OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, July 03, 1921, News-Feature Section, Image 10

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-07-03/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

- 4H "fin- Vf"
ACE TWO (0)
uKMVs pet
CORfUS CHKlS'll CALLER
SUNDAY, JULY 3, 1921
THE WIFE OF A CABINET OFFI'CERv
PHRASE NOW
OUT OF DATE
1921 Model Amusement
Seeker Wants Some
thing "Sttcr.
o
0 n-
o
Society B olds No Lure f or Mrs. Jim Davis
!
(l,l,VVN Jul s
" t it'. m mi ..i .1 ii
' ul.tflm ! lit-" I
' rlk t'tih
ft Kit AlOfx
Hi'" ! !
t hot i pii
till M', I I . I . -
-tnttt' v i ' i i i
. -'If! -II1 1 1 '
Call. inn
-., . In '
'lulu
I. S Hi.
II .
t.ll '
fm II-,
.k1 I
ill 'v -,
t I X- I
. 1
I ... n
dt i iii . inii-H'tiii-iii
ittiv. 1 1 :h M'dri Mt"'
I r . ' ti'x ' x tit i
m .-ill. r r '
I . . I I'.nlj .. Mil- ft
n : i-i.n ill , ,
,,'iv, .Irs tin . .
" .ic hli muni i. h
tit.
Xt T' '1
It.. ,.M,-..
i,,.li- i . i ,li ! ' k ,,.!, ,! miiii
. rj M,K Mi- tl'ixn Htnt , t'.i tit,'
i ! i. ii 'in-1 imi tli.' : -i '.
i im.i in Mi. Am, !(' 'M, !.
Mil .flux) lih vt - n lgli
Thla a ,'irtf. i.i mi.itl, i h-,i
"Uirt! i iki him.'. In " ,i . i.
In i'v rowm-'v Uilii' ,t i i' M -' ,
V !( IT mill -I ,,f tin ln'.U h n
i.uivfjM. nm diftir ti W It
rttaryul tin. n ihio 1 t '
Iimii, It l roH iic'i-awm y t,i',l
liuKi' aum In lli i n-'lton i 1'iiipl
i-itiO ami xM'nnl- t trtt' I'U
iirgi eli'.li . i"!l-i t i,ifitiri ti x ,.
timl, rtw Hi. hitta. dtp (f dwitli
i ii tux l. rt,i., nil mount Into thr
th.iiiK.il ,.', i. ,nii. l i'ttii.u-
-i. m ii "I i i ii, i: I ' 1 '
' mid ilirn, tCvi i tlir rmxlivt "knlfv
ll'l Till ' tl M n I ii(M'i it ,r
TltiMt (in.' I , I,.,-, It!, v 1 T' , , ,
t 'mi bi '. . 1. . ;,l , ',
4JU Mt,lti!l
I.fkV 'In' lt.tl"l) I'.H.icTMli. ' 'Ii
' t'lff lo ii" ron 'I'H'tii.'i ritrw I' t- ii
r MlllldH .Hi 1 ,, ,..ilt. . Wll'Mit
II lllf I ir i, . Ii . ill. I Mlv. m. , . f
tillilllnv nuil nKn'tli is ,1" )!! Ml'.
f"r iti.iTriiii - ii ii.,ii,i.,i hi , I.. i- ti..
' Mc !) 1 I 1 1 l.t,.., , HI III'
11m ill I i i , rtl.M t,t 'i , t
U VUltt.n t. t.intltf It I-. 'I'M
l I Of tin . l hiM f.'H-.M'tl! II
r"l. I.WU.,' , ln ,i, itii-ll- In .
N.iirt--i t., , 'it i wrh i,! ili.n.
I m: ni:iii, i'"iv Id in.! Atlt
I itli Niwi-ii 'imi nthur timu
I'.iIi'W.iti ri v.. ,, tin 1 ,i( ,, ,.t.,i
Tin ' II' I. f. II. i - i.i. . ..; . k.
vfi.. I. ii. . utitul III t II liiml. ' f..i
tUHl' Wl'H I! V. l i; I V 1 v.l ,
Midi tu -.!; .1. .. . ! f. " it -nif ',
hi'iK tau .i i . ' 1 1
It tiri i ' . '. Mt , i 1 1
i.m:m . ,, , . i . . ii . I
I'm 'H !:i i , . i . ... I 1 1
i 'I rbM ! V l.'i i. .'11
II.. , -nj ,.. t, 1 1
'' I
Mid 119(1 M'plKinfl WllO nfl iiiiircri '1 In
ittv lidmi inlfii,MMii)l lien, Mihw
ImIri iiiniiiliein. lnikTl llirt.iiftli Hi. pf
Kn in of hor litnlmml, wlm r;HHUil
tin Muiififl,
I t.iitnil Mm I n v In lul'v tiniiKlitK up
i i.tih. in tin. I.nrk ni il f tin h'ltne
A i l.tilijiln a In hi'F intuit Ii Mho
iiui n RldRlnln rtti'in. Tim tmliy tily
. .1 in-'iunil linr fiwt. Jlminv, with dm
' II itilo imcm it lrfil ami Jam nllll
ii Ma (-bunt)-.. w'i ln-niiliR fur ino.
i ni on lii-r fin., k.ih ri tfmlte Mini 1.
'..k.'iii'il nxil luiiiln"tut w tlraffrtil
fitrlll .mil IuheIiivI ii-ii 1 hi
All Nash Models
Are Now Redticed
NEW ENVOY
Tlia N'aah Mnlnri .iiiniMiiy in
umitiirna a MMlttptlnri In ih nl t
Nauli imanfligor nr. Imlll nit n I
l.iur rvltmli r m'Kli'l. rmiiilriK fr. i,
JtO tp K.'.O Tlii-K" .riT .'ffi' tlv.- i.i,
J, ir iiiii-iftHj Noli fiu, fivi 1
imn ?if"i '..iirliiK ii fl.4ri. t .
"tiwwil ni iiirirla n' flmlliiK ln-r inaa.'i-r u,itrii .n mi
.1111 nl btiiim Inntnail t "luMni: irK- I ii" nlfi'l' awl.iii f" f ui i ih.i
at fir iwitltHl ' niw ! i -rn-i.i''ii-r rimrt
Ihi' ' . i. uui'li 'ii. mi'ialm-1 'i"' '"" i' 'i' i i r mn'l
,1 i fin-IB a ni. Blio i iii'tt 1 1'! I OF. Nii.ii K ii f.i iiH."i(ti
. . ).. ll iii. "S...I lii.w nl. anil 1 1""' i'Ui Hi''- i pu"i ni i
ii. j.v TKiitV ipUiiilf ii n-al 1 I'tnilnl. i III H lliif.. . mil
i iii Mtlifi. fai riillui Im- a tV i .in'iiti . . l'il
tl '. .ti mi Idi'iti mutlit i . uilmlii m ,i .',... . kI i , i. if In i'
I ,. 'I.. tllllltHt.t Bl' lllll-H him in , f, j .1,1,... ,f II. ViikIi Ml.l'tl
I lilll.l H i. .HIIi. II 111 I Iih 1 , , ,1., ,, v ,n, ,. , l,,.,t lit III,
..'I i' .i tin, lll'l- tlilnii" lliliika im .cunli. , I, :h iiitin.ii'i f .Ml !
in' mi In ' i I. mil imi) Mtraw- . ii.nt Hiitj i )., , , ,i, imi',
.,nt Dial link, lift n 1 1 1 iVl.rtl, ,, ri-tn I. il llm ' . i , lu' i It. !
1 . i "J puiilm llf It 1 lv ' 'f N.i 1
Ii litM-iIti'' If i I, .-tin tut 111 yi-ar i ii, ui nl h , , iii iii'l Mllv.ii i.
!'l. uim lit'i hi. it.. ni niMr In 1 1 ni' h'i ; ' 'i, . t.i.'i. I,.
I .1 ill. Hilt,. Pivi'i 11 nli-Tl lf(l. , inm, l ti a .il.s i . I 'lilt im.". III
, , ,n i.'x ,1. .,ik mi., n l.t.yal Or4i n,,. Snub .V Iqi hiii.h. i-h
"' i Ii. r, .. ii. iIh- hu'l l,n i , i , ihn haficflla -l n nn-" h
' " " ' ,1 ihlOlltjtl lll".ll " "II"
' " " ' "',,'' "" W hovn blw.n- '" I M Mr
, i u.. I !.....,,... in. , I f..i I ., f. ,(, , , .,.,,,
in- H. LKiut'lii uii.l .ri.tary ,,,!, -jm , ,, y , ,. , , ..) .. ,.
d,. .,.. Ami lh"i Lin -It, II".' "Vli.1 ,1(l4, ,liu u.,l , 1U
i Hi 111 ' 'I' 1"" .'. MM"" Hin.,v I lik I I' .'.".. ill I MM
'ii tiit t'lt'i I titin ,K-, i. . , , , ,, . i,,i,
IHHHMVtiK t.a. IB
I I . I W I ' . '
till. I I.I ' 'I 1 1 ' I ' ' '
Hi nn n i ii, . . i' .
, iv .1, ,,, " , Ii. .- I..,
i . i ' ' l.'ii'. .
J ' n ,i v. t i , . ., i
' , 'in -. ... i. t i ., ,i . . '
! in .i '
1 I v ' .'III . .
,.i , toimil wy " hw-Him nf
.1.1'.' III. IMI "VBfl llWll W.
. .ii ni vnr mntwlt to Ulrt' H
, , ,,..1 nr.. ' niiaiantly wtirlillMt
i, ,.ii, i.i.ili.r itnrtwiit "
i .it nl-. l-t Niidi ,ur Ami wu
,,, ( ,,l"t imlilli Iv "
U, .mi Hlh-y l alanrtltV
, . - ,, i wiiii, and tn.lillnK
,,,, ... 'inill .i rwll-lWW WHW IN
, i iiii.iiiffti n- ummmtm ip-Q
i. , i-iit.ii wi' "H ii iMWl intf
,. ii litl.Kii lal-Of. MI ttliljf
u ,1 , ., '.n n-mirml Mtt i4m
,,. ,.. i i,,.ir1 w-'''lpJWittW
'..cnim!i" tplH tm IBwIluP.
t, ,,,iir f,,iiirtf ifia 9
I , ,-ui ,1 t IK, W llttbi tPW
, ,., ,!,nil.l mt Vfr haVr.
,i i,i i ini'1 (. havi- ala fdrt
, , i in. ,ii in rnlni'l'-a nUf
Imi I'lttt r- rMiii'ft fftmt'
. rn ii, "in !)' r" "
,,,, itt . it .'In-1 "f "
I whi. h i imul ni 'i auhatt
, I mid ,1 nil
il i,t
I ifn
. llvil ntll.'tl.i
.if .'.. I..' M I
. , . II.-t II.-,
I'liti. mm Hti
i anall Imllrvn ihil i n . i
ii)h ii v ajr ,,f takti'V ihf i"' I ' i
mfWinri. han HhxmiI it. li.iit.it.ii.
I'Cirf In .ilir Wa Ml ml! "1,
iif our iiuirtm't. For I n,. I I'H
whi-n llli'ii' W a r.iir , ii I i"'l " i'
iry-wlrtf f'.-Hiia thiil 'H
Hi ia ahutfld I icdu.cil i i ,
Vni.ilraii liiiittut imck iilnni; ' nl Hifltilt Hym,nlli-, Hh tin ti, fin. m
."I nmoiiiiii '1 ' i A'-' t.i Mm i i.' -I'.it'l :! 'It i'
in-iliiiil li xi in -h in iii't "in.li -ii r i
llli'lltil) if fill , llt'K lix .in-, hi
-III t - ,.l'-i siplili' h ,- in llti.1t
V K.i.l III
I
"l'l '
ttllLf
Hl.l'l 1
I x.l,
' tin
I ft i- t
i In-
t I, M .i.
i.lniili iiil'i ' .
tlin ,j,- Hit
h
Hi. I' i .lit 'tinrl In
. i i . 1 1 1 la.
i i.
K' It. 1.,
Iv '. , tl .!,'' 'h
. .. , , .ill . .r. xv i
N'liltll tl I', v . i , t -'
lit , I !
Iltl 1 1 It, t!- ,J
lr
I ' ,!tfl.
I- I ii-.r
INSURE WITH
Ortraril-"l l0
The Manhattan Life
Inaumnee Compuny of Nv YufV
Lowwt Premium Rntes
Mott L'boral Pollel
fit 70 vara 1h "Old Ilallablr"
Mi i f.'il'l.''i:'y ervpd lis poller
hiW.T tn-iMnK evi-ry elalm
ItrompMy "! "oy hnldii a lnrar
ron-rxi. tin proiMirtlon In amount
of Innm-anni In Forra) Uian any
nther company ai a irtiarnnly of
tmyinrmt of future olillsntloni.
GABRIEL B0TELL0, JR.
AQCNT
Corpui Chrlttl National Bank
MHO JAMET. J DAVIT. HANv
I' tl! I IH"l"lll' -1
' f tt.l f-l X v
!
mm i- ihm tmoftB.. Mi i
vi I';. ,1 t $HHtMi j;,n
Ti Dini'ijl , -til, . nf um, i.iiii h.i '
I . Ih Kill! l.t l.lln
Bi R J GI0BON3.
,-1 III' Mt i ' , II -
v ir. i , ,.,
. ' ..I , Illlt I1
ii.it
in
THr C'-OTHBC
. I ii.
a. I' '
hi itititiiv ,ti nii'l
it !, .iMhlnulitn
It v. . .1 i mi, iimum;
il I i .,1 I 'ni Hint it
1 1, . Iii ' I i, i . .i tuiifiiJ
IM1MMSMM
To Dine Here Is Truly
a Delight
; ui i iiuuiliiiLU uinl such ni'i'vitv a
a u ; it is u uly a j!'H urt to dint- hero.
1,1, I,. .41. 11. HI' il f t i I Ull. itlUMll'l' 111
, ,t' ! ml l, III
,..ni' r. -r xA id, m,
iii i i,m ti;- luiid. .-ic'nicc and appointim-nt
.int.; x.uuid cx'tr at t!! filst-rUhr- n-
:ii.: Iili it!. ii 'c i iinsidiM.Mbly lower.
iid .' tli. i'iod witw .til that im-ans mi much
iar'd uy a chei who in an exjHTt in hit" lmi
Murt uHsutcd l-t jj-i'tting tfw hc.t that 11.1
nit served to uu jut as you wih.
II!!1
n '
ttuti
Your Iitdenerii&mf&
7
uecimre
Own'YotiT Mome
mmmmi
w
HEN AMERICA declared its-: independence way
-jiek in 177',, it demonstrtited u free spirit--the
spirit 0f a righteous counliy. Now in 1921 you can
do the Gmm thing by demonstrating your freedom
from the domineering and profiteering landlord.
J3UriiD NO W is otif :uMce. Ijwmd cont of matedak and labor
Itrm brot Uio uowt of down undr itwUyeatr'a prices.
'lhiti mmm you can build today at a reasonable price, With Cfr
staff of experts kt m show yon how to wve by owning your
home.
D
. Garrison
i
urn Dei
r iomp y
PHONK 14
The Big Yard One Block East of the Standpipc
x k J .-
FAUS1
The Popular Cafe'
V B.
V,
ui.- kh iii firt Wtti T-1
-j

xml | txt