OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 24, 1911, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

It
MMiU lIOMMU-'l IJH
CORrUS CHUUTf cAllxr and da
Y HtSRALD
f aoi nam
M..
Mr rui M
jp.
Corpus Christi Society
soc:r r rorox
Miss juniKtte Gnast
TELBPHOU F SOS
fek4 Kkrk. Jail M'"
I M HkrV Mh4m fcar
frM Awatlk ff Ik k4li
at
MMs ftirak ei't' : ri
M a:4 tk v44)kg if kar hrk-
, i mtmm.m i ,i .-- . .. "M?
tMr IMI Mk flfMMl IB ft Wi
Aklajk. 4 ft
"ttnuw ri to i Vi .
It W 5 4 Ukl AMI Ml
r- i 4 ftp
C r fcttiu. IlkM W (WW
w, at taxi tfc , f Mwr4 aa4 to
4 -MW attgkvi. i .
H riarau hMi U
' Mff nHWtel k 4 Maklk!
4 ktftfcl.
JllWrt !' a r i
QMH. MMMHri Ua-t i-f m
' 'ram k lvrrt fr tk
'. k rw i
ik v4Hha, mcMr
Hk trail. - kit
lW tiA4Hr.4 Kami i t-ltt
tv-1. ' m. fc.w a
rt4 A (mm. lit iMKanMt
Mlfi Mktvara Aw w
Mwitll i MfiTkkat kMiii Hin
afc ' " t i
VHil' N. r . Aa At-
kii Mlrt, is.ir I mm Hot
r stkl
.1 rfcawfc l
t ill V"tl M ! te 4
l'MUS Ir. llirk4t
trnitl4 Ike
4t( Ik WA Ml- JA
UMf ONI
kt ak
IK
att.
mm
h r i
MM mil iit
IkkMM
Imi4 it' i r
Hftto'? I kpj
A I!
Hln
IK.
Hfirt i
l,' " W"' " Mb MfWrirH. kH.r Iter
in 4 laWt t
cri (-toe Mr Jk- i KMlr tn.1
lkt Umi awt ik Mir I- p.-, f
Ip th . M) Tk ' i
lkt.r
Ik kl.4.t. m rrr
t4 Mn E r -(rwil
hr- ffliHl In Ifcr tilf fnn, H...i(i lM l.tx'll lloHm !'- .', .i,
, n-1 I t.t M4 will taie4 iko - tk rtl? M mh t Mi n4 M 4
nio
4 , klr Hi! V" I l.Hi ' rn
Vrm r I'ktBMw m4 lr , Wk iir- imiii, Mi M Mrs Jm ,
Mnrm- MrKmo-i of MmvUI" "ft n Mf !ll W Ikotl
k- n Mr Mr f W iW -! kirKMtr j
J ..., ikla wfc -Hi Krbr i.rv firi
t
Ml. Uu4l NHmI l Mn Mr ' Hmwt-M
iiti Ik ml M'W Mr!r M to vhilll, ht (UuKhtet. Mr
-Mr ikw wlt MH UM
M . tjir4ilk Hur4 rrt Wru rrr1 Vnrnai n.l 4u(!i
.:,'(' in HH l ihni ' i Vilri rt .ii tif rrlt r
tin . It
- 4MM M-rtgor n4 Miw. Nn
S i lawn .'. i.tn.liiit i-r lio' MtM i loll .iil ti.I Mia Hfl
itii h I J r"l 'i.n-h-! ' ') ffd- thr .i
m kf i in
v M Mfcf l )..f.'' ha rti:rnr!
'm Auvllt fu ' 'n.in. koll- Mr I I Klin lUmnM' w
Uia ' lh nM IkU krt uf r unH Mm
inks fttTMl
l.nn.iip (ilrnr4 of ton ;
ii.n'o Hir ifiu.l of kr iilr Mr. Mr Sil Mr ilnvlir;i
t ' t 1 1 i Klfrll-n lfi Tkurantat for )'lri n't-r n
hor o)'iMrii 'it fc 1 1 v
( ' I I I'i'iRfti " of IWll'li
iicts !! 1 h to HIiM'fcH 1 Mr tt (1 likMuiinaii h n-itiit.nl
ettllK 'h- i'k f ll.M. 'I i i '
V . . . IU I .i i ' ' 'irl N M.n.i' 1 1 v m in. .i 'it'
' 'T"
MPk kr
111 MISS JMVIS V,. r. n
v iiimI Ikl S
K Pit,.- fkit'MiK'"! !-.itn-. .t! Mb
KU)Mn iom't ami k ttil rM.i
M( Iki-wli i4 Ml lot k
Ui4i4 uwrlmwl , . Ut uk
'tarmiitM' (Ml t vf Tk .mk
', k. i. i . li - - ... I. .HI
ta'tt In lt n M.iil lr.lrf. '
'.It! Tom lr- I, it I-1 i
M v id and Bin Tfc' ' litlaii.ia
iiu.nf a ! . -'iri 'k
laVlr itawofal ..ii K m
lni.li. n Itwa. ' iiri-' 1 .
. lt-riHM .ami mlmi!
. IU ! WI wi.
( ti! i,.a"li It i . (mi "h . I mli '
In Ikv Intil ruf a-t 4 tkv lh! Mn t
,tii. U' i iUti ! Wf
aka44m ran h'Ml Bl HHla
lh- 'air !.! im a limili f' lit
fMt4 WMni m mrr m4 4wr
tit iih' linliiN. env lMr(i ii.
dulalb lk k1a wlM p MM
hi
Mkm W W Jofa Mrt1
iwkU ' Worth' A ku
ll. Lac llai'ii ! i Jitiitw
i In i-lta lot '.-tali An'mri.' Miit
I . .
.
III. t ...',. ' l-Nt-li'lflt Mil"
l)tt Millrl 111
MIhh MXTI'KH 'ri'tinrl a' n h
tlMXt'4ri r. f 1 ihf '.,ll)
Hilli, Ml iMMHtt
ot Mt KalkM Joihw. krM f
ihi (, and Mr W II Dwol
a rfii tifiilr A ifilor arkrwr nl
frMi arid ahlir an ih! ..ii a
In Ir limlM nl ahlar hi an!ri'
lit i ' r 'nl ui'1 'lt riifi' i i' i ' 'I.'
'.Ir
I hi- k . c ! ii. i mi .i a
I ,i 1. 1 i . H j I . . ' ..
altrtiOvl k 'iH ' Aft
Hk'-k .-iKf1l:.ilHHH tr Ivvif4,
mi j.uffin uiikMa tn irt! I
Mtaavft 'tklm.a AH Ml Wl. '
i-a inr MMir unit Ha.) j
H in aMia.Mi i imitts nvnn
fali M aanwt) kf Mlaam t.ctltM'!
Mmitk Dwrlwc llw to j
i k kaci fanttolipO ky & Vl.u '
taa orrktHkrh wkvekv vk MAihHKl ih!
i kali i
Mi IMarkNi'.a k It n !
"r"i Mikttapr rC Ui 'of
kiJ sawrrtt flk kaa
kaaa laralaiininai la Nuk wivah t
k awi toa4 kn k pa
ftteaiU V Ikla ! Mr HVatk-lii
! la a M fiaiiaiiaaal taaaMklBi aaaliMi
f Maami Tkta k tl S
i M( U Icmaa w NMHHk'
Wni T kan;a km
SfTi'A! nai4 Kk tk KHOIM,
v, ,(, m katkaaaiiMtti f trnw:
tHllUol miI4Ib l Ik nHai kimI
t aiiMawMHl ky a tarn nT of
trtottfl AMI Mk4w r
M , in a rr f ikt
'irt frtrmiMl krkNw4 for tk)
AaMC tk mmt 1 tAMr n4
M A ' Imna Mr mm
hriial iwns ibauh! mm! r " """- r urn .
fli.r r artt?"An Ar ., Mr an4 Mr t KHi
n . .. k I 4 Mr avU Mrn I K MTU Mi
lran' a nk' kriAal fr
Mr m.-
i. i Hkta ir Mtn l IUi4i.ii ij
fnr Ton Tkr ktii l Wa
ii. - aMi marrk aiiAtiiA' Ik
- ; '.t(i I- it Ik aaVllRg ftaii 1
itll Klitrli) anJ tkintlkt
1 liamMkm "f lkill la 4tfttt aUiak
LiftM ci t-aiat : rk
utairwmf vftrrrtng mrrn i at k:tr
kiln nkkoa MH i! ,i.t a aii
f..i I !tii t (tan t "wt rr li
lor-A hi ih arnuiiirii tlcvoi A
l luiici aii.l I'rift Uriu . tki.
nai Tt bi Wttan.nKH vi Iam!
la lirtt and it.i Mur. Pmm ik.n
'Mo'ihI l (illtk PklfUll"! BXK
..ml earning kn kuiMhta nf KilU'
n naaa v"i iht i.tatitun
kmHir kji Mciahall it i.. n
ii(ii:s)l (tiiik . ii'pt wi'ri i an'in
i.,t m ii... Mill,: b, m. . M. A
ittniii ikhi. ii. a l. .1 I tl'i
. .-i .(. -,i-t i'ii '..aii.-'i ii'
lu.liu. aiai .alt! HMkCitil . rni K : 1
latiu t ro t taai.i . u..;
Mlti Alti" lim.i. in fn..i u
hilt i re h' mi'inis ,,i I .aii . i
dttiiran lltiM i ... (ii t
-i.intwl i ii arti, ,.i '.. i Cttk'
H Av n k an iittmt' -4mhiii
nl J'tiHkraa nclNl RWn fwtlkl akl tn
ibaaa Uti t Tk ) ivmi (n
rilrl lit lit; If i itfllii M.Kii.i ,'t
IWtt sir VaJl rktal ti' '.i
vll.'l fcilf. lilVli lit .'Hf ll' ' lt
l.iltl' .irlr a f :.!.!! Hi u'
I..M1 tin . i i.r m "u at' .1 ' i '.I
lit Of i K i 4 i i ' . '.n' 1 I .
. .1, - I V I I I t '
Mariat M-Ktat Ml t..i. hu
mm Mia M4 rktlHri Mr )am-
rn Italian alt of HUlr Mr int
Mr llttrkr niauihoii. Mr an Mr
(Iwwra I la Mr aiMl Mr II r
Mwrtl Mlaa lnwawnra Srt4l o
lakaaifliilt
MaUt. I'kttl MU.r4 lrit
!lakrt a bit ! M Kntitti-it
rilrhf of HeauMtnnt Ml il Mim
M MaiyAaii a4 Mia Utarvtka lttrV
if AnkHiHa Maa tkk4k tUrk! f
nn Anionui
X Mrtr til natirc.
t a Ma)rla tk 4I ktnla nk
IH-Jat erin llrkkV tth anK
ilk at k 4Mnaarr(ai ilwi
itMHtt Rkk ntHki kkk rk .i i 'i
of tkltic tk iwn anil oa
o.i.lr Tkla fH k tka Mrl rluli
vir alur-f mmumf kk4 la Ik a riv
mi nMitiwiart i ik fm
rt ikt ilk ip rv at koiw fnr
i tit hili.lai il
Ford- Automobiles
The car of Vanadium Steel
The car which has won de
served popularity by raaon
of established merit
Every fifth car sold in U. S;
A. is a Model MT" Ford.
There is a Reason
DENT & PITTS, SB
Phn 171
i
R. G. BLOSSfflAN,
Staple iRd Fancy Grocerlis, tain, Nay, Win, Unrs
BOX MATERIAL
RANCH SUPPUKS A SPKCIALTV
CORPUS CHRISTI, TEXAS.
KMNKMaMkMatHaMMaBMa
at K'
ttiariiRi .1 Iht.n ilu.ifi. r
Ual ' Irfiiiix'
in
Mr. Mart1 iMtirt raliltt.ll
Mumlkf tkr tii of Umiarr. imim
I..4I lk lifali. j tkMafuMl klk knr4 akil il i
Tk. aai.H.1 tmptuK mt4t, yUrjH (WM w lirt-ml.
kk4 .-l. t ,li I, klkr Tat.IJ lk,hkA fill, UU.H,.M
). Ikkkkr Ilk. kl (Mf i At kwnja IMn tamn JlitU
pink All maikw Ak4 !ktr faiklUra, c, ftkn.n
ara i-r4will ikrli4 i It iraHi
a a
ISktHilm HititR ftarvH Cklllu
l Writ
1t. man rnri4a if Mi Ritr4
t'a'.tt.! Inir ii.ttMt 'hi- l.tlloatna
. i.i.i'H Mi am! Mr H Ihimi
l . ' "t.1 ' I " '.Of I .if I I I I I ftttli. I'
laiinr ill Hiitrl Itltttttll.
Mc anil Ms i tt Uarintt win pk)
irHaik ilk tkkfrna Mkftr, Uah
4a lrrtkiWr tk JMIi ftl Ik Itmal
M4ai! Man ia)tlltti hai tiwan
I mm kit ki..l a ilallnkllnl pirkiHK II
Ih n IHK mil l m.l
. r H thi himi. i mm
ami oa Kto.K ni ri!MlH' ftlrHikktl'' 1
: u HiilnUr irt hn firrlANMt
. 4 vllk lk final rmmli ami (Alt fltW
' ittitt.uiN (i Ikanh alt vh hftjmfi
in main kur bnliir whht ti 'VAb.
)ltlkinW Mini onr pti-H4 4k
i HJK rtr ami fur nrkik,"U.
ItilWriln In iim lurgn. a ft to
Willi, otr Vi mil fllivllv iimV amx
f IWIHHIU tk i)'
AttMlt --
(U r iaaaa-aaaaaaa
nl
nil Ati 1
tor toar vrr
AM
ItllU
GIFTS
fckak kaVnaMMMBkL! JRU dRL&mmlt wmm mhHw MHk VaakakkMHa aaw aSU mHL lakMawMfi
APPROPRIATE AND TASTY
9
HWiraTiKiVWiWWIBW
ra.f
Sterling Silver Toilet Sets and Novelties.
Beautiful Gifts in Hammered Brass and Copper.
Dolls- Dollsand More Dolls.
Crane's Ladies' Stationery in Holiday Boxes.
Waterman Fountain Pens, very large variety.
Gift Books for the boys and girls -young and old.
Dainty Gift Booklets in Parchment and Leather.
Calendars for 1912 from 15c each to $4.00.
Xmas and New Year Letters, Booklets, Postals,
Seals, Tags, Cards, Gift Dressings, Holly Boxes.
Toilet Manicure and Comb and Brush Sets in
Sterling, German Silver and Ebony.
Bibles and Testaments, Prayer and Hymnals.
Closing Out Toys and Xmas J tff JTJUfS ChlISI
I Tree Ornaments Below Cost WoK j WmsmWW c6.
Special Prices to Churches
and Sunday Schools.

xml | txt