OCR Interpretation


The Middleburgh post. (Middleburgh, Snyder Co., Pa.) 1883-1916, December 24, 1896, Image 2

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86081895/1896-12-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

1 J
THE JM1DDLEBURGH POST.
l:. V, WAtiKNsKM.Klt,
IMitor nin'i Proprietor
MlKKI.rilt hOM, I'a., 1)kc. 'Jl, l&'Jti.
A1 v-r t ii n l purs when it in pono
klxmt in mi uiti'liuM iit, l uhin px-lik
way, n hp n work to j'i-t their money
out uf iiiiv j I h-r in 'i'ht tnt'ti U
Tin" Sii(.i ni, Court of ArkniiKnn
ln ill fulfil tlmt Hie fiivi'riior Imn tho
rilit to iipi (i i ti ii -: 1 1 1 i r - of the Ij'-rih-I
tit uro nlirff viiriktif i'4 hiivo lu'i'ti
Ciiiik'1 ly ill ntli, r f i mi ut if 11 r tln r
CUII1"'".
(''Ill)" I, lit lull fill HoW I'D olitililll'il
in Fniiiff 1 v tin- nctim.s of jnilu-inl
errm. '1 l.i' WiimiiiM iniiistnitfs
llltVil II I', l.tlv fl Vi'll !l Hum, xtrmu'ly
m ilt Id J. Mh. II f.T 1'iHI ti'i-li iluyx, 1111 111
llfllllllt V Li f Ofl.
Aii Jln'Ii-li i m it il.ciari'n tint li"
litmus i. nt li i'tCill f ni'.ti rd iti nf
tlii" nlil iniftriii wliii-ii uri' riow liiii:;
inv iii tlii j riv it. ciil' i ii m uf t ltt
1'ii.ti' I Sinti s, un l nil nt which ui ru
oriciiciiiy ! i !.- i in I .ir at wty
Li;;h I'lii'ii.
A l"iiliiii j ii v ii is ri i'i n' I v jj r n ri . 1
11(111,111, ll tl umi.'i - :l. M.'i-I I:, i a' i i : 1 1 II mil
uf II f HI 1 1' 1 1 111 . l! In, l . n .', wli I t 1 1 i - 1
ti' J'Ht ll llli't lull I'lV, I I'll l.y i l.i' uf t III!
iii"inlii I i. 1 ii. .i i i, wi.'i. l ! iiv.i
ii Mil'-t'ii.tnil ,i tin- fi'iniiH : i'it.1
Ii SI flllllil :.;H,i I II I 1','M I.
Ai'iiiMHi', lii'liim Ti" i ltd ry , lnis it
H 'I ' ' I '!' till' ll!illill. 'Ill" II, I lii'lt lilts
iili' ri :it In 1 :i s . r-i I 'i t h " run-1 li;; ij lul -
Itll'H llf II C.lil' ". -, -',,lilt,'r, !,(( ,,
the titst Hit : u i ii i i,iii nt !i i.ri', every
mini i ii i i i hi-, nun. f f.uirii', it
Muiiiuls like ii I'l'i'li, il Intti" lor ii
ttlllll', 1 mt It Ii Mil. I t ) ll l,' tl," ,l,
ni r.-.l i ll'. ft uf M,iti:i'.; m,t tin; li y,
ulurii no i inl i,i f..urf i In itiginj
lius hitherto Ih i Ii nl. I" t.. il...
In ml hti. hi to tl," lii .l from ut, 1
White Cro--), them litinjiiit lieeii t m
I ul i : n b i 1 1 in " 1 1 ii ii i it iii w order, to
I'O kllOWl' III tin' (iri'ill Ct'ie-M. 1 1 M
"liji'ft ii to 1,'ivf Miffiir to Alfinu
fluulii r iiinl jvuri. units in muitii
tuiti riv:ii,ni. It or if.; i ti't t 'il in tho
AuMriuii A!uiie CluU Tlio lutfiitioii
IH tl CStlll'llhll llllts oil high lllollIitllilH
iui,l ti) Ki i i Miiiii(;!i iiinl relief More
or li is.i s f iiiit iiiiiu urtiflfi likely to
lif I n . ri'il i;i ctiiereiie ii'S lit fyii
Vli ntiy Incited JM lliti.
In tin; iirw "il'i-t e nuiwiy fn.Tfli
limit inl t!ii T. -;i, Mi.il. ml U'liiruuil,
wiili'i-ilrnif In , I v lit ; iiitut i urn li'ivit, ,1
in tii'' of tiif fir 1,,'tui'cu ilm
Wi.inUs, 1111,1 Uuti l-,,i'H I'lmlllf,' II
hhovvi i i,f in tilie ml linn in v i i -
til. itni. lly 1 1 1 1 1 1 : s uf mi it,,nrutiH
till' WiitiT 11 euri ,e, under ii - 1 1 1-1
thl'uU'll til" 'iH'i t" ilrclifll ( lif ll iif
tin' ii'i- lull! I" nir-l'.lli r-i in thoen
tilut 'i-.. 'I h" ji ii r ih ili i ivi'il fnuii
tin; nli' nil, I n !i ii'i inllt, . tlnmili
till.' llll'llHIII l, I ill'!.) tll- I '! fl'llf.l
I r i Ii i inli ;- , l,y h, In i.u tht cuiii
I ii uut i n iiinl mI.,,-1. In,; Him,' w.iti r
ih f.'ifi ,1 t!iruii;li tin- I" uti 1 vt ii
1 1 1 ii t r r ri'poiiti'illy, In in n--i il uvur
tt!nl i. r n l; I Ml.
11. I'l iit 1 1 1 1 j 1 1 1 r 1 1 h in I 1 1 1 iii . r li ivo
lIlM'ldM' I li lt must In; lvf""n:,'i',l MH
oiii' ni t In1 1.; mi v --t I'l rilw uf t li' fit i ii i is.
It l,ini:iri thnl t liiMlMitnli n! ci,li,li'('
lltti'lnllli tll'M' lust It lit lulu mi' Mlll'iT
IIIH tl oiii ili fnftiv,) vi-iuii, mi, I Unit
llltlliy if tin ill urn 111 iluli;;. r nt losilin;
tint 1'inivr uf hlht ult,i ;i tlli f. Of
tllf .V.,!!!) ) .fliu,il i' hlMn II tllllS I X'
iiiniiu'ii in l!.ilt:in i:n, '.t.'.i.'il wi re fniunl
tlJ lllllf f Vl s SO l,:ifv l!ll,!lin.'ll tlmt
flirtil'T M''l ml at ti ll 1 HUM Will irn
llllllllf I'.l llli-,,illti ly lli-.;i'f. In ll'l li-
t mil to tln'-M' lin in Mi'if si , !nl tlmii.
muiiU of n tin if. t wli, mi irtiiu;t
Hllil lliti !! I;;, l,t III '.ii-il tl'i'.ltllti'lit
for tin; i-Ni'S Win l"f il I'-.l us nulls.
JH'Ii-.ii'i. . !' ) tin's,. Inn -i- i wis sulil
link! iMtitin.i I - 'in, .1 utt 'ii I nii'i' Ui!.
nut sii.'.i 1 1 , it in, lit v on i, li, i-xt I i-iiiij-ly
,1 l!l .;,'! -, IUViliMll Init IIM-l t'ly
til,' ili., l.!l .,,,1 ut ,fl lll;l!l"!,t llll)tllir
Illi'ht i f t.li' i Vt -., I, lit III ninny f.iscH
iiftiuil lil;inti,is-. 'lius kIhiwiii:;
)'lsltlV"lv lliiMli; Ii;', I'M'lillun tui! N'l'W
VulU Mini mi l Ki'ri;ss. Tlmt liimly
tn.tv jn r frill, iif tin- ulmln number
of fliil.lnii i A Hilifii'il in il f lly lli.f lliil
tiliiuli' slimiiil Iif f jiilnl to In; vii'tiniH
of il'.'fi ctiVi; vision menus tlmt uniau
wlirrn in tin; im'.-iii: of tln'm imlo
illfh loss f ill rli'sM. "is or ili'lisi; i'jnur
inuv, or botii ti,f;i tliri', iii'u lining thuir
t;vil work. Tlmt iiiuiiy inirmis uro
IICKlfCtf.il ill fiiliil;; for tin i v eliil
clri'il'd rye is uinli i.mliii', Init it will
tlouLitlrss In! in i; isi-iiry to Me ok else
wlicru for thu fun,, s uf tin; Hi'tioiiH
oomlitiuiiH vliii'h fxist in linliiiuurt'.
Ilov Nut lire.
When a Imy Kiiyn 'W ut tlif tulilu ll
tliMtm't ini'iui no; It incniui that lie U
trying to ! ollte. Atclilnou CJloln?.
A-I-, . . . MA IK.-. W
X l-lli; JL WO IVIK. IVIOKTONS
i 1' tJ Vf.ntnr wi-
sL ufii iniiitiii
5 I'l'i'li iu 1
OliLY is tlio moil nin.il
li iniiLf, tntit.iiiziup,
jitrvtrso Rtiil chirm
1U' I inilit ni w;ll
ful in i t it, yon'J ho, in
lmvo fi'iinl it out
vroimui of in v
iinco. I've
love with lier
for hvo rc;ir, nti.l it s n wotnli r my
hnir isn't wlntu; tiiiiii liiiics I think it
ii turning i.r.iy, Imt when I noi;o to
Holly uliotit it, shf not to t'other,
I win oM enoiiu'li to I'O i;niy nny w ny.
Ah! thit'H h' re 1'olly liurti, mi l ho
known it, for 1 ma li'teen yeiirs oMi-r
t li mi chu is iktnl whin Unit willful
yomitf wniivk'i wihc 1 to lie ticitliir
ly crii'.'l, chi treuti mo with respect.
1 know tb -it iiTiioii;: in y frietnU 1 n:n
roiiHiilrre'l to lmv.' fnirly k 1 fetuj
I cikii ti! U mtinmi'ily mi most m1jeet ,
nn,l I st iktnl wi ll eiioii rh in my jiro
fnr'si ill, ut l ii'-t eii'klili'.l;,' tin! to keep
my lirinl uliove w t' r. lint wh' ti I'm
with Jtolly. or in h r prc-once, I'm mi
w', n lirivi li:i:r, looiisli n-',. A Inn itii'
truiii nn ii-yluiu wotilil l u liriiitu'it
coiiversiitiotiiils' eoinf..iri;.l l i ti'.". Ami
iilik'! I'ol'y iaiows tlmt too, mi l i-hn
tiirnn fits mr niil m i'.e.s life mi mint
trrnlile loir le i to ine. I sturt t miikf
ii m ii ,i!ili rc;!iiirk, when uml'li nly I
liii tt Polly's eyes ; then I hliltillili! n,l
my the uroii;,' tlnii-r, mi l h' will re
ji.iirk, "Po o:i reiily think tl:nty"
with mi Ii ii i.'ke l look in In r I'eiiuli
ful lilui; i vis, '.vhilf I iloti't tliitii; it nt
nil lint h ive oist sniil it. An 1 to it
'oes until I nti i, r sot'.etimes if 1 :im
quite ri-M. Win n we ,i;i to tlniifes
1 my we, I'm iilwuys tin ro if I know
i-lie ih r;iiiu;; thuit's lire n httli; wniso
tlnm nmi'l, fur I'ollv il itifi s pii-t tne
with 1je:iHts mi l c:i'N of nii'ii, ami I
t-tiiii'l iiliuut tin' wall w ikt,;hin.i; her.
Sho never wi'.l i;iv hut two ilunees to
mo, no 1 liiwo iiotliiiij,' to ilo iu the
luciiutimu liiit w.itf h her.
Uuo ui'ht I wiih ili'-pcrntfl. 1 Lrt'l
Fcnt Lcr vio!el.i nsusu u .she us is pur
tieuhirly fotnl of thuui, nml most of
my moEoy j;oes that wny. Sometimes
fho woiirs them, ntul often cur Men
them, but thii lit.'ht they wuro no
where to lie hi-i'ti, uu'l iu her luuul wim
one lurt'o reil ron'. I wont nj to her ;
I'ppeiirihe; to 1)0 lorryto nee me wns
tho partieulur form of torture which
coiumemletl itseif to her on tht.i iH'
peciul flight. "You hero!"i-he Miiil,
1 : f 1 1 :i -C li r eyet r,)n iu u ''otii.ilitnrnt
mnl without itvmile; till put on, of
ci.ur-e, liefiniH) 1 inn nlw.iys wlnri;
i-hn is.
"(i), no, I'm nut In re, I'm some
v,ln.ro rise," I Mii-I wittily. IMie
liniithi il liiiiiioiK r.itely.
"You're so 1 it ii ii v, " she r,
iii'iri.eil, ciiokiiur.
"Yeu," Hiklil 1 K'verrly, "I sUiio-.,'
I niu fiitmy, very liitiny but where
uro my violets?"
Why, Iiinl you imy violets?"
(Vltil nlie, "1 iliiln't know limv sh ttilil
I know?" She s:inl it MiTioiisly, luit
there win ft look in her eyes tlmt 1 whs
use, I to ; 1M h ivo ltke l to shuke her.
"Polly, you know i vum I v whut 1
liie in ; wliere uro my violrts?"
"If you menu the violets you bent
me,'' hlin rcplidl with ilijfinty, "I
iiu.li r-tooil tlmt ii'.'ter they lelt you
they lif!otie,l to me ; ilo you want
them Illicit V" This frie.iiiKly.
"i)h, Polly," I mi. I, rcliieeil once
nioio to my usuul comlitioa of mi.
ninity, "1 ilnlu't menu it, 'ienr, I Jou't
wniit the il I In';,' your pnnlou, of
course 1 ilou't wun t them; I only
wiiiilo-l you to weur them or curry
them, you know, ilurlni:;."
I!ut bin) siiu' tlint him lul l the best
of me, ho cnrrieil thini with u hih
hiiu, I.
"Tho rose wiis y ut me by ii frietnl,"
bhn hesitutuil, ",iu I I mpposa I huve
it riy.ht to veur wlnit I plenijo; but fit
'lown, iloti't st m l mi loin,', you'll be
tired!" This wiih mi illusion to my
i0'e, mill it m i, lib. lniil me.
"You urn cxccc. lun-ly ruilo!" 1
ruM, turning unv uu I leaving in r.
It whs the Most hi.vi re spin eh I Inul
ever iiui'lu to Polly, mi,; i Miti'iri il u!
tho t bun.', he of it. For lour iluys 1
ill lu't ! i in iir her or selnl her violets
on co. It win uu awful four iluys; I
neither iilept nor ute, but ju t revile,!
myself us ii fool tor becoming cs
triiiK'iil from the only womnti m the
worll. In my ilespuir 1 i vin went iu
far us to tulie .liuie Hunt to n il men
where l)olly was i,ur,i to kco uu, mnl
nho iliil. Aud when 1 )ii.,se I lu rntnl
fho- looked over my head with her
Hiunll note iu tho nr, 1 wi-he I Miss
Hunt wins iu well, Kiinewhoro ilse,
t but I iui;.;kt rush over to Polly, throw
tnynelf ut her feet mil kiss them!
Yes, I lu'kiiowlodiju t hut I Luvo olten
wished tlmt.
Finally J. wrot ) to her, fully con
scious thnt it was h very filly letter,
wherein I told her I was merely
uiinry at inynelf for not knowing bho
cHied for red rose, and I neut three
dozen. The iiubwer I received wus
ihurueteriBtio :
"You lire a billy old rooso, and if
you hud only wuited until I lluibhod
whut I wan Huy;tir you would hnvo il lis
covered that you bout tho rimo your
be If with tho violets. 1 ilou't euro ut
all for r tte."
By w.1 '-en I learned, not that
Dolly win reprntnnt, but tint her
violets hud buled, und fho wuntcd
more. So I nont them, hundreds; of
them, hopiug tint willful and fiis
cinntin youuj womuu would bo up
JU'lsed. Hut t ho trrcnlest oT rny misfortunes
h.is not yet been net down. Thero wn
nuother yonin; mnn, uu iicqiitiintnnco
nnd nt' .nin r of JtollyV. with rxuetly
tho Hiiuio tiii'no us inyRelf ltieliiird
Mortoti. 1, of course, hud tnken n
liU",c I'.isliLu to him, in bu t I huted
him (for Polly otico reinnrlrd thnt he
wnsu iiiej fellow), ii'nl I don't thir.k
ho hud uu eitr.iordiniiry nfleetion for
tne. We wtr; no relutlou; I wns ejikd
of that. A few ilnys ikrter 1 hnlbecn
Mich u end to Polly I culled upon her,
ntld, hen veil favoring me, I found her
nlotie.
"Polly, ilenri.st," I be .' ill, "I li'U mi
forry "
"P"ii'l." fho mid, thtit incident is
clo"ed. Timre are ki iniitiy nicer
thin.is to lull, n! out ; .bine Hunt for
in-l it. c." I shiver;- I; I w.n n'oout to
be i ii'iii in ,1.
"N she nicer?'' feud I.
"kVhut do you re'iUv think of h"r?"
f ii 1 Poily Willi rn'ln r uu iinious loo!;
I tuou.dit; but oi C iurse I was m:s-
t.lkel'.
"ih, file's u very Kood fjirl, very
rood!" with n de-ipernt" desiro t
inii!;e Polly jealous if I could, which I
Couldn't.
Ms ulie?" Polly tOed her he l l.
"Wi ll, Mr. Morton, iin vou w,int to
l.nuw what I think who looks like?"
The "Mr. Morton" was ominous; I
fhivrred ii.'iiiii.
'"I can't imninr," nnd I lightly,
thinking how very pretty Polly w:is
with that jiink fpot in either cheek.
"I think flu; looks liken cook!" flic
lectured triutnphiiutly, whilo f, in
wardly nurcottiR, protested:
"Oh, Polly, u cook! '
"Yes," fho went ou fpitefully, "and
not even like u fooil conk !''
"Polly I Not like n bnd cook ?"
"Yes," fho wont ou, "liko a very
poor cook!"
I wns obliged to l.iujh, I cojldu't
help it.
"Splendid wife fhe'd ninko!" mi l I,
not inclining to rouso Po!!y.
l!ut fuddeiily fhc turntil nnd Fnid
t!ie most terrible tiling to mo that
she'd ever teiid fince I'd known her.
"Then you'd better n.urry her I"
This from I o!ly !
"(!i " I bin'un, but she wns ".mc,
and there wns not hiu' for me to ilo
but to pick up my hat mid o, which 1
did, calling inyeif a beu-t and ii brute
as I went.
That ni;;ht leavim; the theatre We
liappniied to meet a moment. She was
rii'liant u ti it scorniul.
"Polly," I said, ris ilvin;; not to no
tice the contretemps of the afternoon,
"who are voil noiti to daiH'e the co
tillion with at the Tony's t j-umrrow
mht?"
"With Mr. Morton," she answered
sweetly.
"What u dear you are 1 vn, ufrnid
you'd promise Homebody else."
And then fho laughed.
"With the pleasant, nroi'iibk) Mr.
Morton," fho continued, "who never
says the wrong thine;." Aul then 1
knew fho meant tho oilier one! Fin
afraid 1 faid u bud word ; hor mocking
laugh to'.lowe I me ill the d irkuess,
aud echoed in iuy dreams that niht.
1 wishel I'd nevrrbeen her I'tiJ tool;
it bad; immediately.
1 ilebut'Jd n long timo within myself
whether or not I Khould go to tho Tor
ry'f, but us usual ended by t;o;ug. I
could ibiueo flag nnd tnko Po!ly out,
mnl lovely idea perhnjis fho would
tuko mo out ! Then in I thought of
tho way I hn I left her tho night before,
this beautiful hopo fndol. Whut
would hh'i want with u br.ito liko ins?
1 uevcr f.iw her look better than
that night of the Terry's ilaiio; h!io
was in v. htt", which best became her,
and fho fceluud to tne like uti angel.
Ami that beastly Morton looked
pretty weil t in, 1 had to admit to
myself that he was rather n well up
peariu;.' chap.
Mrs. Floyd Hopkius, who aspires to
be foinethliig of u bello herself, ftood
for n moment und followed tho direc
tion of my glance.
"Miss Palrymple is looking particu
larly well this eveuiu:',," nnd she, ti
very pr.icio'.isi Hpeeeh judeod for her.
"Very!" 1 replied, having ncnse
enough loft not to dincuas Dolly with
u womuu.
"Hut what tin uwful llirt!" bho went
ou ; this left mo lisping.
"And t ugagod, I uuder.stand, to Mr.
Mortou nil tho time."
"Who miid it?" I usked hoarsely.
Polly fngaged aud to thut cud
wit h my name.
"Oh. everybody my.s no," ntid then
fho looked ut ma with hitch uu unpleiiM
ant Hiiiilo, "That's your uumo too,
isn't it?"
"Yeu, I believo it is," I said bril
linntly, inovinij; uwuy from her.
Dolly tnguged! I couldn't Briup
the full Higuitlcituce of it; tho thought
lult mo dazed und bewildered. Thin
very night would deoido it. I would
go to her nnd ask her if there was a ay
truth in it. J ust then the came toward
mo as if rIio wah going to take rue out,
but something in my face must hay
Btoppad htr.
"What in the matter?" sho nalJ,
torninir a little white.
"Dolly." I Rnid ctcrnly, "will you
give me tho first two dunces after eup
per?" "Of course if yon want them ; lint
won't you dnneo now?" I never saw
Dolly so meek before.
"No," I answered, almost roue'ul.v,
"not now." Sho left mo with a Mrango
look on her sweet face.
It sceniod centuries until supper; I
tried to think of what I should oav to
her, but tny mind whs in such ix cha
otic stnto that I decided t depend on
tho inspiration of thu moment.
At hist supper wns over nnd I found
licr, tucked her arm in mine, aud
unrobing oil" to a quiet nook, put her
in tho only seat, and stood accusingly
beforo her.
"Polly," I began, look at mo!"
This sho did, n little timidly, I
thottpht, nnd 1 nlmost forgot whut I
was (joiug to fay iu the joy of looking
nt her.
"My ilnrlin ," I wet.t on, "I lmvo
loved you fo Ion", ho Writ, nnd honed
that in tho cour-'.' ol years you tniht
cotno to cure " Hie ilropncd In r eves ;
just then 1 reuiein'orre 1 that horriblu
gossip, "but to imrht, Polly, I heard
something thut turned my heart to
ftoiie."
"What was it?" fho asked.
That vou were eng ig'jd to"
"Who?" breathlessly.
"Morton," I jvispo 1, "that wretch
ed, caddish "
"Stop!" she faid, vriih dignity,
"Tell in", you fhall," 1 grasped her
wrists ; "is it f V"
If it ha.l bei ii any wonrwi in the
world lilt P,.!ly I flnuild have said
flio was enilmrru-seii. Shu nelually
biusliel.
"No," h!i'' said slowly, "it is not so,
but " tier hands went up and covered
In T face. ?dy beavetis! t ipjinsn sho
fhoiild cry.
" f : ii t what?" I lM-i'lel cruelly;
"you'r" not cngigrd to him, but
yoii'rii in love with hii.i?" Sho took
h'T han Is away and her tao wii1- very
re 1 ; if it ha 1 not been such n serious
moment I fhoiild have said flic hn I
been laughing.
"Mr. Morton hie never asked
mo t: bo hi.s wife if ho does I
-hull- "
I w as briiie myself.
"Aid if he doe's?" 1 his.se 1.
"I shall f.iy yi ;'," very softly. A
terribli s ileiifu ensued ; thu cirih vr&i
I'inkiiig In ueath my feet.
"You love this Mr. Morton?'' I snid
sharply.
And then the very queerest thiug in
the world happened; Dolly's fneo
I whitened u little us kuo roso und put
out her hand.
"Y'es, you old fooso," she raid, "I
love this Mr. Morton !" It didn't tnko
mo loug to gnther Dolly into my firms.
Tho nct live minutes aro not to ap
pear iu tins nairdtive.
"Dolly," B'aid I, blissfully, "did you
ever know such n stupid old fool iih I
um?"
"VrviT in n'.l my life," said tho
sweetest of glrl.i, inr voice coming
from tho vicinity of my coat collnr.
"And do you suppose that woman
mi lint mo when fho tol l tno that gos
sip, my ilur!itig?"
"tl" cour'f sh:' did," said th
voice, "and Fin glad sho said it I
I il.oi't beli.'Vi' vn'iM i.T.'? li, ii-.i nut....l
mc, otlnrwi-e!" My answer would
Hot look Well on paper.
"I'o you know, Pick, that you never
have a-ke,l me before?"
And wln ii I came to think of it, I
uevi r hud. --Thu lYlcrsou Maguzino.
New Mel !nt 1 ot Ai.ipiitalbui.
A new nnd simple- tno do of treat
incut has been introduced in Franco
by which, it is claimed, a largo pro
portion of injured limbs no-.v usually
amputated can be saved, snys tho
Uot-pitiil. Tho method, which is duo
to Dr. lleelus, was recently described
before the French Congress of Sur
gt ry, nu 1 is thus cxpluiiio I :
"Whatever tuo eti ui or gravity of
the lesions, ho (Pr. lleelus) never
under uny circumstances amputates
tho injured liuib, but merely wraps it
in antiseptic substauci! by a veritable
embalming process, leaviug niituro to
separate tho dead from tho living
tissues. This method of treatment
posse-bos tho double n Ivan tu go of
being much less fatal than surgical
exserofis, und of preserving for tho
use of tho patient if not tho entire
limb, at any rate a much lnrger part
than would bo left nfter amputation.
Ilo udvucittfi this very conservative
treatment on nccouut of the excellent
efl'oets of hot water, which ho uses
Irei'ly. After the bkin has been fhtivod
aud cleansed from nil fatty sub.st inocH
by ut her, ft:?., iu tho usual way, u jet
of hot water is made to irritute nil tho
injured surfaces, uud to penetrate into
all tho hollows and under ull the tie
t iched parts of th wound, without
exception. This is tho only way of
reiuoviug nil c!ot.s and to wash away
all foreign bodies, together with the
micro-orgimiiitiiB they may contain.
Tho advantages of hot water nt this
high temperaturo aro threefold: (1)
Hot w.it-.r ut this temperaturo is
antiseptic, heat ijrrntly iucreuaes tho
potency of antiseptic substances; (2)
it is lieinobtiitij (Unit is, stiuohos the
How of blooil); (it) it helps to com
pensate lor tho loss of lient resulting
from tho blcodiurr, and especially from
tho traumatic, shock. After tho 'em
balming' proce'ss, and tho dead tissue
has beeu separated from tho living,
the surgeon has nothiug to do except
to divide tho bones' ut a suitable spot.
According to Ft' a! in tho results at
tained uro romarkublo."
tiiqiln'r or Terrapin Mew,
Stove Melton, of Jacksonville, Fla.,
has been collet-ting gophers all sum
mer and now lias a colony of QUO, Ilo
expocts to sell them during tho winter
at S3 a dozen to visitors who want
gopher etew. New York Sua.
ioT i in V in n lino mn i iralZiSAIq'ejOi ,
It Is not only one of tho most delicate and deiir
rs i.r L r- ,j - . . r, , i i - , . . . . . , '
tiro.iKiiisi ruuus ovurunuieu io mo puoiic, out in ntlui
ootnpr composea almost intirery ot puro Rlutcn, la on
tho most healthful and nutritious foods known.
MtftUUCIURIO ttCltlKIVlU l)Y
NORTH DAKOTA MILLING COMPANY, GRAND FORKS, N. D.
CUSHMAN BROS, 78 Rat'soii St, N. Y, General m
f'-' am)ite mnl V.IM1 pnje cook book free if you in, iitn.u t Ij is. p;i;
ccccccccccccccccc
9 For the whole family
Lively Liver, Pure Clod, Ccautii
Complexion, Perfect Health in
C&TKfiHTi
CURE
CONSULT!
c
c
C
C
C
C
C
C
C
CCCCCCCCCCCCCCCCC
0" CUArlANTEED
TOBACCO
HABIT
Ovnr l.Oon,'inOboMrioltl.rtinfrt)rtim firorw tfl powor to1o:tmy thorteMro for tohnn n n
form. N'tMo-bnc Ih tho tfriMttt mrvo-fKHl tho world Munjr ulu )i) (Huitult in liu.i
fatN to Dnko tho wtvik litiiHitrnt limn htrouu, vluoruim ttfid iitnumM U J ti t iry :i l t V
lltfhtiHj. WooxiMM't yun t' ticlli'VP tMmt w wty, ft.ii a 'uro W ahMiliitflir Ki:ir:intt "i t-v iltvi
wlion. H'inl lir our t-l "hoii't 'l uici'O ntt niul Smoho Vuur Ltfu Away " Ti itti n
frtHtniiiuiilu. .MivksTM P. HT LULl.NU UKUKU V Cti., Cblcugo or Ac w ork.
SOLD AND GUAHANTEED BY your own druccist.
NEVER GRIPE
NEVER SICKEN
iUC NEVER WEAKEi
Purely vegetable, eat like candy, never fail to Induce n natural sc:L
the stomach, liver nnd bowels. Absolutely guaranteed to cute con tip
or your money refunded. 10, a; of 5oc. All druggists. Sample and Imo'k
Addrs THE STERLING KEMEDV CO.. CHICACO OR NIIW YOU.
r
HO-TO-BA
OUHi
THE -W'V"'
Monthly :f i llujirsts
Edited by AlBatTSJIMV
O- n sz M " "
V3
" bf only cne tntmiuf rnn he t,ik,-n, vou' I su -.;. '
Ki-.rinr cr A':r:irr, as ,;:,-riii mort grout:! :
iy otlu-r Mj;'a;int." Hoard tf Library Cimn:i" i
of New llitnipsliirc, iSijd.
fffWXZ rr.a(;.i;lne is, In Its contributed and depar: '
mmS features, what Its readers, who Include the n-.o;t i
names of the English-speaking world, are plras- '. t :
"absolutely up to date," "thoroughly abreast of the ti
"invaluable," and " Indispensabla." It is profusely lllu.
with timely portraits, views, and cartoons. Its original ar:
are cf Immediate interest, by the best authorities 6n their re ;
ive subjects. The Editor's "Progress of the World" e--clear,
rightly proportioned view of the history of ti-e I
race curirg the current month. The " Leading Articles c:
Month " present the Important parts of the best maga'.in-: ;.; :
that have been written in every part of the world. Tin'. :-.
&r.d mcst Important books are carefully reviewed. I "
chronological records, and other departments eon.; I ' '
ccitair.ty that the reader cf the Review
or Rcvirws will miss nothing of great
significance that is said or written or done
throughout the world.
Send i" L''
In Samp
.1!'
I ir
CP
THE REVIET OF REVIEWS CO.. 13 Astor Pla, N(
V.'fjiv.V Cbr.v. t Trial (fevt months), U00 : W.:
THE ACCIDENTS OF LIFE
Write to T. 3. Qvinccy,
Drawer 130, Chicago, Secre
tory of the Star Accident
Cuui'ANV, for iuformatlun
rcgarJinf Accident Iiuur
ncc. Mcution this p.ipcr.
By o doing you cnu ive
roembtrshlp fee. IU jinij over $'JUO,C0J.OU fur
ocdJcntnl injuries.
De your own Agent.
KO MtUlCAl, EXAMINATION UCQUIRED
WANTED-AN IDEAS'SKS".!SS
iilu j to iminutf J'rtiii'ct your lili-nk ; llii-y niiiy
iliif ym waalth. Wrilu JOHN Vi;l))K.
""i'N t" !'., I 'iiMtit Atliiriii'vn, WuBhiinjloi,
i. (...fur llivir I l.MXt ;irUu oilir. ,
Baco-Curo
Baco-Guro
Baco-Curo
Baco-Curo
Baco-Curo
Tht onl)
a.- cure
11.' '";"'
"""'"""ii
I. i:i"l ,
,r,l- 1
1
II, ,' .! !'
:,t. '";
v..-, !l! ri
ill''
I "",. :
h.iii' ''.
UmIiI.!'
liii'i1",.
i .i..m
IiivhMU lliw-J'1,,,r,.,,1, . J
rt'llii'ily tiirtlio 'loluu'f'i i ." iii
au aniKiiihin ro in :,tii.i
rttli our Iron I'liid vnin-uf 'v
Onv lux JI.Ui! U Ikihw
Enur ilruuiflfl ' " ,7
ir fiii. Iimikli'l unit ''""utiLi1 I

xml | txt