OCR Interpretation


Burlington weekly free press. [volume] (Burlington, Vt.) 1866-1928, October 27, 1904, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86072143/1904-10-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL. LXNIX. XEW S1CK1KS VOL. LI.
BURLINGTON, VT., THURSDAY, OCTOBER 27, 1904.
NUMBER IT
SHARP DEBATE.
Unsuccessful Attempt in Senate to
Reconsider Bill On Sunday
Hunting.
THE GOVERNOR
s
lllll IntriMlticcil (o Inert O
, not her o llt'ne jj,
IIimim Hun IA riy U
Hit llitltrontl 4'uitiiia)
Ok
Jtofnsrs, lu Mm f
in
'MARY
to .v.im-
'pilillrrx
.slim of
in Hill
II.
ii
1 1 It. r (li t. :v. -load.'
I Ml 1 I'll -otll' W ll.lt 111"
1 Mini it. spi inlir I It
l.'ii Hi'
1 I g I
I 1 I-.
. Illi
lie
riin to-
I II lilt uf
. .Mi In
Wll.' IM it at -
I 1 1 1 . 1 1 D.I'll 'S
ir in .i 1 1 I
.n .1 Kill
uiii'.,.- m'
Til
t tl .
St i ( . Pen ill ll" fur each orfcnc. Com
mitter on game iiml nineties.
S. r,i:-liy Sin.iinr I !i limin of Oratid
Ulr, liiciirpiilMllMK South Hero Aciiuediiet
comp.in. Committee on corpora I Ions,
HILLS PASStCD.
S. i;-.'i'fiifi line Savings Iriiikft In the
payment ul' Hind- win ii bank booh Is
lost.
S. I -lidut .ne to wiling ul Stale Iloiifc
lor pn sldri-llal otors.
S. SJ Ami inllnif V. S. IITI, iHitlng to
iiiMurinii'i i tiii if.-limr'fc.
ADOITP.D.
A Jomi rc-mhitlnu l fl.i ttnir to Joint com
untlco to li, ,-ilanto State insllt'.itions.
1 .11 nt'.llil" l"jinl'i. Htlll'lfll to tlllfll IT.ul-
n v. S. Ii.i I ' l.oril of Washington liinvfil
lh.it tin' riili suspended mill the
resolution put to i ik passage. The uiollon
vns ngi I to and the resolution was
adopted Ii unanimous Villi'.
ohdpi.p.d to i.n:.
S i - li litliiiR lo public health. Pavm--aid"
i Mirt. Senator Pish o Windsor '.
plained th.it th- hill ehmgfil til'' Wording
of Nn. 11... Ail" of l:H': m that the gov-
n nor of tin' State would not ol' iicccsity
lie ii "reputable pi'uet icing physician," ns
o unit; t . n fin Ion mistake th.it ml pin
iiU.I. Tin- hill nirthi'r gives tln honnl
poiM r mir lirr- escapes ami authoilzes
ihr i in pi i i.v l iii'ii t of assistance, A fow
other ihnngis. Si iintor Lotd of W.ishing
loii i.illnl .itti'iitmii to some weaknesses
of Illi' hill whhh ho thought should ho
r. nir. hi . I nun on his motion the hill uai.
iir! n il to h,
ti i lilt i khahinc oi;tn:nnn.
1 1 i
i
pi- , o.
lllll lit t
Inn t
A i
sill. I
Ml. ll
o tl'.
1 1' i r.
i. n.i-
.Hi' h i'i.
..I ! llv
l i ii '. .i i.i
w u 1,. .1 .-
uiii' Ul
. Hal's ih
. 'I in Hi
.i
i'. .
i ,nl
'il. --k-.
II
v..t..
"inlni.
11' to
u
Unit Hi i
i i n -
u; mi I
ol th.'
I An
pa-- .1
Hi
M .III.
I ' Of
' ill -lll'-i'.
'!. nnill 'i' .ir- i
if the cleik I
Anioiii; tl.-' j
on., .wis uiii" '
.no leipihi'n
.f fi mi M.I V
if i ili.n. in
govcipor fi'.r.
.i hi n 1 lis
Hi.' Ml in ,k
in i ' .
t fi'.
.Air ;
i ih-.
' i
I
-. I !'
I II 1
'I
, l,' 111'
, lull' Mi
l ii iiiln i"" o tl
.i. , ml. .1 lli. ii
i potting unfa ir.il'ly on this hill.
(imk ol tlx ih bate may lo I. mini
Oltl' I ll I'l'pill t.
lloi. .1' .nlo ti'il in i"oiii"iiiivir"" th.
i i .i(t . oriKiiuit ii ; hi ll ri"ii.il.
, - i . .oniiintl.i to . xamiitj St it
1 1-tlttltlOIIS Ctll.ll-g"U l'OW'l I -.
tin
' Ik
I V
I ri
.i ol 'i t
hi dcr il Ii
.. -.1 bv
(-i ipn ilui
i -ri'-nl'
.1 . rii
i'i, -.1 I". , 1
i'i mi i ... I
I I lll.'l M '-
. I I - I
in l'.i' S .'.i' Incorporating V. M. t'. A. uf St.
I !'"'-.. Johnsliiii y. Pa onihh' n port.
1,1 ! mi.i.s i-Assun.
II. v liiliitlnir to hnnttiiK ilrur, mooF''
.lllll .'.Hill. ill
11. l-liionrportitliis M'vhatii.".'-Vill.j
I . mi t-" n'"ior.itlon.
II. H Iin oi'poiatlns Vim iti.i flnh of
1..UH'
11. M M.iMnsr aiiillU.r of aocoinit.") a
i "I'llfl ilu,' otllC"!".
II. 7.' Ih latini.' to ann inliiii nt of char
ti r of i "rporatii'iiH.
II Vi ;,niim l'i on I. inn. 'ill' county.
Tiitnn ui:aihni; fuui:iti:i.
II. 2'i in' orpoi .ilins South Iloyalton
( inct.'rv nssoriat lop. raviir.ihh" rrport.
llvi' tl i i I; in tr.in. ' II. --Iii'-oriioiatiiiK Stiatfor.l Co-opira-,iii
1 ho'li'.s wi'h-,tio Ti'l. phonr Co. l-'awirahl." luioit.
11. I'i.! tin nt ptn a I inn nn.iKhui'Kh KalN
M.tni htni t Cuun trry iifsoi iatlon. I'.i
nr.ihl ri'port.
11INI.S I'ASSr.l).
II 'i -lit latins to il. it. nn. us" ami rnrl
l.ou Si'ii.iloi- Simpson of C.il iloni.i ninvi'i!
I., .'inii'iul .-lo ah lo forhnl hnntiim: ilur on
Kuiul.iy hut as rillril out of onkr hi"
i.uisi" of tin' anion of tin S.'iiiitf on Ttiis
'l.i.v . S.'nalor Slack of Cah ikmln mov il
Unit that Mit" amrnillni,' tln hill h" n--i
oliMili'ioil. Hi was uImi ruh'il out of nr-
siring ,1,,,. I)lU t)l(.n M,V0I (),,,, le v,,.,. ,, j.
I tliinl Ii.iiIiiik of tin" hill h. n n-lil. ml
I In oiiNr to man." his othi'r motion In nr-
(ilrr. no tins- kitti"i" miitlon Sm.Uor I'll ico
nt Wiii'lhain ami Senator Sli'vrns of i 'lilt
i triulcii opiton'il lvi'onfldi ral ion. Si'iiutor
I'iori'ii tliounlit th-' prfsrnt Sunilay law
j f-tt niiLT i noui,"li. Senator Klitihi'r of Wind
j .'-or aislail ,is io tlK Hi' for S.ililialh
hri-akli.1,' at pn-M-m. SVit.itur I'lrrro if-
pii-il ii was flu. Senator Kh'trln .- -iskiil
tin . ilia' oi ,t Imrl; ilci'i". Sinalur
I'li'l'i'i .1 ! It was fliini ln to JJ). S' linlor
l'l.iuu of lirl'ims "ip"s..l n MK"i'i,il Sun
il.i l.iw lor ii. i r Inintii". ,is iiKain."! ollir'r
, huiit'i--. Siii.ii'ir l)n ki".v of iira.iL'i-
1 "' '"Kill I hi propo-fil nw (,-r.nitinn rnrht
I" limit iliirinu- 'In- IhM t. ii iluvs of up.
1 1"1 . r v.'iul.l l,i. , ..ntr.oliftory lo lli. . xi.-t-m
mil. tin tiu iiuosilon of Mi'on-
, n iro.im-i il i.i thr S. 'iiili' this
... ,." . ml th" law ri'l.itlv lo
' . of I'tnh.ilmniu w.i" ri'ooiii
v 1 hi- Nation il Km'onlin ts . "--.
ul i- In Iin.- w it H laws n i
ii nt ii i St ili
tin to .k i I i ln .'ifi'"i'no"ii
. hi" lull iftroii'ii"".! In
i." H ik.M -.In I.I il ola-Pim; Hi
o'lima-Mon Mi' Siart mail" a
Jil I" kpi tin- lull to a thir.l
i. .! i . r nil
I llout '! i" t a.- an 1
i'oivi ntti" on i.nl
uon oi tit. - 1 1 1 in 1 1
Timm uiiADtNc; onnunKD.
S. 3 InrorpurntiMB fVntral KnvlnKs
bunk at H.irtnn UtiullnR. r.ivorahlo ic
txirt; slight Hiiicinlmftit.
Iltt.T. KtI,Lt:t).
S. ."A provltJItiR- for IncoriiniatlnR ot In
Mil liiilipr-iiilciit churchen; nrlvctsci report.
'I'lllUD HKADtNO OUDHUKt).
11. 4i. to pay Tut IK company Mint
then-lit immcil.
II. ill, to pay John K. tloorlrk-li .sum
thcicln nninoil.
nuAD twick and jinrnnnur).
II. 15, to lPRallzo m'anil list of town ot
Hint fin il; oonnnlttci; on eranil Hvl.
II. us, rolatlni; to iltnwItiK of pitlt anil
Rraiiil Jurors! I'linnnlttoi- on Jtiilichii y,
11. ii", liH'oipoinllnir r'ornwiill Ti-h'plKiii"
nml Tdi'Ki'aph comiianyi conimltl'-o on
corporntlniH.
II. 9'i, ri'l.itliiK to iluif. rliinih, hllml,
iillnllr or fi't hh- mluilr-il chllilrvni commit
tfu on cilucatlon.
11. Ill, to If'tiahzc Ri-finil list of town of
Wolctitt; louunlttci' on Ktaiul list.
II. IH!, -"latlni; In i lilcfs ot pollco; cmn-mlttn-
on Juilklaty.
II. II!', Incorpoiatini; Xewpoit Ci-ntcr
Ci iiicti'ry asf-oolation; cominltlf-e on cor
poratlons. II. I I'i, umpnrlint chartfi- of llcllwooil
Cfiiuti'iy association; comtnitti'e on cor
lioratlons. II. l.M. to KkiiIIz" Kin ml list of town of
Audowr; "miiiiiltci' mi uraml list.
Ill I.I. INTKOinVUD.
S. 111. h Si-nator Isliam of ( 'hlttc iuh n,
l.y ii-iiui'St. aini-niliiiK law icl.itlvi" to tin"
practiii- of i rnhalnilutf. The hill makes ii
i;eneial ri"Viion of i IsIIiir- rnihnlnilni;
laws tn.tklm: .-p'-i'illi' provisions for Hie
lli'rnshm- of I'lnlialmei s, Hie
hoilies of peisous who ilie of i oiit.iKlous 1
ilisiasis. '1 he hill Is ninli I slooil to lie iec
omimlnlei! hv the Natlunal ninh.iliin'rs
association ; joint committee on piium
health.
On motion of Senator rietiher of Willi'
ror, the S" uatc ailjoui'ii' il. ,
PROCEEDINGS OF HOUSE.
mil
of
n s,, t. H
.1 til. Ill 11
,lr Hnl ..ul
, s . ,
11. .1
"III.
a tin In
tniil'lin .il 1
I Ii. mil w ill 1
: t ii, s ;
J '1, ,
11 ir- '
!'(.-
-lle'l'l'i
.11 .
Ciiiillniii' In Appear .limtlrri
tVllrl' Klreteil,
Devotional r.M reises roniltu'leil hy the
chaplaii.. Juiirti.il of yevt. idiy lead nml
approvr d.
HII.I.S INTHODtrcnil.
il. W, liy Mr. O'Sullnan of St. Alhins.
rel.iluiK to the duties of town Kiand Ju
Mir.' and pclhe otlieeis. Sileli ollieers to
ni'iko thorough Invistic.ition prun to is
sttnnr a warrant; jinlli-iary.
II. 1ST I! Mr. O SullHan ot St. Alhans
city, relatinp; to e.emptioiis from trustee
process; judicial y. lii-moves h.ihillty
when principal def' mlanl K Indeliied io
otla r parties on account of contract out
ol winch tru.-to; pioees m in s.
II. is- l:y Mr. Hmwn ol Wilmington,
incorporat Ihk WiImlrBtmi Crineiery Im
provement association ; corpoi ation.
II. ls'i liy Mr. Thoinp-oii of Corinth, to
iiicoiporatc the Eastern Vermont Tele
pli.me anil TelcKraph company; commit
tee on '.'orpoi atlons,
II. 10O liy Mr. Wlllaril of 'rownshenil, lo
pri enl fraud in s.ile of i.'ss sent, r.ick
:i(5e.i oitered tor sale shall hae ur ici.t.
ot pure seid print"d on oiilslde of pack
aye. I'i mill- of not less lliau Jl"; com
nut t e op .im n ulture.
II. I'll liy Mr. I!ii her of Si. .lolm-hnry
TIIII1D UHADIKO OltOKRKD.
If. Ul, preserving Ittibtianlton hattlo
monument.
II, 133, cnlarclng powrr.i of man-led
women.
Adopted In roncunenee Joint resolution
fiom 4 lie Sotiiitn for Joint assemhlv to
hear re pott of committee t() ciumi53 votes
tor members of ColiRreys,
On motion nt Mr, Hherwln of Jamitlea,
adjourned.
Iiorsi: AFTKItN'OON.
KIMiKD.
II. 117, makliif? the exempt snvitiRti bank
ilt posit J.Vm tnslead of J2mm.
niinn ui:adin(5 oum;ni:n.
II. :'. iipptopi'latliisT i'ji,(mO or Morrill
aciieulttiral hall; by ht.uidliijj vote of )
to in.
II. hlP, the food hill.
11. 110, rcHlstnitlon of vital statistics.
II. 131, regulating Ilshlni; In Khelhurne
pond.
II. 151, eonimitt on claims to examine,
auditor' n accounts.
II. J IT. rel.ituiK; to inxim: pcrsonnl cs
tnt".. II. Jill, ehaiiKhif! name of Uouhack Isl
and. !3. 27, Vermont Justice mid public otllccr.
HI1-I.S PASSICI).
S'. 1". deposits Of lliiMe-ti,' inuraiici
companies doitiK foii!lKn husiness.
IUM.S IXTllOI'fcKD.
Jl. inl-Ily Mr. KHtf "f Hr.illli'boro, n -latlncr
to bonds of mumi ip.il ollieers; jn
iiielary. Allows ollleifils whose hlatnl sal
ary Is 1' ss than J.Jik to proeuro bondu of
lldellty eonipanirs.
II. i'iJ-l!y Mr. I.fsure of lleailshoro, In
rorporatlin; lieeiikld lht.r l'nwer com-
triatnienl oNmiuv: torpor itlons.
tl. JiM Ii Mr. HroliRht .il of I'oiilliiey,
relatliiK lo piotntlon "I' llsh In Lake
liomoscen; ftixmo and lislnrlfs.
SI'ICCIAl OKl'KIt.
II. :'if. approprlnthiB a sum not exceeding
a certain nun for the support of thu Ver
mont Sildlcrs Mlniiio. Thursday after
noon, Oetobei "7. at thr'" o'doik.
JOINT ASPKMHt.V.
At this allerm oi. i joint assembly
was held to hear the r. pnit of Hi" joint
i ..in assiiii; committer I. iiiaiass vot. s
lor iou.h unici'is .inn ju-uc a oi ine
(Kill I"
Juslires circled to til' v.ir.'u-cles:
1,-icesK r Oliver C lii.titley.
I .loomtield Isaac. M. l oods.
I. i nittifrton Jess.. S. c v. 11.
Mount Tnl'oi Martin v. Sarpent.
Itobury--W. .1. Web. ', r.
Haltlnioie Wallei A l'.'llard.
I'll.!. INTHOI'I Ci.U.
II. I'M. by Mr. I'rumki;! of I'.nvl't, for
tho piotictloii of pilbli" navel; ueiicial
comiiilttern. Coropels iiitiiis of liii"-lies,
trees and shrubs .sltliin l uiidai los of
land owned by r.illroail .fid other eoi
j oral ions.
IM'.CONSlM.r.iUA
On motion ot Mr. Ai ' i.iUald the llicisn
reeonslder'd Its 'oti " fuslns a third
leadtnir to 11. I JO, tvl.i' i if lo ass"S-uu .U
ot county lax, and th. lull wa.i ncmi
mlttcil to the Judicial i commit'eu.
HA I I.IKXM1 iVa f.SION TAtvlCN
I'HOM i. i.i;.
II. T. nlolitfl-.iiK Hie lallro.id
Ion. Mr Stan
ol the bill. .1'
i .imiiils.-ii u on
L
DAMES.
Annual Meeting of the Vermont
Society Held in Montpelier
Yesterday.
JOINT RECEPTION HELD
llmiie nuil DntiKlilori of American
llcw.lntlon llercUed In I lie After
linoii llnmes ll.-nc III ,. nvtn
licrs ,linlu:e of I'rolinlc
111 .rssliiii.
or trustee and of the sureties on his
bond. These and other measiii's nn.t tho
approval of those, present and tioine of
them at lenst will be introduced into tin
leslslatuie within u ery fow days more.
VERMONT BAR OFFICERS.
W. W. Mleknr.v Klcetrd Prrslilent
Mlil-siiniini-r MertliiK l Wonilxtoek.
Montpelii-r, Oct. Sh. U the ndjourn
ed mertlmr of Hie Vermont Har nsso
elatlon held Ibis foienoon at th" .State
House a tax of $2 on each member was
voted for the i nsuinif year. Cliarles
Hatebelder of Woodstock for the mid
summer incotinK committee reported,
recominendlnt; that such a meetlnif be
held In Woodstock the llrst two weeks
In August, the details to he left with
Charles liatclielder of Woodstock, J. K.
Cusliman ot Hurllniflun and .1. II. Sen
ior of Montpelier, the comnilttre.
C. i!. Austin of St. Albans lead a
sketch of the life of the late Lyman
IO. I'eltilll of IllKtlKllle.
The llltlcers eleeled for
year are; president, W. W
lanllow; Vice-presidents, .1
1 III' '1
I ll
1. 1 '
III
i.v M. W ii'
-s .f ih p.. ' -
,1,1 11 "I 'o t .
I t , 'US'' lo ,i
-U1P"I.
of II. e , ' ,
. trin-; Thin -
ily payment
ii-N I.V
'i , , nt "' I. .dies' week 'lur-
,1 nl ' h " I III' II 1 1 ly'41'la
il" , , I I . 1". ' i ; I ion i:lvell
i He , , i i,- . i i Ii.i mbir bv
Mil w ii- of Hie ao"ruor. us-Mi-
C II Ste.irns, wif- of
, r o runr. and th" i.lioi
, ifuv mors. I t" - eveniuif
- i .n ibl' a - v.. in and d'U'.i
i mike n but ttic at. .-mini. "0
i 4. . eollipo'- 'I In-,' ly of l'"l
I el, - (Mini .i'i . . ri - of Hie
. . , 11 1 , . I i- .Illi"'!' was pro
,i. I, d -M'h tl1.' il Hovers and
. 1 - .,1 ' ' . - I i If ol l loVI I'll, II"
.' I. I I' ,, I -, Ot tl e I'list
I . MiiK i I i , I , I a - lisle 1
w .." : --i-l. .1 in li .'civilly I."
I st. ,in - "i Ji has i.i, Mrs.
,i n.im oi la. nil,. id, Mr-- 1,
Mtioi. Si tutor Simpson c;
el' I 'i:is Til. i oil e.ill
!'-" I Hose o,IIIK -,"S Well-
v Katni). Ki-h. Kb ti li..r,
H.lMb, .l.lllle,. Slnip.-on.
' W.-1N- It -j h otlnff
i. H.ildwui, Ilurditl. C
llolbi k, l.-li.-un, 1,
M.itli.-on, l'.irk'i". I'iiree.
Itobmv liowi.md, Slack,
Wan- in .mil n. mot ion to r-
I"'t. The l.H ,,
until Hni" and passed, .
on; h' anl in tl, nepath
I-.. 1.
i i .
-l ,lol
A-hli '
r iw 1.
I. "I'll
!h-d I ir th.
f.-'ilt'd a-
liuMon,
1 "Ullll K-Skllil'i'l-,
no v. on.
u pi ntcr,
awr ni.e,
I 'rout y,
Stevens,
unsaid"
n te.1,1 ihr
few ,ltl.- he-
mi.i. iNTitoiirci;i',
II- Siii.ii'ir l.'nion of Wii-hm,.),,,,
ts of l;is, lelntniL' lo
'I u.ud.'ii si-fiN
i oin-
Mi
Mi
, i.,l
r.i.'ni'
I I'., rj ,ii
ibs. Mi
M '
.1 ii-l,.
-I" ' '
. il
liol" '
1' ll
dole 1
I 1.1'
., mim, r. a
Ml'-. ,.)-',i)i
M M.timur "
'. ii oi I'. rrituvirah.
' U.nlni', in. I Mrs.
l'.i k.
- w i- 111 rll.'ll'K" of
i -i ii i i.linorii and
Ci.lon. I- IIIIImik
I n If .mil Sur-
i in ol i Jovi i nor
,1 i ir.. 1 . 1 1 y, i '.i pi
,i Iin--. 11 of tin
to 1 1 i ,il No. .,,
It mils n t Pi -,i . ,
ll'itlei on .-iKri'"'iltni
on motion m s. immi- liawb ui ri.mk
bo. Hie Senate ,nl ,,m ,,, ,,
SI.NATl, AI Ti;itM lO.V.
' illed lo oi ,1. , ii,, iiresiileni.
Iill.I.S l.Ti!OUrci;i.
.- " is- ii 1 1 or i..,ra of :,ti
I' uillliK I, i . ,i ill ',u, jIM",..
i.niscs. .meiiii-. i .it in so thai
1 oi.i.i lie l ll. III. ntfil peremptoiily ,y
Hie r .nil ty ami ntn miuibc r lot I'.-in,,
proMdc-l that ri'.nt lehition of nt.
Ii' nl I., twi en ap attorney In
shall be cause; coin.
.ul'.n,
I j vi 1
siv ju-
i l
in
n i
1 1
i
1..
a i'
ti i-
pi
d f
i a
t ,
I be I , i
,. b ill
in w HI, a
lib i - I '
, h w ,i- 1
Hid W.I"
,.l lHH ,
, k i Will
. - i 1 oWll
idtilKht.
ii. many years has so largo and
.iji.itie a body of Vermont la
biin leathered at Mont puller as
pu nt at th" icccptlon and hall
I'll
. to i"
w -
M1IIM
1,1 1,1
j , I 1 '
ipl, -
d
nil
th, St il.
n in Ai m
- fiiini.-h--ti.i.
The
linn I'lior and
. ip iti d in by
'I lo salb ry
itoi- and the
dam ei a until
n
OFFICIAL RECORD OF DAY
III 1 1 n to nice! UrpreM'nlntUi'ii liy Pliir
iillty Millie Special tinier In (In
seiinlc 'I'IiIh MoruliiK.
Call' d to ord' r hy the president, lie.
vutloiial (Xfiri-cs conducted by the Itov.
I,. 1'. lifed of .Montpelier. Jouuial of
Tuesdav -1 pioccidhiKS lead and approved.
Itlt.I.S INTKfini'CKD.
B. tl liy Senator e.irpmtcr of Ituli.ind,
lu addition to V. ri. 11(1, telatiiu; to In
vesttiT pis by Havlimn banksi. jliuk may
iiiiiiiicip.il bonds of titles or
Ji.vf-t hi
town of l
i i tti ( "H
S I''
f Id s
i k H
i
...it tiian
I, ink
.-ti 'i i iin I
il. "1
in) population. ( 'ntn
i w 1 1 ' of All iisoii,
Tl.lir tailed 1 1 rnj t ,
-. lr.,1.1 b h lei i,
i ii,1 iimi Ir l hi
anil
torni and c
tic i ,im" and a jui, ir
mitli e on judicial .
S. ,",:i -U .Sei.iior lay in, ,f Windsor, to
pa .1. c, Ki, unlit th. sum name,; com-
llllltl oil I klllllS.
S. ill i Hv Senator Ishain of Chittenden.
..i,,, mliiiK V. f. r.77, i'"l..i!n;; lo tin prcsci-
pi ii ol bsb i'h, my, . . 1 1 . siason for
I n-lnm; -o that it shall In- May l.'i lo Sep.
I ti lulu 1 I, Inst' ad 01 Mav 1 to September I
a- il now is; coinniillie on Manic and tlsh
in -.
maoi: si'koiai. oi:di;i:.
S. 0, iilatiiiK to elceiloii of ri prest nt.i
tives to the Keiural a.-s. nibly. Kepurti d
liiMirably, with proposal ot .imeiidinent
which would proMilc for election by plea.
ralil on third ballot bill by majority on
t In- llrst two. (in motion of Senator laud
of WashlliHlou. tin lull was oidcicd to lie
and made a special older for 10;."'j a. m.
on Thuiwlny.
oiti):ui;u to i. in.
S, 21, amendliiK V. S, 2071, n latins to
onis In March meeting, ltcportid lav
nriihly wllh proposal to amend so that
only females who paid a tax the previous
iar or who have bci u icsiileuts of the
town ler 1.0 das and who are liable to
have their lists taken i.m vot" In thu
March mcctlnn. Senator Hurdilt oppo.s.d
thu bill on the Kinuud that ii would kIvc
Ihn lloatlUK lupulatlou In a i 1 1 like Itllt
1 ; i nil too much Inlliieiie-. on motion of
Snuitor Itohlusoii of (ii.ind Isle, the hill
was ordeicd to lie In older that the Senate
mlllht iitt' inl the nieetliiB in Joint assem
bly. The tune for merlliiK in Joint as.scm
bly haviiiK iinivol tho Senate repaired to
rcpri sentatlves' hall.
Tim St natii having tetiirnol from repre.
MnlatlvcM' hall tho president resumed tho
cb. ill.
mi. i, kii.u:i.
K. 2), relating to vnlers in town ineetliik'S
wan callid it uiii Ihe lab,.. The bill was
read and also the ovist inn statute. Sen
ator .Sl.uk of ('ali-doni.i opposeil tho hill
and tlir nnicndmr nl pioposed. Senator
UK k' v of Orance (ypliilneil the pmposc
t Hv bill hut did not feel like Insisting
on Up p.iss.'ife I be Pill kilkd w ill n few
voles f.n orltiB '
to i limine ipttnl slock .d I '. It. Web-h
Maple cotiipnii; committee op lorpot.i
tlol's. II. 1!' liy Air. liiilinir of Hnr'twnk
aui. iidlni; .n t ai'tli rziiiK II idwnk Acad
rii and graded .-(hool di-trut t" is.-u
bond-.
II. I!'- Hy Mr. Shaltink of Kib n, t,,
filiate M.-hiii'f 111 I'alen pond; joint ciiii
mitiee on name and llsiirt-e.-.
II. I'.M liy .Mr. Shui-lleff of HridKewali r,
rtlnliiitf to disposition of intoxic itinif
hipior belonmnn to towns in State, s, -lectlni
n may sell same to hcnr,. m to
p, ii lbs without the Stale; joint commit-te.-
on ti mperanc'.
II. IIC-H- Mr. hiivntje of West Windsor.
chaiiKini: lenal rata of interest to llvi per
i 'ill.; icunmiilee on Judhlarv.
II. 1!, My Mr. OraiiKer of ilbnmstow n,
iinn lining Miction "inc. V. S., rrlatuin to
iieoi'dint; writs. Copies tu be b-it on nl,
witli town cb'ik; judiciary conuuittif.
II. 1'j7-1'.v Ml. KHIs of Hrattli-boro. re
iiuiiiiii.; peddlers to be lieensi d troin fir,
to ti,". uccorilna; to their mode of tr.uel
,ii-d ii.itui' ol tlulr business: w.iss and
111" ins.
j II. 1?-1J Mr. llandall of Shaftsbuty,
inlatintc lo check llts; elei Hons. I'ie-
ents a candidate, fioin serving on Ii '.hm
of r vision.
II lv,i- Hi Mr. Milliard of I'.ibol in
ci.asuiif komiihu's salary tioni to
fj.."i'in; State and eotiit xpf n.-i-s.
II. i'l'i Hy Mr. Ilapjfood of I'uii lo ,,l
taen part of the fitcman's oath to card of
instructions lo voters; edu ition.
SI'KCIAl. OKDMi:.
II. 73, ca'e of aiiimnls in tran-it. Mr.
o'Hilen of South Iiurlinuton iiuened
wlnther exlstiuif statute did not env r
this mailt r. Me moved toaiienl by ni.ik
lm; the time :s instead of '.'I hours. Mr.
Tilts of Hr.itthbnio iXiiiameil Hut the
linn iiaiiied in Ihe bill coven d Ibe nuittir
as far as transit m Ibis State is con
lermd. Tl.oiiKht 21 hours Ions . noi'nb
be ond that is erudt. The bill cm
hoi atficl shlpnifiits front Vet mont only
thiMimh shipments. Mr. O'llilcti with
drew Ins amendment and Ihe hill passed
as- n potted by the Judiciary committee.
Iill.I.S I'ASSMI'.
II, ri, amcndmif statulis rilallng to i -einptioii
of ehiirch pinpetty.
II. 33, amemhnif statutes lelatlug to pub.
hsluuir st.ilcinent ot county llnaucis.
oitni'7iti;u to i.i ii.
II. Vi, ain'uiluiK stalutis n latliiK to
publishing of iiotlcis of nioftings of bst
i en to hear persons nRgneved, was tin
fUMirab'.y p ported by the committee on
grand list. On motion of Mr. Walte of
11 de Path, tllf bill was orderul to He,
awaiting the presence, of Its inttodncer,
Mr. Amin of Ludlow.
pi
ih
i ns'
Heal
Ii" eili, ss I'M
oflice of usi ol.'-
Mr Orout ol 1
son for the nd. i
lint I. e on ruili o id
- tv of a ctiinini' 1
.-aid ihe commis-e
i ,i ill , mils ami b'
u-r t,i ih . pcopl
Mr. Orout sp"k
imt action by i
twren tlie ta p."
Mr. HIKei of Si
hrc'liy the action .
Mr. Oaliishu of
In this sort of I el
i d tin- commissi
lb gardeil ll as a'
people find its re'
:-oi"mis-.nilli'ir
nij Hi"
il is of
-in 1 a
pol.l ie ll
Iiakrstiel"l
"l'"d it. uppo
gloiii,,! thu'
to '11' St'i'
It I- simplv a
'or p -.'tn i.i.i-
: by i pl. lined :he ri -
" IVlllllt Of ill" "Olli"
and urged the neei -
"i. In reply .Mr St-irl
'. Is cot trolled bv th"
rise of ilns is of no
.it the State.
in I.imii of wi-e, 11.--I.i
gh I i till is be-
rs and the railro ids.
Jobiiftbury e-)laiii"d
.' the i ommitt"!'.
Hoyaltou didn't helievo
nehmfiit, and endors-
as north su.'stulniriF;.
uisy ira ilium for the
i"rK as ihrowing light
on lie railroad pto 'lem
Mr. '.implied t Itii'.'kinshain thought
the railro id loinnn'teo could not w, 11 re
port otherwise ll n aihcrsi ly, with tho
tistimonv nl haii'l
Mr. (I'lliiui ipi'ii'd as to salaries of
the commission.
Mr. Nutiing of .islunnstei moved re
iommitt.il of the b'l, but the motion w.i.
lost, lo; to lu.
The thin-: rr.nh' R was then refuse I,
.V, to i,s
IN I'ltolil'CK.Ii
smith of Sh.-ffn-ld, io
. lion, ways thI men hh
loaned at t per cent.
mortgages on Ver
io be exempt to an
pi'. lined value of land
i in town h"i-'-- s;t-
.Miinlpidier, Oct. 20. The anmml
llleelilig of the Vermont Society of Co
lonial li.imes. held In Wood Art (Jul-
ici, was caiieii I,, order ut len o'clock i
this morning; by Mrs. WnHnee Clement
of Hut I. mil. president. The Invocation
was liy .Miss Anna c. j'.irk of lientilug
ton, after which the toll f members
was ealhd by Mis. .Mary H.iMer San
ford of HiKlaud, the rieoidlng- secre
tai, to which one hundred member
responded. A lisi uf 1 !i ,.w M,.,i.rs
was then lend, whose minus had not
appeared upon the roll.
Miss Aniiu C. I'ark, the llrst presi
dent of ihe society, and perpetual hon
orary prisldiiit, gave a short address of
welcome.
Mrs. Wallace Clement, tho president,
then gave a few wolds lu lespon-e and
of greeting to the m-mhcrii and friends
Mrs. Mary Haxter S.uil'oid lead the
report of the secretary which was in
cept id and adopted, followed by the
treasurer'.- repiu I by Mis. Cora Hotter
Chandler of Mont poller. The i eglstrnCs
icpoit was read hj lln- president, Mrs.
Clement.
.Mrs. 1". W. Weeks of Hrattleboro
read ap intere-tlng oldtuai-y notice of
Isadoia Wliitehlll K'euney of nanvers, '
Mass. An obituary notice of Mrs. Alma
I'atk Valentine of Hennlngton was read
by Mrs. Dr. Itoss of I Icnuitigtoti ; ot
Mllzabeth Wood Clement ot Itutland by
.Mrs. .Mary I'. Cooke ot Wellesley.
Mass.; of Mrs. j;. i ;. nice o)' Houltuev ,
by Mrs. .Mary Haxter Sanford. .Miss'
Anna C. Clark rend short poems writ - j
leu by Mrs. Alma I'.uk Valentine while !
on her death bed.
Mis I'. Stewait Stranahan of St. Al
bans read the Joint i esulutloti which i
will be presented by tin Colonial I
I lames and I-iaughtet s ot the American;
!leoliition in a petition to ihe l.egls-
latuie for the erection of a liicinorial .
lo Svlii Wnrnei ami Uemcmber Hakcr. ,
The following oll'lel rs wein
ee, led by ballot: Pro-blent. Mis
Wallace Clennnt of Hullalid; lsl Nice
president, Mrs. I". Stewart St ra nahaii of
SI. lbans; 2nd vice-pi e-ident. Mis.
Kittredge llaskins of Hi a tt b boro; 3rd
1' e-pri snlellt. Mi's. Marv I' Cooke ol
UYIl.-b , Ma-s , lib b e-pi "ident.
Mrs Alb.-rt 'i'littb' of Pair llni'ii, P'K
istrar, Mi-. C. ll. P.. Jennc of P.ialtl. -boio.
The piosldeut i.- e-offieio ll.e
llrst tifiubei" ol the lm. ird ol managers;
second member, Mrs. J. K. Huxton of
Mlddletown Springs; third member,
Mis. I'. W. Weeks of Hi attleboro. Tin
business meeting was ad join nod at
noon.
At the joint
noon by the 1 1
civing parly
the ensuing
Stickney of
11. Ciishmiin
of Knrlliiu'toii, P. Alfn d of Newport,
P. 1 1. Miblon of Itutland. sectary,
John II. Minims of St. Albans, Hon
urer. 1 1 Ira ni Carl, ion of Montp'll'i.
boaid of tn, i lingers. W. W. Stlekmv, i x-
llfrlcili II. I le.iitl .'Hid J. II. Si'tllrrj
(oi .MouipiMi" r. u . iiuiion oi iiaru
wlek, II. II. Hlani li.ud of Springllebl ;
; librarian, i:. II. J . -. - 1 ot Monti" In i
I.
Local Items of Interest From All
Parts of the Green jtfoun.
tain State.
THE NEWS BY COUNTIES
The Inoeikl Vnlley, Village np.Vorth
I'rinii the Island In the Lake to (he
P.'i.iiiiniiile, Along Otter Ceek
oil by Ilie Shored of Wlillr
HUer f'mereil !i,v Spe
cial Correspor dents.
ADDISON COUNTY
BANK BURGLAR SENTENCED i
of
MIDDLEBURY.
I.liol
Viiirenie t iiurt t;ies .1. M. Mel nrlliy
cii"ii vtirn in Prln, n One I'liti'
Argued clej-ilii .
Montpelkr. oei. ;i; When s'loieiii"
court went in tills niortnng J. M. M' -earthy,
the Windham County S-irigs
b ink butglar, who bad previously v.. h d
his exeiptiotis. wa- sentenced to not less
than sc v. n l or nmrf than eight yens at
hard labor in tin State pil-mi at Wu.il
sor, to p.ij costs of iiros-cutlon and to
stand ,-omiiiitte,l until the sent' ice i
eoinplied with, lu septcnelng M"';itth,
Chief Judge Howell said that in view
ol th.; confes-lon of tile ri .-pond-nt
whK ll had resiiltnl in the c i.ni"tiiin
of other.- engaged in the burglary
with him. and of othrrs gulliv of grnvi
olteneeH the couit had ibi-nhi! to inak'
his sentence for a short, r titn than
would otherwise have In-' i, 'Ion.'. Mc
Carthy was taken to Windsor tins noon.
W. S. lienn of Newpoit, a menib"? o!
the New York bit-, was on ihe rec
ommendation of John Young of New
pint admitted to prattler In this State
and the oath was adninusti n d to him
hy Cb't'k Snilllr.
In the Windsor i aunty ease of I la Heed
vs. Oilbfi't .. Ha vis. breach oi covi aant,
the Judgment of the county i ourt wa
.i thrilled.
only one c.i-" was argued tn-ihiy, 11-. it
of Olive o. Sawyer and others, it al. s
S. lrah T. Chtiieblll et .it. trom win, !-,,,
! county. At ten n'elnck this mm nine the
i ourt t ink a lecess until nine o'clock in.
morrow morning wle u tin- m- of Stat"'
vs. I loin y M White grand larcii, from!
'ot-aigi eniintv. w'll be arginl '
i ne n.iiin or c. .m. i;ra"-. ie,,r.
ti- ir mi H"niibigli'ii. should b nbl
th b-i ol otni, in , - j i i in- tkii ii,,
i . Ullll. elloox
P,
-l 1
1
lb
Ni
M
Mr-
'l" Wi'islpf, a w. II
I hi,- 111. ig... wa- 1 mild ii- .id
his hoi ie on Depot stn et Tliur-..
mg. Mr ;ad In en ..bom town
tl.edny b"toir and ,-e, mi ,1 oin"i u
i Ollse of hi- de.'th w is In ail
I 1 1" W.i s i'.-. i il - M : . 'i , -j
I v ii w it" in 1 i, i i i ii.it n ,'n , '
j til i nirls a- P.llow - i b ,ri. - ,
I Chilt'-itib u, U ilb. in, m . ,, ". r ,,i
I X. J . John Woo-", i o- M mi ,
Co urge and Low u.
In;'. Ml-. A i
' N. J.. Mi- i: lu ,.,
I lord, Mis Will, .i
i ? . r..i .1 el V.
this t Mr
O H in. m a
I' lltb rrmoi I
b' r of tin Mason
Word In- Li !
' death "' I. in. in I
. .ir- w.i- a i iti. ii ,,r i
wa- a 1 1 ry pt ,,ni i, . t . n
I the ot'i of ji,,g. "f pi
Judge Slade lb w .- !.,r
I pat I in a- of Jii.,i. H'i-- ,.f
hen 1,,. Ir ft la ri I'. ,
wher. b" was go , - i-..,r !
atti r w li , li be i , M-:n, I ,
i Si.ittle, W.i-h . win t. 1 i
j pru tu i . n w hi' li -no. 1
stlrvivro bv a wif, w 1
I Oliver S" "ranei ,,t Hi
son. f ! rg' . and 1 . .. ,
lib Kt, 'pp who ri - I i1 w i
.-".in. thing or an in n i i
pi to d .H Cie hotn of I: 11
had a i hi.-k' ii hit. b. ! ' n.
I.i-- win. 'i i otnnn '"" d ,
I' ml I on 1 1 . 1
in i ,t . .mi. off w i 1, .1 ''
ehn Ki ii - T! " , 1 1 1 l ' i , i
six nii'irbs "Id
l.y ii Amidi.ii of c.
honor of -honT!n'- ii
lli'-t d i r -hot in h
son -f'l a 'i i in: 1 wi
eld .mil w igh. .1 il
' ?.e"l
1 t
v t .
w bo for
- v 1 I ..
'w
'b
.t
di '1
Ml-- I'-.!' -
ri,.
.''it h
-'. l'"rl
ui'
I. '! -
M
pi-l
S 1 -
I I.
1-t.l-
'd to
Tin
lb-
Tl
and
"111' v
diir w ' I-: ! I 'i .;
-d i .I'l "!'' ,. ,i
t it inn v o i 1 1 1 . i
-ii tM
thr. . -
H'I
BURNED IN ELECTRIC CAR.
rit'iption given this after
A. H. and Dames, the i
ioiisisl,ii ot Mrs. Wallace
I'. II. I tin ti (nice
. Medical Collem
lio-ton, I l I : - it
that during lie lire at
n Medical -.Indent in
I'erislieil In Iliistnii.
lb i lop ' to-dev
the
Hil.l.S
11. 2 1... by Mr.
Pi-'vent double t i
committee. Mr 11'
or less, secllied I
moiii i al i stnt. .
amount, eipial to i :
moitgagcd as li-l'-
Clenient and Mr.-, lloiace P. Der of Hui
land, Mrs. J. IO. Huxioii and Mrs. Leon
id. is Cray of Middb-town Springs. Mrs. P.
W. Weeks and Mrs. c. P. ;. Jetuie of
llr.illleboro. Mrs. W. A. Hitgg- mid Mrs.
c. K. Cbamller of Montpeli, r, Mrs. p. S.
Piatt ot P.niltney. Mrs. J. K. H.itelieliler
of 'A hili! ltiver Jiiui tioii. Mrs. Hindi s of
Vcigennes and Mis. Iiatchtlib-i" of Wal
hugtord. ''li - usher.- v ,-rr Mis. c, a.
liale. Mrs. Hiram iiulelon. Mrs. W
I Peirm oj Montpelier and Mis. P.uti rsoa
jot Pair Haven. The pi ngramni'i vas one
I of great' inten st consisting oi songs by
j Mrs. Asa Chllds of Castbton. Mis. ii.im
loilh ot Waurbni and Mrs. .1. M.
'Minims o' M. Alb.il'-. rr..i!ing- b .Mrs'.
. i;. Terrill. with W ild I - oil in tiir.i.
Solos were .eiidend by U. M. Wilder on
Ihe Huf and lsarl Porsel-,, cornetist. More
thai- ;." bub " wen- in intend. iin
JUDGES OF PROBATE MEET.
tile lio-ton Lb Iteii
at Pun st M'lls last
I iiinn. an , mployc of
barns ,.;
Ibnlway coir. ,iany
mglu. Thomas H.
the road lost lit j
hie. Dunn, who has hrr-n eotidui tor lor
two ears was accustom, d to sKep in one
of the inrs which was destroyed. Mis
body was ret ier"it tn-ilay. Dunn had
In i n a student at the Pnisersity ot Ver
mont nii.dical st hud and was about to re.
sume Ins studiis there m a short tunc
Mis home was at Hnsiiuiy this St.it.
Hallway omp.inv olhci.ils e-timal.'d to
day the o- fiom lire whb h Initni.;
.ili'i'H ".il oil's a- will as lb" b irn. w'll b
fleii.tnii.T'ln c.,u.-e o the lire is supp,,-,
lo have hten a broki :i wite.
j ' in. in Hi o-
' V.ERGENNES.
( James Cri.ne. a rtiran rv-.
pi Inter ol this cite, died Tlr.r
ino,n at hi- home on Wat' t '
! the effi Ct- "f th. sbo" li Ie
j S II 11 I'll IV ,, f! 1 "lo." Ill .Ii, I
I 77th. i"ir of In- i lb i- s
. i w si-ti r-, lb" M - "I'i.
P. i 'rain'. Tb . w ,
ogd, nsbiiri:. N A i i 1 ; lv
longed to one o' th ' - i
' thw i it . ins j, tt. i - pi In.
' '..v'. Mr Crane th..' . h m r 1
b"ii. lit
tbe b. -i
pn- ibl
mi bci
Ml' M '
hois' -'
t.li'nb' r
llle-l -i
of a oil, u,
i dlli alioi, .1
ill tin- . i
lli- i .lu. .in
ne ri l I'll li
booW e . r
il ."nioi :. I'
I, ei fill . I
ll
I 1
t.
I'i
111.
NORWICH IS CHAMPION.
tinted
Joint
K 1 1,1, PI I.
pieventlon of cruelty
HILLS
11. 77, tclatlni; to
to animals.
11. pii, auieudlng act iclating to rclionl
age and admission of pupils.
II. I TO, amending section 210, iclating to
assessment of county tax.
II. Ht, relating lo previ ntinn of cruelty
to animals,
HILLS I'ASSP.D.
II. I'i, legalizing ipiudn nni.il nppralsal
and grand UMs of (own of Hartford, tjue
iles hy Mr. ilapgoinl of Peru as to this
bill wero answered by Mr. Hherwln of .la
inflict. II. Ill, legalizing grand llsl of town of
.Volcott,
II. H'i, aiucndliiK charier of Dellwood
C'emtleiy association.
11. IH, Irsiill.lliK grand ll-t of Andover.
S. ;;c, relating lo barter of Jllaik ISlvr
Trust l ouip.ui
il. (ft. bgaluing n.ii p,i',iatbin of Swn
ton Sa i g' b.i'.l.
resolution fiom the Senate adil-
mg two membeis "f eii'di house io Ihe
special luvi -tigatmif eomiiilllie for Slat"
institutions; employing a step vr.ipher
nml taking tcsibn"nv. Adupted lu eon-
i ui reiice.
on minion of JH
baps city the fin'lii
.oiirnal v is dispell
On motion of Mr,
the Mouse udjuun
o'Sullhu of St. Ai-
rcidi'-g of the dady
cd with.
Parsons of I'Meteher
d.
ST. LOUIS LXl'OSirio.N CP.HAM SP.P
A.vATOH A WA l!Drf.
The Pe lival lOinp.iny com-s out
proudly in this Issue with thu ainiiiiiiu''
nieiit of its Ornnd Prize award ju.-t givn
at the St. Louis Imposition, .showing that
tho Pe Laval easily holds Its old position
at the top ot tin' separator laild'r. The
New Ymk Hun, in reviiwmg Hie -.:spn-sltloii
awards, pertinently says:
"The lira ltd Prue for Centrifugal i ream
Si paiators has lun award, d tu The
De Laval Separator Company, as was to
have him expected, showing that thete
has hem no material change in tho rda
tin position of the si paratnr maniif.u
tiirei's slnco the making of .similar awards
at liulta'.o, Paris, Chicago and other pic
ious Woild's 1'UposltloiiR. The De I. mil
exhibit at fit. Intls Is a handsome one, in
keeping with the pifstige of ihcse will
knowu creaming machines, which hae
done so much for modern dairying ind I's
prod nets."
In reality the P" Laval won double
highest honors, slueo the Cieaniery Patk
ago Mfg. Co., ehiel' agents for tin rale
of Its factory niachlnes, also carried off
n Orand Plizo for Its iniignill.-' nt x
lilblt of creamery and dali j apparatus and
supplies.
The De Mval niachlnis aic eiy much
In evidence ut Kb Louis. Asido from
their own large display ono ts used In
the munition of the, K.xpnsltlon Model
Dairy, one In the Jersey H.iru. one with
I Ik Shuithorii Herd, another i- found
In Ibe i;duc.JtInn,il UiiIIciIiik. and still
i uoih I in the I lil"d sir, u Xpcrl.
oi ui m i. i st iimn,
lias Ill-tented Ml .
(ireal (ele
Niuthli'1,1, Oi t
gi ther with tb e.nl 1
v ei .-ity ai e i flel ra iliit
'riiioui College.
initial!.
'la who!" town t.i
- of N"! v.n h P..:
tl .- d !'' at of tie
11' !"!!.'
I'll I 1
'"lo 1 ,"11
Hl'l-.b 11 O
tltll' 111 I '"'
111 I'l 1 1
I ,ll-' '
bur- l;
out Mr
:-'"l al
print
low n.-tr-i.b
;
- . i"
,.i- ih.
i it. t
r. "Mi
I otllp
' . .
w ' ' -1
,,1- m i
I i li
Mi
III
il ii
.-' 1 1
oi ih.
rii.'
Pnit. tslly
at tei noon
inont
S'.olV
bv
id
Not v.l.
P. to "
this
1'h s
po-,1
,,'l ,1
1
'. Mr i i
-uni. I 1
i 1 1 1 t . - .
h- p i,
t, r i " i '
i"
Propose
erl"lll Hills tn liili"iiiliii"e in
Legislature.
Montp.lbi. oi'- -,;' .iiiiiu.il mill
ing ol tin- prob '! ui'!-!' ' "I ih M It"
was held this . illi moon and ev-nnif -n
ibe otfli ' id Judge llliain c.irl"t.iu ol
this cilv with ai. iiuii.-u.ill lai'ji; ntliii
ilaiiic. P.esllles Judge Carleton thus.' pr.si.lt
were Judges T. ''. Sea mi- of Woodstock.
M. A. l'.lnghaiii ot Hiiillngl.m, ll L.
Clark m Castle'oii, T. C. Hobbins of
Hutland. Itobort cha.-e of Outhlhall. o
V. Ktl'oti of St. Uhans. W. P. Smi'h
of SI .lohnsbui-. W. II. Nichols of Hid -ilolpb,
W. II. P.Hss of Middb'bui'. V. M
Alfnd of N'wpoit, i: A
lirlslol and W. P. Ld"
i liekter.
Several bills that ma I" pilscihi.
to the present Legislatnie weie lulor
inalU ill-eu-s'id among them one pto
iding In substance
shall take the same
propel ty left
no siiiwlvlug
take Irian i
1 1-, impii nsiii'i of i h"
Mnl'l
to .1.
111-! ,
till
1 1
tl'
M'lS'ltllie of
i il ui of Mun-
bury
It i-
y it nas
111 t mi
.lid w i-'
n ! .n.i s' l 1 nl
i" i ''. n-l pb .
, in ' Mi, f., 't
Tb r wa.- a
saint, by ",n
p.u'iul , ( . r. -
thai th" husband
Inlue-t lu pcisonil
by a widow win u lhcio m
l,-. ue as Ihe willow would
i deceased hlisban 1 tinihv
1 plvi s Norw Ii h Ha
I Statf . having defe u, d
' Saturday, O, i ,V r 1',, i7
I I rsi 1 line in Norwi b .'
deli iited V I'llloiU. ' 'll
.Mll-.'il oil Illi li P 'II
' ni" t hv the Noi thrte'.il b:
I body "f .Sol wii b and ;
' Cairl.i', s w, re ri ad "'
1 bull t. Iin to t lie 'IMS' ts.t
' U'spla of red lights, a
mms and a night sunt
I ody Lclehrulip
1 W. II. COIIl! AI'POINTKD SI II. Ill Kb
Mouipeller, Oct. jii- tioNeriior lit 11
has accept, d the resignation of 'I'll. id
M. Chapman of Middlcbui- a.- sheriff of
iddison cotintv and has appoinled Dep
uty Sheriff W. II. Cobb of Mlddh-burv
to be shcrltf of thai oiuni iiulil Di
ceuiber 1, next, when Sheriff. elect Olin
L .Smith of .Mldillebuiy will tak. the
office.
lll'NTP.U DID NOT PAY LICLNSK.
I'
N
1 ' t.L
' "I'lp 1
t,m .t 1
I '
like ciivumstauces-, otllir measures ai
fectlng probate ,aw wue also discussed,
among them one which pmvldc-) foe the
llllng of new probate bon Is lu subslltu-
lion lot those already on HI i appllci-
tlon if an administrator, i xecut ir, tins
loe or giiardlaii and that upon tb a
ceplanre ol such new bond by the .'ouit
Ihe sureties on any old hoed shad Ie
,lls"hned (i tun nuy liability accruing
in futi.ie.
A bill now pending before the LcrIsI.i
tuie introduced by Mr. O'Sulllvau of St.
Albans city also affects probate law and
was favorably comm'inted upon hv tho
judges present, This bill provided In sub
stance for tho assignment of Household
furniture to tho widow when there is no
surviving Issue. Another bill discussed
was one providing for Hm tiling In pro
bate court of lccclpts uiul returns taken
from licit- or irgiitciH and upon dual
hell lenient .mil dn-n c of 'IPtrduiti.iu
null paper being lUeil theif
l hart,. f 'lmn ir ii
t! i-
C i'
.1 1 -' L .1
1 W 11 ll I1'"
In "In
n 1 1 .pp
i'l , . l
ei w i .
oi tl 1
V 1 ,
.'' t i
1 1 ' IV
- 'S 1
' .lllll"
, Mull .'
Moiida
M I.
1 1
lu
lv 1 I. 'HI
It Is tipoited from Chittenden that a
lioii-iesblent deer hunter in that tovr,
.titer lniiilring from a game winhn as
to whether any change in the liw had
been made reuniting lilm to take out a
license and recenlng the answer bet no
such change had bon made to his knowl
edge, proceed! d to go hunting and old
hunt deer all day Satunlay witli the
waiileu himself as Ins eomp.inlo.i. 'Ihe
next day, It I- alleged, the warden de.
niandcd from t In- non-resldenl the pay
ment of the JIT, license fee retpilred hy
the. law passed the day before the hunt
ing season opened. The win den stated to
tho non-rr sldent that the alternative
would lm his arrest for hunting on ,at-tn-day.
II Is related that the nou-iesl-dent
tefused to pay the license fee, mi
der the circumstances, and was perfectly
willing tn enrty the matter 'ntn the
courts. The warden did not mi h the
claim. If tiny dei r bad In a slid in tin
day s hiinl, thli.p- I'.'gbt bnc -'.mid
rillfereiil lo thi oi.i of th ii1 I ui
lull bf a 'nothing wns nn, in lm i I ed i
c i-irdlnp nnooi I . I,
hni
, i i
I
ii ll
t .
. i:
th it
I s. . i" i ir C"i l"i
I; , I ' Ha.-.' Ii
I 'Ul "11- 1 -. in i - b I
1. 111. i to he lol I 1. .1
t I.i an 1 1 1 1 1 I.i iin l ,11- I I ,
Til., obi, et ol ll I'd' I I '1
null' politli.lllv III.,-, who ,r, .
lo th. license of b v. r n . ut . f
iUni' U lib'
On Monday hi'iiiiil- the lb'..
D.ivics riniviii tb. s a i 'ws
wei k hh si-ter Mi- I!"'" rt-ilb-,
Colo, had lu i .ailed i
City, Mo., to alt. nd l. r sum,
years, who was r. a li..-i. t il n
with a broken back ni-t inied a
road wrei k. Aftir lit ui rn u f"i- i
the nung man dud .n d w is i.ik
home In Louisville Colo . wh. n
ncral was held last Sui'diy.
The condition of Luther Poller.
been si rlously ill. is repot lid I
what imprined.
Mrs. P. M. Orandey, who has hern
for several weeks lioia a -low , ver
It.
la t
t i ?.
' ' i ' . i s
a.i.l a
that ' iv
n : i I
, " di't
, t .1 ll
the t
,x bo has
b. fon-e-
teeo cl ing
The case
Was tried
nml a mi
of V t il in
and Mi I
and is able to nt up
BRISTOL.
of V N lllll s
b, In).' Justice II
Pl'idd and a rn)
i igi - nd . '-t ol
li be k im, in a.
M irv 1 i.i
P s n I'll I'l
i 1 1 i d r i
i Mi
1 M . i
O ontllliird on page (no,)
HI
I

xml | txt