OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 30, 1921, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-04-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PA'.J. 1rO
CORPUS CHRIST! CALLER
SATURDAY, APRIL. 30, 1921.
u
fr
la
w VP. ... Ii
t
SWEEPING REDUCTIONS
All Dnrk St raw Hats
Friday and Saturday
19
MISS S. B. CLA
13 Mesquitr? Strcst
Dn Ton. sl.
Tin im.ui, n lit. s ii i tin
tl'l Illi lin I I till., i In Im i-l
at i" . '. . i Mi . i in. k ii i h- tin
im
Cak (ole
Tbi l.:il... IM-m', o ,,f (1,1. Kvhii-
HitMI ehurvh will have a home -bakad
: ralKi le RM J l I 'i Inch (hit aft
! rnaft Mr. Q, 0. fvkkn a in
I llt aftfe. t ftoawtaal atraat. IW
WM I MM b Nil aoclety ihe
11 totality in at month.
V i wliiln ii-i In . i
I 'i.l I. , li.-lil. Hi.f.ilh)
i f llilu-lmn, ,W f
nn hntiih frr,
,. '-III, . ' I
I'lltlM, Kli' II
tii'tvar V" i i ..
Will i.i. i, ,,
item 'I ii i- .
l-fi lff. i ..i iihihi i
Tiald S II (
I'tirtei I'aiilnh i
llunnam. Vin V'.i :
inn u)(bn. rii.
Itrllamy. .fwoi"
for. .taek M.
Martin. It
Vb'tfn A i rli,
Hi I .III 1 mil il
llnmn I',)h rll
n. .vim i ii .nil
I .iiilini. I
mn IU4II-.;
I, i i linn liny, ii
i. iv . ., , mt War 1
I I. ' r, Wil.
, I Im i I l'rttji
' i.,i t Wfrid
A I V 1 II latalflt-
n H'aik, K in I
Morn rkiilk.l
MmW-y. Hldnrvj
ttvi. Reilirtl .
ha. hMi I
i Hivik.-
KurpriM Party.
Th' hh u.tii i m i.t ih 1 ut i 1
claaa i.f I In rii Mt-tli tut
nH1'ifaln il with n aniin-.
I!. I.l,.
n. .
t h 1
dn) ,1 fil l ML.
I.ait... u V
hi-mnlii Mia M i
f i in i ln w hi. v 111
'. i v. a St-ilf
.in ,iment
I it una l hi i .
Cmil.tn u na .i mIi
' h iilmi" I Mi
im im 1 1 i fi 1 1.
I., II,. a'l.l I ' . Irtflnl
II
1 1
I,
l.
f 'I .'
.! III.
n ml"
k I ,iib
I
1.
irr ' i
hi. ,t. . i
M,--i II I.
i 1 1 I
mifh.in
I. i
I
i i
.Ml. ..nit.
l) I ."I on
i lint 11
, i.Mjok'aMv
' .4ar Mia.
.it th Hun t
fluwwi. The 1
Foo.i 1. (
'I'll. i i Ii I in. '! . ... . .
lalv i.f the rii il l'i , mi. ii I
III !lll II fiMHl mill , .I' .1 HiliU I
I am'r liriiii hIoi. limn I" ihIk', m I
Hi. ,ii.ii.in ii. iii ; 'i " i"'- I.,...
I ! MUflrTV 1 a
I'll. ili ii . i h- I ii. nit
Hiajthlrr ill (he IVinrr-MiiHi y at th
i'i,m f Mri lli-HIr llihirtann (m
lt in i,..f, f.iiiifttft atti'rniHin,
ia will in. ill. ' t.lili inai rrr
lil.itlr ti U, W M 'Ii ..m "f lh
I'liai nniiiin' hin I, Hi, in kmi.
t Hi- KjiIim ninl iliiii.li .i.il Iti rr
Allallll of th li lij'lii I. i I'tittrrh Thi.
r.laatlng waa in uiioutnt-d a atii-c I'M
i mth amint mnl flnam lhll Th
iirre-MNta ar in ! HofiaK-it fir tha
lilhaioiilar htinanlnir to br Imllt at
Kartrllli.
.1 ink
V u. XT. M' Mathiltt -hiin h will m. tin.
I lull!'' Ill v.., ... ... ,,,, u.,fV. .......I. .
full i.tin.t.ii
lli i-M"'.
Try Welding the
Corpus Christ! Boiloi
Work Way
mil INr iliffi't"HO In
xtllta Hi- ai'lit Aitvthitif an4
"var'thlr wrMabta, at a
rrica wtilrti maaiia aconamv
in )o t i far cHampai t
h.iv it wolil for you Itiau tr
i,ii i.i wiiatx tiarta anrl ma
, hitw- i-v i iiriiif h"rn
C. 0. WILIfl & MAOMMit!
WONal
Ckaarral and Laf i.na 8t
fi il; 1
.1 i llaj i-nlartalnril
ui hi it iifs Tniirartay tfti-i I r
i.- i .i . (.. ii.. ,t Tnnrahuo atr-rt '
I'liii Jim nt'. arnaiKMia.fuivti Ainu
law ii' 'I tvaca wti- attrarllvrly upihI
In (hi I'tln rraiin Hwl iaa wrn
uaafl In thr (tlnlna uwim.
TlH' htati iM-nn (iiii. naa Wim li
Mi- K H Klili DIR. ii ml ihi ml i I
Ii Mik I T ''l.iiliani Tli- IhmiIi'
i fit Iki m mil I. .1 Mi T H'tlllvtir
j At iKc i ii liiini. nf 'in NuniiK iIh
I lioKlfaa mn I'll '.iIm.I i niirai' Tti.- .
j jiri-PM-nl ain- Mi'ulnini'K llrnn It h
tan t ii ikiiinwiiiKi ii mi t nil... i
Warrrn rtmimiiii! IIpW'iii ft. -( '.
Hoiiln. V r !', i I- .(,,., t,.
Inaa i . ii i i,f i vin nam
in" I' I' I "i.'miU A I.i In in
aM" I I. ii h'. n-llli. H It tflii'i
Him I T ''In mil. Willtfl 1'imlil
ill im Iinilillrl. I 'niinlimh.il i
I I II I' ll!, ,.ir. I lllVi'l HlMl W . H
, il a n fin. ilnii IUiuiii MtHrti Wil
NOTICE.
, I'ln in . ii. v . .
i i mil i v i. i .t 1 1
' ih' i1 Unaimlr
t. i' w . ,
th !i .in.) Mm i ..n' i f
I,, '.il '
!'- i M 'ii.rtlCV
V..itii Mairnn
Mltf' li IIh Kf.ft
H.'i'ltl ii .
I
I I. III,., h Mulat' Will I. II Itni,
i. M W Hi 11". Ili'a. It'. 1 tlll'.n II
iii,iiii mi! Alum' .Miii. Thiiiini'i
Kiilhi'ilni lliinlii
j Jahn 1. Omn , rodmg aleaut 100
iif.nt .f '. ... ,i ik'mi ii hla
Itrvnl i . h rii. .1.1, r il. ina
!ill .in. I , i. iimi'i. i.lR.-.il I br
.1,1-1111.. .,l i '1 !..,. .1. i II ,li
I 1- innl
OUR GREAT CLEARANCE SALE!
TODAY, WHILE TH E SEASON IS AT ITS MRfCIf f
One hundred
New
Trimmed
Hats
MO KfiTUKN
ffO Afr(HVALt
MO CHAnOK
BON TON MILLINERY;
4 jo Pcoptw st. mss mcnoLs
" ' , .rr-a "rar .jf "
Crop Conditions
Reported Good
I'irttaa who havn
ih
Wall Paper, Paints,
Glass, Oils
" i at. i tn
lNiklii fin
rat im . .
it'd KIM' ti
i h- luatomar who la
104 quality, at low-I'rlc-
i.ihar daa'ara
mil
'ontriirtiiiH ralmlriK and 1
:rrhanftina at rMaotiabla em
Interior Decorators Co.
Nt t Ptttofflea Phan G40
Anolhpi h p-ncnl of fil0 for tha
f i ill.'ll I Ml I ,l II hiin ' t
i in 1 1 ' , 'inii'i l Im i ia
ilrmni "il Ill- con'i n tin i.
ii in thii iiml !hnt Mi-iitrf
tn ,i 'iiiinl fount Knalnt-fr
.L inn ii .1 mi Hfituninnl laal
Mr I' will ili.ll ihi- mllla
i. lit Hi,, nrii.'lnl unit atAiv
'lii,.m fl . ,inr mil , ti
ii
MJMfteMPiatJr
aai rmmm
f i. Liiani Bajflaa
I 0 ..aW-1
itaaUMatliu
aatflaa, MmIIIvm anal Hoed fltrcloM(r;d
Tawti Wark Hanalad by nxprc.
NECCO'S SHSET METAL WORKS
HtO SINCLAIR, rVoprltlar
Tank. OkylifhM, Onttara. Vantilatvr. Pluaa. flooling of All Kindt.
l icj b. oiMiMrrai waat Pliena 90S
raHBlWZ1lt10KiaHWaVIUfHH
Ait ana) Craft Club Entartamad.
I M 1 1. W . W Tik waa hoalnaa In tin I ' "
i Vhh MinJ I'rufta i In I. Tlitiiadat nfti i ', ' ';
1 i..M.ii In Ihi- mi iuif-lt.1 .if Oil. Cltiut'"
1 Imtrl (Hi nif.ilin' nf Ihi' iilKotin- uf ai' '"
' iiiimr uf mfnTi ftmn Ihi' ii llu !'
attldv mwlInK v.u iiBtiiniicil Tin I ... .'
whjr. i fm the afixriMMin lioiin .
!s u 'Sf". wr .mr...v,:,h,h,wh;:t.
ilk. I'lnk aJid whlti- partiatl.iiia il.. u Mn,, ,,, , , ( hih.i,
..raud the rmlar which wa mv I n,k " '
rrml with an atirartlv hand-omlniilit t .....
Htvd liim fraon atoth. Tti' aheriwi j a aaka af laa waiajfimg 100 aaunda.
Klaaaoa war adnrnad with fi-rn and ,,lU. j wlt,aJ , ffyr
Had with pin . rtbtMtn. i-iahlli Kurnlturr mmifinv. .-auaad
Ttir ajrar.r uraaant war: Moa- truiiiv anal varlnal an.i.. tA
innwa u. . i n, n. n nniu, i. in.i,; i would rr juli thf to malt
M Morrman. (I. I. Curlla. L.. fc! Mlllvr. it t undaralmtd Hit fuaaaf ranaad
W r llama rd, H W Whulry. Th imm i l.imt U Imma m :, Th. inr.
Kiimtta war: Maattttnaw J- II. 'nao- I im uiuha waa inadr ti a woman. It
wii'u una w w . inwnim ana Miaa m aun i JUI 411 nnttro nml T
riwantiv riMkH in .. ,i
lh. illatrln hat warn iimiin I'hrtati. ' Mlaai a
Al'ff .(, iHici, M.-i, . ,i,.t a,,,i Hit,.
..irtlttmia ira r-artii
if ""'Oil ..f thi J yt ,,
ll'LS' wh,r" Vlatl' ' I
WhHf rutton !.., i , ,.,
1 ii . i ii Ii , .
tl. i .il.i.'ii
lull nli ii
i nuii-
BISHOP
manor T. i.M.
Ifan Hum in ni 1 '
Whffr!r . ii'ui ,-, w
'I iiaia . .- uu t ii if
Thr wiiiiii' Mionvli' 1 1 i
nil, I. til it ii. l'i mi., i,n ,,
l atrurk i hi
uii.'imii.i niMirt .ritji
' 'it IIh Ihn i , ' ill..
ii.iinti .rii uf tinn
rnttt if ml naatlatl,
tin p. i ,. i hla Mm.
''I'1 I'ttlt iirm a . n n
M-a.l In r-umf i.l,' l'i,
I lit,. '.ni Mli ia ilfilmi well
i.i. i ' Im M i,i r ,n il.,
.mi.
lilt
ih.
I ,,
,1 H'l.1
'I
mi
, .
i
i ,
II r"
1.
I' M..
I Kll. .1.-Klati-
fi
i-n
. da W.
.' ii. .r
WiliPtand
It ."IK , f.,1 l
ft
GIBBON WINS MATCH
:i 'liM" I'K. Ind A.rll - A
iihiJ (! htm frnfii ai, .ii
i.k.i'.- th- flrar ri.nno
W ' Kunaaja ''Ity fa Hod t
i .11 Ii' 'tii- 4ori4 i.t Mr
' i" it fir 'inltrh
' " ' ' " n , Jl '.,u' T1W
l ''.. n, iii h i,. ;! t,,,na
'I. uu- in ih ,
Kill vet I
cll-,1 r r I
'lit
District Court
Convenes Monday
Itidcr Mull,. i Tlnmn will um i-n.-i
l.atim niurt Monduv mornln. i-.mj-i
' ". Lii'ii In a.ljiiiiriii-d a-aafi,-, m..,i ,,f i
ii- tlmi Mlmr owriln en ai-xrunt i.f
ih. HI..I.II-,, r Dtatrlit Attornav Im . i
. j' .'.r"n,"Hl 'nrkat will hr luh, n uii
mid thi- trrm eotanpleti-.!
inarr are quite a
ii )ra ati'rlf-i-'
Hi HiMllay'a M'i.iI'-
BY M. P. BRADLEY
i di..jt .if iirtna I'hriatl i
r ' .r Ad'lro-".
6'? MI0OUITS STREET
Ptn
riniii(HTirnriinrii.if triiiiifmTiiirrr.(ii-imTrrTinrT-irnairiii mm i ta-wiri iaiii-aaaiii I
C. O MOOOY t t M-.DONALD
WE DO NOT BUY OLD MATTRESSES
Wa do max u' i.lu mlirat now Bapraaa paid onr way
CORPUS CHRISTI MA1TRESS FACTORY
Phcin S73 102 Mamt Strati
id
artanuwiii?-trfiqtginBajro
Nueces Hotel
peaMj good atrvind
axQlleBt cuisine it nil
tinin.
Vlulrl 1fWf.
rrtf'ArwiriO llio WerirJ. f
Almiil WHJ "tonriata" inadr tin- "trlv
armiml I hi- world.'' Willi h waa rxH""
Tliur-iiln .riiiiih utuli'i Hi'- uuai'liix
u i hi h.outli llluff KiitAiirth Uuuui
Thi flrai iilnur vlaltml wua "M"Xliu
.ii tin' Iihihi ,,r Mi imiI M- II K
In-tilH'i h im Hail'fi alii'. 'I lii'ii' Uu
itiutat wrn' N.'ixi'il with Ii IH Hid
. , ii-L.'i - Th m tui una ' t-iftiii i '
,ii ih, In, im of Mlaa Uw-lwi Hidfoul
nml ii h,. I n! i .in ai-rvil Afti't
I '.in,. '.lafiMii' , I'nu.ii a thi-
I il Mi tftid Mia M. I'. t;ill
m,i- lnl. nlii.li lij null Wafii
, , . i m i 1 1 .1
'Iii. I. ii-i .nun n vlalt.-il .i Viiii i
i. .1 ' ai I hi- lionii nf Mr. ami Mid. I II
I .'ill. ni: on lain-il'i aninii' Ii.'
iii nm iiml i ilk i wrn- i nfmiMl iilid Ihi
i.illutAliiu Inn i i'hIIiik I'liiKiam wii.
Kivrn
IttxiilliiH -Mlaa Kruin IU. Mi i lulu.
Inati iimuiitul Trlu- I'hai rrmi' Man
nliia Ni-lda IVnkliid, Umimrd Miller.
maaiiiM n n wood.
mlnutra
lur thi- i.ikii of lif tu melt.
Marriag lrtnaa wora iaauad yaa-
,.,1 to itamin l. iliuvo and fsllda
-Mi l ii.iti' v... , mid nullum K Wllaon
' i ii i: 1 1 1 1 i iiiii i
Tha rienar wall, which far tavaral
,Iiin, tin. I. ii-. i mull i I,. ii ,iiiinra tu
in In,' I'm, ii. ,,M r. nth ih, hallfra
U lll,v lli Hlllil la l.illjil'il urM-llll
I:, mill, . I i.i i ,,ii ,,. K,,n ii,,ni,,
a In i.i.. - it i,, i In iui Svunjii'i
iiullrnl luua uf ml i m, ( in uud thi
. .(.Mail ., i:li .nun I .iiIiiik in rn.ik
, i i 'in huiilu.i ,n ih, wink
Tha ramaina af Mabel Mamia, In-
i i n ,1'ii'jliii , i M. uud Mm lvun
i.l Ht, ihi '. i... nhu illi-l TimiKdMv
iai'Ii Hiiiiiad .it Kuliainwn raauriai .
' I'll'l h i v
I In i..lfniii '
M Htfpli. lami
tin. atii.l-aa uri
ltt W M. ttriinrn
Thara wa daiivarad In tan Antonia
1. it In i
nani Mima of ihfm
tail
th iiimi-al iM-InK IimI4 fn.m
f I hi- ihllil. tn aiitfThihir
VUU Kin limn mr
.iniliu ti-d y tin
lvlou -Mta Viola HI. hunt-urn. i r '"I"' i'iun ai tn Knlnhta
k.k.v t.i. mi i oiumiiria nan ny Mualei
taatllii Oharlay Laiwbt.
tMtHtta Maaaia.Wootl. Boyd. Chll
Hrownln
U&k?trtlw Kthiini
VocnJ ut--MIa Bli-hai
Hrmtarka- J. ). Mannlni
iitaaMaitt of tha taoulli llluff Biiwort
William
Ihiaat avd 16. Thr -.nun lai'luii
waa at ia tin..- u ihaIJui .r ....
't'lirlatl tha bor a paranta moving from
' thin ,11)- la
Ilia tar
Personals
Nueces
Hotel
LiNi Affair Hanariiia Banlart. "
Ow of ihu pultlcat affair of the " ' " fbldinui
naann araa iflvnn at Ihu rollloa homr at tlati' lutl
iw Itov Hatahta luat iilfbt h 1 ' Afcl' f 'i
For four
mitr
I an furnish you with the beat beef, pork, vo-nl,
nuKi in ni fowls tnat ToxRh iiiofiuces.
ii you want the best, I bundle it. I will ulso huvo
t'vtiy meat cutters x Umt I may be able to givu you
ihv best of service.
J. W. BUSTER, MEAT MARKET
The Market for Everybody.
Mtanii
In Kin-ivy llav ftatitlita luat ntftb
Miaaua .Imii- (.'olllna and M-im Ranhln
honuiiiiK '!'' auiilui I'liina. Tnv hutiai'
waa dvi maii-il in i .il tli ia Had frinn
..nit luM ""t Hi" ai-nlui iIoim. plul.
.mil v l.i'.i H ii n i pin -ma ami iluu.
In ,i,i. Hi.' main ili ,-i ,i. , loy
iloa "' Klvi'ii tin (uiiiile winning
ih, prlai 'liin, i I'limh mitv mi
Illi 'illlilimil fi- .iillik I'lnk unit
wlilti lttK"l ti'i"' i nl i' uud In Irk li r
i I . .lilt wrvi'ii Til.' Iniiiin fin llu
kill Mil' anuill ilullx ii "I r.,i l hi' iiun
"'I?
Tin ' li..KllllK III. Iliind-aKt.n In ill-
ii'iljiiiliiii wtrv Mi'Hitunit'4 Hani tiuti
km I. tl '(IIIiih i). H. Ouuk. Dllbrii
Millluiii. Mluaia Mllilu-d Culliii IS1I11.1
lludol)ili I'liHil'i V I'uUnwtti. Tlium
I'li-at'llt vrn Mlaai-N Jinn i'.,liti4 Hum'
Kiiitliln. limit I'rluiin Uiuia ilitli.u
,1 Ainliov Itlin k. Kllnr M.i, iu.iiiii. 1
H'ttlali'l I'd
Im 11 , oklu . la
lilll'at nt tlli NlKi
I' A Hrown 01 lnti'ii Is 1 i-tflatutril
.il tin- Nuuccif
(' W IttagH and iiiii- u :, ,,
luiilu -ii.. t.-Mialiird .( ilit Nutii '
I..IIH' l KllllrV "t "i- IMie"
14,,' l 11 Illi, ni .
U 1 'uli. iii'i ui r.iiiiin, 11 ,i xi. 1
l 111 Hie . IH
li-. ''milt H1111 " ', in, l,nl ,, Hi,,
Knmi,ivi win, il ilu ,i,l ii.i ,11 11,
"IM-imIiiik ,hi w..rk In I'mima fliali.ll
Witt RlfAIrt MIDWAY SCHOOL
riu , li. 1 .1 i.uililiiig at Midway U
ri'i"" l-d In a illlni'iilatiil iiiiHllilori .im)
Hi,, tuiaiava hair drrldid to rrbitlld It
Till' bllll'tllia Wi,. bll lUll-iril .1 rill' it t
iliHliimi fiora Ilia liroaont alt A fvnro
will tUo te plated around tba bulM-
liia
1111-
lUU .
t Mi'JiL "TT ."' n"m n,. ng
IT T T? i" rourt oral fxmvi nad
Monday and i-onilnu, Ita lnhora.
sanjuan"
pallto ThaCallar
i..2f Tra rVpHl . 11
Aldrlih laf, f, Auatin T'..-,dr
Aark ' H","rt"n '"t
fl r' KulM'inuit i"tiiinrl from Han
itl'nhlM,t'''" K"Vk-
Mia. (I I). Turn 1 Miaana IVurl
Tl.i,ni.a.,ii .,,. M,. .,, II,,!,,,,,, ,,4
nniiniuki-i . ,, I.. ,.,. i,i
tnuti'i-cil tu f'airuiM.iv .-'unilrty fn.-v
' ' T 1 " 1 - die ltlm;
.i. i'i. itr, 1 llii-U' , ,,,UI (,
1 uf a null- uf i.,i ,
Mi l ( ' :4i,nU . . 1 i
Mi fvliki.iit.-k Hum i:iinl,iu win
.1 vlaltoi l,,.r,. v-ul.
XL'. " '' T"""1 "i 11 ti,. 'in
with Mi" fiank t I i ai,,,,,, V i.i
Iiij .
Mi end M, ! , 1 1, ,,,(, u-, flw
"-luif hn Ii.JIhi.
'Ii. ,111.1 Mia. U. fl Imm,
: A llniu.iva .f 'a.nii.i ,.!, Ma
lt. .1 Iiiii Tu'Mk!m.
Mlaav Oiail TImi.i)iui, und l4a
Ituaanll and Huni-r 4iut Kranklln h
.ra wi.. vialtora n Mlaalon .Sun
day. K. I. WiMtpurdird iluvi. ,, irurk
ibrouaTh to wii Antonio btat wail: ft
tha Nuah Vllv mhm fioiiiuany.
jiae fnail Oar .n.l Mi. Um..ira
1'a.Vla motor, d to Marttodaa Turadax
Mra. A. H Whnoiv'a niulh.i. Mra I
Viird!l., l d i-onfliiwt t,. har had !
ni-rtn'ilav night ,i' ,iiiui : u'i 'uck
Mali ulni li ;ri". My ,,n i,,.
I'llttii vihin hi- J at.,(,n-d in'm.i,
man Thiy fuinil him with i m i.,'
Ihiii aouth mi ;hi nm.l While hi urn
.ll'hlllK he llni'ii'ini' 1 'i ,ime W I..H i ui '
Ihu .ai Thvy irkil tu muk. him u-
l'h Hi, .11 nml rhre iiaiu'd him wilh a,
1 K'iI'i M ;ln Illi hit the man' hrtiid'
i ,,i 1,. I..,, ,..., t.,.,f, nrt ,,, lht.'
i" km . ki it Ii tin in, on, 1,, i '
11, ,ik 1:011 i- tu 11, in- in (tav fur num.-1
11,., L. , , 1 r.,, !'..,.. . l. . .. . ,
' " " ' ' -I I" 11.111 1,1 u. II
"t Ii. 1 1.1 11 v Willi h rill
l... . I.l iiii. i ,. i. I. fi I,, , I) ! , in,
, iii, .luiui uli.uici'l.tv tin- until ir'i.ii, he
v fi,,uid la'ti'r.
BOX SUfffft AT OftO
.te mii una nml iniil i.f iht Ono 1
at-niN.i eiiKiyert a Ikix auii. r it thr
ai li,'. l I'ull.tliif Inai ntajit
THE SALE YOU HAVE WAITED FOR
TODAY ONLY
EVERY HAT IN THE HOUSE AT
THE PRESENT SELLING PRICE. ALL WHITE
MILANS AND GEORGETTE HATS INCLUDED.
Caller Classified Ads Get Results
Ma says one of ;the
Seven Wonders" is my
appetite for
PostToasties
(Superior Corn Flakes)
.mt 11,1 tin..
'I . mh up,- ,-vat dlai'i
l'i ' il'ii .treiiiiiiilM.
Hha:ii Al'TOMOItll.K t.
HIGH Vll MO SVBI OBNTON
HI NU'V Tx.a. AwHI ! V
in. 1111 , 4.i, ,1 .i u .josalii, ,.' m
hi 'Im I'll 1 ,e. i.f llu- ((m
''him',. 11 i.iii.l, i.i k urn w.m, hUiwn
f Tl,, , mil.' . mm , vl.lti-,1 h
Ill-u. s llu I ! kt, 1 1,1
r
WCATHBN FORECAST.
I Koi i'.,iua t'hilfii Vi. inltj ; !
'"rftunl. , rhniil, m.l ir;Wiulo.l liht
I tu moili'V.iW- i.io(ly to aoatbi'ily!
! n liuli- ,
j .'.. ,. .i I , , , HUll .Wtill.. 1
1 ,i'i"' 1 u.'t ', in Hint . iim
, ' Mill 1 in.ift 1 1 1 , ,11 1 ' , i.i .. !
" .'l.'ll ,t 111, , I.t
Wllx'r Biillatin for thr 24 Ho'ira
Ending To m. Ap. I 2:
I'liinn.i'ii . Ilaln
KTATHNN
V111.11III1'
ll.IW nv in,
hu i;fi
'una flu -.n
I'm t Win 1 h
' VllVl I
l.ii'Kariiix l'i
KiiAaaa Oil
Misml
HI. lUl
New Yort
PntaiikiNaii
Salt 1Ko OUi
I Hun fiumlaoo
I Va"liliiMtoii
,,ts
60
St
7
fl
to
3 ,
ii 1
64
M
Vi .1 1 .'I
1 1.
IH
10
i.t
10
fata
1
(It,
Ti
.as
Hamilton Bead
Home Motet
1 ST
Not only a sewing maehine motor but n
nractlcal home motor. This motior with
the fan and grinder and buffer attack
menta soon becomes ft home la-ceaaity.
Wo have the met tmUttstchtwnts In
.Stock
Corpus Cliri&i Railway and
Light Co.
Phone 483 410 Starr Street
i
1
TO it
, MJl.

xml | txt