Moll. Trat'for .t"- n , ,i.
'lof It I'o. rtia, l(. 11
wnaiTID
1 no 1
.1 1 , , 1.
MISCELLANEOUS
HELP WANTED-
' I J.U Mji.
Male
FOR RENT
' HI
L.luBUl.
wl fjrniatiM
i -li.il.
ai.artiiiaoik
KOIt I1F.ST
UKliI l".. ki
Hr'fan'a f
full I'.fM
I 'off 1 ail
- Two f"imhil t'otna for
long Soulfi tttt.A.iwtiv
irn'nl i rnn 1 .;
M
. rti ottasi
1 n 11 .
'" n it: r
Huui-tAt'ioni!.
h irui-'rifil rtoin for Ititlit
I. II Muall Ao.
-,,.,.i. .1
'inform -to. .1
Iwaliaxini "t-.!tiinr
ntH iik.vt i.irht
alrllt'" t, ,11, ..T tltlout I I
niaia uHl.r ltiii
I'Hmh Tu
r,..o Itk... oin
al, i.io I'l.ti
. r . 'otw . '
ILlK.MM
for itm h t 1.
Kwvo
jll "!'- mauari
HELP WANTED Fcmalu
WA.VTKli
in iMWvlr
HIUkiMf (..mil) of to.
Ffaona lil
NOTICB
hriff; tAkt
TMK TATK or TKX A"
ul'.NTV F SVaM'Kn It.
..u ,aaollo 1 1 aiaaitl ..ol 11..
Muoi -
-it-it. iiturt of Twt.i. vii-xit ,ui aatfa
.ts of Janukt A. It 1 'Si, i ih nut
.lo-mof in Hi, . f -JtanAar.) Tout
Tlr 1 , 0011) ru- F 1 llmlri abJ
A tv muter Mat,
an fl t-nf tltt.-4i-i4
rnr Mat, ;t mui u, am.
ataxl Anllvt rl f
ih ttlti.n thi
wlk trj.J o ,it
V.uia fir nlavl h 1 .. 1.,,. nr.
. , . -p. t ar, - A
I' " . .. t'. Im ii -Ko.l
lu.-tio trf-f.u. ro t'own llttum .luoy ,.f
tat o twa mhi( n 1. 1 .-tt oi t -M
f.r'afl ('. f'lll iilr.li i. i ilU..'
t-i-wt
Tti rtjtl.i. ' ti -ml tt ol A
1 (,.4, ..o. f I o.uot-
l...io.. 0 in ii 1,, . tivt, A . n
1 f. Hlatt.ifi r-akv IH.. ftaMuH- on .
il In .". . ..,.t. I' , u .,
' ..iniainln ll n- loan ot o
'" ami A W I'flll-i, 1
1 no . !' lat t I .o...
Graduation Oration
nai 111 11
HUTT, I WAN Lttl-a 1
ntMH f-T TRWAlK -
wwe'v
) TtaJt
' kaj'
j (epATUWio.tl'
C tHlU OvR
MifsuT Aub r
4tt,!ab m
.1 .1. II
Btt HA-fVU
-
l
1 "
aBBBBBBB - trntf si
aflaT v
Bralalll-aa"1!
., 1 fniw r v a ih .rriry
ii'rw-nlln to In favor of tftn-
l.inf K001 "",r. 1 . mM,i. .n' f
and ail t or 4
'. .inilr mi ,nt. '.! itnl .y
' .'i r i
runl (I. rv
'.nliitw.r
N i 11,11110 t
H t ! I'oill. H(,.I
TMt TTt Of TtKAi
Ta 1 ha thariff ary CanVaWn
SuWII Cawnta. 0. ,
V'"' MM Ml ltl llV 1 iVM t Mil !
l( (hf ..ll." .' ... I.. i.rlll
!'. in ii n..i.n r K.n
i..o i,hM I .hi onilmu tK ,
ii-Ci.laMi plilii..i ii.i (i.rl.
I- "Itn w , .Mf 1 i'i.' '
Nil-i a; M prlrtllroJ "w '
w i t r nailJdl t, '.1 - ' '
'.M ' f ' H ..1 ! '
. r . . I,H... .,f -h. ' . 1 ' .
, 11 . r, 'in r. t
I'll r tati: 1 ti-x s--
(' s"! . 1 ,r M 1 1 : i .
lof-a
all
llt'Vi.
r iwrw.hi. f,
ll-'i 1 - .
1. ',.r- 1.
.1 11. . .v
t,
1 , i' .1 k . 1 ,i, 1 . 1
.. . tn "I . n- . s .
' 1 I I r ..t . ,,
.i.t. 1 a,.,n i . . oi. ., . 1 .. '
, is '1.-I...I. , - I. . tt.
- E ... 1 writ .., It
t. , . , . ,,... 1 1
s . . .,..1 I. .
oil' ' 1 t.. ., . 1 ,.t ! ,., .
'I. . . 1 ti , . mi 1. n r , . -
1 1 . a if i.t-l. t ' , 1 . , 1 v.
.... 0 11 ! . r . o ' ;!!
Mori 11 1. mi' r. a.ti.r
o to Ho- . i,rc ,1 ' '.'u. . . a
:,, , . , , , . . ,j
I . . -hit,'
Vt o.' ,1, l 11
1 ' j 1 I M , -. . 1 , .,,1
"1 ' I i ', . ,-,lt I
ti. 'o a, , mi w , 1 h
.'IMl , , 1 .. ,1 , t,' ,
" tf wrTttrt'
Oil
' f I-
Vinton
f "
V. 1
v, il'
UFORO TO BE PIIIISblA BOAT
!' I"- At lal.' I'laaa
, l't..M'il!Jt'i I." I Ih.
I 1 Mitt KlHtt' iiittiMt.tit Huf'oit mill to
in . ftol .iv -t a lo Ii, - ..1 Wi. n III
., -,t ,,, to. ti ,01 ... u mtuwo-ff r
1. ' it fi ltf ill f.o. I III.. o i'l II ,t.t. Ml lull
. , I. ... .1 I II . I
1 I ,.),. HO - U' l If. I I ," . .
HAILROAO Time TARLt
AMIfiil. LvaltM ana OuH
Arilvvai riwn -
ikm vn'onka r, . ,0
ln Atttonki 1 M p. o
l.aia.1 Ftar
Man Anion mi 11 10 a an
ftao Atilanw 11 aw n n
TMM.MMlCMI
... .vcs S ..1
IAT-mIo ' . a in
ATrtr FrMtn
llo 6 Intim
Antavna n Araotaa Fan
' r"y Vnn
" "i'i '" n ni...n .mam
wan Atitw. . p 10
v" Antiinitt ami Hi.ialoo ttupm
!-. For
h ,n 1 otortak
M' Afttin"
Nam AnlsaMn
BajM Caaat Llaaa
. on n. n
I . n
1 m 11. m.
I I 'tlk Itr nnv.. M
Wnvaa r tailo
llnUff' n
iiV-noi.
llwa-t.avill
IIMnrnWlM
Irat F
1 m
l .
ilattai' 11 f (ta a m
llo-Ualoli ' , t W
nanv hi 1 a nt
Itrowua . ... ''I!
Got a, Big Hand
1'iai 1 111. T" 1
- ,'f'f !
C-taV Ll I
Kr.A 'V
, I KCA& iTjy
I 1 --
wN(fca9aaBia,
a-tV7 nfnfnH iTTT 1 WwTWMtl MT T T V t - - m-XUa - "I .'l a.-. kJ a k. .
Coon Market 1
Coses Gm'ns
Hi To AatasPlatnl Vra
t.w OKK I' l ! K- i 1.. 11 -
1 . oxii mat u ' r t,., s
t.(i;.io Mi; "Mn'-r it-tt
.I'l. to arn' , J.w.n mI 14 IT 01 1
Im f t ,(is,.r M-irh r I'.
,), ..,.,..) in( 1,. ,,mira that c
,ii'.'. 1. t ....tV- 1 rfr i-tilt..
- ; t. ut J.-inii oirsi.i I'!-!!
,,rili " .i. ,. 1,. I. ,..,(di1 Im.o
' ll. ,,.l I, I lU I, . ,
1 f. f , , , .1 1 !, n .,
, I ,. .1 'r o ., . r. ,.,. f ,
- ' 1 I, T1 1 1 II 1 ' 1 . i I 1 M
I nl'l, ' , 1 ,1 I , , () ' i i II 'l.i
rfi i ii.
. . ...
1 1 1.
I 1 . - uli 1
I ,ll) ' I .1 111 ,. ,1,
H'll till'-' ' , T 11 '
I I I
- tt. M 1 1
1 ! if l
, .1, 1
I '1 "
Iff
31. IM
' I,'
t
. r . h.1
ttl.tH'l '
tlO
l..
, I
i.tfHt.ef.. t.M',,1.1
:. . 1 I ' 1
, . i' ' ..I I-
,ti Hi.
1
i. it
I-"
rn.i
1 :
t
NEW ORLEANS COTTON
r 1 . n lat, .1 Tr.
i;W ;! -..- '
in . . . 01. 1 .
,!
1 1,1
' 1 it
n.t.rl .(1 .
. 1 .
1 ,1 ' 1 . 1
.1. , Ii.
.. . -tl
til i. i'f-
, , . 1 1 .
, 1. It ...
in., i'i.
.I ruiif hi n
in t! moil'
i,.ii't "'it
, .!,'.
I., t..
t .
I...1-.I
. .i .1. . Ii-,. '
.1 l I ' M'
SPOT COTTON
L'varnaal
..it. Ifttt'l .,vl
mii!
.'1't-if.t
to ttKitii y
1 :
I 1 1 i'
tl tin
M 1. I
l , ,
Ii I:
IIV.-I 1 , TI O..M. it
I.WII' l I, t
iir-n Mlajh I t in-
t n . ii 1 . :?
ti ii . if . i' i"
a .0 1 ti v v . '.
41 1 , l
I. . tl 'tlll I o. Ilfll'l.
I , . I., I tt'l 1 .11' ' Il .1 I ft "
!! M.11. I Mn . 1 J ily.
,0 1 1 .. t ar. r..Rt oho. 'l iff
1 . f 1 . 1 . , , , M ir. Ii v "I .Vi 1 .
N-rw Vavyk.
,.t'. , riltll
ftlll. Ml !
1 1 . .
1 1 1 ; T i
1 ol ii.
4av 0l
,.,1 . ,,'V H'I.I 1
.Jin . i!0
miAiltlita
I ,.a..
I , . I . .
II'
v . r '
. itif , I
I
1 t 1
. I '. .
I t(M'tl
1 I 1 ' t!
I '. I -Ii I
Mji.h
Mat
Haualvn.
it ton. i'l. J ir.iil.lliKtr
SMtM
I aalt-a IM loin
1
GaivMtnn
...I. 1 iiajrrkvdi 1 iiiiiiiiiitiii
.'. twita. iMatm
r.iiki i.iij r.JII v it.:
H AHB B. IUK LBTTBR.
MlmrMl To TH raRrr.
xr.W ltiy.Asn -i t Tit tn -1!.
rtoi.t oi th! ifwit-t tan -.tuadtt-f o
ai c, ti il,. 1 -'jli lirllrt t'it than
f. khnrtih iMiaat anvatw of afaain ti
1 1 1 1 an ix.iaai imi iM-faJ-" or
j ift.-r )oUlt lit 'It t tl . t-,ftrn
it All) A ft of I'dtl In L.tOiUtn .!lv.
. Itioltal.t- toil Ivoii4' .'.. 0', '.
t-;iaii.i 1u11i.1i . n,i,,f .1 i.iu
1
t if t.i . tii.-t.. lt I w ,0101 no ''
.0 , ...Ki. 1 .oia-'J lift irt-t "
I ...11 . 1.. 1 jo. 'it., fi'aMl 'It I flit-I tlf
, '., KuJkim I . tif -"" i . "
r I lte Hi "" " 1 '"" '
tl) tokjl aiitt V k ! " ' H;j
. .-Wifaal 'J allU 3 HI. COM .
4,, ,ilf t at 1 f tr' if if !"
-.ilt-at tim 10 ut. ...i-itli -intl " l.t.-ttM-..,
1 low. 1 1 al. - .. l.l i I. .1' .''!
Oi, fHlili. jlltlt..' '.O .' 1 '
, in ll.i ' not ' il 'I I'll' ' -
1 1- .iit.oiv .1 .0. .1. 1 1 . 'ia.
' ill Hi. . thin- ..0 it'" "i-" 1 "
. "" ih' '.'t " ' 'i'l'-1'"11
' . . 1 1, . a mi tilna ' 1 . , '
, I. I
(Co
rliJiL 1J20.
brio Mark
TfiSr vATidT5.it m . v ani .
LftCAT-tb IfW fH rrFit (
! OCCAM ""U tHt FRt kjllt"-! f
, ll,.tl Rf la if Mrfaul Rt f 1
', .AWUkfall-HI t1 j
i
LMWU Vk.Vf. -..kCOWilWI
ate I 1 AM'"'"" - a.---"-' I m AMD m Tfttiw 'V"-- a y-" I r
. ttj tatut.. . k i-,t t varas 1 a.
TiJi'itilM 1 lW l 1 0 ' t t tJ taTJffffBI r-tat " - . s -W 1
. ,nAt,w.
IrV. iiia"' "aTa-HOM (! . KF'BBBBBBka. ..- A atW, I ana-ayaBBBBk. . a 1
r Ai i Hi . . smmd, m&m
BBJBBBlBBBBSBa til aa&aakilllal I --. k"fm,m I I'M " 'akw -talJakM.- a -ZTT-TJ y tw " l.a
ilK'.t I..." I
'rtor , 1- If I
. r,,. n . 'or . ill I
) r. i- it, r'HI- 'llM H!
. If I'ulitt I 1 l'Ut)l .o. ill I I
ptMlO'. tja r ofM.ltto i' 1 ! (
t'lM't iilMor ' oof. ..irflli 'Ii-
r. t! . tj'.i Ml .1' ''
. I ' 1 , 1 ' ., t f I WO" ' it 'II t )! Mf I Hi' I
n -,, 1 . i i , 1 - .,!.' 'Ii..f
ill.t-si, . t'lt l.V" IO0" il '(Mij
1 1 1 il " l,Hlllt"l "
11 I 'l'r. "(TBI T
... . 1 , ,1 iMr .- It i of,
, . 1 -II 1 .1 ..f '
. I . , I 1 ii ' ' I
LOCAL fMtOOUCC MARKtT
f , 1..
p 'it.
h 1 , I '
1 1
.11 1.1. . 1
J .ii
I
, . t
V..i
I 1
t 1
1 '..'il.
hih or.
, I I.I. -'
rn.lo t,ii.i.
1 it 1
i-to . , 1 '
,1 jrt.' 1
1 l- ,'
1 ,.i-,. .
1
1 1 .
!.. ' ' I ' . .I'll
1, 1 . . 1 tr at i.
1 ' If .lnl U'H . r-to k
' . .. I A I
jii .t .1 i'lqi f.M(t.'
T 1 A at i.l tft"4a
1 V tit. I lt .' " t l 11 . 1
. ' M . ! I.' . .1 till '
i,,f.. f. m '
iitroiii In th iiiu'iiito jllf
lllowlllut rttK .in. .tfWf.
lull if Hi tot ' "Hir'
h. . I.. a 1- .,
. . . t.. 1, '.. at .. ir'
. 1. i ii n
.' . ' M ,. .. i it ...
1 )t , . ii It.
I ' .tnitt , it'
1 if niwt 1 t" ih n.11. 'I hi ',
1 i t.', 1.., f..t Hm i ,t-ti t'
. .H.,l.. 4
I'ltdiii irnrt tvctetaj tt fii't Jo
1 ( IHlli
BUBJAM.
H- T'r ".aay-MtManl Ht
I.W rlKK. fa, f - rt- . .
t 1 ' auamr k
, . 1 . . -h i i.i to tkat 1 -1
! I ' 'I II, Hi..f' If1!!!! tun -4 I "
t taw of ii "ill talaT l J '
ji.i,' rilfrnl al )''
' lam .t'il to a f 1 fo, .-nnt f a,,
. , tiitli'tioai .ula-. .nut 1
I I LI. ajl'l ll ' li
' . ti .)i.ti 1 . 1 '. ; .'"i . ' ' 11 "
I I 1 1 nt a' "'M 1 1 , .'.m it i-t .(
' , t- ,1 !.'- 1. fwm .f tl, 1- I f
1 1 ..i- . I . f-i
, 1 .. , .it. ' .h . 1 r i.U" t ! 1
.1 II 11," . . "faytt 1 .lin,
f t I . 1 1 I I 1 ' . . IIH I .1 1 (. M l.l tl
nil' Ml t .' 'V I '1 ill .1 ' .. It. I
, " .11. .. I,i f , I,. 1 I . I. I...I I"
1 . v .
Mi f'ltii N'MlH J I
11 . n 1II1 Ih ." III 1 ' it til l i'
1.1 n 4tfttt 11., ,irti.Ut.i, ,.i4 tin.it
. 1,11 H ..ilt.a ii. llliail llflt'i tWn tt'
.1. i,J f.ti th.- oi.tl-allia'nl .'!fii- '
. 1, , ,t.. of 11 to ii piHnt Flnnl
tii ii, My t .int. 1 -i'
r IN
COTTOft MMM.
R inn Aa"kittd FrtaM
. HW tHK Fttt. i r.,ii ,.1 aocila
0 i ta 10 fiofat-wtr) I'Aav rt. it) -i.ail
ft nl . Mm tff kaati "iiot' " Htm
" - arf ilMbfra HV I-
ii'ttilv itnatM. Tama t' i, 11 1
...-. not it. Irta lnii.i f. ..
OtrillVI) KBf"a I.. lli !.a ..
Win?.!! Mtfrift ntf fltn.t ' h n -
niMl Moat HRM Rnarkaln ' h
util. Iiiirkm rajaawi4 n'm-' "'
1 lianCavl
COTTOItttBO 011.
III Th '.anu-.iaiol I'...
N f.f liltK. lit. . AUt.i.ti !
it Hiratri In tit., ftii o' hktftt 1 Im!
1 atiiia "1 II , ji uli . ' 1 'Tal'L 1 n
..nil titatk ffitiiik lit it niirm ' i.i.i
I'l. V . t t -i ' 1 1 .
j 1 . .i.i. 1 . t , . . ' rim .
it. , .1 o . -It ." i"
; m 1 , . m ; . 1
. . , i 1 ,
a.
LIVfkTl CK
Vf T . ml. 1 -.
r .'! w .1 i'l .. y.ti .' 1
ir . jm . . ! '. lot 'ut- .
'1 ; i . . li.iii.u - ' ' '
1iit ). - iiut,, . ,
im, , 1 -k-ta, a. .tat- .--, ,'r-
l.ilflll
11 . II,.',
It '1
11 h .11
1 . .11 u a ft
i,r runt ruHvif4 4 m -.
katfaTtn-tkiB..
Uar Ii. a Wuhur
Rogfitorad, U. S. PaL Off.)
,TrVk)tN- t t -!
T. T: m. ..... ffiajta
HHEAD-riCUH irwat.
u. .i..k Ito tat L
AMU ate "iw -
,AAf"-Ml WH,IIII
Htk,t. ,
SM-lUifatlH lUMrM
"1
ITS T ... . . . r. at, I J
r
J
Wheat Market
farm Upward
llv TI,. .
'1,1 ,. .
111 t, ,"
.. I111I .
1 1 rlsrt '.I'ltii
v to
a. i' 01 v .
S . '
1 , .
1.'
I -
:. i .
ls"t I ,..r
.
W .0 ,
; I,
, 1 .
n 1' I,
'II
mil. t 1
1
.t
tr ' - .
IB,' V I t
II. .1
1 Pol
f .. '
1 '
op.... t1 1
. , , I I .
I
no.
I . , , ..(I .
I I 110,1 I
"I -1 ..(.
I' lot," ,1
nil' ol
r r 1 11 1 .1
I
-oi..
. 1 1
K ' WSAf j'TV Cl'H ffAill
I .- Ill' I ' III I
I II' I I.I 1 .f Ifl
Wkft
fri I ; , , 1
' 1. 7t."tl I T
Jni, 1 .
1. Si
t,t j .i
ttt I ' .1
. . .1.1 1
c
It 't'l 1 1
S-i 1
II '.14 l I
h.ir.l I, .
ah""! 1 ' 1
fliiaixt
.ana
s . till... ti ,.
S.. 1 ("t 'f 1 1, .'. , . .1
CHIC 00 Cft!" CRAIft
vr-
l ,, 1 I M
' t
Co'"
t IIHr
mam
Maatr hark viabntit nnrillim
If lll'NT'H flALVBratWiBtk
trralmaal of 1T:H. r.tlr.MA,
UlNdWOBil.'rx-JTCRoroUrr
Itlkler akin illaram. Frlra
Tta-lt Jrnrn-rWiOrOlrikrt Inn
LLItaWfl KrMIt C-i.Vknim.Tu.
M A
Caax .v, OrtMfiij La-.
MtMa t9.kt, Oiaio, irviainfH. Cnl-
Wti ta OH. uf ar anal Ciailt.
M-i-aHi aita-niion -:,ti.-it ut thai naaan
ion of onli.i. .it. tl k .tin-r xann
n-ajaiaitit or i.irnoi 1 'i.tttan Al
Mniittra k.i Hi-. Nt lan-i.,. . 1
'fcltaaW floanl til TrtMl A a.Mtat. 1
'InafM ft' orta-UH Fotuia llr. I . -Ainaartafl
n S Turk tl..n lr..l
lUtliana Ni fork ("nffiaa a. .h.nt-
Mrs. Bessie Dale
Mklana fit. l.if lAMianoa- ft
a '4 Fa4ra I l.if HUB niml Avttilitt
FttlMMa
PHOHIIIi 11M rW 1 14
Offka (m AataaM-, BUo.
i. J 1 -yj?;
Tht Allun Jgwdry &
Optical C.
Cat Vl Rfttar
4tt aa BttaWt OtfB Chr .alt
tlatntitaaa . I ata aanaiaV-a it
aisaBiBrJistik.8k,3T:
MOVED H
71 T Oii r
of ik tlm . (ti
fi
DR. SPIVEY
Ctil-RO FHACTOH
HnRaattM8BJlaUINB I
li 1 iktiai a. .a. k-k--ti
By Bud Fisher-
aaarr-tf,
I . 1
1

xml | txt