OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, April 30, 1921, Image 5

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-04-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE FIVE

SATURDAY, APRIL' 30, 1921,
CORPUS CHRISTI CALLER
PAGE FIVE
EGG CASES AND EGG
CASE FILLERS
DESEL-BOETTGHER CO.
Caller Classified and Market Page
CATTLE DIP
DcscI-BocttcKcr C.
Corpua CMrfrtL Taa.
Professional Cards :
. HELP WANTED--MALE. f "r, " ' ",M""
01 ' t 'i ts - kin.! f , h r . tirrt u
' lftlM. lit. aaata taaa i.
p. ni.
58
I .Mi r .a . n a
r. . - - 't. nftnunni .
tut i
' f r. I.. , . .
58
War aJ mm-l 53r8te
KIcbcrj;, Stay ton & NorU-x j
JTUUfT VTATM BANK f 'f r.Mf"-)
THE STAMMS
117 Mtaqajtia ett Phona W j
CLASSIFIED BUSINESS
IhTtrtiry vf ( nrtiui Chrtitl
Ata Pm t half rtci gttrt tmi 1
arlat " liri arte
AUTO fAHTf CO.
HaM af a MMHa PirU
Ortr Jjr Mao m 'haparra) M
iwp- Anuttiva- aHiaaii
DR. IRVING M. DIETZ,
OHlnOPflACTOR
13
09 Chrtatl Md
iliaiakjl 1 ' - - - - aa. i
M4 ridMMM TM AJItn 01
(Two UMka M ot rM OfJftM)
Ttiiphmt Ml 4
ADOIIiaj MACHINES
ftUtmOUftHf AttlM MAOINE CO,
ta a affi.lt.. am..aa a. a, a i. aA.i .
AddfcjK, Matt-fin tan rlidattar
A. wnan CMraarmatar far
i
l.r ,tt aa low A DM.
V o hkIm HMaw I IK i
fii IMiXk iat at Fattafft
fdn-I'M aath, tM tatf af-fl. 1 Of.KTHT
t'ltmtt mm- i xai. la!
laiyf IntMf 'iU w.,i,r Vmtar1 (! I'M Wft CfciaamatM
a-aMiitia arm f( a-aaraaiaati
w a wonniftOM.
Bof.-..., , uit Hin hi lta m. , , . ' i - -
! DE, JAB. A. VTBBB, D. 0, Ph. 0.
roLTo acMEat company 6mmm
TIUP I' HKtL
M MttaxMa .
corxu cwmrrl ooicun
,n4 MA4MINK WORK!
Mmi A
(Wno aa4 Ha rotmr Ui aM
Ctaffal tw 1a
LUMHCR
WANTED
- Mw
Cheapest Salesman
'ir Want Ai , ';rnn at
mMn (.(' Mr
M'tiMo tH)r itfif Mr ('u
H , f Hex nf.- d. kr Urk
ft li.illi v.iilni.. rtuir
' !- r. h-rr (r. ifiv a
riniit . .
I" fiu har n h'.a or a
rtmn y ,., fwf Ml
f tMl bur tmibfaw
' mh Mtnti l- i ,4ai yni
. a Ty .-r amfin i
Phone Your Ad to 58
CORPVS CHRISTI CALLER
- -h I'wtuxt mfaM .uin i,. -.1 ,
' ' ' ' !'' lh pnj) 't 'f... iv
MONEY TO LOAN -" - ' ' '
3 pur aontLan-3 pot cent
T IH7, MM vt npur a hvaaa or ! - ff :
'. ;t . .r !', ,11
AITMrlrft Tarawa 1 a, anwt.rf.
HCttiN joitir mmuti
r rmpnait. at m" -'r
p).ll .1 'n l '
1
LOCAL PHOOUCC VAMKET
W . . M.
.
f . . ,
it . I .
I .. ,, ,.
I.lfna fu-i v"Bt I." '
ftariaaaa, ,
r- e .
I'.AjtKw Mai, i
''iitwfi far.r, .
fir k Oau,.
' ' ' 'vatfja I '
HMOMF FARM I. A lr
I". V ,f I.
I
01 M
ii
I' , ' f 1
( - -" k tf an i . ! i,.
It,- -
it war . a
I,,, a toj a?, i
u, ,., . , ,l,
1 M V f ' k ' ' . -
' W f U ' ' ' ' '
" I f l.rf (' ' ' p
. ft..- v
i' an ii.p frte ' '
fr tl '
f ' J
! . ' il. m
i i
i f
''Jllwr
i
1
MaaVaaaaa ftaaaaaaja
Hfc Mf jnu aaK MmV aavii at tjaa
ataeateiM. faaa 14
thctTsas Mori alka oo.
TYIlWMT6fW
V. B. MOAHI4Wl
n tu im Mm lffr
AJUtmm ajaianajaa aalfaa
aVVapVHaw m aaiaB"ai aaaFwaa-BBBBaaw
Xaraai' AaaaMr
tTAflu rMerr
TvrewmTBM
U4avM TyvtwrHtfi
flat aaacMaa thai r
aittaallf km.
B. m. MMBMOKL. 0Mi( (4taan
WANTKI TO KKNT
iVrmaaMit wili. uup !
( orptm Ukrt 4leN,r" to r-:,i
ftvt or isrKni l.int! m HI 'if
action. Hot) v, ill lit- Kan'n!
prttnMf about July 15,
not UlMr than Aiirut 1
PtMlw can furninit iicat f
miamu. d " ownr
tlMi ItM ot care will U takau
ni tha proFrty.
REAL ESTATE
FOR RENT
n ' ,, hum
" t "i;
,.
' 'iK1 t IUMM t
If you ara aw ratttiiur i, " -t Air "w n r u uxy v
a aouar, but r.tranlat t
trig about th ;iin mentioiMxl
iMvt, j-'jii wot M roofer a fav
or .by aHdrwMTiK tbt ancle r-
AMnm 42. "are Th 'itr.
girbnK foil htfurmataifiti.
MAMt-M lawi iawr
-larat fmmm h'k ptaii
iarrt i'vt u-inaj ly.ira
i tl.wu u MHilK -M-'auartiaa
lm -( I"
l"H mUl r aitanfra .-a).r Have taaj. i v i hHril.
lawa- I in a a( l-rfc tan a r -
una ... .fi inrr.i llarraln K'XIMa -1 ,,i,l.i H
. MkM 'ar 'ta-n . -t ' ''niawMJ !., l
awaaajaja immnmtmt -o
4a- 'i- i i if n f t k i tai'sa
titwi I i ' iajr
TJTtAJ. I aaa atM -M4l-ji' r
ryii (W . .ii rartii '-ak
4ffr '.- i.nti,
glla ?fr- - r' . . .ft - an a ,i,i
T a i '1st- ,11,1 i
Jrrij r' v ' l ( if
Win-"-1' r-i.'
iH M
tMM fMtfMM if. MH9
mt Mat, maaaaaaif aa oar
twajMw. niaaaam rwa.
WOOO, aOAth FaUW
MIL w.
T. H. 1A
n
VARAWTCE HOB MPI"IN
CO
AjfOM Pram i"N TMalr
flafML W. MAHONR. haa.
WanUd WanUid
Cean Cotton Rags
Bring thorn to this office.
i
FOR SALL Automobile
' Um OMC aata tin jmm imt-
I 9r awju a. a a kMai.
I rta. OaMtf Tanav. - mmw aau t
i i i afcwwwaa aawaaaM in
"haa) rrI
a IO II
ar 1.41 a i
. J'al. . .
' " If- !
' I t
'I -It' '
.i k
,i la anaf
f fr-.r
Siai-ft .
. -vaj -t:..,t,n
1 la afii'.
. a rM ii
t
!
. ff ai 4J faj ar
. - .kaaa Ja H.
li I f th
. - I !, -. '
. i . - -I -r-' ii- ' ' 4 ' n i' ' ' i ,
' .... i ... . 4i . i : ;
. a . "j ..i l ' ,'! la
. . - - PI. . ', -1 I . I (I. I I .,l
?.- .i J . f . . . I a ' '
I ,C In. U . . -f.
Tn ' I I . . . rOT aVQPTM (.IVI'.Tf.l M
f. . ... Uf Tr.a . rt r . at
4l I; -a . ' ' it H l -
l't . ,1 . ' r . ,' ' , , ..
I. 'V- I
.at It. -i r ' -" ' I " .
i. ii i . a i i - ' 1 ' ' lit' a
f a 1 1 . , . lltii
!'.. "" ' " " ' '" '
. ' ',''- fi a :r. ! i 4 ' ' i ail,
, ' af r ' i - .a i as
IW., , , .!! - I I
'- ' , I , - i in
;ii . I . ...
' .II..
.1 , . ,.
- ' 1
.. aa ' -i.i
, a . , a'aajal-
' '' "
fa .! - -
I-U.a' i
li 'i
- ' I r.
. I. .
a. , , a
n a I
4ta -faArratl
I !
a" ..
rtKii a. I
i , . a ;
4tariia, a I
.i.-.t i',;
i -hi: - -
jara! a
, f. . . ,
, . i ' a
,.,. i. I
.)
la 2
n'
a ,i, ,i n
- ii' r . . - .
rta; a,; r.e..ii i- ( h i
(iiraa .i. . i i,
II .
-- IN Ii alai..
'!, ;.ij tatt .;
'i la-aaif t.-f.f
K- lMa,irr "
. a 4fa if M a
t trmf -a , "
Ml a- .1 .
.avJ a-.nr .-.! f"-n '
kw.a.a . I I al I H
I i.
'I'll ' - 1 aaraf .
i aar
!.',,.., vlam
. ..aa.i ataaaal .
1 1
iff i
511''
f. all fa,
B.I la
' II .11
' .rf,1t,aw
" ii.i . .1
-I.H
.il
r -l.a
a I . .a-. I. aa I "ai aja-,a;
- a n , a i,t a.aa- ' I 'i
-t! 'I. 'fl
I "U la '
. 1,1 f.ui .
af fl HI rl l I i
I ..i. I r- a'l .,
a I. . f-'.i 1
- ' a i a
I t.a t, a. i -I lit,..,
. . . . ' a..
I I
4MAR.
V TtVa Aajann I. ,aaa a'aa
VK "V A'aril U la IKaf
anaa, aa. a . . a tM. -. ,j r . anafrajr
I - fc 't- a .1
'I
. 1 1
I
.It J rs-1
rl MAI.K OK tmi.r -'loaat aa.aa . . . I '
;f aai r l !, i... t .j faai i i "
'Mat f f lfw A t. Manai.ra 1
I , a 'i-.fa h a- a '
i a f iii r - 'a l: ' '
a t
S
an 'm r-ikiiAOf a r j.,,,
all if ,al -r.; aav '.A
Wliaf -..' ,.-jf i, -
'Ma I'K II II' k .'
Wa cwtMMa liaat . n aw WJfTW) 'i t aMaajai tal ,...,- i i ..i
Lit Rct1r anaaa y MaM. I. 1 aitt, wir. riVa4a.)
V4NTID - jaaaad ka,ad fauMata w l " i taaaajajr.
IMrfMnanflil TMakl. )
Watch Repairing
u.' LIVESTOCK
lUatuU tl.e drlJ-r-itf - aMH ftoa nnn ntr rtt. mutvifW'm. a..:i.a- .T L ... I"
-i Janay ha. wtaat aar . J u l(Wl,,u,tl ,,T1 ( .
ti 0Hrn
IUOII
2rj'. I rm
tun a
1 1, '
i
LOST AND FOUND
4 '
l ital-'a-a
- .tra'.i f i
IIW t '
. ' II ,' l III
'
i
.1 II. a a
I ..!.!.-
r i, -u' if I' -.
ftaa .ratar.; . .1
I a. ai I vrt, t
..,( Il.l.l
.la ' I I ' .a
I f I a al
. 1 1 a f w
It . ,
( r-
it nt
.
watrhaa arMI vo haa tlva niiaar
raaalllicatPt tor WMUln aucw rafHUT atWJ- a. a,vla Dvfar
Wkirii coma and u A ar 'arhr aaM
CorpusChristiJewe!ryGo.,ir
603 Chaparral $trtt
pou HAi:-jrfr . "nun
aia l jfa lra-4 rmffiAtaaa j I tMt uttl Jaa-
MI4V M K rVfaiaatlf,
a a 11. t4.ta4
'ara . " it, ..- a . " -
Oatft Itt al " ( -ra r) - 111
Om baa -"Wili Afaaai. . " " ' W !
MISCELLANEOUS
!
-if iiaafilt.ai .na -,
a'l. It '.a a. 1 , a , a" atan
.i-,ii..i r.,, , ,r i.taa4 .iai,'" ' ' -''
" ' ' ' all ' I vt 1 Ijt'. :,a1! i,a fca-
- U
laHTT - Viltito t,r4 .m la.lh .a-a Will I t
"-la aaaraaa v, aaaaa Ma .1
It 1M af II favr ralxm U al it
aJU- ail-n"! tl .
aat f ...Sllt-il
Ha' - 11 a.-iw- 1
, .-tirA. ' I
raiafi a.h I
ttaaC . ailailA F" . i1
lHl
a I
. iKa
. Ml. I
I Jl I 1
.1 '
f ' '
i J r-jta Cftr I
' Ilia . a a
- .a i .
a ' '
it1 1
i la. ,aa
t. .
i. h r ai i.i
ta'atli '
FOR SALE
.'. I'AlH ala (tavUa I'M lial '. tna
a i a ,!. will aalt
.it. ' t Ir"'- ' '-
aai ' afcar-a aa . a
M aniawa ra a- art
I HAVV fttaTI'aXr.la I, I' Jyr-, ' t a'.aai I w '" "' atr -, laan,, iaaar a-
" i i a 'it tram na - '-.a ..-i '' r" ' ' MiaaV ma i"rnvi kj,. , i... ,. . . -a
a". , r. latl .arfn i Baa IHatf , f a ' -aa,
UNTER HOTEL VTY tii- r:;urcr- K f " - '. V
1 a a..a. aalfa. 1. . .
San Antonio t : Tcxa '
rHDaVitn 'arum 'n-
::L.VL SITUATION WAJTTED
T TTKNTT ttatail t'""t ytntnt ar-ar mM , -
m . '" ""J- Kn:-:iur.--n) wtaarua.i aa.it r
a i.u I aWat , nil H r. fMtMad rataraatacaa f ajtajaa... !-t -a vi
taka H .i U .' i' .. - ,i -
Waal .lt".i llaHITIflS' fit - to a '.. '' i.
. - ataa aTfar fsaH' T.ta. 11 lw 94 t7
f I J Tla, a a.l af at
a
" "" , .fa-
I . aaaia
, I'-.-aatll
r."W tff.IlK An- J -ft- tau V."
it!m tu'turn un-4 . 4
ta, '. I raiaalia - -la r a'lal t A n
at c4 lo - , ..JI .'JT "Mk-lall
' w aavar'l . --Waal k aaaw .i
t' . '. It .. -
. aa ..fit , , . . , aw a
la.taa a ..t.-A ' ft aA & ' at
laa -.' - .a 44 ia.1j.ltii ! - '
a'atataaa t , a.A ai a Ma TM
a , i w ' a i 4 Jaiii a , i
- . ' . .1
- 'a .1
1, : h
MA Ml'
tataaaaa "'- Wan O-waM, I a .
Ctr !. ti ''. a.aa
ia aaaal C UaW ''..
ai a a ' ffi a- ta. il rg. a-
a. -t aaa4, a vl kaaa ila ii , ..afi'a a
aaaaavaa .r i laataaa e. -a ta-
Tl a A I
r
Hi
inlto.a ,
a
lt -a
fa a aa t.
III'..'
rl II
.
a I
i .
aat laat
mTt
n4 rraaa.
ii
ra faaial
i aa. lfc
1. .-I,
tt. ..
I'.
.ttti. .
a
.1 a. t.la.
1 1 a
't .a.
taaa
I t ,
' tjal
. ta I '
t I.,.
!.?.
I l i
i.i. at.
4 I
COT fCIII t tO O'L
aat I'faaa
. i r -.
'il ttla-taai
I attJ a- i
' a, ,.alaa .
, m .
'
' lt a
t at
t ' il
Jl A ' 9
.t I . - ;
all fit
. a. ft
I--,' .
a M .
r
aK
i It a," -i m ' '
if a l a fal ta ; I'
i -fa-,
.f i ' f-
. -a I . A
, I ' f flt.T i -a
t . f- .
I
1 .a i . -,i a.
ta aaliK,
hilt t- t
a.tlara Hi ma.M i lAa
' Mli' IVatad arf Tt4. AMtatVala jfek-ar-iwaa.
Miiaai fiat a i t i aaa-ty
t fava Kit rat I' aaal -Ikatat
- . . ata S w)"aa lkaaarl-c
Br. L. E. Miller
raaWala VtXoHnarlan
tMlaa4 Hattt PtlaMM J
Kartiiitu N. Bnatkavay
ttaaa im
I atJ -J." i
afl. t V ,v i
jr.
Asatuior in French, Mutt is all to the mustard
TMAOV
mat
-By Bud Fisher
Si?,
MlilAII TIMK TABLE
atM tlat
0Jta aHfiaa.
ft:
BankTla)
... . IMi n.
mp. aa, ,
... It. a
U a aa. :
rll-Maa tvta
Taaraaat a Ila -
fat, a -a i ra, .
ia-t.. M ft -
at Ant"! ana a . aaiaai
Amit i
aata a., ' . ... Mt.i' T aa .
Hal. .-. . I '(
kaaa .tftU-r.. a a I aai
laxttra lil
fja,r Arl.-r v-ata
akia .mu ' f
ja naawia ... n ,
Car CaT Ll,
tataWtl. UlMt,!lH A Mall-..' !
tatL
iMT"vTWf y viTf.Cr I Tkr-nww IvOwl. tT I T ,WP I r ' VV - '
OKlfe -O TWA: fftClViCKMAM A ) I A-Wb L AaCIAM V 7 f it ,WWf ' kL 1 lT IMi I , C 7 W4eL
llat '
itlfff a
a tta-
fa . a It .
V I
.a. I
a a
-Ha )(
a a a
nraa
: a
.1 I- a
i i
ttnia
lkaa4 '
Tiiuuri . .!
Jlatan Mnm.
IfrawaaalBa li a. tav.
lirHWRaTlHa a aa.. 1 t p. i.
1
All4a
HoaMta
Hfta
rTitrt-M0i

xml | txt