OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 24, 1911, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Qrpus CJiristi Oiler
R. R. SAVAGF
Real Estatt Agent
OWce-Hwom 12, Ovr
Carpus Chrtott NhVonal
35 YEARS a XUSIDttNT
"' 1
B.I.OOUS&Ck
TfHWrtinwmiinwiii)ii i iww
It 1 Kt Utt
InvtstmtnU
0f brte,, Tmm
'm.MM-i,imttH.n.TmM.m'm
AND DAILY HERALD
The Total Yuletide Vote Aggregated 16,615,220
SAFE
CAPITAL and SURPLUS $80Q,Q0Q.0Q
Well Managed
Capable ai It cert ami a strong Boarttot Directors
A forge torct ot polite and ipaAk employees
awitotts to serve yapc
ONE OF THE FINEST ACCOUNT.
INC SYSTEMS IK TEXAS
Vnneti States Depository, ft I so
Depository tor the V. S. Postal Fwtrts
These are a fan recsotts'ithy
YOV should put ytr money in
THE CORPUS CHRISTI
NATIONAL BANK
"Winy 3Pay JR.ent
ACH MONTH 0 F THE COMING YEAR.
r
I rt f h i- Rrnt Mmr jjo mtn .in investment tlut
will tnr.in in f, th.in rrnt p ntl an, I nutliin ,ict!.
it .1 li
i' ,
THE SIDBURY
PHONE 02 x Estnblishod
Tine ".Japortica"
k . r..i!ii'i, liir' ai '..r 'nglffl r. I I'ort
rH f"l- ii.Ki. M,'. rMau4 '((, r, t ArlM.
I'-" '
I r -ttlf-lt in ttu,r UT rt ..r-i. u n;u It.tof
!." ' el IM
SAXTON & BOUVIER
First State Bank
A guaranty Fund Bank. Interest
Paid on Time Deposits.
713 Chnparral Street
Nueces Brand Extracts
and Bailing Powder
will insure your success with your
CHRISTMAS BAKING.
Sugar 15 pounds $1.00, Creamery Eutter 35c.
Martin Tea and Coffee Co.
Phone 572 It Pays t Pay Cash
0
I i I 'H 1(1 . "II
LUMBER GO,
1870
PHONE 02
HBTAKBS THE CAKE
, lu ,1 ,k iff ' ' (h ki
. .. H I.I 1,1V llj. ,,1,1111) It
i- h , t n ; j 1 1 togai ,i ' lo
l " f Uiiufa
Bli 1 , , ! t.i Mlf
' ' ' i a ' "1kII our
' r h i t w i 5, m i
- " , ! r lb holl-
Model
Steam Bakery
Phone 23
HI1PK IIP Wr.V
iiui lu in i uiul
NOT YET LOST
:tomH ttM1t
! UltH J If UIMWMIll
NATIONS AKE INTERESTED
; It .riii.ti ! fiat. i J-immI. '
of im4.
H tin H1!.I l'l l
AIHl.N.,rON i tfes ;
HKMItfl Klll li ., ...iil.rm..
Unto, ci,, ,r,rr .tit, M.
tl ftt .H,rc. f tk i
:! iktka , .iiii.n lUc trril ul :
Ncltl-fi uu!il iIImikm- tlx' iiilur OM).,)rr
I
iiiflfi vtt.nl
' n-il. Ul
-. ,i I,. alutuit
, tiliilulr
t ill li' nil. IP
it. r. III. ul
ntU"int ii ikr
mi i a alt i
. I. .
I V.ld
... ltd-. r i
'I lll
t-t' I f . I . it
't "i1 ,. iMKIUHIIIt. lU
,.. i ..ul,' i i,i i,, i .ii i tmt'
U'-,' ll 111. ,(llt lllkl
V r , ,..I. IU lltill It .lrflMl .
i, ,!:. U iili! Mtakr It -MI
.It
,aa'tali l.im. ihal llir im
,1 Ml I ' tU.flM- ii ttt ll'
I I lUltlm
Ik mm I tk rwiMiri itW'
i 'UlUn ii? Kiliil iiui .liaii '
'.( Miii Hwlk latililklo1
' ii, iti m lu ill' '!li I
' , i. i li.',. , , , a i ' . U Uik i B I Ills
' . (, i . ' ' ' ' ft I I !!. l .lltllU'
1,.. i,l ,, i .i,.l. I . ! ' lift III I
,,', a - M. ' ti ii ai,t
. II Mi. . ' i i ... ; ii . M '
FHiirnii IN CHINA
TEMPORARILY LULLS
I'm tun i turn. I ' ii tm
Hal 4MM MrfwbMr
i Tli.' A "' lM'
IKK I N iM" to AartBiH
'!hnig km at tt inoffil "i
Mt m i'blna No iiiMM wuf rt
iviifHjf n wMtl i r at mim
jM.iwfM tk nit.Vwr bnA. wfctfc
) MUD to I It I fk
toll at wl mil! i. rmmv
. lii ! "l ih !' :"'' w
nR Nht Kai XMiimu- i ifc 'I
j r-'twnt t hi- T(ft"Mnfi iii 'Moa j
li ia altn i. 'tJil r'i""'' 'i' lht
(i:.-iaift Yuan ill tm alil
' t'nur Ikf guiirnivriit lt
aa taarhat" '.muito
i:
I 4
'
i
I
WltATUUM tH MUTT'S
l.roc alii (ait iu.iib t, i
fH-rt nfir llak' aiiaM.
aaa4
Ti-mikr r t ur wirl ail ir
la)HAItti t"4ii tt fk ' 4
kri uSiUt At T f hi
AUinlaM'
tM9lr) ii.Vf-af 4 l
ktAkt 4f. at : i n
WimI twtoHty at " , m
-
t kt i Tf,ii i.f
alr ul ti-alh'f
WNMr bsaM t.
IkBfVasfAiir! t,rtirf '
a . r4ia1 ' n '. . v !
iffirWMt fir i.!,i'- .
wm ina rir i,u ni .i,
! 4 T iNM4f Mr.i.rta. fat' In
A
' 34 - In ' . I. A4
i (Mrie
j K T an
', ri iMktt rwMar i tito
ANTIJUPDinw
an 1 1 iuiiwuimn
RIOT IS NIPPED :
,n lit I' ItA H rHKIIWIiU.
MTUM T UM t Him Pi mux
ILL TREATMENT ALLEGED
MHfmKMHiai VwnsmS Id- U.d
Lara IHwkI ml ltart
' I "r AawvrtatWf l'r
N,,,rU M fn
'' MiUlWrtlK 4H
lllh IviWNt.m b .rti mnl
!' ,t
i iii ttxlrial 4itii(t in
i r r .r I .
tl.ai .nrl a u-ua' ,ii
t .piumM Im kilty ii HI i t..i
I,, I ll I hl.lv , l,lt m
IH I. IHUl.li' IWH1I II
aM i'ii tt-, mnl!.-iawi i, a
I.-..I
. " II
ikll
l.t. tll
I t.
l! iinMi'il 'i
l, MMM ill tlunl III I'.f
At; m. aa i ntkia in ibt , .iitMc tit
tlil IH at.iiii.i i,f d'
in iiiwh-ui tt ;. ait alitiiy ,i. inn-
tf lUtlH.IIW lh. lltHHMll Mil
iui- ihaipi-a Kk moImh ur tun
nr.itj.itH-. Ia- I. II MHtai JriiiT
"V lh. cliaulfi'ilu' ,iin til JtaM) j
H Tka AaftoeUMatf i ,
MKHIIU ku f ,4k)f. M
laxwtl Dm tuiala Ntiitktt , nn 1
r tl. tnM.t4a .mnii llaHbi h .
l I- k -tittup a .t i.
till 111 i r ! HI N- i IrMII.
RUSSIA WILL INFLICT
EXTREME PUNISHMENT
l,i f'l a " iaiHi 'i
Ml I I TKHklU Hi; In- ' .
MtiatutaM aoirnnitni tv ). ,i. I t
(nlli'i .ii.-ti iuiiiaiun-i,i im ii.
Vfii.l. alii, nll.,,.-.t il.i M ,
lKl- lli',lfclv IflMMMI ill l I it(
iint'"t f lutifir fu; Ihu .to.
im i u v ti iti no u,i..
mum UjwAajiNi lnr 'HH4ttMA ta
i Pit Ti) AvhH4 Vrm I f
9'KH TOHh law ? IN ka
H MfctrO, of RwtkMMri Ulltli . k t
WHll' un4'ti Bl k- tmiiiiil tl
fi atliMi -l 'in tii-d i.ti hiM
AUw k ii.i i'i .ik mttt a -
fOUdl'ML li Afo kt to
Ul, ! t'.tl . i Ul V. .. ! Vl.... .,.
i, i. t uu t, .iiri'irt i ii I,,
Ii in iila )w4al.lr I' 'i it 'I
m . j iivr ht tti i,t !' , .
'"' J 4afwt .i"t ' '.a. or at-
tio it a 1
GOING SOMt DAY!
i f r:r liag1 i
IIICVI IS l'VI'UII.
wo.vrlltV i t
MtvhH .erl
ft.. ih taaalar or ik? Nmi
MM Ml MM Ik trn M kjM
hii ( lftiBnia on a
mth ivar tkr loan of But
ua t tt Mt ,,r raauH-
t
t
,
( tlttn nftrmnoti i)nitt
tfrr hk mnirwl 'ul.-l T0
xuA :.a " m-
4 Ik r4i ii MHitrli fw
I:
PARSON HICIIESON HAS
MANY XMAS GIFTS
Ittaa tfHlatawa IuHmmn-.
i ri. i ..a i a , ... i it,... .
imn itwi ji Milk
Im- ( tn-i. ,t' Mn4'ttuu jpiv ' iui ,
tiiM8 fiiH. t'kf it . it ai &
f Hit. n, mniinii to a ik nii l,, , U ,
mi i'krifn.a rtint nwil
tm t kia mtmri ajkrtakfaMm. H !
t'Urrti V tllrkuawk k4 Murk li'
iuk kla &n ihrTtl l kw I'kai
k! ,
Oil- t MtkMb i'i (.Mia ram,
tiwki lata fraar )( Ml a Viald
MiMMik. ( tteeeklt II la a Iwnt
tM aa4 tit (uutaih tmii ni roa
t." iiii.
HANKER li. W. MORSE
IS CRITICALLY ILL
II I t,. A tat. il I'm )
All. AM A I V I I.. ntli
Hiii. ol i hmm W Wmv Hi In! mi l
,k,i Im! k.itkt-r. wa cjt'h HHlaf 1
thai ft-ai In. kla lid .i-i innrlaln
il l'i Ul' l: It iiiila he anuuld In- (i
i..ii.it t.i ).rilurmi mtttn IMuth i nut
' . w l . 1 1 intiHIt 'it .U kt tin ihl
.k.. llii.dth kIM I 1.1.
im 111141.' iix.orft ta miwiMitii
Mi'i- i tiH'-riiii 'wk nt?i
IttiaTkla dlaaHMn. aim it iMrU)
paraiiuMl on Ik rtllbt ai4 M I
l"tl amata bw4 imwi i 4 km
1 1 iti III alia. Mltf, sn ilauaniai
r. a ilk kliM
:REIII:LLION IS GKOWINIi
m Mill i m ,
a44iIa4 fir AAA" lAktwrtVit k&U.
Hi tli.' A ....i !a!"l M i Tk tA i iVtrtatr HlltatNl we
Ht f.MMi 4VMrt ! :j A mt'4 urall raAHla1 b4 rtt4MMt Ik
i,. ilnc.aan lion. Aw Wia rntal MHirr Sl r4Hltfi Ik SUl'
iti. I'M'aa ..if rtoiiiifiii , luakiax airii4VAa All wf Uk vii wMI bi
i-4-h'! , i !!!, nt I'Aa ill4, kM tm iMAaHn A4 ll rinll
i i. ,...! v i'i i,.i..rn !i;anl aalemaMl t m ovrf tli entire
or nut
1
him
Ml I
DESPITE WEATHER
ui iih t vi.i.i it.in.it ui ixruias;
Ml ICIUIMM. f. J
LIST 111 PRIZE WINNERS
ri.(lnu WmWtnl Willi n Will,
i loi MhiIo Uiih Flcln IIih
It IHXTnif umitil inlnl if
8,I0IH)0 utlB, .Mi. W. J.
! Mngn twit iho liaiillMtni"
(lmlftiitl Htrit!tl lu Hid
i (Viii.iiBiiii in Uto iiia.itu
I'llf INirlxml I'lutiH. valunl
mi ftfSAu. mii iH,iaj ul (he
UtittaH Miiatt Mitw, m
lk Mt4i IfciU MrlHil. nliHlmil
a taiUil ol UUWil. IIIH tim.
Ilin lot In IU) hut ntlill.
nm mltual At MlAi), mh uwti
U Mr.. A, (Inn. tilm nil
I.QlQUiti!) m.
'I lia 1HM llkMDHIIll Unit, till
tlUilnj III lllrt mIhiI.ih. ul Tim
Hlftiniii. Hi ttittt It) MU
llHMtri Mrlu-'Miii. MiiUm.
Mltf MrliiiHitt rn.l S.IMHl.lin
iUi.
Tim o()Unnl it(ii. Kt'liul-
bS.U Ul' lllnllKJIltl 1 IllUa W
fe llaa Nttltilli! MIIK-f ill
Miin ullli inlnl ul UI IS,.
IMIU h.'IU"
tlif ilillilni irfi
mtnl NIihiIhimI iiiii), Iiiiu
IhmiI nihI ImiIiic.. wum
U Minim llliioiiiinii f Xutif
itnii. hIUi I.IMl.tiiHI
twlna. lKlii l.llfHa itf llll.
!, rti A rat wihI in lltf
tttill'a tint', ttllli 1.17(1,.
till mii-.
I.
v
!
f
Pi- i.iut (lia4la l.iik UMlb
ami a t)IH la-llliwialuir
,(( m lmuM ltn yh
Herald, auk Hi aaalalAni'a of
M.-ama I ,!) aM IMMlAia. kA
Ma4 aanMl ffl'AR oil lk mml
HvirmiiH MikMnMHHi nam taiii
a www m it' HMffa mour i
iuktttta1A, OMkR vf bil(H
:. Out Mtt A6t Ai1 HlJlatii.
Th OaMsuMJttfltW Mar l wntn
i Mli 4fiwwa Ihn httt HfiMlbl
wean, lor pferlaVt HI pMk Uitf
i
i
Tfc iAMM4 wa taa)aitaj hn ah
I mi
Tk inura 01 ikr kktlt aarnjJ
tki iiMart aavi iwt a kfctr
kikitMA lifr '
if lW(t
i yriaaw (imI fair kiftHiM Tko
' liMvra 4tal Aji. ' ! tarry nun (
tki'M 4ri (4BHaI WimlliiM 101 lit
vrnik AftMWNlti.4Mt IN tjltt tPtl tl
naiAikf i MM dmmrrmi tMr kdt of-
'"i i
Full 4UUIU f ill &Jr in rktrrl
iiii.t win ita vhott Ikii flkkl fw
t.nia ar (Oktlf try I Im tttUnt wati
ym. The UMAt. Uota chm' m
lift IfaM t(ifta a Id tit winner of a
8Hn prttn. wr (-Arnrnllr tl.V4'tl
TriT
ANNOUNCEMENT
IV OftlMitt THAT In KKV MMf !0N.VrH"Wl WITH TMK
1'AI'KH M.1V I5NJ0V nillTM, .MY WITHOUT OTKK
IIITMIOV. TfllJ AI,M5K-HKIUIJ WIU JtOT MkC !rtg
ItMIUMH TI'IHAV MOK.NI3V1I jmntitiT, MMMvil0
THAT I1l ntK'ltlltHHi HH.! WTt TK jUMtt
I.V THIJ TKtK MOUlUV W'IfcIT,, --. '
Calltr Publishinl Company
JEWELER
FOULLY KILLED
w j. luvvtwkv !p uHium,
MIEISIS liailtlUM. MlUTtt.
SIIILOOII DIAMONDS GONE
.Ma)nr Mil'i'Miti ul jtisi IHIt'i
llr.irtnl nf 'J.fttHI rot- I'nMio
of (Jitlli) I'tltl).
iUktUtny Hllnl.)
UXUKHO, TA., M.--0i. t1
ikr iimmm JUIwMiftl imrrr nvr.
uMmiim kura wn iHnrf.i )Ht
nlicfci. II J lHljsWl, a from
lal ivMalwr. wa kit Ih Ikrt lien I
ilc- k a h4mir hN "(nlilimt
tkrvwatt Ha kaatn ami MBRI i a
ilkk in l rut) at i.i hau
IkM ol AVtai tiktik ili aalv wt
Uiira t1 4liiitu. k "tl
.hA
Tki" '"J !' "ki b-i
wwmi laMlky. fkii it wa HiltM) tilt'
br Hivif Ml 4 kp-i UiOJWtt
'i1h ti AiaUvMnlt fr v
ilwa ak4 ikf raRRMn H nvriaiil
("il alrsin Httr a malfttlo, H
Mht Mfl'mnk kM oflariH tv
tMl rtHMl uf IHA40 rr llif nrri.,
ami . .n-iriinn of ill xkiliy miru,
TEXANSWUIIUIOUTI; '
SENTENCE OF ORCII;"
i lit Tho AmhwIhImI I'rtthi i
U'AHMIMUtOS. Uw- JJ rlfitiAMU
UMlburaon. anil iiipiiiixia uf ik 1t
8 HuJUMAlHtlt IN )UHra. r I'll
ilakttKtnt; li mm n't ktlllnnlit'ii t f
lk MHlmtra Hak4Al lttt 'ir
KfW tf t.i' Him an' an I iri-liAri
mt lit Hilra IhImiH" "if w&
l iniirl mains' IH ,Mka '
n ml mm i
Tkf fwuti .f ik nr(twUkKa t"i
no a Uin Ii. t-l ijy JmiIi AttHA(
OKHrrHl i miwiI Ult?r thu lll vo -MbNillUa
PfiMrtHwil Yn" Uu
lifamil Orrkanl opMwiI In lb 1tlj
Tuia volmiitra iturinf fl)tanl)
MnaMfflli $r
I.flUKINfj FOR FIGHT
tMIICAOO. Iw J4, JU Jt-fcM-noil,
tlmminoii pKUIt ruturnH tinm
tuiisy row liuum il swlt r
It&ttli tltnl tit? ka ' UrfiVp." I
utMiNK'ftit (iiui lie IiaiI tliron tin aK'
mlrflt, ftusran.lrttt 0 ontattlir
tutkir uu uruTWmtJr hiu drlviitt. !u hu
finreii II iht'Ufttl lu ''lil h
uiiiiiiif jtromUlmt in tl. r
Willi- f(tt8.
Ham lnf(irl la tbrt only flh!r
k a? iu can ho (i tl nj"
tklnil Nbr an men m&kh Hllli IiIih
"iiutak JokMtn" iici not npiK.r u
ko ut of 'windWou, o Ur n plijt.i-
! apponraiiMr ttft. Ho sayn h ran
trl Into 4oti(tHloi In A tuontk
lt nlNhi. ur rM'frit'UCta wwrt. aihI
mi aecNrntif o annDuncciS,
To Mr O o, WrlKlil, wba k!"lr
yM jnt1e in lic rtmnURf ef f
kkllola. wil tu Jlwm. KorwA C)U
linn ami CH. Wlinlir va Cha
1'hrlatl Natlotul Kkkk, k Atl't
i jit mfiJInt hiakWii. Yk t!ikr-
(le-raNJ rrft'lW flncnf? Ik,
I ill I, , ...lull, I
CtrUr In Hr Yai-k &!,

xml | txt