OCR Interpretation


The avalanche. (Lubbock, Tex.) 190?-1909, July 24, 1908, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088028/1908-07-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

THE
i
::oi: music
n.- i,-,,,..i,.,. ,,. .i,,,.,,,,,, ,.,,,.,,,, I
Atfnrnrv -i.Lrvu,
VOL. .
II . .1 I ....... - li Ul I I '. I . I . I , . ' ! .11 I
M00 J ? ... . ' m--". ... I i"l nl i t.'i'iis nf in!,. I'i.i. t ii'i- ,,. ,, ..
, . ' " 1 1 ":' 1 "fi-ii i.m.m'I h K,,i,,. i , ,1 . 1 , . ." i.. i ii a hi; . urtiixli
,y) Mil.. ,.,.,., ,, I . ,
i " " ai.i (hi II ..Irs
I t I'').'!' i M t l S).(...
."mvi:ii hi scs.
I l s I
nAPPhNliNuS IN;,m.iu.. ......i n.,1,...,,,,,.. g !.. ,.. ,,.
', ,y.l'V.it,e In leilflie.l li Kee. )A Hit" tin' state ( u
mmd-.m-r )nt t Inii-1 nii.l I . . .t ..... '.
r ,ne , .,.,, , -M,. I; ,. , , ,
' ' ' ' I'll i lie
lillh ''"'l1 '"Illj.Vn ; H I,,...,.
'"L.e: III!;:.- ,, I
ASsll.t, ts.if in;,., (,, ;,.(
I iMM.,k. Tun.
.7 , , ... , " " """III ' I' ' I ' t 1 1 j ''( ' I
r" 'M-vM.t,,,,. r- ,. ,A ,., 1:IM ,., uiu uii.i ,i ()i)ii ii
. e
An A ir i if I 'n uMv! eliUhaJ Cm i . ! h Un s :n,.l .
I I. i Cf-inii I oh,, Slji"" 1 'I :il.me s,1 ' " '''' "'' ,'io..-s '. ll.e ..I lex,,-,
UUII.DI.Vi .UK
I ' 1 1 V s 1 1 u.
..- "II I Ml- ,. , , . , . ,, , I 1 1 I . . , , .
' ' ' ' i " ' l- I ; V Sd ' "'ii . n in I'V'i.. Il.nt i.i I , t i '
A it i i. t t9 .i I-. 1 . 1 1 i ii ! -, i.i :''.'
4 l i i i t iitiM , s. , ... . . .-nil ;i 1 1 I -i i I ' I I , in. .... .. .i i
i .. i . i . i - l "M . i . ; 'i es. ....On. T i ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ,,. , ' .. r l..n:
s..., v. - , ...i , ... i ., 1 w4?b, .'ciiiinirei
i . . . r
DENTIST
lli.v in r. ;,v Ktl
t.lll.l. J ne.(,irt
. II III Ii f. r I !!.
lA'HVAH'K - TKXAS
.....,..m.n.:v.i. u ,, , , : ;,r,:;:,;;::;:l:,;:,'lh,';:i
nf--' '" 1
"K -,,,. i , 4r h
i ;i. ...... ...J..,,...
I"
ll,.e,e,l , ...I I , """"
" in in- i i . i i .
, . , . . . ! -t. i .-xiis :in,i i,.4v .mi i
H. . ,;,.,. ,eey ,,, ,,i,.., ..,.,. ... ,, ... I
J
wV'iotA anA Company
TLeaV 5sae UcaV 5sac.
' I I'.-M-iitv t.,!,,rt,, , n!,,,,,,!,
I..M . I .,, ,;, !v ,,., !lr',hV '-I-'In. ro.... leilises. H.
l""l.e . . HII..I t.'-s. I, I .,., .
! -tolie lllHst.lis Iti, m siii t , , u ,,, ;v I. !.'.. I ...
I I i V, ;
illl'l " lis
"' I1 "V - li.ilit;.', i.lin
" ii ,,
AtavVov& tawd Compaq
i:ST .; m.I ;; , , ,.,., k , A vs
li-ui.'i: :::::::: :.: : :
V lil I 'I ' I Iftl IlL tfll.lt I
I Hi.' iin-ii l.iiih.1 ut,,,,ui. n i,- j i . 1 1 1 1 1 :i i v u " , I i :(, I I t , t j. I; x M ,,.
1 I i i i i ... u f . I i I .... . . i
" "" t-N in.' In. 1 1 ; j I 1 1 I " i I . 1 1 the .In;,. ..,.', ,,,
I.mn .uen.-.l. i..s i, ,t. ,, ir.-:,...!.,.,, Hii,.Mii,t tl,,,, .
I,H """''S-'l- Ii"' I-HI..N i. . i-m.'.- in I ,r,i.lH real,,. ,i
IH.T. Ul.ls Hli.i Mil iU-es)i;., j:" I Id-' II,. ,.,,i. 1. 1,., I . , I i i'n i'
'l.ln.ii' "I inn, w.-ie i,..i,...l i.. it... : l ti I., I,. ,..,i i. ....... I i., ,i
' ..-I", in.
Nl.' V.,:, .
I' 1 line
! " ."Mill; the 1,1,1,,,., l
1 1 , . ., . i i . . , . I i ..... ,
H ,n :" in, I .', i . i , . i . . i ,,., MX i;v., (j
. . . . II
.....i.i!!!!l!flMM -it t .. I I , i i
- - . . . - - . k i "'''"''. I.. in. lie Is .,! linl.,,, ,, .j
I
:: S&ddVes itavwess t -
-i - - T;.-M. i
T Mils i 4 M t I III ,, , , ,
li '' ih Ik.ii I ..Kim
'U t" IHHh)- tl i ! , v .. .1 1,1 ll,.
I'l V. I. Ill !,. ,..,, ,,
t l!-' I 1,,'N V. I,..,, .. .. ....... .1 .. .1
" ' I ! ."'I 111.
"' 1,11 I . li.iM.iri, , , ,
j ' !i u-i . -s hi,. i i.hsi.I.m-
I . .1 ...
""" ' ' 1 1 1 ' win Mi.y man
l.nnviT . ,
I.I'I'.I'.OCK. IKXA.Y
"i.r i t,,.sii.-ss an ! nuUrial aoiK
l' ' f.vl lui:V si.'jeiteil.
' " lit"! I:. .1. DJIarJ.
Dillaril cS: Dillard,
I.Awyer,
Lubbock, Texas.
: ii ..-n i
i
KMC :, ... , f . Wj, j
1 ' .1 's I . i ' i i N lli,r. f . l
; U ' ..'-'-!; ., s, ; , ,. i. .M.,,
V ' 1 : ' ' " " ' ' l . ' ' l s i I , .,.,
''"-' '' ' I" s I ,
It (,''' ft I -
AllUirul. ..f (.,.n,Al Kr,.., V .., k S,,c. ,.,,
4 "t; st.v in. ;, ....
J. R. HYATT llS nH
"t j Mini.- Mi,,., an I (i.A :,, , n u ii i ,. j . , , i, , j .s
T i ' "" l""'"l HI..'. I, 'I HI..I s..,,,,. I,. "I Ml.MV ..I ,;.,,.,.,., ,,. iHvm
"Ti ' H l.-iiiHi.'..l' . ,. ,-u,. I ti(. ...,, m,,,.,. .,,,, v,;
T eleM tl,:,t ,t Vx. ,.:, W:4X ,tt:, -...at, i .,! ,,,
"T If in a 'in ,l' li,.. i. i i I t ... i . .1 i . .
J ; l ' ra. I,..:. Is. .I.-;,,,,,,,, ,. ,
"T; ni.n I,;-.. I i.i - .., ,i,,. ..,
'' "'' ; 1 I ' i'l' II. - I ll,,.., ,'.i
I - r ail . 1 1 . i i ' n.-h .i.j ,,. , ,,s ,,)' j.., ,,
ti..t, iui, st.,r.-.i l'i" i-i. I-. . ..ii.. .,...., (.,.
r . I in.. i . . I 1 1 .. i i -1 . -i L . ..... . . ... i i
" " ". tL .. ... - , ., , aril I. I NIL I
J.J.JlULXJLj..i. . . 7!. ' ' 'v v - -I., ,..!, ,,, :.i...x, ,..,,,,,,, IllllNlli
-w-WfTfr li "lli.e, I l,..en H ,., . : f i in I . I ;, lls
flMM . ii"'' i.i ,.n mil-ill .) I "aM I., t . II vi.ii, I,, f,.,.h,.
J I l ,!"',t i- I Pi.- of Texas
H . . I I . I . ... 1 1 .. i i I I. i ,
1 " ' u,v " " '"'I. I "" "i- 'li:-: I. -all . In,. ,lm ,i:(t
M 'M-it.,,, .i , uetUrti
6vevVon & 63evon
I PI..
ifTiees
""- ' ;'!. -I the r:i-li,.,!,
!o I-,, i.i a (, i. I !
A I i Ii I: n, i; .;r(; , , imi-4 y
W -M n.1'1.. nf i, S.j i.ne
l'i:. ii. wiisti.aki-:
I 1 1 n - i : 1 1 1
'I .l.'l I.1.- UK ill.' I I.i I , ,,, ,sj
' '' rS' n. ami .on, ...iii i,,s
' "' lt I'-M- n. si.uil, ,, ,.,,4t M,,
I ' 1 1 1 ; m h . M. .VAS
J O I TV t f r ' th.-t.lliM i.eai u ',, w:
IajUDDOCK jVVAvO OTaWSvfcT vlo l' "'t:ln, -n . k i ,,,a . ,, i -
' I ; ' I'' Ini-n .. ii,st;tnti..n ,, ,,, i lie- -I i
vw M- . I, ,,,(, ,.X. ,.,,t I,, , j iiin. i, Ii
I
U . D. MK(
IH 1 Mt li All-I IMI I..K.
l.ll.liN-k, 'J'Xr.
Win ,,.i, ii, , ,,, ai; ,H c,,lirf, r
l.'.l.hovk U.i.l ill;. Ii.l iiniim,.)
IA.MKS K. KoitlN.so.V,
I.' :t - l.ulili.i, K I ..ii . in
I .1 I- '!., I I, e W N '! , ;, MJ
1 NNHiyt.. .evn,t "Ma i Nv M) .,.,M,,,
X.fN.r, ,,, . ,,,, I,,... III..,.' -i.'Ie ll,.'l, I,.' s.-M I., i.
III. 'hi
'" I" Hi l l , :ll,',, ,,, J
'''' ''I'l HllH. i,s 1,1, i
' !:. k I',.' ,.-,,M,,
' ! "' N..ini. ,,f i. ni,,n-, ' a .
i mi. i x niiiiN,-i..r al l.aw
I.I MM m K . ''K AS.
I
H
I
V'-l-it an I l,Hl s Ii ,.,stU
He i'siCtfnlK ... -.:i
m . ,i -. "' 1 ' "i. .e.i( ai s, io i.niHin
' ' v 'i'anx , I.-, .11 r.liue, ,, ll,e..-.H,s
Hlns. i l ,,, .i . ,, '... I . .. ii. . .
. ' .- nil, .i Ie-H,I,,,;,. (,,f
. !,.,. t., ,.,!.,.., s ,,,. a ,t..n,..lnl,.s W,,e ,,, i,,..ti..i,
re.,,.st tins I.,, v.,.,, .'. tv a, u. ll , ,.,,i . , ,te, t ,..,.
C. "Burns, Tdqr. SLuoeV;, tx iCll
" II I I I.I I I M - VI ,.
"I mi Hie ,,.i,l,,.ss Mle n I
I the le.enl.. et,,, ts ,1 ,. !.,.,, ,
; urn le t.i ,,.., ,. i h 1 1 1 . I i ,,,,, i
j I . to hi. thi.el, . , ,
I Mile Un. I ,.( I.ari , . .1,1.1. i
I I I I. H ,11
'"'''" !''': : !- .eu.,'i:..,
.1, ti,,. 1 iti,..
"' -, I'1 ' 1 1 eexailil.le ..I
"" 1 1 "! -ese ,f . ,
II e v,. ir I 1 "lltiH.i,.
l,HV. f.'-ll. :.... . I .... I '
"I Hi:,. ,,. I, I. ,,..
lilt' .Hit I-.-.l.rf x.'gp
I 1 1, . , , . iti........ .
- " ' "ii i " i.iislli.h , .
l.lihlsK k S,ill"K (,,ll,. 1l
Vltail, its l,,,,a, Hl,e, ,. ,,,,( j "" '"' - of ii. ,.. t. I
ploniise of N.,.,, ,, ,,, ti(. j
11 '1 1
inin,jrr i
. i:DK.FKLS.
N.'Nlte I .,,,1 U .tl, N, ,.X
M LUBBOCK GRAIN STORE
rnn
Grain and Hav. " Kj" n",,s ,lran'
IH-lurrjr ia, t, ,., ,!,,.,, v.. i.-svMuii, v.,.i,,... I I,.,,,.;.,
"H.I. i.nt ill M IiIihI . .il.ler.M, e ' '"'
l! I' I.", i.i... ...... . I... . . in.-s ,1,1,.,,!,.,, .., I :. . ,
I".', i'. ' - i. .'- 1 1 ,. nil, 1,, HI,. I
IU uU h'. f4 ln.M-1. I x.lan M,,M'' "'"i? the lailca!, l.x
.. I . I . I. I I I . !..!.... I .. .. I
"" v. .'.Hi tl"l. ..I ,!,.,
'-I'M i livmr s. he.hil... .,
l.ill.lMiek. TfiJi..
'nti :iinl S..' ili, H!i,,ii.H r half
Jj.-'l ithoilt It lie slvhtesl
Hfll ll Ml . 1 .
...... , m, hi mil1 iii Mi iti.iL it liiii- m i' u . i i . .
II.Nt the ,.,..e ,.f exas t N. ,., I ... 1 " 1 " " le :,s .,., H ABSTR ACT4?
Ili't few Veais n!,WI, : I, i "'"'- l.e.li.ie. i i 1
I an.i
in
..f
The Plains Lumber
i ftrsnn Cnmnnnv
. .,...f,u,.,
Imlleil.,1 tl. nl hNt, j"! .n!,,, I.n, the 'M.l.i.al, ,' ...
H..f ti.- -tinkl-lileis. ,ht !-. li , an ,., j H.N-k Ir-y ,,
lei.mi.lv ,ll .... . m.Kiiu.,1 .,,... ,., . i "l,ran ( ...mti !
' ' '" -"'III I'lll'll 1,1 l" -.1,11111 lllil ,1
AND
IllXest litli',. sum. ..I ... I ... I ""'ll I 1 1'. I ... , I ... .i
i in ii. i- ...
....s. ,ai.-,'.i ii.tnest ,, t. W) vr llvI)IlUi
axxi
a
mas. i.. i'H'kkV
-.let. I.' 1
HANDI.K 1 IIK HKST AND Mo co.I4KTF
f I.I.N K OF IIUILI1ING MATKRIAL AND :
WIN 11 Ml 1. 1. TfUl'l'M c-ritt-.-
9 . ...... a , , , o i vr r i i iff-
J COII.NTKV. ri.A('KVoi:i:i,l!,;iMvnills.' I
J e..U,t who Lhuws HdltliUie- HiH.nt ! ". t .., I he , M est II
J lltaL !!. inoi.ey w uo.il til,,, his i Hl1 ' I"-' I' ll"' tia. k u rei.m i ,
J lllllli.-l In l,,',l ,1 ,,, !III.(.,,J i.'"i,,s. I His, stj,tl..,ts, -(.'. , (,- .
u.i I . i . i . I . . . t n . itt it t , i. f . ... ! . ' i .
PIIoni: mi. ,M
J. D. Quick, Mgr.
t I If III L. 'I ''. . .
i.riiin m K. n: v I
l.-IM .X,.eM.s t,, , t.,!,,,,,!
!". wh,. I, ,.. , k,.,,,, tl ,
R.H. WL
"tar iii a I It
Well Drii:
a
lol'iiu' (,, IH U.ol lei s ,n i,. u
l,i,. ,,r ...I I .. .. .. .i . . If. If, lent 'II....
. ". oh'.s nil, un me Male j . ... , ...-ui i.i.) j,, ,,
aiel li... ,.t h,.,, u.,, , ,,,, , jhiaiii, n ,1, I.. f,..,,,, ,. ,
t.,.1.1 IimIi.i.Ii. li i ,
" it., in, i nn, , i, Vlls." V ,ex Of (. ! ' ' 'n o, , , h- e. , , 1 1
J "flieie is ,,( , ,,, , N, ,., '' "Jliiitke . ,.,t g , ,,,,,.1, ,,,
!" I"-' uiieie.l . ,,,. st, ,.,,,
I .M
M" ' fl't of the null- in N j ''"'"n-. foi ' k,ilii,e , ,11;,.. H!
t " - ... n - 1 "K m 1 ,e, un. 1
lotiinimnlv -,,. t. M.,,.. ... I"' ' Nni..i,.i. f, ., ,
. .. in ii,.,
I .1 . I . , 1 'Ml. .lull 1... . I . 1 .
' l.-nn.jj o, imi Hl. l . i:.s ihi HI..J lle. ,,,,sJx
! s., ui, i,st tl.nl !.e .... I j 1,. t
( oii'lm t l.iisin. ss us In 1 1 11 ll
IIIHI. l,Hs lifHihs el,.,nel, t., ,,,. """ h' J'oll.,a,, M ),,. fie
lliol..-,. ,e ns4 hns I.!,.,,-, ,., M"" tl l M, l.,,s,.s, s.-,,s,
10 nihv an iroiii ii.hI km I .f hi, ' l"lt'r " ' ih I i.'i,. n
'..Ni 1.1 I l,..e ,., " I i s... h i( 1 ti ., .
" HUH, Is ,. i'l,.! ' ..n.r-.
'iwn
.1.
I HI
Si'n in. 1 f.s w:...'
nix. II', Hll-(.
anJ
Work and ini
Treat incut : : ; :
I I ' l l. u -I 1 .. . f
1,11'. !l H lx , K s
III. I. I',. I ll... . ll,,. I . . . -IHUS ,. k,,,t ,.,,. .
. " IMi.hlln. V . f , .-.' ,..
t(c linn tcrjr luu.h u.(.rt ..,,t' . .Il.oi,. .,( .J., J r - '" ...

xml | txt