OCR Interpretation


The White Pine news. [volume] (Ely, Nev.) 1906-1910, June 19, 1910, Image 2

Image and text provided by University of Nevada Las Vegas University Libraries

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86076249/1910-06-19/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for TWO

mWBl WMP6
Mw tu Er an. Er
Isww mt mrmtmi'-tmm mat»
■pWMr %* S' UK noernfttr
m Am: Ef’. NKvaas. anof tm ar t
— ii s' Hard X Jf»
<nEK: OP EWKErTt^
•h aw** f S' amr. IW (M
Aa» ana < »- at-nr- I ft*
Mtwm r»* AT«uP7n r*
Seat Bthcb: as Bmr£t 'Qmtammi
TT wmntr urn me a renor wain!
arris: f>- a, tie roc. a a. Trot he E
tto oAritar o' stfeteue? is Amr"~
be eioUaee Tn4s' *< saw ttu.
*~tto ra aaaEtr e tth*FT:r. l ms:
newitna tm mora, T : is»- iptas
than w mao- mu. 1 son »v
Eenaue- ike" Ell mis nrwam the:
fttomsjB tii- rial r, nfemisa- -ttitr'
MMsdr to MritaatT rnflurec 1 win
to wcnas- the- aimer- a rime; to
painTm tie bane- m tzuaet-i. an
aperaiarnr.- 2 rrte a; at anrim*
•ci etowc- e am to »*•”- u,
attKT; mri' w6i wnoi to*- tlmo.
bc merer nusitm hu min
ttn>r>, a tcurj a i**n *. Bee
tfeer &hnv- wrJtmiae mieKuni ’
Si mas coe- m *t son;
a" tto n»rnf* R.-rmemne- wmte. a
E ncuifto si urn*. stuci a: miiijm:
tto name e naeona. «- nstrmi ae
me "nt ' e toetaal. 'l*rrttDsr. u
ae imr»s: i.-m- j- tie rw» Eli!*
met c tie caici e a r-mnea
aw« ntlisp' ~"T-m n*cr- trnt
nrw rue KTueoi,! am mstmasEn
ar* ’wnarnif m* wen a- athtm
Arr-moier. tn**- wf. no as- ua to
atote smertaniottiK: ' o- “T^na;
wen la- tnerbul mrraii* fm :m
tour- eenmaB suea-int Ito Be
mac we am e tan a tat noairiv
an: eenan rrzzxaaa.. wnor i~ 1
as nr -rasttne r leacmiii ar mat
tub tie m:—Ensoni ncr i is wte
a ae- w:'
TaBfnrnniwer ***"•- if to. mum
rrcri r. at. sr&Tm»er To. vuot
ob«k Jn: otuiw on® ii a al noef
am £. 6nf!_tanuHa«i,: m swusma
niici it ».■ o» to i r-w a but, a
o tnior ii.w n am. m »elw»e. n
orr?r- *1 lew- to® at *'t nutitirr
Soc.ietv Circles
Htfc TtefliiHWJni MT: fir -''AlITontb
m jKniid**'
ui& mt Ur> TT ^ ■Wfc* t«T“'
T»««aa' fir ®t*
«*•***•
M- an; Has HS.-Emr ra
rnrm*. rrtm * trft ?< R«d *n
TU)o>
m m m
£abtor. JU*i b»- a»iP: rwaai.
TflCWIK T; SWtn. tft- MT 'Tilt
tbnr nfi.vni.tj
m m m
Tr an; Rfr* ^WBiHntn Hf Rmr
el*' ftr Runfc ana Jaw WEfi F< *n,
QMMi an; Orwrrn
Tb- vwsrriifi- brnapb ii.ti tm Hr
tnc: las watt txulv 'fTnJBT
Itvrrtft an. «ntn- rurfrott
irr^ !/*■ frrc.v.; 'jmnn; am Mr fin..
ITr*. TirrSn* rptwr- ai tt i r-aenap
mi ten artsLbPTj U—Blll lili
«••*•**
®t» '>«i mart actpniitnm *Jx
i^ntw Briar fSiii ’’•waste ’Tn
Lie: «t*trr- w»; *E tr Brlforc
Itrt TiTev TkiT- a*- a- nnti*. tnie*t*
mp- anTii Hit -lirosB an. Km
lfta.rui.1 Ma wwfli ft Mr* 5 ori
Tn* int—uf- o Mm- iScjnnt. Kst
Tt mu Mi - C . U-Un.ua: »a ■went;
£ «: t?*» tr. trees »• ttorr Em
rrnsnifc
M M M
Mrs R £ Haim mas £ acrrrMk.
tinDh m nn as rnc * m via nr~
meaner Kb, ’ R M.iHeena: a
imoimiL
Mts Ham fflitrunw tn- El
Irriap- rUflt in Tiimar M's .nif
«r an; Mrs TnancH- wm m- sas
taw ceb tf! a- «met
m m m
stttrrtEr tlrrawE Kb Bisinn
am Mt» Hast MM Mrs
T none "~t«na if via* nr- i-napnea;
at nr- enmne tn; i. .'.arms, s-mb
sij vi. -"smaii Trr sam- ao>
*m m m
Tn* nap *>m tn-. cm-toe wnrlv i
see- na era: tm-ei m n mt sweep:
tar emsbstb Er na. ee«E w n
rrrritn tf m- Tun am wuner eean
mne Bern -tone. va oanaBan'—
mar amant
■®Tmht "vnrmi . mnaisa rw vs
nw tr Mrs C V R mb e u t
rrta. Met R ootf» naini totem*. tfte
nranesrs. an, Severn rgnaerr ssoirv
ver remain! ” Tn jeanw’ p’
Mrs Mem an; Met H:nu; an:
Mrs j4t*>vfta am Mt. R 000 wee*
esercialrt Ed
Tn tpzm o M: llnner 'Putt* *r
tn tome na. i« tn*. Denature nr
* nsm»nr- n (som- Dtmn a m
Htjtt Stewn M- Tncrat M:
.nnnau Jr ^shk an. an an
5* nucr t. »»- n—errosnnsh* e ei
Kuuicm-a (i asfcieti ameer
Itnas-wn: tanmsn. » “id ta
in* Efiri. ha~ uMg a; t»* snr e‘.
tat tin, ( itnEer- *11.
> ■ »
tint# tin- m-Z a- own : s-Tr- stSi
oiBE utt. tfr^ soar nt- Bmuam o'
tl* “so an- r?at ’
T't ~:r,Vj.r.Zi sat:
The Kik Jbi hai't
fciiww Boujnr
Tfeirfi Ytrs
mmvL: sextc temc ttr rrszrs±air taav
ftif:
Tit- jrrmtxuatrat da» a: m> ij*r
Kr met softoci wi «ritrrtan»«c m a
nan on f. Thurada’ ever.-t-arp at tk»>
riots Stent** Mr T> atom. lt»
SUid)»ei Unt Ciate- ant lt» Hit*
hung; RHaM*Mmi its TosiBf :aki
m ^
T»* WW1 ItPt'ISKJI *f ikt Uetvw
wr ©nt » aii >■*■ tn* itdm tn- pn>.
me- « to- f.ia t tawr " mm rre«*
ton: *>vnr.mg «c in- wwt tuirtsi tn
BtUETJW" M- Wfll TP OFT V«K WJtt gm
to- Iso to- tt-rve*. n‘ tfe* xrtamnert
Tt eSr*e*«ita- evHElnt .'iu4(Bt mm&
Mr.- MiTcntu M.'pnuMi Mr mm
Mr* rm a: dniiiT ant aftm-irat
Iff: ant teTt 'Inane te- ant Iff: an:.
Mr* lMAfcrrc. inttet men a- tn*
prior- tanh a dntci scpi*r' va
•(rm. a: mirt
m mm
Mr* '’utnax na- xOannet a toof
OtiUrntlL Eiusici tnr K;nntur eaei
iat a* *. c-joe- to- tit* grant. enwrs.
n tftf nut waste; TienMi nr a
nut j*r -fitr edit tn* tit..
in r.1 vat to* tm Pfmet: «f organ r*
nt:- tan. c tn* Siuuwoiu. encrcL
-a U
Tn* “S*o' rial hh»: aria Mtf 1.
£ fiitstrSME a ttr tutmtect rr
m* Mtnma: tus-eraa ifirraimi
an. i. odspbite “inn wa- etiovH. o
ai. T'nlltwrmt tn* untria muirtn.
jeer, raftiwr* to* tn* puslik ves*
'wrr- aNrrre: a*- utaH '•mBiann.
Mr* T T htrrtt 'no* rrwtuoen: TOri
'.nine* U*i»er uecreiar- Mr*
ll» 5 SiarLtsrr Tn* dot ail w fa
ortamet. p It-.- uteorn* ^aaooui
lifts aatcra*- arwmom a tn* non*
b tot T It 'lark
M mCAl A\1 AJTE3U-AET
iiMmamm * W ww* tin T*it»
A Eaus:a*j- tax. ntsap mii. B
rm a m- Xu Ei Vrstrorteri*:
if ex ■’'hhwoat "vbub; -amui
r-nmiMf n if e axf-et nnai.t men
T»' prot-eBa- wmta st- aerTsw fra®
r trfi b* ih»«, Si Ci»- cfccrai .
mm za- muLhf o tm tmcrnL m«e
vtuft SSSUTSf tB* f»T -- --— t TlMt Jr
rva st* flnaasvf-iit si mas- tm
a: evenur o misex eajoriBm: ad
irf’.net ti XL ,!‘b* r-ciprasL netioi
«i] Bt fnvm toUMB
Tjtsto ah T'uui 2;hh> “‘Aw
f-ii.ru —tew- teuui xut teAFte*
Tbraa* ssrt.3
'kmitimt—ten C A JiBwt
^UiOS IT Kw -Mr: X
i* te«r teWBaet
'•ftlKi a Dapnet P" vAfetBtii tefF
Mahtt Wmmatmt
"V £11 as »W»K X«P'I WPTPA* —
ten, Aom jtsie
A rBaiigTt-—Itr TuibAp s&i ten
A ClssdbbI
Kasctni "T»- rone:' —Sr
Mk
x,uiu I roe R nt; ant Tfct
Ms~ol p- i*«wer-—tewset a .-«*e
SniiSt am iAarrw »iar
XBsrrraB«r,ts I roe*—'■*, ' *am
m fir
K&umu Am a iMcie- ru.ii: an.
man.— K IS Win Ali. Mf! e ThoB
B SBfciU.
■Sn.TfS fl'AH
Ki haim a ti vi.
A Tte~ manzn i-scrur
twm- »na in- '.t-ntnm Brc-after* *'
-imse- an Cm. o 2»* ®
vf*- Sekj* rrnir. »ocat«k ~w«r,’-- trv
miter both e" T. niimn»m-H. 2b- am
w» tnaettf *>wiprai' tr 2ft* jtrr-fUL o'
a Mk if ib- pnparr fmr»“rnu :
w I. 6tul«r o Stu roam sp
IB- EI1SB11! re; Si7*e* *l»it
Tftt &tw* Si*f- mat oammmi arm:
lb- :»*• Ri/vr- w* biOuaBciiBH.
iMC fl ;.*•*** with « l.qet f™***
t*» m*. twn a- mat- «»
: ioe«< ii-wri. I nsca MM
tr 26 TW Iftff* BHif; BS MM to TTMtt
mhim wn» .Ub htSft tut nera c.nft*
SIB*- 2ft* tUEB: A SWTi a-ftfij i IST^r
trrio* tu jflt ■--**; mu re-Be** tr 2ft
r'mtpr
ttttte tft* fitr***' tantr um wee:
HttBM Mr A ftlrMT Bftt 2ft* iftMK
wrrtme «»«* palt u frets mritik
'’T^er- *t< liw dir-jnr- (wire* m 2ft
»"v«n !-ua»: e>**i ttefcjMH. hi ft*«e*
«r tee- ntvMmtfc. .Mac. « in- or*
tao w*- 8Li|w«( c*m- r-ot rm, b
!’6b- Bftfttl f-iiBWS-IIU issp*‘r’ A Hk*
BtitrTwtfc (Uiionae: tut. nramme.
a mi: wit Hi-2 b* ib- l-*aiM*r
Wtu';, K£ a Taai.ruL oitttsA tat
It; u ft on ate mat bo -*-*■
»i tb- mi act* c on- e 2b- urntBert
it Ban 2i»- am. tifiUBi btttr Am
*»«» tut 2B- rut* ft f.imm- 2ft* irr®
(TT Ti if JELr-lW+H.
Tit- S, w -Smt- ft tmr* a **•» mi**
eas g 2ft- amrret jirrmp mater *.
tft- Akft- boa*** »-;21 2ft* laaiuam
fttatft 'mei. tb* Ioanna- Ott»«« it.tit
Sift attorn til. MKTf>- T U3i«BiLKT!fc
ioa; 2b- mute* atm.-..imam.
Tarr- «w f.2it<- not sjbh ihvt ib,
•Sirve- S»t- cot!- -HtiLmoi a m„ »*
mtnft- tftnr fifvuMiBi--*iarr«m
Ar'TlA HI Aw* ftMSOBHn
■ '.'nrimi*, —*m nor* bbi
wownr muHRMiriM p* sb* JmrtiiB
n«rn nap .a awKSB ■•nrBiffs
Vhcp %n-ht»“r»T kt-iuir
Tte* me, ttrrsB**- 'tr’npr
sru, sit- n. mt«t b tip mu m
-.nut ‘•‘ukUsw 4. Mini* Bi ofjBsrfTu**
a fl#w j rtitist b&i it BtBiii.
SMUTts tUk :ioi Brtfi v . sanm t.
-it- nntrpa o 4 *«*• -'t*u:c t*rlf
"fW SB* C. -Jiult Jf'liittll!*’- 4
MBit Boniest 1 It tit- asp* B LB
fours i* ramw-r it -fit* in a s»<
awseti: imciBfTf i .inmiut»nm.
sou to- 4 ' ititkitm n n-nt
i iimBiuL; sonutn tt SB* rLtm in*
Tbi r-M-nBMU; Uttfejnf utt
sot* sb* uf-fnuutu i Bt ttuiimw a,
BlifMUL- Misft sn* C'.rrnm Ciiiitu at
■- sip tuuiwftt a at tua. *r
Liaw. »• a
uu ;,.l
i*- -"pfu.rPBL *t
TOIVUBE KILL
jusm lew
Ti>- stfSBtEB*. i* *tU anai*>- a-yrv
its' pm? npnha tat recomBtru*
tjob o: ta* L a f ia.'W8* trim
VaiiMK*- t< Ept-rtss*
White i a smc*tl aer* taa L C.
Aii-ei sac i ri warn -SnutL naa. aB
«r ta* rn.it.ntp aensmaBE o* tat
: PTiet Stater Mmmp srn, ianr-Snap
i -riTwiUET, - siiV Item Tntt! Bi S tne* -
mn iBBitectun, cn ta* StiHaaon
miitti; cam pat’ . praprru** t Hmih
son icr tft* USE ■*«■£ Ji a ae
taantac wraetae* r. wa* aesap enis*
«rU± a TW* ol aaetatamtm ta* praf
Ai#t* tinimit. trim taae* Ii-mt?r o~
wist ta* emjec. o: psr:m»£i»p ta*
nrenpri me Tarr- tr- .si. ama- e.
naoTr sHa*--—on* i. ta* efie; tas
tree re- Wmpaea. a*.- privrn ta* 'an
m. State* peow* at ojitjoL cn ta*
nreperr ter suot Si tMH •••" aa
Ettef w tat aarue* nae* wiener
tteei i**sco:.tatmp tm apumut m *»*v
ta Pxat A site* waicae* urn a*rr>
water rcpr.:, a: amaw aetaB* to
'ttrjflB: t«r *. Bmtltmp *B- mi. imp
iisrrwMWi.
Wteetter* Ut* w*»k i»* :***rL»en
mao* a: MncJcaori tut u- «a wi£L ta*
:kgw- «r ta* parcaae* •' ta* prcn*
Itj'. tfltae" prupatitiar aapurt wti tor
1 ta* earn vevcmsrru rum. ol a* mi*
rata.
VCxltt ta- tmemattr* e‘ ta- ta*
warn ta* mar ail. a* re&til a ana*
mi ^re* iaiwf cbhtop ta* p««»
aer- aa. iurtrai ai tin a. e‘ r>ut*
aseti aardr an’ oa* Amica taa: :
wii.. a* TOBeiit Ta* tomt trnnttar
rram. tin diernc am ta* ntaaa?
CMKCie* oi err* aireacr freveiowiL an.
tuucaec cm a fcecrcacn mmir* a—
mac caestKn ta* aet*ent~ r-Trmap*
la- zit- in vestmen c' ta* rennirr**
. aapna tar ta* re;tai.i*m? o' ta*- X
a f* luma* Tran ^aiiaas-. —hmte
seaBtaat.
•miy Ti warns* o
Imr An mm imr tmvmm »
NEV TOIUC. Jm 3U —'TRar
Ait ; zmmt zm*> mcmw^ i*«*ca.a*f
naasac oer tt toot a w« a xr
pir amnni tan ”
7'tta. vt. a*. ex-:u»- was-.a -j$z.
H(Ma. /foci Drm*. ?JV- toai’ ttr
rar-mr ti; rrooE r»* sui ee—g a"
ItTV - CTJ>- BjMH" tfc 4C£. W"i. lus
a r.anc SLOT-.
inuot ..cun
t»i_ £~r<-«. at
i*r'.-natex.
Mate. Btrrmaiss*. i* *a. st~ rmma.
Sli k;_Cl. '»«HCIF«. l»*rtai
tm it cm"' front fcf irroEfce: Sea
ner* arraraat.
«mn n» blail'^ •* nrr*
w* wi iwhii rm artLi
Avi mm. rmi sera os un
ran- m ADUBCS^m^.Tl %
imrt ifw Avvna,
it th* XtBS suzam. Thom
'W B t»* Saot* 6 l#T»3i, a JQK
to- a** Pi—r «? Waft* »sm
it sh* xboim*- or cm Bsc*v O’
2 MMh h*>?H*ju»fC
XOT1CX * awnnC- gf*oo 96*
»*— issrtiw m^'mr a** *»« to*
hottrw m tM :—t so- «T
1-S.M via cm -Two off cm ni
thet. to- th* nranoM «' CM tat
TO «*' Jwoot 2 H:®tC13 ONwnomo.
*ot *«* th* 2j*trr» eC AdWKttciA
as -was tm or®. post son M iwt
» naMt I r— rori- ms,-: am
TuiOr th* 21* fta- «C ,1 sms 3*3<
or 3 • ** rh>** * at off wur as*. **.•:
cm Bocrmum ar sou mi mw
'•OBrnnw * th* trort »' 12." Doom
If ^ toifm fa* jkk *s*w or *«•
na& hss** tmm -tgfgwmsBBi 9k * -»■
an: ntnrv Sr tfc ^ws-sg off CM **•
tttjQB. t<r BPHhoto* or CM Mr or u *c
ioiM 2 IdKdQ ftwoonwo. osut ttr
th* *«*ae b* cm Mtij'tnoajoR. *r
mot* f-'.-jrtm V I r-ll!" *r r- -•
rmESshsrmtroi ortta orO ■■monk a.
M.U moot KM jbbk o«im*ts be' om
T. 21-X3L3S- *’ men; *b. «o ttJ*
2tb Or e: 2om Tin*
.»**) T 1 BliHrWh.T
r.Hfi* or out D«mr: Capon
Haas i^Ssmt
Attorn*" *«r ?*Bnaio6>f:
*'J3* porbaotaoL J am « 3*1* i
JW pu'tilia*: ins. .1M IT 1*1*
__ I
Kite t f SEABIHC,
$ wen EH
Vrrw* Jams ut**. «
*MT._
A5TUnR CAFt
A A G»T»* Vtw^nmtr
hor <?? A»t*~
AFTUB- L'Afc
noffES NATIOI^Al liAlf*
CwtM. flCM-.w SlfejMI
Cat I> mmS IMA W—'
KLT iAGHT A F*'«TO OIMWAF1
feAMTTEl » Bd^W
». Er
* GIulEaJC
Buaidanc Materia! of f>er* &«LniiUw
STO iUflUBB Mil Ota
Lump CoaL per ton . . . $10.00
Nut CoaL “ - .... 930
Rur nf Mmr - “ Q Oft
VURl VFl VVWVv • • •
I * r TWl TiKli.
wmrneem
i - I
ET >.~T3 Sumac. ‘ .XT *. a. _P
r 'L
!.
k
|
i*ab* «ncmA» ?vatw
hmm Lw E3r i®r Eh 4 3fc —
S Si * 30 A. 4‘ ' 10. * Si
» 14. 22 >■ 22-*0 —*.. *.. 2.2*
s .sc.. 4 si 4 si *.s-. *.a* ,
•:«* MSI
Hstk1 BtTw*i» Eh tm itt. ffls.;
4 a. IS Si. 4. S'* * .1" * S~ 3♦--I
It*, 12 ■ . ISA; E.J' 2 > 4 '4. i
*.22 * St, " 4W fcMr;* I* i« 5L

•sWir* TIS. Ti. USt*
Vacrw Upam. O', a it
4, .UK, 1+ V a S »C. 4 4i. 3* Si.
14: 3< —% a. 2 44; 4 .it. 3*Si
BCTHMUt 55-4*3 amCObS.
* * 2 -42. 20 50:—*, m_ * 41.
3. £* mutt
BKhBK WFT Dt
i- * M.I
•■rwir.ti 4m vrmcmnm,
Bi«» C «r * i. m.
dttm kw» 5* 4 r: kfl'Jwa iM4
”>*• war vrNo
TWT* M.T *-**r'u“
»wrr hBirt«i n» r»u4.-* <-»*
t*4.ES>m«M» H Ttfv rm <\ mti.4(-'
try n* vmrt bt»mnn rr~
crr—MMi. tMX.* iMBtRsur* in
tr» *ii*r»k.iTOH\s cr t\j«.
uw. Smmr^ w*»» »mt
r~r-«t*n *xrv nnt\ i
viOu* ^n«mrti»mwrx; fc ^
m«ir« 4. nw ttwmnt** 4
u> » ; - < 4\i»^ ^
mvmttw
^»ru tpr m»
■ ssr
\\\ r.MP*v

xml | txt