OCR Interpretation


The avalanche. (Lubbock, Tex.) 190?-1909, July 24, 1908, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088028/1908-07-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

V
t
.
ft-
n il r
r
THE PALACE PHARMACY
I
W, ,;,(,, in,. lr, vr ' I ' Hi, .,.,! t;M. l;,-iu,1i,nr .,.,1 .1,1,. in., ,l,i.,k. ,. k, 1 1..- .1-1 H,,. ,
nk,s, whirl, is ;,,,,-,., K i.ll - k,,,. . i,'tinn t ,. M i II., i.-.M xpriMu- a...l l-t ".n,M" -I NN " '"
.,vl,.H.,.,.ly yMiwitl.:...1l.i.,rM..w:n,1intl1.Mln,!::,.HUu.,.lr lit,,. It m :, u- 1- .l.,,l - ill. r,n,iM ll,, ..,-1
S-lvi.v l..r l i-til,!: ;.ti-lnrli.. i-mir aim
H ant iiinl s.ili-'l.n tors 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 r.
The PALACE PHARMACY,
Lubbock, Texas.
i
R
I
r
CAMP'S
COM
COMPANY
Y
a
! The lumniest of all lumnv Shows
Music by flusicians
Comedy by Comedians
Sinifinjf by Singers.
; :iVS'l'l:WII:S li Tin- (ircatcvt .'Ustificrs Vj
Aeri:il Suspension I wa ti t i i'i I lllu-lr.ittil Smis
LUBBOCK, JULY 30 & 31 !
THURSDAY ami PR I DAY Nitfht
l-NTIWI: CMAMii: or k'( )( i k M i:CII MOM I
We Nave Pleased Others and will
Please You if You Come : : : :
ADMISSION: CHILDREN UNDER 1(1 15C
M i . :in. w n- I j . i 1 1 1 : i:i t i w it !i
out New rk. ai.-l it i 'i--il.li
tlrit he i mi l, elei t . I s .tiim.'
'u mi k ulm
Trumpet Editor Shot ,h, I.- ill, n i-tv-fl
C,t MnnUII i; i .lul..1, ,.f !.'. I ..:,:, wi- I uvnr I...I-
, , , tn.. (i n. ih I i l"i ( i".i!it Ih-1
I'i'XII . -.,.,t Witf ll-i III, I I' M'
..!, ,t.l-. - tt .11 :l!f ! I.i- l't .il.i;
c tioiil I 1 . U 1 -- 1 :itt-'l'tln' (, t'.lilV ill AlliHIlllu. Ii'dkil.i.1 , , . , i
, , , ., . v. ,i' I.-im-.- I m..l n t !,iiii-.
-ff 'I I 11 . I I I I Ml. CM-. inn , , . I... I,
1 .i,i' iii tin Hi-, h 'Ihi.i ! l Kill a 1 1 1"
I i.l f iltfll 1 1 1 !' 1 1 1 1 I 1 1 l'i ' 1 . ;' I : t ' 1 1 1 i i 1 1 1 1
.. .I i , , .l'', ttlm lelt Ii'Mm 1 : -1 wee,.
lU. We i Hit ti II w Imt lll'l.t In- 1
l.-nv.-l Ir.-.M .i.'el ,1 ... mi ,i.-r:it..., :t 1 1 ' "' ' U",t
id -nun- nf 1 1 n n i iiiiii'i nt Mr. 1 1 v r !
In v.r:ilvii,t'.. ti..' r..n, ,i, -ivx,,,, lntlhh.t. n,- t ti,.'
Lullllllt L III. I llllllH'll 1' Iti lillf (
i ., . , ,ii . , 1 I' ll trnin l..i t.riiii ilrui k 'I. vi "i. ,
:t!,.l i iitlni! ii 1 1 : - 11 if Ifii. .niii,-, (i
. , , i .i.i i.i.
III". I I if If :iiv Ml llin'i ti to III tt." !'!' till I Hilli'l''! H
.ll.' it 111 I' I t III' I l.lli llllC' -tl '" k . WOl,l... , ,.tl..- r,i(
it ; i-t rif dt. v.i niir i u ihti u !l i , , . i
, , ; -.iiiiiiiitu w tti Hit' l.iiiii'ti.'l "I i.i w "'' i
in. ! ii '.villi 1 1 it- . iiumi f-t ii' ;i
i l .lil.t If i tills fit
' llif u,ll,!.' i.1IIHIi Wfi'i ullilli.ttf'l -I
., I.- w I.:, i. i. .!'"! hi li 'k-atl..
J .. , I ..ii: - f. t In lllft.tltl
.t, t..r :i i i.u.t'fr "f ,fiirs.
II . ; .III - I -lea If t .
t . ll, i ilt' In'
, . : l . ; ' . 1 1 I I lif w I I'Hilif si
j I , f ii ,t -J I i i I f r
A I 1 1. I'll Mini
,. In' i ,i lilffl.
ti i .t' .ii tmiiilnil !-'!
ll I'll' III I f II 'I lilHI.it II III' I' t V "
: I i . f
iii'o dv 'Ii iiikna' i hi I'i'l
I ,,. , ! . r iH'.f f h I
-!.il l.ll III I f V ll I I H'lu.I II III' i' I '.
I ,11 I ill! M k . li' k ff I 'I l.'l lU i I
. .. ... I I I . . ..
Ill 1 I I'll '. I I 1111 I i ll il.i . I ll
liiiinf nif i niitii. n l lifiii:' lm.lt.
;..' Im, in-- .!, tit.itimis i win li' i-f "Iiilii'l.s will ii -it t1''!.). I i-t ' ' ''' " '."' l"
Ii! Hi. Lu'il'i'ik is .fsj..i..', ,r.i t.ii.f in :i .l.siv .-.t:iilf Hlt ' t'l-jt ..-! ' ' !' -
" 1 c'- u 11 t..wi, -url ;t u:ii ii.tiii.Hl.' I t'.-it I.. In -' . Vi. v - - s I
tl-f'itltif! t nt ins i!' i His.., !',, ui-.i. I.,.'..... I1''.
! I . . 1 .'. . ... ' ' . I . I -1 . !
'l I'M illi' 1 i'l'.i. W 'lU I. W ill s.li ii' II, I III. I, S lilffl tf i tn I'.'- " ' '''' I . . , 1 .. ,..
, v ., , , jr.. .'f '. f - i"
f 1 1 l"i :i 1 1 i t .
n ri ' f 'l.f i ii il i .
i.i i- i i ii "I I'M (.'. : t'l"ln -I t" lir..ii'f u'ihI. I !.' . is.. I ,'
s ;i f v !. j hi i t . if in,-. i , 1 1 . , 1 1 l'f 'in' I !i t l.f I f '
I.'-- Mil'. .1. II I'll!": A "Hi .1 ' I I 1 1 1 1 t !' I t'if II A II
i, i.' ..;.t i f i .... .i i.-n i. tn In :i .'ii' i. ,1 i.i 1 1, nt If I t. t'. ' i' '
finl i 1 1 1 k i i i . . i..-r.fs- l,f I,;- In t w,.f,,. 1 1 1 U l'i ' r iff
r !. i ! :i-li i ! it ! I i n-;'
III I '".I- ll!, I ' " . I II -II' ! s ., , 1 I .... . , . f i i.i, , 1 1 ,,, I ,li. i. ,. i ' . . .
II - t ' ' ' i ' i, Ili'f, if.'i. t ti..s.-:U I. I'lii!,.; In In' H ! .til
. 'ini's .' -.!.. t )..!. t- !i..t. I in- tii:f ra.iis thf ' .'
!' ' :- ' II. I--''' t"! ' In- i-t - tl . h it l.l'tit. II' I !' '
1 i '' I 1 I'll ' .! '' ' ' l'ii I'l'r Hi ,1 tt .'I ',.mii ,n W . i , I I !l
ll! I I.V "' II 'Milk- t - I . . - ' 'i ..
I.
in f ' ..r.
-. 1 1 ; 'i I 1 1 i -'' "l i "
, I. . .' r i ' i
', ' ' . ! I : , l ' ' !
; I.I ( I I M V I
I ' 'h s . I M-
I.
I'r
I
I rin t I ncv
i.
I .!
t-ff
I.
K Mill.-i. "t n,i' !-.
1, ,l,i.ii. !, II,:-
l'f...:. - I" i "
tl:i I. nlll. U ' '!' " I '
.1 I.. I'l l;! . ' .
tn I , '!.- ' t . ! ' -
i '..hi, j.. Mi. in ' Mi
ni .!..'. i i t I.-' ' ' I
( ii hi :'f M I - ' I "
I ii !..t i I in ! i : '
r ,i. w . iii-at." in i .!
'; I ' i' lit f I i i" I I i
1 1. W . I linn, i . ..t II i - i
III l.lllllilll k t I.I MM'!. 'i '-(
.1. II l.'illfV, m i-
1'., ci ii.:;-. 1 1 l i t 1 1 ' I
( 'In, I M.iffl tn I l II
l,t .HI- Ii. t'.f :i t ''
I v. . r.'is'' ... ii 1 .: '
x f.r t'.f ' ...-tin' I.'".
r
., f-
. i i-K '
I.I i : I.i : ., . - t ;i
" 1 i I. t ' - , i'1-l,
...... i ... ! , ,!,
i.' ' - I I i i i i i t i.i .1, l
' i r i. ' ." ! .'nr..- I
i; ! i :.. t- ..;!: i: !
'. . , " I - ' I ' r . . ' i
m I - t - ' l'.- .' ii.
' ! . i . i i pi 1 1 ' i 1 1 1 1 1 in
'..ill: in r I - i i . 1
i
I; , .. A !..,' . ;" I,
ill ' i I - I .... I - , l ' i i.i,;'1,!
1 1 . i ! " I f tl .11. ill. I." tn V'.
7 . .- i i : t t
I 'l . I I Im-.m I. ,
i I ' !' . ' l'i i h'II I I ,iii , , h
IFITS
NOT "
RIGHT
WE MAKE
IT RIGHT
at thetentII 5V ooosWvo w
I ! . . " il ! tn l - .If tn -i ll
i I i I . I -t ' '.(,!, I' l'U k
' r-i. tl
i I N; I , i, i. ,. i rt Irir
iLUf ' H, .,,.'. I ' ,f ,! ,. if Mi
it i Uv orV' " I
Vlf. ... ' Vl i
i: l n . i.f IJV a.lo
-.'l 1 1 1 .; l' i . ' i" . , 'i I Oti , ,
(re .'H ti.lt
i . .. .' t.. "... -it
I..:. i..i r ii ti
. . ! i 1 1 . i - i.i- i t ! 1 1 1
Ii . i r I hi in1', i " '
t llf I l" ' ' ' 1
',,1, ..f tl '' 1 '
-at t I.mI I ... I -1 - - ' " '
M,ll Willi I' ' " I' ' '
i r ..... i. ;t i .ifs.i n
,,. ! -...' t' ' t'l.'f t.it I'. ll.
.' I . ' " 1 I t l'i f I If ' I ll I
I ... I I !..' I i l , , i I . H ii I
v . i . - . . t r i ' i
.'
i
i
IF ITS
NOT
RIGHT
WE MAKE
IT RIGHI
"TV lnisi iit-n . iii-- t " ,rri iv i ii n 1 1 1 ii nif i t I hi-i - :iii I
J V1'"1'1'" "I f i i'ii'1-ii" tl), .V'-ar.i : iv , Ml I ! ii
'lii t.i in -ii Ii tiiiiiiiit r ;i vv il iiirr it i uiiti'lrii' l.ili r;ili
t;, , .ii r .mil I,. . i j --1 p a lianl i .tnlii hat i.'ti ti I -: I
iii'l -m r tn tuakf tlit-f lliiiu'- tin lia ir tiii. i l all
"'it 'If.iliiii'-. Ili.it i- why vsm art iTowiii f ar
ry a i . .1 i. ii.-t rt.Mk it DRY GOODS AND
GROCERIES ''i"'- -t'ii'l l-hit.'l I'Vi-ry tliiiu' a- l.,iiu'
just a- wt- i. .rtn. nt it t" I..-. ' IK I IS NoT 1 1 1 1 1 I .
U I. M AKK I I 1 : 1 1 1 1 I . )' (iiv- ih a ' Tti. m i-f y.'nr
tr.i'lf. If wt- nit tit it. fi 'lit i ii if with u. anl if w- 'lu u
t-ll ii- aii-l w.' will that yii ai i-ati'lif I. )' o.jr
Many Km-ii'lf ar- mir lt Al -rl i i-irif nt .
voi :11s koi: a i ai:k ikai;
YOURS
fOR
A
"SQUARE
DEAL"
YOURS
FOR
A
"SQUARE
CEAt"
. t' ' ' .1
I 1 ... 1 !
ill " I
litf

xml | txt