OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, March 21, 1921, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-03-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

MONDAY, MARCH 21, 1921.
CORPUS CHRIST! CALLER n
PAGE THREE
DR. COPELAND
HAS PUN FOR
"WEAK LINKS"
Preacher Discusses Common
Failures and How Those
May Bo Romodiatl
Coolidge Makes
Plea for Justice
In Labor Deals
Dr. Tuiodurv -t
Mrf audi, n. . ..f . ,.t
Um nrt , hun.i.
ilvruoon. Ilia nuliji'it m
Un." H" tom h. d on ..
Wat In Whlh I'M. M.uk ,i
ha nwlntaJnod .ih in.-, i,.
ctMVrajrtrr In on. w i m u..
l mrxnu'lifiinl unit m .1
land th ti.m h..: i- , i, .
"I IHVi l h,iv. k'l'mi
man," aald In i m.. In. .1
havi Vr.i.iw, moil !,,,
Mlvaa Mrff I Th
kt lf-.i-tin
H
Vi Hi tdtl
1 ftlltH
im
. will, Ii
in i w r
la afiak ! ih- hand
y that h na i n
!! tribulation and h.t
tham. Th- ihJi'n l- i
Coma h in-. ..ni - it ti-.i
hattar . llli it a m i . i
nf a... In '
Ir ' Hi" Iim-I urn ..
dt i. la rid In t 'I .
hunuu II. : .i Li , i n, i
pathy i.i .ill n
Mill hi r ii i
llf . num. i.r 'hi i .
ihv hi d h. . i l
rrltlelnd !, -hi- .
of ha vlna bh" -i"tti. ...
trt a man 'i.im '
of ""-Saj lirti-.. I
aviiidml mini . In i ..I
th .mviition Mi'il ' Io
nian ' I Will' Inl'l . .i I
plt-ai lin i ii ' ' Ii - '
lv do '. I'll ' i.l' , '. '
Mnill'l I." iii mm tin in
f'nni-hind III I "i . '
n-lativi took m "i
vtaed mo in kiwi in
In whom I mw tr't"th und
with a 'Milfinaitlv li kmi.iinii
Mr Tha Aaaantatod l'rn
UOJ4TON Match it" Th- country'
rronomlr nml at th momnt. In tho
opinion .if Vina Iraatdt Calvin Cool-Id-.-
I ut dallna with . mployra by
huapi lntrat. wllh Ihmifhi n tho
antm- time for n'ajtle of th on
oumer.
T'ni I no ilmc 'n auld "to pr
fin .in undui dviiniMK-"
Th" u- nrldnl vlw arc ron-..iln-
d Iii ' m"aaf to Anvrlr.an hual-
nraii' will h iiullln.il tnmor-
! in t'mrnt Affair " th whly
I'Ulill' at ion of the lloatnn I'lmmbrr of
'iin.'u.f r Wllh th ulthratlon of a
fii-.n'l iili.iinn h.-tw. i n (hi' lHl"t
if I n ' -. r mid . ll.ll.ll IIHIW1 III liTO
ii t..., Ii.. .r rll'-tt- th. li.'jrlnnliia ur n
ir i i nf ir-inixi II for th natkm
I ' i i.r.n. ni admlnliilriilltin.'' th
mii- i-idm' said, "atanda MlHlB'd to
ulmn'l t'lidrn vir fill In' d
iii' ill ut Arnrtinn IiuIiip. foi
Ian ml 'imili 1' alrindv liaa h-
KUn ink on Hi. hi" prvtil'fnii and i
f. i n,u 'Atn.a a 'liflnllr iinmram ut
;. iik pt In hlK ili. iialtoiiHl fl
it in. v'll ,1m vr Imrrinri imit
, ii I'.i iirlUK '! i' fi'HmlnK of mir rev-(run-
l.w whl-h ff''t tntiriml tnx
: i ii. hi. l lift rt .lull.
Wl'l ilin vi ili'iii.ii' of .nil liil'in
ii- ,r i Iiilluna and Mir d.flnlnr "f h
'i.r mini 'inl'-mnli w. miiini i" r..rn u
.',i.i . .1 . i-.liii... hii ctii.old ra
villi . .i ii'' -nlin' . ximlinl'in
l-ri'..!..'! II. !' i ll.i" n tin M
mini I "I. I" ' in i i. .1 "iii) lliumni'ij' bhi
..iniii.'hMii.ii'v . iniirn arun m.-n
h. t i.i'an i.ni.- .i. lis different ir
in Hi' I y"M Thff- In .il. a dmiKialttun on
i iiHKtlthf I'll I ii' nnirrtm 'o l n
Mi.il Mi.l 1 "oii.in I" 'hr 'lfv-lonini or imai
uy"l fi'.in '"" " '- '"' "" t -'- ' '
.r I.... I Miidi'r' th mul wflfar.. hut aa tnr
h-. ' SilUTI'
LEAGUE WILL
FIGHT RULE
ma-.
I with
I ,...i i:
. , . . f. . i
I'll. kli i
. ! 'h'-iii
. in I Ii.,.
in. . ..i.
it 1 1 lul'
( mn (ill Ih.' in h. 1 1 ii i.m ')
, i.r driiKKlr' ' r
vi.kf.1 at i i 1 .
Th i ' i
; IN-.-I itl ' I ' i ' ' i .
, thi- tra i ' i
' t'tiyi!! ' i ' ii KH'".
in har Mii I' - "H . n . .ti. n i
plari' '
Mi XSh.-Ui rnadi. imi.lK ,i
fi. m l i.iiik lllali .if t'hh "r
..f ih. Htlniial P
il'.n, imyl" thai ' n
'litll i' ill UK II 'III I '
a!. .f In i Hi ' . i "
lh" druit trad. '
POUT WORTH JIWELRY STORK
Aft ROBSCO OP DIAMOND! '"
rlRogues Gallery
Grows Rapidly
y iitigjyif
Oil Men's Meeting
Draws 1,009 Guests
O'WIa
coH r.
. v. "in"-
if .
.1, 1
Wayne B. Wheeler Attacks
Opinion on Beer Service
As Untenable
ll Tin- AiXM'll.id Preaa.
W AHHlNfiTO.V. Much -'". Th.'
Antl-Knl.".!' It i iiriwil " flhl
tint II the opiritiin hv K"rmr Atmrm-y
(.n'ral I'ahi.or li.ildldif that li mnv
. I. .1 ... . . I ,..lh In
ih iir"i". . ii. v ,. iii-i.m I.II- " . -
...i. a ii-...i... ii u l.i...t..r rfiii ritl "i" ""
r. .ha t ntxtt iii,tiiri'.u i.l i
,. r..iny.i .iim.hI Thr hnit'i. , I ODD FCLLOWS AT WACO
In- niMrd. haa a numrwr .f I'law I"
ita"l aa thr union dt mundn.
Ii la an aatoundlnit ... Kaltl"n thB
Ih'.i i'n Im ol at la Hinuin.
illi all lhal Ii Ii.mlh". ' Mr. Whwivi
Mid In r.fitihr a i-nl it"m-n'
.v ih fnimfr tlorniv .'nrl '
H Tin A--.'. ii. 1 It.
I'UHT WoitTII Ti
i Huffman I." i
I 1 1 "Oil . I'lli
. It.ii.i in :..i,.u
M Imut' i ni'
Tin- . i. .nl. It. i
m U 1 1... i t . i :i
iiitim vi.rnnn ii i" ln
Kx.ll w.miMii in Mm in H.i
falo 1 1 ot In ' :
inl. I !'i uti .i'(iini.iit 'hi
I t . i..aii al! i y .it ' I r p ,
h .id i in ' i i- Inn xiiinl.'mnii..l i j
l.iiB" uddliluni. 'iy dy In fart .thi '
i " havf In llu-li hiind.
, ' i. id drari Iftlonn
. i it thr-m In.
I ' I LI' i. . 111" " 1 ' I II- i
I'. , ' ,' " " " ' . T- Into n Ma-hl
'M.ifl ,.f i, in .h"tnfrH .h . 111 'l , , i,,
iiiiia front llitiiii. i'.iii'i .ni-1 W,,H i .it ..n:, .. f'
iHiiiitr ii' iHianoni'i ititn.iiiah in i
- .if rugnui frnm nil m.' I...
i - - M offh-iT Klv
i- . ii' . ' i r , . ti!. Mi. -,1
liantha Adam. I
1 ii, . . ;
in A i
f Ii' '
I llnf
III' 11.
ll!f'tl d
I' I
I IP
r.i i. mn II w
t.i
. I II IX
! und
t
1 . -f
l i i'i
rnn. ii' .
rraulii inn. f. i ti n .' i .if i "
Kh. 'i d. f. i I i - ' v ,-. f.,r.
afllotintti ft in ill t.i 1 J
-. tw .if
'ini' ' I,
i UllSlI III.
in . i
,.n.
:i- n
Tha truak mavamant y aapraaa ia
ni..'' !" , ' ..Iii,.,. , in. I".iki li
In i "., w I. 1 I , V. I ,i .1 i.fna.. In I
1 ' '('' '':'1'',' "' ''"
In
l-i
HOI
onl, inaan fi ih.. tlhf of unirnfHoy-
I. H.i.' I "' . " I
i.r. lint I I' "Uld II' rilllr- I" lllldP I IVllfflU
wild In.
H.i- .lilfli ull inuhl. in. Ahicli muat !
fu. d und mdwd ..rtxIriK ut .d !
Hi-it isil .Kln.ui.li. hi lii n n" .um.
in lh- world -. 'It.- ri-ault of tha war
TI . i:r- if mii. it I imlii... mli will
11.- nmdrd for tlfll dilution IttlKMRh
I 1. ..H.I .v..,Mllh.llHH It f
r'" " m ' " . ' " " nil th inn. ma ..f i-.wn utrouithotit
him to my wlfr. pUMd l.-f.r Htm '',hr ntitUTi
Iwai famllv t.i.i.1 Ihnl t'.. ...- - , i, , wrv ,, .-uai . u.i.l.r i.r....i.'
'i 1 i'la und
nh hnd ad
f ihN man.
ultnr
s-. v-
llil hit I in it,. i'i iitnitv -i M'
1-nV.VMl If ,ind v . .1 II fi.'.
ward' i ..!! .1 I' i: i '
hour I ' .mm?. 'I I ' l-i.
hniin mdr"i ' '.I '
. lMl 1 1 Mi. . I' 'H " "I'll "'
rnadlna mid I . I m-i ' '...i in ..ml
ihllr nflali" Unit u.i -v.'.. und
frlnt -nafft.".'!
Ttt mak a Inn.- " h.n 1 !-
i In natilim nil- in..
iirfSMh. irntm ho uM '
ii mvontii i. it
lh .ff.i .f hi opinion.
I"h Inrl Kt'.m.M initk-
ih.m vr nff.i. Di
.fil'tlnti
Mr Wh.-Vln di .lurid I ha
I i mm I"1 ' d i n
ih.- Lik i..ini".l tn. iiini.'-
Ihf imrl .'f II" l'h ah
hi i'i'l' K "f
m rljilli'l
Thi r i' "f "ii il. tr und
i"ifr' ' '" '" lnHH'l'0
(..Hill ... -Kii f'l.ir'lv
So ..n- I n' II. !. d d .h km
II' Ti. r.. I
M'Afti T.
' inn! i I I .""
tin Ih.m l!.i
jinndi'iii ( M'l' .
, u 1 1 1 iirli.il
V.. i. r... II
flnl'i) .,.l. ii
.1 I'M
M.iii
I . II.. .
;ii.ili ,
.1 H"
TUMULTY FORM) PARTNERSHIP
i n w. ni. iii.
a mum: ri i i ... ii v
t
I I ir .um' v .!-. v hlrli !. i- .ii .1
. ""Ii K ' Ai.llld .IBn '.. II,, I,.,
;n ii I l ..f.-f.-i.ni und v." Mtlon Th.'
i - ,,''' vli'u-'ii rii'ir. ifht. .! fn-.. .iHii.ii,
t I ' n . t i.irtin 1 1 (..( il'd Ii....mk i"
. .. I,,. ) in. ii md a ni. i ''l:.ir.M wilh 'm . . ,
i.. I , , 'ii I i h. !n. i rlrn.' Tli. lull. '
-t.. Ithi- mni.l.iri. (h.i.(hmI . .r, t. ta l.nri,
I mi i" ..lid ifi' ! wrtr nl'i" n 1
I t iin-i i .1 i .. n III, iii:il,l h.
tl.ia t i
i . .
i . i . i
1 .'ii i
mit. .
' . H. t.
U'k
OIMll
t m ;1
Bv Th Aaanclataal Prh
K..AP CITY Nf'i M-t-rh JO -I
. I. .'.f. n in lui( m dc-tnrnd Will bo
ih' I. ii am. iiinrrii'Ki.i of on mn fr
... Id .' th- fnltoii fttHiKii r arriving
h..-- t'.niBhl for h .Natl.ir.i! I'rtr't
l.'iim na'riHiii. hlrh t.-cln '"morrow
unit will laid thronah Tli'irndiv Jotm
Ii ll( n'.W fln'Ullvi a'. iti of t ho
Ai , h .li-rK'fMl 'nt l'ti"l'iirfl a'
.i i... i rotilcht I .' jui-ata w-r.
..ii;. i , ,. Mrhaia I .ki will t-lii-d
i
K" . . r i v ih of Hi- f.'in I lanrh'n
.I thi" ''!irt iirodutlon. raflnl'H,
illi iN nid diu'lbutloti will lia h.if
Ai-.i. i'i.'h. ,i!hl with thrr wt hold
tli- s .-'ni' t.. nnt hr. in '..njoon-
lifodurta of lion wt'h th.
'.'W dM I '
nil l-i
1 I.
"i-o of h
II-
aiin.i i
ii .1 ,i
Ti.Ni.
II. I '
inKfrwia Thr wiatf.ti
'd H'ftninR kIi,'iii
rmual mtln lunnfrim
r m K'WHt
hold if
HMM-I "I
' Ith-Ks '
nit
'I na
' Ml M- '' aaaorlnil-.o
r .i imlrthutnr" i
r.i tl'i i inn Wi'dn. ada
' .. i. -ill mrn fl.'l
...I
JUAREZ ANNIVERSARY
TO If OMtRVEO
I,.
I, it .IllM . ll
i In
i I".
l-i
,t
1 1 ' i-i i .
Mi. i
1 .
POLCS CLASH WITH BRITISH
It'll ttn. Mi-
i ..i"f nl r oid of all .r-
. I
I'i. -Id-ILlli-l-.'
t
in ' .
' I fu .'
V il...
I I. 'i
. 'I U
( ...
I I ' IN M.i 1
i. fi i n. K i
l .it I' i ill i
' Ml
Ii .1 .
,!id
.mi
l ,M l
Hf R
r'-im
I. tiH'l
m
1 1.
ii,
..r Hi.
in
I
o. .1 ti. i
'In .1 ,nu I
ltll I.
I in. . .in ik In
i Fvtm
. n 'hi
H'or 'h-1 t.i'
tlnja hni-
Ii -I
fl;''t
h-;! a
i 1 1
itn. .1 di 'm II. villi
PULLMAN CONDUCTORS' PAY
HfLD TO SK REASONABLE
I' r . Wi, Ulol fi.
' lln lll Mur- It ' ' ' ni' -1
' -r. t i 1 1 Iron 'I Irtl-i : . . ' in t '.
if i ! h i....l d..n i.Mla ii. t
Mi. j-rf.-n' riilc of i und w, -i.i' v
.1 i. ' ..f I'nllninii vi... .
,,, .t .... i
.. ' if iv. i! i ii ,i(i.vi f. i u i i i.
i' .v iin't , h.ifia1' If rt- if . r "
I - I ..' ' ' I. .I'll 'Ml V .. I, .,.1 f
r ' I.l I innttth
OMIfTM
It.,
n (
"in.
-I
K.H.'t
a'.natnil hiniM'lf nm.-na
tiy. tpv Hlrmli to iinvi
' of tm aa)nu 't..n.
t-varMMltat amtti.-i.vd what
III!
the atr-n i.iai l" "f nil 'hr il.
rvt I
IimI.Ii of falae-
Ihtanaf tn.tl atut
n-r ranallaiai aaWavnl In ovhur-
wiaV af4aMlM . hamrWra and imlntnl
ta iiMtaJwr f eaiBar-il. .iTi'varl
iMtm nad lytnc iuk.rilly found
ai In tha -Ury. Ha nwtarl thai
In aoni naawa thi habit tnorr f
ainwii than a atn and ahwild i"'
trd ii4VUImtW and Krltntl
ATlhi- jjLmit Ih- .flnr mm
tlHiulla1B. Hli'l down to th.- .han-
mm t MHMat It, in vl.u-
'"' eonohltid will rotillnu. U t.. hold
moatlna.i In furimi. KiMi throoahou.
this
. ni ditoln that Alti'i l. hii tiu!m-
li-ri "i. vh'.uln ti to u" thdr i-m
.io.. ii t ..i in i .mm. iid ti. tt.-n t
thin ii" of tuMlr.- -iiio nt th wiw I
tlini- Miri in mind th- -.rwitly of tli
'o'iutnr.r I mini n- . ith.-i nt
vroii!. ri'fitii -mlnri nv I himi- nU m.
tti-mittiii; In i-.t- IuIiii-i iii-l
npl!y d"Iiv their i. roar.. in T i- t
1TO lilfl. to jiri-fMl fm nn undid- 'I'll in
nut It Ih tlrn to cultivate a fro-iotl)
rlt.n l.lwn nil th dlffni't il"
mntv of lndutrv whih'r r.prnti.
hv inv.ntini.nl or hy Inhnr. fit' Una th.
on Hon In that Mali- of mind fm th h
arlnnlna) of mw i.ra of innwnwrlly '
Ginners From Six
Counties to Meet
ninnr fmtn l i ountl mt to
day nt 10 a. m with tha Nunw ('out.
t flliinora' aaaortattun for tit.- put -now
of dl uaalna; in-.ihhpt ninn- led
wllh th handltn -if lhl 'rn.-tt-.
mtiim .-ro.. (le.tv. I., r'ai.lw.u of
f-irnua 'hrltl and K W. WhIK-i id
'.'laikwiHNl. piinldi nl Hid i n im i
ri'tMi'tlvK Ixauvvt th i all fm ttn-
aathi-i in. It i .-xin-'l.il Hint itri-
'tif'iili.' oiM-ratorn Mill i- pr..iii .
Horn Nnani, Hun I'ntHno Jim V.-:i. I
ti'ivaL Kl.ht and Hr.-ok i .untPx i
No fomui luoatum. It '- unuoiiiii
.. I .iv I if. ii t.r.'t'iit .1 f.ir it tv ro.- i i
Ina 'ml rrwit! of in. ti n, inn lilnni i
n -I . ti-. rnt'th.Mt ,ii nun n.-t ii r w tti
1 ' ii in ..l thiol rltiit . ''!-. ' i i-i'.n I
wv Tk A latd rrvM
MINIMIS Mar. h .'' I'o'lli. nl Mn-.
ula.ll"ii aa to th iult ot Aitdr. Ito.
nar U. i.-iinn m 'i iIh' -'I i-u
Hi oll HliilB Unit w-ntv ... lain
thai Aut'i riitimlwrlal'i win h. i irj
4 tn th l.di.rhl. f Ho " I 'RIOBCMIO' TERRITORIES
party and m imawat" ni inum. -, Of ITAI.V CELEHNATE
naaat'.na of th unionist in. mi.t-i .( ,ir Th Aaaotanaad !
lh hotiiH' ' TKIKMT Marrh tti t..u . i.n.i-in
Mr. Chaotlierlaln hua Infofmid Ho' e.l ttirltmli-a lmti h'lH td than
untunlat wh Ikat h i .r ,n..-d . li.rmtl tinrn aation with ar.-m ii thuvi
acM.-iM mi !.-ndrhlt' (irovMI -a 'h nam Hundrd of thourard of lt.il
lollon In unanlmou Thla liwdatan lan f.oni in th.d. of lull..- Wm-ti.,
on unanimity iwtaihl haa II" mol I -- crowded Trlt
In Inn raiBatT.hnijro that n'f! n di- j -. o ', mm Hmtrvimti I v pio.Mima
Bda " belli Mr fli-'tmrn-r'.iti' 100 1 lion of iinnrxatim. waa f- nl nt o '.
MTallvr Hwm lma. Im.vii.at i-iii .md t.lla.oj- .-i .- . fm 't.-.i.ti r ,
rtoUna In (It lMlihi 011 Mi ill ! I .io-miiI - lu ImIIi. I i ViKorn.
finir a it '.aii 1, 1. fi H iini !c l t" ttol I I'-tnt.. uu 1- v-nij tin. ulo; 1.1 ti. i,.n
ammt to alkrw Mr iiohhi iiw -o im wit aaiiiMva.
ShMlMW. If iihKtad. Mr. r.ihPib-Jr Mlur.-h fot liali
IwlhWIln r-lKi' ni ourr na 1 um .mo imimaiui
f tha aw-JMHjth or won in 1 urn or ruttM-tai lAnnunl..
it im u, : wa nrjrq ingMwiUy a. ad (Ihmh.I
t .i i .taii' k I' .inilitic apouaw hou'-..l
Italian TrBt, M
HI
OiaWWaMpiPp
fMtatH .4VavaBaaT
tVaWfV
afalamai.t In Aortl. li 'lll MM
U liUved. hwvr. itit
raiau thw etinnf llnriililp Im
; knaj iha Una of raart-h
Personals
Mr. and Mr t A11..1I.I of ur
I Hit l. an- iMM-i4IOB thi wi.k 1
tba rily
Mlaa V.titn Htihru ot Au IhiU.
la apndlb ( dat lit .'u- 1 :t
T I Putt) "f Mv Alt. 11 i" .11 tli
fv n a aiMHt hmlrinui mi.
I-' C, Howard atid J y llarrt .-.
aaaornl Hi KI11K vill-r -.imtorv In tli.
olfy vaalerrlalr
Hi Tomllnni nl n ntmiii. i"-i
I H. Tomllnon t Hmli.ip ir' i'i'
I TORHS jJtT S3ATUM ,
' H, Tli unwtatrrl I'rthM I
I BAT'M (Jaursto Marrh ."1 Th
J Tiira who rntly oecui 111 It turn
-1 ivi. Ift and a aovt 'loiaian wot.
, -i ituinit' hit lnii (ai.ihllahid H.i
-i.ui timl 1,1-urttiiBii .1)1 iti n th. Lail-or,
hnvi- l-t-rt ih -lit-! null .riu-iii. Thi
1 Torka an ahalllna lta,tmii dolnu .ian.
tilt tu Kiaktt-tila.
' NEW YORK Cltt EMOVE !
' ACTUAL tUILOINO ROOM j
; Hy ' Aao-!t1 TTv '
1 xi.w vokK itu.iu ."!. en firi
.l i.oiiiii 1 i I 1 " Itl in It. ma- luillaJtliK
i. f ' i'i" il Huv ihoan 'imIi, III
1 - ..inpil .')." .t LiilldiiiR alnti(. v f.,t
. thr (mat -mi .'k I'lmiv t -i ni.w
'.ntl.lliijj fll.-.i .n.iliik- II,,, .. n nl wit.-.
'.' ! i-i-nt mimii fhjn th.Mii. filxl 1
ini na th nt -iou.na iivriud (mi.
t(t. !
Thu tmiaMuv k -tlrlttutd I.r
:ii r II Carrat.. imuntl.iil of tb Un '
. I...KO ! Manhattan to lh tax . nii
Hon -i-l.nanc r.ianih appiov. ri l.v !
th hiMid of atdi-imiii
Thi iitv-aaurv inrovldt-a for a uvajn- 1
mum las mmptioo for tan yewra of
;.IKI annually 00 ull 6riltna, thr
.f,-.irw'ti.wi it whl'h in t-a-'in bvfori 1
M'rll 1 MET
WIRE TAPPING LAYOUT
POUND IN DAYTONA HOUSE,
Tli Aaorlal4 .
ilTu.i Via. .VUnh A Wind
more maWd mi-i. today
Mildetic in a fuhlonabhf
'n arhtch u r'twrtad 10
- ' 11 lit.- noaMui of a "wbv
v -tt.a A fualltaOi- 1 .f allot
--I Into th hnu. aftar whlrh
.1' fr.irrd and a onplt
1 ir.ti U..n'll d(ratror'd ai
' p..!)..
'. ii I.- ii.. iiii. mii at mmk th tlti
ah.il atritwl. Hi- na alK-d and
lf"!'inl a ml itiio'i into tin- 1 nun
unil. Hi- liui-.l orr. . ti-d th-lr
American Bottling Co.
PHONE 231
. II.
III-
.lu
ll nil vt.n
1 m tiiM-.l
f indov, (
ELDORADO BLAZER CHOKED
By Tha A..
- 1 i'i.
M .
I, Hi. 1
h . t
.1-1
burn IP
Hill 1.
, Inc in l. 1 ' 1 ' ' m 1 1
win rtlnrulaht-d tat. i.-.p,. 1 1, fov
I 1 11 il.p'Uli. -I ". '!' s i'i I 'j'- .1 .ui
.f lh. f.. 1 ' . i- ..i.l it-ii-n v. 1 ,1
I"' fl I Til- ' Mi Ih. I - 1 - ' 1 1 . 1
This is
the First Day of Spring
1
Today, Mnrch 21t, is the firat day of
Spring th- day that everybody has ogrecd
upon as the time when "buaineas will open
up.w Buaine is here. It starts from now.
It should be greater every day.
Industry is awakening, On oil sides you
tea the evidences of this. In every nows
paper you rend of resumption of work.
Back to normal I It is a chawing thought.
Employer, amployea, dealer and customer are
glad of it.
Out in the country the crops are baing
put in as of old. Mother Nature never takes
a vacation. She is swinging into her spring
work, making die seeds sprout and the crops
grow. The food of the world is going to bo
produced. The foundation of all prosperity
osdm as it always did.
Business is liere, It is ready at your hand,
ft is not something to be waited for, not
soinakhing to be wished for. It is.
The first dsy of spring is a splendid start
ing point. Winter, with all its handicapr
and disappoinmacnts, it behind, and can be
forgotten. Ahead of us all -are days that grow
bettor and better, days when work will
count more and more, when mutual under
standing and helpfulness will bring their
lasting benefits. The ronds are getting better,
the shops are showing the new tilings,
people are putting money into circulation.
Your dollar, paid out for a necessity, does
not stop working. It keeps'going on and on
increasing the volume of business.
"Good times" are coming buck with the
sunshine and die flowers, with the hum
ming of mnclunory and tho song of the
whistles. The hour for moping and com
plaining has gone; the timo-for hustling and
prospering is with us.
In the automotive industry the nowa is
encouraging. Passenger car and truck manu
facturers are welcoming the first day ot
spring with increased activities to stirfsfy
the coming demand.
And hero in the Goodrich plant the epan
ing of spring finds us ready to servo our old
and new customers through the Goodrir.
deslers in the efficient manner that lwt ih.r
acterized our ojrpniziion for ft fry yes-.-r
It is the first day of spring ih
of the good business era for us till
Best in the Long Run"
use 17E7U Y('ssbwi ivian sr ti v ssti et mnm t j. nsi st ir iivti .
-Ikia? nt luxe noi in and conn fnn motchi tr4jckr
k.ivv - - . - . . - rM&ai
I AJMUC AND (Ijfil) Mt t.JHl.TXE.H AND fUCTCIJOl WBZHJ
THI B. P. COOIRHH COMIANT AlifUIN, OHIO Foi'NDID 187U
,1 um. trzr-U
1
aiium itsrr- iv"aMMiBirni , . , inrririiTBiMS-r
Goodrich Tires and Tubes for Sale By E. A. BORN & SON

xml | txt