OCR Interpretation


Democratic enquirer. (M'arthur, Vinton County, Ohio) 1867-1873, May 22, 1872, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86079037/1872-05-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
lEJJitf 1 WwlPif &
f J, W.
I PubllatioT
VOL. G.
BOWEN, I
and Proprlutor.)
M'ARTHUR, VINTON
COUNTY, OUIOf
Wednesday, may 22, ist2.
f.5b PER YEAR,
, Iii Advance. J
NO. 19.
Railway Time.
f7f: ,t rr.f C"S'
Marietta & Cincinnati Rail Road.
TIME TABLE.
On mid after Nov. 13 , 1871, Trains will
run aatol lows:
:a :::::: ;
:b :::::: ;
3 ::::;: :
y ' ; : :
H
in
B
o
o
. : : : : : :
' c & ' : : : : :
2 X t
i o o 9 'J0 1- x o
: : : i i ; : : :.:
' ' ' ' '. ' el J
r.S
rs iS 'is i 3
t- il t- 6
:nn w ti 3 ' .
Jill,., I ?ffj5"S 3 3 2 s H S 3
0.
0
8 :
d - eCo :
-5a 2 !
Ok 1
s 5 ? ; s;
S; ! ois is. jS ;,
A it
3 !
M lies
-i ii ?i it -i i-i c f"
H.
w
W
o
O
r)
B
-4
-r tw -? ii 'i it ?t vj - o
-r 3 d f- n .71 -o -f i. ;1 o '
i--1-1-1-1- x. r r. - D
r t-t-tt-::--
5 'fi
IN
si. x r. c : -
(,'IX':rN V'l'l KXl'RK-S will run daily.
All otlHT I'r (lis il-illy, Kiit Sumliiy.
.r VOINN ViT MXPRKS'' MAST miiUes no
Bin') lintWi"."i Hi'ml'Mi anil AllnMit.
TIME TABLE. Portsmouth Branch.
M't it. A tici hi uiti'hitiii n,
Hir. M. (I: ha.m.
i! " I " 7.'l'i "
4 li) " 111.: i) "
1). i r a. m. i i'. h
11!!!.-) " H-,71 "
li.ij i'.m. ri.i') "
. ir-(
.i
'.! i
.. I
'V. ! ;
II 1
;iM
VI
Trains Connect at Loveland
i( i'. o'i t'ui I, lulo Mliiinl It iilrmi'l. iin'l
!i rriii';li-.A(.'lii'iU'.iaii K.iili'uiiJ Juiic-
irall n
u Hi In
tiuii I'ji' all jiutuls
W. PEABODY.
Master of Transportation.
BALTIMORE & OHIO RAILROAD.
Great National Short Line Route
Great National Short Line Route East and West
Great National Short Line Route East and West Only Direct Route to the National
Capitol and Eastward.
On sii'l riflcT M iiuliiy, Nuveiiiljor 111, Tniliu
will i mi us fnlluwn :
M.til.
fcrprriH.
f. SO I'm
1M if) A in
R:4M "
H:.W "
8 :.'.!! '
lll:(KI
1 :2i I.n
1:41) A in
!l:WPm
l'!:M Am
0 :4! I'm
b:oti "
H-31 "
l()-.llil "
4:hAin
fl -J.'i "
liA.ST'.VA.i'.D.
... . l)i.-i;irt
r,ii'l"rilinrx
'iiiii1.!M'I:iii I
J1 .ti tier's I'Vi'py. ..
Wti'.liiiih'lini .1 u in-.'n.
rrivu
Hull liniiro
Wll.llillirlrll
I'hllwInlpliU
Now Vo-V
WJC-.TVUI.
Depart
Now Vniit ......
l'liiludiilp'il'V
WH-ihliiiftiiu
Halttiii'irn
......Arrive
Wiisliiin!l:iii Jiiiu'.'ii.
Iliii'imi's KiMiy....
OUIll'KTlUlll
Iurki!i'.--,iiif;; . ...
" Piilliu '.n I'.iUod Drawing Boom Slfiopiiii Cars,
Vhii'li iireuMcoiiifurtiiWti, rlfKiuilly riirnWiyil.
rni'l ixlm :iH.il t 'i lliM-sliln, uroi.il iill Trillin
from l!ni 'ii.M ill P Hiilllmorn ami Wut-lil rurlon.
8e"i ,.i" Vi1 i')f Miirli'lln nml rineliinutl K;iil
vav lor linn! ol' ari'lvinjl uiiil ilojiurtiiiH; I'""'
ili'.Ai'ihin-. ,.
Tli'i.i'i.uitii;i'')f I hit roiiln ovit nil otliiTS
I. tii.it il mv us nil tiMVi'low linl.liiii,' IhroiiKh
li(!ltni,t tlin prlvili,M "f vislllnir llaltiminv,
l'lill.i hil iliiiv nml Hio S.UI'Hial OapiKil frvn.
Tiimii;ii.'!(iv uiul rates ol' l'.uu low or than by
Htiv n,iitT line. ,. , . .
Thusi'O'K'rvnli'mf tliis Hallway is uoloiimtlud
for t'l'.induui' mi Hi is c;ii i inciiL.
t'in'Nitt.; F'ttt
h'-rjirf. Ai'im.
II -H Am II HO I'm
111) I'm H 11.1 Am
till" I Oil I'm
11 j(J " I lt I'm
I) r,n " 1 nl '
11 m " - i"i "
2 3') Am II HI "
IJ 10 " li h Am
12 M Hm J0 Am
A mi Am It 15 I'm
7 aiK) "!
8 50 " -I00 Am
17 " A "
l2 0:)Am 7 12 "
3 I'l Pin 1 1 M "
Vi S3 " 7M "
TO SHIPPERS OF FREIGHT.
Tlii' Hn oifm'H Mipurior Indin'ouiPiitH Hie
rat.OHliHliiijt niiii-llili'.l lower to nml from Hn-lnn.
Kew Ynvk, ir nnv ollinr K islorn point. In
Oerlmr uou ls of .iuvdiw.i'liti(iii from tlm K.iKt
KlVPilucctlonn Id nliip via llalllmori! & Ohio
ft. H..11111I In shl piling (Cast Kivosamodlruc.tions.
''rnii(liUrthlipiil b,' this rniilo will Ipivm K-s-
vin
J. L. WILSON,
Munttif 'I'l'mmportatiou, lliulmiui'C
G. It. BLAMOI1A ltl,
ltalliiiiorn.
L. M. COLE,
S. U. JONCT, O011. Tl:kpt Aa't. ll.ilunioi'O.
Utui. l'aas. Alt'!., Clnulnimtl.
Cincinnati & Lafayette
Rail Road.
GREAT THROUGH PASSENGER RAILWAY
To all Points West, Northwest
and Southwest.
THIS IS THE SHORT LINE VIA INDIANAPOLIS.
JIANA1'(M,S.
The Groat ThroiiRh Mull nml Kxpnwa Pni
i,i,ii,. r.lnn to HL. T.iiiiIh. Knnsm (Jltv.Rt
iJoMiinli, Dmivurfiiiii FriiimlHo. mid all poiiiU
in Mismnirl, Kaunas and uiioi'mio.
mi.u nml on vil i'm:t route to Inillnn
noolin. liiifaviiHo. Turro Ilanto, Oiinilirldo
Cltv UiH'liPtlfeM, I'oorlo. Hni'llnutna, Ohloaao,
Milw i ikoo, Bt. P.111I, mid nil points in Uio
K!!;,.ai',n.,.wlk. Olnc.lnnati nml Tmfnyetfo
RRllrond, with Ms ciiiiiiiii'tloiiH, now ollun pin
Joiiio" unrofimllltlnH i THi'o.mh Cloai'li mid
Hleiiiiin Car HHi'Vlne than any other 'lino tmm
Olpr.lnnnM, Imviiisrtho H.lvnntnj.i of brmif i
nallv0.inlVo:n!lnolnnntt to M. I-oniv Kan.
V-titT. ot t.,.,,i, p..,.i.ii Hurl iiirtoli.l lllftaao,
Oin ihn, nml nil liitonmsilliito points, pinitoiitlnit
toOiloninti nn I Fiimlllin nnr.h com forts iinrt
niieominoaatioin in uro nn'ordocl by 110 ollior
rniito. . ' ... ...:. .11
M.il lit.C
Train Wvn fllnclnnntl at 7:30
.- .1 A. Aft U M
A.M., S;00 r.
iinini ii in' lin ohtnlnrid Rt No. 1 lliiniet
TIi)iiiO,ioHiiir Third nnd Vlnoi Public l.nn-l
Inir. oornov Mnln nml Riven nl'o, t ImmviI
hi,. ...,l PnarlHf.n111l.il. CII1111 llllnl ').
Bn mii'fl to nnr dvinn tlnknt via Imllnnitpoll )
THIS IS THE SHORT LINE VIA INDIANAPOLIS. C. K. LORD G. L. BARRINGER,
eiilnf 'Plnliol Cloi'Ui Jlililor Tranportilliull,
Clni'liiUiiU. (.liicluimll.
Railway Time.
OHIO & MISS. RAILWAY,
Is the Shortest, ' Quickest
and only Road running its en
tire trains through to
ST.! LOUIS 'AND LOUISVILLE
WITHOU CHANGE.
. Our arrangements and con
nections with all lines from St.
Louis and Louisville are per
fect, Reliable uud complete for
all points
This is the shortest and best
route to Kanas City, Leaven
worth, Atchison, St. Joseph
and to all points in Missouri,
Kansas and Nebraska. -
Through Tickets and full
information as to time and
fare, can bo obtained at any
It. li. Office or at our office iu
Cincinnati.
mm
IB
E. East Pas. Agent,
CINCINNATI
W. B. HALE, Gen. Pass. and Ticket Agt,
ST. LOUIS.
Columbus & Hocking Valley Railroad.
On ami ill"!' IlfiwnibcJi' lUUi, lb1, iralni will
I'tiit ii I'l.r.iiu'!
Alliens li.' a m. :u I', m.
Ai'ftt'. Arrive
Colilinhiis .. P:lf A. M. n.4') I: M.
Vltlsl'UlVfll.. iM'i I". a. 2-.';ua. M'
Siiiidi.nkv... IMW " "
CltiVflMoil . . :):.M) " "?) "
Sirin,;ll.:ld. 1 '.!:! " ''" i".
Xiii.i IS :'." " V::il "
D.ivlon I'SO " H:.'W "
Kli'liiiion 1... 8:15 " O .11 "
hi'liaiiUPolis :IU ' A. M.
Cliivuuo li:l& A. ii.
Closp pnnncrtlon iniidnnl I.nncni-ti'r for Clr
li. ullli- y.utii'Kvillr. ami noinls on the Ciu-
oiiinali :md Miislvllliini VnlU'.v K,illro.id.
Dirci-t I'.iiii iici-t ii!i s iiuulit at 1 oumum inr
Dnvloll, fS;iriiii,'llolil. liiiituiiup'd is, I'ltli'Mfrn.
uiul nil points v i iso, inr t ifrviaun,
lliill'ilo. I'itlshiii'uh, nod nil points l .:ist.
TaUollic Hoi'.UiiiK Vullev nnd ran iianoiu
rotil.i In . Ill'-m'O nil I llm IS oriti vr II 11 1110
shorU'-t I'V n:lv-six mili . vslvitix i:isonjri'i
tlin liynefl' of iii'li-xi'r tniio uud lower l'alo.s
W. DOHERTY
Siilli'iillti"lnliit,
K. A. Hin r.i. fii'ii'l TI"Kt An t,
VAKBAIiIA.
IIOUTK WEST.
23 MILES faBSH0ETST.
3
KXPHKSS Tit. INS tenvn ' riirrfrtmipiilts
ilallv. i" ,-i d buiulny, lor sT. I.OL'IS und
XI US N 1'.
IK uli'v Urn Hliiniiilf I'lM.I. MAX'S roo
livnli'criiniwiiiiM'oi'iii t liTpiuK C.ii'slroin N.
I'l'ts'vir ill, i'i,liinila,s, liiiiiii.villi'; in-
-inn;ii 1. nnd l.iui.ui.iiH.iio, 10 01. J.oiiis wiiiiinu
linnjii.
Pii'S'i'iiifois slionlfl vi'iiKMiibi'i" (Mat this Is llm
(Jri'iil Wi-.-t. r.iinml Koiitc Inr lvaii.siis ity,
J.-'iivoiiwiifl li, Law n'licct, To' i'l:a. .lunc
lion Oily, Imh tSiMi't nnd St. Josi'pli.
rtim
nlUTn TO KANSAS, r.ir llie pur
MmJIO poi'nf-f liihli.-hlnn thi'in-
rlviw III ni'W hWiiirs, will liuvn liberal dlsi'lim.
Imillon inailf in llndr Invor by lids Line. Sat-
lsfartorvi'o'iiiindiitlo'i 011 rc.u'iil.'ii' rates will lie
uiccn l'i Coliiiii-is nnd lai'ifi pai'ties Iruvelinu
lo'.'i'ihiir: nnd Ihoir liiiKUauH, emliranl nntllt
nnd st'ie!. will be sliippi'dun tho iniist favora
ble ti rni'., in.'seiiliuir to
COLONISTS AND FAMILIES
Sneii I'maf.ii l.. ,-. ,i-t i "I'oiniiinihil Ions as are pre-
jellied bv NOOTillOK 11UUT1S.
TtClf KI.H'iin In' obtained id nil lliprlnrlpnl
I'irliel. idl es in tlio Kastelil, .Middle and
Sonllieru Slab's.
' i K. KOI.I.Di r,
Cieneral r:iss.'i: (er Ain i.l. 1st. LouIh.
ii. h r. i:ma:ktt,
ICasl.i'l'irfl'asseii','.o' Ai;niit, Indbii'iipiillrt.
John i' nn-;oN,
(Jencriil fti!orliil"ii'leiit. 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i s .
"BEE LINE."
Cleveland, Columbus, Cincinnati and
Indianapolis Railway.
Ell
On uiul al'l. r MUNOAV.ilav st h. Kx-
press rr ilns will i:mvu i hi, 1. 11 nun nun
(JUKSTI.ISK nnd AUUIVU ulpoinU liaiuod be
low, lis lullow
Rtallons.
No. ?..
No. 4.
4iin nm
il-ii'ifitn
9 lr) p in
4:10 pin
11 :1ft nm
7 (On m
IMiO pin
II :'JII p m
H :'M p m
(1:15 ji in
1 25 11 in
1 1! a 111
! 10 p 11)
fl 'i" p ni
8 15 p 111
No. 6.
2:35 am
4:50 a in
7 Ml) u III
2 :l0 n in
4:10 pin
C:l)5 l 111
1 .:to a 111
llidOnni
fl:IOnill
8 :)" u in
:i 15 11 111
2 40 u 111
Colniiilins.
('resilliie.
t.'li'vi'land ... .
.TlilOam
l::l'l p 111
. , il :4r p m
.lll:H)pm
..7:1 ill II 111
...1 ::f).im
..lt:4.rui m
. . 0 ;'-'H p ill
. ii.hii i 111
!7i'J lop in
. . !) l'i p m
, 7 ITiuni
..10 40 a tn
.. I 10pm
11 l)H
..iniilpiii
. . 6 ;m 11 m
...1210 j 111
DiilValo
Nin ;iirii Pa ls. ;
Uo.diester
Alb.inv
Huston
New York City
( lesillnu"
Pil.tsliiirj;
II irilhliiilft ...
llMplniore
Wiishlnirlon ..
I'blla lelphin..
700 am
Crestline
7 lo p in
nSn ni
Kurt Wayne ..
I5n 111
7 W n m
II V5 Ulll
(1 00 i ni
Chicntfo
Rf'jyNo. 4, U'aviilif 'olinnliiiM nl 4:11) p. 111.
1ms 11 Tliro'.irfhCiire'i Drlnwiirn forHprlntrllolil,
ri'iidiliu'Spilnisni'ld wit haul rh in ire iit7:'20pni.
Train No. a on tho Coluinbiif HoukhiR V 11 1
Irv Uailvoad rniinecl with No. 4 Train. Tlirougli
Tieliets for Kii1 nt AtMens.
PAKSRXilKR Til AIMS rotiirnliiir nrrivo nt
Coluiiiliiis ut l'J:Ll(la in. 11 :1S . in. nnd 0 :D0 n. m.
rrf-ralaea Dav and Sloepinir Cars
4)n All TrnliiUi
. iiVn n'Ori'ivinnr Oolnintins lit, 2:3") n 111, on
RiinrnV. runs thrniiffli wlthmit ilotontloii, by
i.ii, i.'.in ,ii,,l nvr York Central Hallway.
nrrlvlnir at Now York on Monday mornliig at
0:10 A.M. ,, , . .,
For imrllriilav inrorinatinn in rrjnn i
Ihrouirli tickels. t linn, conpeel Ions, etc., to nil
nolnls Kast. West. North nnd Mouth, apply
to
ornddiosa K. l''i'HO,noliiinliiiM,oiiio.
r, r. I' Ijl .NT. l.i'll, r.ni'1'i intuimwiifc.
J A M I'.K I'ATTKIISON,
Ion. Agent, Uoliiiubus, 0.
EUttKNEFOltn. . .
, l'lissonunr Asent. Colntnhus.O.
ROAD NOTICE.
I 'IF I. Iiiindiv irlven il
be presented to the Commissioners of Vinton
iitv Ohio, nt their next session, tn ho held on
I -.iiii,li. riltlrt itf tlifil,. skvI; session
the first Monday of June. A. 1. 1KT2, lirayliur
roriho establishment of u County rond nloux the
followlnff described route In said County, to wit:
Henlnnliiir nt, or near a laifro white ouk stiimii
uboiit four rods south of the school -house In sub
District No. 3, In Clinton Township, Vinton
County, Ohio, nt a point near the Mis Arthur Hiid
ii'iiiuavtin, i-n'nl. rnntibicr ii unrtli-eiistfli'lv di
rection tliroiuth thnhinds of Stephen Sail nhout
50 rods to n lilckorv tree at or near the section
lino dlvldliiu; the lands of Stephen Halts and
lands owned nv iiinnarn i unins, ineii casum
...i,i ...,',il,,n line, ibroiiirh the lands own
ed bv Stephen Salts nnd lllrliard Tliiiius, anil
nlso 'throu'fli the lands owned by William Mnr
tin, Patrick Cralir. Nelson lloffliiuos, fieorire
; L 'i- tik.ni.. ii,.,,r II fund, in Kuriuico ConiDil-
and Diinlol Hall, to the south-east corner of
i 'etlnn No. 2; thence a north-enstcriy nmmuoii
nicoajh the lands of Frederick Enxlnml to tho
( n-iritv road l.mdiiiK from the Eailo Fiiriuiro to
ROAD NOTICE. MANY PETITIONERS.
ROAD NOTICE. MANY PETITIONERS. April [...]th 1872.---4t.
ROAD NOTICE.
NOTICE 1h hereby (riven that n potltlon will
be presented to the Hoard of Commissioners
of Vinton Comity, Ohio, nt their next reiruliir
session, In Juno, 19T2, pravinn for the establish
nient of c.oontv roiul in Jackson Township,
kIouk the follitwlnir dosnribed routo, to-wit:
CoiuiiirnniiiK ttt tiio Allonsvilleand Ulooininir
vlllo road near a Wild Cherry tree, north of the
lSrunuh that runs thi-onnh Georne Sampson's
farm; tlienea a M'i'sterlv direction up the bottom
close to the foot of tho hill, to a lnnre ltliu'k Oak
sliiino nt the footer tho hill: thence the nearest
and best route to iiitvwoet the ridi;e rooil, near
John X. Johnson's Stable, and thoro to stop: the
the least inlnrv to -
MANY PETITIONERS.
MANY PETITIONERS. May 1, 1872--4t
Alva Newton's Estate.
Probate Court, Vinton County,
Ohio.
NOTICK Is horcky irlven thnt O. W. Newton,
AdinliiUtrntor of the Kstnta nf Alva Nw
ton, denfiiseil, has llleil his ne.cnnnt herein, 11s
such Administrator, fur Itnnl settlement; nnd
tint the NAino will bo he for lieiirlni? on the I8lh
day of Mnv. 18711. nt 10 o'oluuk. A. M.
H. B. MAYO.
April 24, 1872 4w Probate Judge.
Estate of William Martindill.
Probate Court, Vinton County, Ohio.
NOTICE Is hereby given' that Jiimes A.
Mil rlindill, executor of the will of William
Mnrtindill; deceased, has llli'd his ni'i'ount
ns Biieli executor for final settlement; and Unit
tlio liearlnir thoreof is set for the 1st day of
June, A. D. 187ii, utlO o'clock A, M.
H. B. MAYO,
H. B. MAYO, May 8, 1872--4t Probate Judge
NOTICE.
ET.HAZKn WOOUnUFF.whose plnro of resl
' deiu'O Is unknown, will take not Ire thai
Hebeeea .1. Queen, of Vinton eiiintv,!iirt Stnte of
1 into, iiui.on inc HtiianyorMiveniiier, A.i. inti,
lllein the( iiiirtof Coiii'iaon Pleas of said Vinton
county, Ohio, a transerlptof proeoedini;8 In bas
tardy' in the i nse of llehuce.ii J. Queen azaiust
said Klcner Woodrtilf, .from the docket of An
drew J. Klliott, Justice of the Peace in nnd for
Harrison township, Vinton county, Ohio, mid
1111 nllldavit that slio (Re'u'cra J. Queen) was
Hid nml Uer of a bastard elilld : that fluid Kleiner
WoodrulV w tlio father of said child; and that
said Klenzer Woodrnll' hud absconded with tlio
li tent to dcfriniil allinnt, und that he had left
tlin comity of his residence (Vinton) to avoid
the service of 11 warrant; uiul that said Iteheoen
J. Queen, on I ho fllh duv of November, A. I).
IH7I, cai'sed certain bunls lielon iri 11 if In said
Kle i.er WoodinO', and situate in the said County
of Vinton to lie aluii lied. the same be.inir the
south e.ist quarter of tho south east ipim'tor of
seeliou No. :, township J10. ; icinne No. Pi;
coiitaiiiinir 40 n'res morn or less: also, the north
e.ist q 11:11 ter ol' din south east quarter of sectimi
oi ; low 11 - 1 1 1 i ,'i. 11; nun;" r." n 111 uouh'mii
lands subject to sale ut Chillieoibe, Ohio, onn
taininit 4 ) acre? inure or less, with the exception
often acres sold out of the 1101 th west 'orner of
Jiiid int. Said Kleazer Woodrun'is noli lied that
said case will be for henrini; on the Kid rtav i.f
Amy, A. i). isi .', or us soon tneieB.ier as ine
siinie heard.
REBECCA J. QUEEN,
T!v Jnbii M ivo, licr utt'y.
April 1", lb7j.
OJIEPJrP'S SALE.
O.
Slide 0 Oil lo, Vinton Couiitg.
David I.. Wadsworth, Plaintiff,
nuainst
Wt'llinxton Maniiftieliirliifr Co. and others, do
loiidinits. In Jackson rminti Court of C0111111011 Plem.
o'rderorSiilp.
I'urs'.'iinl to Hie e111n11111t.il ofaii order of sale
issued from I he Court n I Common Plens nUnek
son eoiuilv, a id lo me duel led ns Slierilf of
Vlnt"ii eiiuntv. 1 will "tlir lor anient public
miction, nt t he (lour o1 the Court House In the
Ton n of MeAithur. Vinton county, Ohio, 011
Monday the 27th Day of May, A. D.
. 1872.
At the hour of 1 o'clock P.M. of snld dny, the
follnwliuf d:si vllied premisos, sitmite In the
tnunty ol vlnton, end Siai.e oroil, wit :
The south. wviit quarter of the houlli-weMt
qiiai'li'i'i nml
The south cost fpinrlcr of the south-enst
iii:irter of section NiiMil'i'i'Tliii'lv.two(:i2), of
1'ownsldp Ntnnlier Nine (,!), of llunge Nunilier
Nineteen (lib: and '
The sonlh-iiall' of Ihesoulli west qnnrternf
Section ' N inn her Thirty-three (W). of township
NiitiilierNli.e(ll). limed' Nutiibur Nineteen (III).
Appraised :is I'.illows:
The soiitblidf i.f south -west q'uirteref
seetion Nn. Ill, TowuMlili No. 0, of
Ilunije No III nt $'200.00
The southwest, j 11 sirfor of the south-west
quarter ol scclii.ti N.i 112, (il'Townslilp
No. 8. of lliinito No. II) at $100.00
Tlio south-cast iinarleroi'tho snutli-oast
quarter of seel ion No. !)'J, of township
No. I), of rnneo No. 1!), nt . lOO.nn
To he subl :is the property of llm Wellington
MiiiiulheliiiiiiK Co. to satisfy nn order
of K.ile issued .from the Court ol f .onimoii
Plias of JnckbOn County in iavor ol David l.
Wadswoi'lli.
Teinib of Halo. Cnsh In hand.
DANir.i, noOTii.
fsheriil'of Vinton County.
JaniCH Tripp. Atloiney for Pl'ff,
A pi ll 21. l7a fiw 15
REBECCA J. QUEEN, ROAD NOTICE.
XI OTICE Isherrbv irlven lli.it a potltlon will
he presented lothelNuiiinissioncrs of Vln
(nn count v, Ohio, lit their session, In June,
1K7-J, prnyiiiK for lliu lointion nnd cut iilitixli
loenl of h county road, in Jackson township, us
follows:
ItcaltilnRftt n point on tho county rond run-
iiln.it past the Oenlennrv Meetinir House, nt or
neiwsHid liniiNc; thence south or nearlv Boto
the line between John S. Ilnwk 2d and Margar
et Diinklo; thonce east with said line as nearly
us mnv bo iinietlealile for n rood rond to or near
nn oak tree; thence in n south-easterly direc
tion past two oak trees to ornenrii HUKiir tiee
on the line between Mnriraret Dimkle nnd lien-
rv Westoont; tlionie soinn wnn stun nnoor
i,'r.ilv u.i tun .'ii iii Iren: llionce 111 n south- 'ns-
terly'illreclloii to a uin tree nonr the line he-
tween William llerron nuu iienry wesieoiu ;
thence in a ninth-easterly direction over tlio
iii in esl nm best route to ft point on ino couiiiy
road runnlnir oast and weHl IhrouKh tho lands
near two bench tret,
MANY PETITIONERS.
April 24, 1872-4t
ROAD NOTICE.
V'..ll,.n Ij linrnliV frlviOl til n t n IH.tlt Ion Will
I... h.. ,..,(. .l I,, ill I 'i mi m Ifivlnri ii rs nt V I li to ii
cniiiitv, Ohio, at their regular Hesslon In June,
IHTi pin yfnir lor ine est ,'iiilisnnieiitoi aciimiiy
road in Wllkosvillo Towuuhlp, us follows,
l0lleKi'ntihiir nt (lie Oalllpolla rond at Elizabeth
Iilston's. llienee In n northerly direction
iilonir the most priielleablo routo lliioiirh
tin) lands of Mrs. tltmil, Abel Wells, Airrlpii
Wells, iir Jones, murim juiney. r.mviii'i
I' letchor. nnd Amos Hartlov, to intersect the
Wllltesvlllo and .laeUson road a short distance
Flotcher'M nnd there to end. '
MANY PETITIONERS.
MANY PETITIONERS. April 24, 1872-4t
NOTICE
Is hereby niven that my wife, .TnrieThomna.
turn left my bed nnd board wllluiiitany insi
cause or provocation, nnn uie puuiu-, me utin-uj
,.,.n,i iwif to trust or liiiilmr heron mv ao-
not bo tori
ANDREW THOMAS.
April 20, 1872, w3
Ilnnr; is a California earth
riuakb incident: An uuruly
wit had broken loose from his
tether, and tlio owner was cha
sing him about the lot when
the shock came. Tho colt dis
appeared, but'tbe farmer has a
first class uraiu ncross ma wuy
acre farm. ' ,
Never burn kindly letters.
It is bo pleasant to read them
. . i i i . i
over wlieu tno inic is Drown,
t.ha nnner vellow with age, and
tho hands that traced the friend-
lv words Ho folded over the
hearts that prompted them, un
dcVtho green boJ. ; ;
Our New Relations.
" The lemslative :Msdora of
Ohio has fixed oui' political,,
destinies in the llthiOongress-.
ional - District. ' Numerically
speaking, we are -'just one
persimmon lower thaiy before ;
U3 twelve top3 a niimher high
er -than eleven.- - However, we
yet feel next neighbor to the
twelfth aud would; -willingly
do them good servili i if they
needed it. Buf shelw happy
in a more than healthy major
ity and honors will by. exceed
ingly easy to the;
nvt nnn fo
.11 VUIIU.U
nominee. The bonne xhat have
have bee'u suddenly suapped
asunder without any fault of
ours, and a . political divorce
ment granted that is likely to
be perpetual. We of the hills
were never very homogenious
with those of the corn grow-,
ing districts, nnd generally
served iu some subordinate
situation, On small rations. It
prides us to know that Hock
ing county is uow King so far
as -Democratic majorities are
concerned in this district; and
while we are proud, it is hoped
that wo will never become op
pressive. The lines that cir
cuiiwei'ibe our political division
mark a territory as rich iu nat
ural resources as the sun shines
on. Ou the uoi th Hocking,
sits like a -crown while Law
rence pushes the Ohio river far
into Kentucky. We are em
phatically a district of "Ililli
cans," born' mountaineers, and
full-bred patriot). Tha air we
breath comes from green for
ests and the paths we pursue
lead away up toward the skies.
We to day 'groi-t our Kiit.nr
counties iu kindness and ex
pect often to feel the warm
clasp of their hands. We have
great interests at stake, and
those interests lio at tho very
doors . of all of u.s. It makes
us unhappy to know that'' we
do nut ngieo with the present
political majority, but we have
au abiding conh'iU-nce tint lime
will reverse the order of things
and that tho Democracy will
lay down rules for - the future
development of tbis.iich do
main. Logan Stjntitil.
[From the Ohio Statesman.]
Important Advice to the
Ohio Democracy.
As the time is approaching
for the primary meetings of
the Democracy in the several
counties in this State, for coun
ty offices, and as the approach
ing campaign will be one. of
unusual interest nnd import
it behooves the Demo
iu every county in the
ance,
crats
State to lav aside all
to lav aside all minor
considerations and select only
men of the highest integrity
and ability to, .fill all their
county offices. : Now is the
propitious time, and every ef
fort should be made to rescue
Ohio from Radical rule; there
fore, let us place on our tickets
the names of men of known
and tried ability, men of po
litical experience and influence,
because not only Democrats,
but many honest Republicans,
will rally to their . support.
Personal and local preferences
should all be laid aside, and
honesty, and ability to dis
charge the duties of the office
acceptably to the public,
should be the only considera
tions iu determiuing the choice
of our candidates. Let the
Democratic Dress throughout
the State-earnestly recommend
tho importance to this subject
to their readers. Let each in
dividual Democrat endeavor to
sficnrft tho consummation of
this plan, and after such nomi
nations are made let him de
vote his encrcies to secure the
largest possible vote for each
candidate, uud success will
perch upon our banner, and
Ohio rejoico in the restoration
of .honesty and goon govern
ment.
A JEFFERSONIAN.
' New Strait3villo is to be
corp'oratcd.-
in
Income Tax Refunded.
The Treasui-y is paying back
to Judges of State Courts taxes
levied upon their salaries by
Internal Revenue laws, which
the 'Supreme Court declared
unconstitutional nearly two
years ago. The Chief Justice
of Massachusetts recovered
$13,000. United States of
ficers are coming in for a re
fund, and one of the first cases
was preferred by Judge Davis,
administrator of Abraham
Lincoln and 3,600 was paid
over to Kobert Lincoln, last
United States Supreme Court,
being about tp leave .for
Europe, received $1,900 on
Tuesday. Andrew Johnson
and President Grant have both
claims for a refund, and so
have a thousand others. The
truth is, the whole income tax
from the start, us levied upon
the people by an act of Con
gress, is unconstitutional, and
there is no doubt the United
States Supreme Court would
assent to this if the subject was
fairly presented and justly de
cided. Its inequality in and
upon the States is fatal to its
legality. N. Y. Evening Express.
The power of Lightning.
The concentration of power
in a stroke of lightning acting
through au inconceivable small
interval of time, may perhaps
be realized after examining its
work of destruction, yet its in
ductiva.action on the earth's
surface is no less wonderful.
Prof. A. M. Mayer made an
exporuntmt some time- since,
which demonstrated the extent
of this action. He connected
lh wire of a galvanometer with
the water pipes of Baltimore,
Md., and joiued the other end
it the coil to a gas-pipe of a
:iouje in tne soncti-western
xirt of the ciiy. Thus a vast
metallic system of electric
nerves stretched three miles
toward the north-west, to the
reservoir, aud about' as many
miles to the east and south
east over the city. A thunder
storm was ramus; at the time
in the north, at so great a dis
tance that only the illumina
tions of the clouds told when a
flash occurred. Yet whenever
that flash took place, the nee-
lie of the galvanometer was
instantly reflected through ten
or twenty degrees. So nearly
simultaneous were the two oc
currences that no difference in
he instant of. their manifesta
tion could be detected. Shut-
ing himself up in a dark room
containinr; the galvanometer,
he signaled when the needle
moved, to nn observer of the
storm, who also gave a signal
when a flash occurred; and the
exchange of signals was alwavs
bund to be simultaneous. It
was nsceitained on the follow-
that the storm was
more than twelve miles distant,
thus showing that over five
mndred square miles of earth s
surface was affected at each
flash of lightning.
How to Usio A Gkindstone.
1. Don't waste the stone by
riinninf it in the water, but if
you do, don't allow it to stand
m water when not in use, as
this will cause a soft place.
2. Wet the stone by drop-
Dins? water on it from a pot
suspended above the stoue, and
atop oil the water wnen noc in
use.
ii. Don't allow the stone to
rret out of order, but keep it
" - i . e
perfectly round y use ot gas
iii na or n. Vi .inker.
' . ' 1. 1 1
4. Ulean ou all greasy ioois
before sharpening, grease or
oil destroys the grit.' -
5. Observe. When you get
a stone that suits your purpose.
send a sample of the grit to the
dealer to select by ; a half
ounce sample is enough, and
can be sent iu a letter by mail.
A Rolling Mill is to be built
at Cambridge.
The Westward March of
the Cholera.
[From the Philadelphia Inquirer.]
There has been sbraething
past tho finding-out . of the
most learned in the frightful
death list of the past winter.
The work of destruction of hu
man life by disease has not been
confined to any one place or
country. The small-pox car
ryingoffits tens of thousands
of victims has not been con fin-,
ed to the United States and
England, but has ravaged Eu
rope as well. , Whence it came,
or how, no one seems to know.
.It ratpo iu with tha first frost
of fall llereon' "the" ""Continent
and in England. How fatal
has heen its visitation may be
imagined from the. fact that in
LorJdon alone since August
last, there have been nearly ten
thousand deaths from this sin..
gle epidemic. In nearly every
city in the Uuion it has claim
ed large numbers of victims,
and though it is now every
where disappearing
uncier a
there is
will not
w
waumer temperature,
no assurance that it
again return to us.
But the death list .of the
world was not increased during
the last twelve mouths by the
small-pox alone. From the
east the most horrible details
have been brought to us of the
ravages of the cholera, and the
British Medical journal, in no
ticing England's exemption
from the invasion of that plague
during the fall, ascribes it alto
gether to the timely arrival of
the cold Weather. It makes
the rather-startling declaration
that Englandjs now enjoying a
respite and nothing more. If
England is threatened with the
cholera, certainly this country
cannot be without well-grounded
fear of its coming. The
c .lumuiiicafion between that
country and this is so general
and frequent that -a contagion
there is almost certain to be a
tagion here. As'confirma
tion of this a recent report of
the New York Quarantine au
thorities shows that within
period of less than twelve
months two hundred and forty
three vessels arrived at the
the port of New York from
England having on board per
sons afflicted with the small
pox.
As regards cholera, it is well
kuown that during the cold
season the low temperature ar
rests the extension ot the dis
ease, without extinguishing its
lower of subsequent activity
in the particles of contagion
which await the return of a
higher temperature. The Rus
sian experience of 1S17 is de
monstrative of this, for the epi-.
demic which had become gen
eral at tho close of the year
appeared to have been brought
to an end by the severe winter
of 1847-8. From the first of
February, 1818, there were no
more cholera deaths, and the
outbreak was supposed to be
over. But iu the months of
April and May, Cholera ap
peared everywhere in its haunts
of the previous year, and spread
with frightful rapidity through
out the whole Russian Empire.
1 lie number ot deaths in all
Russia in the monnth of July,
1848, is stated by Dr. Cha-
seaud, of Smyrna, in his prize
essay, just published at Con
stantinople, to have been 80,
000 weekly. It was but a lit
tle while ago that a German
ship arrived at New York
freighted with the cholera, and
that such dangers threaten us
constantly cannot be denied.
Tho very air of the country
seems impregnated with pot
ash: the scarlet and spotted
fevers, tho small-pox: and
contagious throat disease are
unusually prevalent all over
the Union, and it seems as if
extraordinary sanitary meas
ures should everywhere be re
sorted to in order to render
to render the lives of the peo
ple secure from the ravages of
any threatened epidemic.
Como to the show.
Call for the National Democratic
Convention.
New York,. May 8. The
Democratic National Execu
tive' com mitteo met this after
noon at the residence of Au
gust Belmont. Eight Statea
were unrepresented Califor
nia, Connecticut, Florida, Geor
gia, Louisiana, North Carolina,
Oregon and Wisconsin. ' Tho
places most prominently men
tioned for holding the Conven
tion were Baltimore, St. Louis,
Louisville and Indianapolis.
After a secret session of some
hours Baltimore was finally
decided upon as the place for
holding the Convention. Tho
following i3 the call for tho
National Democratic Conven
tion; marzi
Tho National Democratic Com
mittoo, by virtuo of authority con
forred upon them by tho lust Na
tional Democratic Convention, at a
meeting held this day, at New York,
voted to hold tho next Convention
for the purposo of nominating can
didates for President and Vico Pres
ident of the United States, on tha
9th day of July, 1872, at twelve
o'clock M., in the city of Baltimore.
The basis of representation as fixed
by tho last Democratic Convention,
is double tho number of Senators
and Roprosontativos in Congress in
each State under the apportionment
of the census of 1870. Each' State
willsond dologates accordingly, and
we invito tho cordial co-operation
of Conservative citizens who desiro
urestoration of constitutional Gov
ernment and tho perpetuation of
AUGUST BELMONT, Pres't.
FRED'K O. PRINCE, Sec'y.
A New York paper of ono
day last week announces tho
sailing from that city for En
rope of twenty-five Mormou
ipostles.
One of the purposes of this
hegira is said to be that of iudu-
ig moneyed Europeans to
take, stock iu Utah mines.
Another object, as given by a
veracious reporter, is far more
important. It Is said that tho
growiug desire for dress among
the women of Salt Lake, since
the residence there of a num
ber of wives and daughters of
moderately wealthy Oentiles,
has been the cause of fuumer
ous outbreaks among the wo
men who are, in the larger
numbers, joined to one man,
and the growing tendency to
extravagance in dress has de
termined the chiefs of the saints
to introduce to their harems
the'poorer and more ignorant
of the women of Europe, who
are to be made to believe that
to dress that to dress as plainly '
and cheaply as the Shakers is
the only very sure road to the
Mormon heaven. The deter
mination to dress extravagantly
which had within the past few
years taken an unyielding hold
upon the women ot Utah, was
sufficient iu itself to do away
with polygamy in a few years.
The movements of this last
mission of Mormon apostles for
the exaltation of plainness and
cheapness in dress, and the
placing of Utah mining stocks
abroad, will be watched with
painful anxiety by the saints
who remain, for on its entire
success they depend for tho
upholding of polygamy perma
nently in the realm of the Lat
ter Day Saints.
National Business Index.
This enterprising and pop
ular monthly for April and
May is received. It is espe-
cially successful in the conden
sation and arrangement of in
formation of interest to the
general public, and certainly
its price, 50 cents a year, is
trivial, compared to its real
value to almost any intelligent
person. A handsome $1.00
Prang Chromo of the "Apple
Blossoms" is presented to each
subscriber. . For specimen copy
send six cents postage to John
B. Aldeu, Manager, Chicago,
111.
Jesse Johnson, of Eayetto
county, lately bought of Allen,
West, of Highland county, six
teen head of four year-old fat
cattle, at 5 dollars per. hund
red, gro;39. Weight, about
1,400. J ' '

xml | txt