OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, May 12, 1921, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-05-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

Hi
THURSDAY, MAY 12, 1921.
wwm??r-" corpus christi caller a
PAGE THREE
AMERICAN LEAGUE
HOW THEY STAND
ClUU
CtevttaiKj ..
Tom .
Wuhtogion
The
aU nit po a
10 14;
4 I 1 I
I ft 11 tl
I 4 I
f 0 I
111
19 10
110 0
tO 7 II II
ar mrpo a
4 1)4
4 t I I i
4 1 ft I
: ; i :
t I m i'
I l l I'
5 I j
X 0 0 4l
3 V V III
St. Lewis
Dttrolt r, N.w York 1
JJBTltaiT, Jim ll-lxdrolt won a'ito?
xomou!r imm frtMrt Xaw Tor to-JwrtH
troy, i m j. on uRrcniFMM raimiRK or; Derail
w" iihii- nuui rannta in in 'TXului
tiiov iTiin iwti an.
ffW York
nstjjfpt
I'MklHtMUiih. on .
HiHh. If ..
Pinsv ll
Mtiiaet rt
IWktf, M)
WuHT, lb
HMwra. c ....
itoyt. n
Total
DtroM
YaUkR. In
AMERICAN LEAGUE.
PW.Wn 1.H4 rat
ii it t .m
it i
it i
is 11
to
il u
IT
It
II
li
I
II
II
II
Gk, cf
VM(h, If ...
lUUftuui. rf
MM. lb
Tuiafct
J4w lit Hinlnoa;
Mm Trit . .. "in ifl nnn I
Otl . ..... - oil nor oi 3
ivmrt Two-lmar hit. Iloth t.
HMD; totai hMra. HU Cobb. dou
bt twVf kklrgani tn Almrraltl, ; iwaw
mi baJM, off. Rut hr-r bind I, Hart t;
ntro tt, hy fhithotiand I Hnvl 1
nmt MMW, Hunk. Voarh error,
CIil-
'Mltoburuh
Brooklyn
Kw York
Chleafro
Cincinnati
Roaton
PhlladHphl
Rt fxiula
NATIONAL UfcAOUE.
riiLWn IVat I'M
It
14
It
Z
24
it
21
I
II
II
II
It
it
a
I
t
I
11
ii
i.
11
.m
oil
it
At
tsi
.
.11
.171
Si. Li 1, Pnlradalpril. 0
Hy 32 Ais4ott Pra
NT. LOt'lR, May U. WwW anil
Maw anmwrt In a tdtehlna duH t
Wit Uni lattor kwt whon a baa en
bala) pavoii tha way for tit. Ukil
only run. Th" arnrr
lttHaditihla-
Dykra. lb
ma. rt
dmii. n
a vmm. h .
r. WahW. i f
PtnOim. e
lb
Oalloway.
Moot. i
rffir r
x HrnM-
TntnU
ilhitt..! f .1
St I ..Ml
Tt'hln f
' t 1 l,.r w
Malar.
William If
.iHrntmor. ' f
MrMuntiH,
lf ill
ItnilniTK
HhH-l.. ..
AR Bit If
4 3 1
0
1
6
I
A
n
HhrrvrMrt
ClaJvratDfi
Knrt Wiirth
tntllna
Hnvidom
Mn Antonio
Haunt on
W k bit a Fall
TEXAS UGAOUL
lUt"ii lat Pet
14 l a
ji
t
n
ti
1
n
11
11
11
u
1?
11
ii
11
14
tl
I!
I
4
RESULTS YESTERDAY
AMERICAN LEAGUE
tx-lrott t. Nrw Tr.rk I
m. Ioala I. fblladxlchlii )
Unaton I. Chlra.i
I'lavvland 14. Wai.hln'..n 1.
nationXiT'lesue
ItriMtklyn I. Clii.-lnnall 4.
Itnvtrm 1. Iltlaturh .
Now Ynrh 4. Rt. Inula I.
Phlragn 1. fhltadrtphlH .
TEXAS LEAGUE.
Han Antonio 4. Italtaa 0
HotMton (. Furl Worth
Haauntont 1. MhroveiMirt 1
r,(,tvrtnn II. Wlvblta rHa
AMERICAN ASSOCIATION
At MtlwauM I Totodo .
At Mlnnaapelia t. Ioulavlllr 1.
n Ml. Paul 3. IndhuMpoUa II.
t'otumbtia at Kanaaa City, rain.
WHERE THEY PLAY TODAY
AMERICAN LEAGUE.
inilhuMplita at Rt. I .iula
iii.titiiii ut rtiloim
N ..I k 1 I -r. f
Wii hiil'i . . ' i . . 1 m.1 j
NATIONAL LEAGUE.
i I ula 1.1 v.- Vi.ik ,
hll ,li, .( I'Rll.l'Ulphl I
'Inrltinnll m Minnhlvn
I'ltliilnirKh .1' )!tn
TEXAS CFaQUE
ttotiwroii a' Vi hltn h
1 ;u tv iiiifin u I ,ti 1 ',,Mh
Hi'iiumimi it I a 1 1.i h
Hun Aninnin ir Hhri-M'tm-1 I
TEXAS LEAGUE
San Antonio 4, DtlUf 3
Uy Tb AoltJ rttr
IJAL.1.AM Tua kUv 1 1 Umrm rl w
A" KUrttNl atronc inlnit Nan Antonio
UHlaV. but wrakenrd In Ihr lut. r In
A4t I nlnm and the vlaltnri nut nvnr four
.Mil runa. anabllna tham In win frnm Im.
'tlllLBa. I to 1. Jordan wan hatixt hard
AMI but Votbt. wbn nlkvad hlUk. kaot
AlOlDaHaa tjattrr In ( h-V Tha arora
h Innlnva:
tialbia . nio ti ootv a
Ran AiMonlu . one M1 otn 4
tMttartaa: Nwarti and Kolwrtwrti
Jordan, Volabi and Brork.
RumiMry: Innlnaa iiteht. Jordan 1
tmiMi out In 4th). Voiarht 4: ritna. off
Jordan 1, Vulnht 3 hit iipimrtlnm-.!
tordan 4 Voht . to l.iiw hltn. lal
It.wav Htfwn Mwtiion llrr-k mnl.ft
l'aaa !ltlrtnrn. Hiilnx r a rlflri. Ml.
Fullfr Mr'irk nut, y Rwnrta ; ,lulan
1. Vulahi 1 Imltft hit. lit Hwnrta 1
.MT , tl'onnnllvi . lofl iiti Imar-a llallaa .
.047 j Kim. Antonio i. inn. MltUr flaltnwav.
.' j I'alm-1. Sr. liMirv ' otin.iltv ?
.'.(A ' -
j Golvortan tl, Wichita Pailt
,r,Oii ! ilr Th Aaaorinlrd I'rsaa.
v ii 111 1 a rM.iK x'hp m.iy 11
Thi Handrrah hit th.- nifiilnaM ..f
Motttnaawrirth and Rrwrll to ill n.r
nrra of th lot todav and. rmmlfl iht
nrra f the lot toda and muplrd with
nmi In thr ftrirt Innlnv lrat th-
Miuldara. II . In th "iiiltia mini
th' arr. t'Mlnv Snir l Inning'
! flatitnn "ill M3 no: n
' Wlrblta Falta ' 131 030
NATIONAL LEAGUE
Button 1, Plttlburoh 0
Uy Th Aaaortalnd )r.
HORTOS. May 11 Roaton took I
to 0 vlrtory from I'ltiahnrvh In thlr-hm-ii
Inning tday ftnttthworlh hit
My five ronarutlvp limra Scora
.403
.110
Pittahunrh ab bhpo a
tliab. If ft I
Oarav, f 4 14 0
Maran . ,llc. m ... I 0 4 I1
r'utahaw. th ft 0 I
Wblttd. rf 114 0
Tlrrny, lb (110
nrlmni. lb 1 a 14 t
Rr-hmldt. r b 1 7 I
Hamilton, p 4 114
T.ituM 11 ; i it
iTwn nut hi'n winning run acomd.
Ilnaion AM Hit I'll A
I'nwrll if ' I fi 0
Nlrholwt) If I " 11 ii
llnrlmir aa ' 0 I t
!4MlthWi.th. rf .'. .'. 2 I
sn.t ir-if nio
, I!.m. ki t ti, n 1 4
I Hoik 1 II f, :k ti
Fnrd SI. .' .1
loHv , r, 1. 1 4
rilllnaltn i -1 n 11 1
Tot a la 17 II it ti
KonMchr. Hi 1 1 II
Myrra. th ... I t 4
S-m. rt 3 0 4 0
Mlllrr. r 111
fltnlth. p i t I
Tntala 7 , 17 II
Krore by Innlnica:
Vlnrlnnatl oon ;'nn 111 4
Bronkiyn iv oni (-- '.
HEMSTITCHING
All Work Ouarantaad. Mall Onlw Olvan Hpaeial AttmUon
PUOfrx 8l
SINGER SEWING MACHINE CO.
WC Chaparral 8t. Laeittd In Nyeeat Hotil Olctj.
Summary: Two-bail" hlta, I'taiK.
Hargravr, Marquard. H-nlth Kmt
ky: thrao-baaa hlta. Mubart Imnran.
IMMN ran, Jobnaton, dnuMr pluv Pita
kali to Bobna: atrurk out. ! Mar
quard I: baara on lwll off Mar'iunrt
t. t'ourab I. Rmtth 1. runa llohne
tiaubvrt, Uunrsn, t-'nn"'H Jtmton
Whoat.
Bobnv
Kntch N-l M MN 1 rrrnt
HOUSEHOLD GOODS MOVED
Strd Rnd Paoked for 6hlomentHMvy Hauling ami Baggiga
PATTEN TRANSFER COMPANY
Phana IOCS
4M Starr Strut
Hut. V--TIm kill imlii
Tht- .li 'iir. .11 Hi. Viii'i- 1 11 r e
Mr anil i"ni'iiiw ip ,i i, I'-.i
it 1 iinituni 11 11 iii'
nahtrr Mm! U I .i.i
c. o. moody c & McDonald
WE DO NOT BUY OLD MATTRESSES
W da mal a your old maltrotio now k.prott paid on ray.
CORPUS CHRISTI MATTRESS FACTORY
Phono fi 102 Motnuito Strut
HuM)nrnaiUf
f( on. hy innlnaa
I'ltla'ni' Kh
IM-Iiin
Hat It Iff !. nit l.aM. Hnltltiaa- !,.,
Hiimnnn
irtli thr...
ak'a fam"U mvlixl. M -
noil oon imi o0 0 1 pirturr that iimnnVi
" w'" ' Maoaatn. It la llfr ll. If
s
vrt.rtMcuBCavJ, team:
Radiator. Pandora, Lampt. Bedlta, Mufttara and Haoril Stralfltrtcnid'
and ftooairatt Out af Town War Handlad by r.xpr.
I worth, Hrwrll and Klti hr'na
i.l sn.11 'hmhlr ilav
llnrM
,1. r.,
Mummary: Tn-taitr. hlta fir'iht' ; 1 ,,ff h,,,,,,!!,,,,
mthwnrfh t" ilimrdi 'mafa nn hall.
I. I'. Mr Donald Kltrhvna lilatrl
ihrn. .hav htta. lnan. Oruhh lilt tic
1 hiiltv inti" rinrk aarrlfln
t hlta (Iriihh K In a 1I.1111 I .ln H.v.
I HI to flrltaa ti. Klti'h-'iH Hollhi-
worth I hit anl ima In 3-3 IntiliiH
1 Mnwill. 1A hlla anil runa It. I 1 I"
I ntnaN: lutara on I Ml Ma llolllnaaa. tli
3 Hawrll I I.t atrurk out hy ('
1. mi ll.tmiltn'i . (illinaln
Hiiiiihw .11 th I'ln-r lii.wi.
I
HI I. I.m 3 taaat4 lull I Jinti tuna ; ai-amui hold Now Y..ik ti
i.. I..I-. hit. Houih. HumoroaqaM la a rn,t.w
l.HM hll Whltlad atolnn Hity wrntvn nh ,n h. .
k tiowloilfi' of hummi hina "1 m
illnirv nvttld Th oH in i
j tninaformad lth mr atmpnthv md
undrratsndlni to tha art,. an Hit tl' i
ith tlic tMivhood i'i 1 rrinrairr 1
H v . 1 IXi- Vork'a tlhfti" h.irn with um
Hy Th. AZ,Z Vral h""
S'KW YflHK Ma II Tha Saw ninth r ainl f'f mul'
V-rk Nattamala rallhd n th.. Int.- It,. "f fhtoila b." h. .MM la-r
nlna iittd dfatr-d Ht l.uin I t., 1 " v.mthful aanluK f Ihr lolm .
xk martlna hla flral anin.- of thi trtalnln rnvrtltv iml atvum 11 huaa
NECCO'S SHEET METAL WORKS
FRIO SINCLAIR, Proprietor
Tank. Skvliahta. Outttrt. Vantilatar. Pluaa. Roofing of All Klndi.
5 1M. S. Chaparral Straat Phono tU8
BinintiiBsaaTaaRHaaraansanB
IIKth IMatrl 2. Kln M. hllflin. i rr.m. I hit
t'larfc Kllam 7 att'lwmnid 3 Unihi-
I w M. MVtfcmald lirla MrKlw HI liula
Prarll urnra I' MrHotinld. MrKI I Hmtth if
.( 1 1 4i-h'ili if
I Mtt.rk at
Soaumant I, throvaport 1 ntni, .1,
HHHKVi:iMHT l- May II Ih-nti J l'..iii n. 1 II,
mont with Jat Hilt. 11 th In .illm A 1 , H.urv If
unlv f.iur hlta to th.- lnafr t..tio ' l,n ,111 ...
and won 1 In 1 ,.lNut hh il. 1 1 ii 1111. 111. i
11 k! t Ihr third and "a iHlrv. i 1 ,,k ,
bv "Rad" lltrd. a ho hrM thr- Kh.ii-i
t-ra hrlpba Rtvn-a hv Innlnva' Tn-ala
ttvnumont m" - 1 '
'-Hrvvtwirt '"rO 'f4' 1 s. Yotk
llalti-rlra .lurohiia unit Alfunitrt ' llmna If
."lotit, nitd ami V'ann. , 1 turn r. .ft a
"'imiMrf' Thrw-latiM- hit. Mmith l'rl.h h
. 1. 1 Itlcoa. Itoyl. Wttirry. Jik .ihua nto Vouna rf
1.1 i itoaa. Ktanabury. JarKaoo. KIWI n,.v 11.
hn 1 pltrhfd hull, hv Ja. ohua I .lark- Wilk.-r f
n. in, haarw 011 ball off Viitxiut I Itnpii 3h
Him 1, Jafmbua I atrtM'k out l.v .In - I J , Hmtth. r
a arrntf h 1 roni -m ir rrw lum inr ni own .ro-
in fivu Inntnaa. hut mikenHl lw Tbrn -rmi ihr an-a1 amimv
that ap4m to foihld him hm ..ina
All HHI'O A'n violin naaln IVu ii- 11 wm 1 .fill
4
3
ti ' mannor thr Honda ara n-llrrt hv .Hid
" j h mid hi filthfitl mnlhfi' ,111 in ol
I ! HaPi
-I Vnii 1 nnnt 1 i.tirrlntr th. n.i
!l Ihr hilt' 'hat thin imii' i.n
" j mtka llf'tll . (.11 h.if iom it
TIXAI IAMXIM WARNIO
1 TO STOP CMiAP CRIOIT
, Rl Th A .."latrrt I'r-a"
.,,1 MAN ANTONIO. Tm j r
llanbcra In allandancr a' th- M nr
PAINT-VP TIME-
Lot iih figun- on your aint jt.l. I'st- the hont (mint.
Tht- kind that has ben tr'w and provon fr thiR cli
male. L J. ASHMORE-PMnt Siferc
41S Maaauil Stroai. Two Doara Sawtb at Stata tltnk
,1 ' 1 J .
.f ihr Ti 1 II. 11 1.
I. ,' V ... tli. 1
aot'iai Ion In M.in Antonio lhl .if In mm n
i .t . iinr.l t., ;. Hull . ..mnii"i"iii.'
of inauranrr and hankln for tha iat
I T. Ii. Itli.tr. 1 llia4.U oiiarlV.' 1 1
T ana '..uihlii1 Ma mill to ato. iliiitj
1 rr.lM
UINOt AIRIS STRIKE ENDS
III I .N MltKH Mi I A- - r
"f 1 1" I.II.IIH I irii Hi. Iflln
. . ." Fill'. iii t 11 i i-i .1 . n. 11 1 .1 M . f rf
hi. r i it. 1 ' ' I th it work
ii. i,. 1 ..t 11 .. 1 .. . . m , lua r-
uii. 1 1 i
Alt MM IN) A
'll
4, Bird 4. Inntna iiltHtrd in'Tum
TotnU 1
Mrnrr i 1 1 1 v .
inilUMlrlphl.i 1
HI I.01.I1, mii nun mi ,
Htmimitrv St.it. ti Iiiim S illUtii
iVnihln iln m,Jo :i ' 1 . ' 'i - i.
Orlflln 1... . - ilia ..ff Mi-- 1
Hh.rf-krr rin'rk ut i. M....11
Hhwlii'i f.. 1 11 , Wriiiin i.i II- i
laaint
Cleveland 14. Vathinylan I
cpr1kfrA4. May 11 invriand
cilihfltail tka raUtaa of hrr firat
war4' rbamplanaklp poanant today
by iltillllii Waabtaatoa, 14 10 1. The
oMtnptotM dra W altar Jobnaon from
' I liiirn Hi
I Sjic-n k. . f
' 1 .liana, t f
1 I Ktnlih, rf
Wood if
1 1 iardni-r .to
j Srwrll m
hcriaon jti
'. vrbout I 1-1 with f hlta and 3 runa
i4t on uaaaa. llaaumont S. Hhr vi-M.rt
4 runa, tlurat. lohnaton. Iiovl. and1
Hwobtt. arrnr, rbout
Hauitaw S, Part Worth
i'
T.ital
Hi "r lit I II 11 In pa .
."1 l.u'ila
Vn Votk
3
I
4
3
4
3
I
I
I
t
0
'
I'
(I
"I
t 37 12
0(10 IM AM)
im ot fu
tc
S'. Ill .
...aUi
I'
th hoi, tmi
ttsMmr-
hlta with ftVK
WtaiMkato-.
udao. lh
alMOaV if . .
Rata, rf
UroWrr. rf
rlarrta. lb
onwiRk. 3b
O'Rjpark. aa
Pteintcb. o .
JobHjnon, p
Cvurnv, p
a Oharrlti
Total
iHott.d fot 1 ..
'I
Kvan 1'
All HM PO
.1
I
I
1
I"
J4
11 'lift In Iht nth.
VI! lilt PO A
I .il iN
rcora by lnnma
Waattmcton . .
flovalajid
Rummary: Twa-baaa
ft an.. 1 aaoiaatad fraaM.
1 mnr wtmfH. Tcxa. -v n -
1 ftouaton won today aania in
4 flom Fort Worth, hut tha Huffa worr
RMtnarrd In hr ninth, whni Fori
s Worth naa an runa. Thr vlallora j
.nrr Ir-adina hy a ntm-run inailn
II I ah.n I ha lain Kant to hat In thr f Kill I '
. ntanaa. IMul Waihtrl hit 11 hninr
04W A (M) i,wn , mM.m full. Flvr dnuhla nlava'
lS 000 I2. , tM,urW, ln trH. flalillna oik ..f hot I 1
hlta. Oharrltv I rUh- ( lonina: '
4: 11 2T
ItlMlMlnk ffU .W . . . .
-1 iniwiwai nil ' .am - M11Uatoii
nri. ONHII atokan baara tlardn.r F.V- Ii?"" .' ,
.tna. Howtdl. Mtauhanann . dmitilr iday.
Mrwoll In Mtopbonaon to Jnhnaon
haaw on latll. by f'ourtnoy 3 alrwh
out. hy .Inhuman t. Courtney I. t'ovv-lnki-
I runa, Oharrtty Jamlaonn,
lohnac.n Iturna 2 bpoaitar 3 Hmtth.
W iaal. Oai'dnar. Htaphonaon 2. 0 Nalll
i niora Milan ? Brnwrr 2 Harrla.
oltourkv I n Inlrh 2 Wood
Uatii-rlva. KohrrliHin
mil IKld AID
001) onn oo. - ri
ml Klffrr I
Hiiiiinno Tao-huaa hlta. Kuumi-t
I'lrmona Rtork. Hanornd. KHIy. j
ihirr -liaiv hit. YiMinie douhh play.
It.i'ih to jian in Fnurnlar, haaa on'
1 nil off I took 4. Tonay I. atrurk nut.
n' T ,m- J lnak 1 nana, Rthulti. ,
M.ip 1 oft Vouna Krllv I.. Hmllh.
Cbiaaaa H, PhiUlphia S
II v Thr AaaoHalrd Prr-at.
I'MII.AItRI.PHIA. Miv II In. ai,
11 lurl l'hlladi-lhla Ctluv in
11111K i.i 111. Thr Im-ala uulrad
'uu h-.ma iun and Whrat'a tilpla.wllh
ihr ii.iat-i. fulfil aftrr Vauahn had ln-an '
Hlvrn 11 .i(r Irad Thr aror
We recommend
Temtor Syrups.
Telephone 2000
and handle the complete line of
Grocers
401 Mc9quite Street
hlta I '-iih
atohn t.nn-
Wai hlil und Jdm.rr
Hummarv Harrlflff
Coomli Kllfrrl Iiovl.
allllar. I'lumlm Heai 10 haar hltn
Dairlnuri Wh'lrman 2 Hoffman
hiimt mn Waihtal atrurk out o
Kotraitaon I 'Miara on Italia, off Wai h
tvl 3 llnhiMtaon . ilmthh p'av ll .ff
n.an to KrHfl. I)illnn If llallr'
i tiarrlnaar to llladoa to BalU .v 1 Hla. I'
to lrrtnai HaUay. ntna. iUaaan
EaaaBaBaa
L 1 . ---- - " - I
'onrr hack wllhaat astil
.. HUNTa MALVK faUi la tkt
trratmtBi of ITCH. EC7.KMA.
rot aw
Prto
I fras
lVF" I trraimoat of ITCH, KC7.K
V ni.NOWORM.TBTTICRoo
13 I P7 Hahlaa atria itmra.!. V
IV JA He at dfutruu ordttrati
Bolton t, Cb4iMifat
Mr Tb AiiarHtod Praas.
1 HICAflO. llav II. Mulrannan 1 i Whltamao 2. llallr y : Hladt. Klf
' alkml oitriM man. wttb a man on fart, linuortann. I'.H.mlia, lloftmnn,
firat and third, ha triad to throw aith Halty. MtRiirv Mmur, Warbtt-I -r-ciu,
hand and fumolcd tha hall. hl h rora. Blade. Hoffman, Moors.
nllowad Roatoa to taka a 1 tn 3 aamo' 1
from ( htcaao. Tb aeorai I Kub-My-Ttam wr4i aoraoi
aU uu raj a. a I mammm1
ALICE
lal to Tha Caltaf.
AI.IfK Taa. May II - Mlaa Clau
dia anli. i of ruarn. who ha b-n vi
Itiaa hn aunt. Mia W. W. Mrfainii
ball. at-vural wal. waa hiinorad hv
krr hoal-aa with a dlnnar iiarty th
Utal !ln iitaMn frnui amoni I hoar
2lh hav iirumr nwir Intlmatoty
'jna.r.!'. with Mlaa Mllhr during hrr
1 1' !hr Mm M ' " n iatl unl
fllrlfl if Ttimr-t fioin hn 1. WII
rloauin AttUHPO At
vi't 3b I 0 0 0 1
Vl-I'r. If 13 10.
1 1 hi :'h 11:4
II. mil a, rf 4 0 2 0
M Innla, lh 3 1,0
Molt, aa 101.
' f Ulna, rf 4 0 10
i.nri t n : f. 1
I .n k. p I A 2 J
Tot j la 31 7 27 ,
ft I. IK.. AU till I'll A
i 1'iui kit 1 n 11
II. ill.. 1 hrt 4
I Ti l 1 , ' I 7 .' I
K.it.f 71. r ) 11
i.i inir 1 1' I 'i I
' h ili. 1 imn if 1. 3 '
' I'r. ..nitih-v I ..14 11
Hum! .!!. 1111
Klllifn 1 1 J 3
V ai.i.lu. p I 1 4
Total ti 21 U II
I'hlUddlihla All RHPO A
1 V.tl if 4 4 10
! Ilawllnca. 21. r, 1 1 3
I Mauaal, If 111"
Wilahtatnna, lh 3 t I I
I'arklnaon, a till
V ultima if I i 3
I. MlUr II. I ! a I
W hi-ut, 1 4 .' 7
Rlnp, i ; n :i
lluumpartnn . I fi 11 I
j llruaa inn
I Totl 3 I Tl 14
1..
'hr MH
INSURE WITH
Orcan.n.t IU
The Manhattan Life
Iniuranc Company af Navv York
Lowest Premium Rated
Maul Liboral Polloito
Wir yjra th 'Old HetUbrr"
haa fallh'Hlly arrvad I la potMr
laMt moot la it tvery elalM
promptly aad now hotda a tarstar
r&ntrvo 1 in praporalsn to aiwouol
of lourijia In Purea) than any
oUit-r eompany m a cuaranty at
payinMl of future oMMaUotta.
GABRIEL B0TELL0, JR.
AGENT
Corpus Chriiti National Bank
l flllHtl llh Atnorl. an Heaut rn
'hn air All HH PO
I 1I1 11 ton, ati III
MullMan. 3b 10 1
F. I'oUlna. 2b .:?.', 1. n )iiity
1 1 . . !-1 rf .' 4 ? "1 v i ir ' matt 'i
"Viiik ir 1 :
Muaill, f
.4hAlV lh 111 l'guul
frhalk. 4 2 4
Mutrrnnan. p 41
Total 10 1: 27
,'wi rr l .iinina
(.'(n J !' 00-
1 Mi iflu 10 oa ! : fTMaWf-liai
fmnnwrv Two-baa bit. Hooprr jj
i .ln l.a an Mmitaf ff kllfttlaian rtoo . .
hi play, Mulroanan to fthaaly ), . g Phone 136 You SftVtt
n 1 .alia, nff Mutrattavaa I atrurk jt ;i
' MulrnnJ I Pnnak 3 iunn V itt
AtrniNtkry. Rul. MulllaaWt K C-iiUnm
. ir ir v ill K. f'tdltna. Mulrvnnan.
ilU'ti" fir llouiifai'nt-i
Hiorr hy liirilpfa
i ht.o ! l- 11
11, K 'ahli 4riUllv h.iinful w ith j iniudHi.hla nan 3n
an tnulalle hand -irolroilfd Amn - Hummary. Tao-baar hlta. Hdlic-hrr
ii ;
A 'iid t" itiit.u nn looma Thr di
1
3
. -nla..lr "!"' I ,,.J,M,Mnn j P KUIIfr Twoml.
rfll.uta irtl hkH , . H-wrinaa Ihrw-haar hll WhNi
and 1
run. Wrklhlatona. VA'llliatnn
In ad.llthrti ii. Mlaa Millar, 'ht j , lmM0 Holawkor Ftak dirtibl
ut latin '" 1 Hoihahar to Tarry tn Orimaa
tlivnilii.. Cin'i; Hum Ma Andrraon
I I Ja.itr Wlllhrrn Vlf'aat 1 lauda Mr-
dill Thuiita ami vardlooi Wla fai
.111(1 lai "I. 1 lion lllurulid
.,1 mi 1. ft
1
I. j I'tf a
T. u to Hollo, bar. baa on hall off
auihn 1 Rins 3 Raumpatmri 2
-mo k out hv V a Oath I Rta 2 1 una
'dark Holhaboi i, Tmr '. Katla
Ii 1 Mr ! 3 HobaYtauh 2 TwnmhW v
1 lmi 1 Killlfrr. Ha Una Mruaai 2
Wriahtatuaa. Parklnaon. Willtaaaa 7.
J Millar, arrura. Urtawa. KtllUar Wll
'.ma rtawHra
oa
lou an me
like eaci
otter. r
dorit we?"
KNI4SHTS TEMPLAR
tttat ronrlavr C Cni
maadvry No. 47 tonMrkt a 1
I y 1:00 '' lork. 114 rruaa Mall
' ronferrad Vttln( KntRht watrorr, .
rd CourtwMtaly.
ftrmiii.i 1
Kril't' I
Biuff Drug
Store
J. L WELCH, Prop.
WE DELIVER
oroaHiyn 4 Claalrtnilt A
Rr T AtMroMaa)
ItHOOKtrN May II - ltr.lr, ,
nuidn It two atraiahl frm t'lMtinnatl
1 hmU dafoallng th Had i to 4 al '
th-ugh th.. ltr mad than
I . i r aa many bit. Tb acorr
flu u.nall- All Hll PO
1 Rohavr. h
j Uautwrt lh
j I'raaalar. if
j rwaran. If
Poatr. ca 2b
cf
Swootdnt diepoiiitionia
Mwoll foods. A puru,
delicioua, goldan syrup,
rich in fluvor. Alwnyi
uniform its quality
onrriu monoy-back
Smmnttta. Ak your
MONUMENT WORK
DAVID PEEL
Phone r)35
Oroii a lllll Pi Hont-' on tn ai h
luar rjrn. Initantty tbut ioin tnpa
i' in tine. tbn abor vou lift 11 riant
.ff lth ftnjranv. l' il .an't hurt a bit.
Your druKBlal fii- tiny bottlf of
Frrr.on" for u faw ranla. aoffirinu
ini .'i liNnl rum -1'ift r .rn
1 -111 1 lnlMr-i'i, thl' torv ilni I If 1 il
. te 1 ,.1,1. V 11 1.41I. I of 1.1 :i
and
SERVICE
As Near to You As Your
Telephone
L
Phone 136
Ijl Wnril lfliaWllaffrh,tlaaiitl.illiia
1 tal-'-.
1 llarsrav. f
Marquard. c
coumb. p
1 Kof
ax l.uqu
111 William
Tot il-
Hit..i 1.11 u
aaBaiir.i rm 1
il'.iui ' 1 I'
Hrot -1
.fitlinaton,
Olann k
II I
" I.. . il
I
It
1
t
3
1
1
11 .1 'I l
Ii
I 0
II n 11 u
141 1 1 14 I "
II. Ihr '. 'h.
1'urnb in th VI,
ul.nt Ii Ihr Itlh
vi: III I'
Mibt ay a.f
A Tanttw CcaTR & If PftrducU Co.
Umti, U.HA.
The
. at a
4 flavora :
' CtryitiJ White WWSSh
''""'mm
Quality Syrup
Popular Price
White
Gglden
Maple Mavor
Sofghum
FRANK CUNNINGHAM AND COMPANY
S.-tlfM RcprcHttit ttivt-", S u, Antoato
J

xml | txt