OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 02, 1912, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
m
THE CAU Eft GUARANTEES TVICE THE LEGITIMATE CIRCULATION OF ANY DAILY PAPER IN NUECES COUNTY
II I I I PIJ
5' f
AND DAILY HERALD
T.
OORl'S HHKISTI TEXAS WKTINEIPAY OCTOBBRi, 101
Hunan m
EXAMINATION OF
N. I SPORTSMAN
WAS KILLED IN
1EX1CAN CONSOl. IT11E BALKANS ON "
AND P. ROBERTS THE EVE OF WAR
WERE ARRESTEE SITUATION TENSE
OPtnATtD ON COHHDTt.
t
l
TALESMEN BEGUN
DYNAMITE CASES
1 ,
l ilt
tt I
N III
AUTO ACCIDENT
f
f
4
i
1
3,
1
i
a. TRIAL POJ At
NSPIHACV.
mcn C'n rmge rTAi
in 'tmf
mm. interest is sra hakikg jo miles m m
LYKN TESTIFIE
I
t XV A
Ui . . i
A I' . UrtlJ'r 0
i Ji , Ma
I Ar.c litlt fctti at Macilaaa At
' 0. .f -VV. Mai, I'.
U . Afci-aatt
5 utiroi
II HWLOSiUAMUfl SEARCHED HOTEL FOR REBEL ! TURKEY IS HOW IN TROUBLE
OE EXPENDITURES -
on Ittowa Miitf wyl Cut' raa May Ann 6w- Italy li A
Tip Ma
Cft, l.l ""
I ' 1 I I
Ml I
(MM ft N
tu ri fM( fmuit
IfciHlliiiiimi
f rio M hu If
tint it ntm, unit n . ,
f ! 1 tut III t . It
-lur ' ln-ii ii, j ,i
ml fllluUli'll i I . i
! l t'lllll". .it I
Sh i .. .
! V Ivf It'' . i i I 7r i
t
w inn
i -
!
, I I.
Ill
I
The Corpus Christi National Bank
m of mwm is wt
vt. t t l.l .
'
Ml IK.
Cmr..e rH.A It WM
III!
1)11 .
1 I .
.ill t
111
W VHII S
1 1 n i
i I ' t
Kin 1 1-1
XPERT MILL WORK
Wt fir prepared to viite all cfnaaus of mill
work 0Xpvdit uuiiv iisd conoimcuilv. Sar fix
tttr sMictt!lv. Cilcrrr; i'i c " i)?sig.irt to
givy Itatinji sAtbftrtir). us nuke yu an
estimate.
SID
BURY LU
l-n.'Clgy
MSEB CO.
.)..!,
I.' I
till
ARCEITECfS
i l ink f'.i'il ' i,
I'll! I PS
First State Bank
A guaranty Hiud Ban!;. Intact
Paid on Time Dtposits.
H 1 1 . 1 '
ipt'
It
COKSERV'ATKIHISTS HOLD
HBEfHIG IN IKDUUMPOUS
f I-
?! l I I l ' t I
' iM 'tv ' )i
. I. ,.l ..f i
. I tut I ' J ' Wl'i , i
I It. .!. I..,- .
I 1.1 l)l II
,.,1 . .1 h- I .
ui !
.'.ik.
lit- . ,,f
,.i .
Illttllll 1)1 ll"l
III M A
.ri.l nl if
. . i 1 1.. ii .
I. n i. , ... il ii, if.-
, i ,i i,.i i i
ii. i i it i .. . it ..i
i ml i '. ,, . ,l . Minn i i
V.. m . f i'linji f rin. !
ii v in. t ii iiM M ..ill. hi Vn
hi. i, .1 !(, f. t MM i ,i I
i!i .IU
i i 1 1 i
i ,il
fir, i '.-li .
i l.ll.i
i . m i
nil .1
'II I H
ABSTRACT
1
41 t'
itri.
ail i
The Corpus Beach Hotel Addition
and the Corpus Betch North Addition
ffcr super1
an a losH
lormatiort r
which prup
jurvhi5. i
.t r
,1 h,
pncr t'.'i ter ns 'it
h, (,,.'n I
Mi
iinn . . i-tun
n-iii, iiV'-m h-i
I n.if . .l.l l.iii-.IIWi-,
t ,i l . i- ! l.l nllWi1
I
!', lull '! ' V mil5' ' lli lll'l
ur li !-- N.'iWiivil I!'iii.i " i
" I lli Hltllll i.l w.n r- II
i. .1 , itiir lur htiitiMti nit 1 1, if u
f 'Mfl III! jf m I ' ll.li; t . -. I
itw i n ii 1 1. limn mi
iIipuhiih WnKtiim Wiiwm 4mi'
i'i finliti i-,i! ii iiiiliila', " l '.-
!i I In .till Ulli-M K.f,.;. II,.
t - r . .. i,i.ili fr.rti.,Mi rtii
hi' ii ni ui 'in i-i.ii,.iii r
' i . i'ii. .r in ii u . , w w ; .
...lit- lift )!(. MrltlllMil. ...l-
m'ii , !
!t, ,.1.1' i.. ' in ,i t . .f ii, . l
i n r l i.,i, f Hiiinit nl. t , j
i '-"mi will il . I pi i i i I f .i
la i.ti.t . t i- uiii.r4l . Ii'l .'I,,
i ' .11 1. rniliiwiri i a irf Hi i ir.mlrs CltlU1
ttll U)l.-.t Ifli r tl tr.-, Kllm
inn 1ii thr ir.iii - ' lull t.r i'n hi i
Ii'l I . , r I mliil 'In. m"iitil'M ! i'
r-4it,in nf Mtrt nullimal prkt In
rim i iiuii nit. i..i i
1. I'M.. III! tin. iiOHIMW Will v 111
ffni.il mill '' ii. i i.i ii (, ,r.. m 1 1 i
'lit .iiilt.it! if i i.i 1 1. .ii.i I ji.uit iHat
l,l U,. mi). ';, I MMlll.'ll I V
..f Kni!...-Wv
1 1 . ' i ... I H it
i In.-1 it. i li. ..!
ir,IMi'H. Iiill ml ililnt
I r..nv: in., ii, wti
'. Ulllflt, .IIHlllll' f
it ,i -I i-M'm'iiPii ilwf
i . Hi . i tl PVtul. t I VII
n lr ( I II I I I M. '
Ml ' I I , l .1,
, ili i i ! i " . I1l . m. t
till. I.I I.. Ii. I
I i I,, (In in. i ii ih il 'i
" I-nl ! 1 ui' It "i i Iminr"
ii. ili J.ihn Ii t. hMitMl, (
'ii, ro ..miaul till iiiHint nliiB III
i(ii ti I f tf n t l"lltnin taw
I' .mj tli.ii h tUuuirlir no '..4.1 iHrtifXI
I mi mm, 11 ii Ivlrrt.im In Al' h
I.,, I I ..i Mi ft ihn .ili .H.'H i luiMNl
I S tin ,.Hu!tlil h lllri niltln 'i
luiMn-m ll .Irfii iirr )n in il It
m tnf tUmnliir . n lit. unit
'tn iriimn) ii. iHil.li ni it .- f , i! i
i! itti-l I l tin in mi nit nf ' iitinrldtitK
' li nn n ii.l Hitte ti-r li -i
j ,.,!.) i.i,l...r' nii.l Mini It- ntvmt !
I nl it" i inli nll1 In until ilu ,lH'
' Mi. II. . i4ll.li. n ii n irtM'
I, ' I I. ',1 I .U'lll.llli ! ' II.KIH. M
iii Hi.. M' li ilil'i il' l'i.tiHN
' .ml iiii Ii i.il nf I'm i.iii,inla lilt
I i ii44 mi ;
I . f II M niliKf lr'u iii nf hv tm-
I 111. ! III! I, lll'.ll.l .HI'll. ,1 II I' IMHII"1
I...I I. li. . II., ,,v. mil ll.lM.Wlt
i an i In ii' lU tV 44 In iHr
i. it , i . .. ,1 i i linn i .niimii tii
o i.. ', I. i i. i 'i'i nt ' ui I'lv fsn ai
tn...ill.. IHtU'Mi . II ...... -II a r
.. Ii.lllill. Hi h atvlnNliRI In i"i i AD''
altt h 1 1. in iliiilml ilito ii ji ad
DllltllK I'ii! I- in BlnoH I '1 niKl
if ih miiNM Hiit Wi carrt ivnitayl
.inin fur Hi.'i In lHi pHmafl-
Tin. i .inMisniiiiwa -f tjtv Vt ?Vr
una alU'Wii la Ml" l HT.tMi
fr-'rMfit. A
.
' I ,Hi ,i if
.f a, m i 1 1 l IH
Mill - ! ,v , I . I i fit
hti ii kli-ii. i . v, i i .
irv iMmI UMlai h lh .im
MmrMin Tfct altoM ISaa .-ana
yna '. ilPHMtnt
1'ha af'l if lh !' I i-'j
.ilMla-i h I imiI HMI. mil MriLiiP
rH aa- li 4mtl r-inf-fi rl i
lilnni 'f l mMihI Umi." ii ii'i
In ii i,i A t in ii. i Mm ...
I"llitu . Ii ,i. -li ..f l' l 111
I'nwrll M-ilwrta. M"f .- . W. n
ins r. n, l, , 'n i,l fo'ii . ft 'i via f
Ik f'liilli i'vir i-ri- nti i.
! I 11 V ilHnili m .. 4 ..in. I ,'.l
'" J lM-i1lil Hnriilrtf fuilrl 1
Mlra. Tha ati. I.- ' v
m at aaif hl a fc. ir. w.i In ,
AMMrt-tr-Mt an1 Mftii - r
Man. iHttratiHl rr uad tf tt
i n-.itaf iii NlmiV' frtnii w.
wTf aMMMlV J'MiiHi HMuar a au
VmI i'i N IUMua tmn
itwrfHtrOMli HMrvMl thai Ate -hfital wm
nl ri artttmul warraM IS.
rilnl anil At wm aMUi...il ai Ih
tr.iHwi
A fi a4 ha tHHHi mi iMwavii aallllart
a -lvll aiilMni-illaa Uia th rianaal
fiit Kanitii r tm riitaml lat tiir mitili
a'tihufUlx nfr. au TfcaTa ta
Hln. Iian Ih ftr.tt.tic lMMHM- uf lha
rniiaii w wtti. ifiaitp har
AK AMERICAN HEIRESS
HARRIES SON OF PEER
InlarnalitMaJ Uwa llamarM. limit
14 unity t atM Yai tuntHnar
Hmm.
NHW VmRK iiri I iM.r-i'
Hfiltai la roananrr nunu ttai , '
ui .. iii ttjriMaiffi"'' 'x ii' i
H- n4ni of Will Atiti.tilirM Hark
ahaf lUuiiiti.t .! Mr Mr Ancu
lliihalipr uf Ihta Ur lt 1h Mn jll
Irat ArlvlaN IVilul Kralt Maa4 aiir.
N Ml uf V'ia.i Ka IWAtf iilanil
Tim wixl'tiiic i mill i imi'e al Win tn '
HMwf laiMMl ami HAlNMll ' ' "ottiU'r la af Aa ATM a par
!, al MuitMfitftim, I. I Th.' tirMa
hail Mm -Itrtwni mm Mantn on tnair' .
uf Ii.mmi ant) lb naJt iU4aal t'rrM
HiiMiliMiM.fi, a iimilrtMaN " 0n iTlii
rMaii a Iumm ih
I 1 if fntfANaNMarti T Ih .-f'tnl . .,
ftrai jninHMKMl mr iltan tMi j"
Hiimi in mi t ha lUat mMlafr ww noriwi
til In Ifarn th.il Ida "lllinywl M.t
Wf'ihan Mr li4l mt ajwua II.
tor NH Urn.. Hfl arte At rwiuv'ufi
mrn rrwiiianil-r !lh U
V. lurttti'a Ui..il, ,i,J ()) m,mtin
Of ill fmii rfuilna hla furnia? !!,
naVa .iMi-a Ktinip tful lHari" Wa
ir ah atmaaitn .if ih., awraca
t WUmi rWAiw4 umMI ItM iaWa aa
Hftunfal aomii iw vr thm. wnaM mr
ihai Mi I Iran had ttt f r Nkw Yoi'
ii ' latin ma tta
Mir Hi alt a lha a Ma mm uf Via
linWNlf '". lA'.fi cf ''til
i ti' r ' i i n N.- li 'iinwl i l
ii i ia t i li'ni at
MM. ' '' -.. -. Ulllf.
mi a4allM .MMi - - n i if ' 'Sai: '
lurUMf kaa fiftdwrivl ik.aia nanll
la.HMl Ti'i MViura i ii .
- tMt Vawnii if I. ft tf Itt rMMO
M It furlbar rinl'.H l'l vlrr .
la 41ml In MlalHi ihn w --'.
I'uin.'iiK m'l nAWIi Tufka Hnv i.i
r,ll ttaetariMt mniW lia rM-Ularv
I'M lir I'I
lal la irt'iirl iHi ..
Imii Hi i hi. ili-linii if It xa, , i
I" MMir lh nmlafnaj t
iim.i .tut nt .vat M' aim - i'
mar i .1.-u. i.. i '. V - ,
amlnal 1'arar , ' ''i in t
H tt'. t M n -.11, su, a a t.
tvr-a4 tanigtll
li in.inrar tt hi IHViMi J'
nf PfelMA III MiftArNJi r h
lhaTlltAHlUillll4W,t1l ' ' '.
rnt to him (nMtuUkH tyi l .A
PtSUdlt AHUHMraiiaiir ! (VfJVivnlUv.
Id VkPlnaa Itm lnrfa tyllh Ut lH(nHV
ntviHjr rHiii ujufin nf AtitiVt
foMibtl rCrfiia In Mhun4irt. wtilafc
al nuxiM inuf vwt
UW REOIIIREsw KINO
OF NEWSPAPER POBLfcR
STATE DEPARTMENT HAS
MODIFIEI) TROOP ORDERS
COtOUJTT-B HCOUKBT PAHTIAtUV
HflttREUOAWOUIl OP A
CLASH AVflHTUt).
X-MIS'lT'i ' ' fi"
.. K . i : ii !K!r i f tin nrrtt Vif
i.iiii iiixt tin. HWii'mNt m
1i in .t if -a if nvrrlaail llimfMtll TwH"
.. (i.., MataUuiii tu IAi tmrttwr, $ Ala
i.n.i nf aavanlr mltaA uM itivlia
i.nir nil Antral. an ttrtn. ih'- tal
i. i!ai ni, in i.(ti m.tl i' Sip ,rm'a
tili.n n-ixi-n ihr Mall'im "Vrmiti.fit ftf
. .. . St
hmtl milium Hirnuihttn vA irn
w a I I 1 M I II H f IV I (f
MAMRM OP UTOCKMOUJRftB
A(VO KOITOHS.
, r4HiuNaTo. ii o. uot.
ftral riM i.iru ili imw nwAt'MH
anil t.MtiiJrfO HXlMlfll,' Uitf Tiltt tf
i-l tmlar I'jr I'nAtnwwiir rnnl
llllrk...),. T
Tha law riKfM Mint .ifNJiHH ll
flla u Ibf flirt f na,- i AM
T r. wtth (hfi mtlMiiMM
Hal ! Willi III IftMl rtltlUtfl'.
niUar pwwUy rtf n4ll ef IKf.uta f
Hi ix inAlta mviirn linii'it of th
tmniM ailll Adilf KUif ut b OVf nMub
Mbar. pitHar. nmrwlMn tMlKfir lld liUa-
li iniiaHrf of Alt ntiM-.-,! ftnil
ariMtlCa, with llm ii;S4l6n. ff
HBliia. friMnl InsarMUOil, b
MhntUf'f- pHMMit'inn. ih! Ug m-un,
mttnnHnt, lha rMaiai wf th) aU44a.
if ni iaa limn I par 'H 0f tka
f4 - r ilfeir JiKllfUMl Mlttt. '"
!? f 4M!c ruimatiAjiijyt, ami en
n Ike BVt i1i HMtViNi fa. Wj4
M'mllttA' am HHinma, a
Qji Julr I iu Uita wwa'IMU
n'iTflpfitum And pfrlrtitnaiA"',!.,, jiM
Ih" "Wlf'l fli1 IH(ia irlHIBa Trr
a MM lUllltw., I7.9IT Vra.hHr, (SMf
.iiiwM-ii!-,, i v.i ntBrtirut. B51,j
hixittil ""inr iirrififla ef uuc
- ' " " ' ..mm ftpatwr. TW mi la a rai f)
" '"! will 1t- m'N.m fnw i Ur trnt", ula ba euttimHM in Mr BMef
Ti.i
i
.11. i
i i i In ir
III.
... i
- IW'11 l
-r. ii i V"
ffl'i I ll Wt I
II -.,M1. ,
I I I n.'-n.
i, r.i.' - ml" M lit lAf
if ii ti.it a M .i'it tw
r..iil .ii Hi i.tn. a t.i
... .M ' .11 I '' I fll'
l.l.-t. I ',.! 'I ' "
it .&
S,Li:S MANAGER
Sidney A!Ien
Corous Christi National Bank BIr 'UuiM
INDIANA COMMf HC'Ai. ClvUSS.
MUI" ' I l.W'l"
ti .wi bail .i fiitwti"! i lt-l '.n"'l
.,, 1 ... U.iIhiI 5.1.,V ' "1
I . fill!, mi. ni! 'it " "' ''
, i i j I .1 r.,t. .1 ..-niri. i
Tu. . ' i i '"" l
A A I ' .1 ' ' ri',. . . r.l "f Ih'
Am. f.'-wt vi .'. - '" " M
W5Jrt.i ' "'. ' im-a'.'lul nf
it) I'aUiid m ' !"-r i.
.nwMMi lha . h-t "! ah
! i .'.i 'haaairKMla
li.ldawta. f
a, a m'um
Will
V4.44....H"l'l"r'l"t4'
WaATMCK UUULIZTIN
Amh . I. f'lHM.
V, X-lINI.Tiirf l. e. AI I
l.irr- ! fT Tlfll: IlOMt
r ...i. W4iiMMly AM4 Tniira-
lUn'.
I'Mll awaw. HKi'
aifufaf1 nlnfa
1 irB.. 'ut w'nit u'l '
tt4flt rai4(U fi-r It '
ili.1i0 Tiii-nt.
I 11 UK, IfiMrail ... Mil am" BaJMUathar la IMI 'Ilia lWU f In
HI.. I rnaa iii ih I ail-i ; tor will MlMVtt J toMuna uf tMM
The daar "f a ! rRllHtmii ft.mi tr fatliar. Ilka M lh
t.al t.l ha nat.i ii .'teti' f i jy muiii atail. AM Iraf 44 MUI,4 la
n i, in. r. w , ii it, an luuuaiwi Mi
Aui.it I .. i r i . 9-t i
KOOrn o U0 pur inriii uunai oann. oi
C u-tfj. i i. -1111-7 '""rrJ""t?'J -,(aiaJrtUiavaat
i f f r r" .
J MX
aaTYiTi
al T i If
TaMfl ' ! ' " i'fh
rat "ii at t i "i Vi?
V v T rn l
It.iiir r. - ' -iJ'J
in it ' liHWSK,
if
4 I H
?
a
mm
iMfta ui'iMtaL
TO INSPECT LOUISIANA'S .'orCjrWBi,n..
RICHEST SULPHUR MINES
l-AKK CIIAHMMl' I I WHf j
m ifNimM. iiw&fV.iiRWI wiwi winr
A ifTill-?'"1
inl Hi '"" '"",'
Mail tfWi'i' 'nh kail m n
ntM h V"" "4 "M,f
,i!iu.ui.lt ftlW" i 'Ua "1 I'.i.ir
U ait
Milfraatal mmm Ml
aiul will aiM4ijftnfttfl'w.
rfn . innmijrraiiirt
1W fllini
NICARAGUA REVOLUTION
HCtlELB HOMIIARDKD'',V(AYA
INO MlBTflCATr
Hfifl HwlWI ai rtllnliiK ft W iti- na- tHT
El.""
l nf ah nwr a, 'Mm mI
iiuur itaa ta f" vHii'I'iif K"Mwt fimi (
iwml tijr fj tiaiWdaAWt. M
mifl'A 'lW ' PtllMHW Ml IjISfili
f iliw-oix, xa'min fnlAtA ef mpwp 'II
uinhtr."','nmi"in'i BruiirWi
4-1 Jn-otfVl Klwim All h wa'ftr !
diMUt'tl tifti MMnit (h i iu.i uiuif
.n ,'Llliii nurfA ify'iiixi.i f mirj'
r : i ' . r , i . , . ' ji
rti unn i nrnjtt
AUIANY K r. IW. 1-A WW fU
ari4 trui Haw YAfk larcf'lU-tun-Hal
wintr (tMktttf','a)iyr9iii
WW) i niufr.
IIri ! II la rr ( i
n4ay naiklta iwiltitn lV '
.t ... ..... ii.ii iir win in" '
If. .
iiu. i ,iai a
I i.i, W .aHlfMili.il if urt. jii i
i ralHB'A al '' a I Mil hi
I Hni ii rmt H
wt i fram Kiwlli .i-fl
. ,i.r iii..i-i an mtm mii "
i,,i,i1 it ati Uui s
. ,,i, nit ui .f i tsfnlii mr S'ii'1 osi
liili,' 1I0WH.
Th iimMiir cflary trap m Kw Yor
'HfoaF ilH ' it'm)t iii i"" r
illr ltlj .limwldlfil I'faaii ii
WAaMirfi7ilxi4 ,
Wt"Miwii ri'Viiljiltur. Mi r
PWH I liovt. iwlVrirtl with
itmfinr Him xtr ?f Qnnom,
irin.iii liiuicr. fill! ' p
ftlilh of MIIH t. i
I 'l Uwil WD mm 'r (
artlv in
A riii
fl 4 f'il ilral
rnuiKi fileara
SMl In Hli Hi'
v . i i n, i iiis
m, V
iaii
mil
ill iiiifxqri)t waAtlie
iVf u rallffirniA WfllliUt.
t.hiAf"rblWu la- ,
1
Jm.ar&llii.tu fallffirnlA WilIliUtiJ-i
HAS NOT VET COLLAPSED
Vue) tindM- , aTa-p-Ut,!.-''.:.
ML All llMMfiV Vlt, , rv ' atKntf T W-
t mak' ItiorliSifUi and ril. ... ayAnt , ',.. I I
WfBBHBBBBBBBBBBBnBBUIinil A I t I 1 1 ll fi II
Uku,
... i .
ia oruiMi7
tltrf "
A'
I'd
1
SirM
t 8
A Unit
itix In
I
si
f 11
" mm
ii i i
Ml
'"ftlsajV:
?t . fi
iiam
j - . WliV ' t' t ft
si " tt . iS?lA ffW'j.'
ufSflBBBBBBBBBMaaBBU

xml | txt