OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 04, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

PAGE TWO
OOtTV fllWIlTl OALLXft AND DAILY lCTRAfJ)
FRIDAY OCTOBER
Babuls
ii. .t i.i
In ruin in
MfMUAM.
lll
, r Mir ..imr lr tn. ii T
t .11.. (MtKllI IlUt llllt-tlllta
.Ii ilitf In k-t-tji Ih " Ut
'if a a-. WHl th
l-. if I. i Mtfll In"
Every wnrn.n- ti-.ut cponln. , ' "-?' "" ' " "
to tlic chnrni an I .vmciuc.. nf n "!".; - - J '"
, , , blot (f Hit ll fulfil wmlKlll
hah? vole, lermi iimnr in- w t , ,nr
tended licr fur tnotherhorxl. Hut I i urn. m mwi hati- ! ratt
even (he lovhw nature nf n moilicr i inm r t .v.nr t o-
tihrinle. from ilia ordant became " ""
.llr1. n limn ta iiaiialiw a iii.ul ..I I W Ml lb IM'
' ! iriuv AaVMaj r jiw nn wi t
Rffforliif ftntl (lanhji;. . Women I
avJio tisc Milir' J-tioiul nro ,
Ktvod much (Itiootiifort ami euf-j
f'finif, nl ilitlr nv-uut. Utslng'
tl.uroiiglilv prfirfi by thf ureal
rrmt'ly, are in x liltt v ti'lt'toti
to meet tlif lime witli tlir lct
iKiiili ..utfrrin(f ami danger.
M ulif . 1 m ud . rfoifttniidel
tntv fi r i!,p rvUrf jtnd cotlili.rt of
iir,tni mother; it it hi no
remedy f'r vnriieus ill.
I tit IK iiuiiy i.irs of Mirer, ami vn
i 'e ili.'ii-umlri of piictorMttwnt f ,
i - .f.t i ..in Moiarn who havo uad it
i .ire . ,-tiuraittee of t lie benefit to '" 1
In .Ii i from Its uie. Thi '
i mn i.m not an ntiiih won-' ' lh
ili r I, ill litu.la luiau uatiira Ia I
. rrx . .. r,J't -ot
I'l in i " ffinn. .hi., mi r i icim
Uiv ti iitam, prevents cAking of ,,,,,
the IM' .1 ilk, tUlll if I u a. m.iftVt a. ...M in
tall 1111 Mtnt feitiilv
i ..I ma i ..hi iiilrll (1114 nan ! Willi
Hi. m i .' .1 utMtMl
f Kill.
iMi.k. llm ' I mill
unit wiarf tmii alv lit miwim
TVIf i irtHf. foillof. mH ' !i.l "
IMffiiliiii mum iWtlrt'H
artviMiPH nil ( whl'lt Mr llark. Ho
r or
i I. r ill mimii nhiiaa '" "
hH wl tart !l a. u.i' n -1 '"
til m WlMh l,rk..rt
ih Ulln "V in ' '-
hHtr' Tlllt W l.HrJ
tM titfcrtr aapraaa tm Wai
MiHvrtnaM irlrtinia t
IrWltWd H KHkiIiI m ajHtmr 4r'
trim "ui " .. maiFiMi tn 11.
i, . r Mitt IMimina
.,i Hi. i.o Klilrla "Mil '
iiniMiHio.! i.utta k "'l'
i i. ..hi 1 1 ! i
t o . i.Ml n i " ' '
I.I ...l l... U . . .
Hl. ill I. - ' " 1 '
.ii v . n .t.i b"i
Wrta4IUi al IIW II i' .. nn.wal. im-o.w
p.. .Ill II (aar II i m'i' Hi'
in wy vtny m;wiui hi.
Mnirll.iit to fJliftiiiirtnTI
i;iiw. liinlihv
; .tlie hooU. Mot b i
' Kl t drug slnrw.
J'rieiul In
U nt for our
( 'p li -M fnr tt(i(K-tiiiiL iinrth"i.
WtADimtJ KICUUTOR CO., lt..Ur u,
r.'tMION PAO A NO
M 4
I
lh
ii i
I ... Tl. llWC.1 Di.
. Vt l.n . 4.lllti. 1.
.'hll.il ..hi. .iik ik
i i.. i.ii. ull Hi. i.tii.lt I ur...il
I.I .IimIii In l.-.lli H.a
II. I
ii.Mi.'iialw f.i t
. Inili.1-. tin t I ti.il. . . I
n ii..i .. .. i u..i,.t
.1 I I. Ill I 1.1 I H ll f ii,. ,
t.H.
i a ut piinim it
f jlil Ii mat " .1..
I WI.M
n.i
ii.. i i
...tiiii.
.I... ii
hi . i i..
..! III... .i.. I AkhIIi mi in
l i l.l . .Il.i .1 i.llll .. . .I.lr.l -Mi I' 1.1
, .t . ,,ll,i .ii.'t . tiff allfc lh. III... It
illt .i, ani.l I. a. ' III ImI '..i illMM'
It '". ti'li.Ufa
' Hi'la lw . iHit Hi t)w
-i. ! Mini Ii liatUv "! iaa)tli.-
ll.Ml II' 1.1.4 i. ...Ml I llt.M.l.'.l
t.H lh II ail Hi. ii w
. Ulin .li.l ill lit '" I l.i I ..)' - I'. i
III null na) lllla II h ali..a. k.
.Hit ut , 1 1 . il . IT. I h .i l l .'-i
'ii l itu ulliia Mlli-M-a ! -"I ! !
III. I. Mt l.l .h .-Ii lllr
i.( allh ilota ninaM i tn la fKhin
iol itvii ar.nl l.ik rtoa.ia Hi. m
"iru.il"1 II... In .(t.l m'iiimi. a. mi
' I... III. . .1.. I.. . . . . II I. I' I . I I .
ii.lllii it .11 II, I ii I I.... it....
I il Mil .... . .Ilnllli. In. I lut I 111. I.I.I
i .Ijalu.. I n l inn .n.itii . il .i. Hi.
, . ., . I . UK- -f i
.l'l 'In - tit ft in..!.' in -i"'..f 'ft
irlRtmlria- for a If" k
v.ih f rrrrtr T. t-r c. r r
At xiaynull f mi- i.ihk H-ii
aHt ' ili' ii'hki Hi .. i .in..
.,ra . .,niii. li f. c ikh ii.- 'i
VM... - i I'.in'i li" i h 1
lonnl'l. wiliI i 1 ptr ''
lit i uA-i .! nwnr! .iil..i' l
n.. ' t.tff"Mil ,rf a art'l h '
Th' fniliu.'l a..l. ' ',..- '
nfi.r 'liifi if' ' " "
till. .I..jll I'll Hi- '"
lliilftit la U II Milli.iiti'rti Hi l
win a. in a.. aiHiiliim ' 'i. -I' "
i.f fall ) Win!
Hi MMUt f ! lll-irl alia lh
.., ..I i.fiilKi-i i. .-I -f '- ca ..fl .
II IC'.'I . ! li 'I.' ' '
i if li h' . i' " I. '
lil ii iif lit. Illil ' al ini
I. m lrt.a in .l.r ih . i.ih n.
h I'iiI "h ilini' .i ' ' '
.iiiHi .-f uimtiiii -( i ii't '
,.r ..') ta
I l,l of "Ilk iio I "nl '. 1 ' ' 1
.1 . :.). ,1 I rl. -.f II . .
m 1 I ' I It I '
I t !ltt. ... . ..( .11 'I I M .- I '
...... Iiu. ..I ' I l. I T I
f I r i . I . - . . ' I . . . I I '
I . ' . . I. 'I t.H T- ' '
' I ... ..I .iik i.k H" iii..ii. r n
I. , 1. 1 i.ii. il.. hi..IIiiIi ' 1
II. Il.T I t.f .ll.l. I.l I
i iiinui" ! will. I la ! '
Ik. ill ! )!'. In-a Ii M .II I
a I Imhi' tt. ot la.l'r ii.. in.
I.. 1 1
i 1 1... Uirti. iii i . . .. . i... i . .ti
..I anm ihm m.ii.ii.- . i "
.imttti li4 tutf .i..i.i .in"
, .i Atnata, irhll. iiu i " '
' nllrl 'f lh- "H'I . i-iiimi'i
I wllh iha ii '"lil ut Hi "
I HMii.riHi niiiMtiii.ii '
l .t tnl.i. i.l' i - ami i'i
:Hlll -til .-It. !. I .11 I .Sr.i,- iA
' li W flllft .ul alixil ' Ho i
il.lr-l.l) till l-.ll tn.l ttHll't tl . i. r
II.. . Illl.l. I.I. I ! ... tl"l lll'tl. -
III . I. Ill 11. I'.'-lilll .11.1 HI' i II IIM'I' I
II . tt i ,.l .1 tfl II.. Ml tl - - '
i to. Ito f..ff..l i.it . . hI.-i t lo-yi
1.1.1 i illlini.i I1 .. i. "t ,.
i -Miia . it. '.mi. hi ii.' "I . no i. .
i
I'i- 1 1, llo i.i.. i .- 'H . , , , .
tt 4Miinj m in. ( f ,,,, ,,
'' il.ulia ajiiti taaan n ...
n . tr no . Hi. ii.Ai. i'ii a'. I . ii
'ii' In iHarnrr i.i in n. t, i .
' ' 'I lll.fltl f . , 4 -
. 'ti I. p.ial
LATE MARKET REPORTS
CttMD Ifwu ttMitr 9Mtr off.
fp MI CM Otslln.
Hf Htftrar
10V fa A laiad I'Ka .
I W 'Ittl.RAMM I- 'in I i
r i 1 n" i kmmj tt at it' iii i
t . : i '! H0mm mum4$ u. ti
KAS'HAH IITV M. H'f I ' all I
n4l t "a Kl,it lJ
la .
II . - - 'ii. iiirl' Mi-a-vi--" I
ii tii
mm . .. ti l ai
FOUND A ECOHOMICAL PAIR
t MSt ftie "eo" Op
Young C''r' Ditma.
A rmP -a Mrrfla 'I'll
lr M 1r 'hat ali'ti b a
ttruCilii viii" j.ri-wr mul ir
rba i a :ik4 'iki- ar; m ar
ayhi Mil " ' i ' " itpft 10
Hi. U' ' k I'l'r "' . . 'Iir
iiiiii.fc aiit-f fi. 'ti '.i -atii-f iv
.ih.r tainr. ttwi iii m-'ii't.' ivJ
alitalr ktiiiB in ib r"
,iaki ..f 'l.f i.)"t,r i a
umi anil li iniln ii 'h uiw 'tfi'rir
tMka mi io kmn fc't ''
pfn.hfT h'1 tla ' " ''
ntif i; ! "ut " " ;"
ttW l "llM Pt lh" ,'1'"
, ww o'tHurn tlr r ..f ttt ia
tafamt. 'h ftim ii"l ni
latar aiti-l i ! "M Mm bi v . a
ha) atr Iilv4 M 'tlr.u ibrr iMtb tta
4 har4 hMi a z nut n
la
GENERAL VEATHER CONDITIONS
CHAM "MO IMANM OVtN MOAT QP
Tl A ytrtR0AV W
HAiN HHHiHTHl
1 al'l HlMf 'hi '
litll ik 'linn i' 1 TlW
Vu.llt ' -i I..' .l. .uil i. . rail.
i mu i ." "i
4.11)1 Ii I Ii 1 1 ml til I III . rl'
I IMJIi I .Ml"
t i'ii ei to. I a nfii i... i'ii ' tit
in.rtitirt
W"' i ii .ii . inl i . in i
iiin i hi. i. in
i i.ir 1 1 i 'I- r . ' I 'in i." i u
ii iiit t .1 it Ml
MtVOlUTIOftAftV NlttC
Mi
I
i'ii Il
I t. IIIU
I I f I I t
I I " II
III Mill.
il.i:.- ii
a 'III '
I II, I i.
. ii.i.I t
Kilt- . I
I tl-
tll! ItlKl
. !l l..lt
. a .lil
ity i .1 tun
. iii....i i
The South Texas Cotton
Picking Association
Is prepnriul to c onsider propositions mid nuikc nr
ranenitMils for the introduction of the
aatWtriwaajaayajiHai,,.,! aoi
i atwaajiikp laiwiiVftaJriitMaaiiiajiiaai Balan
Price-Campbell
Cotton Picking Machine
" ""i" TrBr'-"---,'i- alli f iTiirajaaxafi)y yaJllgiiaiajiijMijijjji iian.llaiaiannfli nfHiminmimijdinaiiiimnjajn
For tho season of 1913, in tho counties of Nueces,
San Patricio, Refugio, Aransas, Victoria and Cal
houn. Several of these cotton picking machines are
now in commercial operation near Bishop, Texas.
For the present they can be seen upon application
to Mr. C. C. Went', at Bishop, Texas, or Mr. W. C.
Russsell at VV ray's farm, near Driscoll, Texas.
Their efficiency and value to this section is un
doubted. That a suHiaieiU number of tho machines
may be secured to meet the demand for next sea
son, it is important that those contemplating their
use should promptly make the necccssnry arrange
ments with the undersigned.
The number of machines that will be manufactured
for next year's use, is necessarily limited and it is
important that those requiring them should act
promptly.
Address; Richard M. Kleberg
Kingsville, Texas
HI llK I I t ii '
a t1i.a I . I'm in-4 ... 'i .a ...
).,.in u a .... .In' ; .it i i i .i ' ir.li i
at hi I ' ni l. Ii in iti it a n
lltll'fl N..I lt.tlirl III "tit. ' I.- .11
in..). ! i mi' i M t.'tina'.ai -iiitnt if ,ii
lo'i't ..n.i I .iiii.ili.iii .iitil aitu I. .i.i.t
'.'J an. till II 1 1 r ..) . o. ltl I. mi ', I I 'i.
. i, blltpm ! ii'nl (.it,..l Tli..
i... loillil if Mil r.ii.iii . f ii. .i
i .i .wi.rrahl ahi. li ... tl.ti
i. Hal at iiit tar Itml.-i Hit- m I'tm
if II ifttaatr - ami mil" tt.Hiii
i-i ." Ita I'Mtm TH hUMl ia .tattt-
Il.i- fi.,-1 l'.f.K W.-II lllli.ll 111. I. i.
i, itili. m i.i.. f ii.tr Hrr-"in.l I i'
.ijlra ii.t1 11.. t. .1 iik it n.i
naclit ittil i i . im K n toil f!.. ... t, "t
u,. ..-..i . . . .r . Hi id i . ., .
( inn. If." VHttli mil .Aajtliii"(' '
ii. i. .1.1 iv..i'i i i..i.iii ft niiM' -
i.'itlltl. l l 'I " IIK'il l. I'
atm Vkjpitajh ..'at i. h.t. I. . ,. I
i . .1 I i i 1 1 . f in.
COURT MARTI A I -BHONNrt
atM,o '.i ft it.. "iu Ii" ' th
yrea. l.. ' .a' i k'
unfti'i iha k i.i. - 'litbi-t . '.i i J
ih tti- i I" M " ' i h dW
ttt m .- t th ff'ti. "rlT
it.,. .(.. , l-l'.id 'I " " ' '
Wk tha- Ii t .1. ii" ' "!
Iba to'har "Pf
lou M a tirltw i ilh iii..'i'X
p. n : -ny " ""'
IhU ' ':l fir tt ''' "' il).;r
B tba .rayJir nitirh ti-'i'hJ.
panrd hit hnifl ana Iuiid4 ft trlli
! Kauka ' tt rtlar
t44 Up In Quantity.
An W it. I.. ml atiiiiitii lto h4
giown ca). .tn.l I . ii' in lb . r.it
of IA .aiiill) ah.. Umt raUatl hat ftoiu
i IiiIiII.ikmI m, t (ihf.l aith n n
(rrarntiutntatit i.f i i BiaMi at.'t
ka fiilkljki' an.) 'inn-r lil. ( ,,
ntaliwd it.. i. b aunK-iiiifil In
akoul bar
fHi d.iT a V r li'. )n4itlrii! H 11
ba had mail l"i il tll.i 1. -it , .1.
fjtlll a, II I,,,. ,l, la. ,ii,, th.
In .all)'.! I .1 in .1,1 ami
Ik tha maltrr lfh ih 1
Kunlrv. (Jul nu mtki 11 in i,i
tltj?"
"Yaam'fti ' mI4 Kunlt a
Hitw Biaay am did ini (in 1 In
ttr
Mli,M trUlmd it. mt-ti, .
"whr. tba raetfMt .mit iil (,.1
"Vbi at. I kii.. ' ,11.1 1 1 .
"bait fh r-ii I tort 1 I
twt la mora of .11 '
I
1
1. al
INAUGUIU110H OF IBOH AGE
AuUtafNiM CWfftr t the 1 " 4iu
llM at It Fit al intPttdufct.un
h tha Wtirld.
Mrnnv u ut tn 't HI. - in, liiio '.1 i' .,
Vl'W I It I tbr Htm av 111. 111, . . .
alml In t.la or in ' j a ' I .
1 1 I . t
.1 .'.ll.li 1 , I . . .
, . .111 moil f 1
it, ili,.. t . ,.. , t t
1 1 iil . ..11 1 ' I f
t-rttatjii; .1 in 4t a.int
full I III ,1, 1 , 1' .f
. .,. -ma M II VI .1 1 1
!
. .1. in,
I.. l Mil,
f II IUIhii
1 t -1. 1 a.,
I .1 .1
.. ..I Hi.
I .. .
.1 li...
. f
1 ri...tn in
...I l .ll.ut
I all .11.1 I
I 1 U 11 ii. a . i,i.i.
I .f W 111. . ..
M iitu ! 1 iiiirtii,.
. I I . I . I.. I.I ,,
)l ,1
I
lilt
II
II 1 ll
I 1 1
Tallin M Tim Im Twfkry,
In I111K0) lb aalra aawl cbvuK Atn
ptiifiix.l rara aad bkf erwwkt 0
lilnauB. tt.ilM ba rOtttMtiaJ Up UK M
alifi-i atthmil tlndlrm a watrh MWajr
iham l.iii tba aatinaa kva M tHHW.
ttr i Itigftiiotia way itf ariimilmatlal
lit 1 1"' ami MMRa Ot lbtM Ml ft wKh
itinaldrtaiiia aeeuracy Tbay bsecdt
tan raiiliual Mtlntk ol tba aMHW
and than litWilH) ibalr haaaia ta)Uldr
Im attrh a niawtar tkat tha fwethtklMk
imlMt uHH-ard atvi Hi BHiwalta 4tNM
tdtna tha tbaaefa tba rt4om aaat
la III aturnlna nr avaajtaal at ?
V una n in-ir. tta nnnr at tba ather
will Mtiat dtrattly at tap
t mn 1 " iat.it of itu- twtt whartowa will
ilrtn imIiiii tha brnira hfiwaan An4b
rr avatpm fuliiipd in that ouiMitrr
nnif ti.Tti uthara .tf tba tMNtait la to
ttliaaiv th ot a rat Harty la
th niitltt and avanlim tha (uHla
aru 1 Mind At nt and tira sVlwk,
It I Kal and at ftwoa It cotkaiiRa ot
Barrow ill!
1
ft.- KM-" . ? , - Ua-jl
DOCTOR FEELS HIS HANDICAP
Itteagnty. tttlnt UlaanaMaMt Whim
Callail On to Ceate With M(int
"SalmtiaTa" U.b.
HiH-auiio tW doctor 4tt Het tml en
ala fto iku ibmu M atftft Mih
miuui ha baarl la tta alak
thud in tha aantbbarhnaa, iba naaaaw
tho nad auwatm4 kta. AemmH bin
ut inh..nanlty Ibii tb ijawtar ie
leaiad 1 Stat ho MM iKbwian.
"t aw not atuiatta tu rca4," ha
aald. kaxtHuaa tho aaratita vital nat
do tt)ihlR t tall thaai to uuit 1ll
Sat a Uf iw MMra to lk (UitHr
laiar ih the iIaj' llvr iiu I kiiav.
Vtiu 'i kihmJ aa uW tail a rtmnoif.
Vimi att.i 1 ha )ounnatMr tena a aian
tlltilly iivaied Una). HOVttf kNour A
Man or a rmtilltt tu n Kifttl at A
lummy tune until Ida ra( attaaV.
St ianuQe bahla M tha UiM(M.r V
ttld-laahliMiett tiracmto)rta. Tba ktittta
of lale lie ia tmed to aru thu that
ilvl'erd motiv upn tutUhertug to
raki tboui Met) tl an oWturhltWfi
baby ht.iMia hi baatl or ataUa lt
u.tt or maoltoa hla ihnmu, Ju.t M
mother Vlnn the. Imun and It trill
(tito hurlhifs. tiatint Veen tro'jtlil
v;i ou such uonuical twtiunt aatt
bolirvliM; Ik, them .till lv carUIn
extant, than) U no dfayle that In
tivtin tti itevttlo baby la M
Utvctor U not x sret
f iat- 1 "' !.- ii'
Iti t hi- . 1. in t it oil.
Will k. -I III I k' (.'
III!) I ). III) I I'll I
ti.l' II I , lt.nl iji.
uo ; i l luii'i mil i.i ' u .
knua i' 111 I k .11 1 1 a
I a 1 "to nt ..it iini.ti... iii 1 1
4'tilii.-.. ti nil . 1 .' 11.1 .
. .-l.l il 11 It! i.t 1 In 1 1 II. .1 111,,
I Hi I' 1, 1 ulir .a, n- . 1 1 .1, ,1 '
til 1 till. a .lllli iil i(.n .1 )
11 i iiu.uatii iii 1 iiu nioi itiim t . f
Irmi im -I L.atr 11 la'inii.'.l ill 1 oil ll
Kiiii ti-iMll) 1. Surlt ii'.. ii
aitiitinital tt 1 .itltf 11 ..,.-ii
Aualtla and llatiaii.t Mult nl 1I.1II
atalt a "il In IkMiita tad livntli .i..t.
(rum ahi-'i. naiil H iti,.itti..
and k,ri,itia at aaema.atl In tin. 1 1
iTMnl l lli-ll' i louii.l ot lit. 1..
of a giaclual '.ii,..ni tlivi .4 In n. at
fll.l . 411 in 1, 11,,. ni .ii-i llnj ',. 'Ii
Tuttaa Klilrh II niim,.tl. I;, reiUt 1 !
IHaryaikaia ! li.in . laliuduivd
I no arti'i'ial tall.", n feet that
Imnllea a fnioian iit,ln
Mvlanrlr Irmi an ku an In Kgt pi
Th raaitol antl'tllllr but no dto:Ht It
waa wnrhad a- rtina ar" rn,ki1
eattla or cMntlitt and a a nut
iBsallml In ,-th. r .,i,l ( it., tha
Btalalliirat mU ill kuna i.ila ..1 luni,
that .iilalnal.! Iii i.iiIihI l,i..ll
New Vara PH MaaaaL
In addltioM to ii m.-ia! yativi dedT
naat'iit. Hum. iIm tM Uulnarr; atreet
ptll" aialttm h' aoiiitratl ni.iliar
dn kooan aa lt-f Pttii Ma la aleo
af an i hra tint nail hta mxtrrioaa
hehavtnr haa balKattt ti a 11 l. j(ha
tn 1 ha taitna Whan the atan hain
th -If twir on that atattonary or ' ,i'
peart al ten orlivk al nlejht tba dug
n.aiaa Imt'lna In-m onia hr and
takoa up his 'tll t'ti whl hi trar
(mlt. auiaa tvit diily ia iba erv 'mi-i ..ilt
hta fa.' tee that parttnular aiht
Hjtiilt ha rhaaa ieaa ona poet
tn aneahar. a)d rflit aatrh
until iba atatlcaarr eaata altra way
t radjittar patrol at tu la tk mnra
ta Than h trot away and i bm
titaa until tha nat nhsfct Offar of
1 Malta IWmm Mm aBwa'a limehaa bate
e4H tratatty ravrw&ad by rate iaet
Mai Ma tt) has thw far uraTMtad
any eu HaaH aaaraiac that aaiaarHar t
I be dec Mean at ha waar hta ewUae.
New YV TtHmw.
Coeer.trle Ttdr.
Owlay, t tha fiflaeia af ahrA line
and Mhar iRdMeneea wbteh ara lewr
or le.i abiewra It H orr lUlSWrttlt to
aaemiut for the VaeuHarlttaa anhaWt.l
by tlikil w RVtti in vartotia part tba
iuld.
lnt-(.trkHK aava caMea aaeVA-tUy
Hit ai TahMI ami ht awHM other
Viae, vibtle an the aUttw hatha in tha
harbor bdk tbt !Me f Wt)l nd
In tb Tay In 8eatlwl tttar aro ihmt
itlea In a day Tba laltee h ttdwat
acctllKsJ tc orenldat. prtxtaeoti by the
husltneauaR ot tulei tT ranuinK
aahortj nil renetfltiiioC tht v.rii
of au:cl aouhtS.
L iao
We Mike Big Loivti
Mv Sttiffi Bakery
IM 1 laHrrl -1 -
Corpus Beach Bote
At1 .1 ,th v riir "nr
. t v , t i ' il U
1 .,, t ....;, 11 ,'1 . ii i ! "h ' '
t . itt'.i. -t . ni'. 1 . "I 1 i I ' . ' 1 1
Hlr ; HT l!' .Mil HJ'ot H'l .stlli it"
tin- vm . ,r ni"!. I! li tn-'-u -a .t 'i I" '- '"
lilltTii! -4.t i r i..f! nij:. II ' ! - :;:' '
ltl:iii lt-n,li mi the- wtifltl, I -.'ted on .1 I -. it 1 :
' nr- .wcj't j ii'n .I---IIM h...ilm't pt i"
T , tMt. t 1! itlmtH ! r.iti'n
r
THE BRER AHEAD
Pilsener
B 1 I k M ' Till
I LONE STAK KRFeWlNC CO.
1
l I N 1 I ,
am
r
OUR SUSPICIONS ARE JUSTIFIED
There's a Woman In It"
' ! H O tl I Ml !( tl Ml.e it. ( l(,
I Ji"M a-walt1 Ml 'ft il l u r
Now $10, oiio-hnir onah, bnUrtco
at 3 pur cont, long Urn
J. M. WELLS REALTY CO.
414 13 Slnrr St.
'Photiti
Huh. 223 Offlco 666
p St. P
.J)
txxMBnasmwaxeimHBaa T"r-rriTiTiaB-TaWTTirm3yttr
"SAP" iij "SAP"
art aiaa-aaa m -,- t-a twrvw C aF M
Shortest Time. Best Connections to
Chicago,
Kansas City,
St. Louis
and Morth Txtn Pttwtt. Only ono chenga n route
H. M. Bolter, Phone 221 R. Sntinghorn.
wuin.utsixm Kont gjty Ticket Agt
MliMKrailrTO
Ju:s'iiu:.ciAN:n
11
K'a
-ttr
v'tCr,'
bBTbbBBBBI
aBBBBaBBB
rvi kW
g 1
1 1 f V 'V
Herchar; Cafe
9
1
n
ft
j
I
J
" iiaiv
3
BhaaHMaaaaaaaB ' ifclk I " " . - v
BJBBBBBBBjkBJBJJJJjJbj .

xml | txt