OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 21, 1911, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

rpus Oristi Oiler
H. R. SAVAGE
Real EsTattAgcnl
Office-Hoom 12. Over
Corpus Chrlstl National
35 YL'AHS ft RESIDENT
KfcOOLfelruo
fttal Kiit at
Invtitmtnki
AND DAILY HERALD
' i
' " MU , lOHI'l S t Hltlsn. TI.XAS. TllfUSIIM. niUMItKIt SI. 11)11 . 5 " 3
- - a '
!
SAFE
CAPITAL and SURPLUS $300,000.00
Well Managed
Capable officers anil a strong Board of Dlraelors
A larga force of polite and capable emphyovs
onMous to serOe jxw.
ONli OFT li li F I N
ING SYSTBMS fh!
United States Depository, also
, Depository for the V. S. Postal Funds
Tlieae are a fan reasons t&hy
YOU should put your money in
THE CORPUS CHRIST I
NATIONAL BANK
Why Fa.y Eient
EACH MONTH OF THK COMING YEAR.
I.rtthi- Rent Monc- 'o into an investment that
will mean mrc than rent juul ami nothing snal.
I ot us ,hu (Hi our pun to help on.
THE 8
OBURY
P1J0NEG2 :-: Established
TJh.e "Japonica
l.imf t.t i ;( wiimi hi .' " it mi t"t iiiclfilt mill Tuft
Arnica T;if"n' r'ait h ! '' . nt it. Port ArBiirt.
, IV, I l oh I i ""
:i( : t ( r itii.it .11 for irt.lio t ln. liilor-
n it mil n-iil 1 1, 1 1 imi
SAXTON & BOUVIER
on 1 . iitrMi ' oi - if ! v !.rf
' First State Bank
A guaranty Fund Bank. liTterest
Paid on Time Deposits.
MMNMVMMMMIWMMnMMII
713 Chaparral Street
Nueces Brand Extracts
and Baking Powder
will insure your success with your
CHRISTMAS BAKING.
Sugar 15 pounds $1.00, Creamery Butter 35c.
Martin Tea and Coffee Co.
Phone 372 It Pays to Pay Cash
Lots in Corpus-Boaoli Hotel Addition
2 Specially Attractive Lots OSxlOO
SIDNEY ALLEN,
Room 5 Corpus Chrtsii National Bank Bids.
US V ACCOUNT.
TEXAS
LUMBER GO,
1870 :-: THONE 62
1 1
HE TAKES THE CAKE
hla I l.i nt, n'lf 1 ' ' '' 1 ' -lug
n ! ' i'l'"' ml.4 II
I llln ImmiI ptfl ittfttl 1 'o
i nk, IHiM'lili ill III'1 I tit II Ch
iHil tin" im roiil'l In nlt-w
ttiitii 1. hi , Ki - fir
( , .III 1 li- I - W II ,1 ll A I I .1 . 0
... :,. !.... i i n tbf lioll-
Model
Steam Bakery
Phone 23
TARIFF WILL S
FILL THE BOARDS
iMMicnniun rn u nmn.ws
Wtlltl II. I. Ill I
AS TO WOOL SCIIEUUIEiKUSSIAN REPLY KECEIVIiDiWILLREGOVER VERY SOON
l Mtlrt-uiNMj Tnluh 'l"nft
I'utirta NprmttU f UmU
ItrrilHttou.
Mfc-'
1
i It The Aimh'II"I rr'
WAftlllNUTON. I) ' IK i i
'uHtlW Will .Vljr boqttt lh,
dirtkttcit of tariff tabulation Us rum
in HI"' In itat- iwo honW linmiHliMt
l lur ihr holiday t ... iftAitiab iIiv
dotlMM TBlle lld r f lh tH'IIM', I hi
; ,,,,)!,
KtMirfurtiiaiuf I itilrtwuiiil tin
ilf iiKwt at ic tMttt'r. umui' ntins n
ihi-itriwMvnt mfHMaac i'Ih .r.-
.Miifil to ntnareatt M it tin- c'Hrt f
m tttilW lioarrt an in tin e Hrh.l-'
Hfcld till IIH' al I' AM IC llll i -d
t ihf ikcic'i of n gital rmlnt llttti
i tin wtiul mtit ami llo limi
i,, , ii i M mm lil i.itn "H I In m . '
t i ii nitiilf
lit Hxiiuit mi li, iii I, aid r t't'ii
inn Mitl h- lnti ! ii' tt'iiaitttf ,
ni lit if alilr in ii tmiiaif a bill i
. t. . ..... . 1MU 1
'
l ii.ti-i v. mi a nf tin' iiIiiImi thai
li. iiotoi- .Miiiitin. would ckart an
:ii, n.i.i invi.-n.i ,.i a xitwrltlt duiv
. , .... 11... . .. .... ....... akftl..Ak lit. '
an Ml. -.M -.M,.ri the Jimr -
....in ..tiki... to- ..iitltii. d In Hie I .a i
V M. Hi' III I i iptn.-d In
ii In ,h- ont
PRES. TAFT OPPOSES
BUILDING HIGHWAYS
ipifr lliai ou Hw iiwrK not m
r v .. . burrWni. H io ftk(rtl to
llfiiii Mi.'liiiH.H of Mtltiiii "'4.,, H niw i.al ln-tor lb aa-
Hue Sum llluik. II.
ill) Tin A -ot'lut.d Cm -
NBVS YOMK l" 1" I'ntdi ill
Tuft IHl N i . K wl inl tlila.it to t
tui 11 to Waabluviiiii a Ufr lliirly lma
Ikkiik hi Si m .I.', larlna In t It
iai M-ti-ra) add 1 . b madi ihu
nu.- ol till' lii. l ln"i nf hl 0
j'liat III.' H0l it ' '
I liurina th .m xidi'iit OkII hr
apoai- at llir diiii!''v laid tbr ponur
ntotir of tlo- IK lionif lor lite Itllll4,
did ( hriainia- lio.iilii and i-.Hnd
, . . .... 1 1
man ot)iirai itauer m
At the Italian-' of tbi Aiitonioillf
flub of Aiiii'tlta hr annonniNH
.. , .. . ... .
t tonal uwiutor fr tbf MIMlMI N ,
u m.t Wiaatii aada U.
a- - uuik tati Vnrk u ViaHBlS
-,ih lanunr nftrun. wnti hwm ww-
I hi.., auil fum.d tbt Uwloaa Org
" ' ' - " . .
tillKIIIMIH . " "wwp - -j
. . . it... ...iiNiri nun iib
d. iit.riu and Itiai 11 waa iimi imi
of tbtr HMtl u ifiwa tbifio.
It) Sl li I'tlll ItlCUCAHi:.
l olllltal ltrtMira fttUH .M-iiu Ki-i'k
Idbort) 111 Aiiionio.
1 H) Tt A i Sat4 lTa I
HAS ANTON Hi. Tivaa. I' !
I'u-Siitrntlotta an- in-ina turn' 'or "
laaritation of h alta aatrpim t
r.5luut. foi tin rt-lrtiiw Pt Mittliani'
' from lb roiini) lall who an- Itflna
tn-lil a iwtllU'at n-riinpr from a' ron .
lit- Hlo l.raitdi f M f lianilMTr.
former dlatrh 1 tiorn lia tb- nia
trr in hand and in no aattlnu ibi
arrival of rorlain dortiiii' 'tt and ja
iM-r Iron ati' t fbi- ilia lit Un
arrival o tb . Attorn-) f hambrr-l.-ll..vHt
in rau' d l !' tii b
liK bald no llb 1 tl.i Hldf of Ho ,
. . ri . ... .1. . . 1 .1 Im WjMI I
llio .irniinr, ... .iii '
taUnn &r malior ui lh iba aarra
turr of at ali' of ha ' tHit Mtaim. Mo
but to ini a'Hon In
inatfr and ai aoon tbt- viN'ra ar
il. bWa .'4ritu .Mx-idlu M
Im iBallttiiod.
Thi. itrlaobwra now in tb- oun(y
jail BJN rbnritfHl Hli Intuit imlllrali
r ItiajNM. from Mi-tctio and "who are
)m rfcarurd with notation of tbr
noitrti lawn Mri- tr. faraa
f.alwa, Nlraitor Valdii aud fuatt
Acuf'M tr MninifS KwdatMia d
Um Mmttaro. hand if iba Ilartsta
rlutti of Mpxlro and aanrat BW-
atn BMUMrr for OaiMtral Heraardo
UtvKa tn Tffni al4dln. baa baatt
tiiitrb mil nni owr th iiMWHltr of
liriHK rnfiii.l in tin- cwiiiily Jail fir
vara i l no vutlir ..f un nffatww
aaalnal tic ti.vitih.i.iiI and Hint
Wbllp In- mat. riiI .ollUul
cwwinn )'ip i. "tlnn of any
roToluttoejiDy T-lai.- a atirllintil to
natural ltr. fii fraioro8 l at
nri'wol ftoffarlni: from Hlnoaa antf an
I'ffort la lnc madf to ltavf htm
i-'urrd under riidl'1 :ir tmtlr n
KJRr.l
00N HOUSE CONCURS mHIN WnilNIK
IN SENATE BILL'
,. orM,-s Uk tm siuJ
lilt llltlM.TlO MK XsniK. ,
sHt IHtatHnmil Will Not llUulsvj
ClIltU'lltN Kill Nb TlWIltllo Is I
i :
i My I li MM tm(d I'rva
WViHIINtiTUN, l C. liar iu
i'nuirM unln ratlftad ik jrf
d-m nottthaimn oi in timwInaMun
ti lit. Huwti trni u( l.IJ, aod
!mhi tb taMurt u to' rUI'ai lor
. bin aigMMnrv The hot diaiwwd of
li a.iordtitK to the irnrui, lu M'rn
! iTfiiiftii HBtriimn itutn uhm
'ilu' '-ill I Mil MftvriMtuR. I III mmmI rr
, iiiaiiiiim in mmrn puiiHMMfijr lu (tr
mil lalit i lit aWk bis ctenntatv
hl' lit. ImI a In wlm
-..nau- til adHtMrii loHxtrrow
rm llii holltta) i-
II. lit .,iulll .ill.1
,Uitn of Aikaii i
s. iiou. w.ti.l iii Hi.- n.KaiiM. it.i,,,f"" o.iitni. hi .. ibaiwaatblal
,h, I ,. tl.. ai-r.ma 1 Ihr ' "'' C""" h,,h " ' I
IM,.,,.,, i..ni. II.- claii.il lu Hl",",,J ,hc Hjm,
laaa.Altf ,ii ml.ul 1 a r I . t .. kU biif
Iu.iim Int. m that h. otli'tl ii.Biini'1 ,
in h sirii ! l'Hi
Iniriiia tl- dflmif Hu ilntmirnnit
f.,., 1.1, II. an. nllLa. Ifil.ilml In IM
.....
iiiii m ii. .him ntatni-
Muir. mr.
Usin' taut author u( lb- bona bill.
for n'iilltm tta. .uai' iwiattr.
IH Iln I. I .. An PMIll ki t inH
,.r,.ai,oi. of 1 1. ir-l (Ma b.i '
r.'r'ltiil Us ib aiaic dtiirlintnl. Iimi
b.i ,ba .r,..t; war. i
a. a,. tJI,..., a a. aanH
til prwMB aBarp trm , "--'nira;
HiMira. II la Hi'arrmi I Hal tui
fiiiwnar baa bawn asiuU to fctrwUfl
irHHii Z
, It U iaid on immI aaibuHty. b ,
i.'IIiik I rMt r x tl 1 on lifO'ln'wf -It,
1 1 1
PEACE CONFERENCE HAS
INDEFINITELY ADJOURNED
lMlltiilli.il of Kiiih'i-ii null I iiolloii
ol 11 II'imIiIIi Ih-lM'tl.
(Hv Ttn A-"' t'ia
HHANi.HAI, In. i That tbi
alxlkatlon of I hi' iihmtui and thi-
"r"'!:-... 1-
mmH lBt wltl ttt!fr the IHNildt V
t iba amnnmad oidRlon at
......
ftK
r"w "
w.
IVttlii la not awaia 1 tb drplh or
ihf tfni of thr pofular fa-Haa In rraursltaw Vajwiuoi Oomta for praat- H., Wlllf Mnr rt)tl?ilijli t, tHitld
tbc Houih. dat larod Tan tl now ap- tjwnt. j,ad Oroww for lr ftrtfdwil. u, npixMnt u dutiiiHlanloK of Itvo ilopH
o.riainlv tuo tat- 10 aa.- the rbavariin atd a fedtowfr. iim w,tM penary rkuvar Hi ttuul with
dyiiaioy ho ara raldlnit In tha lUHaiidai fJr Mowttaii wIMuialuiu
A not- nrnitd hi tbr irrniw ttandnw dUlrli-l, cai.iurMl lt lowu TbU ) talteu lorcftimiJowiiiS Hi"'
tail", of torolgn powam lo the dala- of Tliiiwao aaraplAnro of Ikv Uuwhuh dumundk
naif of tha rfotn- loUy. ak- Moirl.tntiii wa rotr-ad by &Milta , fUr ,anilatil 0t V. MorBnti HhUstor.
n.aM-d Ho- 'ol HI of ih govirn Ha1 n,gi,t 1 tJLtu Amorl'Mii irouaunir-HMHciBl of
Hunt.. rairfi'iti d and iraaalnii j tolwa llailanda In Oia ami of , tBrtB, Uiiu public opinion provim
the hopo tbat iu .- would be brouahl ui,la, waa raJdad by ZaptaUa Had : lon atronx
al.oot
W'n Tina Kaof rapfwion.tail.' of
hr rii.ttt.ll'aoa made a MM-irh in
In
faOr Of Ihf r.ildtr
NiiIim t.idi iin-aaiiifd a well-d.-Ilad
rrlipnn for tla wHW-iMMit, bow- '
and lb eonfortiM'a tnoaftnllaly
nd ion mod Tbf araklatl. r waa
li l.df.l 10 I mh uIh r 31
WISATHUIt lllfliMNTN'.
Fair, rttjsht n ii-
!araiur', Itfbi te HHNrai
voatorty wlada.
Tamt-aratiira. wind, and pro
ripliattoa rwonl for tte at
tut lira imdlflc i 7 p. in
Wdnea4 -
Temporal Mra. 1'H'
blgbwt Aft. i 7 P w . is
Wind valayttr Bl 7 p. t .
7 mlloa par bOW lb
aotitb atnttt of wtwlbvr.
tHindy Iron)filLuttii fur Ute
paat SI boars. M lU.lftllvn
buwlduy. 01 Vt t
rarot4r1l rf;8tlK 7 p.
u ri-duroiJ to iea-h-vot 'iil
rarrlMl for Ipiupawi'Mri',
Wont Tutat 'Jliiirwloy.
wBrinor In jliyfnortlt portion
Prltlay ruin-
Kant TtxatHaln Tbuw
dy. tncreattiniC ctoudlnaM
unit probably local raln
i
- "V 'VT -r a f .v &
HIMSELF IN JAIL
i - aiisov .uumimi. iiiiii.Mni.
Hlilt I .Vt'M.M lit I IT.
(l.,.rntin
oifonnril hi Oni' mid
TlniuuTit In lie Siimoliil.
Mlirli InUivtt In ( hm.
i II) THc A-uutrifttotl I'it I
IHlMTtlN. Mimm . i ,lrMt
from lk wit ( luiMuHl l'irM V.
T lltrfeWMNi. wlia la rwmUIsk I rial na
lha rlwra" ' ha lag iuurlrntl Avla
l.latifl. mrlj ihln itinrMlNi Imt lu tba
jdtaiowii ibHt l(nhrun fcHil inmtlni
lu.l Uini itH IWHtorftat HMiaUoH.MrA rAlilM'K.l liAIM'
imiii rnn arwiHi hi iw im" raiirvif aur t
roaarNt. mmt thr yriaoarr la kMrld
to rrr wltblN Iwu wtwfea. nnlfi
Thr i-ouMr atiUionilo. jail oft-1
lain ami fuuiih'I tor Hip itafriiaa Alt I
""-"' .i
wotiiti nar tititu inc iiuuri ivgm prtr :
ntlluiM 'fbc xiHlo h ntinrnaya dp-
.lan- Rirbraiin will Iw Mr on aituaiifc
" "
t M imnMP lu tm.rl .kii I I.m rffflft bit fnr
tar mat. January ir.
t tllt'htun'a (-oiinaxl will nut lv
tany InUmatlnt a lu wliiilr or not
,"r T'"
.baraaa ol lb man h
REBELLION .SIMMERS
IN SUNNY MEXICO
UwK hi.i.MnK II..h--UiiIiU
t'll'axiMK III Hll NO! III.
I
.11. 11,.. A,H-iB,..d 1 ,
u. i ,Ji iev u.r.n C .,
MOUUIHI imtrNMriii ir...iii "
laasroh for tba ala-l. tt.ral
't.ida.v. wlibom aMrra.
Wblla olllrlall lbi id. a la anHiatd. 1
it u d.latd .rolbl.- thai nyai Hi
.ii.i.Hh iHMiiiniiHlrailiiB wHb aub-
nuef. arranclitK tbay laka ibr ,
, Mi'M In a i-HMriad movawaat flKelMi '
ihf Madera -' rum tm nt B aai
I'jbla la ad aa llM -j
wrur an RiimnHii foltowtw. i
ItfihllnK In Not Hi. I
i tiy The Aaaofdii) tm, 1 1
Ki, PAHfJ. Ta., o.Aoriai
.lZr l In tl
iSJKJl."?"
tram
t'iianftt unavea itutl ou UdHilrafl nau
n In iHirfMtt r Calaiiol Anloali) Ita-.
St, an lHaarrrrio fwr in Ohpi,
ram dtntrM
rtoiaa baa I'arlared In taoc of
a larga aum of nouoy waa In bow.
IH'.AII llltldtH A lilt OVieitlttritltO.
(iowt iiiiioiil la Nolnx Allnl'tl Ultjoiil
ftlilti Ttii.it-
1 111 To AHM'liitiN J'rwan
NISW YOltli, llw, Jo THo fll
' lantb of Ihi- riiH d Hlalna rlrrnH ronvantten irWH tcur. widfa no fon
miuH (rturrnlril tho lloiHUrror I VirUtldll loiutiia (ma not Koltt'ltOll. A
imwruoawi by tha llMUliiH'KAUiiir1ein
aUavMahlp .tiwiiaay, hh4 olliw trnna-
iAtmiOk Itnaa. wbtoJi faynrUiB "Atlun -
lid BaaifMroiM'i" iiiidlutullllii Kovi-rn
HMMlt'a aolt ti tho dtottUtttra of l!l
I
eonfr(MiNi.
Tba 8woHot aWfuafaw til "uoic
faraitiw" la. by rwaaon of nil sUugtNl
I
A poolluii flgrawmvm ou iaavir,nr nitw,
. . , . . . , . . . t 1 ...... ... m.
.a iruat 1a 'iw iinm ik vnmii, m ih
liMttfUon la afcJ.
1 Ho)lon' foitipiiuy I'rOMfOlril.
4, I y Tbc Aawjdnlwl l'rm-)
1 PHiiJMJKM'mA, in . im
.iTlia eovnrnmoHt 11 1 ttl a bill ttl onultrl
! a...i- 1.. it,., itulluil Km I nil !rri!li
1 . : ..... .....i to.iii
'oourt nwtlnal tho Koyaluiiv Watch t
I (? company. lltnliiK tltat H M vlo
.jlaUHg tho Hhorman nuti-trtigl law
T Tltfe isovornpionl Hli Hint tho outi.
jl'UHy ho riKlrulnotl ffom flolttlliiK llio
I . ..
in w.
Xinitt Stoini In .Mltltllo t'rl.
f IJv Tlio AjTOoIatod iroai.) f
KANSAS I'lTY. Mo.. I)c. 2t
Th Know alorin whlcfe has b5 K-
ornl ovnr OKluhoma, Kanm im
atn Mlourt Wcatern Kebrak awl
Koiilh Dakota, abated poiuswfcat to
day and l travollUK lowarda C?il'li,
THF RATFS flF
ZZ,
WILL UltN
Great Undercurrent Of Excitement Be
ing Felt By Everybody
yULETlDE CONTEST
CiiM ltsrW i.s M,, MAKU IllilU v t l. V lUMIllllx 'HI UK HT
l ltsHI I I. MI HVI I'OITIt.VIUTV llONtMIS .ll'ST TilltKIJ
is ro wis ,vj,?iio.ihi wtiUTH or imihmu'Mk.
HP ini ii li'tiMin rtninn
llliCIIIEII KUKI'KISi;
li.if.'iiM' AIh I'm- II(uiIm.iiI nf (Vr,
lain CliitlKi VkuIihI I'di ki it.
ll'll r-n.rnl. NHorlat )
Cl.lfAilO. Uef It jrorronl no
llr tbol tbi defPttw will priMDlU a
mutton In tlia iionr fit t tin. to liti
JiHMl 0riiiiUH- ItialrHat (ho Jury.
in raliiru it vwnltrt it ml Mini tli Olil
rtUHi lmrliora. liitrnil Willi ertiiititnl
violation of Hid gliurmnti niitl-lrunl'
In nut itilltf tor tlin rooanii Hint U.1
g. immrt AltOMii))- Jn. W. WllKUt',
anil tutlttt In mntto out u nitu In Hii'.
otiuiiinK alHlHinl to tliv Jury wttu
. I. ftia.... I n. .. .1,..,.. I
KI'WIl IIIIHIj f OHUIIlUr lUI) ,'lllj.ll,
wltlt i li oiumlni! of Ulu ntturiinnni
Koaaluit of tin; trhtt.
At llio WUiid tliiH) Atoyar ntovuil tut
.Uainlw rontitB two mid llirw or llio
IWlloUliniiU iHiMiiao t iny .1 nut
ton ilia MUioimi Pdokbitr ou.. whinh
Ul" nwrmom rimtoiitlg Wftg llio li(.
,r,1",r,,t T4', r,U !'K "'i' ! T'
K,Ml K" l" ,rtr '""! '''
madM Itf V IttlDMill (l llfll OOlllllIK
n"n ' ' llTJ, X '
,b ,,"'",,muul
Tha arlton of tha uifllMt enillo r
" ",i't " " lowiiimiut. nml
-h1 .ludge Cnrunutar to niljotim
'" ' toiorra. whan ho will
'! " motion
"
SIIUSTERS DISMISSAL
S FORESHADOWED
Atloo of Ni mil 1..110.II THkcti 10
.Mivin 'I'liU.
ll 'Hiti Aamialrt iit.l IinifH.)
IICHIIMIAK. Dor 10. Tio Nu-
ii,iUi (1,1111-11 nt MianlDii Mhleh
I U.VIOIM t'DNVaVIION t'la.N.NUII
.Mllllonnlto Holm" kMio Cull foi
.Mi'inliiitit of llii t'lau lo iIIitI.
CINCIKKATl. O.. Uc 3.Clit"
fdariHt! I8 K"IK ' 'vu " onoio
i lur wna rauolmul yiatlurun) Jroui
j Jamaa llbila How. llio "nilllloiuilro
! iiolm" wjm U now In Ht. Iulu. any-
line tlnil lit- had iNtivd 0 cull for
annchil (tonvonUou of holioati to tnko
filitiio tn Ctnclniiutt from Jn. 31 to
Lrrj, j. fha on of rmtt will com
front nil iiuortora. In freight trnliifl
and lu pnrlor 'ra.
filil ai;- pfiiHlonM. tint iirohlflttH ol
Ilia imoroployotl, tho opcrilni: hy t
Rliyornmtdil of lutl Id th" wt u,
lovorniiifiira rih o iuy Ihbh'ii
7or t" J" ' 1 wt 0,'",
lil an at n dlitanc nnd th"9 ll!dlhood
of oMiiibtiHliini, tiHtioiidl inwthr
'. ..... . .i.,i ..... I will nuio Irfitctrri
1 .. ......
tho roiivnllon.
Av;fur lo fnlw.
WABIJINOTOK, l, 0., tKtt. 2
Kury alr,orn hivu liwit rdrtI l
Culm lo conduct twits dtrx tba wdn
ler inonlk". Uj MWWy
.for tkn Ulaad rintrl wdUtii Mm
dnytt or two waeka." KnaltMt will b
tho kCMite of tke fiitkta of Oacta iftJM'c
binlmnn,. Tor mmw put tb
navy flyer bv bn enW U
utrliM nt lU of dirarwMttypf '
thlima nt Anuapo'U ! hy ?J1I r-
tura to tJikt pliiya U, tk aprlf. 1 ''
SllfifiFSS
"T
Uli WINfltKw
NEARING CLOSE
nit; vorti tuM'Utt; --
A foiiiKHi Rood for 7t,000
vote will uiunmr tn cagU
Uuim of tliu Dally Cnllor th
wci'U wjilrh wllllio Komi
wlin 11 (inroitipiiitlvil by n club
flva now joarly autiHcrlntlotiH
o tha Ditl'.r tlloMnrn.tJ.
Tllte utfvr Itulila icoott nit
(lit a until I ho (?Iuu of
llio font..!.
A now aubnnrlitliin fur two
Vimrn to llio )iy will romit
iih two. itinl n npw Riitmcrlo
lion for lltri'o ?m to Urn
Diilljr will rouiit nu thntn, Ih
n t'luJi of flvo. Coiiolaitln
Hliould turn lu n.i lunny cl'ilm
of tivo iim tlioy iKmnliily ?m.
A roitiion for "B.OOti extra
voinn U nltowctl oh eftck
dull.
4,
4
wm, tIOUH,.,H., o( dollaia In rtf
)u,1)llm n( nUiU ,, wIth n tm3i
.....,.. ,lf r,,,,,,,.,,..,!- ,.twiHif ib
n((,0 for ,l(.h0 pro,um tlto Onlter'K
0r"l ViilPiitlo fi.iulft.ll- (JonlOHt m
i.o.nlnK will. H.o most liilotmo lnlor
t...,,,,- ,M, fat ihoHo IrVlnit 10
, wl" ,,,U Uott9t uf 11,0 rnW-
, 'I'liorn now inumlnii but Uin tly
,)( w(Jo ,( KHi,.r volo. Juttt tliro'i
,,ayM nn,, u f()ro ur,i tli ro
in,,llllK (ln.wt llio routPtttnntu wilt
,av ft ,,or,Hnty , dUnluy their
mUHw!Kiilii nhtllty. Koinlnltlfi wit
i in pMiod uKdliul llko titutlUua la
other coiHoatiitiiH Tim tltno lian
ooino to ahow tlm thrcwtlBt'H gomT
nlly aUr'bulnil to lntllcn lu mattcro of
suniHiiu votoa. Tim lly who liM r
unnUed luir rninpnlKH ''tH, will rml
Hi.. i,tniiiM or hur hiodiilty mini
nhrwilu ih
Tho ijhililro inimt uuk every mu
niijnt count this wi.-nk U tkay pit,
to hnvo nu vu chaHCo with sttwir
olillriio for wlnuliiK "frlwa" ami
hla awijl turnout. Tho actwal mmM
vnluu oi thin ImiiiUumo oltUdrwt
jireinlum1 l nrnrly ll
would ho iimrull lo Mocure n nMf
njfly fomlihtntlon, lu pony, h.nrieH
and buKBy. tlinn Is 'i,rlncoM ad hla
rlK- So in,, rhlltl will bo mailo hapiiy
to iotoa thin vHltinlild prtmilum for
0lirHtIIHK.
CoutoxlftUta hIiouUI not forgot that
iho f(rtt 0p110rti1n.tr Im to hvt Krl
ail, or forever loit. ilnrliig tli thrf
ruinnlnlnu dya. Kacli lady and hlld
irytiiK to bo a winner pHoiild maka
thl iffotte count tor numt thW
" k tiy atTiirliiR hi many clMhn of
o
t
'
NOTH'Kt
Tjio forptis ChrHrll Otkf'u
rontHtnuu IIvIhi? uiil4dit(
(lorpUM Clirll arat'Sjitt-4
to sumt Ih all vetoavTaW by
tkom, Ih tbt. lint twall tavhiK
tholr poittoHtt'. iMNtt Klldigr,,
iH.ordor tWal tbf Ml ttk'
thft OmU-M l)artnoI kw
font tN nUmi of Uhi aoataati
wblpb U a4!-dy NhUtU Ov
RDHibar IX, nt it o'clock; p. m
All oxUddM :rtobtwUiilU waa
art) hhaWKi 1 W praauwt at
tkm etoalNf hour, ara riaat
sl , to MMka armuoinM4
WUh' tb(4r poclwaatar or baak
oaabrar. Ui t4tili Vrol
Mt" l tk CoU?t NMUM(ir.
Jnat kfar tk tbvmg hour
NAtardar niM, ta wort
nymbar of aobwsriiattoiia, tlie
ituMlwr of o d tba
nJfHMint of KHiaay Unit ty
lui tltf, iWi r.MM MMI
(Taiiliat LWaiattattNllL 1
'IW,F wwTwww"
111 laffcalHl r-Wb
o'ftojk.wtfrt
..LJaC ai ' ' T H.y1 idL'-dk. taT,
' "r V 4'.(
?l!k

xml | txt