OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, February 04, 1921, Image 5

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-02-04/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

FRIDAY, FEBRUARY 4, 1921
COWU3 CHRIST. CALLER
PAGE FIVE
Cattle Dtp
Caller Classified and Market Page
SEED POTATOES
Maine Cobblers and
Triumph
De"cl-Boettchcr C.
Ctrmja'Chrtttt, Tarat,
Carload Kiltik Just Received
0ESEL-8QETTGHER CO,
classified advertising
I iHMtmru ''. pr wanl, ralfrl
Mrt afAfifa, Uv
MlMM)tft( larti'tl, l i pr woM
local niocm
I.UtK fara trp. 199 a iAt HH
WMMNHt.
Hlak fae trp. J4r rcum llnr rti
UMtftiun.
LCOAL HATES
Furfilrtiad ua itMtu i .a,
bibpLav MAT us
P.irlali a taaHcaU..
liSrtce. .to ADvfcftTitcnt
Rm4 your 4 tfir (MM 1MM thr
tar. aa TM i.'allar win b taajaai
,W fur .nl ua Im-arraat lafcirtioti
vr mi rtMirMa jivriuiac. ti
uf mm riaaalft
'nn win et ii r-
In. vtnrt laarri
f ray dMMfUd
CLASSIFIED BUSINESS
fittikitoo of Certnit Chrlttl
Awt ' Briei nv gtr MM
AUTO fAUTt CO.
HI9U ( a MIIIMflrtt
n4't H Mail .HaaarraJ at
. w
Vi tvrta
.f. ' f.rufl
FOLTON UKIBM COMANV
UuMwaM
Min'k'turta f
THE rCLTV l'T'..VT hJ'lt
WTKIT
WlfpiKia l l. ..f . !i
tMi't
C0ML CTI ILI!
uiruiut jMHirk
raufta A. teat
iffl aro) M ' I'r.r l m f an j aa4
i batw'ral I i . ii'.k
. t. MAfctOr
ArcHitoc aMt niaar
fMfW ll.ru l.'.tta Willi.
Blilf
LOMHH
ciliW .. ..iimlwi
NM I. - '..(Hl
I. u. ; RHi" ..i .;ckk '
Marxti.ii . i 'w.n . 4
MMH4
Car u.i. . irit afei.l r..;o4i U.
itMiwi - aV JKR I'
TMI rtXAt MOTOW MLII CO
TvirT
W. MOMIWn
In44arlari4 Tyaanvrltar Dtalar
la Wl lM atan. v'
irt) 4 ' tlM- f .
Ocir.li jiiHit rVakra
-r i ' n.r.-k Tr.. ii
' far4o' An'ti .
!9t TIIT
rypcwNtTant
Umtmaa Tpaawrttar
Tt. ma4ifn- iti rj in
nt.iii!l 4MJ
B. . MMBMOBL. Oaa tatnwaaa
LK to4 Buaaamh Osnarai aaa
air
, an cuaaarrai M m
Tytwwrftora Ito'a .1 ri l:iii"i
. auia wi ivft
wweo, C0AO, riso
T. H. HANOALL CO.
tftfARAIITBS M40K MMIAlftlia
COMPANY
Aaraii Pfjarw Aaiaaw TUtatrt
TIKJW. W HAH
W Itnftaiiai that whin ha -n
nay .lac 'n-d
Hi wi Hfpt vaur rta ay Mali
Professional Cards
i:ta.. filni it w utairii
joha.iX NoaUi !..t.a .- Mm trji
Kleberg. Stayton & Nort
r: lfirafv ii tin
P4tlrT UTA'IIl jianK HI 1IJjI.NO
THE STAMMS
OptamatrltU and QptMant
Hr- Bxa.,1
ll7.M4iaiiil t.
miui nuH
Pfiona 73
DR. IRVING M. DIETZ,
CHIROPRACTOR
Oldttt talatiKaliad Chtrooraetav la
OartHla Gfcftrti ojk! Hanilkwa Tasaa.
omee a-d iihMh, 7t Anttefr St.
17f Kttmv WW
0 Palmtr
Ruth
Patantr
HIROPRACTO
A woinko CmpaptaHmt Bar
an
Nitrif'ter ,-!' aa.
U Phani Ml
Vrri ( IaaMWtaW
DR. PL A. MaCULLOCH
OCNTlaT
QltKi 'rtior V4 WH niHiaarrai K
DR. JAS. A. WEBB, D. 0. Pfa. 0.
ehlroprte'or
JjIf.,IUl O I. -J.-l
UldUUtl lit-., i .' Mall
191 MtaaulU Ph U
tjUNTER HOTEL
InUrnatwnaltu Knoum
Siin Antonio ? Texn
i Di L:E. Miller
. ...l i f2'
tfUtrhf-rtantJ IM.I
PhtflM Jtff
llAaMl
wib ,v iNtatavriif
NOTICC
Th Ui4 of Tmafrwa of th U.n
Aa. MaMM " hat
rmry li All law tttt U ta J ;
this dftta Tn. It. A. WWf. mm .
t Corpua chrlatl. Tax Aaar aJ
CoHCtor.
Ifiaa
miwtJ
WB.JlMPaii
?
REAL ESTATE
m TRAINS ait fr.t ( ',
,a .., i..it1 ll, -on ii ft !.. j
-"..I rfcrn W. CMITW IHr. ,
fa mm port 1ALE
no I'm kmm 0.. nira iniwa
w- of '.'alaitari. aarr lit Nu
itit-r iMr rM aartta, aat ) rlar
el. uMttot '-Ma'fai. fa MX awhlhaa.
prl' tK Mr, wri" M. P IWaaatt
Ml Hwitt Cltatoa Ua
ytn TUAtm ."tew f.rM 'U '-
.ran )8f U in Tirlatl H 'lull
V Hto Wt4 Val 'f a. Urrr Mm
iMim IIM. C.i.n ;.
' 4iitr.i-d
rO TIAbK
t4Ml i. tratir l.r .
an '.Ui ati.K
Olhr IMrd
rim ' mMr - (..
Krtt TIlAtif. "Hi!' rm i. 'p.iU for '
M Tl-
f9v
C"rru ' n' ' T
ran
.i U.
rsl4
dart
. .....
Trr r TT . V.
flMa . i i".
FOR SALE
IDIIH VtOITAtLtt
,ll (.ibH ''mii. urnS r" ',i-m .t o"i
nr ar.i.t!
i. ' .trutri. I -
.l
1 1 '
aib-
""
VCial aA L4w HM4MI
aMMue
aMiaavv oa fuMVaaM aiNi.
ktaalfa Mfwl I'm III
"""""
'
i,f t fr1 irt) .i.j frtr. ii a
I
.' ia. i
l .a
II'.
t.
.i
... 'ml i .raf.i
l.aar i . 'I
mati. r M . , '
I inofllti" ' iv
, .! Ill '
111 m..i.i
'..nil ti
. :
W Klrlt
I mni, I.I n. i.
ninr "ri kim
i-'a'ai. i"i
rtu mam:
iM ...W li
K HAt.t.
-"!" I
larfnint lini.l. mM
..r 1 inni .i Alio
r. , ..f .Bl1
,liMi. IT-m.
K.I! Hat.K- I m 111. .
l l.if lh..m
i ' i
M i i li iwtllas.
Rant I Win
FOR SALEAutornobiJes -
. FOR .'
If r la n.i. '
iiwnaluif.. ..iif4krv i ir t-ilr .
ta-. RvtVrr -r aad batter 'mu
Nn"! A. nt. Hirianar Wi ar il.
lit ltl I Ill' qrto 411 MUla.
Ia MT a-1 aM kafav Mil Mr.
JN-rfr rwiPa aaWwt.
Prafi. OiMd Tartni - IttnaM Halfi r".
I SA "SSW A
j t$t Ctaparntl flu tnxaa 14.
Ttm BAI.K - Fal w aaw
ii4 nilK' wuflii fr iniaaM.Ni
Itaraaia Saara Aui Ktrimto: ir.
Mi a ii ft
' -
AWTOMVBILB WNWHT IA. M
; ;
.1 iaoal. I.a .
Kl
I ti"
I-
oaaai !MT -.aaam.rr. tatt 4aa
lut' ):. '. i.-ajar liWi i .
L
i-.irtoa ' aaiaar - A
T II. 'til
t 11 baifalaa iwmi.U) ri
. .1. iMt.mi.r H otniMMl luDtiwaif
rlaUal' n IXHiMlU: iMIal'A'.t
imj. . ium .ti iBfar.t aa data .
"una- .,t..f Mat Mifai tiv.i mm al ihaan
. hirr
SWaV KU AI TO KXCHAMfiK
W. . M . uaaaia that towrr-Nt lh .
in laaaata htraat.
I aVWtaaAHW
l4Ui tHva wr ff r tim a aaaa
i NI'KVS -
KI'KIB
liw inaoal
'aiMiaiMijr
UTi
liay
:IU nKMt.l
fiatiaHMtw
4Mia4 -..JJAlT1 ma!Ik
LOST AND FOUND
Uaff - Oa
J-? V"". ftp- ft!'
E?hS! ??T(SaT-liil
tar nnoal
m? laart .
I Hy
aa i .at
lll '
' ihia rn
i u ad' ami
;l.. ji ' la i.flK-
I '!'
attar ci.a4fW a fnr Raawlra. I
What!s So Rate
UttAUt. r.t , '
A tt ' I
r
'"""..(' ' ' 1 '' "
WANTED
Wanted Wanted
Clean Cotton Rags
Bring them to this office.
- - - - -
wAfrro .'n4hAiM taM in
HI0K8Mt WANTW
'f - im H. - J w
- '
4 .. . .-.m
ti i.. f hr
M w l f
.,v VM UK..
Wrtl. -r
Ban I (!. .
A"f!f T" HI
it a. . ..
LIVESTOCK
1m THA HC Ji.ot r...lvd .r x4 ,
wtalaa. W i rral tr ftr Mralaa er
Jra (Mram f: II Ua Huatrtrk or J
H WmhI. 414 Mwt 4r4
rO AL.: - lhrm mala am amaa
d4l I'm av I Uaat fcartaa. Ham
t: ni. m t
rem a a lb -
I auod muiaa witk aar
)Tl aa. K Paola 4
kaaa at
MAI.r.-lfaw .r aa imw lla '
H aj. J4 ataata aeJ r . w .
fall . haa.1 r : I .u. i i 4i-
j-n "t wn. Hut i n"
i f. . i. ii i. u i' n i. . . . u
WNTf 0
T-i TIC I M r
- v tin. " 1 rl r ' ' . '
l.ff.' ....... I"
MISCELLANEOUS
w; .to
'' Hill
'. V ii
mi
. n. K
II '
1 Br cri
rl1i.i r r-
T l. uVi . -i.
Mra lwiWm r ion i I. I' ' r
MOTlftB
.Hi;
HELP WANTED Male
'ft.l. Mi' ......
VA!T1tr A ..
Ol Aawrt- nr. i i.
. ,
- Man.
FOR RENT
t'.mi.'l r i fr 4il 7-)lr -ir
- ...
SSSKS. J&m. VST -a-M.
yf,ti ri:t .m t imiai: r-.ma i-r
.,f( i4rua.k.. .a mii U'.ilirii
)ilra '...iitiI ritt. ) '
Mi.).rn
4445.
nlu,f ,-,
I. . I 'M f
.tr I.i ; "i
K'f. Jtlt'JT i.ri. ., !
ana ii niiii. i.r.i i.
M aralur .f ' . r
.Twtt t-a
.. ffWa f..r r i i
Mvr HMi -itlt i'iiiMiiti
IXMt MiMT Mali lurvuai.ii atuii t
.al THaa utrajf untrm 4
laU '.a laMdr.n llv.n fi
a 1
rTM HJrT - : iv. . .iii ia..
i nmur -
-a Uaaaa.tiM
'nai
ICf.
i4 UIC.VT s'l. . .rrr.. .. .t-
raMia. 'laaUraMa ..r.. AptUji low
Cheuartaa. fHam. if
HELI WANTED Female
lt
WATHD--SHiifin
Itn.
ll' v 4 VTVI' )v nr. .M.I 'iU
ail aif n nra '. .--t
rw M aw 1.1 WMI l ir
irv "ttrr Wrllf rirt. f r'"
. . l..rMMi -... . r!.'..!
" '
fa liar riaaalti4a alar aa4 muMt
.
Tr Cottar f AaVk far ItaamHa.
As a Hundced Per Cent f riend?
itlta. Ha Ar
j fA ? ,v lAiMcr
I ,jiAf L'O H
".At
ptjrlCllt .P TW1. i
Hie A wA ,
aauft, NOilMiM' ,
nu M J.-x
Nervous nnd Lower",
Mltat WM vt v-rvnj- .-..I , ,r!!i
TOWfMt fOT ! Jfn-r,! t . T.
'-rirl ,)t )-,,.. 1 i ,,(,
m-t 4rlln i 4 O ; .
111 mirkM tkuWMl li' .
' i? . i . ... .
tv . ..(.ru
v.T HI"irh . . Ml."frti 'h.
lh, . ..r.n.v ...
Th
.. .Ml. . .
' V. ' - Ii . u
M i a ill f.-.m ' Iff ,-
. i'..r f, . .
t ii -U.rf yi , ,. ,
1 1 r-.-rf.'nf
i.fi
t t,a- fr Inn -
,,
'
I- I
HtW 1LtN COTTON
list- ir. Hi
in v. .
-1
.11..
u4ta.,.
I ti
I'll f I'llf U TTfH
'iri .a
i.im . . . '
- I. r
'If luti i il lili i ' '
. Ittiir ..Li . . I.
i.. .. j ' -I i hi. i . ...
,1 . . !... Hi. .
. . ! "l .1.. II !! ill
... ".j .' H. . '
''I. i'i
.1 ? -mi f r '"in .
. ..1.4' ..
I f I .
... I .
' m
l H I M
4.)-. I
a i .
. f.
.i i.i
t,r.. . . p..
- . f 'I
. ...
.i.,i4ii. .
I ,
,ii I
u 1
. I fl 1 J. .. I . III.
Ii if l.-4...ti I
purl,
i lMr
All .(IMS TIMK TAtLl
taw Aataala. OaaMa ana Oaa)
A'liaaa r'lal
Ha AaH
nr if
. r
Taaaa- aaa Itaa
14 a. a
!.a I
i
Atataaa rrm
lawad.. IHlILl
Aaa Aataaia anal Afaaaaa laaa
fiT ITf-.-ao
.
'. w m
naa AatMkku a't ll.. iwi
I4atl HIAa'
iai Mil IV- i ' ' H i-.'.t.
" I. o ff --
Hfc 4-.ll.
aaa '
- kia AUUMUt.
a.
liaa.
aat caaai Liaaa
i i, .. H ,. a i' t i
4 ......
laaipii -
H.,,., .. . i .
flrua am . !' H "
lftH I
llowat f w r-
Kuaata ' .. ' '"" '.
lrr T,i T f
Kft-aiaaaiaf
. f tr
at if r "it
'.
' '
, . ..
hr
'.
LOCAL ODUCt MArtrr
KMlHt.r -nfflHTi
Jonathan mv&m rt r . 9 win
ui apiian- iJ l 1'.
: " ""! - it 1" I' I'
mnnm ' mttP . t.i ;
i '. 1. 1 fw j.ifi.fi.kM . ...
'! n v
1-1' I 1 . t
. ...iri.
' '. . M
.l.
1 s. '
-a .t..'
' . : '
COTrgjf f o OH
L'VlTOC
,!...
n.T)i 7 i.i. r. i-
. f a '. .'.,,. r. iw
' I ' . I . tun. r . t. "
i-lr ii.i"- ii.lif l '
,-atir. i4iii.ii artna-
i 1 '
l.iirii t V if
.MttllRi . lt 1 .
IHf
i '
Urn I rarH'Mr
i '!' A ,11. , t.t i !,t
i . T im.. 'H rraa
IV uMK .. I - Tii " I
....a i ... ! 'tk
i). It . .i.i I umialaatuti
ii.rhr airaln im) ha4 ma4 i-'i
... ,i. .4.1 I.. I-
' ( auflal in ' ! ill Mm" '
v . t ' i.l'll'' ' 4.l f I.
j. "Il..r i. ritaasM ' i
n.. a I. r '
; , . mi a 1 ' iak' . ' .1
if' al ii. I. a . ra
' i. ' i .i ' 1 laMt " '
i. . a ia -if Na l.i.
, . i. ....rfti. . r.rt rffinara
ii. i .i
i.a n f
I, i . . t.
...
,i 'ft
i. II... i
i
. .' ji i
. i ,,t
1. I .i Hi ' I
.1 I JO.lt. K
. l t. 4l
4a .
i i:
f. t.
l.
'
' -
44- T . i...Hti Praaa
.MIJCAa. ivi I
ji. r. i raitnaa I ,.
aa raita aalat
I (Inait rl auiiajr. t4l
Ii i.ii. :4.
it t.4 tKi44a i.aa
Htff n.fi
.r.r Hikli. rat 1 T. wwi..'
Iw 'la lattwfaa asart i..' '
t U an a! a ! " I
aaaavta lit r...i-a.
.alttoa 4 vi 'Hi'. i.ai
'4 4lf Maria 4 l M 4' i
i kMMiiiin ' t -a .
(ffiaMJ r. ff- i.wl..i -J '
.1 'lSml '. '. ' ""- '
Maatua rawf l ' "'
rlaaisi !
Mtff '- M
r . - . t... i.. ,
f tk.Mit
rtn.
.rrv- .1 ' . it
Market He
fCapyrfht, 1DE0. by H. a Plsfier.
t miT Alaok Rtjtetyr.Qd, UafiaFaL On.J
. Alt1! "&rWt
rtt .a'
aadtaT AVI iV " f latifjtr tOArft
nrMB tvs t i wW mf
W PA I ' I,
' M irl i rs
Lowest of deasonm: lTJZ ,u
ir Ti A tii r-a
'!(.! '.' .-laft
-- '( ! a IJ I'loUtf " 'I'
i h b.ixM irl. v . lhi iiihuii.
i. i,i H Vnrrt l . Ii
.) : ! i.. ' . 41'. - ' ,
",. ' t t " S' l. iml.
.. .ii. ... 1Tran.ij f..fH 1. .
t ) il. t hi'h
.i ...f (,.jt .,n ih'- u "f Arf
'(..1I ' v
. . jr. . r ii1' . - it
4,r tn n t.T rv .n - I
frit ilft t. rt-i n
.a M.rtw. of t.,.' rr ...
i . . 5 i '. . :
i-. g ft. . . . J; I
....... . ,
0 U.K..'
Mr i- " .1 M
KANIA C:Tv CASH 0A!1 ' ' x'
... ' , I 4aU r I , ' -.. -
', , m. - - Hant4a n
Wfc.il MHiWmKv t
. . . . , ,, , in .... i , i .' 1 .
I ... l,.,rl t, . VI Ml.," : W
, . , i. V. 1 .- fit'
, 4 , , . 'HI . " ' ' 1 ' '
, 4,(, , . ' . flW ' I M '
, , , . ..I 'Ii. I- ' '
,, , ,n( n'li" 'i r i
C.,,r r -' ' rrv
, . 'i . .
Oata
h. . I' ', I ' '
; n, irtt n
CHICAOO CAftM OHAlK
Wiati
j . I M I
C
TMI WEATHER
. . i- c , f rt' M ' "
I ititt una4tl4l w ahafclf ' .
i M I., rmrtrra". bI i.4
I .r Ta Kat "I 1Mli Vi.ri.1:.'
' r i!'"r.t j.ralaMr !
hi ' v it' antilriati
WMUar SMim far Wi m. .m
T T. S
A nan r Hxi
, i..aarri rl
4
a ihii i .ii
J .... . ,.
I
' I .'. ' '
Imlaaki
1 j .-... . i.
' Hanaa ' '
I'
. i
i rt It I' Ji l "
'iMaK.Hia ' '
la!iaMl..
' 'f,.M. I
'Onl.f rli
U Iji'. ' l'
Nam. r-ai -.
m.ttatrfi
w t.aiii''i
Wttttat-.
i "tt-t
at
14
H
St
It
tt
'
H
4"
M
l
44
la
?a
Jf
'.4
44
i
4
St.
II
Ik
' I
MBRCEDES
4rw ' Tu Th raHr
! UJiTiJ4M T- r-h I
, taanta . I- ia4 "
ri. i r iha Msitaaa art I HuU-
', Waartwa ana) MU t,.Ua Maatara ana
'f ta fVy-t M MUM M-aaa Map
f TtalWA TTaa bratMl ar atrtraa ii
nil WSrliat a Hm Manra I'"
. KM MM r.aaaaajlii Itara-a laH.
' ! 4Ttai4a. RMaa praaafrhl '
. tfaKaaafa MaateMMB tTaalffr .if V..
k.tna ha ir4l iMir
MtjHaat fa at rar
fMaaat fetatfM HoTHttt laKir Murna
f h A"' aa ai"in ia im
lr !.
,1 II M.t U.X'i .
Ka iht4 .a
Th IrtJIi. itiUr 'tl i I' "'
ra4wn w h hM II atf'Saf -
j lit nMi' ..f Mr H r ..-
tti Th t i. a i
,it f ttavrU . I '
a)!. " i
4rt.-a. T 1. IV- M... I '
, j I .,(,,., I n
.4u4.t.r M ' v '"' '-"
. .w m mi
u,,. ; v! 'r'.u.t i' r.
.. g .( it. Ja . l..ll ' t '!
,i , .. a ' M'tarti-r i -
- irl-t! ,h Maiiai aaa .,--..1
M awra i HJ..I" aWa tn aaf a. t .
i..,.t7tr tA.r..a K
H If. ' llf K II Wrr. W. MtC1
'Urt W (.i- J'.wrt. WyrVin
jirri. R K I-.. r'artMt.
mliff t' I ip I' ' . -
i th Hot t
i h i J i . uwr. k..p -
Mo
1! '
. ! t.
r-i w-
.
' fa '
i Mr- I
.- ' - 'I I h.
.!-. '
''.' i i. .1
I', i .! -
I V.
28TH DISTRICT COURT
Cata Sft lar Tada
Narr.liar V ( a I
i A A I fUl i. " '
it
nl attlt l -i '
iwt fii.1 T
t lU I't ..J ' M'
it I' Id li ' flM . I
f i. , .i aaitii i
I I.Fn.H
. . . .
- .i Mm.
. .ii. )
y ..m ' ' H. -' . i
;..lwl.. - Ml Mill I- K"
hi (11.-.1 I .a i;i .1 f..r .
.i 'o Ja i" . .
Auaar .1 i d . i.
Ir i "'"
Nrx CIM f.M.4
S.,al.' tlut i .
Jotir li . I ,,... I 'll
III' t I 1 1 I ' I t 1'lil.
r.OKTiaini I DAHOCROUS
... i.i it . i i .'i..a j. -
,.. , . i a , ir u... .,4 .i art.
i r lat
Ij .!' . i ! I ft.'
.'!.. ijnalao
I
AOUA tU-iOP aAIWR
TO TV OlfftAJ'OO COTTON
it I" ft.i ii i . i. i' ijui.
,or.fl i ' - . fotlwi
farm nr . i. . rt;i
ta ataai ,t.i ti . . -.m par.
uaari i 'it
h firai '
Na.
lMrn.
; afcir. .
,.? I- ..
1 l .
.ir r
. .
('-
a-bfrli
I ABERDEEN
, ; . n i !
' .ia If. i ! .
i -- (. . r
'!) .ll I..
.ll,lt I
-u t a ii I.
' . tfw.
. .'!.
. )
. i.i i
( tjk auAaat t)k4ta af
IIIVKru n4I.VB!i.J.f m lf .at'JM'V'V
V.'ifkt at ITCH. K4.XKMA, .
aixomiKM.TirrTrHivrMVtT j
jMUac ) tim htip '
lb A Jnlrflau, vr Juatl fn-ra
At Ilr4 a(wl U. ttwaiU W,
ha BGr.fl
Kt4Ma "f -41 1 w IVIiwi, La .
Cataa WacM. 6rii. Ptaviatam. Ctl
aa 1 N. Mu ixi Caflta
Viu. .i.. .ii . - i.. mm naw
wf !, ., it . . . .takaarao
ai-a
M. aitMt ..f n .
1 1 . I tan
I' fIMt K.il ' "1
"'
Aaaurtfll. n s. r
Kututf T-rf.
sin.. r
Fflu. i
'fa l2hYaaaa
I! MOVED
if..
A
-1 1 niinr r
r .-( rt' ti Mar-r.
DIt 5P1VEY
t mi HO-t MAC TOR
CaKMllialla1MllllVf tl
Bjf Bud fisher
"t .
1
?!
It
M
r

xml | txt