OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, March 21, 1921, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-03-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

CORPUS CMRISTI CALLFR
MONDAY, MARCH 21, 1021,
PAGE SIX
i .
1 1
AMUSU
TODAY
Corpus Christis Crack Baseball Team Tom Tunches Bach
LOUISE
GLAUM
in
L
OVE
MADNESS
Downs Beeville in Spectacular
Ninth Inning Slugf est
Without Tryout
rr i WIMI v liitM Ib.'.ma of In
C H man alatttd that th mgW not nMMtf,
O aat'aa afrantd har ah ivmnuMtd thm
V ulturva el h undi-werl aeoght l atay har.
E it man atattad Hwit th. mikht net tuceaad.
SEE THE WONDERFUL CLIMAX
ALSO PARAMOUNT MAGAZINE AND PATHE
REVIEW
Tom TtinrhiT. old tanrihv .,i thr
LIN-rty I nil 1 1 of i i'II'iik i'hilr-11 now
Mho tntri nut IomiiIk It l.ai'li (tout hln
tryi'til In Han Ani.min with thr Unirw
... , ., . ihlM yar. Hi arrlvnl y"t.ulti morn
milll nUt Itlld I.lllll'-'l M III I ll I All'VH- .,.,. ,K,. l. i... I , u
i ,im thr t'ornac Chrtatt latrma- i liw f.inn.d two rani ir thin tnnalna. ,,.. i...... .
ll.iui - .li'ioan-n mtiiw ira omi m "i mini inning iw"iiiii' nruiiBi'i ri, in ,.,, with tho Itrulim
!. iwih valordi nftrrMHtrt In a ' In IWt num. thr flrat mil. mad. m In ,2, 7 ,." i.i ih!, .he r." wit-.,
ninth limine inll hm IWMR, ' aldr Conn. Chrli.il followed In th T2?" ',. u t "i try-
.1 UiM-m-n. wilt Ih. bull throaah laat l.i.lf of tin. utntna v tin ln imi. ' ''' "! '", . 1 ,', ' t a
tn-t It,,. oo,lnr thr winning run In Ulim ih moi. i... .. .in l,l "! ""' ' "
..i.ltlt.li io an.,',, r mitklna thr d. or.- tri.nl. unll! itf rlnll, Inmtii lb ..till.. '"' "J?"? ,lH, Tun. h.-r
to 4 wo. m two niitM mi.ln tin- won. 4 , V h"V 5 . Til ? . .ti
Wl-n r..ii.i. i-hrtBtl In h.t Ir. h . hi It. favor Tl.lnn h..hl l.lu- V. vrtl ,h". L '." L! .
... . .. ,i, n. ....... a i.. r.. i'kri.n .K.. .... , Miiu.- i mm to mm- in.- k.bii in n.r n.n.
in (vni or !(. villr annnura. nrni iuu m tin ant
huiwrlH'iii -l..it..l ih ml.v oft Willi it thr tnM walnut
ii ,( i iIik. in iri riwia iirm tu , charta- guiik
Ralston Purina Line
Hl'll t'hnw (H.'l.lloht i
Bulr. Chirk fl... !
-lii k.n ('li"di ' 'v i
t:
'i.w Cliom
I llliuli III' I I
Weil Bros. Distributors
401 MMquilo St.
iBuwnosn iotm
IT -
TODAY-
RJECINMD BMERf
CODIES MEN
rimi an int- nun w.nt in . : ,.. . .
hilf of ililn InnliiK with ul,h ywtTtV hilt Ih. Utti
, . i. i..-.. inn to usr him ri 'h.- r. niilt..rr of
In th- tytn Mlh llr w. followed hy i 'o IvM the 'm!l ntotinn th.. fl.l unif "ft I i"'h.. will tulil r ... ihc
Huii.inu.ttt ..ml Alvtirm who al M thw ItkeVllWt MMtrmntlon wh..n grip l'"-u, "''"" ' ' ' " . J"
hniM. un.l r'ulion who iM.ttwl th.. lwmla ft llpl l It ttitlrU fin ntl. Injitwl lh.it t ..i.u t In lull will
III VI l't
I'iiiiipti for t'ot iun .irtii ftiM Ai
mu f In IMI nuikiua i 'm-u iro rnttnd
IiHmm4i I Hi. nttrii .to l. ll to 1
v.. ton f.n lt..UI.. Iiuil.il m-nlfrrfnl luill Th. tln.-lllw for tin' nM- wl Ui'i fvtl Ttin.h.' If u flil tMint
liotrlfg tMi tmr ni to in 4
of t.. tin rirth iiinin tii itt".i.itti . to:iuwn
IruiiM wind Int. i fiifit with th. Ii inn (' uno ftuNil pim
tr i ii.' lntitf mn wtlii..1 fi" Mn in
ii.. i 'i .mii'm aluMrcr oft both ld .ii. h. i
..(tin. I. find" thf Mllrhfru hli'inn P.oni i
v v-ti I ' .ok " "d tint drlvw. .ll. li-r
Th- ll-l.l WHi .n.wih'il with i..H.i' ' ".... '
i v. . I i ' i. ' it th db.ntottd nnd many
ltiioouh th ih.iii.ii Ii toi .m
l'i.rtiii. who win" ptu ! in ih ho
ti'hi i with i I- tin "f .ro
Hwll. 'iol hut h. In. It ih- i.. .l.iu. uliMi
MondiMKon Tnti.hi'r hu II. il' n.
ikiiIii ii" .iol!i ... I'H. to
A' 'Mil' n
Ih. poll Crltico
in pan fnwo
Shortenings
I -lb. pall
Mo
97
litowdrlft
imll t'l ill!l
i ni Hnowrirlft . .
COMPOUNDS
tta - " ixol ' 'oniiKinim ..
'e i u Ik T .! i. ' HI, bhII.iii
K-ii IhoiiHti ! attend vn th.' .
in !:") NUT mi.li. on
Htitlt i'lmtpound. lb,
lb. pall ronitmiind
.11.10
. 70.
til' ft of a 'hiirfr' H' ' nnt, It
W. T. HARRIS, GROCER,
WE DELIVER. PHONE 995.
llmi rn
ADAPTED mOM Ttln PAMOUT
TORY 'BUCK PAYtO! EY
BEN AMXir WILLIAM
rUPCRVITD AND DlnnCTED fU;
REGSMALD BARKER
Ml! A
H I i V OLDWYN rTUDIO';i
wt
ll rir iL
ALSO BUST ER KLA TON IN "CONVICT No. 13
i . . ! 'I V.'il mi . ..
'in liitilni, Miitlni tr.ii
i ii. i i .. o ...to i,
, i jr. ! t vln m .1 ti,.:. !
Ii.in on II' i I if liln lull, 'in
. Imhv ' oil f Joint
' Klli' ll..ll "f 11 I.IIO Klllll''
till . . Ill- 'III I lloW i I 'I
hi i ii loi Inn th mil nun' in.
ion I'm In' i "ii.riri.'fxl. nrndliiK
i i.ntt. ' to h ..nrt Tho ni mm.
Ktiinh "ill Hi Win. follow.! hv
1 i., .. 7 v 'I H l.i il ' Itn- di lv
. -ion !',. field -oiln Mnrtltm
Ml. .. ' I IIMIIH. PotllJM. 11 III ll OH'
I'
tl
t'l ltd hiiwi
nil l.tiiv
Ii'- I I .is
htnti.i
. to
. . ..
!o i ii 1'r
uf in til
f4 in. h' r
l..iul. i
T' r llni
. I'lidinn
Ittll' fiwlri
itmttl for Martlm-x u
:li. te'i.'i waa lnln'"d 'i,
K
ltfl 1 1, hi
.'iil.-i fold
the MERRY JOURNEYS or
MARY JAN E
Baseball
1
Get It Out of Your Head
"fltt It out ( yaur heurf that anything hut th. nunply mnd the warld'a
ability to bur th pr.aa l CaMan." Or. Bratffard Knipp,
TKEHB IS NOW CNOUOH COTTON IN TMI WORLD TO LAST
ABOUT TWO YE Ant.
If yaw can want ta ant mara cottar) attar having raad lb (olbwln
figaraa than we muat aanfaaa ra hav na mara to My. IT IS UP TO YOU.
Tb Irn yar avi'iHUr amount of Am.rlnei. f'otluti on
har.d utiaptit. ut th baajtnnlnr "I o h flnna,! vrar. . . l.toa.M. Hwlaa
At Au. 1. I:u baajlnnlnc nr..'iii ritual yr. ar.nrdlnc
to lltn unapan An. -ri.-An ooiiun ,M,M0 Ibtloa
11-obwbt umount ut Aitii'tuan ooiion uuapun, July Ik,
now ln4leai..1 l.tM.M BaJM
ur lii.'j.ii in bmltn laian than any aiiHHuit avr
nnivd ovr btforu
Thrj ffrl-ntrat ennMnptton of all kluda of ootton aynr
knamn in MnfHa yvar 1m than ll.Mt.Ma Hub
Tha nraat. l raii i.tlin Amor lean ooitnn any on yar
ovwr i nowii, b u.u'i I Half
Tfl-yn i .ivtnm t on.um.tnni Amirlcnn cottoi. prior
ta Hi itrtatt war 1S.MS.9M ftalaa
Tan-yair avrnm uuaumitlon of all ktnda notton Ih-
olttitmif Atnarlu'.. juLt to wi( war 1T.MS.SM llalaa
CniMNtniiitlu'. of al mIiuU of ooit ll l.i If M.
Onana ftKtt-aa ll.lll.OOO Italan
Atro rl.-ari nop of It i' lliia vrar ltidlatr h world
iuitly . f all ktr .It- i.t itiitinK Anniii in of M.IMQ.OOO llabM
Tl wmIiI tan -' n. i.ii 'i a lotnl tl. 01 tn.iy
mwrti . ... 1 .1 ooil 000 UaiM
rim world durn lh l ml (l'jil y.nl In no I Ilk."
ly In oonnuin moi ti,.. t f o.oito kbUaa
PuMialMd by
Corpus Chrisli Matienai! Bank
OOHPUS CHRISTI. TSXAB
At tba Raanaat of
COTTON ACREAGE COMMITTEE
MEMPHIS. TEWN.
TEXAS OKLA. OP Off S AfIL
It v Ti . , i4i. ilrd . .
liK IH i.S', TVaaa Mnrrh .' Thr
T. mi ' ikl.ihomn lfirt.all i--.,iii. will
..iti it plnylna awami Am II : it
1 1. im i.IinI nt n mwtlnir of tho Iohku.'
' hrr eattritnv A M K.'lfi Km t
''.'m Hi wan tnt ,rtld nt Thr I
liuau. In rntniHi"!! or pun, ri'i'iii.nii
tnloii ftftiui ii" tli.iluiiii. T..un
Aidirtitrr ttkla
. . tit. I
IM'oVHi T.-Mi-.. M'
i. y
M. K
Tn i' 1 1 "o SO It
r , Mi'. .i l., fT. ll. I il X 4
I'Mltrrl. t. I..'..miril. Khtnk. i:mw
ami tin Von H'ildrMc Zliinimloip
I, i . tin .. nti.l nhlii'
PASKrTrUL PARTY CIVIN
IlKA'MiiNT.
hlldtlnn
Tmna Mnrt h Wl - I
Ib.a'.M. N'.illolliiK lint traml
M. nomoiH 'Ti'lt'tn
Mutt, iv tttx. hifii
Mall Molno nnd Krlly
r. u M i i oil SO Klhl-
II
t il'ST' iS
t.Ulon
M R
lh-ti..li Amtnirn' t. 4 4
Moil nun iTnaaal I) M
Itnttirbm IJauaa Coir, llllnia and
PnaftlM' Woodall , HarfiH.t. Nlchola and
ftilfriih Wrlarhl
I A I.I.AM. Tra Marrb IB -Kxhlhl- i
thin I
R H pjj
fMfVolanft Amtriaan) 4
NVw York iNatbtnai) i I
Hllrirw--CoVi liNdlli', Ilairby, Odn-l
wabl i-iid n Kllt. NunnnmnktY; Ryan, j
Nhr. Hai riMi ana K mmux, iwyiwr.
KtHT Wi iltTH. Ta. Mftroh M
Klblbltloo
it ii i:
'lii.lniii.il NnllonulN 4 14 I
In. .i Vln. 1 1. n 4 )SI .i
I . 1 1 h I- Ixhoi Itn iHon und Win
it ."ii ll" ilk, mid Hi'lmlK. !tM.
I.PM.' fhlt 'i. M. i'omli .",!' i "alii.' i
lHaii.fi uf l.i noon nt tb- hotn. of b i
II l. ill" i ,l iil i .. h. I fti.-'nl' with
ii i.nV..ti nil j nil Thr prt wna Ini
Union In in.iii, iiiiiki. fi.i lah.'.l by tbn
hnt. .ifiii wtt.li b. und hln llltlo
It I: ii ii.t inili.il in th. intirt m lirrt. it
X III I'IK.'I rum. nf Ih.hKoII.i.I! iim I'lrilllKod
7 a. in Hi fioMliinftiii. of to t ... nt nni
wri. M'l-Vfd Th. mvlioil kh.i
In thr iuitv w.. tli-rtrttdr und Mn
He HhfwII TI.H. Whllabri Mnvdrll
Kbt'i hnr.t Jlnitnl.' unit VnlH J. nMtn .
Klbi U . Mnrlo.. nitrlii't ,liu nl.v Hci
nloo MhiiiiIiiii. Jack Wllliiirn tliHurr
I 1 Poh. ii ml r.r! Womnrk.
u , in
Moot I nnd I'NfMI, 1 nk.
i.i. i:ht
I'.Mll'Oln Ii
Tixita, Mulch 30.
J
Ii,.. i
i , ,i
ll. i
i .mi ,
HI.
i ' .ill. Im , Jliil t. uni I
..1 ' 1 1 ..
I' ' i ' 1 1 1 1 iK ill I .
i.l""i .lolli
1.HI..III fill-
Mi Vllllllill.
KnlHl t
u.id
.ml
VP HITA
l'.'ll)l.llloil
I'AI.UH 'I'.-xnti.
Mm.
It
ift' ,.'..'
Lea Our Window.
i iHCV RE
Ml ME
The New Straw
Hats for Spring
W- have them in the Season' popular
straws u! at renrunable prices. With
Spr nj; in tin- uir nnd Kit- lor hut Htwrt wk
awa ytiu fhtiiilti mar i your selection early.
Rtascmbor jon gut pemonal nttontion here
loving & mum ao. co.
Hart Schsifrur & Marx Clothes
m&&il I
HI
r y Yt Hi I "ii V.Nflr:
41' X I Wutki't
W IhiH ft-t
kttii'uf t'lli i A III Ah-i'iii
WIi 1 1 .i r'wlli. I T. in i . . ,f.
llnlliiiri. Wntln llllli'N Hint I'oiinol
tiiitmtiMh i.n.l V Klli n.'iih
- )-ifrffifi
j Til-
tyaiixi
I KK ''II Mil. In AUu'h VI
I. . I.. ' It It K
,1. V.il'i.t .ll- I J.I I. mini K IK I
' o ii nit ( iii a- i iii i:; t 1 1
i ii. lit, ll.iiliin.ii Ii. .il..'iiii mull
liin.H. Hnykt'i un.l )ioii
SaCONO ARREST MADE
IN RIO HONDO MURDER CASE
Hy Tba AnrHlald Prraa
HKOWNKVII.I.r. Trana, Mnrrh in -Whurlff
Vimii of I'mniTiin rnuntv d-
I lHtrtr.1 rtniortlny nftrrniMin for Man An
!' lonlo. havliiK In I'Uatody a prlaunrr
Willi' iminr wiih nut dlvulard, who will
ti fci"d in thr Fh.ai county jbatl for
aaft ktHidna. ll la tinaWatoMl th
prlantmi' him rnnfaaard to romplietty In
I th Biutdrr of Mary Schrordrt Ki.i
, llomS. aoboul alrl. Kb 14 A Mralcan
' 'li;ii'4l wllb I hi' orlmr waa lakon a
oral dtiyii nan,
AILLKQCO MORPHINC
PROVE TO BE CHALK
My Thr Aaaorlai.il Prr
j MKMI'IIIW Ton n, Miiih in Thai
Hi" Itirai" chimin in of nxirphln.' from
Vow tblt-Mit m hfoil hoi. hv frd' rnl of.
flrt-r lnl weals wn unthiitK hul now-
1 di't.il th.illi (oi wbb'lt mi nll.-Koil nii'in
hoi of ii Im il iiiiii'illf 'Ilia" paid f2 -.'ifln.
1. 1. itn known hi th. i.ii't'inniiM
I Innri 'U ol ih. flvr nu n ii'iatrd In tli
I . I.....
Iti.'k iu ono of thr lion li.-lil nil
min.il Hint a t'ompHiiloii Ih.ukIii Hi.'
i Imik fin moi'tihlno In S'ow tnixaii ttinJ
Hint i. wna to roroiv ini if the pro
oofil Thiit thy hud 1,-rn flom-til ...
' n.l nol kimw until tin irpott of tin
t'bfinlHl im "it I'l.ttiloil In ...nil Hutu.
m i. i. I... no, i,,, to n wn u a. Hon of
Hi" mn ml I li i Tin nihil fou nt. o
1 wi n i oh i.'il
"J eaf aa tlan't know wnf hd fur luncti'
Nmty Jane amy a Im Jum ImMtfsy
Mary Jane and Joe Bluejay
ONE fino tiny when Spring hd come
and old Pntty DullfroK had stm'ted
to tell people "you-battor-go-'round
you-bcttor-go-'round" Mary Jam mot
Joe Bluejay.
Joe wn sitting ia the edge of n twifr iratk
InR fncon andacidlinK ruimtm nt Tabby Whita
nose, the cuu Tfthby rtttd a vary bad temper
unyhow, ond what ,oe said to Iwtr didn't
inoku it uny butter.
MnryjHne drove tabby away and told Joe
tic oup.ht to know battar them to stnrt a rum
lius tut a baautiful Spring day lilt that Joe
wold ho knaw it, but old Whitefacv waa too
wtiMtrt anyway.
Mary Jrtna said "Wall you know a lot, but
I bet you don't know what I lutd for lunch."
And Joe sold what did aha huva for lunch.
Mary Jano aaki "I bad the moat delicious
(Mneakoa all spread over with Mary Jttno
Syrup. I nt, and I ata till my mother wnu
afneid I'd bunt. But she at Id 'I dotft Hums'
you thoy are so good anybody would want?
to wt thorn jutit the way you do.'
And thun Mary gava Jo Bluajny ont) of
the paneatwa all for hunaaaf, and UianJ
akl,HMnry, your ju element of ptrwakaa and
syrup in nil rajht. And you tall your mother'
1 said so."
And Mary did, and now they hav pan-'
cakait and waitlaa, and all sorts of dellaioun'
food apraad with Mary Jana Syrup whanavarr
thay want h.
i.OOK rOH thm nat Marr Jn aftarr about
Mary June ami rfet AumMaBa."
ffl
Fim Head to Funt lot Man and Bey
BRITIf M STEAMER ASHORE
llv Tl," ,.. liii...l 'i.
ItllMTilV Minn Mnrrh 8n T ,,.
II. Iil-.ii I'i. IkI'I hi. nuiiihip I'll of Co
"in lo i iipmiiil l.) indin lodit that Hht
iiini yon" .Kioiinii in tni- vicinity or
!!.- Ii!hl-1 Val ntoulli. N 11, at thr inlitinu.. to
i ii i.: I ini- I '.iv or l' DiitiMv, h llo i.iinid i ruin
Mill, Altai loiiim 4 II e!Hl lolHin N It. foi Now V.nk Th"
: i Umih NnllimulH 5 Sm.owar auk thnt Iiirh br 'iil If. hr
lUtlollon U.M.ro . IVirv mill IViUon I afKUIattr!..
i mi. .1 lira
Toxbi. M ir. h
Mi vlrr.i, "lt-momt'i uiul till
I
rty Ih Aaauolali'ti 1'ma
llANdICK T.1..1H. Mui.n 2ii
hit Ion: It
foil Wmlli (Ti hi 'I ii
I oIiiihIhi i A 1 1 1 Am'nl U
1 ftntl.'H" . Nonli'loii. Hindi
Mnulr I 'iiiiforth, hlirrnnin Mild Hull .Iff
i:iii
II K
ii
14 ;.
it ltd i
I
MlSflSSICPI NIORO LYNCH CO
ll- Thr Aaanol" I'Jt Prra 1
IIATTIKRIII'IIH. Ml. March 30
Arlhiii .li'iiiili'ijf, i" Htu, hold h. i'i- on
'i i-hiiiKo of htlliiia a iirgro woman nov
..il ili.' ntt" wio iiikrn from ilmj
,,,iinii Mil .niU i.uliiv l,i ii omiihi i uf ,
nnl lin n. v.lni ..v. 1 pin i ii'.l lb.. hr- !
tt.,. Th Aaaolalt"i I'r. aa
MV.W riltl.KAVM Mn.
h -'O
K.
i.
Kvhl
II I
in
1 1
"CalloinGIassiriied AdvtirUsomenls lirn RajsulU.
l.lliol
Xw V01I. Aim tl 1 114
Mr mi It 11 Xiiiioiml'i
Ituitiil. , Mu I'itiii mill i'1' ill s
llollniun l'..'(l,M l'hillltii .1 it. 1 Kim
.'.
llr Thr Aao Iat.it
lluT SII'lilNtlH
i;xliiiiiii,.n
111. '111. 11 lllol ll'itlt
Pitinl.iiia N.tilimitl "
IIuIIi'iI.'k: .Ion. 1, Hui-li M
llnol (lluii.i i V. llow ll.n -ir
U llKiin mill lllRKtna.
Ai il..iht:iil tin '1 uiu'm hod' waa 1
I rmiiiil Ininnlna In 11 tro nrur tho 1 Ity j
' M ih. Mini' .1 riming waa nriralil. I
Ii 1. .1 . mi jI Monta nt tht nffli'i i ii,
hi, I ii t llni; :ik'iiii"' liiix iMirn till t.-r
T.i t'.ilin
A 1' K JUnli in BaaKi 'iWtJKL WLm iJi . fi M .
I'lukniii W? ryj
Mori I n fi
i
i.Nlfl.. Ail ffl. It" Mll
itirv hm It wtihnv't qurttlou
.11 NT H HAI I K ti tn lb
I n tr, r . - ITt II Kt iKU
IUN' t. MU1 TK-nKltiiriilhtr
tu kins km ill ohm. l'rlr
'. Inippi'.i-. ,,f direct fmat
' I HtkMi MiticiiCi lismnlu-
TTp PlarallchlWtan. TbaeoinphHeaetoaO Maty Jaaa Fairy Talaa; b4wutl
X XN.I.yl, fatiy Uiu.tre.tad. t" uptm raoaipt of ana Mary Jana L Ml takan
Iroin call oi Mary Jolt Syrup. Wrh Com Pfwlucu Raftobtg Company, Arao.lWrMl..
Everybody is Talking
about the delicious sorghum
flavorof Mary Jane Syrup. Try
it yourself on pancakes, hot
biscuits serve it to the chil
dren on sliced bread.
Economical? Yes it costs
less than most symps. Get u
can today at your grocer's.
MARY JANE SYRUP
W1TH THAT DELICIOUS SORGHUM FLAVOR
Try Qatlor ClaaalCliHl Ada fur Itanullairy t'ni i'iMMif(Mi Ada f.. Hwoiim
Mai
i 'ni.
BRINGING UP FA1XHER-
00PYRIUMT INTERNATIONAL
fcature ecnviCK
By George McManus
l R ' 1,01 v 1 I
ttC 'a ID HKK l
TO JjU OU
it.
' 1 T '
''.o uk.:
to MAiVf:
wxj in riia
SMf Jkt;i)t
HOLD THE (
UtTTuc HiH5R'
1 uNrt,f
I Vt WT A MtWf II
7 f LET CUAHCf MOLD
' ' THE CAROb fUR ,
W,':i ' . ...
I5iea ., Iri TrtAT iSKNIi ' 1"' W
n M r5 11
7
R ,7711 1
ZJ
rp
I'LL TAKBt
TWO CSRD
MS' BITA
Dollar- .(
1021 hy Xnvi. FtAtum Siwvicc inc. -
I--
1
"--vrs.,
. 8 FuNi'mRW
"BY THE SPINE WJ3
Q0WQUER"
i utuiMunl iur, a uddn muvti
mini;, or from htrth. on or wort)
r yMiur volwtiruo may b Otft Of'
, ' Mibiuwltil. It la tha ntjaj.
i.iM of Hi Chlioimtrllij to to,
tltn till- pnlllt. Itdjllltt Ih itM-
nl.iinl .ioil.inr, hv hand. "Vhr
Uir !4.iii. wo I'.in.iuwr," la tltoaTl
fix.- t..i d- xnn h..t th ta ran-
mi, of t 'In' i.'i 111 '. Ir
Dr. Irving M. Dielz
C Iii "i.rctor
10 A n 11 1m n IV1 1
We OIeU Weal or I'ostnffica
.1 r
a. ..

xml | txt