OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, June 14, 1921, Image 8

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-06-14/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE EIGHT

PAGE EIGHT
CORPUS CHRISTI CATIEK
tuesdxy; june 14, 1921,
Shatrlna Only Vnr. Vmf Hun. lUah-Vlam l'lrlurtn
AMUSU
TODAY
llnon Onn nt 2 r ,U Oaitu
tt a Tn rnr 1 i r rr r n a r rw
A GOLDWYN FEATURE
ALSO CURRENT EVENTS AND COMEDY
Prices 10c nnd 25c
ThM rt.U 1 1 lii it.. it.' .
Kfkl Alu nin. i)ii nitin
mi ' w w mii. i i . . ri niimnn
... I. 1 i . ii nlr.R
Queen Theatre
TODAY
EVA NOVAK AND JACK PERR1N
IN
"THE TORRENT"
ALSO PARAMOUNT MAGAZINE AND PATHE
REVIEW
BUY FRUIT JARS NOW
Wo have :i c.ntleti' assortment of tin- best lino ob
tainable, the Kerr Svlf-Soaling .lar.
WE?L BROS., Grocers
I'lwnc 2000 iOl :,lesiiiv Street
g HROW Business Worries and Household
i Duties aside and take a swim in the Ener
gizing, Pep-Making Salt Water. Give an
hour each day to fun and frolic with your
friends and you will find a nure cure for the
Vouch." You will feel proud in trying BAY VIEW
BATHS for that fresh, cool, energizing effect that
mnkco life worth while.
ALCOVE KDLLY
"A'l tha Time"
DANCING
Nueces Hotel Every Wednesday and
Saturday Evening
From 9:00 to 12:00 o'Clock
Nueces Hotel
THE NEWSIBST. THE DE8T, THE M03T HELAOUC THAT'8 ALU
OUN PHAHMACY CIRCULATORS AT CORPUS CHRIOTI, TGXA8
Good Clothes
lk
You don't always gut value for your money,
but we make it our buinoof to see that you
get it here.
Kigi). now we are giving you something ex
tra 22.50, $25.00, $20.00, $25.00
We've made the drop ouwelvoi; we have
taken suit-, that were made to w for much
mot" and we've made thin one feature price
on them.
Thi cun'c la.--' Inmr The simply is limited
at Inese figures. We suggest an early en"
to look them over.
Boys'
Suits
Half Price
Get the Habit Go to
Loving & White
Clo. Co.
Silk
Shim
$-1.50
Cotton Closes
Steady and Low
Wheat Futures
Take Big Jump
iv Tlii n..iat" )!. I l rn. a Moris .! I'rrnx.
NKW VnliK June 11 - Their wurV I t'l I If (li, June 13 -Kuturit il.'ltv
fllituli..n of limit JO point In llic'eilen of Mlloiit Jnnipi-il tniluy lo Mow
initiin market t with m-tiiixr .) - i ) lull reenntn f,ir tin. nen.nti Hot
llvcrto tanam trm IS ! lo 13 me. i mllier nn.t lila.k rntt vri rhlefly
Plontiw ul Ui.'e Till' nineial UhI I i. nHiilhlt). Ktliume khIiih. turnover
rlncotl aleail) to not 1 Mi(ni l.iwei tn Jump m.l helil. The market i'IiikwI uti-
1 imtnlH higher
Tit market ot)tt Mti ft.t.v ii u'lmiiK
i il prl.m tu nn iHtVAtuo of i pnlnta nml
Iniprnvett aomewttat iliirtu the nni li
mn on ii-Hiiut.(l rnMirl of pronpootn
(in nn i-ui'ly endlnii or the Brltlah Inlwr
tutlri. 1ji- to "r tut liluhi'i, wllh July
IHH1 lo M 40 mitt rteptumhei tl tin
to l.7;. Corn fliilahotl . to K
Up unit imtM up Si- tu to lc In
iro Ixlotta lli oiitrniiii- vnrli-il finni
'Ik- iIih IIih' in nn hiWhih'o of m
Willi ri'imlK nn i I'ti t trllliiR of in
hi l.l. talk of ltx mut'll ruin In llinl
'.:iwit ii nd rcporln Ihnt Iwll wwvll Ml 1iimiiiw livm hot wpatlu'i unit tin
.. ...... ...... . aw.. .1. i..lu a.... I lirAainMt 1M itnfiuiir.t fiim lilnnlt in.it
... .- Miiiiiniiw m- miuiii iiiiif i'wii i ' i .........f. i ........ ihiii,
tiHi'in ttold iip lo llllr nnd nwi'iulwr Uro timjorlty of whotit troilrm rtiKhtil
to 1J70. but thr- wan niorr nr kw h" buylnir alilff u im an tin- mur--ifii.'v
HiHildMtloti or .lull nn.l tin" tmir- t,rt. Am mui'li an ii tumlinl
kfl ' I'llki'Ml'it lltll'llIM till' 'llll .ifll1
I .ll.M'lH Of llll Ill) I" ttll it
mil ni iiltri llIK W.ill Ht.
!
r noli ok ii.H I
lii U mill I.-'
lflUlltftliMl
.luh lin-K' I" i'.' :'n .mil IV( rinli. r
t" II Mh l.iil rtvttlrH Hi'tllhcl nMM'itx
Mhowlnn ifnvv rultii III TrxiM InHiiInd
millti' IfiiyniK 4M1 whi n tlii' "K''Hti- lulu
ro w h urounnM fm U' nMivciiivnt
fiilliit In iini'ovvr ntup-loM orttor ihi
l i.ulii l I in nr. I mIivi'IIit on ruirprlMK
Ki'imrt" of in liTHTuvlliB coii.1IU.ih
Ii. tin' Ml.. i k it.hi'Iii'I proinolcxl tin lulr
I 1 11 V illl'l lilht pi li ri uliiiwml i " I leu
nf m.niv S to 10 ii.iIiiIm fiom lh low -
ii iIimii rl IniiiiiK'iui sur llli t iliu luif
tl. I'liliii' ita I'llvutp li'lillim fnill
r. limit iloini'Hlli ri.iiHlliiiit loli of !; imio
IuiIih fin Mil). i'inniu riMl lth 4(1" mm
fo!' April .mil S41.000 fin Mir Ihi i
urn m.ni' fn.vori4l.il' than until ip i"l
Tin iv ir.' innrt iiinplmlnlM of ill
wi'iilhi't In 'Mli'in l"'lt Prlloim .mil
nn'Ki"Mi - 1 1 i'Ii nil from tln oiitliui-Ht
mild tin' thi' t'onllfiupil r.tlnfiill uiih
protnotiiiK tin' Hi mud or Imll wii.vll
HEW ORL8ANS COTTON
Ni:U oltl.KANK imif U Whllu
in .. i wi'i' hlirlu'i In i-iirly li.i llni: In
i . i ( i m i..i.i ihi' tiiiti' of tlii tniiiitit
. In. nit. . I ..' .iliiuii th intililli "f Di"
niiitiilni' anil thiri.uftr pi-iri-i with
il. iiii"i'il. ilthfiltuli mi the i'Ioh Morn'
I '1 ill II I 'H VtUK lllVplliyi"! llll' to I'lll-
u: I nhorta nml litMt rli ' . !
nn. Imniii'il to 4 HlnlM down, i .inipur.'il
wPh l.in prlfi h of ll wrrh. At th
IiIkIh " tin tliuHnif mnnthH 'l u
.' ,..! ill. OVIM Hll I III l1ll 'H tiMI' .1 llll'
l..ii Hi. i wi'ii' 1.1 lo l pnlnli- 1 1 tl-r
KllU ll4'.lllllll'HI miiN llllf to .iIiih
Hun 'ill mil MnniliiN In thi' iintiul
..ii. I w.i.'rn i.iiill.inN of tin' Ih'Ii inil
n.nl IiiIIimI in-1 ilintH of lioll Wi'inll I'l
inil iiiiiiil'i ri. In mi'vitiiI Ktiiln nf thi'
lull .'!' I. Hill IIOlnl.IV Tl'lilrf. Villi
lull ii.ii. li.'il 1 1 VAi mor. Holllnii wim
nn nn' ulliilii.: hii'unii ho.ivy fjUnw-
I, , Ihi llivilk III till' Htlll-S mitl'lil'l I'llf
.i ilurl llni' ill .. nil! nil I-hiiiIi..i Hi.'
murki-i wan iIomtniitiHl by whut Hik
wii .lolllu ull't .llll) fl-ll H'l to I I
i In l.i. lutl.'iK tlii. I. ni.iiul I1..111 th"
I1I1. 11.. ipi-nuHi'it 10 1 iii'iiitml iii-m
'.in.. 1unt1.1l rwrn"!''" i.inv i'.'W.!
j to.llv .Inlv lluulli I'lOIKHl III I I Sc.
Tin foiiruMt or iinitlnuiHl uiiwm.'.i tn
kIihii wtm Ihi'i for 11 r'"l I in I "f
illif wiMiirn Ih'Ii mmlf for '"mitl.m on
. III. .llll. I I Hllll'. !
M III HOItlP 1 .Hon hiI.IimI to niliiw !
H'It thi '.i(rrni n to puivliMHv wim
nvi'ii'i in. Tlii'ii Hi. iimiki l lirgnn to
i.llp aitrt ittrntlon turnoil Ini'Kt'ly to
,(teffi that rnilhtrv offpiliiRM hail niu
1. rlrtilv in, ichhwI In viiIiiiiiv. Tito
met l.xi r.iIiiimI Hiuiiml Unit h it iln
v..alliir In. liil lo furlllluli' in plil inn -gitN
of tin. Iiiiiil. On tin- i.lliir
Imnil profli ink In on th iwi l of Imlil
iim mIiiiukI 11 lull In tilt ftnul Imir
hour mnl tin- mnrke' wmk iiillylnn hi
1 he Iuki.
Corn and nata oliiiiliu'il 1I1. I1 Hiii'iiictti
Ifioln thi lUllon of Minn 1
I I'iovInIkiim Wi'iv ItrrRUliii. I11fl111iu.1l
on tlij one mIiIp h Iomii Ii.ik viiIiii'
11 nil on tlio otliiM- l. tin' tipiiiin In
itni In.
Dodson Sounds
Calomel's Doom
The "Liver Tone" Man
Warns Folic Against the
Sickening, Salivatinif
Drutf. 1
UrIi! Ciiluini'l niiilii'H yuu Mick. U'h
IioiiIIjIu' Tuko it Uimo yf tlio iliiiiRiiroim '
diui; IoiiIrIiI unit inniorrotr yuu lou '
u ill). I
eulniiml mercury I When It cdmc
Into I'uiil.ict with mnir lillu. It uiIhIihh
Into II. lui'iiklnu 11 up, Tlif.n U wliun I
you fii'l that awful iiiiukou utul vninip
luir. If you inn nIiikkIkIi, if iivor U tor
plil nml lioMt'lii cnimtlputt'il Or you'
MUM' hlMlllucllO. dlCXlllOSH, KCKlttJ toll - i
Kile, ir lirontli In Imil or utuiimuli sour.'
Jut try a tenRpootiful of lmrmlfmi Duil-i
roii'm lilvrr Tone tonlulit. I
llrro'K HIV Kl'iiranloiv fin tn nnv itrnv
iiioro nml id 11 lmttli of IKulaon's l.lv
vr Toim fur (i low roiitH Titkp 11 Hponn-'
lul j-ml If It ilCH'sn't Mlrrtlclitrn you
riRlit up iiipI npikp vou fuel fine mnl
vl;oroilK, ko Imrk In Urn iru (iturv
.iinJ it )uur mono). Doilitun'M Mvpr
Tomb In ilnHtraylnt; thp milo of ciiioillul
bi-OHumj It puniiot vnllvatti ur makM you
ilpk 1 1h.1
DISTRICT COURT
niMll'Ilt lOlirt H In HMMDlOll It) .llni
WpIIm iuuiiI.v t'lly Allori'ioy Joiiu-i
TmI.i Iohvpm thin nunillm: id luok
iiflu IIHuHtlon ln In Inli'ri'Hlwl In.
WOMAN'S PART IN MAN'S SUC
CESS Often the strongest impulse to
save cynics from the woman of the
household.
Hvr-ry ninn nhoulil votmlilvi' liltnHcIf forlliiinta who
I1I1K a vlf or mother who tnilpa him to save inonuy.
Tin Imiinrtnut pint nliotit Ktvlnir In tint U10 nmntint
nf mniioy you net ahlila raoh week. Tlio PHHPiillnl
IIiIiik lx tlio firm iloclnlun to niu n ilnfliilui, rt'cnlnr
mini, no inattiT how ninnll a mny Lu.
Uvpii II, avcl rcuulnrly cnoh wrrk, will mnko your
KiivlniTH Krow nmaliiKly.
Corpus Christi
National Bank
KANSAS CITY OA8H GRAIN
Wh.at
Nn I mil tl 6Vll (lli
No t nit I.Mfl M
' No. S rvtl I R!lf M
No. I Hani 1 Mtt 1 63
lrk I. CO 1
V,,. hurt I M1 I HI
imrk 16 Hi mi;
Nn. tmi-il I I 0i)
Dllk I r.4l t KB
Nn hart) 1 IHf 1 5'i
Uuik I .:' I b..
No. ft hunl I IIIU'
Hoik nnnr
Corn
No. li white r.D'.fi
I No. 3 whlti M if
' No 4 whiti r.7snt :.
No 2 inltPil M',(t
No. 1 inlxi'.l , '.ii if
'mi I mlxi'il .!. 'V'.f
Onto
No 'J white I'l If
.l .1 white SI II
I No .1 I ell I '''.'"" Hi
Nn 2 inuiti .:r. v
CHICAOO KUTUREO
Wheat
li-ly tl.3" 11 l I"
.-1 pteinhei 1 :'7'(,r 1 tl
Corn
J ly li4l IM.
:--iiteiiiliei
Oatu
.lul) .S',l
M.-piiiiiliii 4i''il .1(111
Tliete will he n m anion of cortinrii -tlnn
eoiirt HiIh tniirnltift- nt 10 o'ttoik.
This wn n i.'nno i-onttniit'il fiom ypit
Iprilny nftvrnnon. Il In 11 truffle or
llnnine vlolutlon
COMMI8WONER& EET
Tho lonnly 1 oininli-KliinerH Wfri) In
Hi'MHlnn ycHteiilay. nlttlmj nn ft huiilil
01 i'miiiiIiv 1 m There wure u Iiiikp
niiinh. r of property invtierM liefnt'e Hie
out I to hIio 1 11 1 1 m win aHneHiiii'iit
Hhoiilil In .I'h.t 1 1. Iin ul 1. 1 mil i"
I'll JIMI'..
HEALTH DEPENDS ON
Rich, Red Blood
Weak, watery, thin blood is
not able to rebuild good body
tljSUBI - if if impavttithtd. Tor
hoalth and strength you must
viiuuu your oiood. incraain
CARNATION
Small size . .
Large sie . .
307-309 Mesquitc St.
6 l-2c can
13c can
, Grocer
Phone 99S
tho red blood corpuscles, and
iwrlfr you)- l.lno.l wlih ik. .i.n...l
kilttoJ Durifir-J. A. . Tli.lln.l l
I'toplt In m w..li, run.rlown conJItlon
"-' uwmn Dcncilltn by lkin a. a.
F01 Sptlml Boaklot or tor Indl-rldualad-
ion, wlthautclftdt,
trr7l Cfif MrJivl Adritut,
SS.S.Ca . Omp't 4iS, AtlmnU.Qa.
Ott S S S, at your dtuitiit
LUMBER
DUILOCRS' SUPPLIER OF ALL KINDS
Norton-Roach Lumber Co.
CALDWELL AVE PHONE 920
Two Dlocki North of Taylor Gram Compan)
S.S.S
For Rich, Red Blood
Personals
ki and D. DGBR LETTER .... , ,
KW OM.KAN. June IS V..i H.ik nw NmIpn. kwrotaiy or the school
,i,,..i,r.. htivllm .lev. I..1..1I .. .. """"I Cntalli'lt. ww III CorpilH
... lc .h.I the imirkel nil.Ml ...in niilni: yealerih.) on In.HlneHH with the
i'ouilty nuperlnleiiili'iit
tin
i..iintivel i.ieuily itMluy 1
Mi.'ii.U . iiinplulnlM are Ih'Iiik ie .Mi mnl Mr I'liiuile I'Hiln nf Itohn
1 . Ive.l ot there Im.Iiik loo murli lain In j town me vlnltliiR Mm Sunln VIl.t.
llMtrlflM of TetKK nml uklnhiiliiii imt Mm I'rnnk Trlhhle who him uecn iit-ai-
.1 Hhi'l. Hie ni'ilxlllli' In Mini i" lie ' Kent on 11 vlntl In Meliipllln. Tenii , for
li.n.'ll. 1 .' I''.n .le i me wneiiHN n- 10 Hi veml weekn hun rfltirneil hiimii
ihe i.ii.l..il.ill ni'i'i Hi liei iiiiiiin: Minn I.ueille llnireHinp la the Kileiil
iiii. 1111111. 1 mi. mi' I ailKe oi 1111 In of Minn lli'l 11I1 e White on Wuler
tlii'ii 1 111 1 1 ..ppiiiini .-. ir. I.11K. mini' atrmit
1.1 1- in mini', n.i .liini. inliinil. I W I' I'lelil anil CharlCB lKan of
Aliiinu'hlle the untie In KWultliM Kan Anlonlu aie In the elly nn html
linllier ilevelopiiiKiilH In the lli'ltlnli ueiw
lul.... xltualhin l.ule rallies are Ii. Ihe II ( Hultne of lelorln, nn'lte
eftei that letllle Mill ki'ii will ".'" Rt'ilerHl uHelil of Ihe I 11 loll C'ential Life
atniln 1. .linn low I" iIIh.iihm the Mrlk" liinurume Kiinpunv ..f nuiithwetil
niin.ill nil Hi.' Hi II mil mliiem m xiik. wnn III Ihe eity yealenlny on
In i.ie W eilm h.Iii v on the late' i 1 I liiinlneMN
pi' .il of 11I111 owiieii in .nil tin il H .Mdnlon Nixon of IliibHIoun in In
nil Ike iiianltK of 11. .. pi. me. 01 i .'Ji 1 ihi ell) fm neveml iliiyn
llll 1 of pi itptiMl). I'
iihotlt Knihii
he IIIHile kliiitMl
LIV0RP0OL
lli. nl'. Hpulx uiilel pi l. i". 1111 -ill.
infill Mlei' J U6i l.ielptl. ail.lHM)
A man iU,M tl.ioil mlihlllnw H.Oiiil
ml Itllihh T.Tlid qulei Mem!)
Open 1 1 llfli Low I 'low
July .36 ? 3J H.J.1 K.W
II. IiiImm .(! H K 112
. P in Hal" ." Amerl. 1.1 1 Mm j
.pit- Inlv Kll. Oiti.l.i'l K lill.l .lull
in n li.a. il i.at 'in ne I'lnne niil I
,li.l S2i.il tleiolii'i iitil I' ' . nib 'i
,il .liiiiimn tl. VI 11 11 "i't
., ., v 1 'il Mm . Mil
NttW YORK.
: p..! ipilet ? Ii'illll." itliv.'tl tliil
illlnti. )-' ;
( ipt ii Noon Oloae
,l.,l, I.' 1- iv J I
(, 1 U.I.. : 1 1 it 1.1 1: 1 :
NEW ORLFAN
.111 inn Mtflli ll.l. I ni'l 1.1 poll'
II)'.. 1 I'lli! "!. I. 112 1 Hi.'
liali
upon Noon Clnm
julv 11 n "l 11 ''
11, 1. is 1. 71 r 71 ' - . '
HOUSTON
J .poiM iinlil ..ml nne1inei. linn
illliiK 11 ' wil.'H. K.4 liuli'f
QALVeSTON
.'.pom ipiiii nn.l 1 in liamii'tl. mW-
Hint, I I W' 1.1 1 " ' hl' '
Total ..'i li l i" t'ul." .malnnl Mil
!L
1 Manty ti ii wltlimit uuntlon
If IIUN1 S alAKANTKKl
SKIN I'lJUAS. KUUKHIKi
1 IllunlUS.Wt n.lSo.i.i.f.llli.
1 thftrtstnttnt ofttrh, Kntk.
Klnwarm.TttfrorotlirM. h'
Inr akin diMitta. Try tine
liMtiaiul at our U).
Mi nml Mm. llemy (.' ItttiiHport of
1 : 1 ahum. Twxnn, ure vUIIIiik 111 town
ttir nevernl itnyn
iMy tlornen nml Arthur fltcyr of Al
lee 11 iv In thrt nlly on 11 si'Veiul ihiyn'
I'M
W. A- Uytaml ullJ 4 A t'na of
I la I Ina are In ttiwn foi aeveral ilaya on
I'UhIiiqm.
Mw Juno AVnrrlok nf Aiuiiwin I'.ihh
, la iu lown on it vlH fm n tew iliiyn.
1 . 1.. I'uvton anil I K Uine nf Pnl-
' Iiih aiv In the ill) foi a fell ihiyn on
hutllmnn
Mlnn K L. Hull of Kali Anlonlu in
vlnltinn In the illy for a few ilnyn.
1. Wurtl. Ji . 11 nil A. W. Iluft nf
K.1111 Anlonlu me In the illy for nev
ernl itnyn
T 1. Klnnlei mill ) M Klirtelnr of
1 l'lillnx are In town f.n a few iliiyn
' .1 M Mini 1 'Ho Amen of Houston ate
In tin ill) on .1 liualiion tup
II J l.ninlx nf t'url AimiMin in tu
tin' ell) nil tlli.Mllf N) for II few ll'lM
l(i H S Melvenaie. iiii'liilnuonn nf
ili' Kpii opal 1 liuieh in the JIlKew 01
,)! Texn. wiih in Curpun 1'hrtnll )eb
lei .lay rvturiiliiK In hi InwiliiUHi I era
In Man Anlonlu from u vlnlt lo vaii
.nit iMitntn In the Kin (Imnile vallsy
Mr und Mra ItlehnrU KIiir, Mr.
Iinvo ieluinwl from a vl.lt to Hniitn
lirrtiiiUeh imiih rtr MliHtDille
I
MARRIAGE LICENSE
Mn rl la ill lliennen were IrMtleil ea
teiihiy tn I', iho Mlralon anil Jhuh
lleati'Milii l'i .in.'iMii ()u. na anil Han
ton Martin.
DOND IS PRESENTED
I mil In the 'it 111 of JS.OOO ha a hen
ill. .1 tin III.' i.'lellne nl Hiir:i1n llil-
iti'in. 1 hurueil wiih thi- kllllnar of Mull
i'll.il Stun 1 1 in en to (In liollit M pre
. nieil iinmher It Approval of the
I'.'T.J hi- not heeii annoutli'i'il
BIG DANDY BREAD
if your bot-t food ; cat more of it.
BIG DANDY BREAD is made with milk and malt.
livery good grocer keeps it.
Baked by
MODEL STEAM BAKERY
Phone 23 We Deliver
CASH SALE
CASH SALE
At Lie h tan st tin's Today-
SAL!evv Summer Dresses
33
Special Group
neuueed
A very choice collection of summer's latest
rocks, fashioned of fresh, crisp materials
voile?, organdies, Swisses, silk, crepe de
chines, foulards, georgettes and taffetas.
The styles are so much prettier this season,
in wayf too elusive and numerous for us to try
to describe. Ruffles and tucks, hemstitching
and embroidery vie for favor in trimming of
these loveliest of summertime frocks.
Dainty Summer-time Frocks
$7,50(tn(l$S.50Vulir8 frA QC
luduciuto jp-t.yj
Delightful styles, in both light. and dark col
orings, fashioned of voiles, organdies and
ginghams.
Attractively trimmed with ruffloi. niching,
tucks, lacer and combinations of materials.
((Second Floor Today.)
Coat Suits at Half Price
All Women's and Misses Coat Suits One-Half Price. Women's Summer
time Blouses reducod 20 to 33 1-3 per cent. Entire Stock of Women's Sum
mer Skirts Reduced 25 per cent.
Stamped Gowns
Special 59c
Infanta' stamped gowns
made of sheer lawn,
ready for tho n"odle.
i
Stamped Gowns
Special 95c
Women's Gowns mado
of fine soft iminsook
"tamped roady for the
needle.
Stamped Towels
Special 28c
Good qualiy Huck Tow
els, attractive designs,
will finish 18x30 inches.
Art Department Second Eloor
OuTflTTEW TO EviRYDODV'
NO GOODS ON APPROVAL
HI
4

xml | txt