OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 02, 1912, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

r
rm IT 1
.'V
T .TtTf.T'h,
WEDNESDAY OCTOBER 2, 1012
'COXMJ8 OHKWT1 CALLER AND DAILY HERALD
r
7
"f
j JL, f j
6
9
0
V
1 1.
It. "
t
IIWIM WIIWHHMUMIIWII Ml allHW MIH1HH I HUM llllll III lllnTTnT I
If It a (,hh! TUlnit
SEE US FOR YOUR
Garbage Cans
We have in transit over 200 Garbage
Cans, prices ranging from
$1.00 to $5.00
Telephone us your order and we will make
prompt delivery upon arrival
, Corpus Christ! Hardware Co,
The Planet Jr. Line
Seeders Cultivators Harrows
TJHE BEST AT RIGHT PRICE
E.H. Caldwell & Son
Cubage ACo
FARMS
OPtOSIfK rm
Seaside Theatre
fXCLUtiVE. MOTION
PICTLMt
HOUtB
S CCNT8 ADMISSION TO ALL
llto IViiliifHi Mtri . rhK
tal l I W-ll il.rt. .1 ft. il.. .l.
mail.- I.i i in. r ii .
TM imi. m N ii. 1. 1 il'jlli
1 1ll llllllll.lil. !, . . . I in
v , il , III il. .. .i in ... uill Hi.
C-m i nf ni.l rrn.rk.l.l ..ml
tti .M.in (ii.-iuir. iiIJihk i, in iiiiuialua j
.hi .ni..iK.innii'ni ,
"Thr i.iwIm.) Mnitur' iK.lnei . j
fXiYllm il iru i. ild miiiin .linii. I
Sauvtmr Cmiwm Bivan with
AifwInUan.
Qovptnt ir Tea SfHMn j
19 Ooupont (or TaM 8NHin j
ti 0pnk far Ubi fork j
OoafKtn fr TaMa Knifa. I
RETURNS MINUS PRISONER
Sh.nfi Wnflkl ra.lt (a tvr Tam
Parl.r, WaMlarf In Thi
Cauntr.
Hhnff WrlKlu rrlurtil itlM't.i)
fi.nn lui i ii) wh.-r he Had iia. i.n
fuiiilni nfir T.im l''iriar. a nraiv im
i -nlnl in ibai n.mn t jimrr
l. thr i harsr 'tt aKriit. ti l ri.,iiH
Wi.iifr Wrlffht frrCU'l Inn M I, I
imi brlnij hian bmeU Hi. r a.Mi n. 1
fun.r i ihiw in r I . ii i .
liurama ttiMii4a , i ,i
Hi. Mil Wiialll II'.' 111. i. i 'I
iin .1 i ,M,iiwairii . , .it .ii ,4
tl'l . Ill IlllV I'lll .11. 1 W. I.l . I I ll
thf .iiraai (UK. i f. i . . k .ml t
u- n il,. Iii-A.. ul r I I, ,iii MlvriitT
Itilfii. .-i.illi1 k. I' . Iur.1 i ,fi Ii.
a nl. ii ihf .irtii.- for th. in Uniwr
ii.it in riuna I'i4l" f i hi
h. i Aa In- , I. .nii.a. ' '.r an
r4.. lil hint aMt lal'l tuni Hi-' hr w.a
. tut. i n.-i r.ii fcin kul i art I.
t'sr fir
tta r .n Ii.
mi alatia.i
w ta iriM '
Mi t i.l. A
I " III I J .111..
ll.i'i' . ,
(Vir thin ru.au!
floor ami .1 Hir-
taf Th at ' iri ' Hi
nf. ''' l'i
and " " r'
' .'i.-ni ih
' ' t"
u"n. i. I hi
n Mi. . ,.
il . .i.l iar
tii
. thai
Ihr i 'r
ihni r.
rT
thr
a v .I. aru ' . frr aivi!
,nwrra Mir nwrrHi...n ,.f !
, .1, Mhf.i kix.it I j, ..hit!
.lr !
, ...r.Mirr ihrlr .a . ir..r .1
Cii Darjo In Part
Th i t, iai eilrtta. tiVMc a tntffr
Laki a-.Oi arw U, arral in prt
v aftwrtlny aftartMian Tt t-at w
. aeticnrii to tka Tia cotafmmy. m4
w-aa from lii Araniwi Thr will
Uknfrir trip tor iw inw ,
fowipiiny t r rtruir otl ly ilMmri j
at !ett ArnA. wd It W tlrn tiurcnl j
to ihu lw t t.rK tanLi of i cvm- I
Me Hair It
CITY PROPERTY
post oinci:
Lyric Theatre
High-Class Picture House
Latent Motion Pictures
nnd Songs. Nuuic
by Orchestra
C'300 Seats 5c
200 SCatS . . . . . X 0 0
TODAY'S
I'lt'TI KKH
PROGRAM
I Tha Day 4 Mia flirt" Bra mm
K.IUKK.
Tlia Aaiaiaul Ba" v naa
I "To Caatti Cauntry ., yr"
I .il hr
Open 7:15 to 10:30 p.m.
CALLER BASEBALL REPORTS
Cama-lrf. N it ml Warltf ilr
Oimn Will tla rarfil4
tnfcarhfft.
Th. 'nll-r haa irrnrtfnii I. ir llr
uitacilMra n namplat riri , j r. i
Ham ..f ih arfarld-a iMavlwll anrlra
Will, h lwlii in N.- f nril M.itl
1a I'i ii.ikI i'i. aa will furajlww i
a i nitiili i. il.tailinl ilnn i .'iti of !.'
Kiim. wlii. ii will - hull, in, ml un lb
b.. rill ft .i.'iii. ii,. I'nUft m. r
Ha h il.it il tin ,,ma i iinipln
'i uuni it,-i.l.i. ihi- twiit x nr.-a wll,
Iw iiilillalinl s.il.. Mtnv r. jMltiH ..u'
nf IIm lt will h.. r rufril,-ir r'4MiHa
lnjr pruMnif ll.. aJr i-t .. ilal.
hiiuta m'liii Him It) rl. ii, n i.tlMt
fit r
In tel.; hi ih wi.riilr at-n. fi,
lr..n in ii,. iim k ..f tin w.--l aait
llir "allfr all) ukt . rr ..( n (.
airilra abu r- fun Tti. ' in khii
will hr pltv4 arttt Mid is in Nrr
V.W fli. a4lir parinlitinc ir, tt.
(lay in will hr lOtrrnaKxl i-'w.-.. s.v
Torw a4 until on. ,, ti,.
num won lour .i ina ati. .. i
ft
I w
Wattr Off Ya.urdi.y.
A liraah in ihr w..i.r
iH m purti i ..
'" '" h.
'" tn ...
tsvff vralrrl i,l fr.
ai-rlai .ft
t. .
I lr-n4Mm tm th. . uy
.lurlrwa Th
wlarh Ihr t.r. uh .
. .
UM' '"f
hoararvriyi
I IhallltK
a,
usJ i ) r a' , ttw.lnw
lb walrr i.filiilHt,
WHY PAY W CB tf ttwr
Far "trutt- goads hn f.
NUECC9 BRAND BAKIN " '"V. .t'.2
Pur and (Juarar WAtfc
Per 23 Canti a f
MARTIN TEA it CC
CORPUS BOY SUCCEEDS
Cpl Maanvanw Ptrftatt tlt-Wana -Makta
Swttatitfal FhaMs.
t. iiua t'httali r,,i w h, f,-r trn
I,.. mh w.'km ii In ttit
.t tar.a ha n Mil. jc .
t hA Wat, ftfetilii iai)umi ihit, -!
i.riiia ( I'm. mull. M u
laaaintina tBftt aiwh i.iMt. ta tki
ft " hatl matir f..ul lUuMMni
fliflhta trt rt 'itiwa thr M.
'niiiiM M-t4 I iWalauat lat
m.iiiua Ih. iiit.tu.. And t ta.-ii
Ml W It iff I III . ti
. ik.II M . ntxi,.: I. fi I i,
. . tat M'mtit w it
t '.t. kllKtl fill ra
..I I.
i -I 4ii i ,.l.tiit K ..f. i in
hitt lia hi "lr In tw
lr in.. iiim Wltj -r..aiMnr
m. . ,,. n.,. , . . hh,, t,,.
w.tikm,. i . t.rt.. in ..'.i..
1 ,1 III .. I a I .1 t "
i iiti ..I Hi uw u iit.mil
it. , ifc I, f .
.l. I ' II,
til I l. I I t.. ii
II I. Mat
ftU III lit
II. ,
. Ii.. Will l.
iiti f ni -ii th
Ki4l I. I -He I. .
'. ..in (,1. id t Ii. i.,tii.
H i - i iif.it Hi. Mi,fi m I yi
COUNTY COURT SESSION
VtMir4r Mnwf,
III ii f.. ttw mmtm..n, l.t
Hi i.l. i mi..!. ..I il.. i. .Mill v
"ii .ii.l i i .mil..-l . M-'Mki
ii .. i. li.Mn..i. i .1 i I .ii. s ,iart. k
1 l Hi tin i 1 it I ii UimmIi.
i ' .i l ll I'ftn Kr.ni H in,. i.
' i I i 'I uft Hi i. . .ii.l A i
I .. .M.
! . nri ii A M Mh.I. I rf Klrirn
is1, mli. Mi . Itr-.. Willi , .ittl.iti .
.1.. ...I. . I wMMtt himI nl. I'ttntfiMl
i'i. 4i..iuImI MhuII will Mfc.l) I'
1.11.111 Hi ii nt.imii Th. i-riiiiiii.il
I ii.. t.i-4 in fttM Imii pprrtl xtul nt
i In, urm f ioiiii lh. 4inlir1 will ic
i. 'Mi i . ii i.ii i.it itii nrai tiir m
i i " Tilt IMIfi ! Hll
ARRANGE FOR DANGE
Th. Hltir Will 0 nnf at IK
TKawiaw Mali. 0Uki
I in..nir,K i if.. Iti'iilnn m
iiiinuiii.il .mil... ii .if ..miif mi .1
ti .H . K. 1.1 ..l l.lHl.l ..I tin
i ..iiini(..rt. lul. Ttit II. ,il il.
i . f i ii. nf lri iIiiiiiik ih
ii i.i ..tt. i ,. ii n.iiiit . nl tinw I. .
i . iiUmaliialli m. lull. ll-i(i .1 4" Si
iiti hi. rla ii fi n. i.l.i l. -.1 mat iiimIiI
l.i l -4hal will l bUiH l.
.1.1 lilM Ihlulal I. THa)l.a..i
ii.. i I , tM.nl .h. i
a i i .i nlMa iiw. iuia A W ivr
in ilnlnl ulmi..ii of I h- flmr
ii.l tir.irm ..uiniiiiw ait Iimm
llit.l lliAii xii.l At.ii.ili t.i
i!.i.il 41 . hmuiMii i.t Hi. Jw ..!.ilu(.
f !"'. mint Hr HlkUH
ffalta.
Thr it IniM f'clral WteiK
I'irfi Araiiukiia UI al ii. li-h, un
iin fi.rfltar n.ll.
I - M l CAIT ANIHKMON
Na N.w Suit.
Tlir wrrr n firll MM "f ph
i bar la raKjril al rwWwiW maattiMI
.. in Immii1 til haallh TW mt mh
i.ui au aaaa In Ika ttl. mm aH rf
ih . srs: I p-faal a MHiic rMi
rnvi rtim aMl Ilw aar4 luiaaa ! M
I...UBI lay HutMlai I lial ! la Rel
aingta iaaa .if diHithrrta within
in
1 A , ....lt -f h.,i ,iiw i-.hi .
I .mil Iuku iu.i 'ixii-lI hi Hi . w
I 'in I tru' ki. i. h.if na ii. Ii ih
' . ra in i
LifhU Wont Out t Cart
Turln Ih M W A han1 'ntuHl at
MiriMti I rli laat nlckl I hr rfraM
' nr. r aa.tr n u' .tmrt ui ii.mii
..( Ih l.a'ila lhf it Thi. flr.l hiir
I i.f ih. ir..irr.iin ln.l l-mi tin.1. fit i4
t ... IT i
"
I 1 ni ,
I
.li .t.',ltl a
i.l 4ir.U
. , in li.
.. .... .aaaA
... ailllfM r--"
aiuril.
i.j uli
,k.irWoiti llr
2
, m1. r -r t- '"'' '
,"r'Td ' - .. i.ir fW
1 y.i T IA.f.1' IF ' I till. I i . II . ll.m.J lil . . .hi..' I 1
' ll. . .1 . . ' ' I M I Ktfc . I , , t ..l ll II t
iii '..,,.
! i t . ... i . ' i.i . r .it. .-i ..I. (ak 1 1. i ti i.ii .i.i i,. i . i i.i
ret' win i. i.l i. I nl AMn..ni I ' r to j nlrU'a tl"ti
.,r ' '1 '.-I. 1 .i .. Ht "
. iffi f5
, fj a IIIIIIHHilli !1I"N I Il l llll-JI 1.
ffl $XrWi , . MH f.M't I"'
yi .un . K8IJ esenl
" .i
...mat vM
t
COLLINS APPOINTED
COUNTY COMMIM
FOR HARVEST JUBILEE
- .
ran exmuiiti
BWrt Will B M4 t )(v. Cmim
Atn iM
I. ft .liitv wt... mil r.. viiiii .
t. it4i i,..is..iiv , t, r, i itii.
llwr rat Jitt-IWi hi . will In held ill
Mr Antunn, . t. Wi I i. ft la a
ni Ml lh. m.Urr ..I Mta tftfct vi.
. n.uin i - n t. i...anlMl ... ti
.nl l ii ..it. u.i ii. ril.it. ii
! I ..! II I
Ml ...nl. h I
w. is. 1 1 .in vi.
II .1 . ! !
. n ill I. vl , ,
...! I IK .11
IJi. nvrllli
iili.'i i. ( mr iii1 ii. inraii.i. ,.t
i ,. i rt.mtil. i
In. i itp i m i. u1 In Mi i .
una t, f.. .'tl I. mi ill 4flfMI
. iM.tti nhM ,i t 'in ' fnmi i-
mill m ,i. (.ilVnwn
i ihn. i i iiii..n i,;in. is
if lull ,.h.i I K ,. . i , ,f lu.r. (.
Vl.l.lt. 'tlll.l. ..( K , , , ( i
I I ..ii Ar'tfia.. . 'it ii -iiiiarv w
II III Iffll- I- WimM I i Urn i
' UhM ii ii.i W H i,, k n I
Kaiarta . J U i ii.h. . 4 i
Ha I'Hnau
1'xm.iil u f-i t . . itii. t, .r."
III. I. f,, I , tlHlill .1 III, ,,-. In!,. I,,
"ll'l I" l I ..IIIIK. I,,il.,wt
I'i Hi. f I mm ami irnl .,ai.al m i.
ol i'..iMa I'hrlali Hirt ViiN,t i.xinn
in.- nnn. i ii,. i in. i it ii i..lnl. .1
li..i.ir ifci ii, .i li i,, ,f ii,, II, ,.,,,
',i!.il. l.i l.r h. I.l Hi Mi 1,111, ,,l 1 ,
, llt l I,, y
I .Nt m .i. ..,.. ,n,( ,,,i,iii
iiHit m-.in
aly lnie
rniil I
..k t.ni ,.n i, Bn ,,, , ,,, rt(,rtjn
ill I Mil 1.. I alttiw h. ttr.n.u- ,it
T. w I. .1 M Wnr.. , i,.u , m ,lu
I ,i t-l ft.tt .'.iIImI ill ilw fin. item
"- ' ' rn an.l wtlw .it M, .f f rHh -. wl m .timlwfir. s.i id
aalNa u. Win IDakr i th iVamiwr. mi aai inr ah. tma wm iMilitil
itii. r.MMtia 4i iwna. an thai ht q
nfaM a..mr In l Kan AnKwi.. ,
AM taHIMtunttia ir hrh wlnala atUl 4
Ihr rli f. MWiia, Wt arai.l mM
l4aa af ...i i,,,fftr . .rn man ntaiar j
fciatthfim a. iMli iiiRaaalttc aHl n4
Iriah i-..i.. i. a h.iiirr. tfktfn . ciu.m '
mwhtii t .l.i. a i. if nr wamt if ,
aiitMHiitii ar. - i.m.i ., fhlni m, a
Haa at4 a
"Tlih la inn it -.1 il, . allvn.l li. '
llila at . a ... ihnl wr tn.ii ak.ia ii,.'
w..Mrt w .. m th, ,i, Thi5t.'
"i I 'it mi i .i.'i
I U ''.,ivai
KILLING Mf MIMT
At th. Palm OartlfM
I -il tilRlit ill n iiilml. Ml ll,.,,
ii. IIiiiiii.ii r.ntiif i,,n kuit.i ii. i.i.
. luiir ill, i.i. , larmil ..in. Ufa lin,i
i.l -.l.i..im i mmttt fi. in it ai.l.
iM4i i.i th 1. 1 id. i, n .mat., man '
ti liiilh lnm Ha in, in ,1 i ..in (h 1
I.. i.ill.il irHM mh. tinatah w h. wwa
I.. H..-.I I,, th. i.. la Inf. th, 4r '
r -n iin wi..:, mi i ...a Mi.iiHtiml
up ti hi. fnltt.f:ii i ti,,r' r .ifurrd
n4 mvr oiaatMl, tind ufiar a inrrihia
iruawt airt4 in Mlttntj thr hn
" MaaMMM i na Mn i.aa Ihapla
lh atNtetotilr. aTMtl'.y warwrHataal k
a lMa alMl lniawll t
(taaiyja mm Ma rah. 4m4
M MMwkl ff.iN.lll al trliM
hi mm a raMi aar nm mi ttw Hiar
Tfiaairr. a f
l Adiwtlaaam )
EXAMINING TRAIL YESTERDAY
tM Li, a Nafra, Uafl Ovar ta
Await Aettan al th Ar-antf
Jury.
WtWIM' I rfx ,i In-Kin wl... wa ,tli.al..l
nl MutaMiittn Wuiriiaif nutitu hr lrt
Hl HhrrtfT Kr .i.a f rxw. . Imral with
thrft ttnm Iwra. mi. a.i nii ,.n
nmminaT trtai tf.irr Juatiti f th
ltttr Hi i.,i i nl. rtli. . timi ii Mia ,ii.l
... 1. I i.s.l Hi Ih. autn . .'!. ,.
i hi Hi. n'linti i.f iii pr.fiii .ir Ii.
I.f .i ii tl i liiriiialiiiiH i-ii.l In ,, i, .
m.iii.li.i I.. Hi., rttalv . .( Un alivrift
H la lirfrtii4 tliii iti'ral Hit
.urn ..f Ut f r. in
i.ni,.i 1,, yi,, uai
It. iul.ll ifiM
-tl.r afirrniHn
..iiili.a lh
i. i. '.I filrnd "ttoha
'IT,,
d prtt;it?; t
docUr',"eni
1, mi
!! J 'I . t.'1' '
It Wi I
3.M,U ';-. I',.-
f..t r 1 '
I I . .
llaKa
ar r" I""
)l tta "rf Jf ',
mil... 1 iA a
J tr.haf ISf'U'U
aiMtar
Mmi
hWH,
PaflkW
1 , . . - . jk"
WAS FOUND DEAD
Jthn T. HHtthmi. t,ri,nu Wl f
Oitt Prem Mtrt rMw.
ink. n r.Miwn rvvhllMi mt Tul L.kK
wt IK rtir, wmi (nMMl
;iin) rtmrnlmi M kM wit, lit '
iivuiit. aim Hm mam Mlpb r
i.ui.a . milanwt Ms ww umi h
' ' U4 niwi Ubal ftfe hMt
m i'...ii.HitB tiian ll w Mmp4 i
n m lit tulil bta wtfu '
, Kb Mtwlta Mfl K I., I.. t4.
In.l ...l.l .r.1 hi MTMU ! TMi l,
mi.. , i.(k.i. iiil Mif) IrtnHiff
ttn ah. ii..,. .inv 'vtfhati MMt '
will il. th. imamnh Imm
i iwntl a aril t ixtamka Iflhfjll
I I'uim. r .a t.iHftml aM ) WaM (Ml
nl iiwiwl i Kr (l ht Krlal '
n. 4. r.aM hian Nal
. ..nut i..i ii.. Mai n ir. aviH I
' 'i i rtl . airaa lit- u anrlail '
I. 1 hi !,. i. a.,iia ula ml;
I ...IMI.t .l.i ..ii. 4a ua hi rt MM Mm
Hi . Kill, inn
ri. iun.i..i WAa ll1 fi....i ih. rM ,
.(.in. Mlrr.l af tH Mi.4l .il . im.
i:. . i, I. x..uil. ,j ii.. v I
II. .J.U. , li,i,ii ,i ihia .in .'Hi'MillfNI I
liti.im.m a nmiU. in iIm. Ilrlaw
, i.t
WILL WEI) TODAY
W,lrt rViaur VV.t4.nf Will Oa
ur at fl Oaltwiww Ch.ral
1 IS. rMlwa W M W Ml. It. j
.ml Miaa limii lli.ll tl.ui 1 1.11b nl Ihla !
.i. win .hi i in. m.iii.in at i I
. . i. . HI IStlrU-fc a n. . I,ut.-h j
I,, i l,,hn H. IiImIi waaiatun i-af.if if
th. ihii.ii will 111. i.l i lnir.-iltl.
..ffi lit unMliit Hi. i ..uplr will lni
41 llir Mnf IMI fur Pun Anf Itl... '
tttlvf 'hi-, wrlll tHl lu ttrv.'
hWf in
TS.
.. III.
t until n iif Mr nr. I
Mia .1.
i lltl (ill nl ht lll-
ia U . ' 1 1 . ul.l i i. h.-al
M U. hHMHn "n Th. f.i la ,
ianailiii .il h l. I'. I.MrM I'uln
raatu a ht rln.. i. h .t4 haa r
Malt In 'urtnia l..i ih.- .nai Irnir nt
Aflar ttiad rafwm ri.m iw tt
Ii4il th.. fuMttbr trill hr a. hrtnn
1$$ Wia atr
- - " -
thr uw ii u. .i i. i
! Hwi tmala A aw.ii . i
'' "
"" 1 ' "" 11
TIME IS uifMD
HMtarnH WiN Ma Unl.l 0tnl.r 18
1 la rVavHlt Mrtal AuriMtat
Cant.
HAilart r.iiBniii..tin It.? MUM
I ahhtiittt. mI naimlii. dial Ihr UhM (
i Itlarti ! i..Mt narial mtwrai 0tt
ta. 1'j.na will Ik inlrf4a1 alllitlw i
rM Win h wfll ! 1-lllaaKUI I'M
i itilwr I? ! iiiltr alar lamp
i.i lv aa mult.. I i.. ih.' tilt raMMary
urdlnan''
riWMNMaaMlrt Millar alalia Ihwl Ihr
daaiara f thr .iiy ha, bnti iMr4
1a aa ura mattal taam antl It tM
rawM mi rt.4Mi at t 9a a Im) hawn
Ifllliartaira a Mu Matibm a IfHiaa
K Knm mtraW ftf tkr "H ami
4aMy H a1l-i ft ."fcMftMt
dfatntaaa aMl tiMt nahttal i iiwlMwitllaa
THwr tn M iw Hi
t)W fMofll imalhNI tll .
MwtM wal la m4 ata alt nrn
t nwhtmi Miaat aanmat wMik Um ar
Ih. tuur 4m fmUm at m Nw
fur irna nin wMta r'u tvr
thr .ar -
Olfta.M Elrat.ti Lut KttjlitUal
Unlan Matnir af Nattaital
Oryrttliatiott
H. i.t.l ..ka Jtli' i.lhMI
inn.l. Ii) IimiI mn. iniK f.it a ihntt.i
Im 14 in nl. in. i.iii .n 11 Ihli il at. I
I la' nichl kiiiiIi-i f aamra wt
I rla. 1 'Ki Ihr t.arif t'l Ihr rh.'tr
' harlhtT arrf. A ralrtit T' .
ttl ,
' tar waa la tan up
mrfiii.. ra f 1 1,.
1 N W A ha nut
I. iMfl I lilt '
nlHhl ant rtaihl
htttf .t.l 1 1 1 1 1
i Ilal II la i l,n I
.haii
Mtr mmntiai
I ftilula
j th. u.t.i 'i' raS'
1 .1 l.-wf
,,ikt , M
l.uli.lr,
. 1 . .i .
ll Im'M
. f i.'..
Uh m CtW'tl' 'I1..I'
I"i
t a,-a4a
li .. mil ti Ml
ikr l
"'
1 L
. i 1
alai-l ' til Nrtl "ritaai ir w
laal a 1 MJ ww. n-'"-"- 1
MCf. .
I
li. u4
nl.
1 r.
1 p.. "
f . 1. IH. I !'
Th. r...u .1 " WM , tiitaaUm lt JEtk i
w tat. ,,. im a ;i , hMlwHli' ifi" il tAXO, JVrWU HiMHmf
fctk pv ..u. mmt'. XT-,i r . r
My 10,000-acrc subdivision of the
Richard King Ranch, adjoining
the town of Agua Dulce is
now on the market
Fine Open Black Land
Easy to put in cultivation
Best water in tin1 County
Splradid Drainage
$30 to $45 per acre. Eisy Terms
Buy Now and Get Your Pick
ROY MILLER
GENERAL AGENT
FIRST STATE HANK UU1LDING
DoNotMiss the Specials atWeilBros. Today
Ornsp Matair, a ft .l.r, far Is
r'.manll I'im.'i.. laaar, f...i .XU
Anaajwr't iaf)iIU, MmI una Cfcii., in tliH '
Farmlril Chili Kaa, la. mr far
VVa liava Jaal r.a.vri a lrh rhi.nt af Qnlon 8tt.
WEIL BROS., Grocers
Phone 200 Phone 540
WHORE YOU GKT BVHRYTHING GOOD TO SAT
BATHiMi
la'
We Solicit
Your Business
In 'the Ice and Electrical
Line. Our serOice is
reliable and prices loi
lhiTawjwiiawiiaaajWilHi
THE G. G.
ICE ;S- ELECTRIC
COMPANY
PHONE 128
I' ...III..-H ...ii. i-,,, ..mi IIM, . ,a
iTfir lhlll"l III ' T I 'HlfliriaTHlTll Ham ip'Hilli lllllllnltil alliailaa,lij t )HaUJ
r.js. - t ,. 1 1 1 1 1 ttt r BBririif
11 1. i'i
,1 aitiK I"
i i.ka .t '
.1,1 It
OOifi ia-a
1 , a,aimrt:l.'' ""
., inl l I'aa lh"
. rabte Wm ftttalo
I""" '" 1 awlaa lMr
. mm w.wj.
.ur eiaarv ar
' tfiu rilntM
a WT" ,
Tfca BllfUhaW In
. i uu
IMU al t"""" ' ' W W!llMOIl''
. ' i 1 .rii
i at"'
. 1 th
i mviJIoh Hot5
Until I'tttlfitt
rj....i n..ti
i . ttn .... uilH V,
ahiniHii
"''' '
1 lmi;
, COIIKlSpft
1
.. ... ..
Jt ll!
. wa.w a,J
M''1' W'
liWir, 11
m orUiwU-y to
ilUUMa
aBBTTTTTTTTaaBBBBBBBBaBBBar-TTT ' feaV 1 , C ' W -4
aTaTaTaTaTa 'W'BTTtTTTaTVMTHI.KHSir--. ar BaaTaTaWI
iiirvWHrvwi
II .. 'L'aTaW""" "
it
I 1HI.(F
. tti .' . k I I . I 1111 "II... Tl....
H
i
m
ll
11. - 1
. s
1
.UK '
S
jrj.r
1.
ifit KhftMa (iwVfV
ii
HP:'!
1 'K r m
. r . I -,'. , ; ,,,, itat JajHhhfi ar' S1K.
MU)'.
I
U tktuUiM HL jf
nTffitiaamna
, .

xml | txt