OCR Interpretation


The avalanche. (Lubbock, Tex.) 190?-1909, July 24, 1908, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088028/1908-07-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

VimthJ Tot I lull t.ivp I'VMIhmi I-.miiIi.iI pOQOQl
. . , r
II.. .......... I.ll.t imi. l,i I I I . I . .Ilit. I I I , T i i I'v I I I I 1 I U . - 1
t .'!, '"i ...... .... ,,,, . vKT-
i . . i .. . .1 ' . ii. .. i wi ... n ..... 1 1 ., i i .. ' 1 1 . l , , il . i. . i , . M . . 1 .1 ... U
.. , . I MX .','111 . .'Ml' ' I I .'Ml ' l I II I I ' ' , ' ' " - ' . - fc I
" ... . ..- r-a II
,,IISV. I .:.. Mi,.li!f tl.ill II -I. 'Hp I.m.I.muI l,n 1, ll, r i '.Ml.,- l. , ..... I ,L'
. i ii. . . i 1 1 .. I I. i . .. ..... I I ...... i. " f
f,.i,s,,s ,, Mil '"' 1 ' t 1 1 JJ lllim V.illl IHU'llir :iini-. ii.. ."ii
i . i ii i .i . r 1 1 I i . it
r,' weir ,'lUuit 'J"". Iiinl.s, ;l ni'ini.' a 1 1. '..'.., i IH' -il'll.' , ni uir pri..n- in iii-i;i .... q
i'siMis III tin" I 'intfil ''"I'''1 It VV UN lint .Hii r I i - 1 1 H'-.' i It) V IIii' Wr-li'lK Q
Hi III :l III. i v. :l- nl. Ililn'il Hull Oil i III 'l'l 'i'l I'l Al.M.ll. I i-nl I . il.llll O
.. m'iiii' lli.'ll I.V Hi. ft i n
h hii.I nr.- in. luil.'.l in Tl.ni - l:iv I' 1 1-' timl.
.I, nlum..." ,, I"' at.-l 'H ''"l l..v
M-ti'.Mv coi.rnil tin' I'm t 'I'"
A ihiiiiImt 1. 1 nut lii'I'U in tli.'
I K i tlil'll-t I ml t lull n! .tn if. t nlililV
in'iiilii. .''I v. Im-lu'l. tn tin" iii 1 1'
r
V v .iii.i.i mill l.i.i. I 1 1 i .r I n , I II n ; L. I I , , v V I'll I' I I Ml' s I li 1 1 I I'l ' I I 1 1 I U'lTI
I'. III. I IIH'll'IV Id I'M ' w 'V r r
iii i ... I.. 1 1, in I I Iv i.n I'.llii'N, lav I Ii'Iiiii l.'.l In II.. Mil. I I In' VI'll : Ii VV a- !
i mi -limit". I i !' "i.v i JZ
V tl..M."rA la. -- . ...I.- ,'''"' """" "'l'1"1'1 1 W a j.nl.l at tii.' tl,..-I..T. In. . ,'M O Ulllbock
i i . i i ... it ..iii . i r .. i ..... i D
'.i-uhk.i.m.i":...',!..,. ""'- "" ",Mir.. "'innnnAnAHononn
ll.ll I'l,,. I ii i. i ..J. I . l.i.. mill- in M i . ! i i in., i. in. I in i'iI ;i 1 1 iii.licU hit in i i 1
I ills. t tlli'li Ii rt'Msnll I i
ii . . i . . I I ... i i if . I . . I.. .. I "
VlHt tin' II 1 1 1. 1 1 h' I' nl . 1 1 i 'Ii '. I 1 "UIKIH. i:nit- - ' ' I ' " " . nri.- ., , . ,..,.
i it v iiiui Ii
I n i . 1 1 v i 1 . ir. i : i
hl"iT 1 1 rill I'lnti'. tii ill ill t :t-' It '.v :i. I in Hi. I tin' ! lint It .nM's 1 1 nit -in Ii ln-il H'M ; f
ill' li:. lii'l'll slnli'l
Itli1 insslli' fin. II mil .nil, :ilnl ll
I".
... ii.i.i.i ...
W ITM.'.i Mi III"' I X nil ' I
I'll, 111 W llt'T alirV tin" lllilll rii I'i'i t llll'lliii'l. nl' Irtllllilii; Wfl'i- .
I r
ClM'ni.l.' Irl . ! . i M lllllll ' I 1 1 1 1 1 - Hli'l in. If : s 1 1 . 1 Ii W i I . Willi t : t : i !
. . . ........... Tl .... 1 ... I I.. I. . ...I I. A
rL'fMjt l'"t I". J' i ' T' till' J i ft VI ' ! t'1'" li'lTIML t ll nn ' ! '.''ll in-.... ,
I .111 I , I I I . I ........ 1 I ' ti
tl.edivo...',Ml. :u..l:i ... l.a- "'' 111 -:"":"i-"M '.nr... ...... r
.... ' i ii ..iii.. . . i f
W up fnr stnrt-r hw !t "'" " 1 ''.... n.. -
testate Ua-. witl.Mf.-w -l.a.ii.'fuPal'l.' tn-at-l. I.ii... ! I':,h'1 ' 1 1 !
... . , ... . . I ............ I ... .., . ,, ...... , I i I . r. .. I ,i .. I : .
exceptions, an -ti i.t i imuijli In. h Mli. ii- l.av im .imii.i in i. uh- " ,f
tliey are fairly iPt.rin't-l. "'. : party wiint."l Ml mil'tfr likf un.l
cessive cniflt.v." "I.ai.iti.ul . In-mU i!'.n:i-lit Ik- ill Ik' ln'l I t. mwmiI
PI)ISS,M Ml" I tin' I'.-t nf tl..' tiT- til.' Ill .1 ntli. IT- tl' 'III (iHIVIl
h i n 1 1 1 n. mt- i- Mitli iiinii' than
Mli.V lTi.ll lllll.i' i'VIT 'I l-i'OV II'. I. I
i. I.ii r UmI. I I l: l II I' KIN'
A Ill N I 'AM
CAPITAL STOCK FULLY PAID IN
mil llH'Til l.'h I-. 'I: t.-'l I., tl..' f H.Sk
li'i.llii v. Mull lm i-i.'l i"-i.- n .1 Ih.-iiI"! I i :-4,l .
W A ' l.i.i-1 f. ki u.iii.
K I'l. his " I W Wins
I , f ' ( "I M ll.ill
III M.l.lllinli t.l til.' lltii.M' Mi' llIM- tliifC '""U "
!.. Il, i. Mr I .. .l.'ii.'l.. :." -f. I 1 1'. " ' . i 1 " 1 1 1 Vtf
I '
ll:l ll'it
-i'. .tli'hL'tl. t" li.'' il.-t.t"t
Till' M'.nl tiT I- Imtli tillli'l v llli.l $ V"
Mjativ mini's nr.' ri.iniiiit
art (uh -i" nr di m
i nl Ii nl I !,. m il li r i. 1 1. nl
I' .ilWI'.i till' Wlh'l ii,. I
.1 . .. . : . . . I .1....
riblf list aiv .-, i-.' fn.-u-i. to- ... .m.i.t.x. Il.-um- trml.-.i m.." ..(,""-'' ... ....m ,
ii It
Mtion 'ihv iv;,l .'Ml I. !,',! tl.at tl.-' UUili- III Tom (ii'.','. lt. -U.l..n..SM.f ,.-....." V I. '.,
nydmirnM, i.t...,,..l. lu.t !.. .an U- pro-tvut.-l l.-i.-. I',,'.-j r-t n.-tlm.l-nl I:,. in,..,- .,
j ;.iii'.l. .Inlir- in'ilit.V till.. I 'ini'-
Mil ln'i'-l f 1 1 1 1 Hi' liit It l'i-i'...
Nv.,,,1 in- wat.-r if ..ii .M.uM l..' . ,)H.s ,.W-V k,, ,,,' ;u
, ,,i,.;.. rut.-..I' .M.iir -I. una. Ii tin. ,h ,.x;,., , , ,,, , , ,i :li :n,,i
I...I u.ill,..r Tlnii '. tin' :. Kh-iiI. . i ' . . .; M
,i i i i t iiit' i ' j i . i ;ii , . . i , ... mini.- . i i
pilijj tin' w In. K ir, I. . ,
. . . i . , I , .i i ,i i .in i t .f 1 .1 1 1 i ; - i i a I : . a . . i , ... . . . i . i
t "... ... . i i . i . I . - ' ' it H' i 1 1 . ii " ' ' 1 1 :. i n , i , i .-ii i.'. i
lime in;u.i' imi' nrm innri ia'.' i.t ,
crally a juke. In'a.l tin- ml iinii. 1
ti.i i !,.:;'! y nl Hi'' -I' 'ina. I. win
'i . u ai.T ai.. nll.'T i. i 'i ii .hi.- i - .
i .!:! i I t i.i' in. i-1 f i'.'. n-i.t .a i-f- i 't
. i II i !IH' I 1 ' 1 1 1 : l ! i ' i : -i 'I I.'l -i I
. ' . I I m i a ;.' ' . ina in' t a in
1 1 1 1 1 II I 1 1 1 1 1 1 II I 1 1 1 1 1 1 M M 1 1 11 1 1 1 1 III I
i i ki - v I il l:- l. I - k '
I SANDERS BROTHER,
I . :i !. r - in
Fresh and
tf any daily p!iT. N . 1 1 tin
tiippant t'oininriit. m, inantal tm,i
LlfS. litre i a s 1 1 a 1 1 1. I mniaiiii
a reckli'-s i--i tipa li" nl a nullim.
aire; liere is :i -ih-it at tin- m..ial-
' i am
.aN
7 lie F:jr mi r.
I In- lai nn-. ! a! a a . !..-.-i, I
1 1 rti 1 1 - ta n! t'.i- . 1 ' it i , '. pi.
Cured Mem
I i. ; .ii
. .. ,i
of the N'-w Vv'i ".inai; .i-t
... l.i i. . I'tt 1 1. j: tin' in i .i-i "iii.' ,., s , .,,,,1 ii,,. , i,,,. ,,i i ,,i ll
LUHEiOCK. TEX
i ' . i i. r . .1 1.. i 'Iii !. - '. l.i. li an1
i I. i'i . i i. I . ;.. , ai in a'
I yonL4s a li; '-'t S i "''.
ii-ji'.- ..-at"'i...i a .-
I 1 1 w : 1 1 1 -1 1 , ' ' i i : 1 1
mi a 1 1 '
C.O. .... I !. '.,. . ill.' I till-
I ... ' ii, i ..'M.i . -a - 1 1
I'lt-I It". !'.'.' an
i. S '.I I I - Mil' I U. I -(
'(.!. :.l I'll-.'. ( ' I
1 .. ... i . . ..
I . . ' r i ' i!.- a! m.' .'.
I ' l l i i iiiiiii,.' t . an
V "' ' '" ,, I. U ... - "4 I."
l '"" '"' i r, :.!!. Ii nl ' i ,,l.i,..ili. "
! ;'-' '.1 !. , I I,- It I..- I. tn
A V-"- ".I.I,.;- , (..., . , .., .,;
jnialt.T ,;' ' ii i . . !. it. I..-. I,
St tl.i- il l- all I -.nl ., n , 1,, , rr, i . . .M'ai
ajthi- .i.I.-Imi. W..I-I ! ,;.,., , I.I ,,. I,.;. I
lr '"'" 1 " ' i, ,, . , i I...... a
" " :'i"'" ' ' , i , 1 1 . ,'.,,. I t.. ... I i,. i l.'i i
1 ' ' ... .'i'i .!.! a.- i :. -..n,.' ..I' ll".-.-
1 lh' - !l , v m i i i. . i ; I... ..l
l. . ;.... 1' - I... , ,,,, A
yriouly. lY.i' i- a i ,i,. .,1
-f7str.rss mI- ,t il.- t.i.a al Noluf
Lthatslio-- plhUiU li, v ... , I'.-t,.- .iM,- I.., -I,.-
:,.. ,n ll,' n.nnti, I..-I..M' -mI ',Ua,li-..f a.iw-i.iM. I,.- I,,- , , , , , 1 H 1 1 1 1 H H 1 1 1 1 Hi i I 1 1 1 i I M I H I t M t t I It IlltiHt
l'.':.''ii L'nl""l 1 f i 1 -1 . r . 1 1 . J I... in..' a:. at', 0m,
1 ' --v .! !'.- -t"!iri' i, :i i-il.j." ! , H..s (, ,,. pin p. - r l
it .'. "' ! ... i I.. I al nrrali. il,. ,.,,,, I,. 1 1, ii, it-nt. I',
l'"'i
t . i.pri..-n i. M.i i nf tii.- hituial ii.i.-i pr.-lal.-.i Z
i-t, a, t.'.i
" a.'.imtil ,11 1 ,, i!.,. Imv i.!' ij,.plv a: I i. nia
',M.!. i Nat.. i.' I. 'if I..'- . : ,1 nn l.'i-la! h
I'1 -!" I.n l.i. U-tiM .t i.
i , - . a ! ..nw .
ii, -l alp I I, at '.!.' I.N .lulu
h.it i .. I . . r , In ll,.' la
.. .!..
it.al l.a
la: ' 1 1 'ii i 1 1 -! ' . at. ' , 1 1 1 1.' i a t t,,.h (.,.(,.!,., !,v tiiiiK. ni.i aii
l'''' ",a 1 "' pl' "t ' , . i I- t! a' . mi,.' t.
i
in
I I . .Ill ll. ; - . I I l' I ,' '! . 1 .'t .' I . .11.1'
1 1 1 i i ' i 1 1 t ' t ' r : a1, r ii. t. !-!
! -i ii. .'I il.' in a: w .. I at, II.--. I -
pin.l .. : . I I,.' t ii ih.'i l.a a k . I I.---
ii-! v ''I. nn. i '. . 'in pl:i m-. I I.--.
a'.. - .l!.. i-. inn i- i, at, ai, I f . i
!a. I. .1 ,,, i ... i , at ,. .i.til I , I'i'. i. l
I,.' i- n,l ii'iil I .1 J." I i , i . . I ,,' t'l Im
- I I . f ia!.'.l '. tin- p'lU,. at. I a.
I . I- ..-liii'i I i ! pi. I tn . tl'al l ..I,
TANDY-COLE MAN CO
CO M. AM) iK'AIN DL l VS
W AN I l l?l N N'1 i: W III. A I ASM A l
. 'In ll.'l lr I I'M "I 1 i'li 1 1 1 1 1 N , ' : ' i ll--.. I .nil h.ii
I'm. In, i.in.1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . i ' II'"' i lit' ' " I' i I""'
, I;,. , ami-. I'.-'-t; i II 1 1 j I v. .r '. ! i i i r I ' h t In-I'l llll-
STALLS 10 CENTS.
( u. .Mi I . I . I Will IN IV l IKW
A CAR 0I: M:W rilRMTl Rl; J
tiii
, i in si I ' . t 1
I' i j.- -n i-i I... Iii'a I I ! i - i.i
Im-j.. i t i t i i 1 1 j.- i i ippri'i i t'
ll,.- pnwi'i a1, i pn.:t. nl.. al... .I it.i -li.i'
.tal. ai I iiatinii n,M- I, an.
in .in. a: ' v.i,.
I , , . .,.'!.. i .
. - ,. i ! .. I'i.. .'.- '.'
i i . I : I 1 1 -III I .. i v 1 : 1 1 I'll- I i '
, i . I "... i H I I.- ''I' ill- i ' '
Vxs C'.l I I I: I' 'I I'l .'..
' ., . .. i. I,. .. I' " '
.'.in i. i " ' " ' ' '
f ". : i- ... i
.-mi 1 . 1 1 . i
i ; i .1 I n I Jt
, . i . 1 1 1 i p l ;
.i i, i
- mi
i I : I a m K
II '
I A rAI rACT I
444Mv444444i444i44444444444444444t444444i444U444444 444444444 4444441
III Itltl I.V llli'. itl, l i t
i in . i , . . I iii, In- I. .r nn' .1 1. at ."ii iii i-t i' i , , i . , . .
ie the ilwllar w .tn ii'-i'ia:.- "al ' I - I .i.. In.f. nl I'la i, m- -av - .1 ,, I-'- m i im -n-n tin- n ai, I .1.. i,,ti,.'.i . ., it. .!.!..-
I',, .r Lain. - -n tl.at vl! Kim i , ' ' 1 li'.il'l"-'
!n lake their i In1.-, ti.-ii i ti , . .i , ,. ' "" ' 1 a I f .t I a- an i.l.riin , i m, tin- mlatmii nf t In- latv pi
parties, fei tlnir -jui! -. u ll, A H. , -n,,.,;,.,,..! nat.-i nf .Inlin.m. n i a..; "In rrpU ' I,. I, tini! tl- -al- nl mr;' !
kiin resiii' e t'l - of eI. hut i in v 1 . wa.'i1 l.a.i't W 'in imt tn an ,i,piii nf Mi. I. tai. i-iiutti" 1" nnimi. ..a.i it i. a-
t'.i'f fashion aii-l wl.at nam.- vi mav siirn t" t. t . ,i, I hi iii an I Kain I. nf ,1'ily iii.c I. 1 1 !- fur a man t" a
I fu ty yHHtsy. w,"r '" " 1 l!', I ,.a I lav I Imn if- nf al ; .at. I. will, vvl.il, tn ln-l.t a ,V'a.
clot in., tiiaMV.-'t. A Suit- Combination laim 1 1 a i a'lit -mart -prinkl-- "t . . tt.- a- it i- t. k" n ' Imn a a-ai.tt-.
niil i- in- I ,''-. rl v .... i I 1.11,1' p. r N.j.i'k'i ' .1 .'iii hi t,' r.l. i n I li ti I vv l.'n I int ; I i l.itt i'i' i. -ai'l tin" ' i f "that
,. ,, . lists' i. i..."l"l ... .t..v li"-. -l.it- , ,' , ,
eUM .all il.it -iSjrirt, tiJ"-' t Vhlimi i 4.,i)i i1"1 i-r. :;' 'U -t'.'" a'ivi' s.'i a. a man w Im t,'.i-. a tiMim a mat. I.
nrk - - m ativ fj,',' "w1"' V!1,,,",,,. w,l! ii.app.-ai Hl'.rtl,.' tlnrl ..-ai; w .tl, i... I. tn la-l.t a a'ar.tt- i
IfinM, ..i: f.s..v. H'lap'''"''! ti,. w.inu ..f ,;i tl." ,.it H, l(, w (,,.(1,, , ,, w,,, ,,,. ....illy a. tl..- man v fur i.i.l,
f.ri ui t 'in 1 lie! i,,a o !.i . k: .
(. il.an N .... i y ult ril i i' '',r tt,- Ava m;; nn liy plnw n,.' t I .n i,nt ki.nvi c) ,mi w itli tin' papff an l P Im. i n.
i.niiT.. k'.a rue 'in vi-.'t..v .m-w.
I. .'
I.
i . i, i .
. i :i I ' .i t. . i
. it n.'. . I
i ,.
1 1 i I.. I fi.r
.... i .14k
HAULING
I ait
irt-;irctl In do
3 -I " " w
1 1 1.1,1.1.. ll .
f m . fv-'i.. fou fet'..in i..i(H rs mi-' I 1 "l from tl.ii'i-t Inur t.m- .t m tin-nirHn-tti'. I ! 1-k'.nlt.v if m B r t r 1 1 -1 il.-i.t..i, to
-In'. N n.irt'.t f .1. ni'l 1 iii iii I
nnor 1 1
e v 1 . 1 .... 1 t,. . . i.,;... " I "4 Je4 ti.,,11 m.i- v.ar at . ' p
.stvl.-. t... ri- ,i i.- :'-l-"H H.I XUr ,.,..
, 1 ' a ali in. r-i r i. .,
.I'l. 1 It .... I ... . . . nam .11 I i
I j ' P' ill M M-M.nli 1 Jv 1 lit li I ) il litinii nf tin' -tul.ile l nl 11 1 nl 1 li).'
KM Iii.lili;'
'" ' a i... . .,t .irH. I'jur
. t- a. .
' 101 Miii'i i '... 1.. im v.ir. J iKtir 4
linn..'- II, ai. 1. 1 if.". t atlrn "f:"
i .t'irlir. l'JUviil pr.M.l.i, ,li.H,,,rn,. i
, V'.ir.t j our ' ii 1 i, mri,
.-1 ui imt mil 1' i
.' ma M ' I'- j tli irivin' m tin m'IIii.t nf 1
alfalfa hp lt' t imnni an. I v" sIhmi' I
1
L'.i' i liii'l a i'.ll f "Il ia tlli.'l.t t;'il.!l
I .In '.'I V r, l,( I l -IV
Nl
C. T. JACKSOM
ft
-5
if
-11
k.ii ,v fvr tJj
It I
veultli at, 1 f '
rrni. 4i.'i.'' ; .
' L
liii-m ;ra-" w
J.illl.

xml | txt