OCR Interpretation


The avalanche. (Lubbock, Tex.) 190?-1909, July 31, 1908, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088028/1908-07-31/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I he W mvt I'l.tllor m
ik oi i-ss i
ON A I.
M t I il 1 1 'i, I , I II 'I 1 1
lll"l I' II Mill-. I V III'- I ill' In .
i Mi .vim :iii'l ..iih ir il i 1 1 1 1 ill
! iiiiimiI, , in liim tli.'ii' tin'
McCJcc (11 Pvickctt
Attor nevsiv t-I, w .
I'l.utii'.' Iii all l In' si. ill i in, i
r.t.'imliir I. mi l I il n's ,iuu I' ui n i,,,,,,!, ,. , . i i
Ai-HirarUoiTitli-sliinii i;,,'..i U n1''1"!'1 ( "'""'" ' " V'l"'l.
I itilhirk. Trx.t i "" ''' :1' I"'"''1', ''i''
iiniitlx l i;i a- I i . i iiuhi'iith ,aUr.
a- llir l"l!"xx M:i' !i'iri'' !ilinli u
I In' 'III 1 1 'l in ii imc, li'.llv M - !i
iii's Liiniixx ci I,, xx ill :itli'-
" I Lr kl'.X I '! i' (if tin' I li'Mim t ' : 1 1 II
'l:lt I'nl III I- I i''IVM'l,t U r Mini ( oil-
I st il lit inli.'ll f,i I I ! 1 li ' 1 1 1 . Tin' ill I It
ihmIi'I' lV'iiliic:i;i ililniiMsti.il mil
'iiv Im'cii lnwiiil j .. 1 1 1 -r i :i 1 1 -(n an. I
: 1 1 1 i-m i -.1 1 1 : i . I i uiiixt H ih.ilili'
Mliff in lr. ll.ix il'l jtli.'ir is iii li:ii i- i-nt hih'mI
taiil. I i-lf.!iotu- iiiiiui - il.( ..,,,. ,,, faxo, ..' a
N ii in In' r '(. Li,..,,.r i i
il is in.lv i i nuisiciit Iri'liiii'. A
i i '.
i.
Hit t..w , ' 3
I ' ' I s I'l.V V V
' V I I I I .i I
I. I II ASIA '
xi. s ii M,!, In ii Ol I I I Jl W I.' I I ' I : M ' -
Win. i. m. n
Pin sit i i.
OP Si lini.' i
)l!ii-i-; I ! : I 'l..i i n..ir x l'l,'ii;i' N...
i.it.bock : n:.s
Dr. CM. Ballinger
DKNTIST
ll'tlll III'. I ll"lll P,,' I ', I -1 t , ! I I D
rxti'inii-.i 1 1 it Mi r.'i--i...
I H M','l r'lhi- .i mi nu-,' ! i 1 1 i r I I H
tin' N;;t i'i.il 1 1 1 :.! m.i '..i,-'H'-s J q
"III Ii IIH'I'I- II; III, i,, ,f r. Q
M . I ii'in N'i. ' i !., i l, i :; ,, ! D
Hi'1 l'li'si'1,1 ,"u ,. i v , 1 O ffP
I'lrsi.l, Mt ,,f ,,. , , ,, ,
Mr. KitMnw u II it tin' in,
r.v?.
- l IK A MS
) ii i;h;
invi:i:s O
iiH'i ! Mn'i'l !,; in:ii,r -i r -1 1 1 Q
;i: i; i;ka.
L.ivvvir .
M'lllKH'K.
V.iur li'al liii-.incss ui, I n , liii.ii v
ll'sii t full V V1 II I I . i '
.1. .1. Inlhn! I,'. .1. i;! ,,-,
Dillarcl & Dillard,
Law ytT.
Luhhock, Texas.
lllnllL' V itli I'i ii. I ntlii'i I nllllll.tli'i'
Hli'M. ('I' X lill Ii I illli.r.l !',! I luil.
Nilmiitll -'iii ti't. I- MM', nil l:il,s
I'm- tin- rniisiT ;il urn i,' tlii- Hit mill j
i'-iii:iri's i.' t!. i, nu. tix. Tlusj
i iilillllt In- n' '.,- w.i- -i l 1 1 . t ' I j
it tin- I i-t -ivi i i hi I'll". In I i :
9
LubhorL
ri:i i I ; 1 1 1 1 1
K ii iiH- 1 1 1 1 1 r-T i
Tt.xts:
O
o
'I." U"l.l I I. I 1 1 I U I i 1 1 i I ; I I I .
I tl.lMU I", i'i I i'.i!: v 1 ' 1 1 I i A
L'itl" lilM'l." 7 il I Ml. I'.il-lu'.'. J
li-t Iill.t. -In. .1 I lliil..' i M :1 ! $
llull tn itti'l i ll.il li'ML'l'
ti"M I li.'lii'M' tiiiit ;i lu'i'
N1 ( ' I Iwi I. hi
I W.M-.,
Wi sic ians anil Surgeons
O.rrs
at rii k s,'i . i: iii:i i i i i
U i st M,.. of I 1.,.
M lull :r t'liilni'lil iil'ti'M IMiill,- il
VM'ilvi'hlhL' i ' I till' liL'1,1 nl t.
m l' i lii.il. ,s :l" it 1 1 1 m int. w
liiV I ' ilu MX s licli.'X . tll.it n'l -siih.il
1 1 1 ii i I :s t In- Lex st,,in. ,,
:n'' Ii "I li'niliii MM l,stiti
'"'i'-- i'l'ii tin- iii'lu i.luiil
Ii1'''. tin' I , :i t i i 'i i is t,, I . s ( i oiij .
"l'l"l'T l'in!li till' ,'il,i,.
"I'M, ii lui l m iHnxcrfnl Y'.ix i'i him .nt
MM'I ll:i' H'(iii' ) i -I J ,ii I''lits Mt
I I . " -1 I I j t f I nl ,ls unXilM .',,.i', M t r ill Ji,,. I,
Ml'i,t ii.xi- to I
A
II' I'
V ,11 :'iili sun,, :t I'll. ,. !;,,iil I
III- I A
IhT lit l'Mlr W ill ! i, , l.iilrl j (
Im'i Hum- of tin iHMl, x i.) 1,1''
ODODODCnODOr3& ssoooQOQoaoooa
I ('..V., ', .'v . .
nt . ui. n .I,, Cil . a mm, ;,... u aou ox:.
f UArl I AL STOCK rULLY MAID IN SfO00O
i... I .I'l.-I I is I : ,
Ml" II., I .'. . 'I I
U I ii I i i i I. i
U l I 'i, h I . . I ,
i , i-. . U i , ,
III M.i'l.tiuti to ,; .' i
Mih klnil.l.'is, iv i ,
nu i i :wl 1 1 !.. l Ii l... 1 ..
i i
l..lx nf
1,1 X
... .'.I ii,.' 1 1. t!, I in M -n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IHMMMMMIIMIMMlin:
Mr. liiistou is.i'its ii,:,i i, ,,,). i. u i m..;s , 1 k i i, I , Z
Is ,n; oilil ii ii of I ;. lex
i- tliit ,s , ,,-, I,, I ,. l
l SANDERS BROTHERS
,s XX I'itk lll'ss.
I!" Illlli'l i,r l,l;l,, of ,,s nu
-!'"' i! 'I I'M' to ...stiTi!x i, ..M',,'
t! i! i" I"'' I ii!:H iTsiillx I X,, m'
' I I ; '' st o,M,,..t ;,,,x ,., , ,
!: " K: i'lii I l.as ..x.t !:;ls
li:. (i. ii. w i;s i i. k i
I'll X li 1,1
'I I'' !'"'' ilil.l'.'l I . , 1,1 i.
'' 'I. s .,. ;
I'' .i ' , i r . : : ' i :
I 1 Kii 'i u ' I l . ,
U . I. I5i;.( .
l,u, i i i: 1 1 A i: i i: m i
l-llliliiirk. It .'s.
W I ii .ii" I iii' iii ,i . I i , i ; ..
I.ulili.iii. .in I .it i.i. I ., , i , ... ,. ,
lAMKs II. I.'i HIINm
All) .i 111 I ( 'l Hi ((,, , , ;, u
I.I l'r ( K. I K..
M - I I. ,,! . , .
I . II I .1 H I, i, "... I I , ,. ,, ' I . ,, ,.
''' ' I I llr'.M ,.,..'- x !.,, i,
! ''" !'''. !' Hi' I i ri'. ( ,j (j xx el I
I ' ! : ' 'I' ll! Hi .tin', ,'i i ,,;i j, ,,
1 " " I ilii' I' .-III XX it- li,, , , ,. ,,
: ' !'H . "h:i;o's..':,ti., II,,. x,,, ,'s
-'"'' -I :! .s. ' .. a'.o,...
:. ' t:.' i.;:,x v , I I
I' 1 1. ! '" '1' I. "Ml. I, a! If,;' ... r
1 ' ! 1 1.'- '('"tfi tor xx as, ,,.
'v 1 I 1 : - - I a!..i l!,,
' :l11' 1 '- HI..- If Iiiosl , ,.,
t '' XX o j I . I s
I - .Xi- I ,- ., ,,. I, i
"II '.i i : "1 "- Ix s. ,,,,,,, ....... j
I ' ! "I ill I ' ! ! . ' ' I ' a I ; i n, if-l
1 ' '" 'i "V !',". ..! , t
' . - 1 1 .it ' i..- In, :- ! ., ; l,
i V? 'IC'
Fresh and I
m
,' m
-4.k fmwtisi If -
an ii I cu f i ciii z
ii""-" mi Mi, . .-I, ti,,. i i .ijrf -k i I i - H,
tin' in lainal ii" ,,! :n nl in, I , in, , , ,
III i; Is XX i s ills, j. il h j ' s I'nl
i'x ..'i l - at t li.a' t ii,.- .' ,r.'-s,' i j
'.M'!"!l tl.at : I'i" 1 1 ,1-1 , xx " . I i
'- 1 I '. nl" t- .
I I I." I Mali- , ; tl.it t',.' I, li, il, I J
I'.r )li', I m, ,! : I',. ,, ,t,., 2
!
t . .I'd 1 1 ; i ,ii,.:x . i , r I . i ...
Mi'-il. I Ml" II' 1 1 i 1 I i , I - .x.ill.. . 2
ll N r"1' I' 'V ' t "llllltlUllllltllllMIIIIIUIIII Ktlllll Mllllllll
l''i- s:,,,,, ',.( i, , ,, '
I ll, I H l ip! . '! t" M . it.ol I 'a! ,
I.. V..,.. r
. -' .
i
LUBEJOCK. TEXAS
$1000 I
l i" :', I ,(.!. - ii, i'. :.
TANDY -COLilH AN CO :
CO XI AM) il' n M.I.K's
( 'i.iitr.ii'l.'i.
.1. I : I i . i i.Lv
I. Ill li' "k . , x.l-.
J'i.iii- ah'l .-, ; I. .,, i.,
W "I k i ',.1 I .1 1,1 1 ' . !
ABSTRACTS
i iF
I jll llln ii U . I 1 1 i. K It- a (: )
" lll.lll ( iilllll If, .
-AM)
TOWN OF LUMIJOCK
HAS. I.. !'( Ki l l
N i iii I1 I. i,- i
"1 .1-- . I
'I 11'
-.! i -,
, il ! I,i' I i. . i,' ,i- ,,,,-'., ,,, ,
I' l'i i -' ! ' i ' ,i r x , I i, . .. , , x ..
I . ii, la,",'. .x i "i . i ,, In-,,.
-' I I I.I I.'I I ' .in s , , , ; !;. I;,' t,
-- I i, Is s , I ,.. I , ,t . ,. , ,) , I j,,
''' hi I 1 1 "iii I ,. -i I . r : n ,
M I X " I Nil'' : ' ' i X i I i ' i
"" ' tl.- T .... If i' ..
' ' I I '"I" I' ",':: i ' i :. .,, , ;
I
I ' ' ' - I ' , i- i ' .x I "'. I I 'il , i 1 ... -il:,. i I. ,-, , .,
' ' "i n t.. ii.- .' li a l.lx i i , i i ,i s.,i . V r, ,
" ' 1 ! " .1 . a "I M' lx .... 'I., .
I' I....I, , t t ,
: i ':'iM.- i , ' i t ' .
I III' I
w a i 'i i i:i n : w n i i , m . j
! Ii.ii. 'Il'-i- - t i.-i,ii i . . -ill.,: I li.!-.,,
l'i'"l i: i ' 1 1 1 1 1 Mnilliii, ' . . , , I I i I ; i , i i ' I. r I, J ,
i i.-i-, . ,,,ii,. i:..,t j i . i j 1 a I , !.!, 1 1,-- ii in,,
STALLS 10 CENTS
' M I. A I vl. I. I "s Will I'j x .
Mi,,
I
... vv?..v
s-. '-fc-Vl
t A CAR NliW IT RM I L RI:
- ' I : 1 Hi i..fs ,,. n
I'. ' t .1,- 1,1- 1., ..,
' '. '-.'."I .' I ,.-
: ' ' I ' I'll .. ' , ,
' ' I ' ' '
. ' '.,.. I ,f ,,,
' ' ' ' ' . ' ; ' , 1 1 ' -1 l ,
ii.' i a: !,., 1 i ,.,
'1
ii ' v ' u .'i- ..ix . ii, ,,
" . i - , : , - i . . . i , .. . , , . , ,, ! ;
' ' .. '"' t-i I : , ., ;,. ;
ii i. to i i. -ill i- i' ..ii.,,. i
" i I ' l I l i ; H . I I l I . , ,
i ' , , , r. . x , , . . , , , ,
.' ;, ': I ' v . . . , . ' l: I I - I ""'! -
IN', I I I . -1 1 , i i : , , x i . ; . ; .i. I s , . i , v
iii ' ' I IN'. I I X I I I . ' " I . I I . s ' ; , ' s .. , . .
. 1 1 ' . I l r I ' r l . I -u s n, ,
- i- ' i'i : i' i ' r ' i,. , Z
... ' .. ,, I !.,-..,'. , . '.-..,,
II I "I I'
'IM'I S
' 1 1 z
III I
': ; ' ' "I I " ' , ) l , Mix., al ,: T . T ... i
I ' "' !!' "' . til -i ..!,. I l .,
I . 1st..,, iii x . i.'ih . ,,, ,
I ' il." i "i l , ; II," I it- , - t ' t I i,. ,
' I I.I - h
I I V '
"' 'l'-i : ' it'll.- 'i" .I I
I' .'''I-. I ill, T ' . , I- I... I , o xx
, I I , ' ' ' I - , 1 1 I io
I" I t I I I ' , I X I I' I I i. ,l t
I I, . ' )., .... I
i '.' -1 i ,, in,-- I i : , ,x i,,, f, ! wo il-l I
' ' ' " "f - I'.'" jl.Xfi U ,,, .,(',, r ,,,,, ,.,,.,.
.'""'I """ '' ' -"i .!. till I' i. f I'X to ,:,.,
, . l I ,f I I X fl .-. ,-t i i I , - I
i ' i, !x .ill ot I, s i! . i, ii,.- i , i . t , j
i " 'i n i ! i v I" i -1 it , x i '
J. A. CALDWELL.
x . . 4UfTf4U444444444444444U444t'l4444444l44444444 444444444444444!
ftvVav4-YoueV Caui Company,
R.H. WILSON
Well Driller
Hi- t' il '" ,' . -. "I I1, it xx ,1;
' " 'I li"'. ',' :;. "! I,.'. r .!' , ot
i I , '.'s ",i i t .!-,, . I f... , . .. i
! 'I I "' ,s hoti.i .' i i i ' al a!... ,t ! i ,. , I :i ' I . i. . ! .t I. xx o . I I . i
' '' I .", ft pi at !! Hi oii,.' i , , ,.
' . , . I !: I Hi t ,' In- A , ,x , .i'i.
III,.' Ifl.H'.i" o..". to i ., r, I '
I I '. t o '- -. I nil I ; ,o. i it i
i- ;,l - ,s :!, ,i.tf. .... , .i,t.
:, a II,. -l
,s ! i i , , I,
i ' I a -1 . , i . , i . , , i i t I in a l .' , ,
I , 1 I i , f ' , i I II, l , I ;, s , ,f - I I , i
s ' ' " X ' ' . 1 ' i ' ' s ' I I (.. I . , , . . !
i .r i .-s" .i, : , . s. i i . I 1 1 i , i
ll,', 1 ' ' t 1 1 I . I
i i ' l x Hi I.i I .In ii k
i ' , i 1 i . f r.iiii
' - VV ' i... .' 1,,,('.t vxt
i ' ' ' . ' i .
i i " . i - s '.. r 1 1 t .it.-
',., aif ,' . . I:i , I-,- t. .1 i ni.
j i s l, ,-.x a , I i I r i , i' . , i ,
, . ' i ' 1 i' ' I i o XV . lilt tl l ..11
I" i ' X In t ',1 I t'l t i,'' ;'Os- , f
t I"" 1 1 - ' . s, ,.. ; ,u ;., ,i ,,, i v
I',- r tt i.l
Icxivs.
f
See lilt fur ( innrl 1 1 ' " " i
. , . ... 1 '" ' " 1 ' ' I' ' '"""
work ami lair
Treatment : : : :
I ' i'"x t t ' t of s- , , I as
t " I I ' " I I'- I tn II ,.l,' 'l I . '!',, f ,,f.
1 1 '" ' -' '' " Li. i... I.. I t" I,,,,... t U .,, s
"' ' 1 ; ' '!"'". ',: I" !i - nu ! .n
:ii ' ' ', ' ' ' 1 ' MIS'. n,,... , ,. ,,,!,, ,X t.
I ' I . I of a ' ii i! ,'. , i , - ox if .... I I , i. . i. .. . ,i l
WESTERN ABSTRACT CO.
In i)r,ir.x ti'ti
Cfji(al Mock. SIOO00
'ik ''I'i' ' M.-r i ,. u ui il,.- i nxx n i.f
USUI ( K . II', t u.
m MKAN.n. l I.l i;;i m K
' 'HI II I H's
Vllvl Vl !ii ( I I XHXNjl I i.
C IV. HOLT Sec.
i.i-itis m k. ... ri:.As
o
O
o
a
o
i , !,,,.. .., xx .. , .....
' "i. v ' ' ' - ' ' ' a' t ! v . .', ... j,,,,., I i.i,i,
I 111 Mi L , t m . . f j ' i t
ti s4r n,.- 1-11 1 ,.i . r . ' , r
ttt Ui w fut t . 1 1 i . J,.
" " " i ' ' If !" , i. ..,, .'
tl,"-.' l,o'!;' ,v ,, at.' I , ,
..!. .1 l.. !. , .. .1 . . , , . .
,'. t . 'llX H I'f Clll
, "t to '.l i' ii. '
't I.. . i: ,i i , j i ;. .1 1 1 .- !'' -" i
'''. ' ' ' " , - . . ,. ,
t ,'. . I .'", i l.t ..I
r
i
X

xml | txt