OCR Interpretation


The Corpus Christi caller. [volume] (Corpus Christi, Tex.) 1918-1987, September 30, 1921, CAUSEWAY EDITION, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86071134/1921-09-30/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Su e - &
r- 1
L. D. GARRISON
LUMBER CO.
"THE BIO LUMBER YARD"
PHONK 14
Wh Corpus Chrlttl Your Horn
Boiler Tubes
Wr! for pft. i
ALAMO IRON WORO I
bAU ANTONIO ' !j
1
ESTABLISHED 18-- CAUSEWAY EDITION
"ORPrs CHRIST!, TEXAS, FRIDAY. SEPTEMBER 30. 1921.
THIRTY-TWO PAGES TODAY
VOLUME 23 No. 221
AY FO
WAY OPENING
v,
lalte?
THOUSANDS COMING SATURD
RESULT OF VOTE FOR
nun rvrmisff'' mtvr&'m
if mil mmi m&ib
K U KL UX KLA N 700, 000 STRONG Al
IN U. S. SA YS GREA T GOBLIN nil M
KU KLL'X HEAD
"!!, . - i
llni'i-djl ' r ,n.i . ..
crtt f la- 1 rfl ii.. '
rwltwrtu" i t, i...
five strike i '. i
uui'iii -il,.i'i! -.1 it c
WILL Bf 0
I . tiSCid " ' j .
i.. , a-lt'.i . . -. . tii' 1
"f vntmi- '.fitorli.i i
i'kI MWW'i i
I tit t"i
i tt ' ' '! 1 I "
1 .!... wbkl' I' .i
Thi- Hrikr rail " -!
" jf- rtlf mp I'!' :
' mtnuum
r. If t V"
Tfct t.
t r i 1
I li-ii-'t li, li r,. i
:nW.n r
'hUa . i ,. ,
hm'I'BI If v
i,
lb1!
-I !'l I llll'
: ti., ,
ti
I. " I
' ,11,'., S '
.r M'' r-
,1 I"'''
r
to t&wffrQMt
3
-rwoiw tJir
. !i
j INDIANAPOLIS MAN'I s.mmons rfgalia
TESTIFIES BEFORE
INVESTIGATORS
ARE
f
RANGEMENTS
MPLETED FOR
ELEBRATION
" " "' " 'I .I'M -i.- i ,.f,.. . . .
" I" ! ''v Vi'Hiln... H t r ..- .-. Ait..!. ..1
"'' ' wnyttr ami t;py tfiirinlx.
'om "tt Ksrr suv o - - .,J;.
,i.,i f
. - -mf i.f
'T l ' '
iH.
wi art 1
ttot ' Xh tnrnm! (" -h. ,r4
'Mi
lll'1 '
tiHij . ?h. i i . 1 i,
t
STRIKE VOTE TAK
PREADS
AROUND ALICE
1A
.-h: Mtltric iiti r m..
."! ' . Sr i h ' : .
.H"J . r-t.(e. ---.
:ap) wtw?. -m ii ...
PROSECUTION
PREPARES TO
IfiHT FATTY
1 i" t
"" n, , ,-.
ii' nxrrvrji
,''i' f r,m-l "
' ' Mt"f ."-r ir-'
-
1 ih -wHt-m-in i
i "'en
'I u
Uh
mtf
.Ml 1 I - '
''M f ' 1
II r, Kit '
i ir i ' .
...
"Ti '"ri
i ! tl'l K 4li .r r i.'
II
3T
41
JW 'i'- u,i H.4r(tn
m. x RAIN OMECK GIVEN,
i .. iBtlJ i m twr.
' -., 3r? amwawt mm, Ut
, t i.im vriy Mi iwfti
w Hi'.. '-r'n ' i ir. 'i king It trtft
, . ru .M" tuUIPlk &)
. ' A'iJult.1 AI $ f . B
- r iht rVt tw ttt-
4 . 1 .1 M two)
SHORT WEEK IS PL
TO HELP UNEMPLOY
i li J. ,- V.I '
4t " v!!
li. MM.- Ii ,
laAifeTRE ATY RATI FICATlfti
WITH TEUTONS MAY BE
EXPECTED NEXT MONTH
Hy-flkt . -
Kiiiln l. iuM'l tjMi ..'.- M
iiui'ilici v-w n,7',,rf''1 ..i t "
Atat'Ot 'I . Mirtl i.i:' , n
f 'itBUru -i rnur i
mI IfMii -tatiuiirx ..-..,( . i, S'i
t.tft. Tbv ! , ii hn, ii
t ,t.'i(i iliv .,,1. ,,f th- Jrr n.jili .,
proOktm litwitu.o irl f 1m- vfi'wt i
nuMHIfatiturtnu u:IUNlr utw.n , .it., :n,i
i"n-llit.ii KptiTul, if undW'ttir ( t
, otnni'-nn h' -tf n-tau.w.
1 1'wir. 'h- h' rt ,..
nnpiaymei!!. covHiUH "f .'in.. n.,i
'aMinii r mifi . tt- m i 'i '( . -r.
'IHtHg MUilti(ni'ltl
NEWBERRY CLEARED
BY G. 0. P. MAJORITY
i. ,.
V. M t,t V 1-11
iL .!. tf.- i.
In tuldi'iw. 'iiioml'.t, muJ i, i 'li,.
rn,,,, Ht 4t4 it 'i
minimi n ii'uiuevri tnarutari.ui
"jrhi' n K . 'i i hi
( i in
i rKdiCMUcra '! rl Itr if tVn, 1'-m ' tin :)r
ir .tlpner r r5li.v i- ,..,-,.. , H , .
n iijwr
lair ' - -
Afiprii . .kit-. .
iratit f to irn-i
l' ililr.i, ji.i
MMU. ;3DMK:TTtt
. ! !,ll' '
i f r
.1 '
1. "Kg,- M, V I H. l
'H - .I'll t-A t!TO- l Ill ''
.-u-ri, iii , H
v i. I'-.- Ktf tK' w,
A !H J.' ., t 1 . - ,
.... -V ,1
I V-
X I
' r
l. I ,t
ivi-. o,4r r-f l. i i
, , ' jf , , .
a m, ith (' 'i
lljtli tMfirti tluM f" v
Ii r trio ai.'l
. JS . . I
.ai i at uDmiji .
,iiiim4C buu t i. ;
i-uy nUu aft ,.,i' ir
" 1 im ii
in .'tf .-ii.r- - - j v ,
'F I i SJi- 'V . ' ' 1,
'i '
,1 14 IE!1
', ' t
.! i.sait II
' ! IH i ;jf ' "
I" I'' - '
ii, , i -' t w
. ffi. -
vi . . . 1 ' ' .in fci'iTut u ,1
1
I ir, .i .. xnum v
1 t ' k -ni- jj.,
T1 lMt
. '..J n4 i , (mm j
" ' " .! . 0
r . ,
t,. A siirt.j,,,, ,w,.hi i,i r - r
W Hill t f llllM. v. -
. hi4 iii !ad is i ,.
uri SHi-r. ' h t ii ' '.f
, lUt' 1",'
' i ' ' ' '
4 ' it ii "n M"' i .
,V i" ,r1iMlc' '
lk 4
S,
I 1 ' . 1
1
111.!.
.1 11 i 1
ll('.VI'4f Hl'.
' k I U li.,. aWK: "i
o i1i '. I ra.
h . ai. , A l,s.. . i
. r . ' ltr ti 't i Ii u
, c tl, J - - ,
1
... ,i.rJi.
i A fct"Vn i '
- ; i ft, n
".!- A n.ii''
' . ...
t KPCHTS CUE ATf a
o4 '' i it
Jpr kirns ,Ui,ic !.i,i..
rva olnauml Htu.fi m in '-,
. UftiUlniAttf; KljtlK-lHlHgn - '.,
. W 'hr '.in ,rr I'.HUJ -'i '
mpm mm 'tm ..mim-u. t,, ,j .. .4
, d ibWl'-l. i -41 '!',. ''
rimt Ml Mmf iHl .or.'i.'tn. '
vtm&t witani is iun.i .t ' ' i '"'
tuam." m t, ; u ,. '.,
in nwii!.' .- ir,
'i ciaiiKtuji rtMkrj tKt th .-,(.-i.5..
improve mra i whlctij Micvti isw
rvvWiw. f . "tliru-. i- n
li i-oufcf.- mi , i ..a
4rteix- in VgX.CAM NF.TUKMC0.
T ih. "ih, l.ii,. i ! rv -'lir u. .. si li
l'ig .ffotv i't .iii,"M , in. , Ii ii'v .lli- ' s
ilatt1 il-.- ' - '" .-. - i k
i iitmi't. "i" nl i,i iilv-'i- 'i 'w-l' Tl. , r 4' ISi npii
t '.inmit' f -..'iJ "fnmtttn - ' in. S! - . , . ..f iikm Iim: ; rti
i- ma i- .. tt i - J.H'' ..i' kr.'nu l'l.
hm.illi- ihi ii. .t,.,tii i t ''in 'l.,r mi'! -.
Irm as prvi i-.f'' ' " '-''ti'm. m
. , ' -ii'.. 1 ih..
-li )k:ii
. . Tl. ... lu.'lflsvn ,rn ,s
. ri- ' " i i i . . -
... , S- iw i i '
j. kji ' ' ! .,
pun ' , 'i ipil ' i
- I . f 1 , -s
a.,i ll: ' .
v r i , .:nv..
OUTH TEXAS FARMERS MEET
HERE ON NEXT SATURDAY TO
HEAR ABOUT STAPLE COTM -
kV ti" tB i'ri.
v. -: -.tr ' ' r- ."ilfeiii, ami ,!!-.
. , n vr ji- . -1 v.rmiMMi
i ,i - 'I !: ' ' ' ihi!iIh-i. ! fr.
111- fl ,ii ,M' -li( f i i i 5 '
i.iui. .ntv ir. wiutn tmovruw
Vtn.KUaj fir iMK'k urttKMlM 4h4 all
TAX CHANGE BILL .rirep
: Kt tw jijitw 'IT MMy.n
T,. s .. .. t HiajiniU 'ih)r ( toHJk,
IIHIMIT' V '. n .-K4ffS "wn .Pijrw. tfwMpn -llwp
. , ,. I I. i riiillfai ilb..t,t tkl
, l. 'I? 'II 91 t',U ti WI f.
J-iSENATE CONSIDERS
i -f
f r . ...r iwImiii. 'Wi '. wlOlt ttngaplfri'V THtU
,1TB.,, 11, .1,1. I WW H HHIWli IKM BBHiVJK lP
? i4 fM ram imp i AmM4 ar.
" Umi raa n4 ffatMtar
. , ii -rjiiu- kadr Mhl an
m- i ...ui... ' I '-mt trUfUriUcr
u.t... ', ..tkt.M4 : i.i -44; aMf.-n-
' 'ilv, ill 'I -a.i'Ir
, . - ' S.rm.. "
f'.'wt 1 4. ' " ll 'l.!.l l'l,
.. " -iMIITiX i-ut A tmm-
1 .i. at uli!.. :6r rW gStWB
CF frM iLf VtHTS
- V' I t
I , si '
l i-s.iv ... i 1 1 r
" . r -
-i r -n
I ' k
"S 1' I '.' , ,
I lit ! ' t J i
duc.toti tbm iAr ' .'ir ; s ,
mtw ultsm m. -ini-f wn'
. l ir i.t ff J if f-
I ui .'l. - I , .
1 1 A. I "tt A.
ARBCCUC FOR FIREMEN
""V " ' '
Hi. i if th,l .'i . i , j..!' i iw'
1,, 'hi- I IH ' - .' nil ' i s I.- .,
fllflllsA V - - j;, ' ,i r. ,
I IS ,1 f, 'li . ' ISAI ll, (
1 r ' t, . , , 1 ' t i.i- i
.(.(It is ' ,ii (.'' i
.1 ' i l'i 'SM.Il T'
. " . ' ' JV ,- s , ,'
Bii' C -Ijr.l ''!' V t!
T h " 1 ,i 1 f , . ' ,
' , Jl . i
I ...... u . , Si. I , ., ,
i . , . ! 'ii iv ii a. 't .
. ' .1' - isml Mill! 1,
.(..: w ;
I nitrti Nim iiJi inw hi i ' .
'"Jf T f. t Jtl I'l BtMlU-
TO Tin exPBRtCMCCS
- ' i I - 'l'i. iivm i i. )isi
K - i' ii- iiini-
'". 1 , 'hi
Si , 1j,
' - - ' i' 1 " en m.uriui in4-
'. i h m f- f
' u '' n. t- i,
' ' '! - ii i
ii a, . i, . .
it
1'! t
, ..
' . nil
.-.i
ti.
.-it
m. i
If tf
1 .
f,l..
S3. IM '
f lltl.' ... .
' lil ' . . ,Ir i
rf i I niUit Ktra 4Mifa'ii
'ai iibin fir fi ' Cj.iV fi,,'
,i if iKn Wftiiiltti i ' . , l- s-.l
it) !. r.u . t
trf"..al I. .. ; ..(n., .
'l"'i4 Hurl-ll' , isml.li
m, .ting ir,, la.k.jti, , , .j..,
M.t..n, -TNf, ,,'..,,
II '.tlj .'l- -I ,,!', ' ,
f.-r',! I.. ., - .
"'' i., ' .-: i i" iu
tNOUT(c !.IVY
In A
4i . r f t .
rs'i - '
Causeway Open
Early Saturday
Ailhaw.'fc ftfWMti of tn
m b. wiB;at WpUc vn
i 4 v taa &tiHAP )tfna".
uwjf wtt lv tnjinwn teen
far trin iiy Sntptp) nrriina
T1w wm tht f (Mitjir -4uricmf nt
mi trtl. fcy mh Stither.
lataL oawnty jtidfa.
, TW wll irvulia tt utihf for
tllata vvHa votH ta cn t9 Carpus
Cbnuti rly to de 0. Thr
bv miv ttrat ti all rf4ytomsv
raw i Carput Cnmtti far Uio Who
th ta atuna. Wttrr h ethnic 9
if tfta tJuiaviAj. ri. Situ'rdly
nornmg. many arc axpaciarf to
tro r tt fcfor th d4lec-y
ti-vii. ""
i
Football Today - C. C. High School vs. Beeviile, Kleberg Park. 4 p. m.

xml | txt