OCR Interpretation


The weekly tribune. [volume] (Great Falls, Mont.) 1891-1894, April 11, 1891, Image 1

Image and text provided by Montana Historical Society; Helena, MT

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86075242/1891-04-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE WEEKLY TRIBUNE. -
VIII. GREAT FALLS, MONTANA. S'ATURD)AY, APRIL 11. 1891. NUMBER 8:3
IES' SHOES!
o h tll i ar) sr thir wrnd s llCom
0 onid Itee k iselStyl theninJ.. Most
S dpfio nrd ai d il rettIn i... ( f orll r,.;
made fr t hi' lurlu.. .f pri it(ting
iL nIrt will , I Ida.f lr t lrtlrigi th,,i.
i oM.z ." f r.li.f whl in !au asr taking
, h ou iio. know Ihlt ai l mitak, han
iD iwnnlllar.r. ('llatort a. wll 'In
apllI Iuwhlal ) iinrll r ftraad ItIa yon are
a obtain fro m oIr aAND.Wa;hI'T1)
4 YIII IHOE. Th, r arn adl,. 111 l.,
-It r lt .\r mrica and sre iwrf*.tly
Our Cloth Top French Kid
hoe* in "Opera" and "Corn
iolwsense" Styles are the Most
m.ortable and Prettiest for
pfng and Summor.
b ,la , th,.t. ill M I ...t - iz,'i- .itl,
t ., .Ih,,., f,, l s rn...... . hu.. oo5 . .. ,,
.--It
WE HAVE
2
First - Class
BusiRness -
SLiocations
First Avenue South.
WE OFFER THEM
heap For Cash
ibbetts, ChurcIiH
Co.
_)8 Central Avenue.
L GREAT FALLS.
BLACKI TOP SHIRTS J U T R GT.... ....A I G. T IT JBU LACK SOX.
HITE COLLARS.ARI G . wHIE ,IS
I.T I ATCH
AND Our buyer is noTO en /out. /iomu from The Last. In hii lfttr d/ted ý1 i' 1ork, Aarc c/ 1st, 1891, AND WAIT.
we are informed that he Caught the Market Just Right and has bought quite heavi.ily. Ie state.s,
BLACK UIDBRIIDEAR "You n ay look for thie Aobbiest Line of Fine Clothing ever .displaUed izn Great Falls/. .s soon as they BLACK SILK IlAIDKBRCHIEFS.
WHIT TErive uwe will marhk then upon the basis of a veryi! s.nll sw .,r(rgii, and will take io ai tag.clra e Iof WHITE SHIRTS.
WHITE TREATI.T, bought below refulair Market Value.
-.RI. TI~E CLOTI-T T
MILITIA COMPANIES ARRESTED.
Capt. Loar and his I)eiptie.t who Fired
on the Striking Mineri
Arrested.
EXCITEMENT INTENSE OVER THE MATTER.
Th'e le...t Act of Indijcretoln Mlight
IP'relipitate.. l Ihtwly
It rilie.
lOnte of it., (;'lreateit Str1ikes thalit hal
Ef.v1, I h lurredl in the ('tinln'tyI
I.ikely to 'l'ake l'Inee
Ih1y it.
I . Vl I'ii..i lll i In. ll.l- is
in a fr.".ir ..r 1, . i. , iH ui nl 1,1iilght -tr fili,
il r l" 1 .f (ilr '.ili. til r iL ,iillt it dI, I lll nr
. hirti ll' f inil-llir The i. I11i llt r ilth
rutunl,: .f t M wlllll. l i . rh. . ".. ih lt I"irly.
this nlur iIII .Jiilnus M1l" ridh,111.1 iln l.,Ih t
\W o11d, t,, tv h. Il·-w ers. pllpl trl d 11 f e.l -11 ,
Julist it '." F1,414.1. :nnl r n \\i lw t \arrantr
fri h' : mtr l, ' ,,1 l lrn lpanil 1i'1. Nl. I , ll I'.
lilarri \t'ilS .ll Ithhi rd Illi riSu+. I ,r."ai -
all .l in ('ir' Ih'row li. I.l '.nlr . i , ,. Ii. lllnh
tin llil,, ~'"., (. e', t 1 M Il,.+ II;nii am t
('alhii r l ih rndh, u ll Ih,+ ,i ., ,u. r':,;,,.
1, .'.,1 to \l iu t I'leaL-intl anll sm, d,. l, , l
( ii! ,, . \ h , lar, thu ,i ht tIh;i1. 1o ..l 1..",1.
It is sl il.,l th , lItt ,l hrim s Ili I. l i l
,.,, . t-i, . I'. . \\ h1"ri , i. 1 111 I.. ls r.,ill llr
pi tll tilh, ;i'lrr s . 'T hi w r\%. 1-1 lt io l bi
hi.r., in - Ulia: nd a kll k n Ili, t il niril'
ulhin i"n w ql iil a liannll r li , i.+ i -iblh il
kiv p th,. 1.. v.= floll i r luahingth,,.trike r,.
+\ hal'rg .'. \\.l ,atihvr",i . hu.n t,.. ,,ll I
tili, si1, ui lt. al nd a lsrt fronthii Ih.h
ollit.i, \ rv .u. o if nnllslis I hluii l ity.
'I'Th, sh+fn.lintts wail-II a h.iarin. lind
tl'11i f.x .itI, ~iin a lun~t~l II ll jlrikl s ill li'riw
regih lul It ilmp.n ihre titho l ril bi eari,
fully gilrlril until li.hriiak. .Nihi\,i
wal-;s h;nirltt'l] tll ,. lyir . llllllr Iave Has
r'letiily Iark r oIId th. nnwjaip.er tin.ll
iThiiisitjiirianrs .\ the I na re nt a ln
tiv rig t iii n·ii i~iig·~ \.rIl I- I iiuiiii i~·g
irrftii ir'l r ftir ul tilnl tii tr. I ofJ tithJ
\\(ry+.Toll i ).i I. th. lll hl h, (;n h'l~ llir:: 1,, Of II
.;uits. lutl ,,.l,.,t it wo, hi nee<'+>.+itatt
f. ir lii t'ai, rh ri ll,. .u fter t hl i har iniu
htthr, \,, ir lli r-hni ht th il;it.ti.h ht th
rlntriklrs i' ' i.. l tritir. i hr tihta in lIr ing
ti 11.\ t 1n st'I\.~il- r-rr- . if ·11 [ I itt1
'onlne: I -.1 thlir iln|tita ++. i \t i ,g IIr'st
,lii ', i t a N III. a . Li wir,,l that ('IIIt. lt u rt
tid li t Nt.ivi iihi tt <m iatiil iit ihit ani-d
Ithat tah sl h ,l-al iia 'ubi)a i i lii' liadv nl· 'I'd
l'f, ri It ii ,' ll'I. (W tli,.r (IIily slil i thtat
l-Ir t lilt ramii'e ,l ' , trii i ~. isll -t i 1nta i
lrr.' - ii. i lliuie rllt lli htl l Ilit l. i .ti ma
."ir\+rtl th+' d atal , hb 11 tinaldly w,'ti+, hi.
rust hr , ill ,IIili ii-uni t l i- turit I , a iiitig
\'g iIi' ll.s * )t i 'hiiit n i. nt Iii .iiillrl i hil i ar
wirongl~. ni higtenurto r
aiw ti- rtIll, \\it l bti e lui i ii mi. Ie tirii
)f hn l.l. c plll.u o tI"lhell.
Sullui u i t' a t rnl witllH prlh i ivmir th
fo+r dis,,v. r:y+~ m'*.,inllt this afltierln<onl
we(r+, ,hsvHs ,,is I,\ .Major Kays s0,n tih,
laiyllll l l i ti llm i IIIIh' . 'l h " i liSt'i I t
tllytrl , mita~i- n ullrllt .g Iinit l d hv tiIIhii
strik+,rs a+s hbini instrumental in lixing
hailand it i is thit hailrquntii th til hl
irl tlh ul li. riarrilt il .a.r ill his
(]) lliamuhmuiaiugiuaur
t limn. utwi I4 uIIipel Ti.nrllst.
|ltII .l 1 \li Il'lli i, lpril ui. lhut 'IR.ec
.;nys: Thi+ h'rlninultionl f' ai gi,.antti+
iap ir tr iit watlm i-ent iurnnte iin this l'ity
t ilay ( h +i'lg ihi x h~ti a it : itd im tp ir lta n
hray is.i to .tlip . wink n . e sugar trUSt.
Tih. 14homlii wa'ts p~rac.thitlly consuml~ll
n.,t+'d at n meet'ing. of tlhe Phlum|,r:'
('oplI,,rwarl', asso'iation of the' Unt'vh
Stute, t be.hid atl thl. l~alayett- hotel. anld
Thrl.rt w\as n, attemt,,il toi ,isguis+, th,,
futl. thill th,+ odi.l je t f th, Inw,+tilng wal'|l
th+. c.nsidethr.'ti,,n of1 iplus+ by wvhi'h a
trutls or cotllbilnt tcoutld Ib, fulrlwllJ amlllnl
nusnuf.Iurl'turr*'. Ito cotr'ollll thll oullJtp t +if
uslt tdl'vist, eneans].- \.h,.r+,hy the+ mhothrinl
notetu . !t wa~s c.htim{,d that th+,rl lhas
late'ly, so) muc+h +,o th:t plihmhbrs'
'olpp"e ;r , Iare h s Ib,,. sallinr nua l,,ss.
'lht' w~ag)+of Iho.r+.rs had l.e,'n ,inthri
idly lilti..tiqd and ai hb.lhr lind +iotlndl+,
,.,,r',ition of aftftirs ini trad,, was, ,h'
airableh.
M.1innIeantll I.elsilature.
81. IPautl..\prii U. Trhe +,,nite, tin.y
Ipass.I th, .M1lelluh "tights" hill. 'rhe
h,.us,, Iassed 'lriplp's bill t, luni++h
frauds o,, tih' etllive fruntchistes. I,'ig'+
hill to, in~sI,,'. +,ahl++ nt public lehvators
andl~ (on',)tS hill re,,uiringK ,ighit hituris {
day onx ,nublli," works.
INTERSTATE 4(i)NVE\NTIOA N 4i .s.l).
Every Inmllhle'tlusl Ilollt.. ia t (.lto a tt r i ki .
Alot1 I1i t.
I'"'lrst.l li. April 9i. ''hi, n . rta;
c.nvelltiln of lminers ;allli o)perat rll
closed this I.'n:lins suhddblJ y. .\Aft'! I
tliere Imttl of i .? r ls inril piiiiiis. fir
their talk ;ts diila.lhred prilitllss., andl tll
jurnmenit \aIs mlr er ilsii, , tha;.t t fairly
anadei the iillers hl~al td s lilt, tholulgl
thely ,eepIl I Ith. proIul pu itio. . ll .ith ni
pilllet. This al tioI t l't lluit s lll 'tieillly
lthat the l li. i tila I iagrett lit has ll ti
blir"lishel, m l I th at the la iiv Ib.lei It
liietwi' li Ilth twit l.lises, fir l lli past five
vt irs arie l.llllkiii lt ill iu i lila t i ll e re
min.. Itirkirs iof liiithe t rentiion xxilllstplli
xttrk tiin lr e Ist of Nh i altittii. it.titai
diri tll' ll nh Iiiiii .l.rI ls if tilhlltiail ui s int
dire tli, . iI t hI i ali' mine ,, ,iiers Ui .th
iu tr I liI llii . llll ,an Ilt h rlIl: :
The txui ,ux;t tltani/itituns of Ilatr. tiei
Knitrlls of a. . iiiaiii lthe F.ldrati of
mlin till s Ir a ,at lill ir lii phlsal. T he ir
'ltiht Iur thlll in their hitin. lThe
mors inirs ftris I pruipsitiins in the rsip rt
lirhst lii iia ri .u lliiti i n pal of la1
Ila tr r lauti. Iil. Ire li uct ii ill I hours i ill
eighiit h uiri ih istit lul, a day's urk iifterh
the l1t .l . I. xit iiiili o iit iuiliilatulrs. fl
l .itul ,l ,f tiltrsig it. iuit if it dli'.s n tl
i. nerall.\ prh,. r il inlh.,in a ri asu-m, le
t itutp ,l it xi i i i tlli tl ill not illsis llt't
its enftrrit I i. h t ii i tit li ill
'rh,..,, hw;l i.,,J, b .,nli is at l'romt, th , tirst
i h i-i .f t h e t tintl, b it , rm , j ,' r
utor hi the, 1\\,p -'t te,. \ith. aml, ,'\ .f
Iiii. f ill tli.ii th m, . Imtlll . 'mu h i ,,ni
,..,'I· 'l li(·,ii .: 1 ,,, l It i . :((l· ,I)l( It ( 'hi i' ill ',,.
F f urI1: i'illi ' ihiii;l , h
i\ li i ill lil rt l l.u ti ri imit II l wi tini ,
ii ...lll. 1I,i.IIihll II.ll. (I~~lllillll·l. llti~l~L, lIIhI
mr. i. I ih., th m ut l lti t nilihm. h ,
i .,l ,i.t , ilip w tt .i . t li tlt ' Ilit, ii .lill .
hI ill' Ircllll lht.~iiI tir. -.llili~l) till. l(lld hi ii
lh rl t.i mll Iilllin h i t itilf l o ;iitf ti i l'i.
ml umt ftun ir a m'm'mfi ftroinmll pfir thu it
flit.a e 'lmi nui uv i lii' hirj.ul, ul n ii liilll.
liifilnan uniti Numutmh'u uh il ft mu n tiji onl.r
'rhit miiit miiltt ti fhl lmoit iirwet ii iti
-iir iili s i nl. ~mull ili:i Ii , hlt k It i iu iftl ii
iliil, uill th, h llI N f h.h f ratI ,
Eln Ilii .I il. tilt l i n l thl oiil. hllllt
it,1 t iilrt' iilni iuil ti t lm tim., t i- hlllir
S rli h m ii r.r 1f, i l I I t im' ii' alli, hiiri m ti mmi
timl'l mmh iri m lllmit.. I'mll timumr mmmiv tut. i'iut
I.,rt. ('aiirlliin IHue, lpre.idhhnti! f the.
I nlited M in. \Worlklel' salii, thi' opl.ratorl'.
w .il llllt iH r I ii , lrth ir ho'mi t ,ll i H rt i
pllayne. ..,'11 rni iof :l ( hIh1llii su . olillke nllll
I.Nhalf Iif mhi mmlll mil ,ri.it. 'lH l .iovI I I
ti;l .lt ' lil-l i.h i-. I byhi, l i i.In i ttimmi . r .I.
111NEW 11N FIRE
i ti illy. thu Ih um m.IIIuttmmtl I i u
Uh, .,, oi ..%1i,'h...1lt ills. lTh,.mannk
tit ulhtin.l r tllir l ti'ii tilhnd tht mili .
ii uirm li lmy milu , lai lti,_,u t. m iil d f hi i
lii inlmr, i r .h'lm L t, m ii i il lf ll, i hit iii ii i
tip f t . mm Uilit ,) tnim i,. thlm y fromii
mhmi ii' utu tlill, Ium i i rfiii f ll i) Ilrmlm h
i llth i l hi lil, :l l l. l tti.' r i ylllm uiilt u h iullri
.tilmi i im im, ut rfilg liii ri if , h'illfl r. "I'ftii
i, w s irit l 'iun l mmt lh in- t niimi ,is r. f .
I'r. Imuiuli. inii hiii tt i iitlt m luilihlhtit ii
ir. . ist rdu'n to iii'i tmiih mimhi, if iulu
wliu h thfi ri. l u t f xftflut ui prtlti rl .
Thi liii umliiiursi s l, tmifid t miig t iiin rltiurthm
up thimiii hii uielwiuL n t.i, Ulih. nd
I f it iuf lilli - ill (i!iif . l int'lll nl'rl-1
Ih ti lt mll im' 7 l (ltu ' uiinit . i r
. mr i tt '' til hd w ith ' t iltif i i h i diin
voluh t is liurilllliiut i i'l it . h. fts.
li pirtuiutmtiy o .irii . K i .d( lli il th'i
d r tif hnu et f th ' ihfti i t .h.u hlimttm nIlrl,
fu lly i -trI n ii ni t e lil..t I'iilu n t miil
iIf.'hi Iirl,. anil thalt hlasted illall wl,!kli.
i.rji Iui'r). ii iiig . r. it i i br.fuit mm il lil
co~i nt~lHl]lll |in lig~ht ilil liml) In t iilfli'% Ut
i utl mil . in h tI't. firul.
M'r. Pui ...\pril li. It rulilid all 10.4
ialid is snowi n t ul'lnlitht. It il. r r'pl rrl
Ihitv it hut' r it itei | ft l m'fli i n thiu t.h m ot
p,,hnl. in. lbh. tlh..
ilol,.l ISh ll.
l,,,li::ill,, IlL; ('ollilllthanl i.
Wi timlhlr.' .: Iho.lon 8.
.\thhvi,, s: W a.'ilshinto,,l 1.
%eon !lllliner>. 11{9..
Tlhuirsl.In ..\pr'il U. K. .\. Ilunh.? ,,f
l'hi,'nge,. w.ill uplonl hier ilI .%iilline,'
l'tore<4.:1 . I 'en r l w se'.o it
r ,i Vl,'' r mill,, llectiuK.lr h ,, ;ie
Ilimhl,,r m mpll ainly are'l reqlUe l,.li tol mll'lt
Prilhay i'ven!iln . ]t illi . ine s l nllp,,rtalin',
will !b. tr'ilisuill.'. Ilt' o~rdhr of'
!.:. II..h'lll on, H l-lreta..
\ll,. .J. I t& llI l, l. I0.0 1"i illl ll.
CLa1ll fo rsl hi edlwlooll.
E.xtrla flin, mlll ltw lity-rfiur inc~hle-v wlid
(Callllifriii IRdwinal. The. amu.Irih I~laur
hier compiiany..
REGULAR DUNNYBROOK FAIR,
T li ald Fee'ling E\istjlg liertwern
thle ('itizens of KingiStol and
Etldwaralville Itelllt in
a Hiot.
IT BROKE OUT DURING A CONFLAGRATION
Tlrce wat a. i Inong and BhfId ],wl F naun
ter in which Many were
IhtIly Injaureld.
All Insanille Motlt' Irlitins har' two
'I hailidn tilaln tutn CommitnlI s .
..uicide..
WVII.K I-, :.. '.. . lril i. .1lA niin
lillt ea11.1 n.tlr lt K(inI stIIn juiit llli'ri Ms the
riv r friiiii t i. iiti this h arl l) 'nilig wLhiihI
tlih ,o l lira. bri,..wlldJ, wain ,If nleri i in .'.
tiiiiitin ui iig a til. Maitetllh IttIt llfri
ldwardsvill, f ed i his was inih, the
ill i. l 'lpl i ri .i. ii tl itl .ut tii rtu
I olli l urnled fibe ll l ic· l l, h imn. Ai nluliibller
,f Idw rsll. .i!h. li ll whol \\l1r'l \watlch'iinl.
t .i irii si i iiiii ;i1 1' shurt i iilinn lii
ini l a i laltit . i'to ll tlllho iu l llu tllrl. ito iIs.
Ihu.i' wrl. lt ,f h iwanlhory iltilly that cionht
tie iiid is ii iieaipui was wititul.
[h ,i hje.1',i iu' i u 'J ul ii ,. itl' iii iiit i'l i'i t -
IiThii .fi n w r'll e 1;i o tiniii aiiirh ei.librug l t
iii si t hliiI IC ha i, ii i' Miliq ll ll' i 't iii n ti .
h'i'uuiiu its ii.i' i \li],'usl ,nh. iiu~ t55'jhh,,
Tlituhi' thtiui iniri i ii.. t hu ll t rt
\tiht thli l i, , t liip.ari'd iuilu tisiga . at
nie. wilh i th u iu t h'. ' 11 tanitli rlii
t'ireiis niri tite d ti'ni t . tariers vilhe
iai tthi. tietl sabiuu Sil lirl it. liusi
i1iihis i i I tri ll iin ai t,. i, 'sing laitit
pulit , utilt, bIa k hi it it d. an. ills
ltie lh, tim tik ii iiihl t il ti r i trti . Ti'hu
light \was liili7 atni Ib ,loo y iild whenl, ilt
ihe' teni ofI ani liouri. , th dwardtr~ ill,
if+lricel- werel pilt to flight,t Itih r,. wer.' il
buiiy for holur'. mln it i.. frlelrdi thiat two'i
in tthrunu. unei-ii 'i.fmi tiir iiijuriis.
Iiultiy s is lrrut-t.. h iiit s i w ii'lit jatil.
Ani t nrnie Mitishe hltte i ilt. tier Twoit ('hi.
triple traigtly oneurri.t todlay. M1r. An
Irhw 1t)r,1t tilled iher l rn t chiliren and
then to.,k poison, l.ying shortly aft.r,
.ananittinv the terrible deh d. Mrs., I,11
but retliilit" returned l frmn i l hl. aat inl
1t",t' iu .1111 ml. I Uh re. Il;l h hbl.s been i nil
fotr eli,.ril y..earn. itll;li tii,io i year iagoi
cidt. hut he.r planis werlie tistl hrd aid
lfru, trat i. after which she wats adjudged
insane and taken to thet asytII . i ut
ion this oi sionI heir Jplans were very lt tutu
plttr iat., hoirribly successt.lt il. ,everything
.iing favorutl. .tifore the chihldren
f girl anl d boyi. unIged respecitivetIly tev'n
and ninr. years were dressed, slei took
lith t Itt hi kitchen and with tan x
irutsht.dl their skull. . Shei thtl n r,'placii
the bodilits in bed, nailed the doors thut
llan aftr takling til ,ose of i'.ntntriltedl
Ih,. limltd ouit iof the wiindow and
md fr til t neighbors to ,.(,nue mind seet
he.r thiihlrn. 'The door .wasl florced open
Sthoi fle sight was sickening. ()i the
bed h.;, th.e iingled foL h rm the two
ittle ones, while in the. kitchenh wl. the
insllne mothr in lthe atniti of death.
Thie nt iher ind in great pain it fe
nillI l aftilrw rdlls.
Ocur ugint ls more 81li0 to Y Klri t aonth
selling ,or g. s ion thIeir meritsl. W
iit u ,t county and gieneirl tgitls aind
will lake Itack all g.itls unsodI if tiounty
ilti.r thir tlay ' trial, o I ir general
ttifnt less thuin .l.t. We will send large
illistratel tirtiular iand letteIr, with at
spwil, offer to suit territiory applied for,
on r-,i i i tt of tlhr l : t t f lifistamps..\ill,]
at owee and gel ill on the boom. Addl...s
I u nl' I .M t i l ruf u lt, . r ii l ic o l p in y . P i t t s
Sur.. Pa.
New litne of Pittture tMohlulinga at
ilidkins' Iltkstore'. I'4 llit & I.jph-l(
I'tilh,.sted le I'iiuper, new desin, 'tit
I 'lkils' Beielk toli'e.
tlynterl and IFres.h .ilia
Will beI kult ionstintly on hiiland by Iht
rI r au Itills Mthle inilptilty.
Storet S.hluds of till ijutliities atun Iesi,,J
alt Iituiti i m & i iile rinti.
JOE CONRAD'S
iDry lo s, Carpets, Boots and Ioes.
Samples S.nt on Application to any Part of the Country:
Also Butter ck's Fashion Sheets . . . . . .
If you want to Intl al e ri you ,t" arI.antee. M ti.fri
have the b.nnit of a LIm.'. . .,'r , T I r it: , , I .1 ,n
S I' ri,'" ,s .rill i. t a I n
, 'COME AND SEE US. r :COME AND SEE US.
c are t ' ilh atltling to our Large and Elegant 'i I ,t
Black and Colored Dress Goods, Silks. Linens.
White Dress Goods, Embroideries, Laces, Under
wear, Notions, Etc.
Our stHltk ,,r Carpets, Hugs, ,ll klhb.ls of Drapery Goods. Shades,
Linoliums, EI .. is 5 Times largtr jt i l itr , r ill Nrth,. r M ta
In Boots and Shoes aw.. a bI lliahw ,.v, rything ,ew aI(n sýI rv i,.,.' it
Mens'. Ladies' and Misses Shoes. llr pricts tili I :,
I,,pllt ill ttl h it st if lttin ii olsai. hl.r,.
We are the Fountain Head for any of the above named Goods.
Come, See anl1d Believe.
JOE. CONRAD.
A. NATHAN'S
Special Monday Sale
\1 11 (,n, ,-t o " An [',hl ':1 ,t ,t \,' .... | l t lt
SUSPENDERS
A\t jIri.ts that jill aa;tk.' it ain Ijict It .i'al to hin l i ui f. ,r1 i tr ,
u.1, i lot in Iltcd at pirt-lt t.
I< Inc ,t W\\',V rkin ln an's l ltavvy .u '.j nle('r-, at ;1 . \ ,*rtlh
() _ lot t I lc,'' la ancv S.u.lsl rialc at \a , irth 5
)f, - ,,t Silk \\'h l'E m b mit .rL l uct, lsp n(l,' . at - - (, . ,.xrth i.()(
Ihn, lt uln'.. Silk W b'h I':mblrok rt(l ."ill l"ml
S.t ulr;l)t'llt at - - . . -- ,I rth I on
( lit' h(t Men'., Sil:k \Veb iml!,ruilerd L'nltcI. xIc L kath I
Exrlr' , .luI)tln(lcrI at .- - - - - - .. t rth ; .
We Sell as we Advertise. Everybody can be suited as we
have them in all colors and lengths.
Don't Miss This Opportunity.
\\W c haveI' in )rIpIaratiin a Slaiughtetr >a1( (( ltv\ ( Iithin f(r.
1 ,n d ha y th e ( A.Ith . Mh th tr -, it w ill clp a y " ',u to a a it ( ,; ; ssu ;itr: t'nit
Rill 1I1 unct'ualh'td at,.l ,ur ip ric1" l,, er than th l,,.c,.t, l.c ltm b 'r.
what w\tI advertris,-, \t" ;(-ii ;(1 if \ u "I ll h If I( < l \ t t " e nl, .'% I;
A. NATHAN,
The One Price Clothier,
222 Central Avenue. - - - - Great Falls. Montana
NOR THW TST EXCHIBITION OF
NATIVE ANIMALS AND BIRDS.
FREE TO EVERYBODY:
m
et A a. Mo4tana
,,,
V. -
I-_
-- IMPOIRTERl AND WHOLE.ALE DIEALEII IN . .
WINES, [IeEIORS AND CIGARS.
Central Avenue. Great Falls. Montana.

xml | txt