OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 24, 1911, Image 6

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SIX

J
OORPUH CiRIiTItOAlLr.R AND DAILY HERALD
waff mr
- c-
r
9
u
J. fit
- tr
Oiur Callage Is
Alwayi Open
W tmvtnUi)c) ut fcr nn.Aoi p-troti. v ltill
,,!) twiwsilrata an H nlnhl. Adrrffn tVi. fan. MiiMrl wit Urn
'frhct (hat wr "Ma th? Mlt rH! imI wo I roinfHattking ff!
in llio elly. will rt wrIJ with llio nwnrra f irtftuMlfo msahtrW.
Our Repair Department
, In diarst of HiorfHifth!yxpiir!iBMl wan wh nr l IUii
to fifficulo nil Mini of Rnirl whIi!bo ruplm ta M- ' o
rriilaJilft twantiflf. Our criuljihinnr. p4ftll8Httult. and w
tieHijvtf tttni a Mat will fiwka you on ' f iwiSfltiWit mat
From Palm Grot) is to Snobv
"Drift 1
BUILDING HOSPITALS
FUR TUBERCULOSIS
Childress & Wellensiek
Ttjephone 39
716 Mosquito
J.IJJi !'..'....L'J . " ' " ,.flHt. I
" ttltill V '
. . 'irmi'
m m
Tht worMI l mll. and buMianiiy
murtt thr mm tha wMmi 4iffrm-fr
, IWlJfW i ! In lArfcll oathae and wul
Outlla. Out) WHtli fMina Mil far
Soul ar bard to NwJ Otfeor rat
Ihm 1 1 i ar aitexrkpbb-ftl ot
Mnra are th trnttl partly tritrwl war
hap, (or ib rMNH thr n at
mn1 Thut U a mti'b thai ii
bidtlan
' To atart m rjaosruablaal It Irnm
in Kla alt HM tha l Wfiily-iuwlli ml
Attjtiiai, and !anl At aaotbar K'
tit on th ftrw arf XwRar at
wat roniibwoaa irl by lb aJ4 of
jaaf running aarni aad fHn Ilk'
ujf mr -hra aeaaaa NaMinK fmni
It'itrilral Atnrlf iKr l tfe Weal
ffnl)t lnHa4ln ia Vlanta af Mti
HUiiar ami rKfc Yrk. mm
i aa4 10 r.yt)r sow 'fffma.l aa watt
mir and Ilka Nnati'a ) iiHik -nii
aar a4i1 btanIi wblrb at4
Main MihI llai )M f ' Hn, am
niU a4 wijji mk a. m4
hii tba bit rafarrH vara ar
iilatwH4 oa aiat: iH4 ibai
)h l)ra of Aurl I (b sno
1'iKllf illaHfipoar uml ibo
''(! Wm ihen Acfll lt
n In ll !!". iiraiidi
il in laM MiH l-n' la
niir ibf s ilimiahi
i iaal nii i i list i
llntrrotl tii' HHikci blr
-ii K In ill"' I"! '' im
i mil iiii. .iiic mind '
(lnU iilaitoKk In il '
if wkHilfM ithar nan-.
l"-t illr. WT. Ii ti.-4bH l !
ai'i in4Htii tit iUf brttM I
i.yiii A Ilia h ii ut th lluK tit
u iniaHt In i imni.i i gp
! i iiilii Hi tagm
i liiiK inililpni. i,f iiitrai
I.' Inilf of tillni (n tt.
i in- MimIIiiii ntia I mi
' r iiHtim ru b tarintK
o).i i vh jI)iM ItM marka nt m, U aiL ut ilm Hlf ( ihiiimmu l
on tba Manlli wi 'Hli' abt
to bit bat oh whHa fHawM In Aft)' I
a r art il wit on tkn lta)4. a4 (Han '
flk or rryrtMHrtitlMK
IIkIii Ulillc I'Imkmiv
At iTI
lUlrb
it, ibi ttnyMalrf Tk iHhaMtama aMj ar "bairaiaa . iba Mat Aan
Imk RhkIMIi. r laiaaltitaiil. wnll Tteraabi oajb6 aRaWtiarr
iMforin (l fqllr -owtMHI a ataa-) tbat aaii nHMtrmrtbaa bnji IwiMn r-
an ia WHltjfil iniaal hmt mt M : f flap ,h aaa iiwr.ii.!. -.hJfil1ljla.k
Mu.a ilawtauia -. a4il t tm.i4
Otlflur, lUpJhtf H iRMvHr ait tth-1 Hart AARato awi will a nni.'--
aad ar bawsaiow ib raol tbMr. a
rMMl I l.ajjjaai 1Mb. 4 Orla M,"fc ow"rt' "w '' '
latakila ol IfcT oarlo0lc lbt( " H.wfel. of rwrtwia
waive aaatdli kowar ol rsmwit ' 'b t ' oaa! of land . i
a bkHaMlug ib aaiir a a alt' K f baa tlnma Si . of H.ii,fi
Jiuui 1 ,ia iha klai I
aa aK4n m IM wa !; aaij
oa amauih im MMic MKhas.
lrtMaa UMalH aM max-b KM artr
aaiiMM Saa mkmk-, rocmI library
Saa4 1 1 oob. Umi Ntaiaa of Ukart 1
Ma tarh Urbf lka Swrw
Htti s.irthaJsVa Turk la prafHiraS
f.if i hoar lejWa tba waiara at W
larpo an4 SaM ''aim, Md a
Hail i am in tha iHg wwaii of tnll
iiaa wii ihMf ma wrb
-...4 . I (, bHli MK
K h NIXON
i II H. mi KIJVH AMI TMIt
HltlHl M M SI'lltlT.
W, J. NIKMAN, Locffl Anont
1 1 .i
iiinii
ia '
' nnl tri'l iiKiiimuli tiiritiHM ri b.
'im in
-" Imh
(.
IRON AND STEIL
Shafting, Drop Hunjtors, Pillow IllockH,
Wood Split Palloyw, Collnrti, ShfilUnjj
cut U length.- Turnlnj( hiu! Metl
1
NOAKES BROS.
1 1
FARMERS
NOTICE !
We hnv sovoral cara
hvy er corn on track
and en rout.v. Soo us
lor Httmctlvo prlcH.
Uuul and Imiik iltslaiu'it
Phone 154
VnrlloK0 oil TwU-M'l
mil nml i Ji., H ft M Hy
Irtii'Ha
TAYLOR GRAIN &
HAY CO.
Wlirtl I "In i
I'll -ut) ii I ..i i
in m i mil
v ln-lir-i llii-
H I ! !! 1 IMIll
aWMWMM m
llllc I (III I (Hi ill
lllll of lH
Milt (In ullirr n
" itia;a ana iboif Qua
i ill i una aMll 'Uii'l. ihuirl,
a ut' for laV 11-rnir ami lln
1 v b- ut iiiii h ii
i III ''.i li.iiti Mnn llil,in wtiti i
i aa 1 1 I k- ani ri iinli- i la I U tt
i . .in .(Hrali iin- Mi. in rfll In
'rt-l ..Hi. i than ilia .iilrfl i.
iin- an .it fluaiirta iala wliii It !nn I
lIWMk im umi alalnlii Kroaji Ht ,
Urlaan I'ltlnn la a mn nl mhiix
navta 4an iHilala of lniaral IflHK
a owa Hiaora tba inUnila of IIaiii
'ntM a4 Man Malnilr la ml In in
I ha nltf I'onlraJ Amailin jMirl of
i'pIoii abirh in lbi laiai ilay la
fact tiiriiiiilue Amarli;nUtMl ' Mb !(
lftur1llm ' IMrtflla. alfHRlafa rliih
wnnKW'a fwKrullBH, V Al r , na
tarhn aail bMil Jum lloa
Criatnijai. il Ural a' a lima Itn
. Hiaaa. liiiln lha aanal
rblNK iba Untlb of ih lathmiin in
i Ma rtt f lai(uar Ivla on ISh t'a
1 ritti arajui. a rlt wt gnnm lUr.w tKiura
I ba cra ivnfel ha-- inbati foam anil I
hia" In tba lam yar baiViofuro 'n
viiiiii iih t Rna iiiaaottrv anil iin
inn Iik-Ii ami lha tilan nl Ilia ataai
IkU alnnaatil" wbirh hi nil a lrv i
nn with aiar frnm Ur rhattn.
iiii-t i tin i flnw ii rmira. tow anl 1 1..'
a Tba Panama rainial runnlna
i-niallal flvaa una a rlaai !) "I ! i
nattar ilimitsfc(i iliai baa bwn
m iiih'I li".l ami viia aii nlnnatl
iiiraa.nv ibi d I nl a hi r and llaia l
lutP ll la fllllahul I
Tin i mil .mil anil miial Mill tr 1
hiiI in tinii n( aartlra a H.'t uraaqi
nirt. iniif a iha Hlt ol lha l.raawr
AmJi... wiiii ti luarUar lha talbittna
linn n. Htn in tii'aAn. Tbn royal nalm
ii.iiihii aiiiiea anil flnmiiia btaMia
i viui.-i Muk nMd whitr). furm nu-imr-
.inra of AstarlwH. lilimidy a
um.iMi.1 (ar War urVHiaaU4
Hiirin.vi iiv rrlil auHMUia. AS4.
.. ht-aM (row at? lb lhrw r I
In Miami? . CarrlbanT) nn4 tNrtrk,
n- raeat a bxnrtiaap lo an r
mituiUvrml ona iui nrUat tHtitltt b
iiinti iii uitli mnu a rantttwtnHao I
tiiix ifHHiinit nl rualry nw ci i
i qiiarlafa nu llu aUHil lb rtdllHn !
hi a .mMHy at luRi'aaa. wbila ar
nllai ar awultlajc ortlara
! Slowly but aururaty Atnorloa m
i'hai lwki. a ma-h a I'1
f ih I hrlani .ult at lb bol'
i ar-ath i ib- m "' nitatlao tla
-ii,4 fur tba ol.l faabbMball cnt
I . . . a.. a
rnaa ami ma iirii 'a awnai oa
I raialam at .thin ' I !
Iiifiina ibt'brutniaa aaaa for-
i tba barb ("-rail .bia ttiialn aa
in tniaiaaaa' aiaka manblnil roar
malnaaa al 'til Ihr ial ilb- ' ID
i.ii han laan ami aniiiaii aaam. Uf
li runaoni 'n iiM'li ibalr but lip
'..ma farli aiwl 'h nW ' fba m"I','
Al Ita ) aaawlon i ba laf.aia ,.
Itfirayrui'l i.ian for ib u ,r
aa nf Uiawl far Iba rolnar plan
ana for buildinfji aaul . tpn
war aaar tn -"niplaia ibam ai4 H
fur nooraitaa for '
roara im and I I sf
tt .ah iloa ' b gnrrnr
aolnta a racnlarty tlroaaa ihi. m-
aa rmmmn wff a aowar io mi,.
j a III an t-rin ibarr ir .lo.e '
j Tbraa . laaaa. ol poiit-iiu am
a4iulffa4 In a ilon
' I Imllfn' t, ii bid iiirni i.
la. a aa attaaao ax arori an i a'
uMMo o rl!btrao it aia- o
for whjB aaaort no oa la tai
roapvuoibla Thoaa ara mala' u !
by tba tlala. a ad far ibam ta !' I
at all ilmaa nai loan tbaa unit-half ol
ibn acroMtnoSation of m l "tiMi
t Nnfe-!m)!Krii awMlr tmt'i-m
that la aurb aa aaosao trnwri
frai wbwb ta atalr mar ba rtn
iiuraaS or for waaaa m-i' at i'f
aaa ta I labia Tboao tao, ar main
tain4 bi tin' talo. wkli'b. baoa.a
na ralnibur- Itavlf throiaab (in
lriirt of an-b aint wlo-lbar
lil. hi h.i awaMMt a tMMH--al. n
a-ttnn aaalaai nnvoni. ivh.ii.
' ri'.a ami .iImi.ii iiinii aa If lba
r. rrall 'illi.a in inaara lo lba,b
a'a.i- ; i n " a'th. r ra a. houti4 na ' ''
..ih" )oiira' a J
let ilnan frum 1 1 baok-aaalt i
i kit. Illrhaix I lirlaliua f'aritla i
i awl m aaain wttn iba mMt rttn-l '
tar a4 aboai tin llralai wavn o
bata ra4 I bin t.aautlfiil alary roil
will aura villi rb rMia ' to honor
i fetiatmaa iu rour baarta MS U In
baxf it all iba xf ViMir una Mas J laaftaf aad iitroau
1 l'rr latitat Th-i
Ibalr owa axiiia Tha i oaiiiiiai...i
may mafca iatal nn i . an - i
act rHiaa I
nay . aarabl in art aura
All monar -ilrrM t mi4 t
tlpdrlatMlNVnt of Ilia mhtar. b'
aoariwata for it aa4 ita ' In main
aill be to do nuia pawd art far
.na ItillSMllatalt, and wbott yau baa
rmlanod raailina. aanit k satbt llaaral
rbilatmaa miw ru4ia In iba t'nll
nl ruarltl. An.1 if tba raaainc U
'lava van to ifVVn la lb anba aliit
aa th umi .rfirtu'a. you will havi'
airmiiilaba. a ual' vart of aur
t'tirlatmaa nnil tour maaiat nutlonk
lll aata w in liiii Vfm l)t
hi, man i n rvrrtt tR "
lOHUCH M Heart II 1'ia
I tittfaj rhaillla.
miiiii( Mi'i' l.miuiii' ut M' tllt.
a'allar-UamM Span a I '
HKKVII L.K Taa, U. M
an anlhqalaaik aiatln bald tri
ila plana and maun wprn Hlaruaaaii
lor tba nraanliattoM m tba Ymms
Man rrosrawaira l-l
Tnipirarr rirttM wa narfart
ml witb Aimraio' J t WHaatar. a
lainiorvry wraabluni bail r). M Itord.
tfiniaorary aarraiar)
A tmanilttaa mt avaorntatt tn draft
by-lnua. to baaA(iprrad by t&a m
l(r wnmbaraafD at lb ai mwA-
lug. nl rra ttt taa argBSlaaltan .
will. Uaaattasa, k awilt aarrassaMt'
HMl tMrAfpomtatt aaUar iba law a( i
tho alnta
' hcaotiipitabad will In tha naai (Htnif
br nnlill. Anl I hull Ihv tl
rwHiiiltri ibioaah AMtartra ."
Vrm Malar In lb.- I'm t
X IMtr littwh' Kvt-f tvw
Uaa that w VaVo Ik atofb for yoq!
i)ry ihi) Htnd Kbit nwtl' ilrcaol
--Wt V;lt tkafa nMovl. T.iw n'
a-t; hy H,
Wa Kali ai Hltl t'rlw.
iaiaar, Valb, waats, afclHKlN, Man.
Am0h w-. aHt, Via, unvaUr.
H. Smitis & Sons
Naaa IhajLaA DsMbSlI
; aall jaojpww ;
j COMK
t A ll.l i.mika, . .fca-a t.tll .if I,.... kn.
! rot. ..a h u ,lu,r,,," !rW" ,B thl rh,":,",,n'"
I O'l'H'n .at 1. ml- i our ' Hup oar
. Jltiaku bio inrr Kviwllaut uut ha Ma,
i aalt ukwata Iba aa MHl Ail iut llrawarit
i n T . .. . aia a
I i V " . .1 ' " " haan to tba Ittrlftt , tUroub tb. .
, Hraaa v,. r aim , fMl ,
lUi,M!r. M VAT MAKK'KT, Manlbt. Jwa. Thiiiaaa aarta m bi
t TV. H. Dri-jrr, rrrrlrth , Kmc tmU, fair Ita. ttawtbny. Itu
I ai ui.iii.. ui itv... n. omn Stbarm, tbiouKb b rail to tbu
ruminant antk t Naw Yarb
- 1 Murwli. tba tratulMK arbonla an.l
mftfbrtnl tanrinaa of lb (lulf rat
villi viaktt p
(in liwvlUR tbn faast Sun a tba
ttnutb A mart u llnvr "KanaiM
fmnt OHrrria brtiuKbt i to iW rri
ltonl oh tar Hulit aa tka atwiator ar.
tr Ktunuua Uurbur aa tba aoatb
iMiaat of tha taUad w( JMarsa. hiwori
rl in oarltw nwtlurliM wbaa Uraka
thai Ufraratt broaatt Uiiwv ve. and
lilrniM trom uvtwy kauwH tw nn
i1urt ttrn atintatblng tn lo foHRht far
An mi rntrr I bo nrl at Klniialttu ibr
woiamor'a 0,, witk it tvioat ul
vliAwtirldKtM, Ita mliva of ubl font
witlt iMiri-lioli ami twU ku al tlir
wnttvr a tl!. ami ratm la whlrb
viro luirlinl ihtdr lrauma tlk daau
arnra Iihivv thtdr mark, wbila around
tlvn itivt. onmlHK In It'll right nf
KIhrio UI ami non p ll nd , vorv
llltlti clt . a iiurtluit of wUloli ha biru
rotnilll Tho Wrtlii ulrvtn with tbi-.tr
tnoilorn lmtonmoiiU ar broad and
wr.)I iMtn1. Ua imltlir nrhonl bitUtl
Iiik oi't tin" and at Ita tWfca wcr
niiluuvs) M tttmi all orr th
sorld. CltttiKhaa, ttrk and othri'
Umbllf inlen'Mi ra In ahUnr U
ahuliiK iirmtwa and rimritr. aint
I watii in futurw wlU yon on
)onr I'rtlnllim, l'nH'tJinni;liii;,
Ml- I IhoruilKhlr uttdtrtnnd
tha tiulnaa and will ituamn
1 aatla.'ai-ilMtt. atnl my nork
frltl.u.
L. J. ASHMORE
l'liont? till?
niu voii st.
Gulf Coast
Hardware
Company
Solitto Produce
Frtkh Supply ot
Fruits,
Vegetables,
Butter
And
Eggs
tlio lit oiiu four jvars whtch
'weit aty n Ursti nortlou ot tho
Shell Hardware, Enam
1 and Tin Ware and
Stoves. : : :
Wm. I. Walton
Manager
i If a aaaltartum fun ' naitir
t aa aatlb'nt lor adniiaaiuh liaa a." t
Ibalaaa tha right in i-tii' i njnia . i
abtblni bi utn tani ami !). t.mr
' and paying tb ragular I. a ' f r
board aad iraaintnit
, Altai aiMfh imjMity . imai.i.-r."
I aad aarmuiai lavoatiawnoti ihn .
inlaaloa aila-tn4 and .nribatal
i iba alia ol uloitr No i i
! bad ta niiui un m imn
niunlr uliffl aillat ! nl '
I . harming inn ' rtaa Anjr-u.
I iult ami in tba ullaaa of I aria' .
rid a an altltmt il loit . "
1 faol Tba pon-haar prtr of ib Iin
, waa la H'i
Tb na af i-olonv Xo J ta not '
wttatatv rhaa Tba romatlaaloi
bavins iaformaliaa ibat ib I tiiinn
Mtataa iitiraaaait tba abaadonaaaai
rort CtarS aad that fbat wauld ir...
abty rail iba aroparty la ta a
frtr MtlllaMtlaa aa a baaalial far nw
auMStlaa. baaad. aad jrat baaaa to
watira M Tba nMt'i raamaMatUaa
4m bMb banaaa of loafiaaajt ara uatia
IbaSr affiaa with th t'aitad tfutaa t.i
whtala iba daairad raaaliwj, aad tha
at baa aa mitny atowaala af fit nana
tbrtt a bane oa taara la a raaaaaa'di
aroatiavt for ita alalt on i -m
RttaabM rolnataal ta r .aldat a
ataar alt for rofcany Mo i
ll an alt bout tafias that 'ha
atata am th ram tn tax Ion not ....;i
nrad and daira. bm arw atitr tr
hava. tb baartv cn-tiparatloB aad a
f iba dariora in Wtimoftnti i. a
ubllabmani. walntaaaarw and al
iaaay of thnar rolaalaa for tba r!if
ilaa. of ao many auffafwra'
AimmI Movlrnn I Slial.
iraliar-Hamld 3arlsl I
AN VTtltt. TaMMi. bar r.
Caltad from bla bant at T o lawk
laat alght U a man a hoar Idvntlo
baa aot bran aatabllahad. Wm Parat j
?t yaara old a aaaltby Masd'aa ra
tldlac at Un a tana, aaa found
l ' ! o . lark rrlAay Waarn-
btC. bla bodt irtn lb tha auitar on
&lta atraat It kt hidlnirad a aaH
i laaraaran sat tba a an hmo h a
. iMfrat arraleb aarbat an anr. traai
wMaa only a raw draft af bbMl bad
trltsVW
Th aodj was fHa mi by K I.
1 55arKeaa. a milkman nd tka aalu
waa aariAed nt aak Trai:lioM j
tar atsat. Mrs. lrra asa) tba aollc
atMtdurted n fe4r rar Mr IVrrra. aa
; hta armanra freat baata atonaad alv
wlfa Thar warv awn bla ta ftad nay
t tracti at Mm.
IMPORTED SATSUMA
1, 2, and 3 Yea
Wholesale andnrf
r 1
aaaaaaaaaaaa B IVI
i in
.iri.'. a1 I
a" tlof
Wjth pricas very ret1
'i I Irt'tl Hi -h -lf'
SAIBARA NURSERIES --- V
JaaaMaaMaanaa
I
ALAMO BOTTLED BEER
"THfe BEER AHEAD"
Everything the best-tho very best tlut money can
buy, coupled with modern facilities and the most
skilled labor that accounts for the unapproachable
quality ol ALAMO BOTTLED BEER. j
I AMD OT A D UnVfMTWr P( I
JLUnij 01 Ha DAVEiTYIilU u.
SAN ANTONIO. TEXAS
"aT"
aGMar:
Look! Come in
And See
fla r-mdi-T r-
ta ' r Inn lt i
r. raam ttaia I.
a It Ho - mi mm' It III
loiatixt Ki.Mt h III. iff lu.
fin. hoia hit 7 . i ,.r.
ii in Strra. front Mouth
t ' -mi to of I n ..in i
Kl i ir mt lulu mi il I'
liur.iaJ ftm I Li. a. ii-.
(on kihhI ti.. a a. .
iin .! rtiia tila h lain! in
' ' -I' OI'l l.l I lllijM.I
(..i.! ! ii r -.. r
i il- i. 'i 1 01
m lift
i llllon I'rira twl
.n.au. prl'' ir ar
l ' ' l'l ll
Harmon -Dune;
Land Co.
i
200-207 City National Bank Building. Phone
in most influontial College and It1
secure position for you at hi,,
salary. College owned, opera tedJnd
controlled by bankers and other bus
iness men.
Best Course of Shorthand
abavlutttty svatMtaa tnraaha a hittr aiaaagrai'i'-T out f
yoa la thraa Koataa. fanr aaaaiha. ail oajttta ar anr othrr snrn
tlma by our ayataaj af atbWtiMHd thaa yon aaa tax om t.y taking
aay at aar arataat. Ta raaaaa la atakara: It ta aatt-r to l-arii
aaalar ta wrbta aad awabtr ta rand, airing tha aiudmt nor.- t.uia
fo lanra T twTWus OlwiMlss. Km ita. Piartautna. .
whiclt SHMth aa aaaSh ta a ataaogratibar and aa wnwtt wr ia- aoa
olal atraaa. '
la addrttoa ta axrafHaa la roars fouad in the ordtMry
baatsaMi aaikaxa. w gta a thotaa eourfa af laat ruction o th
ftntn-aatar ataUlaraah. a BUrb? wfedes laraa aat aosfaat.
typanrtttaa tattar an hoar. Tata laat eattras sat taught ta aay ath
ar kaabaau calNaaj ta Soulkwa.
A Real Business Course
rrnaloy artsal ablv ia4h4a la Ufa raam. wkirh raatariaaa
Nath atasa aad daaala atry Hoakkiait, Vauchar Slaaaa. N'h
tbsaal Saahlat taaa4anrr Rraaaan of Pratttra.! Law, paa
naaahtu. Baalaaaa (orr-wpondaara, Arithmatlc aad SaVlhnjf. n
givaa r. atea tiwrah drllla oa Barraagaa AdditbS Marhtar.
mmmj of aar aniai aat inraa la avotafe
The Best College to Attend
(Ten. Ttftlnit Uoln.
I II.. TU I axmA. 1.1 - 1
LAKhttK). 1Vct,. Uar A t-j
Sjaja, waa rtcravM harp uwm ai
ta tliat Oaatmtl 0roatata Tv Iwa.
coiuiuandrr f Iba a raw ot .Vorthortt
MvKo. with hit hradquartara t
MHtornjr. had rvalicnrti, bla rralicna
tktH to tVo tfct itumadUtvly
Th haat rdaaa te hnra aH th alriaaau af actual baalir arar
ttra h) aa a bataoM eaihase. Tha haM b4raaM aanw bar yt toat
laad bUnaat whtah taaw ma ax-amhtai; aaeaaaary ta a aac
eawfai hataaa aaraaw- aad UOa r. why a to a t farthaa than
aaaat laat It ut ton; aad add taaar eaaraaa taatructloa on all attar
aatnUaawa, aa bat tha aaalaaa. arbi adapt, taaat Tb, i, wbr
Kaa daw MBbar talartaa.
ar
Wrtta today tar "daaailiaJae tauUoc it ht fraa
San Antonio Business Collei
307 Alamo Plaza
San Antonio j ii
!1 h 1
4
J rft
3K J. J i
1 77 I
. -.-V r . jm
mm
' A, t
iJauLaSfitaUtafWIlJ
i4 r

xml | txt