OCR Interpretation


Democratic enquirer. [volume] (M'arthur, Vinton County, Ohio) 1867-1873, July 13, 1870, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86079037/1870-07-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

M ' . I 1 :!J
VOL 4.
i J, W. BOWEN, I
I Publisher and Proprietor.)
MaRTHUR, YINTW COMTY, OHIO: WEDNESDAY, JULY 13, 1870.
$1.50 PER VEAR. l
t In Advance
NO. 2G.
Will
R lit I I M tl 11115
HOOFLAND'S COLUMN.
.YOU ALL
IIAVB OF
MooflarJ's Garman Bitters,
ijuOFLAND'S GERMAN TONIC
I'l'i'piiivil liy Dr. ('. M. .T. t ts - Pnllmli-lnlili
I li'ilr : 1 1 1- 1 1 1 oi i tj i 1 ii i HiU cuiiinry jVuhi Ucrumii
incurred in (
lH'J.-,.
Thsy Ciirnl Your Fathers and Mothers
in! will nir.! iii mill yiMir ciilMri'ii, Tlicv aru m
i;rly (IlllriV'll lllllil I Ills Ilium ll'i'l;lllllltlil1 mow I
l'ii nmiiiry nillinl Hini'rH nr To'iii'.. 'I'll.' 41U mi
mum n.-j . t l i.i I-, ur n ny I lii ii- lil;t! Iliimi;'h.l. iiul
i-mui'l, ruluiliki nuMii'liwH, Tlicy aic
rat ens-.-
V'iU yie.tltU At, turn nittfitii'itftif
-Ivor Complaint, Dyspepsia,
K.':-vot:s Debility, Jaundice,
Disease of tho Kidneys
mUPTlOKS GF THS SXIM
u! !l lii-t'.i-'.'B iiilniii I'ntm n liL-imluiod Mv
lloitiiu Ii,
iMPUniTVOF T.HE BLOOD
('lrMl1t:iitttl, llMVtlt'l I'McH, KtlllM'f O
iil' -ni lo ihr ih-a., Aridity of Si Null-
fl'il. Henri l;'r'-i. i";is liu I'n'i.l, KuIim'sh ur
Ufijlil In 1 1n SlMiiNieli. fMiir KriH'iu
Ihmih, Siiikiiuf or l-'liiMiM'in:.' nl I lie
I'll of Miiinticli, .swliit'iiiii.' o" iiic
II.vhI, lliiiiinl or ftilltcnl: lliv liiiiu;?, Kililivr
iiK ill thit Jit-ail, I li'iliin nr NiliuniiiiiK fctutipu"
tw. when In h l.vii'i I'o-imi'i'. I)lmne or Vl-ltii
.)'- or WY'h li :.nj tho M-i'i. I'.ili 1'iiiii in lliu
Jirnil, hrlii i. iicy ttl i'fi .ii'iral loit, Vcllnvvnc-A
Hit; SMti n:n Kvm, 1'itin In I Tit Side,
HinU, t l.i-i, l.iiuli-, I'll-., Sinli--ii
1''1iinImh nl' M'Ml. IliiiMini: I" II"' KIi-nIi, '
('Hir-lnM Itit;i,;iiiii'.' l K;i,-i:nl liiv.U jh.'jirc-
i ii ol' Spiiilf.
VI tho ht.M.'.'U' of Hi ' fJw or Mytotlv
Ilooflnn.-I's German Bittors
- nrllii'ly V:r"l ii'i1 , mul rutiiiiiut ihi llijintr, It :
tninpollliil d' I- llli-l IC.!l.it-l. Tin! It'iutH, llt''l
ld'ii 1 luiiti ' lii'ii I iifv: 1 I riMlH uit II lit It. at'
:l!irml iV.nu (; ir;tn; . . II I li l vli tin- Hn
jtnu U'il liiiiu ilifin lit u rclt'iiliilc flM-tninl. Tla-rn
XI 11U U- li ic I iM'll U'Vn ;mli-t tn Ihi' run til I'V Ii) lie IIM.M
NplVrf-ly li'iMlif Mimitilarliirroril:!'! Illtl'iM. TlKTt
i mi iili'oliuiii' n iicr of :ty Kiii'l 1 1 -l in rum
oiiiMini:; tin; I -i 1 r -. i n- v ii t !.e nhly lliilri's lluii
llll lit- ll"-'( 1h ;t.-c UiR'U! iilcolh'lit', MilllliittlltF Hit
Ol Mi Irtli'lot
'Jf
I!oo!!aiid's Gorman Tonlo
11 ClHllll!.i.lli... ,r till lilt! Ill-l'r.li.'lll- li' Itllll'I'K
il Ii l'i:i.i. s:int!i 'i ii, l.''i.ii, ii'ii'i-:.'. v'.c. 1 ih u-ui
II llli'Hinu lli-i'ii;' fl Ii'i' Ilillc:. ill f:i-i- ll:',l,i
o;iu' iiri' iilrciliulic ilhiiil!'IH i- iimju Invl.' Vm'ii Wii
. n r lii iiiin.l lluii ili.'-i' iviiii'iHiti iii-iii'iiil'-nly ill tt'r
1. 1 fi "in :ny "i 1ii-i- 11 hiT'i'i'il lui' tin-rinr uf (IhmIW
i-r' tillllli'ii. lluw ln'il.L.' M-lrliliiu- p!,i-Ji:lt,:illill' 11
li'ilirnl il r;;cl-. i 111 i' lln- i.iii.-iK itt'i iiici'i! ili'i'nc
i.ns .'riini In -ii .in r.inu. Tlii-'I'OSK! I ilci-kliilli
li" i.l' llli' liln-l t !"-:i-h:i t mill .r.:li.'!'uliV IVI : i.- I i (. i-vi'l
li.'ii'il In lliu in t j :r. Ic I n -1 1 f i-;!. Il Nl
;:-: i ri- in lin.i- li. uliili'ili Ii ( ;;'u iii ir, t-. ii i linn ' ini;
imI ini'illriniil tnr li r . luivu vaifuil it. lu lie kiiiiivn Di
liu irualui't ul all lutilr:4.
I 3. I C I I ,1'I'V.
rin'l'il IK tin llli'.lirin'! ") 'ill In H'mlliUMl' (TiTlilul
(i!Hr ur 'rmil': in f':-t's uf l) 'liiil:y, Tlify luip.'if
UHM'HIul i..'nr lllllli' " lli'llf V lli'iil, MlVll:!lll.'ll 'In
i;-i'1 iti'. ( rl'l--;' Ii'i i-llji-viiu'lit in' l!n! lii'iil. :liitlili tl:l
IuiihkIi Iii ii. inifiiy ii'i) liloml, ylvu a gooii
0'in.t, Im'uMiv f;Mi',.!i':;iuti, fmiliitt(i Hit) yrlliiw t!iij,t
-urn I (". Ini(:i' t a 1 ): i in liu i tit'i-u-. mu
l'iini; liu jmiii'iil I'roiii ii Hinirl-hrfiiitird, r:ii'UiJi U1
fi;tk, hii'I ti:i'V(ii!- inviiiitl, lo ji liiU-liicJit, siotit, uiu
Voa'i: asl Dolieato Children are ilada Stron
17 udng tho Eittcra er Tonic.
f"J niK'-B i:i:.Mi:im:a aihstiib
Jtvul Itlood JitrlllM'
ivcr liiiiiwii. ninl will fin 'lull dlipni 1'i'enlliii" froi
l .ui lil'n'il. Keep yunr lilmiil nir : 1imi yon liver I
Di'tli-r: keen yoiird'L'.i'Mlvi' oii;iiih In a miiiikI, Iinillli
vciidii ion. liy l!i(i iuor liici! reinrilidi. mill mi liii
t:l, u'iii cviT ii!-:iil iin. 'l lic Ih'tI iiii'Ii In llmc'i'in
;ry riiciiiniiH'iitl 1 Ik'iii, It' vcium nf li'int'iit r'iiluiin
(11 Tin' iinj iliiiy vim iniihl. liy llu'cc ini'iiiiniliuiiN.
I.Ike Iiic fiillov.'liijj ttim ncvir lieluru oll'uicil In bulin
:T any iiitjl' imil iiri;uml"ii :
iion. (:.:it;inT'ooimrAm
I'liiof JiiblU'U of lliu Snii-riiH Cuiii't of rtiiini,lvaiiU
H'llll'i :
1'iin.A I'iM.i'iiiA, Hindi III, 18H7.
I flllll " lllllillllllirx (llTlllllll llilll'l." l- 11 (.'.Hill ItllliC
If J'lJ I III (ir-rllsc!. uf till' llli'llytl orunllK. 1111(1 lll'KI'Ptl
liriii'lli Ini'iiKi'i. .if ili'Mllly mill miiiiI uf iii'ivuiibttclii)
Ai tliu MMuin, Vuiiri. tiuiv.
, (ii:o. w. u'oodwaiu).
I!OX. J.UIIOfPi'lHWII'WN,
Jllollru uf lliti Siiiri'iiui ('inn I nf IVniiiylvniriii,
I'liil ulii.l.l iiia. April '.'8. IhM,
I rmiMilur " 1 luiilliniil'i. Ci'i iiinii IlilliiiM" vnhiitlil
oiiiilli'iiiu in iiiM'n nl' iillii' lm nl' IiiiIIk'MIi'H nr liji
(icjiin. I cmi i i'i Illy this I'iiiiii tn v I'XI'iTliWii uf H.
Vuiiif, Willi rvrjit'i'l, JAN'tS TUO.Mr.SUN
HON. (JKOItCli SIlAI'SWOOp.
JllHtk'U Of lllU Sllpl'i'llll' Clilll'l of I'iMIIIH) Ivillllll.
I'nii.AiiKi.riii a, .liiiiu I,
I lillvc fi.lllid liy exii'l'li'lirn Hull "llm. iIhiiiI'k Hit
nun lliili'i -" Id u H'ry cnoil limit', relieving tlniiuiill.
n iniiluiim uliiiunt direct ly.
r- liKOlKill BIIAHSWOOD.
IIOX. ujrTl IUKJKKS,
Jliiyur nr ll; rily nC HiiU'uIii, N. V.
M A vihi'k Hi i n n. lll'KKAI.d, .liiiiu !i'J. Ifitin.
lui vii iiM'tl "I liiiilliiiiirhlii'i'iiiiiii llilk'i'ri hi id Tunic4
limy liiinily ilniln Mm piit ynir, n'nl ran ii'cimh
lii'iiil tlii'in n. mi uxri-lli'iit tunic, liniiiii'liii liilii'ini
di;ol' In ILc mki'hi. 'I'lirii' llvu Iiiix liri'll iiiiiilncllv
if ilodilcilly liciiellclul cllnrla. Wil. F. llOUliltS
.hon'. .1 a im i :s jr. wood,
Kx-Miiyur nl Wlllliinif purl, l'l'iiiicy Ivnuln.
1 tnUu l' i en I iili'H-iuo In it'i'iiiiinic'iidliii,' "lliiiiniimr
Soi'iniiii Tonic ' lu nny nnu wlin nmy bu iillllcU'd wlU
i)yii.pi.lii. Iliiul llio lyiipcili rn lindly II wn lin
lii-yililu Id Keep nuy liiuil nil my lunmcli, kiiiI I' Ik
'mini u Mfiik ii" nut lu lu'iililo id walk Imlf n mllv
1'ivo bultlv of Tunic cll'cclcil il imrlrrt curd.
JAM KS il. WOOD.
OAXJTIC33SX.
1 1 Clo 1 1 1 'ri (I.Tinmi llpiiii'illcn mi' coiiiitoi Ttllfd
I'lii'. l'i'iiiiIih' Im vu lliu i-iyiiMi ii io uf ', Ml. J ntUmil
ni Hid liniil nl' lliu nuii-iild vu'iippi'l'. of micli Imllli
mil llm uaniuul'iliii arllclijilown III uucli bulllo. Al
illiuru mu ciMiiilrrfi'll. .
I'rlcc ol' h IIIUcix, f 1.0(1 cr botllo
Or, ii Imir l . 1 1 lor $'.,
I'l lcd ol It i Tonic, $ I ,,r.(l or botllo
i',n Imir ildioii (or tfl.hO.
Vii' Tonic In Jnil ii) in fjmii't Untile.
liiTullii'.l. Hull II In Dr. lino Ilnnd'n (Icimiin Homo
lli'i lluii aru n nulviirailly hkciI and no lilijlily rurofi)
jiuiiiluil ; and do mil allow llicdiiit'iiiiile to Induce yui
;o lnli( nnyllilnir I'lfO Hull Im inny my te JiikI fit Roofl
). cniiii liu' m;il,i'. a Inriror prolll on II. '1'lici.o romv
tloi. will lie Mill liy cxprui. louny local liy upon q:
Ji culliin lo I lit
l'HI,X!ll'Ali Olfli'IOJf:,
A.T Till': OlOHMAN MEIMCINH 8TOIIE
Jkit.tlltl A liril STII KliV,t'hlluirtihlt.
CIIAS. M. EVANS, - Proprietor
(Korinnrly 0. M. .IACKH0N & Co.)
Tlicur! f Miit'il I at'it !' enlo liy liniuU, Hlorekocp
)r. ninl Mcillclnii Drali'i'i iivurywhui'ii.
fr iin not luiviii to cxiuiilnu wuU UiKBitlclu yn
ony, In older loct llio goiniliio.
For salo by
1
0. W. SISSON,
McArthur, Chio.
Wn; 4, 1870,
The Enquirer.
PUI1MHUKD KVISKY WEDNESDAY BIT.
S". "Wr. Eowon,
KDITOlt AND l'ltOFHIETOIl.
OTFIOE 2d Story Dodjie's Building,
corner ivmin nnu i.uuu9, oim
Terms o? SubGcrijtiofi.
One enpy. ono vour 81 ft) I One copy, 8 iiion. ,!1 0"
Ono cniy, 6 motitlw.... 71 1 One copy, i mot.. BO
I r not psildwltlilntlio year 8 00
Clnlm of Twenty 0 00
Tim nemoertitlo Enquirer rranlatni Hlfch Ot
A failure f" nntlfv a discontinuance at trio uml of tlio
time nnWrtlirri fur, will bolukuDiu ancwi'iii,'i,'vuieut
I'OSl'AOK wlllilu the Hunts orvinum uiuniy.
or hiibscrliiiliin.
Advertising Rates.
Dr-TliPJipiicootcupicil liy Sllnua of thle (Nonpareil)
tvpc !I1MII CnHflllUB n piliuru.
fine wniire. one wuck 81 0 One o.ure, 8 weeks 82 0
Kn. Ii u.lillilniiHl liiBortlnii linertlnn 6
All ailvonlflnir for a li(iiler porldd tlimi thro
,l - l H.a .,ltra nla.
Ill'l'll II., U'lliriilT'i i i"v u"' "
I.'L'iil Ailvertliiiiieni 81 00 per fqnare for Bret
iiiritUuii; autl on cenia per iuuru ior wtiiwimnu"i
In-cr-lon. w . .. , ,
Hide and l'lg'ire Work 50 conle additional
IS moa
One uminre,
'Vwit tmuiirp
'I'lirco iianrt',
Knur pqnnres,
Hlx sipinres,
1 1 (Mluinn,
I.. I'lilnnm.
I DUO
IKIH. " lll'.fi
$ noo
TOO
0 00
II no
in no
20 00
S7 "0
8 H
10
A 00
7 no
0 oi)
1(100
l-ioo
lft 110
13
15
20
2?
44
One enlmiin.
lie milium, " M
JlindneM Car l", not exeeoiilnc B llnee, ?Bpr year,
811 00
44 00
80
All l.iils due on llrnt incnion oi iivtruiHum ni.
Hills wilh regular ailvrrtlsora tn bo paid qnnrtrrv.
Iiulnca Notioea 10 ceii'it a line'. Marrliuje Nutl-eei-aecoiilliii;
to Ihe liberality uflha parllea. Death
NntlecH flee. , , , ,,
Nnllci of Himawny Wlvea or lliubande-doulilc
'"Yearlv advertiser entllled to qnartrrly clmntrea.
AilvorMf..inentniit nilierwlae ordered, will be cure
tinned until ordered (llacontlnuell, aud cliargcil accord
Inelv, lii liclons and Clmrlfublo Nollcea free.
LOCAL AFFAIRS.
Mc4rLur, O.. July 13,1870.
Hon. A. (1. Thi'Rsian will again
accept thanks for documents.
Last week's Vinton Record ap
peared to bcfitnpid. What iran tho
mutter? Did'nt unybody pive Tony
nnytliinp to drink on the Fourth?
Ir in proper to place nn npoetro
jilie beforo tho letter s in a sentence
ending "ono yonr's time," The
school nuiKtcr of tho Juckson Slan
Uard will tiiko notice
Pay Up! Pay Ui)! .
Persons lnilulited to Um. Uoiiukidof. Oot
w a i.i) urn i'ciiii'Sted to mill ami settlo thofr ao
connts. lir tioTWAi.D will movo Rwny from
MeArtliur In n lew days, mid ull unsetllod Re
counts ivill bojilacod lu proper huudu for col
lectluii. a
Job Printing.
llusinesn men and allien), should remnmlicr
tlintwlieiitlif.vwiiiit l'ostors, llnnd Uillo, Cards,
Letlor lloiids, 4c, &c. printed In a tinndsonio
llll(U'll(!llllSt-U',tlllltthOl)KMO(JllATlKNQt'IllEK
Ollluo Id tlio plaeo to (ret It done. Having n
'K'elldKii'H Inijirovotl New Style Newbury Blank
ninl Curd Press," tlio beat and neatest Press ever
in use in tho county, doing miierlor work, and
oiipiilileof innklnit l.lKH) tol.WiO Iniprossiioiis pe
liimr, and hnvlni? rocelvod n lino assortment of
New Job Type, the neatest nnd cheapest work
1'itn be done at this Onicc, Como find tec our
New Preen and specimens of printing.
Basket Meeting.
The Clirifitian Union
hold si Basket meeting in the Grove
below tho Oil Well, near the resi
dence of l?cv. Jons Gold, ono mile
north of this town, commencing
on Saturday, July 10.'
Let there bo a full attendanco of
tlio members and frienda of tho
Church.
Printed Justice's Dockets.
Come to this office and see
the Printed Justice's Dockets.
"Itavlnir been engou;ed for utimy years In a
se.mlontury occupation," wrltei T. Nenli of
l'ttfkorsiiiirir, "Ibcirim. to suffer terribly with
dyspepsia. A friend recommaiulcd Itoseulielm'i
sioinacli Hitters an tho Croat Komody and so it
proved. It took lliom according to illrocllons,
nnd began to linprovo at onco. I cat hearty,
sleep Bound and can do a full day's work. I
will never lift without thorn."
The Rains Estate, eituatod in Vin
ton and Ross countios, advertised
in this paper, waa sold by (Sheriff
Booth of this county, to B. S. Rains
for two-thirds of its appraised val
uo $7,08180,
Books for 81110'.
Amonci tho Books for sale at this
oflico, aro tho following: '
Prison Life of Jeff. DaVis;
Sherman and His Campaigns;
Stonownll Jackson;
Morgan and His Captors;
Secrets of tho Great City;
Camp-Lifo and Cotton-Field;
fj rant and Colfa,
Records of Living Officers of U.
S. Navy.
Red Jacket Ax For gftle.
Any ono wishing to purchaso n
Red Jacket Ax tho best now In
ubo will call at this oflico.
Nature' Hulr Kostorutlve Is so clonn and
looks ho nice that the Imlllit tro 'all delighted
with 111 .
Heo udvortlaoinontl
For Ayer's' Modicinesi' go to Qt,
W. SisBOn ' '
HAGS. Savo. your Ehjjs and
bring thorn to this office and rccoivc
cash for them.
"JTse fu iae to de Furnace oh tie Hope to help to build
tie ltalerode, T i. We's rwlne to shbwdem arpoor white
trash dat de Fifteenth 'Mendment made tt better dan
dey am. Stand back tlar, you poor, ragged Irish and
Buckeye fellers, and let us into your places) xee9 ywtoie
to work de cheapest. We's tie carpet-bagger ob de
North. Dat 'mendment U so nice."
Full of Promises.
The Republican party came
into power in 1860 like a sky
rocket, whizzing and sparkling
full of promises, protestations
and expectations, and at the
same
time deladiner,
cheating
and pleasing the masses ; but
now it has exploded, leaving a
very bad smell. The people
are trying to get it out of the
way.
Such dark looking papers as
the Eebel Montgomery Repub
lican at Logan, are whining
because a nigger preacher aud
his wife were not allowed to
enter an ice cream saloon in
some Michigan town and eat
ice cream with white folks. -
Let them whine !
Keader, when you bear ot any
accidents, incidents, or anything of
local naturo, worthy of note, eith
er send or brinp; tho same to this
oflico. Give it to us in your own
language, aud wo will fix it up O.
The Democratic CongreS'
sional Convention that meets
Portsmouth on the 24th of
next month sliould select a man
who is opposed to tho present
system of unequal taxation.
Mrs. Lincoln has been able
to get a pension of 3,CC0per
annum from the tax payers of
this country. '; Why she should
receive for the balance of her
life the interest of fifty thous
and dollars, when she is worth
one hundred thousand in her
right, the widovrs of soldiers
who died on the battle field
and who are now struggling
for bread, cannot understand.
Neither can we.
Now Listen.
The Radical party prides itself on
equal and exact justice for all
a r i . t Ttl - 1 .
men. junssacnusetia ana atuouo
Island are two Eadical states over
which that party holds undisputed
political control. Now listen I In
Massachusetts, fifty thousand whito
mon are disfianchiBod by an educa
tional test; and in the little State
of Rhode Island sevon thousand are
disfranchised bocauso thoy do not
own one hundred and fifty dollars
worth of real estate. Both of these
States ratified tho 15th amendment,
giring negroes the right of suffrage
without making such a test, a requi
site to tho ballot box. There is
"equal justice" for you, whito men.
A poor, lazy, ignorantj ragged ne-
crro. who aoos noi own me tbiuo oi
. . j .i - i i
tho worthless clothes on his back,
walks up to tho polls and votes;
whilst an Industrious, intelligent
white man who can not show he is
worth ono hundred and fiity dollars
n Real Estaic must stand bacK.
White men think of this whilo you
are rrflocting hovv you shall voto to
socuro your own rights, and boBt
subsorvo tho Interests of your coun
try. '
The Democrats in Congress
have appointed a Congressional
Hon. P. Von Trump, for Ohio, I
The rich men the employers
tho groat monopolists, are impor
ting tho heathen, vermin-eating,
but industrious and ingenious mil
lions of China, to supplant, break
down, destroy, freo, honorable, re
munerative labor in America! And
yet our laboring men do not take
the alarm do not organize to re
sist do not even protest, until, as
at North Adams, the Chinese are
upon them, driving them frotai thoir
places, and leaving them and their
families to starve! Napoleon North
west. The importing business is
going on in every State.. Not
only Chinese, but negroes are
being imported everywhere.
Even Vinton conntv has a
share of imported Africans at
Hope Furnace, who have
crowded back the white labor
era. It is high time for the
poor white laboring men in ev
ery part of Vinton county to
take the alarm and strongly,
firmly, and determinedly organ
ize to resist the importation of
nigger3 to the county and be
fore the Africans are upon
them driving them from their
work. The Irishman, the Ger
man, and the American should
remember that this county was
made and improved by white
men, for the benefit of white
men and their posterity for
ever I Let white laborers pre
pare to protect themselves and
their families! The crisis is
comingl Hard and severe
times are slowly creeping upon
every poor man, while the rich
and untaxed bondholder is en
tirely out of danger 1. Remem
ber that the Radical party now
in power brought about this
etate of things. The party
made great promises to the
poor laboring men in order to
get their votes, and the votes
were mostly given to that par
ty that false and deceitful
party-and now where is one
single promise that has been
fulfilled? Poor laboring men
were promised high wages, but
wages are now much lower and
niggers are being imported to
crowd white men back and
make wages still lower.
Congress.
Business moves so slowly
through Congress that some of
the Chairmen of Committees
have expressed the opinion that
that the session would have to
be extended beyond the 15th of
July. The new fiscul year com
mences iii ten days' time, and
only one-half of the appropria
tion bills are yet enacted into
laws. The piincipal delay is
in the Senate, where a few men
occupy most of the time in de
bate The tax and tariff bills,
the whisky and tobacco tax
measures, and tho funding and
currency dius are me most
important ones pending be-
sides Jh? appropriati
Mui
(WM. "
POETRY.
Still Another Unfortunate.
One more Hnfortuhafo,
Gasping for breath 1
Taililon, extortionate,
Harks her for death;.
Touch kor Dot tenderly,
Ifandlo with care,
Fasbionort bo slenderly,
WaU like a hair.
- CSnzo not so1 scornfully,
Think of it mournfully,
Gently, and humanly;
Chignons and1 padsnot therej
All that Is left of her
alien Is puro womanly.-.
1 Ixok at her tresses
Ungracefully tdsscd
iter fair ahibnra tresei-
While wonderoicngsuesttS
How much they eotrtr
1.1ft her, then, tenderly I
Touch not her hair:
Who knows? 'tis fulse, perhaps,
Such as thoy wear,
Jt might come off; you tnbit S ,.
Think what a shock I
People would call It
A "rape of tho lock."
Gee but that hoop of hersf
0 poor humanity I
Woman It naught but "bend," .
Humbug, and vanity.
Ebe can't stand sorutlny,
Ebe can't refute any
Talc which are true enough
How that tine paints her cheeks,'
Ho w of those rosy atrcaks
Naturo lends few enough.
Picture It, think of It j
Then, if yon can,
Propone to it, marry It,
Harrying man.
MISCELLANEOUS.
Liquid Grafting Wax.
The following recipe was
furnished to a correspondent,
by 13. P. Ware, of Marblehead,
Massachusetts, who considers
the liquid grafting wax invalu
able, having used it for several
years :
"Melt one pound of resin
gently( then add one ounce of
beef tallow; stir it well, take
it frGm the fire, cool off a little,
then mix with it one table
spoonful of spirits of turpen
tine, and add seven ounces of
alcohol, 95 per cent, proof ; this
will cool it down bo rapidly
that it will be necessary to put
it ever the fire again, stirring it
constantly, taking care that it
docs not inflame ; remove from
the fire as soon as the lump be
gins to melt again, and contin
ue stirring until thoroughly
mixed. It will appear like
strained honey. After setting
the scions, apply a thin coat
ing with a small brush; the
wax will soon harden, and it
is impervious to air and water."
I
is
A Fatal Quarrel.
Iu Harrison county, Indiana,
somo time ago, Joseph Himes had
been arrested and imprisoned for
killing some pigs belonging to
Stephen Aultraan, and has always
sinco threatened revenge. A few
days ago, he was heard to say that
ho would send Aultman's soul to
hell. On thursday he took hia rifle
and proceeded to a field where Ault
man and his family were at work,
and, without a word of warning,
shot him. in tho bowels, causing
death in a few minutes. As Ault
man fell he shouted to his son, a
young man of twenty, that Himes
had killed him. Himesj after he
shot him, jumpod over the fence,
and clubbing his rifle, struck tho
jdying man, literally "crushing tho
skull. At this moment Anltman
arrived with a hoe upon his shoul
der. Himes dealt him a savage
blow npon the head, fracturing his
skull. The boy fell to the ground
but hold fast to the hoe, and whilo
lying on tho ground apparantly in
convulsions, struck out wildly and
fiercely, hitting Himes - on tho top
of the head, and literally cleaving
his skull in twain. Himes foil dead
near tho boy's murdered father,
without ottering a word.
a
in
a
it
lo
Certain Radical papers hav
ing mentioned the fact that the
Democracy of Minnesota will
not hold a State Convention
this year as a proof of discour
agement and. demoralization of
the party, the St. Paul Pioneer
knocks the bottom out of the
humbug by explaining that no
State officers are to be elected,
and therefore no$tate Conven
tions are necessary, tfhe Pi
oneer further assures the oth
er sid "that the Minnesota De
mocracy are wide-awake and
fully prepared to meet their
"political opponents on the
stomp ana at te no"0.
11 V upon the
lttlS of the day,",
The Cardiff Giant Hoax Exposed.
posed.
LETTER FROM MAN WHO CUT THE
BLOCK.
The following letter appears
in the Chicago Tribune :
"To the Editor of the Chicago Tribune:
'Thafc statement made in the
Tribune about one week ago,
that the 'Cardiff" Giant' was
manufactured in Chicago, is
true. One of Mr. Yolk's
workmen and mysylf cat it out
of a block of gypsum, in a barn
near Lincoln Park, during the
months of July, August, Sep
tember'and October in 1868
George Hull, one of the former
owners of the figure, made an
arrangement with Henry Salle,
who is employed by Mr. Volk.
and myself, to cut out a statue,
and he agreed to pay us either
$150 or to allow us a share in
the money, deriving' from ex
hibiting it after being dug from
the earth.' We concluded to
take the cash, but he has never
aid usi Salle received 40,
ut I did not get one penny.
As Hull has hot carried out his
part of the agreement, I do not
think it rirrht for me to remain
quiet any longer, but think the
swindle should be exposed.
"When Hull came to us he
aid he had a block of gypsum
which he said he had obtained
from Fort Dotlge, Iowa, and
that it was in a barn near the
park. Salle and myself took
our tools to the place and work
ed at it whenever we had an
opportunity ; sometimes two
days in a week and on bun-
days. We had a model about
three feet long; Beer was sup
plied, and there was no neces
sity lor leaving the place while
at work-for a drink. The stone,
was informed, was famished
by a man named Martin, who
at present interested in the
giant. It was about 11 feet iu
length, 4 feet wide by three
thick, and worked nicely; did
not crumble as some stone does.
The figure wa3 pronounced
completed in the latter part of
October. Hull came occasion
ally to see how the work pro
gressed Hair had been carv
ed on the head and a beard on
the chin. Hull did not like
this when he saw it, and said
he would see about it. When
he came the next time, he told
that he had consulted with
geologist, and was informed
that hair would not petrify; So
he ordered it to be clipped off,
and we shaved the giant.
"Several ways were tried to
make the figure look old, and
at last one was invented. Quite
number of needles were placed
lead, with their points pro
truding, and tho figured was
pricked over with this. Two
da3's were occupied iu this
work, as the chisel left marks
on the stone which had to be
effaced by this slow process of
pricking, borne vitnolj sul
phuric acid and English ink
were next procured and rubbed,
which gave the antirluateiUook
required. Hull thought at
first it would be best to put on
clay coverings but concluded
had better not bo done, as
the clay where the statue was
be burried might be different.
He was undecided where to
bury it at first, and suggested
Mexico. I told him I thought
that would be a good place,
but finally concluded not to
take it there, as the distance
was so great.
"A box was obtained of a
man who makes sashes and
doors on North Clark street,
just south of the entrance to
the old city cemetery, llow to
get the figure into the box puz
zled Hull, but we hit upon a
Slan which was successful. A
errick was erected, bands were
placed beneath the head, legs
and body, and when raised to a
sufficient elevation, the box
was shoved underneath, and the
giant was in it in a few mo
ments.
"During thd CojirsA t iie
next weRif , ' -l
vv iruck wa3 engaged,
and the box taken to the JUicn
igaa depot, It, went oyer that
road, so I was told, and was
buried, how, or by whom I do
not know, on Newell's farm.
"Hull at one time proposed
that wo should insert in the
figure here and there petrified
pieces of wood or stone, so that
when geologists called to see it
ho could clip off a piece and
give it to them to examine.
This, however, was not lonr no
he could not find the nieces.
nuiu is wen propor
tioned in all parts except rnr
and that is the back. The stone
was made up of layers, and
while working on the back one
of them got loose and had to bo
taken off, leavinirthe tliiolcnpca
of the body six inches less th. in
it should have been.-
"Hull was in Chicago about
two weeks ago, and told me
that he had sold his interest,
and had received notes there
for. Salle and I wrote to Mar
tin about it, and ho replied
that Newell, another interested
party, had the notes and had
run away with thera. Wo
wrote to Hull and asked him
why he had deceived us, aud
have not yet received an an--swer
"The beam3 of which wo
made the den ick are now iu
the yard near the barn, and tho
bands are in my possession.
"If Hull, oi- tho parties now
in possession of the giant, deny
the truth of what I say, Sallo
and myself are willing to mako
cjhiuuviu uiai me iucis given
are true. Affidavits of other;
persons who are familiar with
the circumstances connected
with the making, will also be
procured, and theginnt proven
to be what it isj as every intel
ligent person knows a hum
bug and a swindle. Respectfully,
F. MOIIUMANN,
"No. 14G North Water street.
"Chicago, Feb. 10, lSTO."
TnE Bright Side. This vigo
rous young "paper for nil children"
now vimts its readers every week,
instead of onco a month ag former
ly. It would not bo unwelcome, if1
like tho sunshine, it would coino
everyday. $1.00 a year. Speci
men copies frco. Address, 17i4
Lriijht Side, Chicane, 111.
SHORT ITEMS.
A young man named Alcorn
committed suicide at Dennisoi
Iowa, on Tuesday. A love af
fair was the cause.
Between twelve and fifteen
thousand Texas cattle are now
at Schiiylei't IsTebiwka, or on
their way there, for the Eastern
market.
The Iron Holders' Interna
tional Union, composed of del
egates from the various Unions
throughout the United States
and Canada, commenced its
session in Philadelphia, on tlio
Oth inst.
tn addition to State, country,
and town taxes, Grant's gov
ernment wants this year $393,
000,000.
The doings of Congress for
the past month can bo summed
up in few words. Protection o
Bondholders, Negroes, and Mo
nopolists, and Taxation of
White Men.
What a man wauls all ho
can get. What a woman wants
all she can't get.
The number of whito men in
the South disfranchised is ncar-
ly one million. But the ne
groes all vote.
Thero is a man in Florida
nine feet six inches high. Ho
enjoys good health and is evi
dently long for this world.
Zoologists predict that in a
very few years tho buffalo ot
western plains will bo extiuct,
It is said two Philadelphia
newspapers hav-d 'engtli" fr.
uariFsodwinFoiTestmtype,
.aiting tho demise of tho
great tragedian..
Grant is about smoked out,,
aa thj- boys say, -

xml | txt