OCR Interpretation


The avalanche. (Lubbock, Tex.) 190?-1909, July 24, 1908, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088028/1908-07-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

V
i
A
AND SALE STAULl
iNS
3kvV "Parson "icvWc
(iood K
t)il ((mil Drivers iV
( 'ullt illllt i 1 1 ( iin ,;i ! -t k ""
!-' - ' I I lil'ir i ' 1 1 1 1 I, ' ' V'. 1 -., .. !. ,1, . I
i
J
I
.V.
.... ,, , , ,, . , . ., ' I I- I. -I t I s... ,i l v n i . . .1- i I . .el
1 lii' li. tin f ?-! I'l-J"! i. i i: i ., , , , , . i ,, , , . ,
... ' , , . I" ! i I I i I i-r'i Hi- ... .. Iir klr, l:,-i i.ii.l
- '.i - , 11 I " ' , I - , ,- ' U III. -i ''II- HI- 111 v.'S"fl
" .1.1 .11 u - 1 V- I I I It 1 1 I I III lilt t I I ' I ' I I.I ,
, I i ! i-i lil ii' 1 1 1, In I.
Wllt-re lit NIl.v Ul.riir .1 Ml In M nriv ( ., ,
tl I'lHllil V.'lll llllrl.hi.il'' I. Illlil in.' II " , ,
DIJUl till . f IimiiI ut V.illl h.M'IrlV ;nl I" , i, , .
.uM.if. i.rt u... .,,,.,-,,i;,.,,i , ." , 7 , u; , !v;T
ui u, sh i.,(ii,imi, Mi,,;!,,,, .,.,..,. u, :;.,., ",;;,";;,
uiT ttlrie Nf It Is t mi, I ii!
,-.,t,',,',i ,i. I,,,,.. iHii.is,',. , J;;;, , -; " t:"-
Iti.r It vv .. 11. .l.t.... i..' . , ..
jMpuucKf hiutrri.s, mill tun niU.' ) ' ii i
vliuirt iTf ut i, i, ii., mii, m., . ,.f ,., " '' ' 11
... i . .iin. Ii.lii'l I i Mill
vuii.i I'liifi iiiiiii- i ur it vv:i- n i,.r
HkuiliM ili, i i kl- i:..-'" I i.iui,.. . -,n, i r. I 0 ;
iiisi.iii!.v Ji.,1 In' . j r t' 1 1 1 . '! A j
wlni.'e !,,; ,J' i.rn,i.' ;,i'r wiiliin i.-ir I
I I l lSl( l. ltl)
Am I . r t of
tin Country
I I..-. ;,
put fur II Irfr II trtt" I'll. 'it li.. A 'li.il t!. ,
Uimililiy lit litnl u,,. ,.'. ;.,,,,! ,,j (,
KUi'Mt mii! uf ili.ins
'J'tltf IlKtlt likl'i.' . .,i ,vlT .
In' "HI - Ml Jl .l.MllS
t:.i- !.- ! nil,. Iin
i'r "' l ' I i.i ill
at t-u.-l. ,-u.l ..f tl.r iii, v immii, ;, iii.Mi , ' ' "" '
I" I'll ' "I l'1-- " i i "I 'I I I. i; IMII-' In'
i : . -i i - - ., ii. k ,v
' ! ''!! ' "M i ' I:. . '.li-',;.-,) (,r . r
t .i v . ' 1 -' "i"": ( ..
.ur uillii' ; . , I I - rl, s, ,.,..
J''."'H uir T..!,,ri I Ml I ... 'i. !i,
Uclulrl liirlinJl :iiniiti.' iir,, ,,f In.
Weil Ulnl of ,ulin; Ii.tm, u r,
KUiTlrli'iLn,'. ilillllil In I,,,,; :,
L'.ur at niM.-t slir uoui.l iiji'.ii In: In-
t"' 1 Kltll t.'ir riirht.-MII-. I'nh.i- i.imi...
.lu Uit Lrart f Iuohil' .Ii-iih I l..;
ever the lint' Mm U'si,.-' '..,.,i1 . I,.
liHi! hit i:::uli' In' r l.t
So Iiitpro-'tfil n .-is N.it.i, ..
dun's pun:ii v, ,, n ,. ,. , ,
Iwar tin- i!ii,l.;is:i...r n. i ..ii' i.:, ...
li.r.. i.,,-ii."., fl.u- ' .' " r , , ,.( I',,,,! 'M
iii r,i, 1 i " u " ' i !;;"' i""i ii
LuUM 'Illllt' .'ll.s.. ,. ,.1 ;: i.l l, , vkilt
Let's .-. In, I-. I,, t ti-i . "
C
- N.l, I ;r. i . ,. j
i'i'l"- 1 1 -1 il"i, .i '.i Mi li'.Hi.ht: ., i),,
I i-;i '- '! -I ' -1 ili. v .ii,, ,.,. (,.,;, .,
M.'"-.l.', . I'. : I,.- , .;, 1JlU,
h". I'-'i' I-i' I ' ' li - f . M,.,,!,;,,;
I- 1 "I "II t:i'n. I" .,,l ,.. tn
tl.r I ' V I "I Ur '. k.-, ,J
II' Ii I'l - " " .. I., lil ,,, n II, I, h In. ,
'Ml' '. J I. .:,. I,;. ,,, ( lll.lr ,' !. M .ImIi.I. i. ' Nt
hln.t "
' ! li.'li I i'l 1 I ,-1 1 , klniM ll,,- Um'sI
cruii r,.,tr ii, ;i lulu' timt iniHi'iit u
lllillll.rl , f -ss l ll, In I I ,f 'Ml.
"I'll 'IrllMllli, r I,, .. f..rr II'. Ill :i..'
('oillf mil uf tllrlr, I,.- Iir ...wn, Ii,-li
Inn fniu.inl I... I Ii mi" mi' t 'mjih' ..ut ;"
ll' tlliru III.- lllli,'l. I liMlin' r
W Hie ,.ll ;i,l llllllik till I. Ill' TeJ IJ
li us, uk'ImM
tlir I 1 1 1' . - 1 . . . . . i -l,., e .lulldi'll
uinl S.hii.i!
"Wlnil "In, I line1; tli.-. in. mii," jrnr
fcVll Mir l,.,flM-ll llllll-l'.- -1. 1 I "till-,
I ll.s i Ilium' i :n
mii i .irr.l t.-. i . Mini- ir.t re
t-.lliril S. li. l . .illi.lv ' Mu 1 h-k
W li.ti V ... v. ' 1 ".I ..f u
"Smiui,' I. .ili,, A ill in ..1.4 1,
tlir . .,li! ,-,,. I, , ( lii.il,. ,-v.i II, i Vrlif.
Mi.- Iit-i. : .J I ,ii. .il, I ll.i, ,, , ,, t,,- i,,,r
l,f II !,f Ii ll, .,f i Ii.-. 1 I IV
If IT II W .1 - H Ir . u r , ll,
iered
We Nrrr Mi ( niiiii'i liiinn
Lvibbock,
I'll. live Vi. S
Texixs
a! i--, 1 1 1 ' M
tl.ii. ,;-
U ... " i . itiij.'"
I'! ' l I I ' . .. I (
" 11 -
v. ! -i- ;
l.iii li in I, i "-.i , .; i 'line I .ii,. . ii ii ;. . vv i i .-.I ..i!ii:i.
hle I'l.'..' ,' .-I 1 I,.- . I ,vv,l vv l', v In, Ii
l.. Ii.ni ,nl:,. I. ,1 .it . i I,, i I,,, , r,. . rll!
tlll"ll;li 'i Ii-.ii ,m l ,,r It.. -,ni,:i'
1 '" '! I' "" '1 H. .'in t Ile.l ' li -'ii-e II.!. -li.,, (,,,( . I i,.. ni.it
--I ! w . ! :ii'-, tl..- miiii ter '"
Bayfield Kincannon
Barbers
U el, e, ji.i I v' . , . I w h i I , ,.t
""'.IN I I'll"' i .1- I II , ; ,
I.ll Iin 1 1 i i Hilir, I,... , ,. , -
ll-r M
1 1 1 ' r i 1 1 i ii 1 1 i
" ' ' - : j l: I !;
M.I. !.' I . I ; k
1 Jilt
CHAPTLU V.
'I o the kt'M'iic.
I"- l.i'-l mI"-Ii.i t: t..
VI Im veil .r J In),,, i,-,.
lit I V.,.,ft . Ml-,), i , ., ,! ' Iir
ilM'l ' I i (Iir . 'I,,,-! 1, ...
uou urji'M !.,i. :,r. n, .,,.! ,i-',,u ,.
Ll.'ol.lfc' l tie MII.,-,,1m , li- -.
"I "i.l vim t - 1 1 in- - i i-. i .:
"1 limit -urelv i,. v , .
t-!i' .Tir, I'.,; .,;t ' I I V...
I vv .1- i I t It .li I n;i i ., . i .
li"i '- kin ! ii'j,. .... i
hll IJ i li' ! !, ,'!.. I,, , H - -
"I I ,1 ,1 t V ii.vv t i , .
tleli I,' i ,' luil Ii
.e,,-,t I.. 1.1. i-l ' - ... ! I
"i'ii. vi.-if staiiii.ii !.-;;,'
Ul. I ll ie ! k,l II 1 I" 11 - I l I . 1 i .
liel ul all "
' V. - iT V e. 1 s.l i I,. . f I I,,.
t.l SM ,l' J.., f Ull ', 11 ll" -ll." ..-
I le..i,i ,. t I '
"''' ' ' " .'.' i t, :i "M.itt.i en...i.-. , I ,. I I., ; ,...,i
: - " 1 ' ''''! -' tie !i, Veil "1 run i! !m I , si,,l. I ,i .1 1 i. Ml I ! ,k-
'''r' ! I ' ! I.. I" I. tt-.n ii, II. Ill tlil' , ; ,v r VI. II M ,. !,,.,),. ,
'- I'"' ".'.:.k . -. ,-:',- "M .1. .'
' ' ' ' 1 ' ' 1 '' I ' t.i ' .' . .l!ui..- - 1., I ,,. ' ... , 11 ., . ., 1 , ,,,,
,K'- "i ', ,..,v , ... k - I , f Sle- k I I ; . II. !
I..- I.! :' -.-!:,. I,,u . U fn:..i::;ir '"" " " "' 'nil I
'II . . '.i .:. .'.-.. , , .,. ,r "'''-'.' I- .- .,1 '."..
I"' ': ... !,, ,., , .,, k v ..4 '""
' 1 ' - i I' .il:,! , J I..- I. - I'.i ..- ....... , f .,; t... ,.
'! ' "l- ! t .: ii. I.. ,.., ''" if ' ':--" -I I .'I. 'i I. '.,...:
I - .! .. (...- i,. ,,, ' . I I , : 'I ' t" ; .v i . i i . J,.--
.'ii' I !!!, . , , , ., , .rl -ll .i - ". , I.
"' V : ! . 'I,- iMi, . 'I '- ' ! . - .'i ! I.,.- a
I ' I 'I . . , , li.Ll.ilrl . ' . v . ,. ! ' ' 1 ,.-' 1 ,.
' .!:.- .,,1,., ... : ...I , , M.rrv I
;!'" " I : ' Hi -!, I .11-1 i. I, "I I'V'l !. i,:.ii. I-I:,:, , j,,.- ,,, s.
I !.'! II. in ,l I I'- .. )! - t"Vl''l.l ' -.' .ll'l 11. I.-,! i,-, ,N,!:,.i.-
4. i -ir -'k I . ,,'t "I'M" ie (...- : v i-t j..-.
' -''e '' I ' I.--)-.-.'. ! '.,,1 ' I' - !!..." " Maf(!i;,
' ''' i'l,ll; I ' .. h.,,1,- j ' i , , il 111 lili .-11. 1 I,., . ! ' ,.
' " ' " i "Ie- i I,-- I .1 ... . . . .-, .l-t'-l. ut .. k. vle.e i. . - , r i
' ' ' : .11 .1 i i i ..' v - in iirllur ll ' "i. . ," . , J--H.I,. r tlmu I
' -:' 1 ' i --I -' I : ,.j i. i t "l.-ii I"'. I, I l.iii . ... , ,.., ,, v,, ,,,,, j
WALTER W. ROYALTY,
Tjhe Innsorl.vl Artist
U I i k'lvr Mi., , .n r n ,,..(, i r I ,!
..INN VV I , h III I 1 I V k III I II. I V I,.
1 1 m i i,i i n i i i.i 1 1 in Mn-. ;.H .it.-i i.,
' .i- . I l .' I' l I Nt
I I f , lit I. . .N
1.: l.i: k I I
WESTERN ABSTRACT CO.
Inc ornr.tcii
Capital Stm-li. SH) 000
M.i I iiii.I i- I.-ii,ii i- . ,: i ! . i , w 1 1 nt
I. HIM K. ii 'i ll i k I.l :
i II II .in ! I.l i;;i K
iiij 1 1 i 1 1 -
I.l T.l; H k,
! I
il -.. I ;, i , ' ' .-
;, I ,,
i, , n i . i , , - i
i l ,
,. j. .:.-. r. I -e.lt I . I. ,, ..... Ul,-,. t ..
I "-H.il Im 11. 1 111 ' h. '.
'- J" J.-ii-Imii i.ii-i-1 - -i ; r v,t.,...
" hi I I ;. .-.I i.' . j i, v .,,
I-"- !n i." 'I '.. (..".' n , ,r, , w ,.r,
rv iJ"' ' i
e I .! M'. . .tl S.ul .,1 ., '
I1'' ' I" '! ' Hi'' i I I, 'I UT 1.. I.. ... ,;,
vv ! ' . '
Uhl M 1 I" i li i . i i i 1 1
C. W. HOLT Sic.
I
1 .: i
'I,,-,
-v J. -I,.- 1,1 . ..
' Nu v mi i i-
1 here u .1 . ! 1 I
ii ien tleli..i I, u "
look- 1 I kr .1 i."
If. ...I. ' 111. r I
-Ue vie. ...
I H ... I - -I n , : ,
"Inn I i !.! it .i .
U 111, iir i-tl'T .
un"ii. ! ' . -
ti . Mi 'I.'
lerr-, I'.i I
.V v. I .
, IW,,. i !
I I 111 ! I ., - -J..."
,!,. , '
V li' !- 111'-.. -
till,.' M- -,, ..
tM tl,.- I. i- .,!
!- ik Ili.-r.- I- .ii
lljere In, Vlii I, .
stun. I ' '
"' e v n v -' . i . t
,HI,l. fl II, I.. !,
I ,! 1 ,i .' I" I I - ! i 1
ii iIk- .lini i,i :
i,t ,i,
i.
. !
I: :
i , ,
I , i . ..
i i .
i; I i it
i,..,.
.- .: .; I' '- . ' I
-. ,1 In )i ii I
'I.i. k- (' 'it i.i. ' - t .
i I '. ,. ' 1'- -
I, "'..-I Ii - li ..
-i. ii f,.-i
:. '.i M. r--,;,.. i
l.:nr !.. -i-.-u,
'! I'. - "v I." I. v.... -..
I.e i . !l i. - .
ii- r , ..
i.
I. .1 i:,.- I i.. ..t . ,,,,
I : 'I
-l.,l.l
v ..
!,',V I 1-1 fl.'INt lii-l j I,
f. ! a I "i'l ii .i i':l ir, 41,
t "I,, t.'" .1': I il, '...!!. , ,,f .. 1 .
N' V 1 I'l tl.r Im-nI ( f 1 i.iin. t ,, ,1, , ,,
I "I f.-N,.., I, I,, r v, 1. I. t , ! J ,
.1.'. I I I V tel.. I. ,t
' 1 ' , ' - ! 1 K
I ' ' - I . ' f 1 1 1 I ,
V. .1 !...' t e
1 , A I e n t ,t t e
Lxthliock,
. 1 1 : . 1 .
1 ,. 1.1 .1 ' '
.-11!, I,.
,1 ' I I,, t- .
I !..
! r'..!
t'l.N 1.
I I,.
. .1
I' -
I' . I
I' ' .. - ; n .,
... 'I 1 I. ' 1 1
'!"(-- " '. '
' . ' 1 ' I ' !,.' .. ,
' II", , -i I
""II- I ". .
I, , , ,i ' I l , , , i
.1 I , , I . I J , ' , 1 ,
':.,..- . . ., 1
:-,i . . .. 1 , -.
ii... ,.- .. .
' ii-.
' 1 . li . -
1 I, ' U ..le. I. I . i.:, M ill,.',
" - I . .1, .
' ... ! ,- I' '
I..., l M .
Hjst- HjII littlino
I ! 1- 'ii 11 I , -! t I.e I i it 1 , 1 1 1 t
'" :i 1 I .'('
! I I ' ., 1 . I 1
.. I ,. . I ...
. ,. t. ,.
I I . .!. .
:-
I I"
1 i..- 1'. 1 I
I'M. ll
". . I '
, I nil.- I ,, , .1
I
t.l' I I "I I ,1 , I
I.l. lU" I I .
I.-, -II..,' .. I'l
' ii: I',,' " .1 !. .Hi 1
.!-- ..''i :,l 1
I'l Nil I.l ! ; ! I '
'u t he Public
1 ' . 1 -, 1 ,ii
I'-': , ii 1 -1,1; ;
"I 1 ii.- 1
t' .- . ,. I .,!, 1
" ll'l i ' i" ,' .'III .1 ". '.. . f
1. J , :, !...,.. I
I ! til I' l , vV I I"" it I," I .1 I .
1 I . . I
. i-i 1 1 1 1 l.t ' !i 1 I -1 1 1 1 ii " I.i 1 . . 1 .
. -
i.ir
. .I... t . 1... 1 i.t....'..
'itlii "' ' ' ' ' ' ' . - . - ,. 11 1 1
I I ! A ,1 ,
i .11 Mil 1 . I .
I !" . 1 1 1 it- n.j.r ! ,!,!. tl I-
'!;' tii - vv .. I, vv , I ' I' In- l,',n I
I'l ""' ,1 ,. I . I ,1 I V l I ,,; 1 j.
1 ''" li l"'.j ..'-I"- I l-'C '-. 'I ! I -: I ' I . If. .In ti.Ht ,U, I-
"' ,'"' I'-'V"" -1,1. r, I 1,,-t tl,,. -,n- i. I'll I . ,, I 1 ,,, ... rl),, tn
" t I ! . Ir , I -1 I i .11 1- ,V I' , I -rr u vv - ., ! I, I, ', I , , ,v. .,t vrviljjl r ,
1'N I I A i I IMI .'- I i.l.-.' ..,,, t IN, It,, 1, I
' .''lw "lii, I I . I . , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , .t i,m ,,, ,. .. .-!,,, i,. 41,. U, v. I
!'-'Hit.,i,:. ..ii 1,4 , f,,tl, .,i.- li,. .. ,,,, ,, !,, (rtItv
'' '' 1 "' j J"'"''"- "I.l I'l.'V I'l. 1. 1" .r,r..- I' I I ! .1 '-, I I.l-,,, t,, I. ,,,1,1 ,,,
1 H.I i,.,f
Lil i. .lilt. ..I, n.' I e' it t VI' !r. I l.V l! ' I I '.I!, I',,..t I ...-I ! lll.tlll
tie I.-:' I-111! 1 I .' l.f tli.' Mute .- i'. '. I I'll . V . .1 . I. l.,, I ,,,
I I l.lll-.ll ' , ., I,-. I ... ,,'V' "'' '' "-.lie, II. ;1. I.-. ,. Ml I I-I, k I.. II,
. , 'l I It'll, 1 , - I 1 !,. , J v, , 1 ' "'ill i"' ll l:ov I 1, 1 1 1. 1 1 1 1 (-,,, V .-. I',., . .1 .,,.,. ,, I, f Hmli
' " ' ' 1 " "' i'l.,' t . : ,,..,,, !, ll,:-- -J.,!.- I.i , M.., ,,t,M,, ""!:.'.- I'. ,! .',,.. Hs(,
Z!i 'Z.. "" 1 :" ""-. -:'"' I" ' ' ' -' !",-'-....'. I,,,,,,
"'V' ' " ' ' "' J '" ' ' ' 1 ' " 1 ' 1 ' 1 "' "II I'l ' -1. VV I ,r I . ' ' I ' "' 1 I ' 1 ' I 1 t'.,l,. ,,,..., tl(4.
''' ' "' ' l-'tl. -l.-iM i-t .t ;i I ' l . i'l 1 ,' u rl1 1 1 1 I,', iv . 1 1 1 m
. Ml' ' i- "f M' N .i li Id- .nt ,,.iv ,,,,
" I M.' ",l l.t'i.-l vv :.- I .,. ,, ,,.uk ,,, (ir ,,, ',. i. . j,. ('..I,,,,,.!
N. I,.'.,.' i,,,.-. U . ! , ,., , ;,.,! , .urt-u,
'"''I fl'lll "II ". it, ",,r, ,, I Hill. !;' .,11 V ", 1 I, I,,,,!!
I ' ' 11
' I I I '. I I I , I V I .11,
- ' . il I I Iv
Pi'hihluvin IViiiKiry.
1.;' t ' " .(i
.'I, 1.! I.. . I.
1 I -h
'fl l,..t.
I A - ( .V , - V. I 1. .
I
. 1 III - ' I! ' 1 ," -
VII I
tl.r I. I,,., ' " 1,1 I' l"l "' - I".
I It 1- .-:.! I.. Ii"'-li"' I ti..-,t . ., .. I-, .. I ,
1 Mli ":l!l,hili;
, : 1 1 . I .1 ..f. 1 , ,
IV. , I N HI"" illl. -I .. 1,1,1, I
1 1 1 , 1 i ' 1 , 1 1 1, 1 1 ., ,t I " I. :i! ,. I .', 1 1 1, I .. , I , , . , 1 , . 1 . . , , ... . i
, ""''..it .1, I, ,i,Ih., i I :'- l"l "i I". ill. 11 tl r,,f ,.( ., ftli.'il f(, (lllt h
i,.;V(,,, , , . " r;' 1 UmUI1 ,,r ,'m',,-1' Ml ....... i..-,.. v,
' l-i '".Hi ..(!... I- il'T 1 '' ,Ul ''"- -li "l:H "''. i, ,, ,,.,,
H 1,1,1c l. kt 11, t, i I 1 ,
' ' j . ,,,1,11,,, . ,,t.. (,,,,. I.Hi.,,11 ,,, vv , j Ul;
4 ' I 1 I H , I H'-'Mi "-I 11,11,,..,. I. -vv .. ,. I.v, v.. I .
ii. .in t ,,t. I :!,.' it,, , .,;., . I,,. , t Mi n-!' ;
!' - t" l!," lllkl ll f ( I IN,,,.. J,,,,, ,,f II I) l, .,,,,
''" '' "' ' "I I' -'ii I of :i I'li-r ! .,; ,- , t. I l't" l"".. l.-lucl f,. Mi( , I . .1 ,..
'I ' 1 I I l. If . 1 ,, ,' ,' 1 ,'!l,,r- n,-, H.,,1
I I,.' v,,,!, I
' "'I- V ' I ''' I ' I- I I'l " I' t I l -r
m - l' -l'!. t- ' i l-.-i .. i,. , -,' , I, n,
' Illl"" Nil I IN
" .l.t I, l.t
Mill Iw
f
' I- "f l: I I" i i" I -I ...... I !t - ! I ,, . t I,, , t"-.l. J l'"..'l i.i ...Iit.t k. (I.,, I I. v.
, li''. I ,11 ...... , ,l '-:l ... ."f l.-t, ' "I- l4lll.li III,,,,;
!.!,,,,, - li- - Hi. I..- .i.-IUf. ,,r ,,,. I M i 1 1 , I,, , k, , ,-, , ,,,,
lllitt, l.l.e ,,, lf.,1 i,,i4lt I , . , , .
1 ' 'I. I"".".. I ..ut. I) .
I VII V ... .1 I, ..!.,. 1
M Hi III. .l -III, ' I , 'K
I. l

xml | txt