OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 30, 1921, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-04-30/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

SATURDAY, APRIL 30, 1921.
New Leg-Spk Hold Is As 35aniful
As Lewis' Gripping Heacllock
Ob HMD
rvtmn a iaaw i
Itls tew i rtcH ,
tc viif
t.aa '9 I ut houM
f' If a (llfHiaill fcwri '
-t Hi fwwjlll of H
' V'a a- a a injur .
,- wIM
ntll
mat
( ifipxtt
"ifa fr-.fn
I h-' ' - k f 'fcim
'.III . 1
II . ,! vM . ;
. H - . ,
tl ' ik w I hold.. ' !' 5
i("-1r.. ,r a ,il
U , . ,. .1, ml
ft' .' ' r. WW )
' ,,a . ....
f ' ' ,..)',,
' . t " 'b'
- him
' - ' ' ! 'ill"! ' '
f Ai f.EL Wdir'TLIR
!ft .
. ....
J ..
TLX AS LEAGUE
1l -en J
I v
- ' I I '.
.1
' . i
(Mil
J'
Ml
lyM-AK r-B ? WhHbk'r VI
twm . "i rv ii.-M hif into" !
ft IWi-'Hrw -4 ti- l.jrU l .'a i
' ti mmmb: I
W !
.n4 K- 'nniBi
H
-
Savlnb tK
w hair on th
"Hcxi of the House
Horffciire will help. "
1 - . J. 1 T .I,,. I,l. '
Have
SB
f V I
i;
i
t
& .
i
i .
Ctftl..BpCTTCMER COUPAK1
Daft' atatar far
1VXAB rRI0t AIIO XXX PEARL
ALAMO
FINISH (-
I llf ' f 4
Wfn:vi:i-nT
Sr ' ....
'"" ''r lH .wl.
If il .--' -.t!.
' ' awn nmy.
HiMMfT' Tw ,4MW h.i U' Ktr-
ttntkuo rrt til' i.rw lll'.
" i. .w'M. , Ti- ,! '- CU-k .
t,' lk'"..h 1 ;.;,t-m ( ...'
i'ittk. ilt4ii(rl
tan . Hul &
M J.i.tM PfM
H'H-.' S Totuia . .
-l ' 4 IT I " i' '
. u.ikj , r i.
" I . f.v N'f f .
- IntiV -I
. ii '.r,'1 '
' . i fia4f ' i t it
,i!iat,
-a '.nT i
M . . ' "j el
. . . l" a 1 K'Wrrl
.isuhbj Tf.. f-t V
iteii.) 1 in v tl'' (a
MI'l-r ',,.,. , . Hat' Wh-
'-,,,.. . r .. Hai. v
. W ! jr." 'f t "
..u.'.i :-Vn I ' )
'! Hif iUiict . ' .
N. ii l'ullf i . H'ir 1 "
. ft IVMt4a t '. m . ! k
Prr-tii ; ci . - .
ran ; l iaiita v .n- .
WMii-utM Htad- - ' . - I
llftar? fnkfc if 1 - .
KKK M
3 c9J"e jent Uome.
INDUSTRIES
NATIONAL LEAGUE
- .-'.i
H- -
, .fT...f
v 1 i a4iiktkwfv i
' ' -. jrinc. !"' I
,B IM f. j
i
ll
I
I
i
t
4
f
Bit - ! f
'"I If
Ill
llU
-i r,
H NH "
f . nr.'..
' V' - !
1 . -
' TT-
I'.l- -
r
if.
V ,, - " ,
' f - '.
! 1 !? - i
.i".4i 7 . lav l rit
r..-t K . r '. naua h'
M'l - ' 1. '! ' f.i
. . iir, il. 4 . ' llvi. V
, ,m '4.-4 V .rr.ivr
. m . It'ar- ' li Mr I
I o. a ' )..up) I K.
.. iri tnt Uaabtn
' r i vr.twrai -an
-
i '"Hl'mm AcU - PM'oamrar:
l . . - . i t'ik I I t l nwt
iii.'.ur ll ll aMi.i4
. it vine HnUurh '
r 4 A
K WH P A
. K
4 .
i
1 H In
MCOEKtt CaifltKMT
J'VT If 1 E fa J i 1
WMMMZm
CORPUS CHRIST1 CALLER
! HOW THEY STAND
AMffttCAH tCAOVE.
I CUV- i'nt f I. at ivt
TV . ! t tat
NATIONAL (.CAOUE
I'. W 1 f"t
' ' (
LtAOUt
tl
KXStJLTt YaTR.DAT
' . t
-J
. . , . - ' -f mini
: '. 11 !:'
TCXA If A4f
- - .,Tt v isat
'Wit
t i i t 1i
AWtfttCAM AMOCI"
OVTHtMW AMOCATlO
t ! .mi f ""
I ! AloH ' - I -
I WHSK3 TKlf" FLAT TODAY
! AMtICANlAOUt
1 r i m ' K
.',, - f '""IK
NATlOMAU
6 . . . N '
- 'tn-Kit f. 1'
i ? x -Hf l' I' 1 ''
i . .--.-ir" ' ' "
TCKA LAOt
fw . fv jm.if '
U'.ki ' "
ICaHeiJWeefing
Of Dociors ffeld
Last Eueningi
Ql
i . t it
i tba Nfa ' -'la ,-
5 1-
l
n " 'rh I" '"' '
,h '''
ri ! aaawMi". - '-
mii. naif
1 1-
dim a" f ' i
f4 i. iw aaaa iaiKi I
mu . ... (2t, . i aa.
k- . MalAM "."" it""1"' i.ilaa
and Jfatat ' f Bil
aa ln - '-'- '
aat Mgi r.4.t.al 4f
ri-fe) a ifaiai
rOMT WOttTM MAM A tWlCiOC
I! Ih'.r.H Tm AM . I
".'." 3 ta "4 hti
-ar itaht Miriw a--r ti Mtlw at a U
fv 'l tunc iwu Itaa an
a4s ' u. i r IV. .-rflrtat .
w . iHfanlf- 1 awiM .
IK IWT iMaMM njr am .
t S ar an4 whaat h
rhaat fh mwm '
laaU A atoav r. Ik fc
1 (trail M nn -Mta afi4 fa
1 j pel! ny T .-.maw n a
.! I a 1 V, ntai
"
I r"K- .iwii ' -
re i friTv
r..if iaari
. -1
GOOD HEALTH HINTS
Oki&Wsa Fimer Ghet Sstl Ad
tIcc eo Areirltaf Sickaeu.
Uid Blitk-DriEi.
30 Xtxtu
rw?Ti. CftAa.- "I taA
Thr-aaarrr IM-DrrrfurAt Ur akt
fMn yM m4 'iwwr '
mr hr iM tiw "feu a riMta
iMHk.' ;a Mf. f. U fMKtiM
raUkMwii temar cf AJ irtM. Mr.
tat MaM Mt kMit&
. "Mai t CM M aHMly
am If DM
M1 tu tC-
IMN M i aX aWM, it
,Mmv alalllrlali M A
, BW taaflaa M
Wti-Or atSk." MtiitM Ck OR-
kMMaa. "(t If fM tkaM I ha t 1
I MT m R nr a BM
aaWaateaVaaaaa. llaSMllfML MV$
a BM AMkt A f HMN. W
Ht U ! tMaitf . AW K a
HM tNMfMA. T aWWfMM, MW
mji Ok w. awI tt Uim
dH t atoUiatt TWat ( V I
ateck OrwMM m I I w wrth
ttVMMri vitA rtru MaIwnC.''
TMM l BA DraackX la MaMa7
TMftaMA. It CCU Ml UM MnrfM, fMa
Itit-aJ tt AtfAMt ta li dUMOKt
Of tM Mki tdaM MMtifatlM Hi
ptMt Aixl BBttkfU War.
AMERICAN LEAGUE
Cfcusf 'i Ctiram4 0
. I ik m 4 imt-" a W
.
;tm' v.-
.-sif f
n DM A
' !
J it) W i
!
T Li if
k
i '
.1 i-.
.!
Mat'
IWTV i
ifWtlMl I. H IT
Hfian a
1 ItTMi ) T, M ' '- -
IMrMI J.af ft..- r-Jf
. ' iMlaxraT W !
OMaarkt H ttnm l-4 Jw "!
v hauaw Ma oaf !
pVaaaaaaA t frrtt I " '"'
' liaaam a tv Hv-v laa n
! Mff UTtiaa. ' I" Wa.
.m'IT A
4t' iria4
' tte iMvaal A
na
1 1 i Hra IO I
. ,,u amxa atrwNi !-
taaf wai' u
rav '
'.j., i
.,ti.
i f
v
r
-
5 '
li Aiaiu .
I ft-.
7 ...
ta
I alkM In
1 an
: I a .
fr'aM
tr 'fual IV41
n a 4'.i
, . m -" 1
Tarr .
, jrt, iaaa r
. R .
f., .
ill K'"1
t tiw.
'.i ija
OlftCCTOM HWaVAi. I AMO
OWHtM Mlt T,)OAT
! f '
-!.. iiarlllli
. , a '
r - .1 - a
a . "tt-' 1
a '
t j. t , f
'4
Nt
iff.
-
MM
alBJaW.laWiailOTrMiafaTMW'ii
20
ON ALL
GOODYEAR KELLY-SPRINGFIELD
Tires, Tubes and Accessonsi
(SALE PRICES ARE FOR CASH OWLY)
Sale Starts April 30th Ends May IDA
Reed Automobile Co,
'
WORLD RECORD
OVER HURDLES
AGAIN BROKEN
Ponn Ganioc Draw Entries
Prro Miny State
InttilutJotu
... -'
r !. ' -
. i
t i
. ' "
. . i '
'!
f
. !.
t . Jl. . -
V
owj - .
'., . .
' - -
' W V. t' ! ' "
?. u
(r fl !..' f ' t- ' '
r4n i "si f
l-.-Urr in i 4 M'll 'd-'l
--.. W i mni'H
If '" !l !
.. ti -, 'if t
.h. r. iithtM l f ' '
i ( u.ia Mm.!' "i .
tlr j Mtwjr ::'' -i-.i'
.-r ' rf ti .-Wr-
REPAIRED
Tin mm. tdhftM riptiir-
: Lire n-tt MuUni.
i
'"All work tfuMrantapd to
r .
ii give raiirzaunion.
MkU OrttetY, Toe
McGregor bro s
tire repair shop
Ca a Hmiiio
Ptionv 136 You Save
Bluff Drug
Store
J. L WELCH. Prop.
WE DELIVER
QUALITY
and
SERVICE
A Ncr U You A Your
TUpboaU
mau
CADILLAC
CADILLAC
PAGE THREE
tfLLOYS YOH
LIVING
Will Never Die
- iiti
in)f i
rai
ffl
T J I. ...
I .11., V
a In
IM,1
i
r
r
ralJt'Mf
1
I f ou 1
Itf... I.
1 I U if
litlatwrtiric
rr lKw fity
l:iir titna-
TKZM XXAX ,
DR. iOB
0: r'.ticatfo
AT
WOODMAN HALL
On W(atr aUrMt
3 n r lonud
FORESIGHT!
ajwuft m better than
rwlMc)ti 7o who take
SCOTT'S
EMULSION
TrcAfia( that p3P
large dividends
in robuttneM.
Wtlm. tWinaiK. K J.
KmidsdS
f" INDIGESTION
t ut
1
T. WIMMIaaiag-niaiWW Ml,
CMC TRUCKS
GMC TRUCKS
BU1CK
BUICK
r'Mni'irffnia''
ft ! - itch roim
.' Ut TK7TC 'a
a rif a I"--
a " '
'IHf!
AW
ftfaHfafaf.f.f.f.f.f.f.f.f.f.f.L

xml | txt