OCR Interpretation


Corpus Christi caller and daily herald. (Corpus Christi, Tex.) 1911-1917, October 08, 1912, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86088527/1912-10-08/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for PAGE TWO

.1 T
COKP0I CHltlUTI OALT.HR AtV DAILY ilEKALD
TUESDAY OCTOBER 8 1012
?ACIK TWO
HM. .If
CONtCMPLATH
AUUKIfJOtt OF onCAO-
ti.ti nrafar uM ha aura wa hrTvJt
hrr in irrriii Wa mah t m Jt
irtMixM. nwi. Ht imrr 1 wr fwlr-lK"
MHWT Wa Yu H Juat
! ml you will havr . irltiat
MadoLSieam Bakery
71.1 (lMrril Hf. I'lHinn SW
WILL BATTLE TODAY FOR PREMIER
HONORS OF BASEBALL WORLD
;tl05T0M MED BOX AND NEW YOfl K GIANT". WILL PL A V O PC NINO
i (JAMC OP WOMLD'B 8CMIE8 TODAY AT POLO OHOUMDt. MBW
YOHK, UBfOME AN AHMY OP LOYAL FANS.
. if IS.-
. i.. I. r'n 4ta h.ira
N
r n-
MMh
Id
T!th mi T i t.'fi
tw it i-iai -.''1 r
r itfulaf tlr Ma'ii. nf 1 1,.-
ara rmnctl awl tfca i."
Corpus Beach Hotel
AU80LUTCLY FlHJJPIIOOF OPEN ALL YtAII HOUND.
Cool, Comfortable and Kleiuiit with nil Mink-rn
Convenience, Utut American I'lan I 'orcl m Tcxm.
Rate 3.50 per ltv anil iipwarcln. huetinl nito by
lliu week or month, Diwilled water for drinking,
filleral water for biuhtnj;. I Intel futcn fin tut Mirf
batbinu bench in the worbl, lomteil on h bmtitilul
hrucu swept peninauln --the hrnlthirat ijmiI m the
Toxiw coast. Call or phoiir for rrnervjilioni..
(;. KOUS1 . Miinnuer
mmmmmmmmmrmmmmmmmummmmmmmmmmimimummm
THE BEER AHEAD
PHsener
IIOTTl.til) ItY'l'lIE
LONE STAR BREWING CO.
IMMENSE CROWD WILL
WIIHE8S OPENING GAMEi;r?r.
MIOHCrr flAWK MACN CATHBR.
9 rr,
WAMtiNOT' .1 ' 7 MM
ft mt w'
tlr,, '
r '."'n 'i' "1 n n
I'll f, l .i'rll't tr.l. m tit, .! 'n'l
.1 .Mh ('' "i a
.. . .f will, h m i I. in
(xtrl of lhf rnrlg Oka
l 4lfi-n4tn. r f !- ihiwwi.
1110 Oh Mttf I. nr.m rftuBftM
in I niiwl t.i. i.iti. Half. H?-
fw- ti'illif
"Ml I
COB
TAYLOR GRAIN HAY COMPANY,
IVrtl 'hnt,
l-t.nip 1 .
livii1
HI for Rm rlfi bUMnVtll
i f.r im am tim. n rm vr-i
nM' ''llm ilxtlvldu.
'!ptrIH fr.lk Tltr hatMl
! HKW "MK ' 1 Hi- i
"T, .. I 111 tMrtt. rtlHI tll roll. I
irn .irr"T i n,.. mriii9 fir-i !
. ... ., , , Idlii ll liilifrtirft hII.H'l' 'I., i
nilvii t i wnnniii-i hi i. 'hik'hh i
rrlMamh hunt i. M.ii
lriirii Ha Mmii w-r nl .ut
a. iimiu.1 lAal I..I II.. it n.ill. I II In I 1
. ....... .... i it- li'i ih lmril.t i.ik
k.ii.ii mill. Ili. ll. Iirlltlai) aii . I 1
!ji,hn J M'-fJmw f tu Nr T rV .i
ixiialu atut OnriKi.4 li KI..M .1
(. lu.al.rti Aiit.i i mi' I-. . ititf.,. mm
Iki lii IHWI lnMlM i.f lMji I" III
Ulianiivf in will. M III. v mi iliiiilnli.il
' ) 1'fMl tllffaia In (ii.lnU Win. Ii at 'i.
ii.lM.llna to i lew iut llir .ilali. M k
on Oi wiirM .'hamtii.n'ii' ii
NUH TO MCAII CAftUM
mJJ f.i. W.H tltf Oa4
IUtlMM CllHi.
v ilfl .f IK aji.rl.l i Ki.ii.i "
It.. ni.. i, aiifi S ura Kn . -i
rll I .,111)1, If. tk Mfp.ll IMt I -.If 1-
f l"
I UK I (UN 1 1. i T 'i. run n)ii-l
I i in f . nrr.i I'ur'pfii .rni,l Hvarin ,
id. Mm ! I'.niaii- wtM-nlh. i.n it
at i ' . ii. Hi n ",n tt. n
r I., .i, itarif fur ". I: ''i nlm
fiii..r .'tr. i.i' t. 4iiril fr.iff,
th. Kit i iii. rn.iif ii
M nnrfn. tH '. i i in rt thil i.u
j if fi it I1 .' f 'f i.iilmn . 1 1 1
in ih. ipfnii.' Kii.rv in li'i I "(
I., a' mt ii i i.iaff- iii'l '. rw
, iii . f, n Id I.- t
WATBR TOWERS AMI KTAdK WORK A f I BCIALTT fOKK
rfTArKH BIMt.T OW HOT NOTICt
W. P. DARNELL & CO.
IRON AND BRASS FOUNDBHS
UOlUm MAKERS AND MAu'HIMlSTS
iINOtVI!.IJI. TITIA'
I'lf'NK IS
twi) ii if i..iiiarvqj l T-i mm mMim
.ti
. . ill
.i.i ila i
1 1 ifl a i
NACI AT i BXIMOTOt
We
Supply
l.r.XIMIT "N
' llllir la III I .
h, M 'iiffiurr i
nia fi-i ih.
.f Ih. f" III-
I., i.ii ,
in .
aaaSHamaJ
M0fw vs. Stoni
IHJaaW, hf l.lllln N Ir n . I
Itoaa4wll. IMM with lllU H - .mi
1 !. Iwt lir.1 i. in (. Hi innafii iiiih. i
iinim linliulliia im nnfiii iiiui.. ii
ahli i liil. Mi I'm In ill .f On ..in.
I m.-w h i i in. it. m i i ..
iiM'i. i 'Hi. ln i i.i. . ii..ra "i
(Mania in lM ii - imii In.', ii. i
llniali.Hl Iwl. m ilii. i I'l.i. . Wnh it
rf'a.. l l ,mr VI ilw U n wl
liill In i .ilMI li i .i'Ii I lie lliu.1.1
liftaMi.a'i ' ! '- i i.ii iim ma
lllal it- ..an 'In 1 I I i . i im
iuU I. .itii
II la hi lnt.ii.atim . li'i ii.'in tli.it
in Ohi I Hit a-ilii. i . Hiii l. Hi ii
inl. rl. -ik Hi. i.ailiial i i Hi. ill. mi i
l.i M.i.i.i 1 1. in . fi .
laiirllna ' I i nm - .ii
Oihlr i 4Ji ' i .('!
.ii. . Wh. f.i- In
. iHilmM l l.l iir ii atJv" tl K-'Hil. k Ti. tilliK II... a. tin-. I-"
ihiim Ih inmiialla I allli. ' " tr... r,,.,, 1 1. . i.il.l.a .r. f .nl
im.II .11 H.aiia mi Ho ainuiiila .(. i .ii' t f wml.la t.ina-i..l .f..n.i
Ilii- .ia .if III. atiu m t" lal. i aMI .i.raanil . i-.if4 tiiMklnii tin-. '
In laal fi.r'a w.. arrlra .nni) ,r,,n, irr k i.urta-fi f. .ii'i.
wrlini fnaii ! in n.lina iwil i- i' mti i t..t4i tiin. i if M an wilt .1
.l,n il iti .iaiii. lli- wa nl . , i dm n th. i.n rtaya .f III. 'in
if.iw.l if lM MO wia..na ,i Or . ft,,. Me . , , , f (,. ,.cr , ,
Ita ilnv iif III. Hi' nHia a iii" mnt ... ihr lli'Vin K-ril" ln ri.irli.
m.iii half nt wli.ua laiiwl iv art H f, , j . ,r M
.1.1. I Ilia iii ajllt. ill 'iii' - It,.-.
, , ,,,,, ,, ' HlLAOIlMIA, CILtMATION
Ml i.l 1 1 1 1 1 . i I ! . hi i. . f . .i
mi:I :r illiinl. .1 l Ih. .i.lhHII i.l
in 1 1 n i 'I. tl wl i I'f ' i a '
i -Iv i.. i.tii II. i ii ni m!i'I"i
i in- l.i 11, Ii III mMi i'i IllKIlt l.fll.l..
.1,. ii i,if ai'i 'liila It mil -ltilllr 1 in i
,. I.,. ..I ii,.. waitiu iinaw rtant attil
W .11 iilifll !' III li.W.'.l laFfnli
giiiinc an in n Ii am ii ta'i' ' 0'' ""
a i .l in fc i nkl will Wr riMiilaaS aa
Mil. I 'I i i i Ii v I
! IK
I.l a III ,tni
lll(..
I t. , -.i
. i. m a i
fi -in . r
I'm k
l
Yovir Wants
Ammunition,
Guns, Rifles,
Coats,
Leggings, etc.
The Sportsmen's
Hond(uarter
NOAKES
BROS.
VI
I III
I tWaWlrHiitJ.CaaiaaJayaaaaa tBrzmvf
inn
m
I,.!,. Ml. III. ... Il. .Hllllnl"" .,.." ...i.,f
...in .,1. in. .Il.li, ii.l aihlinii f.. "'" ,m'" ' "'u
' ., I ni . iaii. ..I Illlii. a aa A ; ' I. atari
I i. . lii.ai.iii A in. . ! ,ii a.....'' ,h,r "''I mMiialiti r..i.
. i ,.,i Tli 1 1 ..,.1 """""'a l-f.. WhitH lb.. ,f...
,. in ih. I,.,.,.,,, i,, ' wal'ina iiii.' wl tim. -a... i..v i i,
Ii ,l aiitil, ,1 il...lal,l !.! MUM II. . a
In Ii' a.. 1. 1 tnt-iinah Mi.-n. . ! Ai
ih i in H a Uii IT" t I I .a i . i.
, ll.illili-l in If! la WA lt iM'tlli i. K.IIH
,i , ii Ih' i. Hnipa Ihfir in i i i.i' i
, i'il' ula lli ili i mil. I if . .iiimial il
ni.iiiiv i O l""l,"i .atlniiii Hull .i
m ., Iinu 1,4 ,aMr l" JP IWn-a lHa II. hi.
aiiifimna Ih.' aViiinla " rra rr. w
.Irril
ill.
i I
iin i
I H
i,'i
i i iiim
nil ii. i' in III, tl i lal .1. I
I A l . illl.l U'llll ft ''II I It
Ml. I HI .1 W I il Ii mnt
tin ' i. 'I'I' 'li i' 1 ' I i a
- l..lil .i
II-
Hill I.II
i I Ii 1 1 . , I (T. nl
III ' . i .ft.at In i
... I I ' I I
li
.1 1 1
in
II
M III
I.l- I .
III.. I
, ..I In I
I I I l '
i i .llkll .
I llli' It
... Ill
II'
1 1
Mali taTaa Para a
N.'ii'v ut '"tJ'-'ra.lV "' "" ""
In, I Ik Hlil. I l"l i .in
l.i 'li.- .nf JU ai.' i.n.
Hut ..n il.'. .1 i.W ittl r in ill.
.1 i '
il. ,,l
till m ,,llll
Villi I
ii ai i iii
I I 'hi. u i
'III III . I -I III
DlllMttl. ll In
;i I . .iwii
W 4 Ml M N I . ti Mzriil.
ii
thai
-' .1,
OUR SUSPICIONS ARE JUSTIFIED
"There's a Woman In It"
Our I'lli'ht rtHlUHala m ! Villlnlraw li au iut harialii 10 i,. ia lluh
Ullil nwir Hn lilaiiii. ttl till", hit. , ,( wo mt hi. Ilia v, ifs r rruaaa
tu aaili'lltili Mln lit thai iirlt'r. H-'
Now $10, one-half cnnh( bwlnnco
t 3 pur cunt, lou Umo
J. M. WELLS REALTY CO.
'IMiohbh
Hos. 223 0flico05
414 1-2 Starr St.
,i. tin. 1 1 i.i .iim ' hi tai i
In . ill . II '1 Im-IiiI I' tin
ImIHI II IH1 nl It'll I" I
Nil, Ik i.l.l. .1 I l,
i.. iiiiv,I Im iaa.ty , Iii
1 1 a, it'll .nla III itl. '"
""" "' '' 1,1 will h.. n aaart I.n . .,
lr " '' I iaa M a.m aa ,a.aii.i
" " i ""a IK" .' ... 'f. ijv.,,, m, ,., ,.(,
I ' i win la H.il . i 1 M tl. , nil
Ji nn t tl. tl. . I ,i . m ,,, III. i ,l
H " pi -ii II-nll lh -.in. .ra.'iiM.l
mt i in. ii', u rtin. I.. ' 1 1 na ii'iii.-it iti
.m .a I,.- h.ia ,tr . i. . I ih, i mil. tut
n l w.'Hif'a ii.n. i. i,ti lifniiaiH
ImbvImiII altthtii.iaiti III ItnaliaX tMiih
"' ihr Mt' i. ii win. ii Jimmv i'..lta
I 'IM I"
Oat ! '
. hi n n i
I II,. .
If
mi '
til... ,
in ill ii hi in ,1 in,
In th. I.' t
lutntiaartal it
i- -' ' '
TwririTiioiTrTTiwriiriTT'rir-tniniiiiMriiiiii niiMiMiiiaiMiiiiialp)Mwia,.Mllt.
OaLllais State Fair
OCTOBER 12-27
Low Round Trip Rates Via
g. A. & A, F.
$15.00 Limit October 28 $13.00
Of? Special throe Day Rate 17 rjw
P tO on Sal After Out. 18 p.D
H. M, Bftkttr, Phono 221
CommercUi Agent
R. Sprlnghorn,
City Tickat A$t.
hi.h ta alwaia to i.- rwli.iiMl with u,
a w.irM'a aMa tha UtaMiHl MMaarl
a riiraaa lliilr wwrrr thai Jahw
(Mahl'a ii.4Hattrnll lnapVMl' In
imii 'i iH'lal laal will ha malhiKl un
(atmalilt aaaltiai Uir ataran M41rav
lu.ili r- i.U.i na manaai'ia. I.u:
ntahl la atiitllwl ! tar itwt twoi
than th.' lllanla Irarlar f.ar ha will
iHnlMl'lt I..- fi.ttii.l in ih w.ilU's aartaa
.it lila uaiial iilat v . n nral liaan a immM
ll.ti at til. It l.i nu n tialat 111 hniur
Kill li...,. tivtml 1,.. iiila Mitlliot
''Wl'. rl whllr tltiin u, hla liittl t.aja
.ml uii' ,1 I. iii". ii i.i.., 1 1 ta una 1
Lull aa. " In nilim l. , "Ihia lit tit hoi
ittna l On alial.at Oi' ntiii'
Krlt.wl.ik l.ilfb II ma.' Ih. Iw
lulM h.i. tun Ihla v. ", it la aliiaiix
in hula thai th.t am. Hi. tnt.ii.ini In
Uialr raai'.M it, i. Iiirr will. ia. II.
l tha a., in. .,.'i.m. Tli. Oiiinla t..
. I. than a, mnli illlJ. i Hi' lllnal 1.
i.'ialil, ' ii i untatii.i iia in.l lh. .
IM'iia.- uf ili,.i wii.k.ir . .wniM-iil .ra tli.-t
Liilliiat4 i ff utth a Imil wllh'h glcMh
t ntlvvn Kami III Jtmr but m III. li
iilHal .tltn.ait in ttnnai't n.lni in
MriilaMlirr It aaa rt.tt mtlll ailhl-i
ii' .lava nf thr aaaanti a cliwa lhat
that tvh.ill.t .llatkiaad uf t'lih au rutin
. hun. a uf dlatiuH la Ihrm
Thn Had Hut uf Itrattiat warr la.1 a
Hiutp uanauiaait rat and m, thv
inntt an league MMtat a w
i-nr thr Qiani ilinfltatl Ihalra
lirni'l.. I "in lrvpt I " I" I
.. It.O'llfH.
Mla"l. I ' I I I
Ta I '.ill.'. I.n N.i.
I I IMI
i ). Hat-im ii: .
tev4 li Mia W.lt
Hhr a ii wta. wi.ani.u in km
what ti. hai hi i.iiwii.t i. .
In iJaUUrr, lm Mia it I i Htn I
Itw Vt ta t (bal html Ml.. .i,i" i
Mt tn uatna Ot Ulna a N.a Ota. i,
- whtlaa Mr K fi.t . -Hm
r.uah. whah I t'a a., w. .k tttv Im iuI
alt lltmtujht I Ita4 unit ahml inn. i.
II a ami II .inil. i. l. . ur.il in.
i .(nl. k . in. I ual, Hi.'. . 'H' ii ' m
M.i.1 aul" uii.l I. ii inn. iti. iii. iin i
tuant Ihf.'at ..ml luliu tt.'tililra ki
In ,,u. hi' la . H nl, wll 'nii, i !''
it'inai Intiallilla livliuu I, 1
Will oil. Ill' i ,"ii 'nl la .In I tl mi
llu.il.ilili it h, l.alni,, HmMli
i ilv..fitTaiiu-iit
The South
Texas
Cotton
Pickin
S .o.S
sociat
Is prepared to consider propositions nnd make ar
ninrfeinents for the introduction of the
"MaaWianw laanajajjajaj ajaftf O'laaaaaiaamiitlaVnanaiwnlaaaiwaa
Price-Campbel
Cotton Picking Machine
iaataaaaaia9aaaaMB HgtSHevMOMWUi inrcwaan
OUH
PCSTAUHANT
9EMVI0C
iumtiiwaii ta mlnala antr thn
tUwr and Mitt myi wlia jre tlx
Mllail titwra tl .ai,,. wUi Ihe
r.Hal ami nitixttitm ni b ttvivM
U h Itul Oitta Hara Jtwl l lajnt ltt
W.ll l twiva Y tirttniiaa juH
a Htun.im iIIiihm i ml (Iia varj litnl
ttf IM , 1. . , .
Merchants Cafe
T10 Chnimtrxil Ml I J'ltoha :Tt
Fculunrt In Pattn,
Tttarn'a uflni tttuvh Irtttti n th,' m,
inn "ha fa.- la liar foriun, Inn iia
Havar jam whara nlnytlaa. akm . i u
illattt, hhttattaa, ,ar wthar Nauu.t,.-. ,i,t
nui ii imiHira utwmJ ta tw. t. i i ,.,
Hit. ah.1 l"ha Itta naaal t Oi Klnr'l
' Naw 1.IU lU That iwrtvin.il a health
nml aantil)- Tt thrin taMta at
Jta-Utaj. MtttUi'k
lAittrartlarMiwtii I
ATt antic errrt enmn
ATI.AMTK' tTV. I i. I , in
Ntan in air 'at lav. raol c u ,
llilillt In Mlalitl. l "It. tia lir. li .. u
si nf ai.nir iiinir in! will , vmi if i n
.K'naalatitliiin tuafiir.' itii 1 1. tui.i i i,iui
.4 tl,- aran.1 Jury whl. ii i-mi i.mI.i,
ihla lamt all hiuulrv.1 Maw .
In. i iliiniti lan lie.-,l tha ar
Hum In-1 tu I hi htaint ,.f tr iiin'.t
Willi ihrar WUI U- , il,l.l. I I li. l '
jittr.1 lafrltv.l l,i lb Ik I, ill, I I, Ml, . ...I
j tiaiiav.l .if .1 lrt4'i .a ,!, I'm
..u.,i.i4. ii.tv arv in in. iiitntta m t
,'ial ' oiiHaal far I ha ..iiiHiift tanrr il
iiamtiii with aantl.ltaa anH rkir.
iflfawaaa. ahk'h mttat alau h.' tt"M i .
th iM-tuna htVWtn mat, la a lutai f
una OttHMMMrll
Ahviul aUfM hunttra.1 .at inMb .aa, a
.,ti.-arn malt. OK ulhrta IvrM runftn
a4 In niMttaM
Tup iOna x,puUii.ia uf Aiiitit..
Out ta t ihittCMltii
V' l IwhtU-TiWrVra f,.r hair mA
inaMiis liinU a (Hi tu. oir it. w nuns
limn ...... ........ ............
i Kin imiii Mivniisiiiu 1'ivlOioitrt
j 14 Jl
I i Aihrtif.rmnt t
TORONTO'S FCA6T OF MUSIC
1'HliiffTtt. (tut, ,vt r Mm ti n
i a. i.i. uf aiara. (tanil .ua ru and ,.,
i iti hv kaaa atunMrM tvr h fi.nn
tJaka Uailr rVatttai ruti ta ii. ..fr ,
TMmtM's iw Araa tiMtlaltl riu.
.Vraaa will aaat aa.u Hntaaatn.l at nan
tutara antl vow (iWa.OiM. Tha faa, . 1 1
will i'i)! fiw ,tata ,mt itw'tiMia lv,. -
trrn.MNiar .atta ni .s th.uia rnaaa
1 ar l ntm an, OMv pMtaHd J Own
Ha OadtVuetwrtatta Mvtoanwa kvl u.
OfiaVt. KtHtiHliai. Mti4 VtWi Ijnr
Junta DJUNtM All.) AMaa N'vala.'P M-atra
iwn lUtlil-sr tlitwejip Ptm n it
Inn... . .-.in intl tr ilu. Hi I
For the season of 1913, in the counties of Nueces,
San Patricio, Refugio, Aransas, Victoria and Cal
houn. Several of these cotton picking machines are
now in commercial operation near Bishop, Texas.
For the present they can be seen upon application
to Mr. C. C. Weniz at Bishop, Texas, or Mr. W. C.
Russsell at Wray's farm, near Drigcoll, Texas.
Their efficiency and value to this section is un
doubted. That a sufficient number of the machines
may be secured to meet the demand for next sea
son, it is important that those contemplating their
use should promptly make the neccessary arrange
ments with the undersigned.
The number of machines that will be manufactured
for next year's use, is necessarily limited and it is
important that those requiring them should act
promptly.
Address: Richard M. Kleberg
- Kingsville, Texas .
n " il.
'
L

xml | txt