OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 05, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

SATURDAY OCTOBER r 1012
than two
CORPUS OirRIRTI CALLER ANT) DAILY flERALD
CORPUS CIIRISTI CALLER
AMD.DAILY HERALD- r.n miwiihJ HtUMrn. tfo JmlHitf tf
hWWm1 Ilvfry litrnliiK IlirVjii' (irum, n Uip Aultr of .It tAMi
Mi.Ha.r ly Hi. Ctdlcr I'ulitloliliiu (miu of Mar
C hi finny. ...
fihti V Htnrlon M'wnHfiK Millar
S, B V. Horn... AmlMiwit MitriMr
K 0 KnlgM Ulty lldltor
Inlopliouo: rrlrAla Kutlinnrn Na. BH,
nio tint fMolvtiijf pttfmr ureniiilly
will mtll U. It. Wnlltii, Olray.
J.l.T IT rul.UnV YMf.
Tho Cnlltr-Jtwilil un your vam- ti.pail thai th vtattca win '
t!cn, ouIIhk or biUlnnM trip AiMrp triA iiu- u.bi ! r- -nwirv i.. if
Un he liftnxi A vtf dWWMl thay AVatft Av .aA .U' ' haft.
t'Mh'il to tin rir.tr-nH for flfttjf .Ctrl.! tit mtHtU. Malt ratai, -...
,f(M a Month I'AyAfilo In itmm in tk .Aha i.i Hi. Milium
ttilnrlt(lim Unit- ti Mfltl rr (Vrrlrr
(In Ailmiuni
no Ynar . 00
MtiiiMtfc I! TS
nti MfinlL . Mi
Klllf(t) ' iilltlljiM .li.Mfr Al
. I 'MtOPI ! Ill f'orpat ' hrll TIH
A'lllft All lillllNMH tilttn.ilNlA
i't'tm un i niim. ii sti ,. tm itmfta
,.. .1.1 i i ami m$H' rlr (
J Oh"" i iliair&a ' ''"' AU
n. i '. nrl i-ii'fi n. 'iilt uiliii
1 i ll n 1 .1 f . ( t tiiiir, I'nrput
l riMI . . r
SATURDAY. OOTOl.t-M. fl, 10131
N v i .I, . ilnimt i l .iliil wt
tttf.' ..1...1I11 r ntMii' .)
Sri .( i.. , , ,(.
t .'li
"'.t
H .1 'mi fir i ni inifH
HI ' , li . ' ' iif
'' .illll-Cl
III1 II' lilt' H 1 I
ir t .i 1 1 t I it i i i i . nl 'if
i is f r ' K h.im , . .
"'Mi lmi Nil ,
I 'I!. il i'i lut V.
il'lni. i'Ihi
II l II. II. If
I.
Willi uimili. c Oaii' iii k.n
Itllll'.l I lli I llj ( milli tl lIlH-lft t
I'M ( I ln ii i nll.uinii mi 11
I- lUHi .1 Win mil liiiinli lbi mat
(. r mil in. I lu iliiiin v. t It l '
1 l'. i.,.iii Muriroi' 'l . 'i' 'I inn
i.nMii ..un ilmtHiiM uf Alxi'.iMMl at
.mlg in. in tliti 'liiii ii ii nl Uir
iiuiu(r ' . Iltat :ii f Mi-
ininlry ii.hiiimiIimI Ii;, Insiwn
rSii'iiit inmiA
Ml, piiiiiilnnl llil Itui lu't'ii UK
Mia,boiiiUUuUi tMiliii.il TImximI'
l ssi. I VI ' I llliTi' lllltfW". il "Illlli' llil
i'Iiii. fini.il M'lillllttAii In purA
I'liriiMK "il is l liii Iter ili. ii. il. i
M
Til ft r. Iiiiiix llii' li."il nl lim
t mtr II nil. v Hi- litis ii'..iiuH'il lii
m(imi;i ii l"i iuh llajli mliin'Mli i
I I III' l Ill M ill ittl ' HM II (ti lt Hll'
i'ii4'tt Mi r lift ' i'Iiiiih ii in. iiis
t mil l.-i tlmn 'Itllj . mill I'nl
il a ir imt
Dr W 1I1 ih tifniKl 1 uli.-i U.Mi.
Ai lt or 'I'tfi mil put -I in .un
i. Tfti it'HiiiH UiR it n'kiitiii ii
!nt fiirim r frli'inU. hi Imt umli'il all
mri fin ii I NliKiitm I" tin' WiU.in
li.tllil Unuf.ili w )i rv ll.. liHiit illllr
lintilitil, tniii'l Aiitl (irliioi In Ii-hiI
llii' Jill'- latMlttli
A I.pnuiuiHiil fAini- r liaa rataai)
u tliml uf 11 Imln in Um Nt-rc mi a trti
iiwtrirtiitiiH rawut lltr tJl Tfam
ii'.'lliiKl, Iii' i-humh! 1ra lliaii iwu
Imlm oil linif Hiiia 'Hum itMna
Mint (In viw ihiHimi fhrnifr uuirril U
tiinvr t.i Niitsw ('Miittv nhfiH' i
I'vrrnfti nvri n tliml uf n Itilr numy
nil IDflluxlM Willi 11 fc 'tnll tvtvl ll
lll(. I .. tills. tlllllHIl lit ll Vitt tlf
Ktkttl Sill 'lirr
A
MnfA limn 7IIIHMK) luita .if lialll..
.lima , 1-iua.m mill .its. ami ..llt..
nriTn'i " '11 lull mail - im I In Hmi
k..h ii. vi iiU A Hu'ilfni Imtllf
nlni, ) 'ti'iun ttS.tXH) Iiiim. itmlk
In. Ill $lnilOtllKH) f l.'i.IKH) IMMI
Vnrvy w Uifxivm UniUnttAU' fim'
in. un mill tliKMi' ?0t '"' Ixa onit
i' lillllk, 'Cilia Illimi'V fal lliitl iallK
tin' hip Hi i"l a viarkit.t K,
l'i llllml ill l4vpttrinU fair JWAAh! tu
Aii'inl uf war in tfarUiim Rpifiil
tlllt' HMll IHlWt lllvtlMHld of Ikwi
. . li ...... .1.1 ...l.l 1 1. I
IH-Jt, II ltlMllll VlfWtllP IUT I mit-ll
Sinn (n Ui.rr im iluwwh.
AViiHi sd jiwii w unit-1 imhwi.
lmp imtrlotUm nml IMiji' uhuvimw ami ir.rH.A. uiM aita1
OA.lUimmKfi' '.ft . AA U. aa .a-al vAbiiw.1 ata'
tlM.iWW
it .. l..m..M,..,, r .... ,wlr....l.',"aTnT
"n:"v ....... .itii.tit.
ImToiv WMtan lilU llOUtt ill t)i mpu
..'. ... I I. 'II. ... i .......
ciiKiiii m 'inn iiuiuaii-j-. inmri- '""' ft.n' wwr nifii rtrwta .v.im,, f Hrfaira r.f turn, .a
li'WHHiit Hiiiy lw li'Wftlri1 mil of mt Hon lid lw muhItw wrm i i... ,ii.,i i rr... , ,! imm,,,ik,i,. .
nttlttstry. lutt mil i'it of an iuiivii.!'",,t ucyiK . tntnar aiwt u. .1,.,. , r ,,
U Til lltll llOllH ill t lllltll. tl lllllM!',H W,Wl l kaww ni ,h,n ... h,
tl fttlllfUttHl llllO llM illlUT iMIft.OHO , ,"M,lw- " " All .rt hay ,.f,l , ,t . , , , , .u
Tlx Hiifn wiuvsi- 1if.1u.iM unMo Mi'r.i jr.?.rtKw.,",v ,hrt"'' ""
o!,i,lVvitin'l)nlr1)ilrofol.l(.re.- t t ZSCl j uh" " ,,tt,w
lllul vi. 1111 in knura tu a Invent unlar. H... . V y' " ' " IHhm Aa.t,. tu fa. a Iw.t v. tt
IIIHI llltl bi Mm 1" A IWOr WlAC tWlnr-iMir Ul.iWmKIU. xpwitoa a.l afrhn. iTitMatwi Vha flral .. th
luikWHl Hip ItUK IWU f..r. tMaW Ih tHV .ni... WUlHit ! lav ca wt a.a, rawr,, tlmaU ,
JVJAR4, Unil llumli Hilt lim W " frwsltrm Thu aafw,l M vtMr sir um .ui
iK' lu.kl,a&liik. ...MS, .! . ltl Crttllltl-v tl.ml.l i,l l,.i.... ....I.....
SAfllPWa. fanaayiaavT. Jjljt I t.VIIMII'l Hit
. ..kumw.i ..viiiu.... ...... ..I,... . j i
at licwtiuy. Imi
,L mill
in vstire .HijM, mm' frs ihittvHJiHl
' KwWV
.O.WaTwi.l'" . .
HyM ttmti (lee. W Pm-tooi
miniHirt m mmv la Asntaia m' iltt
Mr a. Wlinam WatdMf Attar
vnitw nvtir from imiw i a tka
Willi hatr In mm Ik mM l !
Watrfnrf lifuliahl rt.iini iiKtrxd ..f
...iMi-aa inllrli' hi-- h-i-t I
'linnet anfii. 1 1 - n
11 ll
. ii"
.11. .1
I Hi.' II. .!. II j j,
II. ,,. ..
I - ,1 .11'
. t . h M
I. I I I,. I I
' IP I ll. I
.! m lrlli
i i .i- ipm
. . I MI .f tit !
4a t
. ..I 1
V . i, . . nil .) I . I. i . li
. . i. i. ' ' 1 1 . ' ii i . i
. . tilli .1 III Imu .1 II
I f If littt li Ml. IS
i h. -I llf4it I
fi Tin 4'if ii.ii a. in t r.
" Ill K-htW .1., LI. HI., OllK
.i. rlliUnl f i t .11 ill l. H
III!
I'
III.
.In- wlifllt hit' li I(ia ttt'.lMl III
ii . In llltvt! ...il l . 1 1 1 r at V..IIH
' m. ..i.l ri . hi na trtttftrti !
'i "I. ' Hhi I 1 I. iii ail ill
i . .in. it 1 1 .ii.
. in. lit l. . itfj r
.. ..I .tn.lHl
. ii i'l' i In ii
I .in loch i '
it, "! ll.li
. ii ..r t.
. i I .1 ihul ii.
i. i itmti ' I
ii. li . It. ink, '
. i..i ii.
f Ilia iIiimI illtv
i i la - I. am til ill'
1 1 in iri .Iii4i
i l. r ' ii i.l
.. i in i, I f I him
ill. n l,n NMlii
ii..l Ihr Wltfl.
.1.. Hill. iiulllliM
. . ..ii kf III.
A i.'itt AlilHI'
i. ml Un iHhxfiii
.I,, i.. i um .m.i ii,. tun i iiinikM li .'
. I. ii. MMal .l. ..a.ilil 1.(1 II tl"l .
Mil, nl.'llliilaA h illna A nil III I'.
. im. . II. ill tills ...il .'.I llliil l
I lit.. IIIIMIm "I ami .tlltil Itfttll
i I..I Vi.s 1 1 ..ii.lmia' .i
iMiilaliinii ), .i - ii. itlt ItlMli
in .h. thi nlirtii i. ii H li. l.aa Nlt'
. nl. irtxliNrt ltjkt' H wnaJW
ii. in Minna liMH't fiHtiiMtt lawt1' '
.I..UM.. llinjfWiak" W aUIatU I'
i..iir ft NiA'.'a TillMilt ill ti
ma. iii'i .il.-M , iiip.a im il .i .
t
tihi IV" a wi i ! iimiiM
. I.ii
fit at llMuati
IM., .a 1.
I. K..III 114" ill'
, ,.l will
I" It. ,il ,1 ,
Ml Ill I .
i.i r'
I t
in ,t
HI. una wi'H
in Hi. l il'N 1
.III lu Will
linn iii'ir,rtt
...iii
11 1
,,! Ill ll . .
V . I lim a ll I ,11 I' I "11 ' ' '
(.ii ti -1 ..11 m it . 1. i. .nl ii a a ta:ti
, 1 . -. tiia .nit itiiiiMua Wi.'tti
It - . aiai. hn i..' in lltttit. "
il iliv Mailt ,lil 1.1. h...r
, , 1 Hi., mail li..ar all. rtmn 1
, . . i.ii a In-lit. 1 11. 1. 11 a "in
11 a.irTiaaa nr al... am iaa it illainn
.ml ii.il.ilali. ilfhi i. Hi.- .tiiMthl 1.'
.1 1. k ..I alma at Hit atxiai.ti il Hi.
i" nth ..r u.'titltM
THK lKtJTIIANflKB OK TOUAV
l'ttfllla '..ilallluiluw I
ll i ttltl MMtH 'fl-l ltr flAlt
l.tiilaa I aaA t'Aarlca I ami aflat I'l in
tAI mitt lft Wtiia 1 ullanii'itl I'"-1
ya
... ,, ...h ..r . iKa ,,
Ki.uUti.l TIM tllit r 1 MM
...i-hii ttma atttltt't mitlnlalnt'A n- 1
...i,.t .i.i..anll r ! f.-i. iniWAli 11 n
hi. .Iii Ala ailmlitlai 1 1II..11 ttir tHtt.'l.lv
t n 1 utttillatiail ...11 in a(ili.i
In la HH l(. ... 11 I Kal 1 1 ni'
in . 1 ' t,iii nun r i) t I "i UrtitaA i"li
1 1. ttn w r.iti
' V imlilk invriun 11 t .niiti
alt.'iil.l n. t.i itali- m .1. If tuaa It
' lk - 1 ' iituU II ! I" rinilKft will-
M.-ni, iiil , i.iiiivi'ta -if ili.ir titii
111. 1 Mill Hum mil 'Hi,! ih Mill
kiii.l ,1 . ..I.Mal.lt- 1 ((hi 4H.I ll
Ii. misiMltaa tArt IHa finxirii
I i. I a
l.'l'
I'alia-
NlnMI '
Twn aaM a half .'atitavrtata Inlar, aftai
Ihr apiitl itf I Kalialiaa li,i baar
tHmttotl rtmn a itisataars-hy im ahaai 1
inl'ri'f in '"IV WA f.imU'i aa a HI. S
4aiiRMall n)Hrli aMa" a ilnm.
flh' tor hmhT aMvarAliiit K.-r ii.ai
MilniaM ika ttitiulallmlaj U laaAti I il
Ota rrt awl WfaAMi at vmyeMk aUtit tl
-mita4t mt laaauaaSI aaW awau. ,u
m hy th ,HH)W J,,
I lilt aHafKlllla aWallaa Maa aatsl atkk I
wui . iwamr nrwar-r
m Am.rt.-w waaihl wf tin ...ii.
... . .
....fin.f im
r. un niiiY.iiiiu a. ii ..m . A
niwHn f l hit
i1" J!!r.r4 fc --NnW ti
i tuiv . 1 ,;,lnn
i.t. Knurr n mitt
"1 -uuijitinul
Aijom fma
lpnH of l-Kir ij
i" .,.inii..s I I III II
Caller Calls
rtg," in raMMA la ii' "" ""l
uriAAf Ti irM MajH aNtAVn
i-itiiri ib "
"H-KafM I'l ni Haa" of
lifpAtl rf lli it I- "" r
Willi !" Atf"m hi
lKatMiia'' la ia f"l ri
Mltflrmwt illA a )'
pr wmn tMM uprwai
irri ni ii '!. ii n4 a)aatlfatl
(hii m iitr pt tim art
j i. im i ttm i. un imi.i" i AaiiAri
'..III I.-.! a.. fl.. ll III ila.l a ft l III
Mu'l il. ' ifi hi 'int'1 1
vul ad U A4" I IN (
lMIA-4 -ntltHtf wllh llll lrtm-
a4laMM. iwihii i.MtMut
... uta liNia 4ml 4rrvaf li
iii iiMiia. ail anmM .!' tn H
n.ii ii.. ihh. lrMi-' 1 1 f iritari
hil ii.! B ftMlir 1" t-rf"fm I "H
nif i .mix imiiwa Ai iifa of ti.it
I.. , itinla tttr . t.nlia ami .ff:
i v .f ii.ivinrfiinon) AaH wiih
dr. j.K'i. . I., in aiir th 4utr .
111 ajrl iii m.i 'ti.it.ii
ll I.ll II... M '..-
Mil 1 1 lilt I, K'H . II, 1141'
I
iiKir. tl-nn.ii nl i "it ii ' 4aatff ! .
Ii. i. iii'il Tin- mill' . nHifr ,'.,
al aUlllaM ha 1 r laMMI vntllul4 W '. .
:.ll. Mtl. . lllll Ihr 'r.l..(W fll.l
nit li'-ni t.i itMxMI wiih lh H"
ri.mnil h.m n f f H fff ia. I
I..? ii.' i' -nin ..f i it. a in W if,
mi. in hi liniil iiim' i" aii.iiii
i.. t. multliui'i Thi- aAv i'1'ln i.i
r. ! un ruiiiifiii mi'ri f-.t n
l..ft H Mlrnitlrl iIikDi Im till "tlx
aiiHihiI .r i' lli Ink i.l.i il u.ii.i i aal.in
if lit. ! an I.I. 4 1 .ipinln- f..i . '
II.. lii I HKl.tli lulls li.r. hi.
(i.ii. i I. nl I . if il la al iflti..fi. .1
1.1 HK"m n iliiritlvti lli. in
lianra (Htv will ... niiirilli.il
W . atili.a'l.ilt mtlr!.il 1 I It r l 7i ii s .i. I
Klll't't. tH"li W.la. 1 1. 'I. Il-.W . . -.11
Kiiami Nifl'.la ai'.llil In' !'
... j i.. di id iif irri i lam a In ri i h
- . t ) 41 ! nil lid I.. wlilt' ii ..til . I
I .ilill. , llll. im Ami 'Ii. i.i. I It i in.
II l.'IK lilil .llf.1 W.illlil ll'...
i.ic wr.i f.ii . .Mitiaiti 1 1 i...ii.. m.i
ail... alill
lit i ii.it' ni.it In i I. l i" arrt tali
I. taHritiaMaM litil It..' allllllil. .f
I.Ml. In ltNlOalll ll ! ..fla .If III.'
mrrlaal .in.l m .! al...l 'alahli il ilit
' .ihirtN ..f 'at iii.i inlti. Hi in in i .1
I. .'ailt.
in
0
I .a.. 11 ifahlMlitf Alfalfa itinv fHt
Mullli' 1 nhklHI ill HIV " K.ll "Mil
m. .limit' I will .i 1). ln' in atiow ant..
. .nun inn ia ilanaxtt Kin-il Itamla
'.I '" wtia'HI aal. in, ii fii.h
11.11 In
'Hi iiiaa
full f fialll
lli ii-.ri
IIICalllllMIt itll.t
M.ilk.l "lh ih, H
a . I Mu miIi I ,1,
'.. 1 11 lilt, ami It. 1 .
11.11 iiii..(. Hun
M .il. alt l 1,1 1
1. a 'i ("i- II 1 .ml'.
ll tl Hi' I ll.. lift
I - .1 ' l.
Ill' , a. .(In..
11 w H.. ia !
all 1. 1.. I..- .111
H...I' ji in a.i"M 1
I "H.lll 1 , 1. , ,
I". I llll. .1.,
. . .1 .1 . .1 ' I .',
liiuiu 1 nl I
'If. 't'l lfi. ml
i un Ii, aii I ii...
.r 1 iii
ti. .1.
M'lr all 11 ff .ii. ,.f ih. 1,
Mala II tat tl t i.-niiinii H.li.i illt h, t
til Itwi Ihr ..nit w it 1, 1 ti.B, t 1,,, 1, ,i,
aaitl man'M lit 11 (1 in f ililna i' 11
ntrr Ala ht ..I will. . ,.i. lrl ii .r, . .
low AVara.
Hti a).., 1 a, k Mt.,t I. at laal atrl w'
na...l I,, ntaha 1,1m a,, nmrt Hy lrHMlti
i" if 4l Wkl'l Ha 1 Ml. h l. il.
.t.
IkaMMfcl h. , .-uaj iHaaaiwji a
nun wrvi atai. 1 1111, ant
. 1.11. Im " l..al..i, I 1 ..i,i
aiurw lamliia
. I l!
rat- tt.tn.'i ami
1 i.-H I'AI. ,ta'
itM a. I aa
M.i mn
HiMitm fniiii ,' ii uuin ni.ii'. ih.
atii ftf fair Ptttiri
TEXAwS PRESS
Itlathfl- Inilalirtita.
If la a. Hal l HiaSt t. n.t Tinili i '.o T 1 1 ' t
i 'tat Ihf Mat, l ital . n . -. .1 1. . t . .
Iv TtUllita 'faia In iililitmn I. !u mo
llttlia "lift hrt.f .iiif.tilt , atiaiHl I.i ha ia
aahttal un! ah l.li irt.ial 1. , i, ni,.,1
In . Hi. H ,. Isal ,11. ,ta it h i i
ara-IM that .... i l. v ,i i. ,
Wmil.l aWfthf'l I.i Hi' lira.'ltl nr. fault
.if inn una ihoat- . 1 1 n, ,
Milt itf liliailiraaj li. ..il l. r. a.. ,t. .-.
nf ihi nalliin fan aiaut Im . t,i.mi ,
Ih.a wahtHir Wllh lii.lhlluf 111 lllf . ntf In
h.-w f..r Ihf rwaiili Kt Pttan Tliiif
Pav, H,.r,.dti 5.y, y,
Mr H r ...it.m m ihf W.M.
- ...H-, ...a -...
-AJfitara ami a,.i. m , ,.in..t. In .
a wax a In ah.. iM, ih, UU. , mlij
. "T" h
-"a'.T -vn.nl in., larnm TMflk.
Km ll llfWrj OH l I la I I'llllaf !'
..... . . . .
,l,,,,ut ,,"" imf i. ihc .v).
rltMAiU til ttta
iivvt a.A Tit
of . ih. ma cm tc
10 Utllllif lA'ttt tht
ihm if now icmfty tv? S0M n-
ilfimiHI Ma. HfMlY
f ROYAL ll
1 1 ApsoiutelyPure 111 j
.a) lit- n
f "l'.
I'l '
'I' f I. In al. il t .f " 'I A' f .
tt faiat t.ir N ., .
, 4 imt..ri i Mi .' 1 1 . t
Hnilii. Tim. i It. i !
a
Oaataa far iay
'IVana la v.r mm It t i l " .ti
im lft m IKm ri iili r . l.ia1 '
III tW ajri .if llii. ..i..nirv ! n
tiMvaain.k ftaaM Mitint i t'tiir .,.
' I'tflal ara wnani iiHir . um vriilntf 1V .
IH I ha hwaataft l-l T .,
MilMIr tnttlll ti- Hi. If .. I'. i- I
Mmwift. iHW Tutt "i 'it t' t i. i
PMJW raa.1 mawtt'a-l IA- art n fr
aa.ajiH. tav.l a Uf lHiin (i-iim mi
. IINIalt la mt rttir v. ,il1tl la I... :
HIM Mtr lltll n f "I i nil' I'll"
IH.n W.la mll. Im V.u H . ' I
'iiiii'a'iit if aiirh a Unit in i hi, i. , ,
:.) ta MaaAayVi. au"l .-i i
Una i In. Anarr at fr'ill ii.
i,. . I i Ian 1 1 ti tt l ti ' i
Mi i If I ttf ttlal t , li.'H
l In "li ii i. l-i ( i , , '
llt! .ti'.alll.k vi. tl ' v ' '. .
il
1 Ilia . !. n ia i u.ii 4li1
II. I stal
HuAAIa Ak n ...,i T, ..i
i ' i i.i. ,
t ii. i .
m. ni ..f i ..it -ili. a
I li. ill 1 ill. .1 akin
t t , . ...I . f , I a 1 1 , 'i
ii .r i
. Il. 1 .1
a t .,
ti, (.
i , .
i i iii. .tin.
i'llt. I I" 111.
tn
I
alt" i I . a I'.. i .1
1. 1 1 , ni ,r'i.. ,1 , .
h.irlaa. Hi ifi. u,m
lltit . .ll. M) ffSMMla
f
inlt. .
I
t ..
Ihr
.It
I r..i
im. ii.
rutt . i -
w-niil ii
rttia all ri irt'- i
1 1 li an, I m w.l .
I it :. ih 1. 1
,.t.fii
..... ii,,
f
I
1 1
I.. s.,..igii . .
rhl n Krn.,i m t li, 1 i i
. .1. in. .iii' .ri In Hi i i'ii.
t n.t mn' i ' i hi m . .t ., v in- 1 1
M.I Ih. I "HI .1 ( , I,.,
Vlt'l i il ', i . n . I . a,
I i. 1 1 hi i 1 a -in ,i ' , i
I. .it ia. ll , . I. . i
ii iili i.i1. i, i
aralli ahiii i 'ia ,,, i
hits ll it ivr hill Wi il.,tiai,
t. - .f Hi. a . , . . i i
. .1 . I i i'ii, .,
f j'ii.
I-CHOES OF SGlENCIi
u UmH aJaaaV all malal
r . in lap an.
lit attartdi ,li I
11 I tl.
A.IH ll I- I'l.l, Ml.
n in avhi. lt, (it,
. t. i imi ni i.tisa .
I t.i th,. ft m
itimtvil i.l
''t,l ..t t..iii
r . .1 i.i t
,
Asotwlina i
l iw.li l. lK il a
lti..-iis I'. wlmiiaa siimauii. i.i iIm aatu a
ray a slwrtniy ca airaAt. nurtti at AHrh
.ih tlinlna will kill il! ttn I ,il,r. ,l,.i
Hi i'iua In a man a atat.iw
i i . in , i , i.i . n , . , a, ,i
n' Ii i a. p. a , , ,'.n u i
Wtak.ift , Ui(l u "I' i i.i UK '
.ittrtsal a w-atar m.(..r aht. It. In tiirt,
iinna a flTv aUrwt ,.A Ih. .ni.anl.-
A h.wMlwlr . uattlon i i,
f.
I.. )ir.H-Ma fttl flr,irl n i i
ii-tt.-t ihf sltsr.th.ii ,f . ... , ,.
.11,1 Hilt..- lUf ..pa- .4 I1I.IUI ii il'
Mt fi.iMtWa ttjf HtMUW IK Ka.1
:ttT
i u.fvnulr. )ii.!'n,i. fi. , .v
,,. i;U wu.tu, w o .
I.sa ltv.ll Vtltlt dil MtJl!" 'VMt Uf It l-m..o
A nw vftniftUnf n
M.. , .1
r-,i .n.
. . iial
.! III.
I i!
fif-
'f f'f4'f'
CORFU CMRITi
M VtAUt MO,
ti. ni i. .1 r. ..hi ... v xiii.
l. rr.
ip4
. . i.m
l.iai
kl.
I iiU
. .I
I a
ii. . i
Mt t i an
' 'M k Ii
la . .
I' ,
ill. ,
hnlr ' .
Iltrhla la
i ll a!t.i:l,
I
II
Hi- .'
Hnar Aava
. hollar t
thf -iHiai
Hi III. , .til
I lU il. 1
... .11,111 ll
I...,. .
i.i.
! .Hi.
r.
Tin r
n i .1 i 'i
Mill I.. I
ll,
. I I
I. A RON NCWt AND NOT I A
. i '.'.tiatwil ".rmtiw. .,..1.1
inn! w it n S,n I n, I in, a .,ilil
v Int.. i' .l..rw.'ii. aorv t..,..
Th ltn ' tfalltffli It Taf
k '.',i ., ih. ini-rH.t n.ital I'hImii if i .
k -i Ml dj, i ', '
III . .
arii im ra4 ratm a
-
AaVth ih.-
i. '" w aArpaiwt
' in I. i ' i a-a la aftllMltal
1 1 ' i L-nswavBi uawtrtMfcta Jf ataakiMiiiK
.turuht 'A. l.iai rsar
ll ia at hi .laai tlrt si Hi'. i, ha aKnfr
m ! hi .r t.i . n.narftln.
I II,
Ik tn i
HI
. asiat I. toil
ratwiia atkaaltl
m 1 1 ' lit iwiaA Itn
-f Hit- itus , Mi , ni i ijrni.nl
III MiliB' l. 'l tt. 1 ,U) ,HI
m .ti tna
I llt.aua
Oiihilh
I IV.P
is-, .a ni.aH
irt)" ii
" iNtttttt .(
., t fa am,
j. rt invitfriat , ni
f lk..pn -nc w 'tsiyf
.i.
anna la ii aa
i ..if.
I
A 1 t-
i . . '. i - f .laliiiia . i
.iii!...'. .Ml
Hr".-l. I nit" t ,, It,.!.,!. . ' ll
ai" .. ii , i. a it i in .. ah.it ii
. ri'in a .n . i i , .,!.!, I).
! Mllnli ! s. i, -1 ii, film -I '.' ll.tat.l
ftCHOOt CMILDftCM ATTtNTlON
aatttary AaAiaM ca 4
awpaaiaa Hi Htm City aVu tiara, i
tta' tatfa m al im.
li 11
' in. it i
At Dalllas Oct.
12-27- Rednced
Round Trip
Fares via
L. BAIaE,
City Tlckol Ant
WOOD
! I" ' i
,.f ll.
WOOD
.1- ii t t,
im
1 1
'M
l
I II , IM, I'
I'raa.a Nat IWtara ti Cl(1 Wtatlm
tt.ta la
N WCtMACR
i IT'
FRANK CUMMIHa
CONHanon ,rd UlLOIN
i ! hSal' i .nl u:
' H t 1 t I''.' In
CcONuMV ffUJObCi CO
oui th v ioa rittH
AND OVATCKA
fOlll.
Oraa.T.I Ciaa at CHarg
. I I,
"I 1"!
II II 1
1 1
THI FALAOH
CLKANlNta, RRKMMNa OVIIMO
Own a Caataanat. Alwaaira a CaaAmna
in In : n v . ! ,"uii i itll dial W.
III !' I"' ti h.i, ,a'
D ALTON ADDe
ANO
Mit ft. HIRHV. Att
l'i.. .... ;i
W m Ml Utitil VvrVm Ntrtira
O... t.lr4 Fj-,, rltoA rattwt
rUtir al .
Utra-t a... ks ft .'
Mlitall k,. k
A Wh.la
lii.i, i, i. l .'.
rtn ill 1 mi
TAa IVaai H jh ftatrt
I .11 .1. h.. k- II',
Hill !, . I - 7'.
ULUPP 0A8X ST0E1.
TH Star, that uvn vau anawy
atQttttWM
IxMkaaiUh. Hlr.ia. la Mta'
AMI 0Ara. IUialf rth,p Ihi Hi a
AARl't lTU till Tt PatUVHH StlW
I'Ihhiw Nis t?A.
SKERMAN
CONCRETE CO.
101 South Brondwny
OfHcc 'Phone 880.
Mu . in ,ii :.-..
Ml Ui
All CI.MM u
-
'at.
- I.. I- !l, . I'K.4I.
CanarU Cntrwt
Rubber Stamps, ,
Stencils and Seals
Sa.t.wiMrm 8r A Ktrncll Warkt.
"IrAtta N UK. Cafim Thrill! Ti
rlBnnrhciUhc'Cu.xc
J The TitU iulsThe Imi
Professional Cards
A. 5 HAHAISON
AlEUCMAtrr TAILOR
Cam'a Mr aicoia a W'h
NtAAattir With Olhtrv
411 PaaaJ. Sl til.
' ft .' af ili.i It nt "
It A McOULLOOII
lAJTiT
ItA ti i if a
m u mi fi" in
DR. 0HO L SPrVEY
OatawpaAA wfttt OaMAtalaaataan!
(' lf a T . I -1 Al
It. n.
Dft J D 001LN
-( t C Nat ' Hi-.r-k Rl4tf
M. .....
Othai
I I'
It. V
tm. 3 1! WOOD
DCMTItT
PA HI
titrr i t . Itfna '
UDWII.L OAl'B
N. a i i ti H"' I"" I' "H
ii. ..lit. i'l.' M i ' i ' J
i ti illahf a t a Vi,
m, ln) laaa
"r.tJ iattt'
nl I. hi.' n
P. op
KLHBtaUtCI A ITAYTON
ATTORNCV8 AT LAW
ii Kl .1.
il .llt'K
I I H
SlfTTLlf TODD
ATTORNEY
pd COWMAtkOII AT tAW
Oanaral Law Ai clc
i. I Ni 'i.a.ni Ihi'.K II. j, I
I'l,. ...
! -1
x v. i i , i. ii i vl Mai 1 1 . i
fXflKOH Si HAHHRBR
civil ittoiNcen aho
SURVIVOR
Work Arrurafvty fd Pfwrwptty Own
M i.a I . ,ri . I I ,i
.11 I Ills' i lk III.'.
0 P H v BLUOHftR A SONS
Civil any uptfl anA rfari
I , S ' 1
'IA
rin , .
s lllf .I
.. .. II.. a
,1' nil 'i ,
l ..I. .
iri li
. . ,nn it'
in uraii. ti
it i.uat-
.i
ur: I
it'.
l hi., lu itn. im Ill
WcLBiMOKB & IIE3ID
AROtifTICT
'f irnt. .lit.- nil istini itn .mil all
attlU'i i. i . I ai 1 1 . a V ..ii an i .
III. n. t iii.l linw wh.'h . nil
ti' viri aii' h wrrs i.
R. fl BW1KO
Cantrattar and SmMf
..atr.i M t
Ml." I.
rt.
. ri
w tatfv Kal l
. 1 1 v t lilthnl
V J. niRKHBAD
CONTRACTOR natal BUILOCR
J4 CaVftMailtir Ittay
I in. i '..t. un I la.trh ..ml tii.tr Klll4i a
ftp 111)
la Uiw.fii. .; ( I'h. r.f nTJ
1ILUKF OITY PArfTITORIUM
M A. TURNKN. Praa.
iljta i '.li. I ..i.i i, fat I i
tM .l.i.
CtaaniMt, Pr-Mamg and Dytiag
I'tiiiita ZA4 ,,. viaaKiiiit. it
rttatrsl and H..m aia par M ny
BELDEK HOTEL
MaHwll til (.'nri-.ik i -
Oil, You Garbage Dans
t-
I f
E.L.CURTI
THE TINNEH
Any Size, Price or Color
"f l 111 ' t t
ltas'l. i'Fl.Ust jfh , ,
LEO'S KLEAN KITOHEM
CVERVTMINa C 00 TO EAT
Bt Cc' ft i 1hs C t
TMi i,i 4JMrnmtSL
I"
I

xml | txt