OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 03, 1912, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-03/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE THREE

THVRCPAY CCTODEK ? ! 1
CORPUS OHRISTI CALLCIt Aif&OftU V HEKAU) '
'MWWMii aim ii
IUiaajrtWfMaaila;ajawliajaMlla 1111 11111 ' tim
i wiiim awmaattai wiiih wi imni ni'rmmiii wi Maimtnaw im nun anniaiiaiaawi
!
Sale Begins Saturday
Sale Closes Saturday
Oct. 19th, at 9 p. m.
A FORCED
Oct. 5 tk, at 7 a. m.
3f
1
Ptj..
0,000
Rugs, Linoleums, Mattings, Carpets, Draperies, Bed
Pocket Cutlery, Cut Glass, China, Crockery, Glass,
ware. Moves, ttouse rurnisiungs ana wnice
Cases will be thrown on the market
and Table Linens, Table and
Tin, Aluminum and Ename
Furniture, Trunks, Bags and Sui
REFRIGERATORS
KEG ARB LESS
OF PROFIT
In three weeks, our beautiful new home, our permanent quar
ters, will be finished and ready for occupancy and we must be
prftpflrftH--
SIDEBOARDS, BUFFETS
AND DRESSERS
Ol R established ! i to krry Mo I ,u all time, o wt hmi ourselves forced lo uitlund our prison I bifj ttnck for VO
rt.so,. I-IK ST - I o SAX I I I II- III-AX I- AIM-"NM-. ( )l M ) INC; and IMKAKAUB incidoiu tu moving pur Im
m ir -tiuk. SK( ()M .In haw Ri)() tot the Imk wirtmrH l all line. rf limine it ml Office lurniahingi lurchMOrfl
ir ottf tit . -t'ri Itv our liver .vhtlc ut thr ! st. For TH KSK Rl'.ASONh. and alan to rir out nil odd ami end, our sntlro
i in mm Mt k will (u!
75c ON THE DOLLAR AND, LESSNOTHING RESERVED
tii iM and !r rr Au.Mr win aticn n optWYriuniiy prcifriii ilcii u itounriioiOrro ut tvum and auiotalug coun-
, a, aaBa a a at . . . . m. - . . . am. ..... B. . Aaaa - a. m W a I a ' "
tun ti-"j;.
I.VffX t III. I
t l' i t i- KVTHIM; FROM KlTUIhN TO PARLOR at melt oncm we wilt .ll during We expected tu aol into
i a a at a a i -
e pt. Kt. and conc(Uf ntiy have atreativ received rvrri mm oi flood mat were intended in stucit our nrtv stnre.
SELY MATTRESS
, , I ' . ! 'Il
IVOO
.dl .4
mff-g a. a htlll - r (.brtJ Qu tk Ml Gil
tint Manfi from H ( ;
1 Cf of 0 Cot t4v tram H lut(
l Ctr tl Htr ( all tttfKto trm tit tatrtary
I Car Mttt.un nrf OtKMa Purmlwra from tMr
? Cora o' t-t Cra fi.fiiduit Irmm ftrana) Nap4
Tao.t' taftanM.
I' 4
.1".
fr1.l.. !, ItlW lK.Oln:
V I l f I Kril tN
i ti i i n . if ii' i.i .. v. i m imi amt
i ..iih tf i . t t ,, i hi,m ,ih if fiiit ! I" fM
it iiiiliii.n '-r" I.-iaft nwil ui lliniitxt Vtu
uti 'An i. .Wit i'ii l l.rfntit ..I k itvmt ul (Mtra, a
4i ro mrti Vti rrl ttttai it wtU touna
i i i r. i m ii iif wfi i' .old
I.' , ...jJi-m im.ri . .it .tnrr f4 thtt r'Tr yt aiMa4
kl. It.l
Wii.-T W aDVIRTIIK It SO.
it .. , , i 1 1 1 1. niiiin-r ittt "
H i. . I .1 ,.-,. . !,... f.iM , ,11 In I tl W
Hvi f..Ma- ;' i . Vutaiilti MaiwtllM Im
...H Ml J"' I ffafi
I. ' alia I fth liii.awl H....(inu lo !
wt T riM tlV
-, . ,t .. I lt' I .( H..fll Ki rkuM
QUICK MEAL STOVES
i''lWttrt Vitttk Ml taltr
Haai
laajw taw
Nav fur i in
a aVai'
Ai duftfta r.iti"! Ma... Mi
t ii aliftif lam
tlW atlwfc "f l.l'rr KurnlKii Hi
K,llv Hndmli t,,i., , k I iH'l...t
oh mm MMiin . mi Mif-fMirtti "
fdttjt aa aawalt oahanaid dr
mmj tit. W'i vwm! bHVi Km
VrWtf tit Mrf- iatMHeju
ut ..t roll
IRON BEDS
1
Ml!
lluaW I I I' kill)
.ii - tTs
, - II ' la ..
r.. f
D. I. ,ii !. .11,. I Kul I KIM n;i..
1 I..1 l'l i H. alff .. I ttMmf'ti
i,.,,lii I. ui . ml I . ,ila(- i-l'Hiy-
. aa. .1 0
..tu Tii.. I'm Wi will htt
Ihr-i l-i'i" wlwi 'n T" him-
fit . I if lallalull a.!..! atat:tJ ri
Miiat". i for t lvt M-tMtlat NMfev
ttf man! . nta ahf '.rn all
Lifui , .u (ifxllno Ot-n )
vt t (.(' P")
f VH i t k n 'M. aau'h Ja
l u i 1 .f 1ibV Nh f ni .
Ma
t lat haav9 taa Ta Ktl-a anal poi
at fcatf ptu-.
I Ift t itlf. Villa tmth &
All
Furniture
During
Forced
Sale
25 Per
Cent Off
All liuata. LMtulutti MtHn far
Ullf. ..f.
f lut abml Irtiattt Mulliaa wwrMl
kb. I., aar ptt tmr. r Ma
Nn Haw -ra.M'Miaa II4 r4
HnH- pti-y-tm Oath. alia i ltrs. fur
.a. iiul UU
Inalallmrtii tiuaMvat tnll t itmta aa
utv . tiurtu ikia aW. Iti mi trtilf
(a a dll llllW
I i ' Win'a Hb4 . rn mimI
hmi fr uaw In nwifua wtun ' la
n awr ukar wMla OaW kaa
r h V9
All t'liHva I'h.Kfl li..anr- TM.
WH. flmHWl AH.I-ial,,... U(4
ui mil. rnnfii ff
All f! Ontaa T..il. ntfl
I'taUeri. Im tWaav wl ni nt, Oilol ajt
Ati Tla
fytarUt aft.
aad Itmrt tMtm it I IH-
I lot IMfM-tlr m4 Wtn4ar tWiaa.
f'Vaaal tMacff MP4 fVMat PaaaW t4aSr MI
.. . - - Ml
AM -hta aitje a4 ail
vktltia. nAara anal analui IH
iawaY la i.n a Na.
JaJ HAlaM' aaaaaaj)(BaW iaaVad aS Va0Mfea(
Mn twiaa wlta.ua vuU t-hmrm fm
rtaart 4aaw
rMi ir iH.a ftK trr rAjNi,
itVl.T, H ti pta Aanml at
.it,. f tahaa KfctoilM JtHfaMfiM
Mink t loariMal I4a4
i. ..ut Mri i atva rm$ afarM aai
HVIUVK tit l-I.KAKat. M
'hr tfy iwtri at'lulc piaWa M
tta thf trtr nMlaiK 4wTMlt Hcta
rtar. d Mm at '
rrMtM l- taw awtnit) an ft$ at
luqriaMt jtttta, a tu atnaaa M laaiaa,
rrfiaaataaV t iat Mi imtm Wall M
agi nawihaaaa W t mora.
Mlaft laMfalUlal aftataail ilUtMjt aMLUaaJatatAf Al
t limttm ai f afftt-a ftpaMfi la um
qK Uuai !nwtrr i te eaWtfteanl,
ftaa ItaXfaal taatar lAeuWlfaVk. WaMlll
faj 'Haf ip aattar taajM Evartlilnj
ruarloti in plain flQHr.
Niara wfa) ka MmI frtnlay. f iiVr
t, ftri-. ur Urn flWuHtan ttota.
AlHMI.il i' K . .1 nil. Mli
ImN ttilp I,, i. . ...i ,.,.it. tnlri.ii
tHafi.aii'.. I... r.M 1X1.37
All . i -..a m aaiuitanaa uti
aia ataauxtil .1 ..!. (cur tit tatf.
flM flKnt itl- iiiin l((Kl.w, iraxUr
VJ tH ftn
All rtMM ai'it . Kalrt nl wni-ti
4lMUlll ui ,J l.aallll uXl.
GARLAND STOYES
, a
aa.
Tim JtMill Out Molllfr Uantl"- Tlift
fll(Hl OuMk Mlovy urill JtortUfa
ltNy)0' U(tv fur r.., $ 14.76
AU WtKtil ati'l U0tl tVt iiid nptt
ma At (rjuMouMb W,
Ko (Viw iwt uji ; ffirctd afl
jirlewi Ktjfiut vnr oUutt, i,tuoi
jmliwr.
Store Open Until 9 p. m.
Every Day of This Forced Sale
&?A'ri?jFCo.
Sale Closes Saturday,
October 19 at 9 p m.
r
0 f
ci

xml | txt