OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 24, 1911, Image 7

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE SEVEN

csf
00K.F9I OXXJBTI CM
AKD DAILY XRAU
paoi by!
Advertisements On This Page live Prompt Returns For a Small Investment
f , V
r
1
ng
ltortllnK.
4irt
ibln ckum
ate-
.:rM Ifta
ti IhfcarttaB.
Una XalltH.
rrad!. BjaafT.r ttliboal
rn.'t MU-L i.ri.a r
Na '!hn ent-
iKMAtlva. It.
- ita farri'a4 or
o (boa i, ad
1 " -ir-a bmun wUt
KOW SALE.
Ik raaea. baaaa aa4 tat Af
("..dim liMufcrf (V.
6ft
GLASS
H. Z. BROWNING
219 CHAPARRAL
t-uil tap
A guma r-a.otitt. rata
AvptJ 4t b AHf. ar
ADVHItYISX'H.S- Vb r.t Stat Of
1 : I If j tartb llkU oflrV iclliulted j
. IuMuHIm litr u. iibu la IH...I
Vm rarfca f";ar rft.jitWti,l,t tfcw rxoi;Mi4 adroit
H4 SiMiay Caarlr-N, ibi niy
xs
T ''."1 . 'iir, Oak
i.. ar adrtraaa
Tf IK
U It t
4- a fc t,x ab
r tlt lr4 i. m i.k fall at
tic aurr r thok
t it i'
tawo dij- aapar in lb fcuio nS thr
pmr which eartlr tbf lrKt
MMWl a tfteHto itivnrMnc T1.P
CMrtWKSii ami NarU DaatA
like a ktaakat. raarklaR alt parta ai
ib ttu u ar r Mknattan; it
i tka atr ta ( U adr ta tii
rvU , nm cat twu- rtl
It
in
?4
fO l.K m4 4 fTt tar W MWMlMt. SflWtr
ik to4 uit4lM iMrMM. A.M ! wur Mirln.
r4m f tA. A, Hitik Pr mUi Aviarcn.
'(-ovum. Tw irtj ) Tli 0rtWfw. Hfto, N IV
i$u
, - i Urt f r..,. h.M,t h.,. for.uZMMlllt fern.. rw. I.W
ft.. f '" wdmi mm. ir rtt wm )uri at
i-.mi. hi on tk luivn Mr hMe Mi 4 w w
or ll. HI. r(HiM. tmh, rklr!t
klRtit. tdr vMrr. uraK )rttk,
r4 (twit. J'rtfp i !..
3)Mi. pFW In 1. t MHt I JMj
v k.
L...
FOU "SXUU -A ikipuUtt haw an
lad itMwtl RitiiA HlMtf Ann ilMV
tw th ly, &i thlre boV trmt w M' K1nrl.
1M0 HAXttIN m rrw
llmrtMl Mwt fnwi U F YuVum
jtrwpMty. tnc halt intt m if
KlwlMf. & mil on from Ulwit. 10
tftl my
IS II St
PibV 5 ytr. rr twil
V rata eitttt ili. IVbi Ownrr,
us. nn
AiV) t,ir-
FtlH Al.ie Wtn kr oM t Mltar
() witM from Imkhan, eM-
rli tiy, Tft Will atiU UK4
8Uhr UMiMimh Mi ia r rr 4h vm
l f W! ru4 ht lwi ten nkt nf
p n . , IMrrwtt MM M It KOMI? to Imi) a
Ht- .ii rra BilM :
. ' U. . i4vm mum
!??J itlvt mto H L
! i -;-ii
nit i M'urij (,. , h n itfllr.
lKIHAIIi.C lRurmtniat -In m , kMiaa INw WCnirwInr writ mt 4M
Uk:. Jt
' fii
I ' i tui- liiaK I'uiM- with e ur
H- urn i. Mr H W Mlavton
t rt iiit4 rar4 . ,i
Hill HUNT.
h l KM i, km Ian.- hall TrI
' inirtl irl, Urt4 o hudnmi
Mrr ri further iiif(.rmaiiii tall
ul I liknr Utum lrun IUwr Hat'
a of tma itaKm, Cb4 4 Ma-
i ftta4iMMi ralltlw tar hK
llM pfw"'taa Iuia4 vMh Xv NV
tumal ( t-4Hrativ NHy , hon'l
ioarir Hahia.tMi. D C K U
Utvr. Bt, til Ckpnl Mrnal.
II t Hi
W VTEI Al awav a lMIWHmrtl
Awy Itamr amMWMa it ! tf!
I V tl (
lirarv ua. v mlW aaaitk at Ik
!?( 4M. AIL an f taM, nira In
ovJtirKttoa wif w .iia al rwwam
W flea. a4 MitM-ta hMI lUt nr
jUMMMir Ataa arfi ( ajkm4
atf alt IBil ft MttfA
ttan io mtlw aonth ml I'nl -n.
ai a harMln Traa aa-lalf4
aBw
(ftMfMrrAl atrtxH. ims ami tanMrtv
awl mo n Itostk it)K. 19 Cvm-
ba til IMth nUip h ar Uho, Willi
Wiiaru . Aft t almMlw tm ,
UwiH ft ti RM4 Bapat (MtU M"
atAA. ill . . .. . . - .. ikn l
r""-" ' - " - " .VjitanqllB
J
iuu KKNT--TQ ral UW.at
ehsMim lurihrJ. ihv4t & t'm
wllnir llh tAth. flw In WUt inc
wtti wRfl on ai4 Mmi irltifi
Bt Uri1 fer two. CU at lift man
8t. nr tnr HT. J jjj
VANTWYiortW ehaYramTn bulM
or rttiMkn. two fluini. it4
haiuJ. In tnit eomllllnR, rorbU.
Artaraa Utnnv. Caller.
:ttv
l)H H UN T H ( HiS IN,
FOH HhS't After iw. U rww
raltaEo im IIIhII; w.r frnl.
h fmm Mrwt mr: ronsoti'
able. Tt irHaW jiaritf aihU
iinina AMHf ni $ tf
Pou iSWr 4'uwiu kuu wntfi.
larn and rllj- tr: Wiilr UrIiU in
rr of ho luaUftxr. J it. Thnwi.
iMH lilJU
St't!C!IAt NOtlOli.
-a
uu.Vrmi.
N"olrt lit IImM.
In ftr lUtilAK IU bn allnir-
nf tut' Wiira iir Iliisil
MlUi. MAUV. J. IiITHT.
t A NrFK lnr tar ran w all f
la re tttt tarn Mr tnMa!
llMMtrittflMH,
It n M
1M
funall wrttw Wi
QflrW, Tttti.
0 ItM'IIAMIIl
liAllOit AtiWv- -lr all Ml
tr.lN alt al Sit tHivanl lll. IV
WAfCT TO avrWMW a ramcti tJv4l
tkeuMiirtl rr. all Mdar tv
UtUpM MHntt tor b
4tta A Ca4 tttMio. riHtl si
ta teat Ik rt twm, a rmI priu
nfm la ctiitimttM. ttw iBaM
in RtMHl craa a4 la ll atuaVM
;h ftwrcaa AH4 ratlin vMilFtlV
CLASSIFIEb
Information
Phont
58
j win U jNmr a4 r
It you W9mI4 mIW War Kn
a( nun tatt toll vw m-ih
lira fha far tfcr afl
Want aiU taVnn Ma n,
UMIf. Al fnt lalnuKk ti
malt rKelra proM aitMk
The Caller
and Herald
(IH.U'AHHa KTRMt.
ih CUr HcruW fr
lli-t ikfivi of HoutliVMt Twa,
E. L.CURTIS
111 II IKVXIIU"
yaak raln4ar of paiaitai. to awn mi .! f ikr rri atl4 k.
WAVTRh Hnuwlfwiirr St Jaa I tfcr tiurrkaarr. allk iMIrr! at 1 , tillakl
(or faHtth ( lao Adrfroa (I taj r rmmi Raslty On Tkta trn I illaaiM mlU
14 it tan' it inf. mm of Hlaira lllaar. Tia H'nttil
. f m I ftrlianap tar Imh4 r'kirr htaiM
11X11 Itl&VtWltOOMK , PtH IMMKIIIATK KAl.lt arw ladl Aalnato and iar rkrl. kni
1 I XI tf-v
t '
K iikvi HimltM-i attartara
i MMitlr XI Apfelt ai plain
ir :
RaHla inria raailnK frr.i 4 i tin' prafrr pmwH aaar lrr
rNH ItKNT Tmo turn k4 rvaata, a i l'rii rvawmablr TrraM to ftirlaas Aa4WNa. lk IWt tr ;
'iH Itakt bvuat.Nt. i ;j i 'kaA-Hitt nurrbaani III u ft IO HoaMjr Co ! Wat Trr iVirnu fkrlMl. Tv j
" il St ;ot! It li tf'
r2
Itar hVv or
aytktna la tk
tanliai um
WrH w !
tw ittaH I a
Oaaoait Ioh
Mar ta Cnw-aaay
CO
X
c
Lil us flivri with yoM
Sherman
Concrete Co.
101 Ur(lwfty
I'htiH M7
All wulksKunrautecil
by a $2,500 bond
O
Cf)
r
r
1 i Il oS
PHONE
-For-
6 9 6
IT-HEAT-POWER
Til PEOPLES' LIGHT COMPANY
k? Ntc Cc?jij , Uf Motor Coapic)
REALTY TRANSFERS
Kirlvra
M 1. tartlrw I VVfii' IllWaWo
mMiwmi m Xkatp mhhii. iii
K t 0oa kial tl ta Ufa A I'
Hbb UK I uttM 1 1 l'aal a aU
H.hui i4wnn . ' AifiaiM f Dranil rark, $6n
F KtHb. i i: iim4. ft Arak a4 wlta la J i'
Taaa. toa Want, K I - af awtto ti. BlUi a
rMb4lal9a of Ika Orta!! fMMl
Ut.iil "
l-l aIJt J,4 aMttaa II?, Ilttrtra
a.MlMrVM H Ik Wall
ia.su i-i.
M I Mi Avi ioH Xawftt HRfia
il 1 7 aa.4 It K4Mk' 8liJMi4Jn
l mhIIom a. IM Ntaraa At W UtftaAa
.Naanaa Hitar
New Buick Autos For Sale
i
Z. E. ScoHeld
P. 0. Rox '150 IGOtt Chnpnrral St.
K,3msii!wrtTwwaja?wm
Stoves
Utensils
JOHN JORDT
FURNITURE
Queens arc
IWiTiil V.'it Ift WHMWH
Moor Coverings
, I ' I "B
II l ill I It
'.I... ,
I - Al lull
I I .' t tt 111 I ' J
1 ; if faim lot !
. . Kniiun rr IfiJ I
t ' (' Siallk Ml attr In K II
.irr li" airaa II illa waat mt ,
n i"krri I
vimim I aiaiiiMMl in M H WmH
t i 11 w it 1 1 miUm t ol i
iu t'brtan la.aav
i K l'il.'Mh ia It Kbtalai
nmiii at: n rr ( li4 nm ih l ton,
.m rtiuai) If i '4J '"
K (iilaiirtb to iHUt l.,.Hhr
... i r- ia Pranlaan titn '
t iii n ' Ur t'laraaaa h aa .
liviiUuM ivaiw
Kmbii M rioauiMf m l in Jaa
1.4 f M' iH l Mttaka t
I "' I'lur Ail ill i inn la
'r.iii n)iabi oaattftTailna
I liatia Hrito lo W J
' " l Bill . ! " I PUOT
A4l!tmn iu t'orjiaa bria!
I ....a ' "Will
r mil tn ti Mom I war Mm
i unit l. Mora t Itaaa (l rlll iMlttl
twin to Ort.ua CbrUU. 1 1
M. Knu-liio- Martr ia Ck)atM
. itfnir loi i w-K T Mar Vl a4
i lima la t'arfua ( brtail, ))).
! g a Mvila-a to Jaa P !.
' r inirraat In tf fr 4 ant aM kaa-
.... i fn.il nlMiivratoa & tr1
lirnroll aanuri' ino
lma I' l.xbt lo M
i i ! H 4" arrav f aacrtioa
. iitttaa at lb lrtU ra
I odd
i ia' JhTll
Or par fl5&al
H'uat, 1 1,0
II lVI.ab aud wile lo W J
Maali ftfaj im 17 aa4 I KUj
awbtllrtataa f aaalatk . Hi IMaaau
la kwaa araai. f.at
Tka Kl.lrt TwQl & lt ta. IV
laarn i.ra lata 17. I aal it aval
Vffla& ivUl "ddltWii ta (Uja-
tittklUtj.
HfuUlcb iuaa wt4V i II
. lot a, klH I. rartniai
flWa kartwl a44uuib 4 t'araaa Ckiia-
12
t!8
itAii.iiuAii Tixii: mtu.i
TmivktMftlraM H. II.
Iava for l.ri.u Tina m.
Arrtvt t frwia Uritin, s Q p. in
tit. U It. C M. It. It.
Artltti Fram tb miMli, Tiir. a
QK I nil . a I h2 t1.iTnni:sn;K?i J
nUU I II MU I HI N Alt r). (iw-f. l TaleKan Hi
n hihI Ciitv n. i i iruai iiu aoiiin
ftiWti.J" ,l M "Mil It if m
lAvlTnr Ilia norlli. 8.00 a. tn
ml io it p. m fur Ui mxiiii.
l a w an) 1.8ft a. in
H. A. A J. I'. It. It
l,ri.tt for Ban Antonio. Waoo and
HaurtAH fi0 a. w.
lonli tHt Hail Altimilo, It J
fi. In.
lwia fr rtnn AntftillQ, Vi'aro anJ
(louMnn. T:6fl p. in
Affile fiWit Han Aniflule. Waw and
UaatlaH 8 11 a la
Anita tram Van Antanla, 3 to
ft. tn.
Arrlm from (tan Anionlo, Wxco an4
fTouaLOtu p. in.
THE GUN TE R
SAN ANTONIO, lf if. A, 3 ,j
liUHOPIiAN PLAN '
nnOHoiMun HATES
22S With Hallt $1.50 find UP
lradifiK Mold of the SouthwciiThc Traveleft' HtJiilijuitri
THE GUNTER HOTEL COMPANY
km
I,
San Antonio and Aransas Pass Ry.
HOLIDAY RATES
M Sale
I)
i
1 arr
1
CALL
Return Limit Unur 5th
cme-thini for the round trip to nil Texas
UP POR INTERSTATE POINT RATES
I 'nroufirh vSlecpen U IltHiAton, WtKr, Stl Anlumo
Ik- Sun to Stnrt Hifiht
Use The
. n. uuxer,
Dopet T. Vt
Phone No 57
A
c
I
W. B, Craig
City T. AtL
Phono 221
Carinel Cal CorriDany, Laredo. Tex.
Miners and Shippers o!
Clean Lump Steam and Gas Coal
Also best Domestic CoaL
llat Vl.
I II tfll il
li11llllW
i t ;aan' i Coratia ( a rial
lull i 4a' m lion) Irtatrtn ai-b i
.Wni a a44Hon ta Cra Cbrlatl,
aarab HaaV " lrrrd Millar
"L ? ai rr-a brini; a ar o tb
w ; pmt urr taiaabla waidra-
i ion
rrwd D Uittaraxka aa4 rf ta
Aufaat Vetatarta taa nrtm, bta;
pan mt ta Caaa HHmr trrt rafi-
tlrfrratWM US '
i w, Mtm ae atfa t tl T
vinadr. rr bata fbv lU ri
Mvlioa nr. Onacal! aaatar 1S$
KMwrt V RtKH. to MaatmajiNi f
tatiai. faraa k 3. bbarfc t. Klaa
mt TMik lilia t
Tba KlHw?K Towm A laaarafMifnt
r. to HaarMia H. Xlag all ttul
i.K of Ckaaabarlala larV lylai; MMlltl
Yukkaa) A'taar tiaeUe Tax .
.ttl4fM ,
ilaartatia M Kik to rim U K)
t. Jr at l taat parf f ('kiMl
lata I'arfc. attb of Yak ytitUr,
KtasevMla. frit ioiMfltration.
Cafrt TqwhvUU Cm., tn Mrt I'at
M Hailr?. UM ! kick 1 rlltWt
Ha44 laa , .It
u jv aaaitaea ia pm ii ptamt
Urta f 0 aayf ft Mac n, la Ctttaifkiav
tVaa ctjantatitfa OtOfm CArtfU. f it
B r W Mi fftft H i X iMlav
anaat t faat aff af icrf S a4 I,
1 1 Caaumi wharf ml VtmMtomm
Cum) aatilaa. WaatitxfatbtH,
J A HabartaiN nbi Wits la A K
Yaargia. fc faat aff f lota I m4 I.
Mark It. Oaatrbt WnnH aM Waa!
kaaaa i t tniMiasa. !.
W k KlMr i 1 A kkrtaaa
arraa vf Uuid aiu ol tba Pairtalc (iMv
r Mart jfrj rbrt. f,M
low I V 1'arW Itaart Uaraafl ia ria)l KMtr bM
. blrwk i. ciarMa aadlltaa la Car
aaja Cbrlafl. 1 1 ?
IHp u rbnaUauaaa to faa M
KtalA Jr tat ti btara im. Klacavtlta
CkrlaiM .j,, n aaa
rtuka H Flato Jr wMfc ta 'i'k'
Kaill l.br cu.. la It. btarb in.
Ifiagatilto. Ttn 'I l .aaa
1 H ajataa aa4 vtfa ta J K tVar
ta I an4 t btarfc I lit OacTNttall
44lt ta to 'abaa rUrtati. U.lfca
UUb I. itiil til II. lC f ttW i-l !
Baa L HHMUIt lanwra. !
II. 0. Ifllltlj la h 0 lt.ibr.rwn PKr
I. It flfit) 1 1, MObulBwa. Tt'wta. ItSk '
Jfilm T. llrrtlimnn tj rtjarla liar
laaft, Imi 1 IT. Btoirh II. (tarpaa CkriaM
iJbaah Iwtal addition ta t'aruua rbr.
t. Mat
Pavilion Hotel
ON TH B HAY
KUHOl'UAN FLAN
Alt Oulaii Muawa, Nala 1 tu Vr VT IU1 Maatblr Kata
Flrat't'laM Oafn ia CaHMM-fttta.
BATHING litl Wwi lit. NHM m U CiittMft Yfattrt $
mi to bttaa qpa
i.KM-k '. way viaa
lo I r
.VOTIIK IMtHM TMH l.H0ll
Tb at(aray aaarai af ia ttiut
m Mlsmlwllial rarnnili ultNi an
oaialua HHjifaal Uir ayatata af smil
lar. afbaUaml la tmmr af tbr toitiii
aalih w ilml aiaie It la riaiii-t
that, la ittattiy. till aaairHt ia ' mm
atkar fana af flalMK. a ptietlr
la araMMtrai Hilr lbi ul lUt
atata
Tp I'MlKNl Toittl" Wofif. of
Aaaartaa. ai taatr laat tiot, a
rbtai 'r naaaiavrablr. iliamatinii iv
TEXAS COAST LINE S. S.
FREIGHT FROM GALVESTON 20 HOUM.
Wa Miiiiret Hh all AtUutlo aa4 KHroaaa nw, Kajr Mat
Ina; ii'fil arraigMmn( to Inn-tie tto wmlux caMea ba?(Mv
FOIt RATK8 AND JNfOHMATfOK AI'i'LY TO
ALT. DRYDE 41 CO. Clviton,
or CLYDE PORC, Local Agt.Phoris 34r
Corpui Chrlttl, Txa.
W f atawara H4 l U Maw ma a t . mum. wtlh ,Uj ,..uai if. .1
t t Kaaw l-l latattat Mi tolaj mHtm mt TMMu Warka Mm i
1. 1. a, aiat Ws $i ( 4, riiaa Ml tlaka Tin. WMa.l.erablt.'af tbp IUki
atraaigaa Itna ajflikrt at tlm raUMuat I'nlpraiKin bi wtiiaiim ai
rfnrkaM raaab. tUB. MmwI tae.aaa a4 Wa ritdfar.r;
U M Mra4tttM-rr ta fttrsu K Tafa-f fl(0 ta HaaUad
aaa tata l aa4 It, blK t. MUkmu itarn4Mn tiri lotkr it inanJa.
atfiiMldfi. Ct QUfltU. ll.l trr far ctMtlaxr lo te)il all arc I-!
OtU Kaaha I C. C Hrrhaia arai rlonta la an BHtftorlt itaim ntDMaJ
W Maaaaann. H l-J Utaa Jt C. Ilnba-i w that araaralr. rtial Maiutlaa ani
taaii. Txa, I bit rrtljr ilillawl for thu fmlltf-r!
Hafaa II 0Mer U V 8 RtiraMr.j adrlir ii.l iriforrthtlim of Ui 1
. . . a ,a.a ' ... . .... I
"FRISCO LINES"
ST. LOUIS, BROWNSVILLE & MEXICO R'Y,
Tan haurs to Houatan Tlirtugh 3kMiNir 3rvitHi
HolUay r-trMion tlckHi on le for all bolnta la tciaa, lh. ISat to
fiti. inr(unr. aImj lit 3Ut an) Jon rvtuxit liaH Jan. fith.
Tha Gulf Caaat frcUI
Ta New Orlaaiui
TKa Hwtihr
Ta St. Lauia, Kiimm City
ami Cltleag
tail I aiuf 7, bloflt SC. Calallrn. Tea
At. II 160
Jai A. MM d6 vit to tSmm
rkrtnlt lMdaKdtit iMbaol f)ltfl.
tata l to 1. ifmiatitK Mm D. Mnrlk
a t tlio mn of adillttorial HKlkla-
Uvft ffr the ro5rrvUMii of iifr inl
Hlnb. j
Tlx. kuMttit UuHt-H in rlaittfrUil.ll
Mm b?n anutaallr erilr ililn tmr i
I
TJic lralb makf rtlrrt rounrkHi fw all aiflatf ia ,ib 'rt.
C. 0. WILLIAMS, At J. W. JACQaM&fcy T, At!
Pfvena 484 ar 0. u Tim 469
Kraadway adJIllon iw uortf kiiumi, all fliHc of labor bln Wfll em
IVteV i ptayed at rmuifinrwlT(r Tr
Prat HolrUi.l (foi'P" Obrlall ln- ttt nf llrlnn htn inttftttmi watitr-flK-ndpnl
fit(oi rflilrirt lot I to' )r. hut tm hbfc bern tlttla wtn.
V irtrtukivtv bVwfc 9P. Itttxh iKf1on plaint on thv part of Ihp Ulmfln;
of Cerfttft Chrl4l i alaaiwi for the rfon that wajtw
Mirnn T Vt to Jolai MHifh.; hn' 1iifriiMM! In prrtKir!inu
li-'rjtr sw l-lofW i I kftmn i
BaWEBl
T AFT CREAMERY DAIRY
Jerajey Cowl
Hitms afrfl Mulis fir Sill Tift, This
br
,t
HMa.
it f, o Sat to t'ni Uim fir nt) fl 18 ot W 1 3 wf BK 1 4 SaVwrlVc tor tk tfaitar

xml | txt