OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, December 24, 1911, Image 8

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1911-12-24/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE EIGHT

1
BISHOP BOOSTERS
A Business
ESS
TOE
ENJOY BANQUET
K4!
l. m
V WAGO.TCKAS s
or xnmiiif mii.vu rm 1
Vtf1ul HV.TTTI 1
!
r-anatanania aam
THE HIGH. SRa"
Th Tunn .Vow Mm IMpmI Wmn
)IIr trlt MkIii, ('wimhiI UtilU
anl Older li6iiir?Miir.it.
r JiMkB M In ihr ?"
if". IMM atrBj lb HeB fcn-uf
1?
Jiff ,.-tA
.t...,v FOR HI8H 6RAD.
iJMIUH If lit I tltt
FOR YOU
iwm iri im it I
twl t it Ml I
BOOKKEEPING V
PY fM U0KT , COKPUB CHRIITI CALLER AMD DAILY IfXXALD r.--.--.-.,r.-.y-!
I lBWBWBBWBWaaBMBl
til
fin
111
S3.& V i
!li 1
t
1.1
Christmas Greetings
TO OVR PATRONS FROM THE
Model Shoe Store
J ft oalatJoa tv lufWrfl fur
jlfea awr ktMi (hr tbtttiB
lltltjffir IWI. in oiwimi.
(mmI awett awtar Mr M:k
ffta-ia to aH a of lli-h.,,.
tH to Mil a i grouik anaj b..i,
49Wtm Hm:m of tb ,.la- l.itr
lkW" la nu O0- in lli n jr arm
e rm bo, a .a ih ).;( iM
afli4 falan d. ii a-f wuraa i
rtbjrp I .. irii ib iu
Finest Candies, 15c to 30c per pound.
I'ruits of All Kinds.
Ntts for Christmas Stockings
in a varied assortment.
Qlympia Confectionery
A
4t
Improved Farm nd Ranch Ind in Nueces San Patricio and Refugio Counties.
S. O. Borden,
Lyric theatre Bulking.-
X
IN THE CHURCHES TODAY
W am ur row n ! i.. -mr of tfcr
fmrW- aarti iituiral w(liMi In
Mr a-. . a.i'H '.ulrt
S ilt MM lii, .ir rdMinC lu
rtM iimiina in iar. acroa.Ba
I MItO ! mnrr ira lr (MM
KlJ Hfa tt hui a TtMT
eo ttk Month iumt lu lam(
t4JJLfcUi,y, ami tilt bat uugh
Uh itk uii i -ali I hair rp-
' -'Om 'it tilt tU ! iMira In
Jpllwwt'Bi iif anv lounirv la ifcr
fiM Ikftl nanr uf . mvaaior tttt
(I mora ihta ik ran rMw H
lWr vtNla. ib hr moutk
( mat) tlH arm pay mam uu ibli
hM M arry than ihruti lr frat
rMr Aa a raanll. nln lain a an
ra)unirjr. libul iu. and ih
bjI n kRawlvdao if amial Bdlii..i.
lk) biiiw lBi.ri.iBhl illaaann-l
if taw 4o am n h iu mr Rrat i r
yar Bl lka ham lntwat4 I
"I bUr "if claim Ilia l r-
w mo u -iu naif n r n agr 'ii
tka llill4 IH" MI fotiuilail t r Hlalxi,
flitrn 6t iltlir tllia liary. In4laaa Hf in ili h
Wwllt by lilg curiMtrBtlont hl U .f
Sf RM la h iMal4rrl
Lois in Corpus Beach Hotel Addition
2 Specially Attractive Lots 05x100
SIDNEY ALLEN,
Room 5 Corpus Christ! National Brink Dldg.
i
U !
ax i
ll.
' frl
b ib Rtakuf kfr-l ai a
KlM4rartn 'rar'i
j (lyataf I'fttti OUtr
( t. 1 1 ifit i .i
Htani'hmt I'mimi-. Mi' ) .
ri KnirtH
( Turn With !. m I':m.U
Crmnlwrry MaMirx
Hal Mam '! . . i,.l I'lihlaa
("lull :al
IM -rlif' ami l't!m
Htiallt Tra lb-nn
Aftar liinntr Hie.
rs
l i i l llbbl'
M N V . ( 't Iiibii'
la:. -tir
n i-.i I . - He
i ii i a I tin r In '
f !') Ml I 'Oil
1 I ' t 'I.. . M- M, 1
, - I I,. I. !' '" i
' " " J
' , .-ft i k'
i',. ' I
COMING AND GOING
hi on
H.i
'nNfi-JAMES BOUT' '
o:itSilnil lltttOn I'uhiiImmI t'Mlrnim uf
it ..... y
III'. .'im
If
liir Oi.ukrn( InwOfianlKltl. khiI.iCj.
he rntiiH n rt with tliu' (I)Iiik xuluiai
lnio uiiMtWit lAu'wImt Hc stMV of
ltC
KAmiil I AIK SUM-
( llMllll lf I III' 1 MMfil hllllliMl.
Ikf laJliiiiiK fnlit" will Ini ra
Iwih. l
HMinlny. ;i.iu , tt IUM Cwcj'
Hiimlim. ii a. w . if rK mr aair
mt Wi rotfl milt toMirrrrtwMilitlit
H ktMM)' )mt iiiif uf Aii niont i it
w lltoai JniuiM ii'v'1 'wJ'i'Mf
iiiiiiihIII 'uilfffV h riHellrnfAf
llllW u'rnvllliilt iimll-llui hl'iili III till
! Mn tho liunt wji'iii Tinii LomkI
tub IWHruviti of lyowir '"".fouiJUloi Ak fur Muift, lit mmul
"iionrlyHMl (OurnfHtoui foil J rrimr'iu' nou.r m-i-ii "lilut tnUfttr
Hllll iHhtlAi.Uli Will lift relliOiilUiirrtil.'ahaiaVP
' t'lillixl ( liMlilli't WnrkliiK III
Cmiimv
t. ..
lilnijH, I v "iniii uifi uif HiriniHHiii
. . f , ,I,V 'III "I . ll
itrnrNuiwl tnt
(jlMI
naiiiti-
all t J JjJU
Him la miHiriati in mi iii nun mummi , . t .
..V. . . ..... . i, . i from i nutria iiiatilAiltiU anuruii. .
) U liml lttfl'tfJlWll. HMf
tnun4itN ifiMiMi biij. iji)itii4
t M, Tin' mlitHiKhi tin win ho-
HuhIh niiki hh iha
l'r4l(l'in; r,HWJIl. AM'
I lit I til l Ullnimiur! MIiuimw
wr " V' ",r f-i wT k '
(ho i iuiiii lW"LhM- -rv mWV"
I' il K HVltf it M lit' ttl'
tl ' 11 ! I lla ahiti ikiU rviBiaAiH
Tl.Z"l J' M t.arh. i, traiaa MM.
f ri Vr1riHrBl tatrx Ha
union ii'im i :i.w hi in'iitiiiif
rnili'l)
iinu
i ...1.... ill. . T1 . . 1 . . i . . i r.l...... . . .. ...
liiiieni iiniii-iniHii i iihiwii t iVpl
iii- MalHhiv llnntiki
miii ih iKHaiiyni nniiauf!
VfH Mva MHrt. K
lff NfHto, bm aml mtr avl
HIM uirr tlt,irti rt ar rawtwi ate
lka U kii Ma of tlw kasi at
iai r ret da maif Ihrwck mar
tfaja tm ba fMiHl In Ihte ihi mt
ffia tai Man mar liy ikla itma
kOtta rn Hkvp iMia of nwr air
yMt I think tkni Bui nit wk ka
lClBla4 flktr will aro liaatri
Wllk tlia irtitan tkkl II i
at k mini up dair in. in
lillril Nfai Bin) iHiiuiallii
iimlilrmi
' Tkn lllki i'iiimi,i',ial 'luh
Wttlrk fcaa tiwri iiianU4 f.ir ih
imri'Oaa of nturi fttarf rlr naltltiK
in An
i 'i iil fam'li
ill. rll fu a
1 in t i mil .
Ki'O ii ii' i
i Minn b In i .
U '
irreUli'iio
im mmtth ii
In ihfc clly. nun Homo-:
IIWlUZ III tin. rm t ItllO
w " ' - f :m
Tam ifBii. aor fHll oor .UwH
-ho HtkMllorrovv nllt ifl uo.
jlJ.'Hola,,Pf'xi4llii! Iii wwiry
hyfW-l.(.llK VMIH'.l
till WaHuri now tlin to
U MIVHIH Of imiD'
VSimm hw tlUrf.K fAllllflllly
tt. -Mr
v ; TV ' tt fe'
jlK'U Hive To
1 1
lirolliuliiurliw fur tlia imiiIm
yinl Uiiuorrow iiIkMI Imfa nut JH
l'(ii ilnniilloly iloflilrtl uiMiujf hut u
In w ff tirl Hint tin')' Mill ltfjlllirnl
m t 't
l)AMA(il.l) HY 1 1 AMI N
w
('nlliulld Ititiiin SmmhI ihy l'moiit
WurU uf I'lrt'iiP'
t'lrt'ii.
f
"tlltll a
nrnl mlillKfa v( ihr ojimwtltv lunJflfiMiMlK'luH ilVjyhai' , JUalntr fnuli Ikf adnia in Ur founil in
irtil vl tintilv tniHirla 11 V 41HtJfcni UMI' 1 llt.k'Uittl 'rltliar. la iroUn a in riii'
Tfit aihtflRii ttirlln ruwuiii'ln it
ttiu aiiin will imilTiiiio tlvuli llfif Ulnria Hi tx
nront m onk. or it inv miiti U(..riuauinM. iiuhi
Mil. ...I 'I'fc.. ....MT?f ..l..l. 11. u
All I Wli COMlllJC ilowit Urn
nlwi (miy I mw a .Iru
whkH rtaii thU wny
VOf'M. HAVM TO lltinilV.
Tb kh yr li?tioHtrx iitlmt.
h1 rlnkt. K .tMl( not look
HuKr'"A Krlkl."
Vn!Mi HAVIi T lll'llllVi
l ltv It tlfiHe Vy Tlic IVm
Kjhh Vr .AhiI la cowparu
u.lth vf ry wt
m, VOiVLIi MAVK TO lll'llUV,
1
the
PARAGON
PRESS
full amoiinl l kiiourixl. 'lhi
vo.iiiiiiH0i''ibt wfjktxl lui
mil Im lu I tin tiali .fhU Aaak
ruitiytUtrii l vuifltiiOl iit V II Mull.
K.ru.jPyh. w Hi MiiiniK, u u
Sfotl, VV II Urtlmwooil. K ,C tloVji.
Joanii lllrsi'li IdWnril It. UloUorR.
J-Tmt Itotiort. J uli i i Mcult anil V. It.
0lmnn.
t)urth Uti uot to iIiim ITttahlottt
Tim I'MliiiHc imrlnhliOMia. ai'Uu'i '"'" 'is ' tm ui
r.ip ..f Viii.ii.i.i.. wlii.i ivi..'!.n i Irotmrn uf ttiii I'iiIIihI rtmrilloB nail
nlkht t'lmrJUi
aw
Origin lai.Mil'Ouji
W TK aVaV
?r- Sit.
uh Hin TU
r.vrupr of AMtt'HHtt' Mill Taii)iua
njreoli. mui lnilly ilnniNittM jviIchIbt
aflontuoii. ali)iit a ai, by tint, oauik
ci Id ii lUfeotlMt flue.
Tim houut. whloli H lMinlor
i.tiieluru. iK'ciuilril Uy Huv. J. C
Julli'tt uml ltnv. Jimn CniuIc. Tlitt
tlnmca ami noVi wcrn tiVn UaylnB
from tltii roof by noMiral mm iiailn
tiy. ami an alarm a luxltly yirunl
la.
Thr llro i)tiar(numt tonignJiH
trouiitty ami miuo of tlir flnt ill A
llchtlliK itVcr nltiuoil lu Corpus wu
i'ii. Tin nrmen within a few mo
twtnte liSil two Ultra of liojujijjltu
on thti Htruturo ami nllhln tUton
minute alter thu alarm viatwUuiiit
.In. hail tbo fUmna utulur eiitufl.
mitlim' a ttlan of aiimiMlen tor th
utRanUntlon itiirttia ttm )"r lit
A UMIUli IIIM'ltl.MI.VATHI.S.
Tim Alamo a lloim f ruiilriitlnn for
'atn.ni;i' at S4i Antonio.
tanllrr-IUraM ttitoafal.)
8AN ANTONMO. 1.. Ot-e.
That a tfirtntn autiimnlili wnwu
i 1iiiiomi' 0 Urn yaTMMA of
i-tittor In Uh1 Almua, l bIaimi
flt foUl) Ik a irittlnlB( iHdli kjr a
numtirr of auto tlrr ot thla eitr
In a communUallun rtU lo Uoermr
OotottJJl.
Tbl fiimuitmiaatiAn m to
l t Sflveranr fiMlotn a iurrrica
ul a mi mil tt u aiitniuohllki ilrtra
on ihp ai1rlp of llmir atturttti) Tr-ty
uiiti .i... ...... .. .... i. .. . . .......
lot, I partly rvrc4 by lnkurnr. ! !,U!;lr stf Jn lh Aul?
' . that when olihl tiir nnlar hn rrinlv
Ciir'.tiuiti !ir
I Herrt"' u i so
PrutitMleimi, Slup.
lltlrult, lloidlvv M h OlaU
Wiiuchtw of Won
Ciihhiiu Bervt Statnur
Antkdw. "t(alttttiilMk t'korua if now I
M.mitaUi. llBN4li
tal 'ni9ilo Wltttifti
annetiM. lIuntHlictiMi PaaiUal.
. 1iMl
OlArtfl-tn 014 rktti
N'whi' DlwHtAi ilrsfarlAiU
liewaaJoitat. lki ih l4 TidlniJ f
OrftR INMtllHl, -irtalMMn Xktb
iia IB Ilia loan itf taliiMnt Tke
j btoki am Bl l hair rrraat UaBM l fnt
il'lnlniK n4lraaa n iUmet
a Ku'ur of HklHi ' ?
Muop
r Tkn VaHi f a I'okMnrrPlBl I'luli
la It. UMBtal
xVhBit Wn laetTBrhi ' Rotwrt
U 1111
jj, I of a l'oinmri-ia) 1'luh
iain... IViaalhfll
ill.
Iliah.ii (run.
'oi a tirl.il l.iituiri.
i''BIO
Mr- V . tun hi
of tularin I aii iii
akori tl'M
W r: j i i
lialla- ,
unfit a: 1 ii ..t I.
l tit ii. i
ion i- i hi- um
O'Hi-i uf I . I
Mi .' tin Mr
hurti nfi l tlic ' I ' tin
i a ut Hi. T Ha' "ti
I'ln ia inline Vi if. iliii. afl.riii'...
it IIiihi in 4iit i ititmai iiii
kin tlMtllllr-r Ml ,ll'
Mr ami Mr M w Hrka'- ami
awlli It aw fli i mmiituc fur a
rial rtaia it'll in H4 Antonl.'
Mr an. I lira M It. kai Ifti i -
lirfila lor KlitRi'tllr tor a ihun timi
wilk Mr ami Mr. II N MUWr
I lirora I' lllviinn uf The I'at.' i
loaaa itila tuoinina lor Haajwln. In
. imb rhrialma wlif :m ir.i
O V VlllaahH Iffl IBM niKfal fur
rorl et b. I.. awl ihr hulsj
wiiU kla oafnau H. rtiurn
Tii"ilo
Arlhur Ki'i r. i I an ..I Hm
wn In iha Iii Mr ttm r.-
. SI A
t- -t l
IU i It i
Mf' An
lll.ln ' '
tiiafftaiii
Mr Hi in.
' aar Kaituli n
jvr tltM '
r- tl.rt ii'
. ny ill In bi
' ill
Mi mi M
alltHal Mi an t
Iio hai p i in .i
H raa)By Mi
ha '
i .
.' UK
H.
. . ,1
l .Ml I.l ' M
arm i .( li, ( '
lil !' 'l'.1
oth.'i Mi- 1
I i
lir
f
I
'
W
it uml .In ...i'l
iViMiir Hi. t..t i.
't'T Sail ll..r
1
I an
I Mm
!talmU
I i
ni- ii an .fiiolf lor !H- rtuiiin Vt
I ,!!
(Ml
Ulil
.ul
. i ti-i al v
'I VSs till OI T1.IM l
I IfelM llllll.r ViijalH'K Mill Itr
latnl
' ,t la'rl
1. 1. in.. . "(
i mil I
mi I Ik i.
ht i -i
I : I ! I . 'l
I '!.
.1.
I
I"
ill I ii
all.. .,
t'o.iril ii iliiwl
Criarttv- li I'ntii
! Irtl lodui
ul
I I .1 i i
nama. Mih' Ham.'
Tbr imilif 'i. n 0f i,, k
t'UHHlna a i.ntil I'kriiMtioaf ilaii
trip.. ,iai- in thr riioiiiti n iin
oiiiin. r. i 'i .in 'hi , .,lnk-
M "' I ' I Ill K'l l 4 I
i Mai I n r i .li narir n' tn i ' ' .
r
Hniitl
Our srota arv all 'ra
b iv n rut
kark 1411 1
Tho tor on tho houio ftiitount
to atirolmaiely 500 ami tt tho u
LATE MARKET REPORT
that when mlithimera cntr hp freely
Clruulatea amoni: them ami "hoaata"
(the nonrero'i anion ami ittatrlhutna
(Clrcitlat anil other aitvtMtlnlnit mat
Iter, ami that they ur nut puritttiiMt
i
I Mv Tha AauiiMatnil lrrl In Mttltoll In thu A la Inn an.l aro vmiulr.
vmi' niii.L'ivu ill .rv.ii..
llf.li s.i.ti. ' w
cxobBv)i rloneil oilay.
Si'tnl l'lirllin !rrirv,
(Htrtiua chrtttt tNMMBMMaar No It
KnlxhU lvaMr. will wtvi at ikelr
ftlmii a WIIMahm iri CkHatakka
M)nnit at two n r k kara. far
rurtalMiaa avkaaataBWa- All KateW
TeMUir' trirapkui ika aorta
oIitib thla awvitMiu Alt Mr
Kktebta kitkMnHiMl tt i'WMMt-1
dory art? oifMKt4 M k yrmBiit Aaj
full wnirtrm AN MaJtiac ,SJr
Knltau In fk rtty are eHii 4
r
IVntrwl, riiiUtlau Tnlnf ntmliv
AU mrvkivi wtu be Mil at
vutionjt.,1 q Keen vleht foot .UMatit- Tlmy j uhrtaUan Tabernae toJsy Ul
tim-atmn urn nuni ot any one tontern te.iinii.t s ti m rrtMobtm jit
tHy TheAocate4 I'im.)
KANSAS CtTY, t 38,Cattle
alaady: eiftort Mktn JS.Qllilj .T5;
hea 5 hvrn hravy ).tMrK.3aU'
Maw ta
Hate y & any et taa- Tall
yaealHB Hau tirediictsT It il,
way? rVtaa a trUt erder wiU )or
aVarima be fviae4 aa ether,
1 1 n m
to ue the Alamo for ailTortlUt tntr
tof am) nolKltlQK iuns0H.
Hey fUrtluiimko Vlt.
rHy The Aoclateit iirt.)
RAN JUAN DKl. SVMi. NUwraaoa.
lKe. 53. ,V heavy earthqiuV. maa
etrleeisl here lhl ttfternoon. The
ubiflV la ttl to he the ulrougent felt
U ywir. TW eteut of Uw UUturb
owfl nott Vnnvtn. There. In ) te'
lrt iif iliuimje 0 far
tt:60 a. in. noil 7'J p at Oiriatfan
rStileatir at i t p. ro SUarRa tc
tho elty ar eii;ily Invttad
tnlwuak lteeoriitit, f
The AaadcUtuSl Vina I '
NBW YORK. D. :JfVn ejft-i
quae of motjeratff pirHrtlou waa'
reeordeil tbWtafterrtpon Jjy tbn ejj-
niosriphot lb. Korahatrf,,lttlverltjs.
Ni rtlaie of th illilai!? of tbi
HUae from the rth waa plce
The Gugenheim-Cohn Co.
Wish all their Friends and Patrons a Merr
Xmas, and a very Happy New Year, thanking
them for their liberal patronage and trusting
lo merit a continuance of the same in the
future. -:- -:- -:-
CORPUS CHRIST!,
TEXAS s
GUGENHEIM-COHN CO.
i I
1
J
!
fi
I
7
Ait (-lft!M.
BiSBllHMaJBffllH

xml | txt